Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2019 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót murarskich

Technical conditions of execution and acceptance of masonry work
Poznaj zasady wykonania i odbioru konstrukcji murowych
Poznaj zasady wykonania i odbioru konstrukcji murowych
Fot. T. Rybarczyk

Ważną rolę w realizacji budowy pełnią kierownik budowy i, jeśli jest ustanowiony, inspektor nadzoru budowlanego. To oni kontrolują poprawność wykonania robót i zgodność ich wykonania z projektem oraz z zasadami sztuki budowlanej. Ich kontroli podlegają również roboty murowe.

Praktyka pokazuje, że sama tylko kontrola oraz projekt budowlany to za mało, bo jeśli odbierane roboty zostały już nieprawidłowo wykonane, na reakcję może być za późno. Jak zawsze sprawdza się prewencja. Oznacza to, że kierownik budowy przed rozpoczęciem robót powinien zwrócić uwagę na istotne elementy warunków wykonania i odbioru robót murowych i zaznaczyć, że przy odbiorach będzie na nie zwracał uwagę i egzekwował je.

Istotnym elementem takiej prewencji są również zalecenia wykonawcze i instrukcje [1], które mogą być narzędziem kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz pomocą w komunikacji z wykonawcą w zakresie wyegzekwowania prawidłowego wykonawstwa.

Wykonawstwo i odbiór konstrukcji murowych

Jak zatem powinna przebiegać prawidłowa budowa? Ogólnie wynika to z ustawy Prawo budowlane. Na tej podstawie można sformułować również ogólne zalecenia, które obowiązują także przy wykonawstwie murów:

 • należy stosować się do projektu,
 • jeśli w projekcie brakuje informacji istotnych z punktu widzenia wykonawcy, to należy tę sprawę wyjaśnić z projektantem,
 • jeśli mają nastąpić jakiekolwiek zmiany (materiałowe, rozwiązań detali), to powinny one zostać zaopiniowane przez kierownika budowy (i jeśli to konieczne także przez projektanta), który powinien udzielić na te zmiany zgody (zarówno kierownik budowy, jak i projektant),
 • roboty murowe powinny zostać odnotowane w dzienniku budowy, gdzie w szczególności powinny zostać zapisane informacje o zastosowanych materiałach (elementach murowych, rodzaju zaprawy) z podaniem parametrów lub/oraz powołaniem na deklaracje właściwości użytkowych,
 • w trakcie wykonywania robót murowych należy kontrolować ich poprawność,
 • wskazana jest wizyta nadzoru w trakcie rozpoczęcia robót murowych w celu dokonania ustaleń i uzgodnień: ustalenie obowiązujących zasad wykonywania robót w kontekście obowiązkowych kontroli oraz ustalenie zasad dokonywania możliwych zmian,
 • mając na uwadze rozwój technologii i materiałów, kierownik budowy i inspektor nadzoru budowlanego (jeśli jest ustanowiony) powinni się kierować m.in. wytycznymi producentów materiałów i systemów budowlanych.

Przy wykonywaniu konstrukcji murowych decydujące znaczenie dla jakości technicznej prowadzonych robót mają istotne detale oraz stosowanie się do zaleceń wykonawczych. Dobrym sposobem na wyegzekwowanie odpowiedniej jakości robót jest pomoc w postaci listy kontrolnej, wg której należy sprawdzać poszczególne prace prowadzone podczas robót polegających na wykonywaniu murów.

Przykładowa lista kontrolna stosowana przy wykonywaniu murów obejmuje sprawdzenie:

 • posiadania i używania odpowiednich narzędzi właściwych dla zastosowanej technologii,
 • wykonania hydroizolacji poziomej,
 • szerokości oparcia ściany na ścianie fundamentowej lub innym elemencie konstrukcyjnym,
 • przewiązania elementów murowych w murze,
 • minimalnych wymiarów elementów murowych przy wolnych krawędziach i na zakończeniu murów,
 • rodzaju zastosowanych elementów murowych,
 • rodzaju zastosowanej zaprawy (nazwa handlowa, wytrzymałość na ściskanie),
 • sposobu nałożenia zaprawy (przy użyciu właściwych narzędzi),
 • wypełnienia spoin poziomych,
 • wypełnienia spoin pionowych,
 • zastosowania nadproża i minimalnych długości oparcia,
 • sposobu połączenia ścian konstrukcyjnych z innymi ścianami konstrukcyjnymi,
 • sposobu połączenia ścian konstrukcyjnych z innymi elementami konstrukcji budynku,
 • wzmocnienia stref podokiennych,
 • sposobu połączenia ścian działowych ze ścianami nośnymi,
 • sposobu wypełnienia dylatacji pomiędzy konstrukcją ściany a innymi elementami budynku (np. ze stropem).

