Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2019 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Ocieplanie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami

Thermal insulation of floors on the soil and ceilings over unheated cellars
dr inż. Artur Miszczuk  |  IZOLACJE 6/2019  |  20.07.2019
Poznaj konstrukcje najczęściej wykonywanych stropów oraz podłóg na gruncie
Poznaj konstrukcje najczęściej wykonywanych stropów oraz podłóg na gruncie
Rys. archiwum autora

Poziom izolacyjności cieplnej podłóg na gruncie oraz stropów nad nieogrzewanymi piwnicami zależy od okresu budowy oraz dostępnych materiałów.

Podłogi w budynkach na najniższych kondygnacjach można podzielić ze względu na ich konstrukcję oraz sposób kontaktu z gruntem.

Do najczęściej spotykanych rozwiązań w dziedzinie podłóg należą podłogi znajdujące się w bezpośrednim kontakcie z gruntem (RYS. 1), podłogi podniesione (wentylowane lub niewentylowane) (RYS. 2), stropy rozdzielające pomieszczenia ogrzewane od podziemi (piwnic) nieogrzewanych (RYS. 3).

Balex Metal

              Thermano Floor – płyty izolacyjne PIR na posadzki i ściany

Lambda 0,022 W/mK oraz wytrzymałość na ściskanie ok. 15 t/m2 to jedne z najlepszych parametrów izolacyjnych i wytrzymałościowych na rynku. Thermano Floor jest rekomendowane do stosowania wszędzie tam, gdzie oprócz stabilności termicznej, równie ważna jest trwałość posadzki i jej ochrona przed pękaniem.

Thermano Floor jest doskonałe do zastosowania przy ogrzewaniu podłogowym. Zewnętrzna okładzina płyty izolacyjnej sprawia, że ten typ ogrzewania jest o wiele bardziej efektywny. Dodatkowym atutem Thermano jest prawie dwukrotnie zminimalizowana grubość płyty. Dowiedz się więcej >>

Czytaj też: Projektowanie podłóg, stropów i ich złączy w kontekście nowych wymagań cieplnych >>>

RYS. 1–3. Rodzaje kontaktu podłóg z gruntem: 1 - podłogi znajdującej się w bezpośrednim kontakcie z gruntem, 2 - podłogi podniesionej wentylowanej lub niewentylowanej, 3 - stropu rozdzielającego pomieszczenia ogrzewane od podziemi/piwnic nieogrzewanych; rys.: na podstawie [1]
RYS. 1-3. Rodzaje kontaktu podłóg z gruntem: 1 - podłogi znajdującej się w bezpośrednim kontakcie z gruntem, 2 - podłogi podniesionej wentylowanej lub niewentylowanej, 3 - stropu rozdzielającego pomieszczenia ogrzewane od podziemi/piwnic nieogrzewanych; rys.: na podstawie [1]

Izolacyjność cieplna podłóg

Poziom izolacyjności cieplnej podłóg na gruncie oraz stropów nad nieogrzewanymi piwnicami zależy od okresu budowy oraz dostępnych materiałów (TABELA 1) [2].

W latach 60. XX wieku wymagania izolacyjności cieplnej zaczęto określać przez współczynnik przenikania ciepła U [W/(m²·K)]. Wraz z wprowadzeniem w 1982 roku norm ochrony cieplnej [3] nastąpiło istotne obniżenie granicznych wartości współczynnika przenikania ciepła stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi oraz podłóg na gruncie. Nowe przepisy związane były z rozwojem technologii produkcji podstawowych materiałów izolacyjnych stosowanych w budownictwie: styropianu i wełny mineralnej.

TABELA 1. Zestawienie maksymalnych wartości współczynnika przenikania ciepła (Umax) z podziałem na projektowaną temperaturę w pomieszczeniach

Konstrukcje najczęściej wykonywanych stropów oraz podłóg na gruncie

W różnych okresach wykorzystywano różne materiały i technologie do budowy oraz wykańczania budynków [4].

Do roku 1970

RYS. 4. Drogi ucieczki ciepła z pomieszczeń ogrzewanych w przypadku braku ocieplenia przegród zewnętrznych. Objaśnienia: 1 – nieogrzewana piwnica, 2 – ława fundamentowa; rys.: A. Miszczuk
RYS. 4. Drogi ucieczki ciepła z pomieszczeń ogrzewanych w przypadku braku ocieplenia przegród zewnętrznych. Objaśnienia: 1 - nieogrzewana piwnica, 2 - ława fundamentowa; rys.: A. Miszczuk

W tym okresie wznoszono głównie budynki murowane z dachami dwuspadowymi oraz z poddaszami nieużytkowymi.
Obiekty były niepodpiwniczone lub częściowo podpiwniczone, nie posiadały też ocieplonych przegród. Wiele budynków z tego okresu nie spełniało ówczesnych, mało rygorystycznych jak na dzisiejsze czasy, wymagań izolacyjności cieplnej, określonych w roku 1957 oraz 1964 [5-6]. Prowadziło to do powstawania wielu dróg ucieczki ciepła przez podłogi na gruncie oraz stropy znajdujące się nad pomieszczeniami nieogrzewanymi (RYS. 4).

