Osłony przeciwsłoneczne w budynkach energooszczędnych - wybrane wymagania prawne

Solar shading devices in energy efficient buildings - selected legal requirements
mgr inż. Jerzy Żurawski  |  IZOLACJE 7/8/2015  |  18.07.2016  |  1
Okiennica budynku mieszkalnego
Okiennica budynku mieszkalnego
arch. J. Żurawskiego
Ciąg dalszy artykułu...

Ruchome osłony przeciwsłoneczne powinny być montowane w pewnej odległości od ściany, ponieważ szczególnie przy skośnym ustawieniu unoszące się nagrzane powietrze kierowane jest na ścianę i przy otwartych oknach wnika do wnętrza budynku.

W przegrodach przezroczystych o stosunkowo małym oporze cieplnym zjawisko to może mieć wpływ na zwiększony przepływ ciepła do budynku i nadmierne, nieprzewidziane w procesie projektowania przegrzewanie pomieszczeń.

Najskuteczniejszymi osłonami ruchomymi są osłony przeciwsłoneczne poziome i pionowe, posiadające pojedynczo lub zespołowo obracające się listwy przysłaniające.

Nowością są osłony, które jednocześnie służą produkcji energii elektrycznej. Mogą to być typowe panele fotowoltaiczne lub ostatnio wprowadzone do stosowania powłoki fotowoltaiczne, które można naklejać na dowolne powierzchnie przezroczyste.

Główną zaletą przesłon ruchomych jest możliwość regulacji działania przesłaniającego i brak ograniczeń widoczności. Skala ich możliwości sięga od całkowitego przysłonięcia słońca przy zamkniętych listwach przez różne pozycje wysokości i zmienne ustawienie listew, w zależności od kąta padania promieni słonecznych.

Jest to zapewnione przez automatyczne systemy sterowania i regulacji. Możliwe więc jest automatyczne ustawienie listew w zależności od czasu, daty, toru przemieszczania się słońca i intensywności nasłonecznienia, co powoduje optymalne, zależne od potrzeby zacienienie o każdej porze roku.

Żaluzje poziome (weneckie)

To bardzo popularne rozwiązanie, także dzięki szerokiej gamie kolorystycznej i możliwości zastosowania lameli z aluminium, drewna lub materiałów drewnopodobnych.

Żaluzje weneckie ograniczają wgląd z zewnątrz oraz częściowo widok z pomieszczenia, a także zapewniają umiarkowaną dystrybucję światła - odwrócone, posrebrzane lamele, ustawione w pozycji horyzontalnej zwiększają poziom oświetlenia naturalnego pomieszczeń.

Należy jednak zadbać o to, aby same przesłony nie stały się wtórnym źródłem olśnienia. Zainstalowanie żaluzji poziomych może wpłynąć latem na obniżenie temperatury w pomieszczeniu o 2-4°C. Zastosowanie sterowania automatycznego wpływa na polepszenie tych parametrów.

Żaluzje pionowe

Nazywane są verticalami. Są często stosowane, głównie od wewnątrz. Ze względu na stosunkowo niski koszt i możliwość przesłaniania przeszkleń o dużych wymiarach cieszą się dużym zainteresowaniem użytkowników.

Szyny montowane są najczęściej do sufitu lub ściany i mogą być gięte w łuk na wymiar.

Producenci oferują szeroką gamę kolorów, faktur i wzorów oraz materiały (tkaniny lub PCW) o różnych właściwościach ochronnych. Dodatkowo obrotowe pionowe lamele można w łatwy sposób regulować i decydować o ilości i kierunku wpadającego światła.

Wadą może być dosyć duży ciężar długich pasków materiału, przytwierdzanych tylko górą. Przy częstej regulacji dochodzi do uszkodzeń mechanizmu łańcuszkowego.

Żaluzje pionowe zastosowane od wnętrza na dużej powierzchni przeszklonej mogą istotnie wpłynąć na kolorystykę elewacji.

