1. ..................................
2. ..................................
3. ..................................

Płyty ścienne

Płyty warstwowe ścienne

 

Z uwagi na przeznaczenie płyt w konstrukcji obiektu dostępne są nastepujące rodzaje płyt warstwowych:

 • ścienne elewacyjne (niektóre rodzaje płyt ściennych mogą też być stosowane w systemach ociepleń - płyty z jedną okładziną do ociepleń ścian i stropów w istniejących obiekatach),
 • ścienne - stosowane wewnątrz obiektu z możliwością zastosowania ich jako stropowe i sufitowe,
 • dachowe (niektóre ich rodzaje moga być różnież stosowane wewnątrz obiektów jako płyty stropowe).


Płyty ścienne elewacyjne (zewnętrzne)

Przy doborze płyt warstwowych, które przeznaczone są do stosowania w konstrukcjach ścian zewnętrznych, rozpatruje się następujące cechy użytkowe: nośność i sztywność, odporność ogniową, ochronę przed hałasem (dźwiękami powietrznymi i uderzeniowymi), trwałość, wodoszczelność (szczelność na wodę opadową), odporność korozyjną, przepuszczalność powietrza, efektywność energetyczną (oszczędność energii i ochronę cieplną) oraz obciążenia termiczne okładzin zewnętrznych.

Z nośnością i sztywnością wiążą się również odporność na ugięcia, wytrzymałość na zamocowania oraz odporność na uderzenia. Płyty nie powinny wykazywać trwałych i widocznych uszkodzeń po montażu przy deklarowanych przez producenta maksymalnych wartościach obciążeń dla określonych rozpiętości przęseł.

Płyty ścienne muszą wytrzymywać wymagane normami obciążenia użytkowe. Są to głównie obciążenia statyczne (siły parcia i ssania wiatru, obciążenia własne, np. nacisk pionowy, obciążenia termiczne) i dynamiczne (obciążenia udarowe, w tym drgania itp.). Obciążenia dynamiczne odpowiednio zwiększają wartości obciążeń statycznych.

Płyty ścienne stosowane wewnątrz obiektów 

Jeśli aprobaty techniczne dopuszczają taką możliwość, to elewacyjne ścienne płyty warstwowe stosowane wewnątrz obiektu jako ścienne mogą być również wykorzystywane do konstrukcji stropów.

Płyty stosowane wewnątrz obiektu nie są jednak wystawiane na działanie warunków atmosferycznych i tym samym nie muszą spełniać rygorystycznie niektórych wymagań przypisanym płytom elewacyjnym (dotyczących głównie wodoszczelności, obciążeń statycznych na siły parcia i ssania wiatru, obciążeń termicznych związanych z kolorystyką okładzin) ani płytom dachowym (brak opadów atmosferycznych, stanów zalegania śniegu, obciążeń wynikających z działania wiatru, obciążeń statycznych wynikających z instalowania dodatkowego wyposażenia na dachu itp.).

Nie jest również dla nich tak ważny wymóg izolacyjności cieplnej, jaki przyjmuje się dla ścian zewnętrznych i dachu (z wyjątkiem komór chłodniczych i mroźni oraz niektórych przypadków, gdy takie ściany oddzielają pomieszczenia nieogrzewane od ogrzewanych).

W zastosowaniach wewnątrz obiektów płyty ścienne najczęściej obecne są jako elementy ścian wewnętrznych działowych hal przemysłowych i sportowych, budynków produkcyjnych i magazynowych, pawilonów handlowo-usługowych, pawilonów gastronomicznych, zaplecza budów, budynków socjalno-administracyjnych, kabin operacyjnych stawianych w krytych halach produkcyjnych, a także jako zewnętrzne ściany (obudowy zimnochronne) stałych pomieszczeń chłodniczych i zamrażalni (ich ściany wewnętrzne wykonywane są zawsze z płyt chłodniczych).

