Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Poradnik eksperta. Weryfikacja dokumentów wprowadzających wyrób budowlany do obrotu. Bezpieczeństwo pożarowe

Materiały prasowe | 2022-03-24
Poradnik eksperta. Weryfikacja dokumentów wprowadzających wyrób budowlany do obrotu. Bezpieczeństwo pożarowe

Poradnik eksperta. Weryfikacja dokumentów wprowadzających wyrób budowlany do obrotu. Bezpieczeństwo pożarowe

Tematyka właściwej oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, wprowadzonych do obrotu w Polsce jest przedmiotem dyskusji, celem autorów publikacji jest uporządkowanie elementarnej i niezbędnej wiedzy z tego zakresu oraz zaprezentowanie schematów postępowania podczas analizy dokumentacji przedstawionej dla wyrobu budowlanego, który uczestnik procesu budowlanego zamierza zastosować i/lub wbudować w obiekt budowlany.

Zobacz także

mgr inż. Maciej Rokiel Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót

Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót

Praktyczny poradnik umożliwia sprawne poruszanie się po nowoczesnych rozwiązaniach dotyczących tarasów i balkonów. Zawiera liczne schematy i rysunki oraz tabele ułatwiające dotarcie do poszczególnych punktów...

Praktyczny poradnik umożliwia sprawne poruszanie się po nowoczesnych rozwiązaniach dotyczących tarasów i balkonów. Zawiera liczne schematy i rysunki oraz tabele ułatwiające dotarcie do poszczególnych punktów tematycznych.

Materiały prasowe news Dwa nowe sklepy Bricomarché – w Międzyrzecu Podlaskim i Rudzie Śląskiej

Dwa nowe sklepy Bricomarché – w Międzyrzecu Podlaskim i Rudzie Śląskiej Dwa nowe sklepy Bricomarché – w Międzyrzecu Podlaskim i Rudzie Śląskiej

Sieć supermarketów typu „dom i ogród” Bricomarché otworzyła dwie nowe placówki z atrakcyjną ofertą produktów do domu i ogrodu dla lokalnych mieszkańców. Jeden sklep znajduje się w województwie lubelskim,...

Sieć supermarketów typu „dom i ogród” Bricomarché otworzyła dwie nowe placówki z atrakcyjną ofertą produktów do domu i ogrodu dla lokalnych mieszkańców. Jeden sklep znajduje się w województwie lubelskim, w Międzyrzecu Podlaskim, drugi – w województwie śląskim, w Rudzie Śląskiej – Halembie.

Materiały prasowe news Wciąż za dużo kopciuchów wokół Warszawy

Wciąż za dużo kopciuchów wokół Warszawy Wciąż za dużo kopciuchów wokół Warszawy

Polski Alarm Smogowy zapytał podwarszawskie gminy o liczbę działających w domach „kopciuchów” i tempo ich wymiany. Okazuje się, że w „warszawskim obwarzanku” wciąż dymi aż 41 518 nielegalnych, pozaklasowych...

Polski Alarm Smogowy zapytał podwarszawskie gminy o liczbę działających w domach „kopciuchów” i tempo ich wymiany. Okazuje się, że w „warszawskim obwarzanku” wciąż dymi aż 41 518 nielegalnych, pozaklasowych kotłów na węgiel i drewno, które stanowią główne źródło zanieczyszczenia powietrza.

Poradnik eksperta opisuje zagadnienia praktyczne (z przykładami), dotyczące weryfikacji poprawności wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych, określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z uwzględnieniem wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011.

Wiedza zawarta w poradniku przedstawiona jest według stanu na dzień 27 stycznia 2022 r.

Poradnik został opracowany przez Komitet Techniczny w składzie:

 • dr inż. Marek Siara, Rada Izby Rzeczoznawców SITP, rzeczoznawca SITP,
 • mgr inż. Monika Hyjek,
 • dr inż. Zenon Małkowski, Rada Izby Rzeczoznawców SITP, rzeczoznawca SITP,
 • mgr inż. arch. Tomasz Danielewicz,
 • inż. Jarosław Wiche.

