Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2019 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Ocieplanie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami

Thermal insulation of floors on the soil and ceilings over unheated cellars
dr inż. Artur Miszczuk  |  IZOLACJE 6/2019  |  20.07.2019
Poznaj konstrukcje najczęściej wykonywanych stropów oraz podłóg na gruncie
Poznaj konstrukcje najczęściej wykonywanych stropów oraz podłóg na gruncie
Rys. archiwum autora

Poziom izolacyjności cieplnej podłóg na gruncie oraz stropów nad nieogrzewanymi piwnicami zależy od okresu budowy oraz dostępnych materiałów.

Podłogi w budynkach na najniższych kondygnacjach można podzielić ze względu na ich konstrukcję oraz sposób kontaktu z gruntem.

Do najczęściej spotykanych rozwiązań w dziedzinie podłóg należą podłogi znajdujące się w bezpośrednim kontakcie z gruntem (RYS. 1), podłogi podniesione (wentylowane lub niewentylowane) (RYS. 2), stropy rozdzielające pomieszczenia ogrzewane od podziemi (piwnic) nieogrzewanych (RYS. 3).

Czytaj też: Projektowanie podłóg, stropów i ich złączy w kontekście nowych wymagań cieplnych >>>

RYS. 1–3. Rodzaje kontaktu podłóg z gruntem: 1 - podłogi znajdującej się w bezpośrednim kontakcie z gruntem, 2 - podłogi podniesionej wentylowanej lub niewentylowanej, 3 - stropu rozdzielającego pomieszczenia ogrzewane od podziemi/piwnic nieogrzewanych; rys.: na podstawie [1]
RYS. 1-3. Rodzaje kontaktu podłóg z gruntem: 1 - podłogi znajdującej się w bezpośrednim kontakcie z gruntem, 2 - podłogi podniesionej wentylowanej lub niewentylowanej, 3 - stropu rozdzielającego pomieszczenia ogrzewane od podziemi/piwnic nieogrzewanych; rys.: na podstawie [1]

Izolacyjność cieplna podłóg

Poziom izolacyjności cieplnej podłóg na gruncie oraz stropów nad nieogrzewanymi piwnicami zależy od okresu budowy oraz dostępnych materiałów (TABELA 1) [2].

W latach 60. XX wieku wymagania izolacyjności cieplnej zaczęto określać przez współczynnik przenikania ciepła U [W/(m²·K)]. Wraz z wprowadzeniem w 1982 roku norm ochrony cieplnej [3] nastąpiło istotne obniżenie granicznych wartości współczynnika przenikania ciepła stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi oraz podłóg na gruncie. Nowe przepisy związane były z rozwojem technologii produkcji podstawowych materiałów izolacyjnych stosowanych w budownictwie: styropianu i wełny mineralnej.

TABELA 1. Zestawienie maksymalnych wartości współczynnika przenikania ciepła (Umax) z podziałem na projektowaną temperaturę w pomieszczeniach

Konstrukcje najczęściej wykonywanych stropów oraz podłóg na gruncie

W różnych okresach wykorzystywano różne materiały i technologie do budowy oraz wykańczania budynków [4].

Do roku 1970

RYS. 4. Drogi ucieczki ciepła z pomieszczeń ogrzewanych w przypadku braku ocieplenia przegród zewnętrznych. Objaśnienia: 1 – nieogrzewana piwnica, 2 – ława fundamentowa; rys.: A. Miszczuk
RYS. 4. Drogi ucieczki ciepła z pomieszczeń ogrzewanych w przypadku braku ocieplenia przegród zewnętrznych. Objaśnienia: 1 - nieogrzewana piwnica, 2 - ława fundamentowa; rys.: A. Miszczuk

W tym okresie wznoszono głównie budynki murowane z dachami dwuspadowymi oraz z poddaszami nieużytkowymi.
Obiekty były niepodpiwniczone lub częściowo podpiwniczone, nie posiadały też ocieplonych przegród. Wiele budynków z tego okresu nie spełniało ówczesnych, mało rygorystycznych jak na dzisiejsze czasy, wymagań izolacyjności cieplnej, określonych w roku 1957 oraz 1964 [5-6]. Prowadziło to do powstawania wielu dróg ucieczki ciepła przez podłogi na gruncie oraz stropy znajdujące się nad pomieszczeniami nieogrzewanymi (RYS. 4).

Stropy nad pomieszczeniami nieogrzewanymi najczęściej wykonywane były na belkach drewnianych (RYS. 5) lub stalowych, takich jak np. strop Kleina (RYS. 6-7) [7-8]. Dociążone były warstwą pełniącą funkcje izolacji termicznej i akustycznej. Do najczęściej stosowanych rozwiązań należały polepy, w których materiałem wiążącym była glina, a wypełnieniem sieczka, trociny, gruz, piasek, prażony lub wysezonowany żużel.