Sortuj wg:
Porównaj
Produkt

Ścienna płyta warstwowa ARPANEL MiWo

 • Rodzaj rdzenia: niepalna wełna mineralna
 • Okładzina: PE, PVDF, PVC, INOX
 • Zastosowanie: obiekty budowanych w konstrukcji stalowej i żelbetowej; budownictwo przemysłowe, komercyjne oraz użyteczności publicznej, głównie obiekty z wysokimi wymaganiami dotyczącymi przepisów przeciwpożarowych i parametrów izolacyjności akustycznej przy jednoczesnym gwarantowaniu izolacji termicznej obiektów na wysokim poziomie
Adamietz sp.z o.o

Ścienna płyta warstwowa ARPANEL S PUR/PIR - standardowy system mocowania

 • Rodzaj rdzenia: pianka PUR/PIR
 • Okładzina: PE, PVDF, PVC, INOX
 • Zastosowanie: wykonywanie lekkiej obudowy wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych w konstrukcji stalowej i żelbetowej
Adamietz sp.z o.o

Ścienna płyta warstwowa ARPANEL SU PUR/PIR - ukryty system mocowania

 • Rodzaj rdzenia: PUR/PIR
 • Okładzina: PE, PVDF, PVC, INOX
 • Zastosowanie: wykonywanie lekkiej obudowy wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych w konstrukcji stalowej i żelbetowej
Adamietz sp.z o.o

Ścienna płyta warstwowa PROMISOL 1003 B

 • Rodzaj rdzenia: S-PIR/X-PIR
 • Okładzina: blacha stalowa
 • Zastosowanie: płyta ścienna
ArcelorMittal

Ścienna płyta warstwowa PROMISOL 2003 BI

 • Rodzaj rdzenia: S-PIR/X-PIR
 • Okładzina: blacha stalowa
 • Zastosowanie: płyta ścienna
ArcelorMittal

PolTherma DS - płyta warstwowa ścienna

 • Rodzaj rdzenia: sztywna pianka poliuretanowa o gęstości 38±2 kg/m³
 • Okładzina: zewnętrzna i wewnętrzna z blachy stalowej
 • Zastosowanie: obiekty handlowe, obiekty przemysłowe, hale, agrobudownictwo, centra logistyczne, magazyny
EuroPanels

PolTherma PS - płyta warstwowa ścienna

 • Rodzaj rdzenia: sztywna pianka poliuretanowa o gęstości 38±2 kg/m³
 • Zastosowanie: obiekty handlowe, obiekty przemysłowe, hale, agrobudownictwo, centra logistyczne, magazyny
 • Grubość rdzenia: grubości płyt: 50, 60, 80, 100, 120, 160 mm
EuroPanels

PolTherma TS - płyta warstwowa ścienna

 • Rodzaj rdzenia: - sztywna pianka poliuretanowa o gęstości 39±2 kg/m³, wartość obliczeniowa współczynnika przewodzenia ciepła (wartość deklarowana) 0,021 W/(m ∙ K);
 • Zastosowanie: obiekty handlowe, obiekty przemysłowe, hale, agrobudownictwo, centra logistyczne, magazyny
 • Grubość rdzenia: grubości płyt: 40, 50, 60, 80, 100, 120, 160 mm
EuroPanels

ThermaStyle PRO - płyta warstwowa ścienna EPS

 • Rodzaj rdzenia: styropian o klasie reakcji na ogień - co najmniej E, samogasnący, gęstość pozorna 15-20 kg/m³
 • Zastosowanie: obiekty handlowe, obiekty przemysłowe, centra logistyczne, magazyny, hale, garaże, ścianki działowe
 • Grubość rdzenia: grubości płyt: 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 mm
EuroPanels

Płyta warstwowa EURO-therm ST

 • Rodzaj rdzenia: styropian (EPS)
 • Okładzina: blacha stalowa ocynkowana i powlekana lakierem PE lub PVDF
 • Zastosowanie: pokrycie dachów i ścian hal i magazynów, warsztatów, pawilonów, kiosków, sklepów, garaży, obór i innych budynków inwentarskich i wielu innych
FABRYKA PŁYT WARSTWOWYCH ABO

Płyta warstwowa EURO-therm WM

 • Rodzaj rdzenia: twarda wełna mineralna o wysokiej odporności ogniowej
 • Okładzina: blacha stalowa obustronnie ocynkowana i powlekana lakierem PE lub PVDF
 • Zastosowanie: ognioodporne pokrycie dachów i ścian hal i magazynów; ściany i przegrody ogniowe oraz elementy wrót ogniowych
FABRYKA PŁYT WARSTWOWYCH ABO