Wystarczy się przyjrzeć poszczególnym punktom na zaproponowanej liście kontrolnej, aby stwierdzić, że na każdym z tych etapów i w każdej czynności można popełnić błędy. Jeśli na przykład nie będzie się stosować odpowiednich narzędzi, to murowanie na cienką spoinę nie będzie właściwe wykonane. Jeśli nie wykona się hydroizolacji poziomej, to mur nie będzie właściwie zabezpieczony przez wilgocią. Jeśli spoiny pionowe nie będą wypełnione zaprawą, pociągnie to za sobą kolejny błąd itd.

Zaproponowana lista kontrolna wynika z doświadczeń zebranych podczas zgłaszania usterek nowo wznoszonych konstrukcji murowych oraz przygotowywania opinii i ekspertyz dotyczących konstrukcji murów.

Takie podpowiedzi wynikające z listy kontrolnej mogą być też pomocne przy ustalaniu zasad i warunków odbioru robót murowych. Już samo przekazanie podobnej listy wykonawcy spowoduje, że powinien on zwrócić uwagę na poszczególne elementy, które są istotne i które będą kontrolowane przez kierownika budowy. Poza tym, jeśli wykonawca będzie miał wątpliwości co do któregoś punktu, posiadanie listy pozwoli mu sformułować właściwe pytania na temat właściwego wykonania zaplanowanych robót.

RYS. 1-2. Zilustrowanie dopuszczalnych odchyłek pionowych; rys.: według [2]

Jak widać, korzyści z listy odniosą wszystkie zainteresowane strony. Być może tę listę powinno się jeszcze bardziej rozwinąć i uszczegółowić, z drugiej jednak strony tego typu lista kontrolna nie powinna być zbyt długa, bo przecież chodzi nie o to, by tworzyć opasłe instrukcje, które zamiast ułatwiać roboty, jeszcze je skomplikują.

Trzeba też mieć świadomość, że nawet jeśli nie uporządkuje się procesu prowadzenia robót i nie zwróci się uwagi na ich jakość, to przecież budynki i tak będzie się budować, tak jak do tej pory, i będą one stać, i może nic złego się z nimi nie wydarzy. Tylko dlaczego mamy tolerować odstępstwa od projektów, skoro to pogarsza jakość techniczną budynków?

W budowanych obecnie nowoczesnych budynkach o niewielkim zapotrzebowaniu na energię powinno się zadbać o to, by były one poprawnie zaprojektowane i perfekcyjnie wykonane w każdym detalu. Dlatego tę kwestię należy postawić inaczej: spełnienie wszystkich wymagań, instrukcji i zaleceń wykonawczych powinno się uważać za normalne i właściwe. W rzeczywistości niewiele trzeba, by budynek został wybudowany poprawnie - i to samo dotyczy ścian, których udział w budynku jest tak duży.

Czytaj też: Zaprawy murarskie - konstrukcje z klinkieru >>>

Dokładność wykonania murów jest istotna. Jednak należy mieć świadomość, że budowanie nawet z najprecyzyjniejszych materiałów nie pozwoli uzyskać dokładności mechaniki precyzyjnej. Dlatego trzeba do tego podejść racjonalnie, mając na uwadze realne warunki panujące na budowie.

TABELA. Dopuszczalne odchyłki murów
TABELA. Dopuszczalne odchyłki murów

W trakcie odbioru ścian należy sprawdzić:

 • zgodność obrysu i głównych wymiarów, grubości murów oraz wymiarów otworów okiennych i drzwiowych z dokumentacją techniczną,
 • prawidłowość przewiązania murów, połączeń, ułożenia nadproży w trakcie wykonywania robót,
 • grubość spoin i ich wypełnienie w trakcie wznoszenia murów,
 • równość powierzchni i prostoliniowość krawędzi,
 • pionowość powierzchni i krawędzi,
 • poziomowość poszczególnych warstw,
 • kąt pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru.