Poradnik eksperta przygotowany przez Komitet Techniczny podlegał wewnętrznej konsultacji w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Pożarnictwa, a następnie był przedstawiony do opinii instytucjom zewnętrznym, zajmującym się ochroną przeciwpożarową:

 • Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej,
 • Centrum Naukowo-Badawczemu Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego,
 • Państwowemu Instytutowi Badawczemu,
 • Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie,

oraz uznanym ekspertom z dziedziny ochrony przeciwpożarowej uzyskując ich pozytywne opinie.

Poradnik jest skierowany do wszystkich uczestników procesu budowlanego: projektantów, architektów, inspektorów nadzoru inwestorskiego, osób nadzorujących procesy budowlane, kierowników budów i robót, wykonawców robót budowlanych, służb inwestorskich, organów rozstrzygających spory i inspektorów nadzoru budowlanego.

Wiedza w nim zawarta może być również pomocna funkcjonariuszom pionu kontrolno-rozpoznawczego Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawcom do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, rzeczoznawcom budowlanym oraz innym osobom, zajmującym się na co dzień sprawami ochrony przeciwpożarowej budynków i budowli, a także przedstawicielom firm działających w tej dziedzinie.

W poradniku przedstawiono następujące zagadnienia:

 • sposób dokumentowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu w systemie europejskim oraz w systemie krajowym,
 • sposób postępowania przy weryfikacji poprawności dokumentów wprowadzających wyrób budowlany do obrotu,
 • omówiono na przykładach postępowanie przy weryfikacji deklaracji właściwości użytkowych wybranych wyrobów budowlanych,
 • omówiono problematykę reakcji na ogień wyrobów budowlanych,
 • omówiono problematykę odporności ogniowej wyrobów budowlanych według normy PN -EN 13501-2.

Spis treści

A. WPROWADZENIE / 11

1. Podstawy prawne wprowadzenia wyrobu budowlanego do obrotu / 13
2. Podstawowe definicje użyte w Poradniku Eksperta / 15

B. DOKUMENTOWANIE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH WPROWADZONYCH DO OBROTU W SYSTEMIE EUROPEJSKIM / 25

1. Zasady podstawowe / 25
2. Deklaracja Właściwości Użytkowych (DWU) / 25
3. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego / 27
4. Weryfikacja Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) / 28
5. Sprawdzenie zasadności odniesienia w Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) do właściwej zharmonizowanej normy wyrobu (hEN) / 29
6. Odstępstwa od obowiązku sporządzania Deklaracji Właściwości

Użytkowych (DWU) / 30

C. DOKUMENTOWANIE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH WPROWADZONYCH DO OBROTU W SYSTEMIE KRAJOWYM / 33

1. Zasady podstawowe / 33
2. Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych (KDWU) / 34
3. Oznakowanie znakiem budowlanym wyrobu budowlanego / 36
4. Weryfikacja Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych (KDWU) / 37
5. Odstępstwa od obowiązku sporządzania Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych (KDWU) / 38
5.1. Wyroby dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym zgodnie z art. 10, ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych / 38
5.2. Wyroby regionalne wytwarzane tradycyjnie/regionalne wyroby budowlane / 39

6. Nadzór i kary za nieprzestrzeganie zasad dopuszczenia wyrobów do obrotu / 39
7. Inne możliwości wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym / 41

D. DOPUSZCZENIE DO UŻYTKOWANIA WYROBÓW SŁUŻĄCYCH ZAPEWNIENIU BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO LUB OCHRONIE ZDROWIA I ŻYCIA ORAZ MIENIA / 43

E. PODSUMOWANIE WERYFIKACJI POPRAWNOŚCI DOKUMENTÓW WPROWADZAJĄCYCH WYRÓB BUDOWLANY DO OBROTU / 45

1. Wprowadzanie do obrotu a zastosowanie wyrobu budowlanego w obiekcie / 45
2. Ocena poprawności dokumentów wprowadzających wyrób budowlany do obrotu / 48

F. WERYFIKACJA DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (DWU) WYBRANYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH / 51

1. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) zamknięć otworów / 52
1.1. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) okien i drzwi zewnętrznych bez cechy odporności ogniowej / 53
1.2. Wymagania dotyczące Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych (KDWU) i okien i drzwi wewnętrznych bez cechy odporności ogniowej / 57
1.3. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) okien i drzwi zewnętrznych z cechą odporności ogniowej / 57
1.4. Wymagania dotyczące Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych (KDWU) okien i drzwi wewnętrznych z cechą odporności ogniowej / 63
1.5. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) okien i drzwi z cechą dymoszczelności / 66
1.6. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) okien i drzwi z cechą zdolności do zwolnienia / 68
1.7. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) bram bez cechy odporności ogniowej / 69
1.8. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) bram z cechą odporności ogniowej / 71

2. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) i Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych przeszklonych ścian zewnętrznych i wewnętrznych / 80
2.1. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) przeszklonych ścian zewnętrznych (ściany osłonowe - fasady) / 80
2.2. Wymagania dotyczące Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych (KDWU) przeszklonych ścian wewnętrznych bez cechy odporności ogniowej / 84
2.3. Wymagania dotyczące Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych (KDWU) przeszklonych ścian wewnętrznych z cechą odporności ogniowej / 84

3. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) systemów odprowadzenia dymu i ciepła / 86
3.1. Wymagania dotyczące Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych (KDWU) zestawów do odprowadzania dymu i ciepła / 88
3.2. Wymagania dotyczące Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych (KDWU) central sterowania oddymianiem i central sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi / 88
3.3. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) urządzeń przeciwpożarowych w systemach oddymiania i kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła / 95
3.4. Wymagania dotyczące Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych (KDWU) ręcznych przycisków oddymiania w systemach oddymiania i kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła / 100
3.5. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) klap dymowych i ściennych urządzeń oddymiających / 100
3.6. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) wentylatorów oddymiających / 108
3.7. Wymagania dotyczące Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych (KDWU) elektromechanicznych siłowników liniowych i obrotowych / 113
3.8. Wymagania dotyczące Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych (KDWU) przepustnic dla napływu powietrza kompensacyjnego / 113
3.9. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) klap odcinających w systemach wentylacji pożarowej / 114
3.10. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) odcinków przewodów wentylacji pożarowej / 116
3.11. Wymagania dotyczące Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych (KDWU) odcinków przewodów wentylacji pożarowej wielostrefowej przekraczającej typoszereg wymiarowy wynikający z normy PN-EN 12101-7:2011 / 117
3.12. Wymagania dotyczące Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych (KDWU) odcinków przewodów wentylacji pożarowej jednostrefowej przekraczającej typoszereg wymiarowy wynikający z normy PN-EN 12101-7:2011 / 117
3.13. Wymagania dotyczace Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) kurtyn dymowych / 118
3.14. Wymagania dotyczace Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych (KDWU) zestawów do różnicowania ciśnienia / 124

4. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) hydrantów wewnętrznych / 126

5. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) wybranych urządzeń instalacji sygnalizacji pożarowej / 134
5.1. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) central sygnalizacji pożarowej / 136
5.2. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) czujki dymu / 143
5.3. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) czujki ciepła / 144

6. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) wyrobów izolacyjnych / 151

7. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) oraz Krajowych Deklaracji Właściwości Użytkowych (KDWU) kabli, przewodów i ich zamocowań / 164
7.1. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) kabli i przewodów elektroenergetycznych do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych / 165
7.2. Wymagania dotyczące Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych (KDWU) przewodów i kabli elektrycznych oraz światłowodowych do instalacji przeciwpożarowych / 170
7.3. Wymagania dotyczące Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych (KDWU) zamocowań przewodów i kabli elektrycznych oraz światłowodowych, stosowanych do zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej / 174

8. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) zasilaczy dla wybranych urządzeń przeciwpożarowych / 175

G. REAKCJA NA OGIEŃ WYROBÓW BUDOWLANYCH / 181

1. Wprowadzanie / 181

2. Klasy reakcji na ogień wyrobów budowlanych / 181
2.1. Klasy reakcji na ogień wyrobów budowlanych (z wyłączeniem posadzek) / 182
2.2. Klasy reakcji na ogień posadzek (w tym wykładzin podłogowych) / 185
2.3. Klasy reakcji na ogień dla rur przewodowych i ich izolacji cieplnych / 186
2.4. Klasy reakcji na ogień kabli i przewodów / 187

3. Rozprzestrzenianie ognia przez elementy budynku / 188
3.1. Rozprzestrzenianie ognia przez stropy i ściany wewnętrzne / 188
3.2. Rozprzestrzenianie ognia przez ściany zewnętrzne / 189
3.3. Rozprzestrzenianie ognia przez przekrycia dachów / 189