Efektywność energetyczna osłon wewnętrznych jest zdecydowanie mniejsza niż rozwiązań instalowanych od zewnątrz [7].

FOT. 11. Markizolety na budynku biurowym (Niemcy); fot.: archiwum J. Żurawskiego
FOT. 12. Osłony przeciwsłoneczne (zwane markizami, skrinami lub refleksolami) na budynku biurowym; fot.: Fakro

Żaluzje z systemami luster

Systemy refleksyjnych, nieruchomych profili umieszczonych w przestrzeni międzyszybowej to rozwiązania pełniące pośrednią funkcję, które powinny łączyć zalety osłon zewnętrznych i wewnętrznych. Projektowane są do ochrony przeciwsłonecznej, przekierowania światła dziennego oraz kontroli olśnienia.

Ze względu na lokalizację konstrukcja ta jest niewrażliwa na czynniki atmosferyczne, jednak w wyniku usterek eksploatacyjnych może stwarzać problemy użytkowe.

Efektywność energetyczna jest wyższa w stosunku do rozwiązań zlokalizowanych wewnątrz pomieszczenia, ale mniejsza niż urządzeń zlokalizowanych od zewnątrz [7].

Rolety

Chronią otwory okienne, a także drzwiowe przed wpływem czynników zewnętrznych (deszczem, wiatrem, promieniami słonecznymi, hałasem). Zabezpieczają przed wychładzaniem pomieszczeń w sezonie jesienno-zimowym. Mogą być ważnym elementem ochrony osób i mienia w budynku.

Niestety, stosowanie tego typu rozwiązań uniemożliwia wykorzystanie światła dziennego do użytkowania pomieszczeń zgodnie z przeznaczeniem. Z tego powodu rolety potocznie nazywane są osłonami termicznymi.

Rolety mogą być uruchamiane ręcznie lub silnikami elektrycznymi z wykorzystaniem energii słonecznej w oparciu o zaawansowaną automatykę [7].

Refleksole, markizy i markizorolety

Na rynku pod tą nazwą kryją się zazwyczaj produkty o różnych właściwościach i przeznaczeniu.

Markizy i refleksole wykonane są z perforowanego materiału pokrytego impregnatem o właściwościach grzybobójczych i antystatycznych; zacieniają, ograniczają nadmierne nagrzewanie i nasłonecznienie pomieszczeń, a także osłaniają przed opadami atmosferycznymi i do pewnego stopnia także przed wiatrem; przy większych podmuchach muszą być zwijane.

Nowoczesne konstrukcje umożliwiają pracę tego typu osłon nawet przy wietrze przekraczającym 80 km/h. Najczęściej stosowane są w parterach obiektów handlowo-usługowych, mieszkaniach, hotelach, biurach oraz salonach samochodowych.

Z kolei markizolety to połączenie rolet i markiz. Część górna jest pionowym ekranem, który przechodzi w markizę, co daje możliwość wyglądania przez nieosłonięte okno. Polecane są szczególnie przy wysokich otworach okiennych.

FOT. 13. Markizolety na budynku biurowym (Augsburg); fot.: archiwum J. Żurawskiego

Refleksole, zwane również czasami markizami lub skrinami, wykonane są z syntetycznych, odpornych na czynniki atmosferyczne tkanin o strukturze specjalnej siatki. Montuje się je na zewnątrz przed przegrodą przeszkloną w pozycji poziomej, pionowej lub ukośnej. Zapewniają ochronę wnętrz przed nadmiernym nasłonecznieniem. Wskaźnik fC może wynosić nawet 0,06, co świadczy o bardzo dużej skuteczności rozwiązania.

Tego typu osłony mogą być też montowane od wewnątrz. Skuteczność takich rozwiązań jest zdecydowanie mniejsza. W nocy porą zimową mają niewielki wpływ na ograniczenie strat energii przez okna na ogrzewanie (ok. 1-2%), natomiast latem mogą przyczynić się do obniżenia temperatury we wnętrzach o 2,5-4°C.

