Izolacje.com.pl

Przyspieszenie spłaty faktur w budownictwie – kapitał obrotowy niezbędny do zwiększenia produkcji i dostaw

Euler Hermes | 2021-09-16

Produkcja budowlana rośnie, ale nie bez zawirowań – w dużym uproszczeniu w ślad za uruchamianiem i wykonaniem przetargów infrastrukturalnych. Śledząc aktualne trendy u wykonawców przewidywać można, jak płacić będą oni w najbliższym czasie za już dostarczone materiały. Czy trzeba martwić się o swoje należności, czy może lepiej skupić się na aktywnym wsparciu sprzedaży – wszak nawet na rynku dostawcy można walczyć o zwiększenie w nim swoich udziałów.

treść sponsorowana

Dla czytelników serwisu izolacje.com.pl Euler Hermes przygotował specjalną ofertę – po wpisaniu kodu promocyjnego EH-IZOLACJE na formularzu kontaktowym na stronie ubezpieczyciela www.eulerhermes.pl zostanie przyznany rabat -20% na Ubezpieczenie Należności dla Państwa firmy.

Sektor budowlany przeżywa hossę, ale nie jest ona równomierna we wszystkich segmentach rynku. Najbardziej zyskuje budownictwo mieszkaniowe i komercyjne, ruszyły też inwestycje przedsiębiorstw, ale zmienne jest tempo rozwoju inwestycji infrastrukturalnych, które ruszyły wiosną, aby ponownie zwolnić w czasie wakacji. Przy tak dużej skali popytu na rynku dostawcy nierzadko mogą być zaskoczeni tym, że po okresie dużych dostaw do danego odbiorcy, ten nie płaci, tłumacząc to zastojem w pracach. Wykonawcy, a przynajmniej większość z nich, z bieżących wpływów finansują przeszłe już zobowiązania. Jednak nie tylko ich bieżąca sytuacja decyduje o płynności finansowej dostawców, istotna jest też ich własna polityka sprzedażowa.

„Widzimy, iż popyt jest duży, ale nierównomierny – ostatnimi czasy wydaje się przesuwać w kierunku materiałów wykończeniowych, w tym też np. ogrodzeń czy pokryć dachowych. Niezależnie jednak od asortymentu, producenci mają problemy z dostawami materiałów zgodnie z naszymi zamówieniami, a popyt, sezon nie będzie trwał w nieskończoność. Nie chcemy, aby kupujący odchodzili z kwitkiem do naszej i naszych dostawców konkurencji” –mówi Zenon Nowak z sieci hurtowni Astra.

„Mobilizujemy więc dostawców i wiemy, że opóźnienia nie zawsze wynikają jedynie z braku dostępności materiałów i komponentów. Jest to też kwestia płynności, dostępności własnego kapitału obrotowego niezbędnego do zatowarowania się tymi surowcami, które też zdrożały i to nierzadko kilkukrotnie. Najlepiej ze zwiększaniem produkcji radzą sobie Ci, którzy skutecznie skracają cykl sprzedaży, szybciej odzyskują swoje środki – także od nas – i mogą je inwestować w kolejne cykle produkcji. Dobrze w tym wypada sektor stalowy, powszechnie korzystający nie tylko częściowych przedpłat, ale i z ubezpieczenia należności. Wiemy o tym, bo mamy w ofercie asortyment stalowy i kontaktował się z nami ubezpieczyciel, sami więc skorzystaliśmy z jego oferty, traktując to nie tylko jako zabezpieczenie, ale właśnie wsparcie sprzedaży. Sezon nie trwa wiecznie, chcemy na nim skorzystać jak najwięcej i sprzedawać dużo, ale bezpiecznie – od razu, od pierwszej transakcji” – dodaje przedsiębiorca z Wielkopolski.

Sprzedaż w kontekście spływu środków – jest lepiej niż przed rokiem, ale też… gorzej!