Strop Kleina (RYS. 6-7 i RYS. 8) składa się z belek stalowych dwuteowych oraz płaskich płyt międzybelkowych wykonanych z cegły ceramicznej (pełnej lub dziurawki), zbrojonych bednarką i opartych na dolnych półkach belek.

RYS. 5. Układ warstw w stropach drewnianych. Objaśnienia: 1 – belka, 2 – łaty, 3 – podłoga drewniana, 4 – polepa, 5 – legary, 6 – deska calowa. Ewentualnie dodatkowo: 7 – ślepy pułap, 8 – podsufika (deska półcalowa) z wykończeniem od spodu tynkiem lub płytą g-k; rys.: na podstawie [9]
RYS. 5. Układ warstw w stropach drewnianych. Objaśnienia: 1 - belka, 2 - łaty, 3 - podłoga drewniana, 4 - polepa, 5 - legary, 6 - deska calowa. Ewentualnie dodatkowo: 7 - ślepy pułap, 8 - podsufika (deska półcalowa) z wykończeniem od spodu tynkiem lub płytą g-k; rys.: na podstawie [9]
RYS. 6–7. Strop Kleina: przekrój poprzeczny stropu z podłogą drewnianą na legarach oraz płytami typu ciężkiego zbrojonymi bednarką. Objaśnienia: 1 – belka stalowa, 2 – cegła, 3 – płaskownik lub pręt, 4 – siatka, 5 – polepa (beton lekki), 6 – podłoga drewniana, 7 – obetonowanie belki stalowej; rys.: na podstawie [10]
RYS. 6-7. Strop Kleina: przekrój poprzeczny stropu z podłogą drewnianą na legarach oraz płytami typu ciężkiego zbrojonymi bednarką. Objaśnienia: 1 -belka stalowa, 2 - cegła, 3 - płaskownik lub pręt, 4 - siatka, 5 - polepa (beton lekki), 6 - podłoga drewniana, 7 - obetonowanie belki stalowej; rys.: na podstawie [10]

Rozstaw belek zależy od rozpiętości oraz obciążenia i wynosi zazwyczaj od 1 do 1,5 m. Występują trzy odmiany wypełnienia płytą ceramiczną:

  • typu lekkiego - grubość płyty wynosi ¼ cegły (6,5 cm),
  • typu półciężkiego, w którym płyta lekka jest wzmocniona żeberkami z cegły ustawionej na rąb
  • oraz typu ciężkiego o grubości płyty ½ cegły (12 cm, cegła postawiona na rąb).
RYS. 8. Strop Kleina: widok płyty półciężkiej. Objaśnienia: 1 – belka stalowa dwuteowa, 2 – cegła ułożona podstawą i wozówką, 3 – bednarka lub zbrojenie; rys.: na podstawie [10]
RYS. 8. Strop Kleina: widok płyty półciężkiej. Objaśnienia: 1 - belka stalowa dwuteowa, 2 - cegła ułożona podstawą i wozówką, 3 - bednarka lub zbrojenie; rys.: na podstawie [10]

Na wykonanej płycie układano polepę, np. z gruzobetonu, betonu lekkiego, wysezonowanego żużla zmieszanego z wapnem. Spotykane są różne modyfikacje stropu Kleina (zróżnicowana technologia i materiał wykorzystany do wypełnienia przestrzeni międzybelkowych). Do popularnych rozwiązań wypełnień należy płyta żelbetowa monolityczna, wykonana jako strop odcinkowy swobodnie podparty na dolnych stopkach belek (strop Moniera), z ewentualnym obetonowaniem środników aż do wysokości górnych stopek.

W budynkach niepodpiwniczonych podłogi na gruncie realizowane były przez usunięcie ziemi roślinnej w obrębie ścian zewnętrznych. Z ław fundamentowych posadowionych poniżej głębokości przemarzania gruntu wyprowadzone były ściany fundamentowe do wysokości około 30 cm nad poziomem terenu. Następnie układano izolację poziomą ścian i łączono ją z izolacją przeciwwilgociową podłogi. We wczesnych rozwiązaniach pod właściwą podłogą wykonywano wentylowaną przestrzeń podłogową. W tych przypadkach podłogi na gruncie były wykonane z desek na legarach drewnianych, opartych na kamieniach polnych lub murkach z cegły pełnej i nie były ocieplane (RYS. 9). Przy takim rozwiązaniu współczynnik przenikania ciepła podłóg na gruncie (obliczony zgodnie z PN-EN ISO 13370:2001 [11]) wynosił około Uc = 0,70 W/(m2·K).