Zalety tego typu rozwiązań:

  • latem - bardzo skuteczna ochrona przed przegrzewaniem pomieszczeń, co eliminuje konieczność chłodzenia lub w znaczący sposób ogranicza moc urządzeń chłodniczych oraz skraca czas ich działania; skuteczność ochrony przeciwsłonecznej markiz zależy od zastosowanej automatyki i jej współpracy z systemem chłodniczym oraz warunkami zewnętrznymi i wewnętrznymi w pomieszczeniach,
  • zimą - umożliwia optymalnie wykorzystanie energii słonecznej do ogrzewania pomieszczeń budynku,
  • umożliwia użytkowanie pomieszczeń nawet podczas całkowitego zacienienia przez markizę, czasami bez konieczności używania oświetlenia sztucznego,
  • chroni konstrukcję okna przed wysoką temperaturą oraz promieniowaniem UV,
  • chroni przed niekorzystnym zjawiskiem olśnienia i umożliwia równomierny rozkład natężenia światła,
  • niektóre rozwiązania pozwalają chronić wnętrze budynku przez owadami i insektami.

Osłony tego typu, podobnie jak żaluzje zewnętrzne, mogą być wyposażone w automatyczny system sterowania. Instaluje się szereg czujników, które w zależności od potrzeb automatycznie sterują działaniem osłony.

Czujniki urządzenia kontrolno-sterującego instaluje się na dachu, skąd wysyła sygnały do jednostki sterującej. Gdy słońce jest nisko i kąt padania promieni jest płaski, refleksole są zimą podniesione, a latem w zależności do temperatury automatycznie opuszczone. Po przejściu słońca wysoko nad horyzont (w południe), latem refleksole są w dalszym ciągu opuszczone.

Działanie osłon zależne jest także od usytuowania ścian budynku w stosunku do stron świata. Przy wystąpieniu chmur zasłaniających słońce osłony ustawiają się w położeniu maksymalnego otwarcia. Automatyka powinna wykonywać sukcesywnie pomiary słońca i „płynnie” sterować nastawami osłony.

Do prawidłowego działania automatyki niezbędna jest również informacja o temperaturze panującej w pomieszczeniu, dla którego system steruje działaniem osłon przeciwsłonecznych.

Ochrona pomieszczeń przed działaniem słońca w okresach przejściowych może być błędem. Aby stwierdzić konieczność stosowania osłon, wymagana jest informacja o temperaturze panującej w pomieszczeniu, a ta może być, w zależności od sposobu użytkowania nawet przy stosunkowo niskiej temperaturze i słonecznym dniu, wysoka. Pomieszczenie w takiej sytuacji powinno być chronione przed dodatkowymi zyskami słonecznymi lub mechanicznie chłodzone.

Literatura

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (DzU z 1994 r., nr 89, poz. 414 ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Instrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 nr 75, poz. 690, z późn. zmianami).
3. PN 78/B-03421, "Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi".
4. PN-EN 15251:2012, "Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego dotyczące projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków, obejmujące jakość powietrza wewnętrznego, środowisko cieplne, oświetlenie i akustykę".
5. PN-EN 12216:2004, "Żaluzje, zasłony zewnętrzne, zasłony wewnętrzne. Terminologia, słownik i definicje".
6. Robert Geryło, "Współdziałanie przegród przeziernych i osłon przeciwsłonecznych w zapewnieniu komfortu cieplnego", "Świat Szkła" 4/2015.
7. Joanna Tymkiewicz, "Funkcje ścian zewnętrznych w aspekcie badań jakościowych. Wpływ rozwiązań architektonicznych na kształtowanie jakości budynku", Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2012.
8. Robert Geryło, "Komfort cieplny w budynkach według nowych przepisów", "Świat Szkła" 2/2014.
9. Robert Geryło, "Charakterystyka energetyczna okien", Świat Szkła 3/2008.
10. PN-EN ISO 15831:2006, "Odzież. Właściwości fizjologiczne. Pomiar izolacyjności cieplnej z zastosowaniem manekina termicznego".
11. PN-EN ISO 9920:2008, "Ergonomia środowiska termicznego. Szacowanie izolacyjności cieplnej i oporu pary wodnej zestawów odzieży".