Płyta warstwowa ścienna z rdzeniem poliuretanowym

 • Rodzaj rdzenia: bezfreonowa pianka poliuretanowa typu PUR o gęstości 40 ± 3 kg/m³ i wysokiej izolacyjności termicznej
 • Okładzina: dwie okładziny z blach stalowych - gatunek S 220 GD, S280GD , S320GD o grubości od 0,40 do 0,75 mm (wewnętrzna i zewnętrzna)
 • Zastosowanie: budownictwo halowe, przemysłowe i użyteczności publicznej
Florian Centrum

Płyta warstwowa ścienna z rdzeniem styropianowym

 • Rodzaj rdzenia: styropian samogasnący klasy EPS-80
 • Okładzina: trapezowa, gładka, mikrofala - stalowa ocynkowana i powlekana w gat. S280GD, DX51D+Z
 • Zastosowanie: hale przemysłowe, budynki produkcyjno-magazynowe, obiekty sportowe, chłodnie i przechowalnie, budynki administracyjno-biurowe
Florian Centrum

Płyta warstwowa ścienna z rdzeniem z wełny mineralnej

 • Rodzaj rdzenia: twarda wełna mineralna o gęstości 120 kg/m³
 • Okładzina: wewnętrzna i zewnętrzna - blacha stalowa ocynkowana, lakierowana, zabezpieczona standardowo PE
 • Zastosowanie: jako elementy ścian i dachów obiektów przemysłowych i sportowych , budynków produkcyjnych i magazynów itp.
Florian Centrum

Płyta warstwowa ścienna GORLICKA S GS-PIR

 • Rodzaj rdzenia: sztywna Pianka Poliizocyjanurowa (PIR)
 • Zastosowanie: płyta ścienna
 • Grubość rdzenia: 40; 60; 80; 100 mm
Gór-Stal

Płyta warstwowa ścienna GORLICKA U GS-PIR

 • Rodzaj rdzenia: sztywna Pianka Poliizocyjanurowa (PIR)
 • Zastosowanie: płyta ścienna
 • Grubość rdzenia: 60; 80; 100; 120; 140 mm
Gór-Stal

Płyta warstwowa IzoGold PIR/PIR+

 • Rodzaj rdzenia: Rdzeń PIR/PIR+ - ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej
 • Okładzina: Okładziny z blach stalowych zabezpieczanych antykorozyjnie w zależności od przewidywanego zastosowania
 • Zastosowanie: Do zastosowania jako materiał na ściany zewnętrzne i wewnętrzne obiektów przemysłowych: budynków produkcyjnych, obiektów magazynowych, pawilonów handlowych, centrów handlowych, obiektów przemysłu rolniczego. Przewidziane do stosowania w układzie pionowym i poziomym.
Izopanel

Płyta warstwowa IzoWall EPS

 • Rodzaj rdzenia: Rdzeń EPS - ze spienianego polistyrenu
 • Okładzina: Okładziny z blach stalowych zabezpieczanych antykorozyjnie w zależności od przewidywanego zastosowania
 • Zastosowanie: Do zastosowania jako materiał na ściany zewnętrzne i wewnętrzne obiektów przemysłowych: budynków produkcyjnych, obiektów magazynowych, pawilonów
Izopanel

Płyta warstwowa IzoWall MWF

 • Rodzaj rdzenia: Rdzeń z wełny mineralnej
 • Okładzina: Okładziny z blach stalowych zabezpieczanych antykorozyjnie w zależności od przewidywanego zastosowania
 • Zastosowanie: Do zastosowania jako materiał na ściany zewnętrzne i wewnętrzne obiektów przemysłowych: budynków produkcyjnych, obiektów magazynowych, pawilonów handlowych, centrów handlowych, obiektów przemysłu rolniczego. Przewidziane do stosowania w układzie pionowym i poziomym.
Izopanel

Płyta warstwowa IzoWall PIR/PIR+

 • Rodzaj rdzenia: Rdzeń PIR/PIR+ - ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej
 • Zastosowanie: Do zastosowania jako materiał na ściany zewnętrzne i wewnętrzne obiektów przemysłowych: budynków produkcyjnych, obiektów magazynowych, pawilonów handlowych, centrów handlowych, obiektów przemysłu rolniczego. Przewidziane do stosowania w układzie pionowym i poziomym.
 • Grubość rdzenia: 40 - 200 mm
Izopanel

