Izolacje.com.pl

Wpływ technologii chłodnego dachu Soprema na komfort życia w budynku i środowisko

SOPREMA Polska | 2020-02-12
FOT. 1 Budynek referencyjny SOPREMA: lodowisko Arena Bill-Durnan w Montrealu, Kanada
Soprema Polska

FOT. 1 Budynek referencyjny SOPREMA: lodowisko Arena Bill-Durnan w Montrealu, Kanada


Soprema Polska

Nagrzewanie się dachów budynków, dróg i placów sprzyja akumulacji ciepła, powodując zwiększone promieniowanie do atmosfery. Za niepożądane efekty należy także uznać pogorszenie zdolności do wymiany powietrza, co potęguje efekt smogu, a także zmniejszenie wilgotności powietrza. Zgodnie z szacunkami, na zmiany szczególnie narażone są miasta o populacji przekraczającej 100 tys. mieszkańców.

treść sponsorowana

Postępujący proces urbanizacji prowadzi do zmian w środowisku człowieka. Gęsta zabudowa miejska, eliminująca z otoczenia zieleń, otwartą przestrzeń ułatwiającą wymianę powietrza, cieki i zbiorniki wodne ma bardzo duży wpływ na postępujące ocieplanie klimatu w miastach i przyspieszone oddziaływanie wtórne na środowisko człowieka. Obecnie obserwujemy, że środowisko miejskie (m.in. budynki, drogi, tereny utwardzone) spowodowało zwiększenie średniej temperatury powietrza w miastach o 3÷5°C.

Miejskie wyspy ciepła a zmiany klimatu

Budynki w mieście odpowiadają za około 24% całkowitej emisji ciepła do atmosfery. Obecnie kładziony jest coraz większy nacisk na ograniczenie przenikania ciepła, a jednocześnie w niewielkim stopniu zwraca się uwagę na wpływ odbicia promieniowania na nagrzewanie się wnętrza budynków oraz emisję zakumulowanego ciepła w wyniku działania promieniowania słonecznego W świetle aktualnych badań optymalnym rozwiązaniem jest kombinacja współczynnika odbicia SR powyżej 70% i emisji termicznej TE powyżej 75%, co w połączeniu z odpowiednio dobraną termoizolacją ma ograniczyć nagrzewanie wnętrza budynku i konieczność emisji tego ciepła do atmosfery.

Należy zwrócić uwagę, że obserwowane globalne zmiany klimatyczne w niewielkim stopniu mają powiązanie z miejskimi wyspami ciepła, jednak równoczesne zmiany klimatu globalnego w powiązaniu ze zmianami klimatu lokalnego mają istotny wpływ na środowisko miejskie człowieka. Ostatnie lata, gdy średnia, ale też maksymalna temperatura w Polsce znacznie wzrosła, wskazują, że w dużo większym stopniu należy zwrócić uwagę na standard projektowania budynków nie tylko pod kątem ograniczenia emisji ciepła.

Dowiedz się więcej >>

Zgodnie z opracowaniami analizującymi zmianę charakterystyki miejskiej wyspy ciepła obszaru Warszawy, w przyszłości znacząco będzie wzrastać zarówno liczba stopniodni chłodzenia pomieszczeń (o 185÷190%), jak i podwoi się (do około 76) liczba dni w roku, kiedy konieczne będzie wykorzystanie klimatyzacji.

Najnowsze badania dowodzą, że w Polsce temperatura, do jakiej nagrzewają się pokrycia dachowe przekracza niejednokrotnie 70°C. Wysoka temperatura dachu ma ogromne znaczenie zarówno dla trwałości samego pokrycia, budynku, jak i jego efektywności energetycznej. Zmniejszając temperaturę pokrycia dachowego z 70 do około 45°C, w dużym stopniu ograniczamy zużycie energii na utrzymanie komfortu cieplnego w budynkach, zużycie energii na pracę klimatyzacji i minimalizujemy powstawanie wysp ciepła w aglomeracji miejskiej, a także wydłużamy czas życia hydroizolacji oraz jej mechaniczne obciążenie. Cele te można to osiągnąć dzięki zastosowaniu np. "cool roof" - "chłodnego dachu" (pokrycia o jasnej barwie), zamiast pokryć ciemnych, np. czarnych.

Idea "chłodnego dachu" Soprema

Specjaliści z firmy Soprema przeprowadzili badania, które wykazały, że temperatura papy bitumicznej pokrytej czarnym łupkiem po nagrzaniu na dachu wynosi 76,6°C, a temperatura papy refleksyjnej SOPRASTAR® FLAM WF w analogicznych warunkach - 33,6°C. Porównanie tych wartości pokazuje efektywność technologii "chłodnego dachu".

