Zasady doboru warstw wstępnego krycia dla dachów skośnych

Wymagania materiałowe
Poznaj zasady projektowania i wykonywania warstw wstępnego krycia oraz wentylacji dachów
Poznaj zasady projektowania i wykonywania warstw wstępnego krycia oraz wentylacji dachów
Archiwum redakcji
Ciąg dalszy artykułu...

Wymagania materiałowe

Papy (membrany bitumiczne)

Określenie papy (membrany bitumiczne) odnosi się do produktów typowo bitumicznych (osnowa + bitum) oraz produktów bitumicznych modyfikowanych polimerami lub plastomerami. Tak rozumiane papy muszą mieć badania dopuszczające je do stosowania jako warstwy izolacji wodochronnych.

Membrany z tworzyw sztucznych

Są to izolacje wodochronne z tworzyw sztucznych i elastomerów, które posiadają badania dopuszczające je do stosowania jako warstwy izolacji wodochronnych.

Membrany i folie wstępnego krycia (MWK i FWK)

Elastyczne wyroby wodochronne o własnościach dyfuzyjnych podzielone zgodnie z poniższymi definicjami:

 • MWK - wysoko paroprzepuszczalne (otwarte dyfuzyjnie) warstwy wstępnego krycia, których współczynnik Sd (równoważna dyfuzyjnie grubość powietrza) jest mniejszy niż 0,3 m,
 • FWK - nisko paroprzepuszczalna folia (lub laminat) stosowana jako warstwa wstępnego krycia, której współczynnik Sd jest większy niż 0,3 m,
 • inne odpowiednie membrany dające się zastosować jako warstwa uszczelniająca pokrycia leżące na łatach, które mają badania dopuszczające je do stosowania jako warstwa wstępnego krycia.

Sztywne płyty podkładowe

Materiały drewniane i drewnopochodne służące jako:

 • drewniane poszycia z desek, sklejek, płyt OSB, MPF itp., na których układane są materiały stosowane do budowy warstw wstępnego krycia (papy i inne membrany),
 • wiórowe płyty wstępnego krycia (PWK), wodochronne (odprowadzające wodę), łączone na pióro–wpust (OSB, MPF itp.);
 • hydrofobizowane płyty wstępnego krycia (PWK), które są jednocześnie płytami termoizolacyjnymi z włókna drzewnego o własnościach dyfuzyjnych, przeznaczone do stosowania jako termiczne izolacje na krokwiowe, łączone na pióro–wpust.

Materiały termoizolacyjne

Materiały termoizolacyjne w postaci odpowiednio sztywnych płyt (np. PIR/PUR) łączonych na pióro–wpust, przeznaczone do stosowania jako termiczne izolacje na krokwiowe.

1. Grubość deskowania lub płyt drewnopochodnych w dużym stopniu zależy od tego, czy poszycie będzie obciążone czy nie. Producenci płyt są zobowiązani do określenia maksymalnych obciążeń ważnych dla bezpieczeństwa wykonawców.

2. O sposobie ocieplenia dachu z dyfuzyjnymi hydrofobizowanymi płytami wstępnego krycia decyduje wielkość współczynnika Sd (równoważna dyfuzyjnie grubość powietrza). Gdy Sd jest niższy niż 0,3 m, płyty mogą stykać się z termoizolacjami uzupełniającymi wymaganą grubość izolacji termicznej (decyduje wymagany współczynnik U).

Materiały termoizolacyjne służące za podłoże dla dachów spodnich lub uszczelnienia sztywnego muszą posiadać dostatecznie stabilny kształt. Klasyfikacja powlekanych foliami termoizolacji, które mogą stanowić warstwę wstępnego krycia, odbywa się na podstawie jakości wierzchniej warstwy (laminowania) na zasadach określonych.

Czytaj też: Wpływ temperatury na trwałość dachów >>>

Wszystkie akcesoria, materiały mocujące i inne niezbędne do wykonania warstw wstępnych dachu (taśmy klejące, kleje, profile itp.) muszą być zgodne z wymogami odpowiednich norm dopuszczających do ich sprzedaży i stosowania w dachach a ich użycie musi być zgodne z zaleceniami producenta. Ważne jest, aby elementy mocujące były zabezpieczone przed korozją. Odsłonięte na działania wody gwoździe muszą być ocynkowane.

Rodzaje warstw wstępnego krycia

SKRÓTY

FWK - folie wstępnego krycia
Materiały foliowe o niskiej lub zerowej paroprzepuszczalności (Sd > 0,3 m) stosowane jako uszczelnienia pokryć układanych na łatach z kontrłatami. Wymagają zbudowania szczeliny wentylacyjnej między tymi foliami a termoizolacją (według techniki dachu wentylowanego);
w dachu, w którym są zastosowane muszą być skonstruowane dwie szczeliny wentylacyjne - jedna pod pokryciem, a druga pod FWK.

Folie tego typu są również nazywane foliami paroprzepuszczalnymi lub dachowymi. Produkowane są głównie z polietylenu, rzadziej z polipropylenu lub innych tworzyw sztucznych.

