Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Poradnik eksperta. Weryfikacja dokumentów wprowadzających wyrób budowlany do obrotu. Bezpieczeństwo pożarowe

Materiały prasowe | 2022-03-24
Poradnik eksperta. Weryfikacja dokumentów wprowadzających wyrób budowlany do obrotu. Bezpieczeństwo pożarowe

Poradnik eksperta. Weryfikacja dokumentów wprowadzających wyrób budowlany do obrotu. Bezpieczeństwo pożarowe

Tematyka właściwej oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, wprowadzonych do obrotu w Polsce jest przedmiotem dyskusji, celem autorów publikacji jest uporządkowanie elementarnej i niezbędnej wiedzy z tego zakresu oraz zaprezentowanie schematów postępowania podczas analizy dokumentacji przedstawionej dla wyrobu budowlanego, który uczestnik procesu budowlanego zamierza zastosować i/lub wbudować w obiekt budowlany.

Zobacz także

mgr inż. Maciej Rokiel Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót

Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót

Praktyczny poradnik umożliwia sprawne poruszanie się po nowoczesnych rozwiązaniach dotyczących tarasów i balkonów. Zawiera liczne schematy i rysunki oraz tabele ułatwiające dotarcie do poszczególnych punktów...

Praktyczny poradnik umożliwia sprawne poruszanie się po nowoczesnych rozwiązaniach dotyczących tarasów i balkonów. Zawiera liczne schematy i rysunki oraz tabele ułatwiające dotarcie do poszczególnych punktów tematycznych.

Kingspan news Projektowanie w chmurze z Autodesk BIM 360

Projektowanie w chmurze z Autodesk BIM 360 Projektowanie w chmurze z Autodesk BIM 360

BIM (inaczej: modelowanie informacji o budynku) to proces wykorzystania danych do tworzenia bardziej kompleksowych planów i modeli w budownictwie. Modelowanie trójwymiarowe to tylko jeden z aspektów BIM...

BIM (inaczej: modelowanie informacji o budynku) to proces wykorzystania danych do tworzenia bardziej kompleksowych planów i modeli w budownictwie. Modelowanie trójwymiarowe to tylko jeden z aspektów BIM – bogate w dane plany zawierają informacje na temat możliwości produktu/projektu, certyfikatów, kosztów i wielu innych. Integrując każdy znany szczegół elementu w pliku BIM, osoby znajdujące się na planie produktu mają dostęp do informacji na temat specyfikacji, instalacji, przekazania i cyklu życia...

Materiały prasowe news Ceny materiałów budowlanych w maju 2024 r. – analiza PSB

Ceny materiałów budowlanych w maju 2024 r. – analiza PSB Ceny materiałów budowlanych w maju 2024 r. – analiza PSB

Grupa PSB Handel śledzi ceny wiodących materiałów dla branży budowlanej. W jakich grupach produktowych ceny wzrosły, a w których spadły?

Grupa PSB Handel śledzi ceny wiodących materiałów dla branży budowlanej. W jakich grupach produktowych ceny wzrosły, a w których spadły?

Poradnik eksperta opisuje zagadnienia praktyczne (z przykładami), dotyczące weryfikacji poprawności wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych, określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z uwzględnieniem wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011.

Wiedza zawarta w poradniku przedstawiona jest według stanu na dzień 27 stycznia 2022 r.

Poradnik został opracowany przez Komitet Techniczny w składzie:

 • dr inż. Marek Siara, Rada Izby Rzeczoznawców SITP, rzeczoznawca SITP,
 • mgr inż. Monika Hyjek,
 • dr inż. Zenon Małkowski, Rada Izby Rzeczoznawców SITP, rzeczoznawca SITP,
 • mgr inż. arch. Tomasz Danielewicz,
 • inż. Jarosław Wiche.

