Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2019 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Uszkodzenia elewacji z kompozytów akrylowych

Damage to acrylic composite façades
dr inż. Paweł Krause  |  IZOLACJE 9/2017  |  19.10.2017
FOT. 1. Widok okładziny z kompozytu akrylowego w trakcie realizacji i po wykonaniu.
FOT. 1. Widok okładziny z kompozytu akrylowego w trakcie realizacji i po wykonaniu.
Archiwum autora

Kompozyty akrylowe imitujące tradycyjne elementy wykończeniowe są coraz powszechniejsze. Podobnie jak w przypadku innych systemów ociepleń, tego typu materiały wymagają zastosowania określonych reżimów technologicznych, których nieprzestrzeganie może doprowadzić do uszkodzeń, skutkujących obniżeniem trwałości ocieplonej elewacji.

Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat nastąpiły istotne zmiany wymagań prawnych w zakresie ochrony cieplnej budynków. Zmiany te są z jednej strony podyktowane rosnącymi cenami nośników energii, z drugiej zaś poprawą świadomości ekologicznej właścicieli i zarządców budynków.

Najbardziej rozpowszechnioną technologią ocieplania przegród zewnętrznych jest system ETICS. Polega on na przymocowaniu do ściany systemu warstwowego składającego się kolejno z:

  • materiału termoizolacyjnego,
  • warstwy zbrojonej (siatka z włókna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej),
  • cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej.

Komponenty omawianego systemu mocowane są do przegrody poprzez zaprawę klejącą i ewentualnie dodatkowe łączniki mechaniczne.

Od kilku lat obserwuje się stosowanie zróżnicowanych rodzajów tynków cienkowarstwowych. Systemodawcy oferują coraz ciekawsze produkty z punktu widzenia proponowanych rozwiązań materiałowych, faktur zewnętrznych oraz kolorystyki.

Czytaj też: Izolacyjność cieplna ściany zewnętrznej z elewacją wentylowaną >>>

W standardowo wykonywanym systemie ociepleń koncepcja architekta może być realizowana w różny sposób poprzez:

  • dobór kolorystyki tynku,
  • sposób ukształtowania faktury tynku (poprzez dobór uziarnienia tynku oraz rodzaj faktury: nakrapianej lub rustykalnej),
  • zastosowanie izolacji termicznej o zróżnicowanej grubości (w celu modyfikacji przestrzennej bryły budynku),
  • elewacyjnych kształtek imitujących bonie, gzymsy lub elementy sztukaterii.
FOT. 1. Widok okładziny z kompozytu akrylowego w trakcie realizacji; fot.: archiwum autora (P. Krause)
FOT. 2. Widok okładziny z kompozytu akrylowego w trakcie realizacji; fot.: archiwum autora

Pomimo dużych możliwości kształtowania koncepcji architektonicznej w budynkach ocieplanych w systemie ETICS zdarza się, że projektanci lub inwestorzy odrzucają tynk cienkowarstwowy w rozwiązaniach elewacji lub dopuszczają fragmentaryczność jego stosowania. Dotyczy to zwłaszcza obiektów nowych.

Nierzadko dąży się do urozmaicenia rozwiązań elewacji obiektu zróżnicowanymi fakturami, imitującymi materiały powszechnie stosowane w przeszłości.

Rozwiązania materiałowe

Ścienne okładziny z kompozytów akrylowych występują w formie elastycznych płytek (imitujących cegłę lub kamień) oraz listew (imitujących drewniane deski) (FOT. 1 - zdjęcie główne i FOT. 2). Okładziny te w większości składają się z wypełniaczy w postaci niebarwionego lub barwionego piasku kwarcowego. Substancją wiążącą są wodne dyspersje polimerowe.

Efekt kolorystyczny opisywanych okładzin uzyskuje się dzięki zastosowaniu w ich składzie pigmentów.Skład, w zależności od producenta, uzupełniają substancje dodatkowe, modyfikujące właściwości fizyczne wyrobów ściennych.

Na polskim rynku budowlanym funkcjonują okładziny z kompozytów akrylowych różnych producentów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Abstrakt

W niniejszym artykule przedstawiono wybrane nieprawidłowości elewacji wykonanych z kompozytów akrylowych. Podano porady dotyczące przygotowania podłoża i mocowania tych elementów. Pokazano skutki niepoprawnego wykonawstwa oraz wyszczególniono dwie grupy błędów.