MWK - membrana wstępnego krycia

Elastyczne materiały o wysokiej paroprzepuszczalności (Sd > 0,3 m) stosowane jako uszczelnienia pokryć układanych na łatach z kontrłatami. Ich główną zaletą jest możliwość układania na styk z termoizolacją, co eliminuje szczelinę nad termoizolacją i dach jest osuszany przez jedną szczelinę znajdującą pod pokryciem. Dzięki temu konstrukcja dachu jest dużo prostsza i lepiej osłaniana przed wpływem czynników atmosferycznych.

W związku z tym, że wentylowane jest tylko pokrycie taki dach należy do typu nazywanego dachem niewentylowanym z pokryciem wentylowanym.

Nazwa MWK uniemożliwia pomylenie tego materiału z membraną dachową wierzchniego krycia (z PCW, EPDM itp.) stosowaną na dachach płaskich.

MWK są również nazywane membranami dachowymi (tak samo jak membrany na dachy płaskie).

PWK - płyty wstępnego krycia

Drewnopochodne płyty montowane na więźbach dachowych jako uszczelnienia pokryć układanych na łatach (z kontrłatami). Dzielą się na:

 • PWK paroizolacyjne - wodochronne (odprowadzające wodę) łączone na pióro–wpust (OSB, MPF itp.),
 • PWK dyfuzyjne - hydrofobizowane, stosowane jako termoizolacje nakrokwiowe, łączone na pióro–wpust.

NDP - najmniejsze dopuszczalne pochylenie

Kąt pochylenia połaci dachowej, poniżej którego nie wolno układać pokrycia dachowego. Określany jako NDP. Producenci dachówek określają go jako niższy od NZP dlatego, że dachówki można układać np. na tzw. dachu spodnim, czyli na warstwie wstępnego krycia o maksymalnej szczelności (odpowiednie stopnie szczelności). Powinien być określany przez wszystkich producentów dla poszczególnych rodzajów pokryć dachowych (oraz dla konkretnego modelu) układanych na łatach.

NZP - najmniejsze zalecane pochylenie

Kąt pochylenia połaci dachowej, poniżej którego układanie pokrycia dachowego jest możliwe po zachowaniu pewnych dodatkowych warunków technicznych (odpowiednich stopni szczelności). Nazywany skrótowo NZP jest określany przez producentów dla konkretnych modeli dachówek.

Wszystkie materiały uszczelniające zostały podzielone na grupy w zależności od specyfiki ich działania, od ich zasadniczych cech i sposobu mocowania. Są to:

 • dach spodni,
 • uszczelnienia sztywne,
 • uszczelnienia wiszące.

W każdej z tych grup rozróżniamy podgrupy:

1. Dach spodni jest dodatkowym zabezpieczeniem wykonanym z materiałów wodoszczelnych ułożonych na dostatecznie nośnym, sztywnym podłożu (nazywanym poszyciem). W praktyce w tej roli stosuje się papy i membrany z tworzyw sztucznych (PCW, EPDM itp.).

 • Dach spodni wodoszczelny charakteryzuje się tym, że cała jego powierzchnia jest wodoszczelna, łącznie ze stykami i zakładami (muszą być zgrzane lub zaklejone) oraz mocowaniami i przejściami różnych instalacji.
  Kontrłaty muszą być pokryte papą lub membraną z tworzyw sztucznych, a otwory montażowe (np. gwoździe mocujące łaty) mogą być wykonane tylko w najwyższej powierzchni.
  Wysokość kontrłaty musi być tym wyższa, im niższy jest kąt nachylenia i im więcej śniegu może zalegać w dachu (w zależności od regionu).
 • Dach spodni deszczoszczelny charakteryzuje się tym, że cała jego powierzchnia jest wodoszczelna łącznie ze stykami i zakładami (muszą być zgrzane) oraz mocowaniami i przejściami różnych instalacji.
  Kontrłaty nie muszą być izolowane, ale otwory po gwoździach montażowych muszą być szczelne.

2. Uszczelnienia sztywne są dodatkowym zabezpieczeniem wykonanym z elastycznych materiałów wodochronnych ułożonych na dostatecznie sztywnym podłożu lub ze sztywnych wodoodpornych płyt. W tej roli stosuje się więc trzy grupy produktów:

 • MWK ułożone na dostatecznie sztywnej termoizolacji (najczęściej wełnie) lub na deskowaniu,
 • drewnopochodne płyty wstępnego krycia:
  - wodoodporne i jednocześnie paroizolacyjne,
  - hydrofobizowane i jednocześnie dyfuzyjne,
 • papy ułożone na poszyciach (deskowaniu, płytach drewnopochodnych).

MWK mogą również leżeć na paroizolacyjnych płytach podkładowych, ale wtedy płyty te muszą być wentylowane (pod spodem) zgodnie z zasadami wykonywania dachu wentylowanego.