Poradnik eksperta przygotowany przez Komitet Techniczny podlegał wewnętrznej konsultacji w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Pożarnictwa, a następnie był przedstawiony do opinii instytucjom zewnętrznym, zajmującym się ochroną przeciwpożarową:

 • Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej,
 • Centrum Naukowo-Badawczemu Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego,
 • Państwowemu Instytutowi Badawczemu,
 • Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie,

oraz uznanym ekspertom z dziedziny ochrony przeciwpożarowej uzyskując ich pozytywne opinie.

Poradnik jest skierowany do wszystkich uczestników procesu budowlanego: projektantów, architektów, inspektorów nadzoru inwestorskiego, osób nadzorujących procesy budowlane, kierowników budów i robót, wykonawców robót budowlanych, służb inwestorskich, organów rozstrzygających spory i inspektorów nadzoru budowlanego.

Wiedza w nim zawarta może być również pomocna funkcjonariuszom pionu kontrolno-rozpoznawczego Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawcom do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, rzeczoznawcom budowlanym oraz innym osobom, zajmującym się na co dzień sprawami ochrony przeciwpożarowej budynków i budowli, a także przedstawicielom firm działających w tej dziedzinie.

W poradniku przedstawiono następujące zagadnienia:

 • sposób dokumentowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu w systemie europejskim oraz w systemie krajowym,
 • sposób postępowania przy weryfikacji poprawności dokumentów wprowadzających wyrób budowlany do obrotu,
 • omówiono na przykładach postępowanie przy weryfikacji deklaracji właściwości użytkowych wybranych wyrobów budowlanych,
 • omówiono problematykę reakcji na ogień wyrobów budowlanych,
 • omówiono problematykę odporności ogniowej wyrobów budowlanych według normy PN -EN 13501-2.

Spis treści

A. WPROWADZENIE / 11

1. Podstawy prawne wprowadzenia wyrobu budowlanego do obrotu / 13
2. Podstawowe definicje użyte w Poradniku Eksperta / 15

B. DOKUMENTOWANIE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH WPROWADZONYCH DO OBROTU W SYSTEMIE EUROPEJSKIM / 25

1. Zasady podstawowe / 25
2. Deklaracja Właściwości Użytkowych (DWU) / 25
3. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego / 27
4. Weryfikacja Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) / 28
5. Sprawdzenie zasadności odniesienia w Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) do właściwej zharmonizowanej normy wyrobu (hEN) / 29
6. Odstępstwa od obowiązku sporządzania Deklaracji Właściwości

Użytkowych (DWU) / 30

C. DOKUMENTOWANIE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH WPROWADZONYCH DO OBROTU W SYSTEMIE KRAJOWYM / 33

1. Zasady podstawowe / 33
2. Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych (KDWU) / 34
3. Oznakowanie znakiem budowlanym wyrobu budowlanego / 36
4. Weryfikacja Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych (KDWU) / 37
5. Odstępstwa od obowiązku sporządzania Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych (KDWU) / 38
5.1. Wyroby dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym zgodnie z art. 10, ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych / 38
5.2. Wyroby regionalne wytwarzane tradycyjnie/regionalne wyroby budowlane / 39

6. Nadzór i kary za nieprzestrzeganie zasad dopuszczenia wyrobów do obrotu / 39
7. Inne możliwości wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym / 41

D. DOPUSZCZENIE DO UŻYTKOWANIA WYROBÓW SŁUŻĄCYCH ZAPEWNIENIU BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO LUB OCHRONIE ZDROWIA I ŻYCIA ORAZ MIENIA / 43

E. PODSUMOWANIE WERYFIKACJI POPRAWNOŚCI DOKUMENTÓW WPROWADZAJĄCYCH WYRÓB BUDOWLANY DO OBROTU / 45

1. Wprowadzanie do obrotu a zastosowanie wyrobu budowlanego w obiekcie / 45
2. Ocena poprawności dokumentów wprowadzających wyrób budowlany do obrotu / 48

F. WERYFIKACJA DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (DWU) WYBRANYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH / 51

1. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) zamknięć otworów / 52
1.1. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) okien i drzwi zewnętrznych bez cechy odporności ogniowej / 53
1.2. Wymagania dotyczące Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych (KDWU) i okien i drzwi wewnętrznych bez cechy odporności ogniowej / 57
1.3. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) okien i drzwi zewnętrznych z cechą odporności ogniowej / 57
1.4. Wymagania dotyczące Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych (KDWU) okien i drzwi wewnętrznych z cechą odporności ogniowej / 63
1.5. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) okien i drzwi z cechą dymoszczelności / 66
1.6. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) okien i drzwi z cechą zdolności do zwolnienia / 68
1.7. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) bram bez cechy odporności ogniowej / 69
1.8. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) bram z cechą odporności ogniowej / 71

2. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) i Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych przeszklonych ścian zewnętrznych i wewnętrznych / 80
2.1. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) przeszklonych ścian zewnętrznych (ściany osłonowe - fasady) / 80
2.2. Wymagania dotyczące Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych (KDWU) przeszklonych ścian wewnętrznych bez cechy odporności ogniowej / 84
2.3. Wymagania dotyczące Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych (KDWU) przeszklonych ścian wewnętrznych z cechą odporności ogniowej / 84

3. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) systemów odprowadzenia dymu i ciepła / 86
3.1. Wymagania dotyczące Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych (KDWU) zestawów do odprowadzania dymu i ciepła / 88
3.2. Wymagania dotyczące Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych (KDWU) central sterowania oddymianiem i central sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi / 88
3.3. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) urządzeń przeciwpożarowych w systemach oddymiania i kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła / 95
3.4. Wymagania dotyczące Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych (KDWU) ręcznych przycisków oddymiania w systemach oddymiania i kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła / 100
3.5. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) klap dymowych i ściennych urządzeń oddymiających / 100
3.6. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) wentylatorów oddymiających / 108
3.7. Wymagania dotyczące Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych (KDWU) elektromechanicznych siłowników liniowych i obrotowych / 113
3.8. Wymagania dotyczące Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych (KDWU) przepustnic dla napływu powietrza kompensacyjnego / 113
3.9. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) klap odcinających w systemach wentylacji pożarowej / 114
3.10. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) odcinków przewodów wentylacji pożarowej / 116
3.11. Wymagania dotyczące Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych (KDWU) odcinków przewodów wentylacji pożarowej wielostrefowej przekraczającej typoszereg wymiarowy wynikający z normy PN-EN 12101-7:2011 / 117
3.12. Wymagania dotyczące Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych (KDWU) odcinków przewodów wentylacji pożarowej jednostrefowej przekraczającej typoszereg wymiarowy wynikający z normy PN-EN 12101-7:2011 / 117
3.13. Wymagania dotyczace Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) kurtyn dymowych / 118
3.14. Wymagania dotyczace Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych (KDWU) zestawów do różnicowania ciśnienia / 124

4. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) hydrantów wewnętrznych / 126

5. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) wybranych urządzeń instalacji sygnalizacji pożarowej / 134
5.1. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) central sygnalizacji pożarowej / 136
5.2. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) czujki dymu / 143
5.3. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) czujki ciepła / 144

6. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) wyrobów izolacyjnych / 151

7. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) oraz Krajowych Deklaracji Właściwości Użytkowych (KDWU) kabli, przewodów i ich zamocowań / 164
7.1. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) kabli i przewodów elektroenergetycznych do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych / 165
7.2. Wymagania dotyczące Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych (KDWU) przewodów i kabli elektrycznych oraz światłowodowych do instalacji przeciwpożarowych / 170
7.3. Wymagania dotyczące Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych (KDWU) zamocowań przewodów i kabli elektrycznych oraz światłowodowych, stosowanych do zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej / 174

8. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) zasilaczy dla wybranych urządzeń przeciwpożarowych / 175