Damage to acrylic composite façades

This article presents the selected irregularities for a facade built of acrylic composite materials. Advice is given as to surface preparation and fixing these items. Consequences of fabrication errors are presented, along with specification of two groups of errors.

Płytki imitujące cegłę ceramiczną, w zależności od producenta, mają gr. 3-5 mm, elementy imitujące kamień naturalny charakteryzują się grubościami 3-6 mm, natomiast listwy imitujące deskę produkuje się grubości ok. 3 mm ± 1 mm.

Płytki mogą być produkowane z mieszaniny barwionych piasków kwarcowych, pigmentów żelazowych, naturalnych piasków kwarcowych, wodnej dyspersji kopolimeru akrylowo-styrenowego oraz zróżnicowanych dodatków.

Listwy okładzinowe mogą być dodatkowo wzmacniane poprzez wtopienie w masę wyrobu siatki z włókna szklanego.

Materiały produkowane na bazie wodnej dyspersji modyfikowanego polimeru winylowo-akrylowego, wypełniaczy, pigmentów oraz substancji modyfikujących cechują się wysoką elastycznością.

Kompozyty mogą być także produkowane przy wykorzystaniu piasków kwarcowych, żywic polimerowych oraz pigmentów na bazie tlenku żelaza.

Płytki oraz listwy mogą być mocowane do podłoża za pomocą systemowego kleju, wykonanego z piasków kwarcowych niebarwionych, wspomnianej wyżej dyspersji, pigmentów, wypełniaczy i substancji dodatkowych lub kopolimeru akrylanu n-butylu, wypełniaczy, pigmentów i środków modyfikujących.

Klej, oprócz mocowania wyrobów do podłoża, przeznaczony jest również do wykonywania fug. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w materiałach producentów okładziny można stosować na zróżnicowanych podłożach wykonanych z tynków cementowych i cementowo-wapiennych, płyt gipsowo-kartonowych, cegły silikatowej i ceramicznej, betonu, pianobetonu, pustaków ceramicznych, szpachli i zapraw klejowo-szpachlowych z zatopioną siatką.

Należy jednak podkreślić, iż nie wszystkie dokumenty dopuszczające do powszechnego stosowania w budownictwie podają w sposób jednoznaczny informacje odnośnie stosowania kompozytów akrylowych na podłożach wykonanych ze styropianu lub wełny mineralnej. W przypadku wybranych rozwiązań producenci dopuszczają wykonywanie okładzin elewacyjnych dla ścian ocieplanych styropianem w technologii ETICS oraz dla systemu przewidzianego do wykonania na ociepleniu z lamelowych płyt z wełny mineralnej. W przypadku podłoży ze styropianu lub wełny mineralnej należy wykonać dodatkową warstwę zbrojoną na izolacji termicznej.

Poprawnie przygotowane podłoże powinno być nośne, zwarte, suche, oczyszczone z kurzu, brudu, resztek olejów i tłuszczów, farb, pleśni, glonów, mchów itp. Elementy, które mogą pogorszyć przyczepność (tynki osypujące się, słabo przyczepne, powłoki malarskie), powinny być usunięte. W przypadku wybranych systemów aprobata wskazuje na konieczność zabezpieczenia okładziny przy zastosowaniu środka gruntującego.

Do gruntowania podłoża dopuszczane są m.in. powszechnie stosowane grunty pod tynki akrylowe lub np. systemowe preparaty gruntujące w postaci mieszaniny wodnej dyspersji akrylowo-styrenowej, poliksilanów modyfikowanych i poliglikoli.

Mocowanie okładzin powinno odbywać się po wyschnięciu gruntu w warunkach bezdeszczowych, najczęściej w zakresie temperatur od +5°C do +25°C.

Pomiędzy zagruntowaniem podłoża a nałożeniem kleju powinna mieć miejsce przerwa technologiczna. Klej powinien być nakładany pacą zębatą.

W przypadku okładziny z desek pasma kleju powinny być układane prostopadle do nich. Klejenie płytek bądź desek rozpoczyna się od górnej linii.

Okładziny powinny być dociśnięte do podłoża w taki sposób, by nie dopuścić do powstania pustek powietrznych pod nimi. Również wzdłuż krawędzi nie mogą występować jakiekolwiek szczeliny pomiędzy krawędzią a podłożem.

Płytki oraz deski powinny być układane na całej powierzchni z nałożonym klejem, przy czym nie można dopuścić do jego przyschnięcia. Przyschnięty klej powinien być całkowicie usunięty.