Płyta akustyczna KS1150 FA

 • Rodzaj rdzenia: Niepalna wełna mineralna
 • Okładzina: Ocynkowana blacha stalowa – dostępne powłoki zewnętrzne: PES, Spectrum, FDS
 • Zastosowanie: Wewnątrz pomieszczeń - na ścianach i sufitach w standardowych warunkach środowiska wewnętrznego budynków w przedziale temperatur od 15 do 30oC
Kingspan

Płyta ścienna Kingspan KS1000 AWP

 • Rodzaj rdzenia: Sztywna pianka poliizocyjanurowa (QuadCore, IPN, THERMALsafe, IPN-L)
 • Okładzina: Ocynkowana blacha stalowa – dostępne powłoki zewnętrzne: PES, Spectrum, PVDF
 • Zastosowanie: Wykonywanie lekkiej obudowy ścian we wszystkich typach budynków, w których temperatura wewnętrzna jest wyższa niż 0°C; może być montowana pionowo lub poziomo.
Kingspan

Płyta ścienna Kingspan KS1150 TF

 • Rodzaj rdzenia: Sztywna pianka poliizocyjanurowa (QuadCore, IPN, THERMALsafe, IPN-L)
 • Okładzina: Ocynkowana blacha stalowa – dostępne powłoki zewnętrzne: PES, Spectrum, FDS lub INOX
 • Zastosowanie: Jako lekka obudowa ścian we wszystkich typach budynków
Kingspan

Płyta ścienna KS1000 FH

 • Rodzaj rdzenia: Niepalna wełna mineralna
 • Okładzina: Ocynkowana blacha stalowa – dostępne powłoki zewnętrzne: PES, Spectrum, PVDF
 • Zastosowanie: Lekka obudowa ścian we wszystkich typach budynków, w których temperatura wewnętrzna wynosi powyżej 0°C
Kingspan

Płyta ścienna KS1150 FR

 • Rodzaj rdzenia: Niepalna wełna mineralna
 • Okładzina: Ocynkowana blacha stalowa – dostępne powłoki zewnętrzne: PES, Spectrum, FDS, PVDF
 • Zastosowanie: Lekka obudowa ścian we wszystkich typach budynków, w których temperatura wewnętrzna wynosi powyżej 0°C
Kingspan

Płyta ścienna KS1150 TL

 • Rodzaj rdzenia: Sztywna pianka poliizocyjanurowa (QuadCore, IPN, THERMALsafe, IPN-L).
 • Okładzina: Ocynkowana blacha stalowa - dostępne powłoki zewnętrzne: PES, Spectrum, FDS lub INOX.
 • Zastosowanie: Obudowa ścian wewnętrznych oraz zewnętrznych w obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej; elementy sufitów oraz obudowy komór chłodniczych i mroźniczych o temperaturze wewnętrznej poniżej 0ºC.
Kingspan

Płyta ścienna akustyczna perforowana ALAMENTTI

 • Rodzaj rdzenia: twarda wełna mineralna o gęstości 115 kg/m³
 • Okładzina: zewnętrzna i wewnętrzna: blacha stalowa ocynkowana, lakierowana, zabezpieczona standardowo PE
 • Zastosowanie: w obiektach w celu zminimalizowania hałasu i jego szkodliwego działania, elementy osłon maszyn
MP-ALAMENTTI

Płyta warstwowa ścienna ALAMENTTI

 • Rodzaj rdzenia: twarda wełna mineralna o gęstości 115 kg/m³
 • Okładzina: zewnętrzna i wewnętrzna: blacha stalowa ocynkowana, lakierowana, zabezpieczona standardowo PE
 • Zastosowanie: obiekty handlowe i magazynowe, sportowe i rekreacyjne, administracyjne; hale przemysłowe; budynki gospodarcze typu chlewnie, tuczarnie, kurniki itp.; kompleksy letniskowe, socjalne, budynki gospodarcze, garaże; termorenowacje ścian zewnętrznych i wewnętrznych; magazyny chłodnicze, mroźnie, przechowalnie, przechowalnie z kontrolowaną atmosferą, przetwórnie owocowo-warzywne oraz zakłady mięsne; pawilony gastronomiczne, handlowe, usługowe, wystawiennicze, kioski, kontenery
MP-ALAMENTTI