G. REAKCJA NA OGIEŃ WYROBÓW BUDOWLANYCH / 181

1. Wprowadzanie / 181

2. Klasy reakcji na ogień wyrobów budowlanych / 181
2.1. Klasy reakcji na ogień wyrobów budowlanych (z wyłączeniem posadzek) / 182
2.2. Klasy reakcji na ogień posadzek (w tym wykładzin podłogowych) / 185
2.3. Klasy reakcji na ogień dla rur przewodowych i ich izolacji cieplnych / 186
2.4. Klasy reakcji na ogień kabli i przewodów / 187

3. Rozprzestrzenianie ognia przez elementy budynku / 188
3.1. Rozprzestrzenianie ognia przez stropy i ściany wewnętrzne / 188
3.2. Rozprzestrzenianie ognia przez ściany zewnętrzne / 189
3.3. Rozprzestrzenianie ognia przez przekrycia dachów / 189

4. Klasyfikacja wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu bez badań lub obliczeń / 191

H. ODPORNOŚĆ OGNIOWA WYROBÓW BUDOWLANYCH WEDŁUG NORMY PN-EN 13501-2 / 195

1. Informacje ogólne / 195
2. Badania odporności ogniowej zamknięć otworów / 198

I. LITERATURA (według stanu na dzień 27.01.2022 r.) / 201

ZAŁĄCZNIK 1 / 203
ZAŁĄCZNIK 2 / 205
ZAŁĄCZNIK 3 / 207

rok wydania: 2022
liczba stron: 207

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news MONTERIADA 2024 na targach BUDMA

MONTERIADA 2024 na targach BUDMA MONTERIADA 2024 na targach BUDMA

Ponad 15 godzin pokazów dobrego montażu na żywo, 9 stoisk eksperckich, wystawa zamontowanych produktów, konferencja prasowa i setki rozmów z ekspertami – tak wyglądała w pigułce MONTERIADA 2024. Wydarzenie...

Ponad 15 godzin pokazów dobrego montażu na żywo, 9 stoisk eksperckich, wystawa zamontowanych produktów, konferencja prasowa i setki rozmów z ekspertami – tak wyglądała w pigułce MONTERIADA 2024. Wydarzenie zorganizowane przez Związek POiD oraz Partnerów promowało nowoczesne rozwiązania do budowy i termomodernizacji domu.

Materiały prasowe news Ekrany akustyczne ze śmigieł zużytych turbin wiatrowych

Ekrany akustyczne ze śmigieł zużytych turbin wiatrowych Ekrany akustyczne ze śmigieł zużytych turbin wiatrowych

Naukowcy z Politechniki Białostockiej opracowują innowacyjne ekrany akustyczne. Mają być wykonane z łopat turbin wiatrowych, jakie zalegają na wysypiskach odpadów w rejonach farm wiatrowych, szczególnie...

Naukowcy z Politechniki Białostockiej opracowują innowacyjne ekrany akustyczne. Mają być wykonane z łopat turbin wiatrowych, jakie zalegają na wysypiskach odpadów w rejonach farm wiatrowych, szczególnie w zachodniej Polsce.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Targi Budownictwa i Architektury BUDMA 2024

Targi Budownictwa i Architektury BUDMA 2024 Targi Budownictwa i Architektury BUDMA 2024

Zakończyła się 32. edycja targów BUDMA. Przez cztery dni, od 30 stycznia do 2 lutego br, w pawilonach Międzynarodowych Targów Poznańskich swoje produkty, technologie i usługi prezentowało około 650 firm...

Zakończyła się 32. edycja targów BUDMA. Przez cztery dni, od 30 stycznia do 2 lutego br, w pawilonach Międzynarodowych Targów Poznańskich swoje produkty, technologie i usługi prezentowało około 650 firm z 25 krajów. Zwiedzający mogli zobaczyć nowości z branży budowlanej, premiery rynkowe, a także wziąć udział w wielu konferencjach i prelekcjach.

Materiały prasowe news Działania SIPUR w II połowie 2023 r.

Działania SIPUR w II połowie 2023 r. Działania SIPUR w II połowie 2023 r.