Deski powinny być dociskane od środka do brzegów najpierw dłonią, potem twardym wałkiem malarskim. Podczas dociskania okładzin nadmiar kleju musi być usuwany.

Po ułożeniu kolejnej listwy należy obie docisnąć wałkiem wzdłuż i w poprzek, usuwając przy okazji nadmiar kleju wydobywający się ze szczelin.

W przypadku ułożenia kilku m2 okładziny należy całość ponownie docisnąć wałkiem w celu wyeliminowania nierówności i nadmiaru kleju. Po wyschnięciu kleju okładziny powinny być zabezpieczane impregnatem wodorozcieńczalnym.

Płytki należy chronić przed opadami deszczu do czasu całkowitego wyschnięcia kleju. Tego typu okładziny nie powinny być stosowane w miejscach narażonych na ciągłe oddziaływanie wody.

Szerokość spoin pionowych i poziomych zależy od szczegółowych wytycznych systemodawcy. W spoinach klej wygładzany jest przy użyciu wilgotnego pędzla. Powierzchnia oklejona płytkami okładzinowymi powinna być chroniona przed deszczem, silnym wiatrem i dużym nasłonecznieniem.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »
Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 9/2017

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Chemia budowlana - porady ekspertów »


Masz wątpliwości i pytania jak rozwiązać Twój problem techniczny? Dobierz stosowną technologię do Twoich potrzeb... ZOBACZ »


Planujesz remont balkonu lub tarasu? Sprawdź »

7 zalet stosowania płyt warstwowych

Aby balkon lub taras nie sprawiał właścicielom kłopotów podczas użytkowania...
czytaj dalej »

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, szczególnie halowe użyteczności publicznej, przemysłowe i rolnicze bez obudowy... czytaj dalej »

Czego użyć do napraw i uszczelnień?


Na etapie wykonywania hydroizolacji budynku warto rozważyć zastosowanie materiałów ZOBACZ »


Konsole do elewacji wentylowanych - wiedz więcej »

Klej do płytek z funkcją hydroizolacji »

Umożliwiają osiągnięcie współczynnika przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych na poziomie poniżej... czytaj dalej » Tego typu materiałów poszukują najbardziej wymagający użytkownicy, ceniący estetykę, funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz... czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr...  czytaj dalej »


Na czym polegają prace uszczelniające?

Jak zabezpieczyć wnętrze przed dużym nasłonecznieniem?

Prace uszczelniające mają na celu odcięcie niebezpiecznych materiałów, substancji lub po prostu... czytaj dalej » Dużym zainteresowaniem właścicieli domów cieszy się też.. czytaj dalej »

Jak pozbyć się grzyba z elewacji?


Elewacja budynku narażona jest nie tylko na zmienne warunki atmosferyczne, lecz także na... ZOBACZ »


Zobacz najnowszy numer IZOLACJI »

Wybierz najlepszy materiał do ociepleń »

W majowym wydaniu miesięcznika IZOLACJE piszemy m.in. o budowie w czasach pandemii, izolacjach wdmuchiwanych oraz elewacjach wentylowanych. czytaj dalej » Czym różnią się materiały do izolacji poszczególnych elementów budynku? czytaj dalej »

Naprawa balkonów i tarasów - czego użyć?


Balkony, tarasy, loggie i schody są elementami obiektów budowlanych stale narażonymi na niszczące czynniki środowiska... ZOBACZ »


Papa podkładowa - przepłacanie czy oszczędność?

Jak zabezpieczyć budynek przed wilgocią?

Wśród budowniczych wciąż trwa otwarta dyskusja na temat potrzeby stosowania papy podkładowej...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Planujesz wymianę dachu? Sprawdź »


Dzięki lekkości dachówek nie ma potrzeby wzmacniania Twojej starej struktury dachowej. W niektórych przypadkach jest nawet... ZOBACZ »


Żaluzje zewnętrzne - dlaczego warto je zamontować?

Szukasz pomysłu na wykończenie elewacji? Sprawdź

To doskonała inwestycja, która nie tylko podnosi wartość budynku mieszkalnego...
czytaj dalej »

Tynki cienkowarstwowe tworzą ochronno-dekoracyjną zewnętrzną warstwę o wysokiej odporności na... czytaj dalej »

Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Flowcrete Polska Sp. z o.o.
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Jesteśmy producentem i dystrybutorem materiałów do wykonywania bezspoinowch posadzek żywicznych -...
5/2020

Aktualny numer:

Izolacje 5/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Budowa w czasach pandemii
  • - Najczęściej popełniane błędy podczas deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.