RYS. 9. Układ warstw w drewnianej podłodze wentylowanej. Objaśnienia: 1 – listwy przyścienne, 2 – deski podłogowe, 3 – legary, 4 – izolacja z papy, 5 – słupki murowane z cegły lub kamienie polne; rys.: na podstawie [12] RYS. 10. Układ warstw w niezaizolowanej podłodze betonowej. Objaśnienia: 1 – posadzka, 2 – płyta betonowa, 3 – posypka piaskowa, żwirowa lub gruz, 4 – podłoże gruntowe; rys.: na podstawie [13]
RYS. 9. Układ warstw w drewnianej podłodze wentylowanej. Objaśnienia: 1 - listwy przyścienne, 2 -deski podłogowe, 3 - legary, 4 - izolacja z papy, 5 - słupki murowane z cegły lub kamienie polne; rys.: na podstawie [12] RYS. 10. Układ warstw w niezaizolowanej podłodze betonowej. Objaśnienia: 1 - posadzka, 2 - płyta betonowa, 3 - posypka piaskowa, żwirowa lub gruz, 4 - podłoże gruntowe; rys.: na podstawie [13] 

Innym rozwiązaniem podłogi na gruncie były płyty betonowe układane na warstwie podsypki piaskowej/żwirowej/gruzu bez izolacji termicznej i przeciwwilgociowej (RYS. 10).

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »
Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 6/2019

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Wybierz najlepszy materiał do ociepleń »


Czym różnią się materiały do izolacji poszczególnych elementów budynku? ZOBACZ »


Poznaj sposoby izolacji dachu płaskiego »

Jak wykonać ocieplenie w systemie ETICS?

Jaki materiał zastosować na dachu płaskim, zielonym, odwróconym, a jak na dachu pokrytym wcześniej papą termozgrzewalną?
czytaj dalej »

W przypadku budynków istniejących należy dokładnie sprawdzić jakość... czytaj dalej »

Uzyskaj tytuł mgr. inż. i uprawnienia budowlane!


Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte podczas studiów drugiego stopnia... ZOBACZ »


Jak zapewnić dobrą wibroakustykę budynku?

Rewolucja na rynku termoizolacji?

Zapewnienie dobrej wibroakustyki dla budynku to coraz częściej wyzwanie dla świadomych i wymagających klientów. czytaj dalej » Utrzymanie odpowiedniej temperatury wewnątrz obiektu, położonego w wymagającej strefie... czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr...  czytaj dalej »


Na czym polegają prace uszczelniające?

Wszystko o izolacji instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych »

Prace uszczelniające mają na celu odcięcie niebezpiecznych materiałów, substancji lub po prostu... czytaj dalej » Produkty przeznaczone do instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, jak i... czytaj dalej »

Chemia budowlana - porady ekspertów »


Masz wątpliwości i pytania jak rozwiązać Twój problem techniczny? Dobierz stosowną technologię do Twoich potrzeb... ZOBACZ »


Czego użyć do izolacji dachu?

Czym ocieplić piwnicę lub garaż?

Rozwiązaniem, które zapewnia optymalne zaizolowanie są... czytaj dalej » Izolacja stropów nad garażami podziemnymi musi spełniać wysokie wymagania akustyczne, cieplne i przeciwpożarowe... czytaj dalej »

Malowanie kafli krok po kroku »


Malowanie kafli to wciąż mało popularny sposób zmiany wystroju wnętrza... ZOBACZ »


Co warto wiedzieć o systemach natryskowych?

Jak zabezpieczyć budynek przed wilgocią?

Budynek ocieplony pianką jest szczelny akustycznie a przede wszystkim...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Planujesz wymianę dachu? Sprawdź »


Dzięki lekkości dachówek nie ma potrzeby wzmacniania Twojej starej struktury dachowej. W niektórych przypadkach jest nawet... ZOBACZ »


Elewacja, która wygląda jak drewno, marmur czy kamień »

Szukasz pomysłu na wykończenie elewacji? Sprawdź

Ładna fasada stanowi wizerunek budynku. Estetyczny wygląd elewacji często...
czytaj dalej »

Tynki cienkowarstwowe tworzą ochronno-dekoracyjną zewnętrzną warstwę o wysokiej odporności na... czytaj dalej »

Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
7/8/2020

Aktualny numer:

Izolacje 7/8/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Tarasy wentylowane
  • - Zastosowanie kruszyw lekkich
Zobacz szczegóły
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Flowcrete Polska Sp. z o.o.
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Jesteśmy producentem i dystrybutorem materiałów do wykonywania bezspoinowch posadzek żywicznych -...
Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Trudno wyobrazić sobie nowoczesny dom bez jego wizytówki, czyli balkonu lub tarasu. Elementy te stanowią dodatkową powierzchnię, która pozwala na chwilę oddechu na...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.