Stropy nad pomieszczeniami nieogrzewanymi najczęściej wykonywane były na belkach drewnianych (RYS. 5) lub stalowych, takich jak np. strop Kleina (RYS. 6-7) [7-8]. Dociążone były warstwą pełniącą funkcje izolacji termicznej i akustycznej. Do najczęściej stosowanych rozwiązań należały polepy, w których materiałem wiążącym była glina, a wypełnieniem sieczka, trociny, gruz, piasek, prażony lub wysezonowany żużel.

Strop Kleina (RYS. 6-7 i RYS. 8) składa się z belek stalowych dwuteowych oraz płaskich płyt międzybelkowych wykonanych z cegły ceramicznej (pełnej lub dziurawki), zbrojonych bednarką i opartych na dolnych półkach belek.

RYS. 5. Układ warstw w stropach drewnianych. Objaśnienia: 1 – belka, 2 – łaty, 3 – podłoga drewniana, 4 – polepa, 5 – legary, 6 – deska calowa. Ewentualnie dodatkowo: 7 – ślepy pułap, 8 – podsufika (deska półcalowa) z wykończeniem od spodu tynkiem lub płytą g-k; rys.: na podstawie [9]
RYS. 5. Układ warstw w stropach drewnianych. Objaśnienia: 1 - belka, 2 - łaty, 3 - podłoga drewniana, 4 - polepa, 5 - legary, 6 - deska calowa. Ewentualnie dodatkowo: 7 - ślepy pułap, 8 - podsufika (deska półcalowa) z wykończeniem od spodu tynkiem lub płytą g-k; rys.: na podstawie [9]
RYS. 6–7. Strop Kleina: przekrój poprzeczny stropu z podłogą drewnianą na legarach oraz płytami typu ciężkiego zbrojonymi bednarką. Objaśnienia: 1 – belka stalowa, 2 – cegła, 3 – płaskownik lub pręt, 4 – siatka, 5 – polepa (beton lekki), 6 – podłoga drewniana, 7 – obetonowanie belki stalowej; rys.: na podstawie [10]
RYS. 6-7. Strop Kleina: przekrój poprzeczny stropu z podłogą drewnianą na legarach oraz płytami typu ciężkiego zbrojonymi bednarką. Objaśnienia: 1 -belka stalowa, 2 - cegła, 3 - płaskownik lub pręt, 4 - siatka, 5 - polepa (beton lekki), 6 - podłoga drewniana, 7 - obetonowanie belki stalowej; rys.: na podstawie [10]

Rozstaw belek zależy od rozpiętości oraz obciążenia i wynosi zazwyczaj od 1 do 1,5 m. Występują trzy odmiany wypełnienia płytą ceramiczną:

  • typu lekkiego - grubość płyty wynosi ¼ cegły (6,5 cm),
  • typu półciężkiego, w którym płyta lekka jest wzmocniona żeberkami z cegły ustawionej na rąb
  • oraz typu ciężkiego o grubości płyty ½ cegły (12 cm, cegła postawiona na rąb).
RYS. 8. Strop Kleina: widok płyty półciężkiej. Objaśnienia: 1 – belka stalowa dwuteowa, 2 – cegła ułożona podstawą i wozówką, 3 – bednarka lub zbrojenie; rys.: na podstawie [10]
RYS. 8. Strop Kleina: widok płyty półciężkiej. Objaśnienia: 1 - belka stalowa dwuteowa, 2 - cegła ułożona podstawą i wozówką, 3 - bednarka lub zbrojenie; rys.: na podstawie [10]

Na wykonanej płycie układano polepę, np. z gruzobetonu, betonu lekkiego, wysezonowanego żużla zmieszanego z wapnem. Spotykane są różne modyfikacje stropu Kleina (zróżnicowana technologia i materiał wykorzystany do wypełnienia przestrzeni międzybelkowych). Do popularnych rozwiązań wypełnień należy płyta żelbetowa monolityczna, wykonana jako strop odcinkowy swobodnie podparty na dolnych stopkach belek (strop Moniera), z ewentualnym obetonowaniem środników aż do wysokości górnych stopek.

W budynkach niepodpiwniczonych podłogi na gruncie realizowane były przez usunięcie ziemi roślinnej w obrębie ścian zewnętrznych. Z ław fundamentowych posadowionych poniżej głębokości przemarzania gruntu wyprowadzone były ściany fundamentowe do wysokości około 30 cm nad poziomem terenu. Następnie układano izolację poziomą ścian i łączono ją z izolacją przeciwwilgociową podłogi. We wczesnych rozwiązaniach pod właściwą podłogą wykonywano wentylowaną przestrzeń podłogową. W tych przypadkach podłogi na gruncie były wykonane z desek na legarach drewnianych, opartych na kamieniach polnych lub murkach z cegły pełnej i nie były ocieplane (RYS. 9). Przy takim rozwiązaniu współczynnik przenikania ciepła podłóg na gruncie (obliczony zgodnie z PN-EN ISO 13370:2001 [11]) wynosił około Uc = 0,70 W/(m2·K).