W Stanach Zjednoczonych różne standardy w różny sposób uwzględniają elementy budynku, (np. rodzaj ścian, dachu, liczbę naświetli, instalacje HVAC i oświetlenie), jeśli chodzi o określenie wymagań, które należy spełniać, aby uzyskać pozwolenie na budowę. Inne są także parametry wpływające na ocenę efektywności energetycznej budynku niż w Europie. W przypadku oceny jakości "cool roof" - "chłodnego dachu" - wprowadzono na przykład pojęcie SRI, czyli kombinację współczynnika odbicia i emisyjności termicznej (tabela).

Skonsultuj się z naszymi specjalistami >>

Tabela. Wymagania dotyczące "cool roof" zgodnie z wytycznymi Energy Star oraz LEED v.4

Rodzaj regulacji

Dach płaski

Nazwa

Wymogi

Początkowe SR

SR po starzeniu

Energy Star

opcjonalne

65%

50%

LEED v.4

opcjonalne

SRI 84

SR 68%

SRI 64

SR 53%

SRI - kombinacja współczynnika odbicia i emisyjności termicznej

Zalety "chłodnego dachu"

W przypadku, gdy "chłodny dach" w danym obiekcie nie stanowi znaczącego udziału w optymalizacji zużycia energii, warto wziąć pod uwagę omawiane już wcześniej kwestie użytkowe i ekologiczne, do których należy zaliczyć:

 • wydłużenie trwałości pokrycia dachowego;
 • poprawę stabilności wymiarowej pokrycia;
 • zapewnienie możliwości montażu i użytkowania pokrycia w warunkach letnich;
 • zmniejszenie szczytowego zapotrzebowanie na energię elektryczną;
 • zmniejszenie wydatków na klimatyzację i przedłużenie żywotności urządzeń klimatyzacyjnych;
 • zmniejszanie się miejskich wysp ciepła;
 • obniżenie temperatury powietrza i lokalna poprawa jakości powietrza;
 • ograniczenie efektu cieplarnianego;
 • zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych.

Rozwiązania dachowe Soprema poprawiające komfort życia w budynkach

Firma Soprema od wielu lat pracuje nad pokryciami, które mogą poprawić komfort życia w budynku i ograniczyć jego niekorzystny wpływ na środowisko. Opracowała i ciągle opracowuje rozwiązania, które gwarantują:

 • poprawę funkcjonowania dachu z papy bitumicznej, modyfikowanej SBS powodującą obniżenie temperatury dachu bez uzyskania SRI -poprzez zastosowanie papy SOPRALENE FLAM 180 AR CHAGALL z białym łupkiem;
 • uzyskanie dachu refleksyjnego, z papy bitumicznej, spełniającego klasyfikację Energy Star - poprzez zastosowanie papy SOPRASTAR® FLAM HD GR z białymi granulkami, o SRI 82;
 • uzyskanie dachu refleksyjnego z papy bitumicznej spełniającego klasyfikację LEED - poprzez zastosowanie papy SOPRASTAR® FLAM WF z białą folią, o SRI 96;
 • uzyskanie dachu refleksyjnego z membrany syntetycznej spełniającego klasyfikację LEED - poprzez zastosowanie membrany PVC FLAGON SR ENERGY PLUS, o SRI 97 lub membrany TPO (FPO) FLAGON EP PR ENERGY PLUS, o SRI 99;
 • poprawę parametrów używanego dachu bitumicznego, żelbetowego lub syntetycznego poprzez zastosowanie specjalnego zestawu żywic płynnych ALSAN produkcji Soprema, specyfikacji indywidualnie dobranej po audycie obiektu przez specjalistów z firmy.
FOT. 2 Papa bitumiczna SOPRASTAR® FLAM spełnia wymagania klasyfikacji LEED i ENERGY STAR

FOT. 2 Papa bitumiczna SOPRASTAR® FLAM spełnia wymagania klasyfikacji LEED i ENERGY STAR

Podsumowanie

Uzyskanie "chłodnego dachu" wiąże się z koniecznością zastosowania odpowiednich materiałów, pozwalających utrzymać niską temperaturę powierzchni dachu, ale również ich właściwą żywotnością. Powinny się one charakteryzować odpowiednią refleksyjnością początkową i emisyjnością termiczną początkową, a także właściwą stabilnością tych parametrów. Mogą się one zmieniać w czasie, ale ich utrzymanie w dużym stopniu zależy od dbałości użytkownika budynku oraz doboru systemu do konkretnej sytuacji, m.in. lokalizacji budynku, jego otoczenia, konstrukcji dachu, a także planów inwestora dotyczących zastosowania innych elementów, jak np. panele fotowoltaiczne, które także mogą być częścią systemowej dostawy Sopre,a. Warto przy tym pamiętać, że najlepsze jest zastosowanie kilku rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną w budynku, np. systemów refleksyjnych, dachów zielonych, instalacji fotowoltaicznej oraz efektywnego ogrzewania i klimatyzacji.