W związku z tym rozróżnia się:

 • uszczelnienia sztywne z zaklejonymi stykami, zakładami oraz zaklejonymi przejściami instalacji i otworami montażowymi, powstałymi na skutek użycia elementów mocujących (np. gwoździ mocujących kontrłaty),
 • uszczelnienia sztywne z zaklejonymi stykami lub zakładami oraz zaklejonymi przejściami instalacji,
 • uszczelnienia sztywne wykonane z materiałów bitumicznych (pap nazywanych również membranami bitumicznymi) ułożonych na zakład i z zaklejonymi przejściami instalacji,
 • uszczelnienia sztywne ułożone na zakład lub na felc (ze stykami z felcem).

3. Uszczelnienia wiszące są dodatkowym zabezpieczeniem z elastycznych materiałów wodochronnych ułożonych bez podłoża. W tej roli stosuje się elastyczne wyroby wodochronne: MWK lub FWK rozpięte na belkach więźby dachowej (na krokwiach), lekko napięte lub z celowym zwisem (głównie FWK).

W ramach tego rozróżniamy:

 • uszczelnienia wiszące z zaklejonymi zakładami oraz zaklejonymi przejściami instalacji oraz otworami montażowymi, powstałymi na skutek użycia elementów mocujących (np. gwoździ mocujących kontrłaty),
 • uszczelnienia wiszące z zaklejonymi zakładami,
 • uszczelnienia wiszące ułożone na zakład.
DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »

[dachy, dachy skośne, dachy strome, warstwy wstępnego krycia, folie wstępnego krycia, prace dekarskie, projektowanie dachu, wentylacja dachu, konstrukcja dachu, kąt nachylenia dachu, pokrycie dachowe, membrany dachowe, mwk]

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 6/2018

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Nowy, dostępny 24h na dobę sklep budowlany. Sprawdź »


Typowe zastosowania obejmują budynki rolnicze i magazynowe, budynki mieszkalne czy hale, gdzie wymagana jest... ZOBACZ »


Czy przysługuje Ci dofinansowanie na termomodernizację domu?


Dowiedz się, na czym polega rządowy program „Czyste Powietrze”, i sprawdź, czy przysługują Ci dotacje... ZOBACZ »


W 3 prostych krokach zaprojektuj elewację »

Jak uzyskać pełne uprawnienia architektoniczne?

Łatwo i szybko dobierz optymalny system elewacyjny dla budynku... czytaj dalej » Co zrobić, by samodzielnie wykonywać zawód architekta w Polsce i UE? czytaj dalej »


Zgarnij bony o wartości 100zł. Zobacz jak »

Tłumienie dźwięków uderzeniowych i drgań budynków. Zobacz »

3 kroki do Super CashBack
czytaj dalej »

Zapewnienie dobrej wibroakustyki dla budynku to coraz częściej wyzwanie dla świadomych i wymagających... czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Jak zapewnić trwałość mocowania elewacji?


Wsporniki przejmują ciężar muru i za pomocą zabetonowanych szyn kotwiących lub kotew przekazują go na ścianę nośną... ZOBACZ »


Czego jeszcze nie wiesz o ognioodporności płyt PIR?

Jak usunąć wilgoć ze ścian?

W zależności od wymagań izolacyjności, czy odporności ogniowej możemy dobrać odpowiedni rodzaj płyt...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Jak wykonać trwałe posadzki?

Jakich technologii oraz materiałów użyć do wykonania podłóg przemysłowych, naprawy betonów lub przeprowadzenia renowacji posadzek?  czytaj dalej »


Dowiedz się więcej o hydroizolacji dachów »

Popularność tego materiału rośnie. Dlaczego?

Dostarczamy innowacyjne systemy hydroizolacji oraz pokryć dachowych, mające na celu zmianę sposobu życia i pracy naszych klientów... czytaj dalej » To nowoczesny materiał termoizolacyjny, który zdobył... czytaj dalej »

Jak powstają konstrukcje nowoczesnych hal stalowych?


Jak powstają konstrukcje nowoczesnych hal stalowych? ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Szukasz wpustu balkonowego dobrej jakości?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Wpust balkonowy prosty, wpust balkonowy skośny, ogrzewany lub nieogrzewany? Co wybrać? czytaj dalej »

Jak zatrzymać ciepło i ochronić dom przed zimnem?


Komfortowy i energooszczędny dom zapewnia swoim mieszkańcom izolację od gorąca, zimna, hałasu oraz... wysokich rachunków za ogrzewanie i klimatyzację... ZOBACZ »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Alpha Dam Alpha Dam
O FIRMIE Alpha Dam Sp. z o.o. produkuje od ponad 10 lat profesjonalne materiały wodochronne i przeciwwilgociowe dla budownictwa.  Do 2008...
10/2019

Aktualny numer:

Izolacje 10/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Konserwacje i renowacje systemów ociepleń
 • - Odporność ogniowa elementów drewnianych
Zobacz szczegóły
Ulga remontowo-modernizacyjna w PIT 2017

Ulga remontowo-modernizacyjna w PIT 2017

W aktualnych przepisach prawa podatkowego nie znajdziemy wielu ulg, które obowiązywały w poprzednich latach. Wśród nich jest ulga remontowo- modernizacyjna. Niektórzy...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.