4. Klasyfikacja wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu bez badań lub obliczeń / 191

H. ODPORNOŚĆ OGNIOWA WYROBÓW BUDOWLANYCH WEDŁUG NORMY PN-EN 13501-2 / 195

1. Informacje ogólne / 195
2. Badania odporności ogniowej zamknięć otworów / 198

I. LITERATURA (według stanu na dzień 27.01.2022 r.) / 201

ZAŁĄCZNIK 1 / 203
ZAŁĄCZNIK 2 / 205
ZAŁĄCZNIK 3 / 207

rok wydania: 2022
liczba stron: 207

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Materiały prasowe news Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń–sierpień 2023 r.

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń–sierpień 2023 r. Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń–sierpień 2023 r.

W pierwszych ośmiu miesiącach br. oddano do użytkowania mniej mieszkań niż przed rokiem. Spadła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym...

W pierwszych ośmiu miesiącach br. oddano do użytkowania mniej mieszkań niż przed rokiem. Spadła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba rozpoczętych inwestycji.

Materiały prasowe news Produkcja budowlano-montażowa w sierpniu 2023 r.

Produkcja budowlano-montażowa w sierpniu 2023 r. Produkcja budowlano-montażowa w sierpniu 2023 r.

Według wstępnych danych, produkcja budowlano-montażowa zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w sierpniu 2023 r. była wyższa o 3,5% w porównaniu...

Według wstępnych danych, produkcja budowlano-montażowa zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w sierpniu 2023 r. była wyższa o 3,5% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (przed rokiem wzrost o 5,9%) oraz wyższa o 7,4% w stosunku do lipca br. roku (przed rokiem wzrost o 5%).

Materiały prasowe news Koniunktura w budownictwie – wrzesień 2023 r.

Koniunktura w budownictwie – wrzesień 2023 r. Koniunktura w budownictwie – wrzesień 2023 r.

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 9,5 (przed miesiącem minus 8). Poprawę koniunktury sygnalizuje 9,2% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 18,8%...

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 9,5 (przed miesiącem minus 8). Poprawę koniunktury sygnalizuje 9,2% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 18,8% (przed miesiącem odpowiednio 10% i 17,9%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Ochrona zabytków – renowacje i konserwacje w obiektach zabytkowych

Ochrona zabytków – renowacje i konserwacje w obiektach zabytkowych Ochrona zabytków – renowacje i konserwacje w obiektach zabytkowych

Tematyka konferencji obejmuje diagnostykę, analizę oraz naprawy konstrukcji murowych (ściany, sklepienia) i drewnianych (więźby, stropy, ściany) w podejściu konstruktora-konserwatora.

Tematyka konferencji obejmuje diagnostykę, analizę oraz naprawy konstrukcji murowych (ściany, sklepienia) i drewnianych (więźby, stropy, ściany) w podejściu konstruktora-konserwatora.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Projektowanie konstrukcji żelbetowych – konferencja

Projektowanie konstrukcji żelbetowych – konferencja Projektowanie konstrukcji żelbetowych – konferencja

Piąta już konferencja z cyklu „Cicer cum Caule, czyli wybrane subiektywnie przypadki obliczania i konstruowania konstrukcji żelbetowych” odbędzie się 26 października w Łodzi.

Piąta już konferencja z cyklu „Cicer cum Caule, czyli wybrane subiektywnie przypadki obliczania i konstruowania konstrukcji żelbetowych” odbędzie się 26 października w Łodzi.

Materiały prasowe news Niemal 35 mln zł rządowej dopłaty na mieszkania komunalne w Otwocku

Niemal 35 mln zł rządowej dopłaty na mieszkania komunalne w Otwocku Niemal 35 mln zł rządowej dopłaty na mieszkania komunalne w Otwocku

Rząd dofinansuje budowę budynku komunalnego w Otwocku przy ul. Sikorskiego, w którym zamieszka dla 90 rodzin.

Rząd dofinansuje budowę budynku komunalnego w Otwocku przy ul. Sikorskiego, w którym zamieszka dla 90 rodzin.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Renowacja energetyczna i antypleśniowa zawilgoconych budynków – szkolenie

Renowacja energetyczna i antypleśniowa zawilgoconych budynków – szkolenie Renowacja energetyczna i antypleśniowa zawilgoconych budynków – szkolenie

Zapraszamy na kolejne szkolenie z zakresu hydroizolacji – tym razem z praktycznej dawki wiedzy z tematu renowacji zawilgoconych budynków mogą skorzystać obecni oraz nowi prenumeratorzy miesięcznika IZOLACJE.