FOT. 3 Budynek referencyjny: biurowiec City Forum we Wrocławiu

FOT. 3 Budynek referencyjny: biurowiec City Forum we Wrocławiu

Rozwiązania Soprema na "chłodne dachy" - budynki referencyjne:

 • Biurowiec Villa Metro Business House, ul. Puławska 145, Warszawa - inwestycja Reform Company 3
 • Eurocentrum Office Complex, Aleje Jerozolimskie 136, Warszawa - inwestycja Capital Park
 • Biurowiec City Forum, ul. Traugutta 45, Wrocław - inwestycja Archicom
 • Centrum Logistyczne H&M, Chlebnia koło Grodziska Mazowieckiego - inwestycja Panattoni Europe

Soprema Polska Sp. z o.o.

ul. Stefana Batorego 7,
Pass 05-870 Błonie
tel.: 22 436 93 00

biuro@soprema.pl
www.soprema.pl

Komentarze

 • waldi waldi, 07.05.2020r., 20:15:27 Ciekawe rozwiązania.
 • Jadzia Jadzia, 12.05.2020r., 11:13:54 Fajna technologia, chociąrz trochę przyczynia sie do zmniejszenia temperatury w mieście.
 • Joanna_sd Joanna_sd, 23.07.2020r., 07:15:10 Ciekawe, nie widziałam, że budynki w mieście emitują tyle ciepła

Powiązane

SOPREMA Polska SIS REVE SI – bezkonkurencyjna termomodernizacja budynków od SOPREMA

SIS REVE SI – bezkonkurencyjna termomodernizacja budynków od SOPREMA SIS REVE SI – bezkonkurencyjna termomodernizacja budynków od SOPREMA

Budynki w Europie odpowiadają za 42% finalnego zużycia energii. Spora część spośród nich to obiekty wybudowane przed 1945 r. Takie budynki są najbardziej energochłonne i cechują się najwyższym wskaźnikiem...

Budynki w Europie odpowiadają za 42% finalnego zużycia energii. Spora część spośród nich to obiekty wybudowane przed 1945 r. Takie budynki są najbardziej energochłonne i cechują się najwyższym wskaźnikiem zapotrzebowania na energię końcową. Z różnych przyczyn ich kompleksowa termomodernizacja często nie jest możliwa – izolacja termiczna zewnętrznej elewacji całkowicie zmieniłaby charakter budynku. Dostępne na rynku rozwiązania wynikają więc z potrzeb i osiągnieć nowoczesnej technologii. Do takich...

SOPREMA Polska Zielony taras – wymarzona przestrzeń dzięki rozwiązaniom od Soprema

Zielony taras – wymarzona przestrzeń dzięki rozwiązaniom od Soprema Zielony taras – wymarzona przestrzeń dzięki rozwiązaniom od Soprema

Dachy domów i garaży to przestrzenie, które zwykle pozostają niewykorzystane. Tymczasem właśnie te miejsca można przekształcić w tereny zielone – np. zielony taras, który może stać się naszym ulubionym...

Dachy domów i garaży to przestrzenie, które zwykle pozostają niewykorzystane. Tymczasem właśnie te miejsca można przekształcić w tereny zielone – np. zielony taras, który może stać się naszym ulubionym miejscem wypoczynku i rekreacji. „Odzyskiwanie” terenów zielonych wykorzystanych pod zabudowę to jedno z zadań realizowanych przez firmę Soprema. Z systemem TUNDRA PACK aplikacja innowacyjnego, modułowego dachu zielonego z gotową, ekstensywną formą zazielenienia, jest niezwykle szybka i wyjątkowo prosta.

SOPREMA Polska Mata retencyjno-drenażowa Soprema – nowoczesna forma retencji wody na zielonych dachach

Mata retencyjno-drenażowa Soprema – nowoczesna forma retencji wody na zielonych dachach Mata retencyjno-drenażowa Soprema – nowoczesna forma retencji wody na zielonych dachach

Wykorzystanie wełny mineralnej w systemach dachowych jest ważną częścią historii zielonych dachów. Intensywne prace badawcze, rozpoczęte w Niemczech w latach 80. XX wieku, doprowadziły w konsekwencji do...