Sektor materiałów budowlanych generalnie odczuwa poprawę w spływie swoich należności w stosunku do roku ubiegłego. Rynek dostawcy pozwala lepiej egzekwować od odbiorców swoje należności i tym się kierować przy ich doborze – spadł więc np. odsetek znacznie przeterminowanych, trudnych do odzyskania długów. Ryzyko finansowe jednak nie spadło, ale paradoksalnie nierzadko nawet wzrosło! Wynika to z większej skali realizowanych zamówień, ale też ze znacznie podbijającego obroty wzrostu cen. W przypadku stali i zbrojeń budowlanych – ponad dwukrotnego. To na bieżąco wiąże się z większą ekspozycją kredytową: rosną obroty, a więc i salda zaangażowanych kapitałów własnych producentów i dystrybutorów hurtowych. Nawet przy mniejszym odsetku należności, których spływ napotyka problemy, lub przy skróceniu średniego okresu obiegu należności, wartość tych opóźnionych może być większa r/r w ślad za skokowym wzrostem obrotów. To wpływa na zdolność odtworzeniową produkcji i na potencjał dalszego zwiększenia rentowności.

W danych z Programu Analiz Branżowych Euler Hermes widać wyraźnie, iż producenci i dostawcy materiałów ociepleniowych z sukcesem ograniczyli w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wartość strat – w obliczu dużego popytu mogli skuteczniej egzekwować zaległe należności w porównaniu do sezonu 2019/2020. Za wcześnie na razie oceniać tendencję do zmiany niedużego wzrostu wartości opóźnień, jaka pojawiła się w ostatnim miesiącu. Podobna tendencja – niedużego pogorszenia – pojawiła się również w odniesieniu do średniego okresu obiegu należności za termoizolacje. Warto monitorować należności w kolejnych miesiącach, aby zweryfikować trwałość (lub nie) tej tendencji w rozliczeniach.Od zapłaty za materiały budowlane zależy przyszłość i dalsza działalność ich dostawców – szczególnie w dystrybucji, w której nierzadko największą częścią majątku jest kapitał obrotowy. Jest to o tyle ważne, że jakkolwiek budownictwo nie jest już „czerwona latarnią” gospodarki, jak chociażby w 2013 r., to też notowany jest w nim wzrost liczby niewypłacalności, pomimo poprawy koniunktury! (w ciągu 8 miesięcy było 140 niewypłacalnych firm budowlanych wobec 83 w tym samym okresie ub. roku). Co istotne – nie wszędzie to ryzyko rozkładało się równomiernie (szczegóły w bezpłatnym raporcie nt. rozkładu sektorowego ryzyka niewypłacalności w podziale na województwa).

Brakowi zapłaty można jednak zapobiegać – sprawdzając kontrahentów na bieżąco, monitorując płatności, zbierając zabezpieczenia od odbiorców, stosując płatność gotówkową gdzie się da…. Lub zapobiec trwale, stosując najbardziej kompleksowe i jednocześnie najprostsze rozwiązanie, jakim jest polisa ubezpieczenia swoich transakcji. Ubezpieczenie należności to nic innego jak zabezpieczenie faktur wystawionych naszym odbiorcom i klientom, rekompensujące brak zapłaty nie tylko w wyniku zdarzeń prawnych (jak restrukturyzacja czy upadłość), ale także bez nich – po prostu w sytuacji przewlekłej zwłoki.

Czy warto zabezpieczać swoje należności w szczycie sprzedaży?

W przypadku sektora budowlanego najbardziej sensowne wydaje się zabezpieczenie sprzedaży właśnie teraz, przed wygaśnięciem sezonu na większość prac, weryfikującego co roku płynność finansową wykonawców. Tym bardziej, że- istnieje możliwość ubezpieczenia wcześniejszych, już zrealizowanych a nie spłaconych jeszcze transakcji, co ma sens w obliczu długich jak zawsze okresów rozliczeń w budownictwie. Jest to więc dobry moment na uniknięcie efektu jesiennych opóźnień płatności – czekania, kto z klientów po sezonie oraz w sytuacji potencjalnych jesiennych utrudnień w gospodarce wyjdzie na swoje i spłaci zobowiązania, a kto nie.

Polisa ubezpieczeniowa nie tylko zabezpiecza przed stratami, jest także dobrym rozwiązaniem dla firm nie mogących pozwolić sobie na notoryczne oczekiwanie na własne pieniądze – warto od razu, w sezonie sprzedaży przyspieszyć z nią rotację należności.

Jak w praktyce wygląda zabezpieczenie faktur i czy mnie na to stać?

