Izolacje.com.pl

Zaawansowane wyszukiwanie

Jak prawidłowo montować systemy ociepleń ścian zewnętrznych?

Porady eksperta Dryvit

Jak prawidłowo montować systemy ociepleń ścian zewnętrznych? fot. Dryvit

Jak prawidłowo montować systemy ociepleń ścian zewnętrznych? fot. Dryvit

Zastosowanie systemu ocieplania ścian zewnętrznych metodą ETICS (External Thermal Insulation Composite System), w nowym obiekcie lub w ramach termomodernizacji, to jedna z najbardziej skutecznych technologii obniżania kosztów związanych z ogrzewaniem lub chłodzeniem budynku.

treść sponsorowana

Metoda ta wykorzystuje zestaw dopasowanych do siebie produktów, niezbędnych do prawidłowego wykonania izolacji termicznej wraz z wykończeniową powłoką tynkarską. Odpowiednio zaprojektowana i wykonana pozwala poprawić izolacyjność termiczną ścian ­–zewnętrznych, a tym samym prowadzi do zmniejszenia zapotrzebowania obiektu na energię.

Na etapie projektowania systemu ocieplania elewacji kluczowe znaczenie ma prawidłowy dobór grubości izolacji cieplnej oraz przewidywanie rozwiązań pozwalających na uniknięcie mostków termicznych, m.in. zwrócenie uwagi na prawidłowy, szczelny montaż drzwi i okien przy zastosowaniu specjalistycznych, zaawansowanych technologicznie produktów, np. marki illbruck.

marta wysocka product fmt


Marta Wysocka, Product & Specification Manager w firmie Dryvit Systems USA (Europe) Sp. z o.o.

Poza kwestami ekonomicznymi, związanymi z obniżeniem rachunków, rośnie także świadomość korzyści dla środowiska naturalnego wynikających z termomodernizacji. Rozpatrując systemy ETICS w ujęciu ekologicznym, warto pamiętać o możliwości zastosowania klejów na bazie cementów o obniżonej emisji CO2, styropianów EPS wykonywanych z surowców z recyklingu, oraz farb i tynków o niskiej emisji lotnych związków organicznych.

Obok jakości materiałów oraz odpowiedniej eksploatacji obiektu profesjonalne wykonanie systemu ocieplania budynku to jeden z najważniejszych czynników, który decyduje o tym, czy system ETICS będzie zachowywał swoje właściwości oraz spełniał stawiane przed nim wymagania techniczno-użytkowe przez lata. Zleć ocieplenie budynku fachowcom >>

Podstawowe zasady instalacji systemów ociepleń

1. Prawidłowe przygotowanie podłoża

Podłoże to jeden z kluczowych elementów, który wpływa na zachowanie całego systemu w dłuższej perspektywie, dlatego warto poświęcić czas i energię na jego prawidłowe przygotowanie. Należy zadbać o to, aby było gładkie, czyste, suche, dobrze związane, a przy tym wolne od nalotów, wykwitów, tłustych plam i innych środków, które mogą utrudniać przyczepność kolejnych warstw.

Ponadto podłoże powinno spełniać kryteria tolerancji odchyleń powierzchni i krawędzi. Wszelkie nierówności większe niż dopuszczalne przez producenta systemu ETICS należy wyrównać nie poprzez grubsze nakładanie zaprawy klejącej, ale kompensować grubością materiału termoizolacyjnego, który można odpowiednio zeszlifować. Zbyt duża ilość zaprawy klejącej nie tylko zwiększa ciężar systemu ETICS, ale również wydłuża czas wiązania i sprawia, że jest on bardziej podatny na powstawanie rys skurczowych.

2. Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na odrywanie

Podłoże, do którego mocowany jest system ocieplania, musi być statyczne i nośne. Warstwa termoizolacji powinna być z nim dobrze związana za pomocą zaprawy klejącej, ewentualnie także zamocowana za pomocą łączników mechanicznych, które stanowią dodatkowy element wzmacniający, przeciwdziałający sile ssania wiatru. Zwłaszcza w przypadku starszych budynków należy sprawdzić, czy istniejąca okładzina jest spójna z podłożem.

Do weryfikacji jej wytrzymałości na odrywanie, która według wytycznych Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń powinna wynosić co najmniej 0,08 MPa, stosuje się badanie „pull off”. W przypadku, gdy podłoże wykazuje niską przyczepność, nie można uznać go za odpowiednie do zamocowania wyłącznie za pomocą zaprawy klejącej. Warto także sprawdzić siłę zamocowania mechanicznych łączników.

3. Bezwzględne przestrzeganie reżimu technologicznego

W czasie wykonywania systemu ocieplania ważne jest stosowanie się do wymogów technologicznych, w tym zachowywanie odpowiednich przerw między kolejnymi etapami prac. Równie istotne jest przestrzeganie zaleceń dotyczących warunków atmosferycznych. W czasie realizacji robót oraz w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie powinna być niższa niż +5°C, w przypadku materiałów silikatowych dolna granica to +8°C. Za górną granicę przyjmuje się +25°C.

Dodatkowo podczas prac wykonawczych i w fazie wiązania materiały należy chronić przed deszczem, silnym nasłonecznieniem czy wiatrem. Szczegółowe wymagania są określane przez producentów systemów ociepleń ścian zewnętrznych. Sprawdź >>

4. Prawidłowa koordynacja z innymi pracami na budowie

Przy ocenie warunków prac wykończeniowych należy uwzględnić inne prace trwające w obiekcie budowlanym, które mogłyby mieć wpływ na istotną zmianę tych warunków. Może to być np. znaczne zwiększenie wilgotności podłoża i powietrza spowodowane nakładaniem tynków gipsowych wewnątrz budynku.

5. Stosowanie wyłącznie kompletnych systemów

Poza przestrzeganiem technologii wykonania należy zawsze pamiętać o tym, aby stosować tylko te materiały, które dany producent przewiduje w swoim systemie. Jakiekolwiek zmiany poszczególnych elementów systemu na składniki pochodzące od innych producentów, często tańsze i gorszej jakości, czyli tworzenie tzw. składaków, są niedopuszczalne, chyba że jest to dozwolone w wytycznych producenta i dostawcy danego systemu. Takie działanie powoduje także utratę gwarancji i zwiększa ryzyko szkód.

6. Dobre praktyki w zakresie techniki wykonywania systemów ocieplania

W wybranych kwestiach związanych z techniką wykonywania systemów ocieplania specjaliści mogą się różnić, są jednak zasady, co do których panuje powszechna zgoda. Podczas mocowania płyt termoizolacyjnych do podłoża zaprawa klejowa powinna być nanoszona metodą obwodowo-punktową i pokrywać ok. 40% powierzchni płyty. Płyty termoizolacyjne należy układać tak, aby szczelnie do siebie przylegały. Wszelkie szpary powinny być wypełnione paskami z tego samego materiału izolacyjnego, aby zapobiec powstawaniu tzw. mostków termicznych.

Przed zamontowaniem warstwy zbrojącej na całej powierzchni należy wykonać dodatkowe zbrojenie, zabezpieczające otwory okienne, drzwiowe oraz narożniki. Przy wykonywaniu warstwy zbrojącej, siatkę należy zatopić w naniesionej wcześniej zaprawie klejącej i wyrównać w taki sposób, aby jej oczka nie były widoczne. Jest to niezwykle istotne, ponieważ prawidłowe zabezpieczenie siatką z klejem i tynkiem gwarantuje utrzymanie parametrów izolacyjności systemu i chroni przed szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.