Wykorzystanie wełny mineralnej w systemach dachowych jest ważną częścią historii zielonych dachów. Intensywne prace badawcze, rozpoczęte w Niemczech w latach 80. XX wieku, doprowadziły w konsekwencji do opracowania nowoczesnego rozwiązania – systemu zielonego dachu. Znacząca różnica polegała na osiągnięciu efektywności i niezawodności działania ekstensywnego zielonego dachu przy użyciu znacznie lżejszego materiału i o mniejszej grubości niż dotychczas. W opracowaniu innowacyjnej technologii wykorzystano...

Wybrane dla Ciebie

Pozbądź się wody z płaskiego dachu »

Pozbądź się wody z płaskiego dachu » Pozbądź się wody z płaskiego dachu »

Zatrzymaj ciepło na zimę »

Zatrzymaj ciepło na zimę » Zatrzymaj ciepło na zimę »

Wysokiej jakości materiały hydroizolacyjne i termoizolacyjne »

Wysokiej jakości materiały hydroizolacyjne i termoizolacyjne » Wysokiej jakości materiały hydroizolacyjne i termoizolacyjne »

Debata "Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii" »

Debata "Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii" » Debata "Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii" »

Styropian grafitowy – oszczędność energii i pieniędzy »

Styropian grafitowy – oszczędność energii i pieniędzy » Styropian grafitowy – oszczędność energii i pieniędzy »

Ekologiczny dach – jak go wykonać? »

Ekologiczny dach – jak go wykonać? » Ekologiczny dach – jak go wykonać? »

Rozwiązanie dla budownictwa w zgodzie z naturą »

Rozwiązanie dla budownictwa w zgodzie z naturą » Rozwiązanie dla budownictwa w zgodzie z naturą »

Gdzie kupić dobre i ciepłe okna? »

Gdzie kupić dobre i ciepłe okna? » Gdzie kupić dobre i ciepłe okna? »

Co w układzie dachowym jest najważniejsze? »

Co w układzie dachowym jest najważniejsze? » Co w układzie dachowym jest najważniejsze? »

Komfort cieplny i zdrowy dom – jak to osiągnąć? »

Komfort cieplny i zdrowy dom – jak to osiągnąć? » Komfort cieplny i zdrowy dom – jak to osiągnąć? »

Najważniejsze to co w środku »

Najważniejsze to co w środku » Najważniejsze to co w środku »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych »

Jakie są cechy dobrej izolacji podłogowej? »

Jakie są cechy dobrej izolacji podłogowej? » Jakie są cechy dobrej izolacji podłogowej? »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

MERCOR SA Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane...

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane do odpowiadających współczesnej wiedzy technicznej standardów. Nie inaczej jest w przypadku rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo pożarowe obiektów.

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

Sopro Polska Sp. z o.o. Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze?

Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze? Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze?

Renowacja starej podłogi drewnianej nie należy do łatwych zadań, zwłaszcza jeżeli chcemy na niej ułożyć płytki ceramiczne. Tego typu prace wymagają wiedzy i doświadczenia, ale równie ważny jest dobór odpowiednich...

Renowacja starej podłogi drewnianej nie należy do łatwych zadań, zwłaszcza jeżeli chcemy na niej ułożyć płytki ceramiczne. Tego typu prace wymagają wiedzy i doświadczenia, ale równie ważny jest dobór odpowiednich materiałów.

Fabryka Styropianu ARBET Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności...

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności w starych budynkach konieczne jest bowiem zwiększenie izolacyjności przegród lub naprawa istniejącego ocieplenia.

Festool Polska 4 biegi, duża moc, żadnych kompromisów

4 biegi, duża moc, żadnych kompromisów 4 biegi, duża moc, żadnych kompromisów

Dwie nowe, flagowe wkrętarki akumulatorowe firmy Festool, które zastępują sprawdzone modele z poprzednich lat, QUADRIVE PDC i DRC 18/4, noszą nazwę QUADRIVE TPC i TDC 18/4. Oba nowe produkty są wydajne...

Dwie nowe, flagowe wkrętarki akumulatorowe firmy Festool, które zastępują sprawdzone modele z poprzednich lat, QUADRIVE PDC i DRC 18/4, noszą nazwę QUADRIVE TPC i TDC 18/4. Oba nowe produkty są wydajne i wszechstronne, a dzięki 4 biegom perfekcyjnie przystosowane do każdego zastosowania. Dzięki przemyślanej koncepcji zmiany biegów oferują odpowiedni do każdego zastosowania moment obrotowy oraz odpowiednią prędkość obrotową.