Czytaj też: Osłony przeciwsłoneczne a systemy sterowania i zarządzania energią >>>

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »
Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 7/8/2015

Komentarze

(1)
LeonNowy | 04.12.2019, 11:11
I tak większość kieruje się walorami estetycznymi a nie jakimiś dziwnymi wyliczeniami, które dla normalnego człowieka nic nie mówią.
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Chemia budowlana - porady ekspertów »


Masz wątpliwości i pytania jak rozwiązać Twój problem techniczny? Dobierz stosowną technologię do Twoich potrzeb... ZOBACZ »


Planujesz remont balkonu lub tarasu? Sprawdź »

7 zalet stosowania płyt warstwowych

Aby balkon lub taras nie sprawiał właścicielom kłopotów podczas użytkowania...
czytaj dalej »

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, szczególnie halowe użyteczności publicznej, przemysłowe i rolnicze bez obudowy... czytaj dalej »

Alternatywa dla wełny i styropianu »


W porównaniu do tradycyjnych metod izolacji dachu... ZOBACZ »


Konsole do elewacji wentylowanych - wiedz więcej »

Która fuga szybko wiąże i jest łatwa w utrzymaniu czystości?

Umożliwiają osiągnięcie współczynnika przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych na poziomie poniżej... czytaj dalej » Tego typu materiałów poszukują najbardziej wymagający użytkownicy, ceniący estetykę, funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz... czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr...  czytaj dalej »


Na czym polegają prace uszczelniające?

Jak zabezpieczyć wnętrze przed dużym nasłonecznieniem?

Prace uszczelniające mają na celu odcięcie niebezpiecznych materiałów, substancji lub po prostu... czytaj dalej » Dużym zainteresowaniem właścicieli domów cieszy się też.. czytaj dalej »

Jak pozbyć się grzyba z elewacji?


Elewacja budynku narażona jest nie tylko na zmienne warunki atmosferyczne, lecz także na... ZOBACZ »


Szukasz specjalistycznych noży ręcznych?

Wybierz najlepszy materiał do ociepleń »

Noże z mechanizmem cofania ostrza do rękojeści, z ostrzem ukrytym w konstrukcji... czytaj dalej » Czym różnią się materiały do izolacji poszczególnych elementów budynku? czytaj dalej »

Naprawa balkonów i tarasów - czego użyć?


Balkony, tarasy, loggie i schody są elementami obiektów budowlanych stale narażonymi na niszczące czynniki środowiska... ZOBACZ »


Papa podkładowa - przepłacanie czy oszczędność?

Jak zabezpieczyć budynek przed wilgocią?

Wśród budowniczych wciąż trwa otwarta dyskusja na temat potrzeby stosowania papy podkładowej...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Planujesz wymianę dachu? Sprawdź »


Dzięki lekkości dachówek nie ma potrzeby wzmacniania Twojej starej struktury dachowej. W niektórych przypadkach jest nawet... ZOBACZ »


Żaluzje zewnętrzne - dlaczego warto je zamontować?

Szukasz pomysłu na wykończenie elewacji? Sprawdź

To doskonała inwestycja, która nie tylko podnosi wartość budynku mieszkalnego...
czytaj dalej »

Tynki cienkowarstwowe tworzą ochronno-dekoracyjną zewnętrzną warstwę o wysokiej odporności na... czytaj dalej »

Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Flowcrete Polska Sp. z o.o.
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Jesteśmy producentem i dystrybutorem materiałów do wykonywania bezspoinowch posadzek żywicznych -...
4/2020

Aktualny numer:

Izolacje 4/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS?
  • - Balkony – projektowanie numeryczne złączy z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku
Zobacz szczegóły
Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Trudno wyobrazić sobie nowoczesny dom bez jego wizytówki, czyli balkonu lub tarasu. Elementy te stanowią dodatkową powierzchnię, która pozwala na chwilę oddechu na...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.