Ze względów estetycznych warto pamiętać o tym, żeby w momencie przystępowania do wykonywania wierzchnich warstw wykończeniowych, czyli wypraw tynkarskich lub elewacyjnych powłok malarskich, mieć przygotowaną ilość materiału pozwalającą na wykonanie całej ściany. Pozwala to uniknąć różnic w kolorystyce spowodowanych zastosowaniem materiałów z różnych partii produkcyjnych.

Warto przestrzegać opisanych zasad aplikacji, ponieważ zapewniają one skuteczność izolacyjności termicznej ścian zewnętrznych, co z kolei pozwala ograniczyć koszty energii potrzebnej na ogrzewanie lub chłodzenie budynku. Postaw na jakościowe rozwiązania >>

Komentarze

Powiązane

Dryvit Systems USA (Europe) Sp. z o.o. news Systemy ociepleń marki Dryvit wpisane na listę ZUM programu Czyste Powietrze

Systemy ociepleń marki Dryvit wpisane na listę ZUM programu Czyste Powietrze Systemy ociepleń marki Dryvit wpisane na listę ZUM programu Czyste Powietrze

Systemy ociepleń marki Dryvit uzyskały pozytywną ocenę Instytutu Ochrony Środowiska (IOŚ-PIB) i zostały wpisane na Listę Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM). Lista ta zawiera produkty i rozwiązania,...

Systemy ociepleń marki Dryvit uzyskały pozytywną ocenę Instytutu Ochrony Środowiska (IOŚ-PIB) i zostały wpisane na Listę Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM). Lista ta zawiera produkty i rozwiązania, które spełniają wymogi niezbędne do uzyskania dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”.

System ociepleń Drysulation Pro

System ociepleń Drysulation Pro System ociepleń Drysulation Pro

System ociepleń Drysulation Pro

System ociepleń Drysulation Pro

System ociepleń Roxsulation Pro

System ociepleń Roxsulation Pro System ociepleń Roxsulation Pro

System ociepleń Roxsulation Pro

System ociepleń Roxsulation Pro

System na system - ocieplenie na styropianie

System na system - ocieplenie na styropianie System na system - ocieplenie na styropianie

System na system, sprawdź szczegóły

System na system, sprawdź szczegóły

Roxsulation Stone - system na wełnie z tynkami dekoracyjnymi

Roxsulation Stone - system na wełnie z tynkami dekoracyjnymi Roxsulation Stone - system na wełnie z tynkami dekoracyjnymi

Roxsulation Stone - system na wełnie z tynkami dekoracyjnymi, sprawdź szczegóły

Roxsulation Stone - system na wełnie z tynkami dekoracyjnymi, sprawdź szczegóły

Roxsulation - system ociepleń na wełnie

Roxsulation - system ociepleń na wełnie Roxsulation - system ociepleń na wełnie

System ociepleń Roxsulation, sprawdź parametry.

System ociepleń Roxsulation, sprawdź parametry.

Outsulation NCB - system bezcementowy na styropianie

Outsulation NCB - system bezcementowy na styropianie Outsulation NCB - system bezcementowy na styropianie

System ociepleń Outsulation NCB, sprawdź parametry

System ociepleń Outsulation NCB, sprawdź parametry

Outsulation E - system akrylowy na styropianie

Outsulation E - system akrylowy na styropianie Outsulation E - system akrylowy na styropianie

System ociepleń Outsulation E, sprawdź parametry

System ociepleń Outsulation E, sprawdź parametry

Najnowsze produkty i technologie

Celuterm Sp. z o.o. Naprawa dachu po kunie – ile to kosztuje?

Naprawa dachu po kunie – ile to kosztuje? Naprawa dachu po kunie – ile to kosztuje?

Kiedy Twoje poddasze staje się domem dla kuny, konsekwencje mogą być znaczące, a jednym z najważniejszych aspektów do rozważenia jest naprawa dachu. Kuny, ze swoją skłonnością do gryzienia i drapania,...