RYS. 9. Układ warstw w drewnianej podłodze wentylowanej. Objaśnienia: 1 – listwy przyścienne, 2 – deski podłogowe, 3 – legary, 4 – izolacja z papy, 5 – słupki murowane z cegły lub kamienie polne; rys.: na podstawie [12] RYS. 10. Układ warstw w niezaizolowanej podłodze betonowej. Objaśnienia: 1 – posadzka, 2 – płyta betonowa, 3 – posypka piaskowa, żwirowa lub gruz, 4 – podłoże gruntowe; rys.: na podstawie [13]
RYS. 9. Układ warstw w drewnianej podłodze wentylowanej. Objaśnienia: 1 - listwy przyścienne, 2 -deski podłogowe, 3 - legary, 4 - izolacja z papy, 5 - słupki murowane z cegły lub kamienie polne; rys.: na podstawie [12] RYS. 10. Układ warstw w niezaizolowanej podłodze betonowej. Objaśnienia: 1 - posadzka, 2 - płyta betonowa, 3 - posypka piaskowa, żwirowa lub gruz, 4 - podłoże gruntowe; rys.: na podstawie [13] 

Innym rozwiązaniem podłogi na gruncie były płyty betonowe układane na warstwie podsypki piaskowej/żwirowej/gruzu bez izolacji termicznej i przeciwwilgociowej (RYS. 10).

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »
Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 6/2019

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Sprawdzone sposoby na ocieplenie budynku »


Konieczność ocieplania ścian zewnętrznych wynika nie tylko ze względów ekonomicznych – im lepiej izolowane ściany, tym... ZOBACZ »


Uzyskaj pomoc w finansowaniu termomodernizacji »

Kiedy i gdzie stosować płyty warstwowe?

W praktyce, przeprowadzając termomodernizację budynku dociepla się ściany zewnętrzne, wymienia się okna i drzwi, modernizuje się systemy grzewcze i wentylacyjne...czytaj dalej »

Panele wybierane są przez wielu architektów jako elementy wieńczące i tworzące... czytaj dalej »

Co warto wiedzieć o ocieplaniu wełną skalną?


Konieczności ocieplania ścian zewnętrznych wynika nie tylko ze względów ekonomicznych – im lepiej izolowane ściany, tym ZOBACZ »


Jak wytłumić podłogę? Czego użyć?

Wszystko o izolacjach technicznych »

Zapewnienie dobrej wibroakustyki dla budynku to coraz częściej wyzwanie dla świadomych i wymagających... czytaj dalej » Produkty przeznaczone do instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, jak i... czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr...
czytaj dalej »


Od czego zacząć termomodernizację domu? Co zrobić, aby uzyskać dotację?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Jak dzięki termomodernizacji zmniejszyć zuzycie energii na ogrzewanie domów nawet o 69%?.. czytaj dalej » Nawierzchnia drenażowa typu kamienny dywan powstaje z połączenia naturalnego kruszywa marmurowego... czytaj dalej »

Farby do wnętrz i elewacji - jakie powinny być?


W 2002 r. rynek farb fasadowych został zrewolucjonizowany przez farbę zolowo-krzemianową, która bazuje na całkowicie nowatorskiej koncepcji spoiw, dzięki czemu... ZOBACZ »


Jak oszczędzić na ogrzewaniu budynku?

Izolacja ze szkła komórkowego - co warto wiedzieć »

Zarabiaj pieniądze sprzedając prąd... czytaj dalej » Oprócz zastosowań przemysłowych, morskich, HVAC... czytaj dalej »

Na czym polega osuszanie budynków metodą cięcia?


Profesjonalne wykonanie usługi to 100% gwarancja na zabezpieczenie budynku przed... ZOBACZ »


Co warto wiedzieć o systemach natryskowych?

Jak zabezpieczyć budynek przed wilgocią?

Budynek ocieplony pianką jest szczelny akustycznie a przede wszystkim... czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury... czytaj dalej »

Szukasz specjalistycznych farb i produktów?


Służymy fachowym doradztwem i pomagamy w doborze systemu malarskiego... ZOBACZ »


Elewacja, która wygląda jak drewno, marmur czy kamień »

Jak budować energooszczędnie?

Ładna fasada stanowi wizerunek budynku. Estetyczny wygląd elewacji często... czytaj dalej »

Przekonaj się, jakie rozwiązania sprawdzą się w nowoczesnym, energooszczędnym budownictwie... czytaj dalej »

Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
9/2020

Aktualny numer:

Izolacje 9/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Akustyka w budownictwie mieszkaniowym
  • - Renowacja i uszczelnianie cokołów
Zobacz szczegóły
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Flowcrete Polska Sp. z o.o.
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Jesteśmy producentem i dystrybutorem materiałów do wykonywania bezspoinowch posadzek żywicznych -...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.