Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2019 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Oddziaływania zewnętrzne na elewacje ocieplone w technologii ETICS

Naprężenia termiczne
mgr inż. Andrzej Wanat  |  IZOLACJE 5/2017  |  20.07.2017
Jakie czynniki oddziałują na elewacje ocieplone w technologii ETICS?
Jakie czynniki oddziałują na elewacje ocieplone w technologii ETICS?
Jacek Sawicki
Ciąg dalszy artykułu...

Naprężenia termiczne

Naprężenia takie, powstające w warstwach ocieplenia elewacji, są ściśle związane z odizolowaniem cienkowarstwowego pokrycia tynkarskiego od podłoża warstwą termoizolacji.

W warunkach intensywnego nasłonecznienia warstwy tynkarskie, pozbawione możliwości przekazywania ciepła w głąb przegrody, ulegają znacznemu rozgrzaniu. Zjawisko ulega nasileniu w okresie zimowo-wiosennym, gdy znacznym, nocnym spadkom temperatury towarzyszy intensywna operacja słoneczna w ciągu dnia. W takich warunkach różnica skrajnych wartości temperatury powierzchni elewacji może w ciągu doby sięgać nawet 60-70°C.

W warstwach tynków o niewielkiej (5-7 mm) grubości i objętości dochodzi wówczas do intensywnych naprężeń powodujących cykliczne odkształcanie się materii, co przeważnie prowadzi do mikropęknięć, a w skrajnych przypadkachnawet do uszkodzeń warstwy termoizolacji.

Zagrożenie to dotyczy elewacji w ciemnych barwach, o ekspozycji południowej i zachodniej, gdzie operacja słoneczna jest najbardziej intensywna. W takich przypadkach nie należy stosować wypraw tynkarskich i powłok fasadowych o barwie charakteryzującej się wartością współczynnika odbicia światła rozproszonego (HBW) niższą niż 20, a ewentualne zastosowanie farby niespełniającej tego warunku powinno być ograniczone do ok. 10% powierzchni fasady.

Dla zabezpieczenia przed niszczącymi skutkami powyższego zjawiska, tynki podkładowe ocieplenia zawierają często dodatkowe, rozproszone zbrojenie w postaci włókien syntetycznych.

Czytaj też: Dylatacje w systemach ETICS a izolacyjność termiczna >>>

Systemodawcy udostępniają również specjalistyczne powłoki elewacyjne opracowane w oparciu o technologię NIR (ang. NearInfrared), które, niezależnie od barwy,charakteryzuje relatywnie wysoki współczynnik odbicia światła HBW. Farby takie pozwalają wykonać elewacje ETICS w intensywnych, ciemnych odcieniach, bez ryzyka generowania naprężeń zagrażających ich trwałości.

Fot. 4. Uszkodzenia elewacji spowodowane przez grad; fot. archiwum Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń Fot. 5. Wieloletnie oddziaływanie czynników atmosferycznych prowadzi do uszkodzeń elewacji, szczególnie, gdy zastosowano materiały nieodpowiedniej jakości, a wykonawstwo było nieprofesjonalne; fot. archiwum Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń
Fot. 4. Uszkodzenia elewacji spowodowane przez grad; fot. archiwum Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń Fot. 5. Wieloletnie oddziaływanie czynników atmosferycznych prowadzi do uszkodzeń elewacji, szczególnie, gdy zastosowano materiały nieodpowiedniej jakości, a wykonawstwo było nieprofesjonalne; fot. archiwum Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń
Fot. 6. Skutki porażenia przez mikroorganizmy ocieplenia elewacji pozbawionego odpowiedniego zabezpieczenia; fot. archiwum Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń
Fot. 6. Skutki porażenia przez mikroorganizmy ocieplenia elewacji pozbawionego odpowiedniego zabezpieczenia; fot. archiwum Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń
Fot. 7. Uszkodzenia nieodpowiedniej jakości ocieplenia elewacji południowej powstałe w wyniku cyklicznych naprężeń termicznych; fot. archiwum Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń
Fot. 7. Uszkodzenia nieodpowiedniej jakości ocieplenia elewacji południowej powstałe w wyniku cyklicznych naprężeń termicznych; fot. archiwum Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń

Zabrudzenia wyprawy elewacyjnej ocieplenia

Są one powodowane przeważnie przez osiadanie kurzu, pyłu, cząsteczek popiołu i sadzy. Zjawisko to jest szczególnie intensywne na powierzchniach zawilgoconych, gdzie zanieczyszczenia przywierają do elewacji, tworząc wyraźne naloty, a następnie, z udziałem opadów deszczu, nieestetyczne smugi i zacieki.

Elewacje o chropowatej fakturze, jak na przykład popularny "baranek" są zdecydowanie bardziej podatne na zabrudzenie niż fasady gładkie.

Utrzymanie elewacji w estetycznym stanie ułatwiają dostępne już od wielu lat, nowoczesne powłoki elewacyjne wytwarzane przy zastosowaniu nanotechnologii lub w oparciu o procesy fotokatalityczne lub osiągnięcia bioniki, innowacyjnej dziedziny naśladującej w opracowywaniu produktów przemysłowych zjawiska otaczającej nas przyrody. Powłoki takie wyróżniają się wysoką i trwałą hydrofobowością, odpornością na przywieranie brudu oraz łatwością usuwania zanieczyszczeń.

Korozja mikrobiologiczna

Korozja biologiczna elewacji jest związana ze zjawiskiem osiadania i rozwoju na jej powierzchni mikroorganizmów, przede wszystkim glonów, grzybów pleśniowych lub porostów (powstających w efekcie symbiozy glonów i grzybów).

Do porażenia przez mikroorganizmy przyczynia się przede wszystkim długotrwałe utrzymywanie się wysokiej wilgotności podłoża, związane z trwałym zacienieniem, brakiem nasłonecznienia i przewiewu, obfitym zaciekaniem wody opadowej lub intensywnym zadrzewieniem (intensywna emisja pary wodnej i pylenie).

Zagrożenie to dotyczy więc głównie elewacji północnych i zachodnich, głównie ze względu na narażenie na zacinający deszcz oraz brak albo niedostatek bezpośredniego nasłonecznienia.

O intensywności zjawiska decydują najczęściej warunki środowiskowe ułatwiające odżywianie mikroorganizmów, jak bliskość i obfite występowanie drzew i krzewów lub obecność w powietrzu pyłów o znacznej zawartości związków azotu (regiony intensywnej uprawy rolniczej, produkcja nawozów sztucznych etc.). Ponadto w warunkach bezpośredniej bliskości drzew i krzewów, glony i grzyby występujące na tych roślinach, z łatwością przenoszą się na fasadę budynku.

Elewacje ETICS ocieplone warstwą doskonałej termoizolacji są szczególnie narażone na osiadanie mikroorganizmów. Drastyczna redukcja emisji ciepła poprzez przegrodę jednocześnie utrudnia, a w przypadku elewacji północnych i zachodnich czasami praktycznie uniemożliwia całkowite wysychanie ich powierzchni w okresie od późnej jesieni aż do końca zimy.

Brak zabezpieczenia materiałów elewacyjnych przed wpływem mikroorganizmów, na fasadach narażonych na bezpośrednie oddziaływanie opadów deszczu, pozbawionych nasłonecznienia i przewiewu, a także w niesprzyjających warunkach środowiskowych już po kilku latach skutkuje pojawieniem się charakterystycznych brunatno-zielonych przebarwień.

Obecność mikroorganizmów na powierzchni elewacji przede wszystkim pogarsza jej estetykę, jednak wraz z upływem czasu ułatwia także długotrwałe zaleganie wilgoci, co w konsekwencji może prowadzić do uszkodzeń warstw tynkarskich i malarskich oraz do przenikania wilgoci w głąb przegrody.