Kiedy Twoje poddasze staje się domem dla kuny, konsekwencje mogą być znaczące, a jednym z najważniejszych aspektów do rozważenia jest naprawa dachu. Kuny, ze swoją skłonnością do gryzienia i drapania, mogą powodować poważne uszkodzenia, które nie tylko wpływają na komfort mieszkania, ale także na bezpieczeństwo i strukturę Twojego domu. W tym kontekście kluczowym pytaniem jest koszt naprawy dachu po wizycie kuny.

MAXFLOOR Kamienny dywan – naturalne i trwałe wykończenie posadzek

Kamienny dywan – naturalne i trwałe wykończenie posadzek Kamienny dywan – naturalne i trwałe wykończenie posadzek

Kamienny dywan to wytrzymała alternatywa dla konwencjonalnych pokryć posadzek w obrębie budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Rozwiązanie to z powodzeniem jest stosowane od wielu lat. W Polsce...

Kamienny dywan to wytrzymała alternatywa dla konwencjonalnych pokryć posadzek w obrębie budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Rozwiązanie to z powodzeniem jest stosowane od wielu lat. W Polsce ilość wykonywanych posadzek w tym systemie systematycznie i dynamicznie rośnie rok do roku.

CEMEX Polska Sp. z o.o. Pianobeton INSULARIS PIANO – nowoczesny materiał izolujący na dachy płaskie

Pianobeton INSULARIS PIANO – nowoczesny materiał izolujący na dachy płaskie Pianobeton INSULARIS PIANO – nowoczesny materiał izolujący na dachy płaskie

INSULARIS PIANO jest materiałem izolująco-wypełniającym produkowanym na wytwórniach betonu Cemex oraz dostarczanym na budowę za pomocą betonowozów w postaci gotowej do użycia. Nie wymaga więc uciążliwego...

INSULARIS PIANO jest materiałem izolująco-wypełniającym produkowanym na wytwórniach betonu Cemex oraz dostarczanym na budowę za pomocą betonowozów w postaci gotowej do użycia. Nie wymaga więc uciążliwego przechowywania na placu budowy, co generuje koszty i w przypadku niewłaściwego zabezpieczenia narażać może materiały izolacyjne na pogorszenie ich właściwości.

Grupa Warta Jak przygotować balkon i taras do zimy? Najlepsze sposoby na zabezpieczenie otwartych części przed zimą

Jak przygotować balkon i taras do zimy? Najlepsze sposoby na zabezpieczenie otwartych części przed zimą Jak przygotować balkon i taras do zimy? Najlepsze sposoby na zabezpieczenie otwartych części przed zimą

Części otwarte, przynależne do domów i mieszkań, podlegają bezpośredniemu działaniu czynników atmosferycznych, dlatego należy je zabezpieczać przed działaniem temperatur, wilgoci i promieni słonecznych....

Części otwarte, przynależne do domów i mieszkań, podlegają bezpośredniemu działaniu czynników atmosferycznych, dlatego należy je zabezpieczać przed działaniem temperatur, wilgoci i promieni słonecznych. Balkony i tarasy oraz znajdujące się na nich elementy aranżacji wymagają dbałości o każdy szczegół. Wtedy zyskasz pewność, że przy niekorzystnych czynnikach zewnętrznych są skutecznie chronione przed zniszczeniem.

Jak ocieplić dom? Przydatne wskazówki

Jak ocieplić dom? Przydatne wskazówki Jak ocieplić dom? Przydatne wskazówki

Prawidłowa wykonana termomodernizacja domu skutecznie ogranicza zapotrzebowanie i zużycie energii cieplnej. Rozwój branży budowlanej sprawia, że osoby, które chcą efektywnie zmniejszyć straty ciepła, mogą...