Ubezpieczenie jest nieskomplikowane, a na pewno prostsze i mniej angażujące (nie wspominając o efektywności – całkowitym przeniesieniu ryzyka) niż wspomniane np. samodzielne monitorowanie kondycji odbiorców. Dopiero bowiem od naprawdę dużych kwot ubezpieczyciel będzie oczekuje podawania szczegółowych danych odbiorców, do których sprzedaż zabezpiecza. W większości transakcji ubezpieczający sami podejmują decyzje (mogąc posiłkować się dostępną online bazą ocen firm od ubezpieczyciela jak Euler Hermes), o których ubezpieczyciel dowiaduje się ewentualnie dopiero w przypadku wystąpienia ewentualnych problemów z odzyskaniem płatności. Nawet wtedy nie jest to wtedy jednak problem czy czas wyciągania jakichś konsekwencji, ale pora na uruchomienie szybkiej procedury wypłaty odszkodowania – to na tym polu dokonał się w ostatnich latach duży postęp, np.  w przypadku wspomnianego Euler Hermes większość wniosków zatwierdzana jest w uproszczonej formule, nawet w ciągu dwóch dni (zakładając spełnienie domyślnych formalności) – aktualne zasady ubezpieczania transakcji dostępne są w raporcie pod poniższym linkiem.

Składka za ubezpieczenie sprzedaży zależy przede wszystkim od sposobu, w jaki sprzedajemy i wynikającego z tego ryzyka – mierzonego pw. poprzez ilość odbiorców i długość udzielanego im kredytu kupieckiego. W ofercie Euler Hermes dla przeciętnej firmy MSP o obrotach do kilku milionów złotych jest to dzienny koszt odpowiadający cenie obiadu, a miesięcznie cenie wywozu nieczystości czy mediów w pomieszczeniach biurowych, mniej np. niż koszt leasingu samochodu. Cennikowo bowiem najtańsza opcja to koszt 830 zł miesięcznie dla rocznej polisy, warto jednak wystąpić do towarzystwa ubezpieczeniowego o ofertę konkretnie dla swojej firmy.

Ubezpieczenie faktur to również, a może przede wszystkim wsparcie sprzedaży

Duży popyt to także okazja szybkiego i znaczącego zwiększenia swoich udziałów w rynku dzięki lepszym warunkom sprzedaży, kredytowi kupieckiemu od pierwszych zamówień i na większe kwoty niż bez niego. Długofalowo zwiększając sprzedaż– bez ryzyka pokryzysowych zawirowań gdyż firmy podobnie jak np. sportowcy tracą siły na samym końcu, często tuż przed metą. Nawet te najbardziej doświadczone – średni okres działalności firm, które ogłoszono niewypłacalnymi w czerwcu to około 20 lat! Zarządzający nimi nie byli więc w zdecydowanej większości ani debiutantami, ani sezonowymi oszustami, a wręcz odwrotnie - działając tyle lat musieli cieszyć się renomą i zaufaniem dostawców. Może niektórzy z nich byli Waszymi kontrahentami? Miejmy nadzieję, że finalnie nie grozi im likwidacja działalności – uda się ich firmy zrestrukturyzować, a Państwo ubezpieczając swoje faktury nadal będziecie mogli z nim handlować w bezpieczny sposób.

Dla czytelników serwisu izolacje.com.pl firma Euler Hermes przygotował specjalną ofertę, po wpisaniu kodu promocyjnego EH-IZOLACJE na formularzu kontaktowym na stronie ubezpieczyciela www.eulerhermes.pl zostanie przyznany rabat -20% na Ubezpieczenie Należności dla Państwa firmy.

Komentarze

  • Piotr Piotr, 24.09.2021r., 21:09:31 Nie wyobrażam sobie prowadzenia biznesu bez zabezpieczenia należności, tak jak nie wyjeżdżam samochodem bez ważnego AC. W Niemczech każdy w marży ma zawarty koszt zabezpieczenia kredytu kupieckiego.

Wybrane dla Ciebie

Izolacja domu zgodna z wymaganiami prawnymi - sprawdź

Izolacja domu zgodna z wymaganiami prawnymi - sprawdź Izolacja domu zgodna z wymaganiami prawnymi - sprawdź

Ocieplaj dom tylko sprawdzonym systemem ociepleń

Ocieplaj dom tylko sprawdzonym systemem ociepleń Ocieplaj dom tylko sprawdzonym systemem ociepleń

MERCOR SA Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane...