Zapraszamy na kolejne szkolenie z zakresu hydroizolacji – tym razem z praktycznej dawki wiedzy z tematu renowacji zawilgoconych budynków mogą skorzystać obecni oraz nowi prenumeratorzy miesięcznika IZOLACJE.

Materiały prasowe news Program TERMO: 100 000 mieszkań zasilanych zieloną energią

Program TERMO: 100 000 mieszkań zasilanych zieloną energią Program TERMO: 100 000 mieszkań zasilanych zieloną energią

Mieszkańcy ponad 1,5 tys. bloków i kamienic w całym kraju będą mogli stwierdzić, że mieszkają w budynkach ekologicznych. Zielone instalacje o mocy blisko 36 megawatów zasilą przeszło 100 tys. mieszkań.

Mieszkańcy ponad 1,5 tys. bloków i kamienic w całym kraju będą mogli stwierdzić, że mieszkają w budynkach ekologicznych. Zielone instalacje o mocy blisko 36 megawatów zasilą przeszło 100 tys. mieszkań.

Materiały prasowe Termomodernizacja szkół nowym standardem

Termomodernizacja szkół nowym standardem Termomodernizacja szkół nowym standardem

Rosnące ceny energii elektrycznej stanowią wyzwanie dla samorządów i placówek oświatowych; wiele z nich w ubiegłych latach zmniejszało temperaturę ogrzewania i wprowadziło surowe zasady oszczędzania energii...

Rosnące ceny energii elektrycznej stanowią wyzwanie dla samorządów i placówek oświatowych; wiele z nich w ubiegłych latach zmniejszało temperaturę ogrzewania i wprowadziło surowe zasady oszczędzania energii i zasobów.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Medycyna w architekturze – konferencja

Medycyna w architekturze – konferencja Medycyna w architekturze – konferencja

Jakie wnioski i wskazówki praktyczne wynikają z połączenia współczesnej architektury oraz medycyny typu VBC (Value Based Healthcare, czyli medycyny opartej na wartościach)? Nowe trendy w projektowaniu...

Jakie wnioski i wskazówki praktyczne wynikają z połączenia współczesnej architektury oraz medycyny typu VBC (Value Based Healthcare, czyli medycyny opartej na wartościach)? Nowe trendy w projektowaniu szpitali i obiektów medycznych będą tematem wydarzenia, które odbędzie się 24 października br. w Centrum Olimpijskim w Warszawie.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Kompendium Architekta 2024

Kompendium Architekta 2024 Kompendium Architekta 2024

Kompendium Architekta – terminarz IZOLACJE 2024 to praktyczny kalendarz, pełen wartościowych informacji z branży budowlanej oraz przydatnych porad dla osób z nią związanych.

Kompendium Architekta – terminarz IZOLACJE 2024 to praktyczny kalendarz, pełen wartościowych informacji z branży budowlanej oraz przydatnych porad dla osób z nią związanych.

Materiały prasowe news Ceny materiałów budowlanych we wrześniu 2023 r.

Ceny materiałów budowlanych we wrześniu 2023 r. Ceny materiałów budowlanych we wrześniu 2023 r.

Grupa PSB Handel śledzi zmiany trendów cen wiodących materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu.

Grupa PSB Handel śledzi zmiany trendów cen wiodących materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu.

Materiały prasowe news Zakaz palenia węglem w Warszawie

Zakaz palenia węglem w Warszawie Zakaz palenia węglem w Warszawie

1 października weszła w życie uchwała antysmogowa, która zakazuje palenia węglem w gospodarstwach domowych w Warszawie. Polski Alarm Smogowy pyta, kiedy z Warszawy znikną ostatnie cztery tysiące pozaklasowych...

1 października weszła w życie uchwała antysmogowa, która zakazuje palenia węglem w gospodarstwach domowych w Warszawie. Polski Alarm Smogowy pyta, kiedy z Warszawy znikną ostatnie cztery tysiące pozaklasowych kotłów na węgiel i drewno.