W drugiej części ubiegłego roku przedstawiciele Związku „SIPUR” wspierali organizację wielu konferencji o tematyce budowlanej, uczestniczyli też w ważnych wydarzeniach branżowych oraz warsztatach tematycznych.

W drugiej części ubiegłego roku przedstawiciele Związku „SIPUR” wspierali organizację wielu konferencji o tematyce budowlanej, uczestniczyli też w ważnych wydarzeniach branżowych oraz warsztatach tematycznych.

Materiały prasowe news Rośnie wartość rynku budownictwa modułowego w Polsce

Rośnie wartość rynku budownictwa modułowego w Polsce Rośnie wartość rynku budownictwa modułowego w Polsce

Zyskujące na popularności technologie prefabrykacji budynków oraz bogata oferta rozwiązań materiałowych, a z drugiej strony rosnące ceny surowców oraz siły roboczej sprawiły, że w ciągu zaledwie dwóch...

Zyskujące na popularności technologie prefabrykacji budynków oraz bogata oferta rozwiązań materiałowych, a z drugiej strony rosnące ceny surowców oraz siły roboczej sprawiły, że w ciągu zaledwie dwóch lat wartość rynku budownictwa modułowego w Polsce wzrosła o blisko połowę. Istotny wkład w rozwój branży ma sprzedaż zagraniczna, która w minionych latach odpowiadała za ponad jedną trzecią przychodów producentów. Pomimo przejściowego spowolnienia, perspektywy dla budownictwa modułowego do 2029 r. pozostają...

Materiały prasowe news Koniunktura w budownictwie – grudzień 2023 r.

Koniunktura w budownictwie – grudzień 2023 r. Koniunktura w budownictwie – grudzień 2023 r.

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 13,2 (przed miesiącem minus 10,2). Poprawę koniunktury sygnalizuje 7,4% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 20,5%...

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 13,2 (przed miesiącem minus 10,2). Poprawę koniunktury sygnalizuje 7,4% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 20,5% (przed miesiącem odpowiednio 8,2% i 18,4%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Materiały prasowe news Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń–listopad 2023 r.

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń–listopad 2023 r. Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń–listopad 2023 r.

W okresie styczeń–listopad 2023 r. oddano do użytkowania mniej mieszkań niż przed rokiem. Spadła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym...

W okresie styczeń–listopad 2023 r. oddano do użytkowania mniej mieszkań niż przed rokiem. Spadła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba rozpoczętych budów.

Materiały prasowe news Produkcja budowlano-montażowa w listopadzie 2023 r.

Produkcja budowlano-montażowa w listopadzie 2023 r. Produkcja budowlano-montażowa w listopadzie 2023 r.

Produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w listopadzie 2023 r. była wyższa o 3,9% w porównaniu...

Produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w listopadzie 2023 r. była wyższa o 3,9% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (przed rokiem wzrost o 4%) oraz wyższa o 3,1% w stosunku do października br. roku (przed rokiem wzrost o 9%).

Materiały prasowe news Ceny materiałów budowlanych w grudniu oraz na koniec 2023 r.

Ceny materiałów budowlanych w grudniu oraz na koniec 2023 r. Ceny materiałów budowlanych w grudniu oraz na koniec 2023 r.

Grupa PSB Handel analizuje zmiany cen wiodących materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu. Jak kształtowały się ceny w poszczególnych grupach produktowych?

Grupa PSB Handel analizuje zmiany cen wiodących materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu. Jak kształtowały się ceny w poszczególnych grupach produktowych?

Materiały prasowe news Działania deweloperów mieszkaniowych w Polsce

Działania deweloperów mieszkaniowych w Polsce Działania deweloperów mieszkaniowych w Polsce

Bardzo dynamiczna sytuacja na rynku mieszkaniowym w 2023 r. skłaniała deweloperów do szybkiego reagowania. Analiza ich strategii wykonana przez firmę Spectis na potrzeby raportu „Deweloperzy mieszkaniowi...