Dopuszczalne odchyłki wykonania konstrukcji murowych zostały określone w normie [2] (RYS. 1-2).

Odchyłki wymiarów od założonego kształtu wykonanej konstrukcji murowej i jej usytuowania nie powinny przekraczać wartości podanych w specyfikacji projektowej. Jeśli w specyfikacji projektowej nie podano wartości dla żadnej z odchyłek wymiarowych, należy je przyjmować zgodnie z TABELĄ.

Jak widać, wymagania dla ścian murowanych nie są zbyt wygórowane. Obecne technologie umożliwiają dokładniejsze wykonanie murów.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »
Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 6/2019

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak błyskawicznie zlokalizować mostki termiczne?


Szybko znajduj ukryte usterki i skracaj czas diagnostyki... ZOBACZ »


Szybki montaż stropu – jak to zrobić »

Jak dobrać posadzkę do pomieszczenia? Wypróbuj »

Różne wysokości konstrukcyjne stropów i różne rozstawy...
czytaj dalej »

Konfigurator pomoże Ci w łatwy i szybki sposób dobrać... czytaj dalej »

Jak przygotować się do termomodernizacji domu?


Styropian jest praktycznie niezniszczalnym produktem, nie przepuszcza wody, a jeśli chodzi o zachowanie w obecności ognia, to... ZOBACZ »


Czego użyć do izolacji dachu?

Potrzebny Ci wysokiej jakości tynk?

Rozwiązaniem, które zapewnia optymalne zaizolowanie są... czytaj dalej » Tego typu materiałów poszukują najbardziej wymagający użytkownicy, ceniący estetykę, funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz... czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr...  czytaj dalej »


Na czym polegają prace uszczelniające?

Wszystko o izolacji instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych »

Prace uszczelniające mają na celu odcięcie niebezpiecznych materiałów, substancji lub po prostu... czytaj dalej » Produkty przeznaczone do instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, jak i... czytaj dalej »

Chemia budowlana - porady ekspertów »


Masz wątpliwości i pytania jak rozwiązać Twój problem techniczny? Dobierz stosowną technologię do Twoich potrzeb... ZOBACZ »


Jak zapewnić dobrą wibroakustykę budynku?

Wybierz najlepszy materiał do ociepleń »

Zapewnienie dobrej wibroakustyki dla budynku to coraz częściej wyzwanie dla świadomych i wymagających klientów. czytaj dalej » Czym różnią się materiały do izolacji poszczególnych elementów budynku? czytaj dalej »

Jak przygotować się do termomodernizacji domu?


Styropian jest praktycznie niezniszczalnym produktem, nie przepuszcza wody, a jeśli chodzi o zachowanie w obecności ognia, to... ZOBACZ »


Zarabiaj pieniądze sprzedając prąd

Jak zabezpieczyć budynek przed wilgocią?

Ilość energii jaką jest w stanie „wyprodukować” dany system fotowoltaiczny, zależy...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Planujesz wymianę dachu? Sprawdź »


Dzięki lekkości dachówek nie ma potrzeby wzmacniania Twojej starej struktury dachowej. W niektórych przypadkach jest nawet... ZOBACZ »


Żaluzje zewnętrzne - dlaczego warto je zamontować?

Szukasz pomysłu na wykończenie elewacji? Sprawdź

To doskonała inwestycja, która nie tylko podnosi wartość budynku mieszkalnego...
czytaj dalej »

Tynki cienkowarstwowe tworzą ochronno-dekoracyjną zewnętrzną warstwę o wysokiej odporności na... czytaj dalej »

Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Flowcrete Polska Sp. z o.o.
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Jesteśmy producentem i dystrybutorem materiałów do wykonywania bezspoinowch posadzek żywicznych -...
6/2020

Aktualny numer:

Izolacje 6/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Tynki renowacyjne
 • - Potencjał i funkcje dachów zielonych w miastach
Zobacz szczegóły
Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Trudno wyobrazić sobie nowoczesny dom bez jego wizytówki, czyli balkonu lub tarasu. Elementy te stanowią dodatkową powierzchnię, która pozwala na chwilę oddechu na...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.