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane do odpowiadających współczesnej wiedzy technicznej standardów. Nie inaczej jest w przypadku rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo pożarowe obiektów.

Jak skutecznie tłumić dźwięki uderzeniowe

Jak skutecznie tłumić dźwięki uderzeniowe Jak skutecznie tłumić dźwięki uderzeniowe

Pobierz ebook

Pobierz ebook Pobierz ebook

Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Jest nowa receptura hydroizolacji! » Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Jaki system szalunków wybrać do stropu?

Jaki system szalunków wybrać do stropu? Jaki system szalunków wybrać do stropu?

Budownictwo przyszłości

Budownictwo przyszłości Budownictwo przyszłości

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Odprowadzenie wody z dachu płaskiego - jak robić to poprawnie?

Odprowadzenie wody z dachu płaskiego - jak robić to poprawnie? Odprowadzenie wody z dachu płaskiego - jak robić to poprawnie?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

mgr inż. Wojciech Adamik Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt  AKU-PRTM

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania...

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania obiektu. Niestety czasem zapomina się o izolacji akustycznej, a wymagania normowe często są niewystarczające. Efektem jest to, że zza ściany słyszymy sąsiada, przeszkadza nam jego włączone radio lub telewizor, a w zakładzie pracy hałas przenika do chronionych pomieszczeń.

MIWO - Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Akustyka budowlana – jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi?

Akustyka budowlana – jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi? Akustyka budowlana – jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi?

Gdy w budynku jest dobrze zaprojektowana i wykonana izolacja akustyczna, to możemy się odciąć od hałasu lub ograniczyć jego oddziaływanie. Warto znać przepisy prawne, by być pewnym, że projektant czegoś...

Gdy w budynku jest dobrze zaprojektowana i wykonana izolacja akustyczna, to możemy się odciąć od hałasu lub ograniczyć jego oddziaływanie. Warto znać przepisy prawne, by być pewnym, że projektant czegoś nie pominął, deweloper nie poszedł na skróty, a wykonawca nie zaniedbał jakiegoś szczegółu. I że zostały użyte odpowiednie materiały.

Centrum Wyposażenia Wnętrz Centrum wyposażenia wnętrz - zadbaj o swój dom

Centrum wyposażenia wnętrz - zadbaj o swój dom Centrum wyposażenia wnętrz - zadbaj o swój dom

Aranżacja wnętrz ma ogromne znaczenie. Dawno już też minęły czasy, w których wybór był naprawdę bardzo mały, trzeba było miesiącami polować na coś ładnego do mieszkania i liczyć na łut szczęścia podczas...

Aranżacja wnętrz ma ogromne znaczenie. Dawno już też minęły czasy, w których wybór był naprawdę bardzo mały, trzeba było miesiącami polować na coś ładnego do mieszkania i liczyć na łut szczęścia podczas stania w bardzo długich kolejkach. Teraz bez większego problemu kupisz tak naprawdę wszystko do domu. To też sprawia, że masz naprawdę ogromny wybór. Na tyle duży, że potrafi on nieźle zakręcić w głowie. Dlatego sztuka aranżacji wnętrz jest tak trudna. Trzeba pamiętać o naprawdę wielu kwestiach, a...

KOESTER Polska Sp. z o.o. Hybrydowa masa uszczelniająca KÖSTER NB 4000 – hydroizolacja na trudne warunki pogodowe

Hybrydowa masa uszczelniająca KÖSTER NB 4000 – hydroizolacja na trudne warunki pogodowe Hybrydowa masa uszczelniająca KÖSTER NB 4000 – hydroizolacja na trudne warunki pogodowe

Izolacja powłokowa niezawierająca bitumów, hydroizolacja reaktywna lub uszczelnienie hybrydowe – są to terminy określające nową generację materiałów hydroizolacyjnych, które z powodzeniem powoli zastępują...