Bardzo dynamiczna sytuacja na rynku mieszkaniowym w 2023 r. skłaniała deweloperów do szybkiego reagowania. Analiza ich strategii wykonana przez firmę Spectis na potrzeby raportu „Deweloperzy mieszkaniowi w Polsce 2024–2029” wskazuje jednak, że mimo poprawy sytuacji i dużych możliwości firmy deweloperskie pozostały ostrożne w swoich decyzjach biznesowych.

Materiały prasowe news Prawie 90% Polaków za budową elektrowni jądrowych

Prawie 90% Polaków za budową elektrowni jądrowych Prawie 90% Polaków za budową elektrowni jądrowych

Niemal 90% Polaków popiera budowę elektrowni jądrowych w Polsce, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w listopadzie 2023 r. Jednocześnie prawie 77% badanych zgodziłoby...

Niemal 90% Polaków popiera budowę elektrowni jądrowych w Polsce, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w listopadzie 2023 r. Jednocześnie prawie 77% badanych zgodziłoby się, aby taka elektrownia powstała w ich okolicy. Podobne badania są realizowane od 2012 r.

Materiały prasowe news Większość mieszkańców Krakowa popiera Strefę Czystego Transportu

Większość mieszkańców Krakowa popiera Strefę Czystego Transportu Większość mieszkańców Krakowa popiera Strefę Czystego Transportu

Z badań społecznych zleconych przez Krakowski Alarm Smogowy wynika, że większość mieszkańców Krakowa nie wie, jak będzie wyglądać Strefa Czystego Transportu w mieście. Wiele osób spodziewa się ostrzejszych...

Z badań społecznych zleconych przez Krakowski Alarm Smogowy wynika, że większość mieszkańców Krakowa nie wie, jak będzie wyglądać Strefa Czystego Transportu w mieście. Wiele osób spodziewa się ostrzejszych przepisów niż te uchwalone rok temu. Po zapoznaniu się z rzeczywistymi wymogami SCT, ponad 60% mieszkańców popiera utworzenie Strefy.

Materiały prasowe news Konferencja TI-Expo 2024

Konferencja TI-Expo 2024 Konferencja TI-Expo 2024

W dniach 20–21 marca br. w Areal Böhler w Düsseldorfie odbędzie się Konferencja TI-Expo +. Jest to największe miejsce spotkań branży izolacyjnej w ostatnich latach i oferuje produkty, rozwiązania i aplikacje...

W dniach 20–21 marca br. w Areal Böhler w Düsseldorfie odbędzie się Konferencja TI-Expo +. Jest to największe miejsce spotkań branży izolacyjnej w ostatnich latach i oferuje produkty, rozwiązania i aplikacje związane z izolacjami technicznymi.

Materiały prasowe news Jak udrożnić program Czyste Powietrze?

Jak udrożnić program Czyste Powietrze? Jak udrożnić program Czyste Powietrze?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma ponad 300 milionów złotych niewypłaconych dotacji z programu Czyste Powietrze, co oznacza, że kilkanaście tysięcy rodzin czeka na pieniądze. Okazało...

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma ponad 300 milionów złotych niewypłaconych dotacji z programu Czyste Powietrze, co oznacza, że kilkanaście tysięcy rodzin czeka na pieniądze. Okazało się, że w budżecie nie zabezpieczono środków na ten cel. Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad rozwiązaniem problemu.

Materiały prasowe news BGK wspiera zrównoważone inwestycje

BGK wspiera zrównoważone inwestycje BGK wspiera zrównoważone inwestycje

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) oferuje przedsiębiorcom preferencyjne finansowanie ekologicznych inwestycji. Mowa tu m.in. o zakupie pojazdów transportu miejskiego, inwestycjach w sieć wodno-kanalizacyjną,...