Festool Polska Mocne i szyte na miarę elektronarzędzia 18 V

Mocne i szyte na miarę elektronarzędzia 18 V Mocne i szyte na miarę elektronarzędzia 18 V

„Naszym celem jest opracowanie rozwiązań akumulatorowych dostosowanych do potrzeb profesjonalistów” – mówi menedżer produktu Patrick Hitzer.

„Naszym celem jest opracowanie rozwiązań akumulatorowych dostosowanych do potrzeb profesjonalistów” – mówi menedżer produktu Patrick Hitzer.

STYROPMIN Specjalistyczna linia styropianu pod ogrzewanie podłogowe – nowość w ofercie marki Styropmin

Specjalistyczna linia styropianu pod ogrzewanie podłogowe – nowość w ofercie marki Styropmin Specjalistyczna linia styropianu pod ogrzewanie podłogowe – nowość w ofercie marki Styropmin

Firma Styropmin, jako producent odpowiedzialny społecznie, przykłada szczególną wagę do energooszczędności oraz budownictwa zrównoważonego. Badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami prowadzone w specjalistycznych...

Firma Styropmin, jako producent odpowiedzialny społecznie, przykłada szczególną wagę do energooszczędności oraz budownictwa zrównoważonego. Badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami prowadzone w specjalistycznych laboratoriach Styropmin zaowocowały wprowadzeniem na rynek specjalistycznych płyt styropianowych Instal Panel, do izolacji termicznej podłóg na gruncie i stropów międzykondygnacyjnych, które wyróżnia wyjątkowa konstrukcja, ułatwiająca montaż instalacji wodnego ogrzewania podłogowego. W skład...

Rockwool Polska Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo

Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo

Opublikowana w listopadzie 2020 r. strategia na rzecz fali renowacji ma na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. Poprzez zwiększenie wskaźnika renowacji, co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych...

Opublikowana w listopadzie 2020 r. strategia na rzecz fali renowacji ma na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. Poprzez zwiększenie wskaźnika renowacji, co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych dziesięciu lat, nastąpi poprawa jakości życia osób mieszkających w Europie i zmniejszy się skala emisji gazów cieplarnianych, a także podniesie się poziom ponownego użycia i recyklingu materiałów.

Kärcher Sp. z o.o. Moc możliwości dla branży budowlanej tej jesieni!

Moc możliwości dla branży budowlanej tej jesieni! Moc możliwości dla branży budowlanej tej jesieni!

Branża budowalna dynamicznie się w naszym kraju rozwija. Jest to specyficzny biznes, który wymaga rozwiązań dopasowanych do trudnych, nawet ekstremalnych warunków pracy na budowie. Zdajemy sobie z tego...

Branża budowalna dynamicznie się w naszym kraju rozwija. Jest to specyficzny biznes, który wymaga rozwiązań dopasowanych do trudnych, nawet ekstremalnych warunków pracy na budowie. Zdajemy sobie z tego sprawę. Nasze sprzęty właśnie takie są. Tej jesieni Karcher oferuje budowlańcom swoje najlepsze modele urządzeń w zestawach wraz z akcesoriami, które znacznie zwiększają zakres zastosowań tych maszyn. Oferta Moc możliwości to szeroki wybór urządzeń z bogatym wyposażeniem dodatkowym. Urządzenia wysokociśnieniowe...

mgr inż. Wojciech Adamik Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania...

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania obiektu. Niestety czasem zapomina się o izolacji akustycznej, a wymagania normowe często są niewystarczające. Efektem jest to, że zza ściany słyszymy sąsiada, przeszkadza nam jego włączone radio lub telewizor, a w zakładzie pracy hałas przenika do chronionych pomieszczeń.

MIWO - Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Akustyka budowlana – jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi?

Akustyka budowlana – jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi? Akustyka budowlana – jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi?

Gdy w budynku jest dobrze zaprojektowana i wykonana izolacja akustyczna, to możemy się odciąć od hałasu lub ograniczyć jego oddziaływanie. Warto znać przepisy prawne, by być pewnym, że projektant czegoś...

Gdy w budynku jest dobrze zaprojektowana i wykonana izolacja akustyczna, to możemy się odciąć od hałasu lub ograniczyć jego oddziaływanie. Warto znać przepisy prawne, by być pewnym, że projektant czegoś nie pominął, deweloper nie poszedł na skróty, a wykonawca nie zaniedbał jakiegoś szczegółu. I że zostały użyte odpowiednie materiały.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.