Odpowiedzią producentów systemów ociepleń na zagrożenie mikrobiologiczne jest zabezpieczanie farb i tynków elewacyjnych dodatkiem komponentów uniemożliwiających rozwój mikroorganizmów. Nie ułatwia tego obowiązujące na większości obszaru Europy rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) [1] Parlamentu Europejskiego i Rady Europy regulujące kwestie stosowania środków chemicznych w przemyśle.

Służąc zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska, rozporządzenie to jednocześnie w coraz większym stopniu ogranicza zawartość dodatków do farb i tynków, w tym także tych, które zapewniają ochronę przed glonami i grzybami. W związku z tym stosowane są coraz bardziej zaawansowane dodatki zabezpieczające oraz technologie umożliwiające bardziej racjonalne i wydajne funkcjonowanie zmniejszonej dawki takich dodatków, na przykład w formie kapsułek uwalniających substancję aktywną stopniowo i w znacznie wydłużonym czasie.

Wysoką odporność elewacji ocieplonej w technologii bezspoinowej na oddziaływania mechaniczne zapewnia odpowiednio wykonane mocowanie warstwy termoizolacji. Dotyczy to zarówno przyklejania płyt ociepleniowych, jak też dodatkowego mocowania warstwy ocieplenia przy użyciu łączników mechanicznych.

Płyty ociepleniowe należy przyklejać nie tylko punktowo lub pasmowo, lecz także pasmem kleju na obwodzie każdej z płyt.

Mocowanie łącznikami mechanicznymi powinno być zaprojektowane indywidualnie dla każdego obiektu, z uwzględnieniem łączników odpowiednich dla konkretnego przypadku, zależnie od rodzaju podłoża i materiału termoizolacyjnego oraz grubości warstwy ocieplenia.

Czytaj też: Dylatacje w systemach ETICS a izolacyjność termiczna >>>

Należy także przewidzieć zagęszczenie łączników mechanicznych w strefach narożnych przegród, gdzie występuje szczególnie intensywne oddziaływanie porywów wiatru. Ma to istotne znaczenie w przypadku obciążeń mechanicznych, w tym niestandardowego oddziaływania wiatru (anomalie pogodowe) oraz wandalizmu.

Błędy projektowe

Błędy popełnione na etapie projektowania potęgują niszczące oddziaływanie czynników zewnętrznych. Nieodpowiednio zaprojektowane obróbki blacharskie, okapy oraz systemy odwodnienia dachu stwarzają zagrożenie systematycznego zalewania elewacji podczas opadów atmosferycznych.

Wadliwy projekt kolorystyki elewacji może się przyczynić do niewłaściwego funkcjonowania cienkowarstwowego płaszcza ocieplenia fasady. W przypadku wybrania zbyt ciemnych barw ocieplonej elewacji, warstwy tynkarskie ocieplenia są poddawane znacznym naprężeniom termicznym, mogącym doprowadzić do uszkodzeń jej powierzchni.

Niewłaściwe wykonawstwo

Odporność fasad ETICS na oddziaływania zewnętrzne ulega pogorszeniu w przypadku niewłaściwego wykonawstwa robót ociepleniowych.

Najczęściej spotykane negatywne skutki niefachowego wykonawstwa to różnego rodzaju nieciągłości zewnętrznych powłok elewacji, zarysowania skurczowe oraz osłabienie spójności warstw tynkarskich i powłok malarskich powstałe w efekcie wykonywania prac w nieodpowiednich warunkach atmosferycznych.

Podobne skutki przynosi nieprzestrzeganie wymaganych przerw technologicznych, nieodpowiednie przygotowywanie tynków i farb przed użyciem i lekceważenie innych wytycznych systemodawcy.

Uzyskanie najwyższej odporności ocieplonej fasad na oddziaływania zewnętrzne zdecydowanie ułatwia stosowanie kompletnych systemów ETICS dopuszczonych do stosowania na obszarze kraju.

Systemy takie przewidują szczegółowe rozwiązania wszystkich miejsc szczególnych elewacji, a także gwarantują odpowiednią jakość materiałów ociepleniowych i ich właściwe funkcjonowanie w warstwach elewacji. Reguła ta obowiązuje zarówno w fazie projektowania ocieplenia, jak i w czasie realizacji prac, kiedy dodatkowo należy zapewnić fachowe i rzetelne wykonawstwo robót elewacyjnych.