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) oferuje przedsiębiorcom preferencyjne finansowanie ekologicznych inwestycji. Mowa tu m.in. o zakupie pojazdów transportu miejskiego, inwestycjach w sieć wodno-kanalizacyjną, montażu instalacji fotowoltaicznej czy budowie i modernizacji instalacji do odzysku fosforu.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Plebiscyt Polska Architektura XXL 2023 rozstrzygnięty

Plebiscyt Polska Architektura XXL 2023 rozstrzygnięty Plebiscyt Polska Architektura XXL 2023 rozstrzygnięty

Znamy już wyniki szesnastej edycji Plebiscytu Polska Architektura XXL. Profesjonalne jury oraz publiczność wybrali swoich faworytów z puli ponad 70 realizacji zgłoszonych w trzech kategoriach: kubatura,...

Znamy już wyniki szesnastej edycji Plebiscytu Polska Architektura XXL. Profesjonalne jury oraz publiczność wybrali swoich faworytów z puli ponad 70 realizacji zgłoszonych w trzech kategoriach: kubatura, wnętrza i krajobraz. Nagrodę Grand Prix 2023 otrzymała kameralna przestrzeń pogrzebowa Kolumbarium w Radomiu, zaprojektowane przez pracownię BDR Architekci.

Materiały prasowe news Przychody 40 największych grup budowlanych w Polsce w 2023 r.

Przychody 40 największych grup budowlanych w Polsce w 2023 r. Przychody 40 największych grup budowlanych w Polsce w 2023 r.

2023 był trzecim z rzędu rokiem z dwucyfrowym nominalnym wzrostem przychodów grupy 40 największych podmiotów budowlanych działających w Polsce, co wynikało przede wszystkim z ogólnego wzrostu kosztów budowy....

2023 był trzecim z rzędu rokiem z dwucyfrowym nominalnym wzrostem przychodów grupy 40 największych podmiotów budowlanych działających w Polsce, co wynikało przede wszystkim z ogólnego wzrostu kosztów budowy. Dla dalszego rozwoju tych firm konieczne jest szybkie uruchomienie finansowania unijnego dla Polski, tj. całości dostępnych środków z Krajowego Programu Odbudowy oraz budżetu w ramach polityki spójności na lata 2021–2027.

Materiały prasowe news Nowy sklep Bricomarché w Sędziszowie Małopolskim

Nowy sklep Bricomarché w Sędziszowie Małopolskim Nowy sklep Bricomarché w Sędziszowie Małopolskim

Sieć Bricomarché zaczęła rok 2024 otwarciem nowej placówki. Uruchomiony 17 stycznia br. punkt w Sędziszowie Małopolskim będzie 11. sklepem sieci supermarketów „dom i ogród” w województwie podkarpackim...

Sieć Bricomarché zaczęła rok 2024 otwarciem nowej placówki. Uruchomiony 17 stycznia br. punkt w Sędziszowie Małopolskim będzie 11. sklepem sieci supermarketów „dom i ogród” w województwie podkarpackim i 194. w Polsce.

Materiały prasowe news SWIN na targach BUDMA 2024

SWIN na targach BUDMA 2024 SWIN na targach BUDMA 2024

Wśród wystawców na tegorocznej edycji targów BUDMA będzie też Stowarzyszenie Wykonawców Izolacji Natryskowych. Na stoisku organizacji będzie można spotkać się ekspertami z branży izolacji natryskowych,...

Wśród wystawców na tegorocznej edycji targów BUDMA będzie też Stowarzyszenie Wykonawców Izolacji Natryskowych. Na stoisku organizacji będzie można spotkać się ekspertami z branży izolacji natryskowych, wymienić doświadczenia i porozmawiać o planach na rok 2024.

Materiały prasowe news Roboty wykończeniowe – okładziny i posadzki z płytek ceramicznych

Roboty wykończeniowe – okładziny i posadzki z płytek ceramicznych Roboty wykończeniowe – okładziny i posadzki z płytek ceramicznych

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót okładzinowych i posadzkowych z płytek ceramicznych w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i przemysłowym. Zakres pracy...