Płyta warstwowa ścienna EPS sn

 • Rodzaj rdzenia: styropian samogasnący
 • Okładzina: PE, PVDF, PVC, INOX
 • Zastosowanie: w obiektach o konstrukcji szkieletowej jako elementy ścian osłonowych zewnętrznych, elementy ścian wewnętrznych – działowych, elementy sufitów podwieszanych, elementy zabudowy bram segmentowych
MP-ALAMENTTI

Płyta warstwowa GOLBUD-PANEL GLS

 • Rodzaj rdzenia: styropian klasy EPS 80‑040
 • Okładzina: blacha stalowa ocynkowana, powlekana lakierami poliestrowymi, plastisolem lub PVC Platal-Hard, blacha aluminiowa powlekana lakierami poliestrowymi
 • Zastosowanie: jako element ścienny hal przemysłowych, magazynowych, obiektów użyteczności publicznej, kontenerów budowlanych, wojskowych, socjalnych, chłodni, mroźni, przechowalni do owoców i warzyw z kontrolowaną atmosferą oraz do ocieplenia ścian istniejących budynków
Panel-Metal Sp. z o.o.

Płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej GOLBUD-PANEL GLws, GLwj

 • Rodzaj rdzenia: wełna mineralna klasy A2-s3,d0 (gęstość: 125 kg/m³)
 • Okładzina: blacha stalowa ocynkowana, powlekana lakierami poliestrowymi, plastisolem lub PVC Platal-Hard, blacha aluminiowa powlekana lakierami poliestrowymi
 • Zastosowanie: jako element ścienny i dociepleniowy w budynkach przemysłowych, użyteczności publicznej o podwyższonych wymaganiach zabezpieczenia pożarowego
Panel-Metal Sp. z o.o.

Płyta ścienna PW PUR-S/PW PIR-S

 • Rodzaj rdzenia: PUR/PIR
 • Okładzina: 0,5/0,5 lub 0,5/0,4 mm
 • Zastosowanie: hale przemysłowe, magazyny i centra logistyczne, obiekty handlowe i biurowe, zakłady przemysłu spożywczego, obiekty sportowe i inwentarskie
Paneltech

Płyta ścienna PW PUR-SU/PW PIR-SU

 • Rodzaj rdzenia: PUR/PIR
 • Okładzina: 0,5/0,5 lub 0,5/0,4 mm
 • Zastosowanie: hale przemysłowe, magazyny i centra logistyczne, obiekty handlowe i biurowe, zakłady przemysłu spożywczego, obiekty sportowe i inwentarskie
Paneltech

Płyta ścienna PWW-S

 • Rodzaj rdzenia: wełna mineralna
 • Okładzina: 0,6/0,5 lub 0,5/0,5 mm
 • Zastosowanie: zakłady przemysłu spożywczego i przetwórstwa mięsnego, hale magazynowe i produkcyjne, salony samochodowe wraz z obiektami towarzyszącymi, obiekty przemysłowe, biurowe i socjalne, pawilony handlowo-usługowe
Paneltech

Płyta warstwowa REMO z rdzeniem z poliuretanu

 • Rodzaj rdzenia: poliuretan
 • Okładzina: o grubości 0,5 mm
 • Zastosowanie: mroźnie, chłodnie oraz obiekty, dla których wymagana jest odporność ogniowa na poziomie EI15
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe REMO

Płyta warstwowa REMO z rdzeniem z wełny mineralnej

 • Rodzaj rdzenia: wełna mineralna
 • Okładzina: o grubości 0,5 mm
 • Zastosowanie: pomieszczenia i obiekty, dla których wymagana jest wysoka odporność ogniowa
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe REMO

Płyta warstwowa REMO z rdzeniem ze styropianu

 • Rodzaj rdzenia: styropian
 • Okładzina: o grubości 0,5 mm
 • Zastosowanie: hale magazynowe, produkcyjne, obiekty inwentarskie oraz jako docieplenie już istniejących ścian
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe REMO
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.