Prawidłowa wykonana termomodernizacja domu skutecznie ogranicza zapotrzebowanie i zużycie energii cieplnej. Rozwój branży budowlanej sprawia, że osoby, które chcą efektywnie zmniejszyć straty ciepła, mogą stosować różnorodne materiały izolacyjne. Przy ocieplaniu domu należy zwrócić szczególną uwagę na newralgiczne miejsca, których zlokalizowanie i odpowiednie zaizolowanie pozwoli na utrzymanie wytworzonego przez instalację grzewczą ciepła. Dlaczego ocieplenie domu jest tak ważne? Od czego zależy...

Ile kosztuje projekt domu – najważniejsze informacje i wskazówki. Sprawdź!

Ile kosztuje projekt domu – najważniejsze informacje i wskazówki. Sprawdź! Ile kosztuje projekt domu – najważniejsze informacje i wskazówki. Sprawdź!

Decyzja o budowie domu to moment, w którym pojawia się wiele pytań, na które nie zawsze łatwo znaleźć odpowiedź. Jednym z nich jest pytanie „ile kosztuje projekt domu?”. Wybór odpowiedniego projektu domu,...

Decyzja o budowie domu to moment, w którym pojawia się wiele pytań, na które nie zawsze łatwo znaleźć odpowiedź. Jednym z nich jest pytanie „ile kosztuje projekt domu?”. Wybór odpowiedniego projektu domu, czy to gotowego z oferty projektów tzw. katalogowych, czy to indywidualnego, zleconego na zamówienie, to kluczowy element procesu budowy. Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na projekt gotowy, czy indywidualny, musimy uwzględnić różne aspekty, takie jak dostosowanie projektu do miejscowego...

Paroc Polska Ocieplenie dachu płaskiego pod system fotowoltaiki

Ocieplenie dachu płaskiego pod system fotowoltaiki Ocieplenie dachu płaskiego pod system fotowoltaiki

Dach z paneli fotowoltaicznych to rozwiązanie, które zyskuje na popularności zwłaszcza w obiektach o dużej kubaturze, takich jak magazyny, hale produkcyjne czy budynki wielorodzinne. Fotowoltaika na dachu...

Dach z paneli fotowoltaicznych to rozwiązanie, które zyskuje na popularności zwłaszcza w obiektach o dużej kubaturze, takich jak magazyny, hale produkcyjne czy budynki wielorodzinne. Fotowoltaika na dachu wymaga jednak dużej ostrożności i dokładności w kwestii izolacji dachu płaskiego – wynika to ze specyfiki instalacji, która przede wszystkim oznacza dodatkowe obciążenia oraz ryzyko mostków termicznych. Z myślą o odpowiedniej wytrzymałości i nośności konstrukcji, tradycyjnie wybiera się materiały...

poznajstyropian.pl Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko?

Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko? Recykling na rynku izolacji – jak branża styropianowa dba o środowisko?

W dzisiejszych czasach, kiedy świadomość ekologiczna stale rośnie, również branża izolacyjna poszukuje rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Styropian był wcześniej uważany za materiał trudny w recyklingu,...

W dzisiejszych czasach, kiedy świadomość ekologiczna stale rośnie, również branża izolacyjna poszukuje rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Styropian był wcześniej uważany za materiał trudny w recyklingu, pozostając jednocześnie najpopularniejszym materiałem izolacyjnym na rynku. Nowoczesne technologie i praktyki ułatwiają efektywne zarządzanie odpadami styropianowymi.

DAKO Jak wybrać drzwi do nowoczesnego domu?

Jak wybrać drzwi do nowoczesnego domu? Jak wybrać drzwi do nowoczesnego domu?

Wybór drzwi wejściowych nie jest łatwym zadaniem. Muszą one wpasowywać się w stylistykę budynku, a przy tym spełniać wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Zobacz, na jakie...

Wybór drzwi wejściowych nie jest łatwym zadaniem. Muszą one wpasowywać się w stylistykę budynku, a przy tym spełniać wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Zobacz, na jakie aspekty trzeba zwrócić szczególną uwagę, wybierając drzwi zewnętrzne!

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.