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót okładzinowych i posadzkowych z płytek ceramicznych w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i przemysłowym. Zakres pracy obejmuje wymagania dotyczące właściwości materiałów, podłoży, jak również sposobów ich oceny, wykonania okładzin i posadzek zewnętrznych oraz wewnętrznych, a także odbiorów robót okładzinowych i posadzkowych.

Materiały prasowe news Zmiany cen materiałów budowlanych w ostatnich latach

Zmiany cen materiałów budowlanych w ostatnich latach Zmiany cen materiałów budowlanych w ostatnich latach

Grupa PSB Handel analizuje trendy zmian cen materiałów budowlano-remontowych.

Grupa PSB Handel analizuje trendy zmian cen materiałów budowlano-remontowych.

Materiały prasowe news Warszawski biurowiec Lakeside z posadzkami typu terazzo żywiczne

Warszawski biurowiec Lakeside z posadzkami typu terazzo żywiczne Warszawski biurowiec Lakeside z posadzkami typu terazzo żywiczne

Lakeside to nowoczesny biurowiec położony przy ul. Szturmowej 2 w warszawskiej dzielnicy Mokotów, w sąsiedztwie parku Dolina Służewiecka. Deweloperem kompleksu jest belgijska firma inwestycyjna Atenor,...

Lakeside to nowoczesny biurowiec położony przy ul. Szturmowej 2 w warszawskiej dzielnicy Mokotów, w sąsiedztwie parku Dolina Służewiecka. Deweloperem kompleksu jest belgijska firma inwestycyjna Atenor, za jego projekt odpowiadała Grupa 5 Architekci, a generalnym wykonawcą była firma budowlana PORR. Inwestycję wyróżnia wysoki standard wykończenia powierzchni wspólnych. W jej obu reprezentacyjnych holach wejściowych zastosowano dekoracyjne posadzki typu szlifowane i polerowane terazzo żywiczne, czyli...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE news Złote Medale targów BUDMA 2024

Złote Medale targów BUDMA 2024 Złote Medale targów BUDMA 2024

Znamy laureatów Złotego Medalu Grupy MTP targów BUDMA 2024. Poznaj innowacyjne rozwiązania i technologie.

Znamy laureatów Złotego Medalu Grupy MTP targów BUDMA 2024. Poznaj innowacyjne rozwiązania i technologie.

Materiały prasowe news Koniunktura w budownictwie – styczeń 2024 r.

Koniunktura w budownictwie – styczeń 2024 r. Koniunktura w budownictwie – styczeń 2024 r.

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 7,1 (przed miesiącem minus 13,2). Poprawę koniunktury sygnalizuje 10,6% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 17,7%...

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 7,1 (przed miesiącem minus 13,2). Poprawę koniunktury sygnalizuje 10,6% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 17,7% (przed miesiącem odpowiednio 7,4% i 20,5%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Wybrane dla Ciebie

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny » Wełna skalna jako materiał termoizolacyjny »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? » Jak estetycznie wykończyć ściany - wewnątrz i na zewnątrz? »

Płyty XPS – następca styropianu »

Płyty XPS – następca styropianu » Płyty XPS – następca styropianu »

Dach biosolarny - co to jest? »

Dach biosolarny - co to jest? » Dach biosolarny - co to jest? »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem » Zobacz, które płyty termoizolacyjne skutecznie ochronią dom przed zimnem »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Budowanie szkieletowe czy modułowe? » Budowanie szkieletowe czy modułowe? »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków » Termomodernizacja z poszanowaniem wartości zabytków »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową » Przekonaj się, jak inni izolują pianką poliuretanową »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Papa dachowa, która oczyszcza powietrze » Papa dachowa, która oczyszcza powietrze »

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń Podpowiadamy, jak wybrać system ociepleń

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy » Podpowiadamy, jak skutecznie przeprowadzić renowacje piwnicy »

300% rozciągliwości membrany - TAK! »

300% rozciągliwości membrany - TAK! » 300% rozciągliwości membrany - TAK! »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.