Materiały prasowe news Trudności w branży budowlanej

Trudności w branży budowlanej Trudności w branży budowlanej

Generalnym wykonawcom brakuje środków w pierwotnych budżetach i coraz częściej sięgają po środki z nowych kontraktów, a dla wielu podwykonawców to teraz być albo nie być na rynku. Eksperci ze Stowarzyszenia...

Generalnym wykonawcom brakuje środków w pierwotnych budżetach i coraz częściej sięgają po środki z nowych kontraktów, a dla wielu podwykonawców to teraz być albo nie być na rynku. Eksperci ze Stowarzyszenia Wykonawców Elewacji podkreślają, że potrzeba przynajmniej dwóch lat stabilizacji, by branża budowlana wróciła na właściwe tory.

Materiały prasowe news Fasada Roku 2023 – głosowanie internautów

Fasada Roku 2023 – głosowanie internautów Fasada Roku 2023 – głosowanie internautów

Prawie 72 000 ocen przyznali internauci w tegorocznej edycji plebiscytu zorganizowanego przez firmę Baumit w ramach konkursu Fasada Roku 2023. Zobacz, które budynki w każdej z pięciu kategorii zyskały...

Prawie 72 000 ocen przyznali internauci w tegorocznej edycji plebiscytu zorganizowanego przez firmę Baumit w ramach konkursu Fasada Roku 2023. Zobacz, które budynki w każdej z pięciu kategorii zyskały najwięcej głosów.

Materiały prasowe news Właściwości posadzek żywicznych w zakładach mięsnych

Właściwości posadzek żywicznych w zakładach mięsnych Właściwości posadzek żywicznych w zakładach mięsnych

W zakładach mięsnych stosuje się zaawansowane technologicznie rozwiązania, m.in. w zakresie organizacji produkcji, przechowywania surowców, systemów zarządzania. Dla jakości finalnego produktu równie istotne...

W zakładach mięsnych stosuje się zaawansowane technologicznie rozwiązania, m.in. w zakresie organizacji produkcji, przechowywania surowców, systemów zarządzania. Dla jakości finalnego produktu równie istotne jak doskonale wyposażone linie produkcyjne, są materiały wykończeniowe, a wybór odpowiednich posadzek w znacznym stopniu pomaga zachować wysoki poziom higieny. Jednocześnie, aby rozwiązania posadzkowe skutecznie spełniały swoją rolę, powinny być optymalnie dobrane do specyficznych warunków oraz...

Materiały prasowe news Kurs pierwszej pomocy na budowie

Kurs pierwszej pomocy na budowie Kurs pierwszej pomocy na budowie

Plac budowy to z założenia miejsce niebezpieczne, w którym występują liczne zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników. Aby zminimalizować ryzyko oraz ciężkość urazów, wskazane jest prowadzenie działań...

Plac budowy to z założenia miejsce niebezpieczne, w którym występują liczne zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników. Aby zminimalizować ryzyko oraz ciężkość urazów, wskazane jest prowadzenie działań prewencyjnych, którego przykładem jest zorganizowany przez Stowarzyszenie DAFA w dn. 14–15 września w Tomaszowicach kurs pn. „Pierwsza pomoc na budowie”.

Materiały prasowe news Polska Izba Inżynierów Budownictwa apeluje o utworzenie Ministerstwa Budownictwa

Polska Izba Inżynierów Budownictwa apeluje o utworzenie Ministerstwa Budownictwa Polska Izba Inżynierów Budownictwa apeluje o utworzenie Ministerstwa Budownictwa

Polska Izba Inżynierów Budownictwa, zrzeszająca 120 tysięcy członków i będąca ważnym podmiotem branży budowlanej, wystosowała apel o utworzenie nowego ministerstwa w pełni odpowiadającego za sprawy budownictwa...

Polska Izba Inżynierów Budownictwa, zrzeszająca 120 tysięcy członków i będąca ważnym podmiotem branży budowlanej, wystosowała apel o utworzenie nowego ministerstwa w pełni odpowiadającego za sprawy budownictwa w Polsce.