Izolacja powłokowa niezawierająca bitumów, hydroizolacja reaktywna lub uszczelnienie hybrydowe – są to terminy określające nową generację materiałów hydroizolacyjnych, które z powodzeniem powoli zastępują dotychczas stosowane modyfikowane polimerami masy bitumiczne oraz tzw. elastyczne szlamy uszczelniające. KÖSTER Bauchemie AG od kilku lat oferuje taką hybrydową hydroizolację – KÖSTER NB 4000. Jakie zalety ma taka hybrydowa izolacja w odniesieniu do dobrze znanych materiałów?

Canada Rubber Polska Canada Rubber chłodny dach – termorefleksyjne powłoki dachowe najwyższej jakości

Canada Rubber chłodny dach – termorefleksyjne powłoki dachowe najwyższej jakości Canada Rubber chłodny dach – termorefleksyjne powłoki dachowe najwyższej jakości

Ocieplenie klimatu, gazy cieplarniane, zwiększająca się temperatura powietrza i otoczenia oraz coraz silniejsze promieniowanie słoneczne wpływają negatywnie na nagrzewanie się dachów budynków. Przegrzewanie...

Ocieplenie klimatu, gazy cieplarniane, zwiększająca się temperatura powietrza i otoczenia oraz coraz silniejsze promieniowanie słoneczne wpływają negatywnie na nagrzewanie się dachów budynków. Przegrzewanie dachu degraduje jego warstwę ochronną, a wysoka temperatura może prowadzić do gorszego samopoczucia ludzi i zwierząt, a także zwiększać koszty związane z chłodzeniem pomieszczeń.

MERCOR SA Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane...

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane do odpowiadających współczesnej wiedzy technicznej standardów. Nie inaczej jest w przypadku rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo pożarowe obiektów.

Partner Do czego wykorzystuje się płytę OSB?

Do czego wykorzystuje się płytę OSB? Do czego wykorzystuje się płytę OSB?

Szukasz informacji na temat tego, jak prawidłowo wybrać płyty OSB i do czego warto je stosować? Czy sprawdzi się jako pokrycie dachowe? A może do budowy mebli? Jeśli szukasz informacji na temat płyty OSB,...

Szukasz informacji na temat tego, jak prawidłowo wybrać płyty OSB i do czego warto je stosować? Czy sprawdzi się jako pokrycie dachowe? A może do budowy mebli? Jeśli szukasz informacji na temat płyty OSB, zapraszamy do lektury!

Fabryka Styropianu ARBET Ocieplanie ścian po kolejnej zmianie współczynnika przenikania ciepła UC(max)

Ocieplanie ścian po kolejnej zmianie współczynnika przenikania ciepła UC(max) Ocieplanie ścian po kolejnej zmianie współczynnika przenikania ciepła UC(max)

Rok 2021 zaczął się kolejnymi, ważnymi zmianami przepisów dotyczących energochłonności budynków. Najnowsze regulacje weszły w życie 1 stycznia 2021 r. Stanowią one trzeci, ostatni już, etap zaostrzania...

Rok 2021 zaczął się kolejnymi, ważnymi zmianami przepisów dotyczących energochłonności budynków. Najnowsze regulacje weszły w życie 1 stycznia 2021 r. Stanowią one trzeci, ostatni już, etap zaostrzania wymagań zawartych w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

SUEZ Izolacje Budowlane Modernizacja dachów płaskich – dobre praktyki i skuteczne materiały

Modernizacja dachów płaskich – dobre praktyki i skuteczne materiały Modernizacja dachów płaskich – dobre praktyki i skuteczne materiały

Dach płaski to rozwiązanie, które pozwala w łatwy i skuteczny sposób wykonać zarówno zakres termoizolacyjny jak i hydroizolacyjny. Na przestrzeni czasu metody wytwarzania dachów płaskich ewoluowały, jednak...

Dach płaski to rozwiązanie, które pozwala w łatwy i skuteczny sposób wykonać zarówno zakres termoizolacyjny jak i hydroizolacyjny. Na przestrzeni czasu metody wytwarzania dachów płaskich ewoluowały, jednak wiele nieskutecznych i wadliwych rozwiązań było i czasem nadal jest stosowanych. Dzisiaj te dachy wymagają modernizacji, gdyż nie przetrwały próby czasu. W niniejszym tekście dzielimy się wiedzą z zakresu renowacji dachów płaskich, która pozwoli ci efektywnie i trwale wykonać prace modernizacyjne.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.