Właściwej realizacji ocieplenia elewacji służą regularnie aktualizowane wytyczne Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń zawarte w opracowaniu "Warunki techniczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem ETICS" [2].

Literatura

1. Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.
2. "Warunki Techniczne Wykonawstwa, Oceny i Odbioru Robót Elewacyjnych z zastosowaniem ETICS", Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2015.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »
Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 5/2017

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak błyskawicznie zlokalizować mostki termiczne?


Szybko znajduj ukryte usterki i skracaj czas diagnostyki... ZOBACZ »


Szybki montaż stropu – jak to zrobić »

Jak dobrać posadzkę do pomieszczenia? Wypróbuj »

Różne wysokości konstrukcyjne stropów i różne rozstawy...
czytaj dalej »

Konfigurator pomoże Ci w łatwy i szybki sposób dobrać... czytaj dalej »

Jak przygotować się do termomodernizacji domu?


Styropian jest praktycznie niezniszczalnym produktem, nie przepuszcza wody, a jeśli chodzi o zachowanie w obecności ognia, to... ZOBACZ »


Czego użyć do izolacji dachu?

Potrzebny Ci wysokiej jakości tynk?

Rozwiązaniem, które zapewnia optymalne zaizolowanie są... czytaj dalej » Tego typu materiałów poszukują najbardziej wymagający użytkownicy, ceniący estetykę, funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz... czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr...  czytaj dalej »


Na czym polegają prace uszczelniające?

Wszystko o izolacji instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych »

Prace uszczelniające mają na celu odcięcie niebezpiecznych materiałów, substancji lub po prostu... czytaj dalej » Produkty przeznaczone do instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, jak i... czytaj dalej »

Chemia budowlana - porady ekspertów »


Masz wątpliwości i pytania jak rozwiązać Twój problem techniczny? Dobierz stosowną technologię do Twoich potrzeb... ZOBACZ »


Jak zapewnić dobrą wibroakustykę budynku?

Wybierz najlepszy materiał do ociepleń »

Zapewnienie dobrej wibroakustyki dla budynku to coraz częściej wyzwanie dla świadomych i wymagających klientów. czytaj dalej » Czym różnią się materiały do izolacji poszczególnych elementów budynku? czytaj dalej »

Jak przygotować się do termomodernizacji domu?


Styropian jest praktycznie niezniszczalnym produktem, nie przepuszcza wody, a jeśli chodzi o zachowanie w obecności ognia, to... ZOBACZ »


Zarabiaj pieniądze sprzedając prąd

Jak zabezpieczyć budynek przed wilgocią?

Ilość energii jaką jest w stanie „wyprodukować” dany system fotowoltaiczny, zależy...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Planujesz wymianę dachu? Sprawdź »


Dzięki lekkości dachówek nie ma potrzeby wzmacniania Twojej starej struktury dachowej. W niektórych przypadkach jest nawet... ZOBACZ »


Żaluzje zewnętrzne - dlaczego warto je zamontować?

Szukasz pomysłu na wykończenie elewacji? Sprawdź

To doskonała inwestycja, która nie tylko podnosi wartość budynku mieszkalnego...
czytaj dalej »

Tynki cienkowarstwowe tworzą ochronno-dekoracyjną zewnętrzną warstwę o wysokiej odporności na... czytaj dalej »

Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Flowcrete Polska Sp. z o.o.
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Jesteśmy producentem i dystrybutorem materiałów do wykonywania bezspoinowch posadzek żywicznych -...
6/2020

Aktualny numer:

Izolacje 6/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Tynki renowacyjne
  • - Potencjał i funkcje dachów zielonych w miastach
Zobacz szczegóły
Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Trudno wyobrazić sobie nowoczesny dom bez jego wizytówki, czyli balkonu lub tarasu. Elementy te stanowią dodatkową powierzchnię, która pozwala na chwilę oddechu na...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.