Materiały prasowe news Budimex i Lafrentz Polska nawiązały współpracę z Zespołem Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu

Budimex i Lafrentz Polska nawiązały współpracę z Zespołem Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu Budimex i Lafrentz Polska nawiązały współpracę z Zespołem Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu

Firma budowlana Budimex oraz Lafrentz Polska, przedsiębiorstwo projektujące i zarządzające inwestycjami budowlanymi, z rozpoczęły współpracę z Zespołem Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu. Uczniowie...

Firma budowlana Budimex oraz Lafrentz Polska, przedsiębiorstwo projektujące i zarządzające inwestycjami budowlanymi, z rozpoczęły współpracę z Zespołem Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu. Uczniowie zyskają dzięki temu rozszerzony program praktyk, mający na celu wspieranie i rozwijanie młodych talentów w dziedzinie projektowania, geodezji i budownictwa.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Termomodernizacja plus dobry montaż – kampania edukacyjna Związku POiD

Termomodernizacja plus dobry montaż – kampania edukacyjna Związku POiD Termomodernizacja plus dobry montaż – kampania edukacyjna Związku POiD

Kampania „Termomodernizacja plus dobry montaż” to rozwinięcie i kontynuacja dotychczas realizowanej przez Związek POiD akcji „Dobry montaż”.

Kampania „Termomodernizacja plus dobry montaż” to rozwinięcie i kontynuacja dotychczas realizowanej przez Związek POiD akcji „Dobry montaż”.

Materiały prasowe news Budownictwo drewniane – konferencja szkoleniowa

Budownictwo drewniane – konferencja szkoleniowa Budownictwo drewniane – konferencja szkoleniowa

14 listopada w Poznaniu odbędzie się konferencja „Współczesne budownictwo drewniane w drodze do neutralności klimatycznej”.

14 listopada w Poznaniu odbędzie się konferencja „Współczesne budownictwo drewniane w drodze do neutralności klimatycznej”.

Materiały prasowe news Parkingi i garaże podziemne – konferencja szkoleniowa

Parkingi i garaże podziemne – konferencja szkoleniowa Parkingi i garaże podziemne – konferencja szkoleniowa

Tematem konferencji są główne problemy projektowo-wykonawcze stwierdzane w ostatnich latach w garażach podziemnych, zlokalizowanych zarówno w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, jak i w budynkach użyteczności...

Tematem konferencji są główne problemy projektowo-wykonawcze stwierdzane w ostatnich latach w garażach podziemnych, zlokalizowanych zarówno w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, jak i w budynkach użyteczności publicznej.

Materiały prasowe news Ceny materiałów budowlanych w październiku 2023 r.

Ceny materiałów budowlanych w październiku 2023 r. Ceny materiałów budowlanych w październiku 2023 r.

Grupa PSB Handel analizuje ceny wiodących materiałów budowlanych w poszczególnych grupach produktowych, co pozwala obserwować zmiany trendów.

Grupa PSB Handel analizuje ceny wiodących materiałów budowlanych w poszczególnych grupach produktowych, co pozwala obserwować zmiany trendów.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Ł2B, czyli Łukasiewicz to Business/Building Chemistry – X Konferencja Naukowa

Ł2B, czyli Łukasiewicz to Business/Building Chemistry – X Konferencja Naukowa Ł2B, czyli Łukasiewicz to Business/Building Chemistry – X Konferencja Naukowa

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych zaprasza na X Konferencję Naukową „Ł2B czyli Łukasiewicz to Business/Building Chemistry”. Wydarzenie odbędzie się w terminie 10–12...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych zaprasza na X Konferencję Naukową „Ł2B czyli Łukasiewicz to Business/Building Chemistry”. Wydarzenie odbędzie się w terminie 10–12 stycznia 2024 r. w Rytrze, w Hotelu Perła Południa.

Wybrane dla Ciebie

Jakie narzędzia najlepiej sprawdzą się podczas prac izolacyjnych? »

Jakie narzędzia najlepiej sprawdzą się podczas prac izolacyjnych? » Jakie narzędzia najlepiej sprawdzą się podczas prac izolacyjnych? »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Przeciekający dach? Jak temu zapobiec » Przeciekający dach? Jak temu zapobiec »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian murowanych »

Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian murowanych » Jak poprawić izolacyjność akustyczną ścian murowanych »

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych »

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych » Wszystko, co powinieneś wiedzieć o izolacjach natryskowych »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Na czym polega fenomen technologii białej wanny » Na czym polega fenomen technologii białej wanny »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.