Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Stosowanie płyt warstwowych wobec wymogu zwiększania efektywności energetycznej w budownictwie

mgr  Piotr Tokarz  |  IZOLACJE 1/2013  |  04.08.2014
Stosowanie płyt warstwowych wobec wymogu zwiększania efektywności energetycznej w budownictwie | The appliance of sandwich panels in light of the requirement of improving construction energy performance
Stosowanie płyt warstwowych wobec wymogu zwiększania efektywności energetycznej w budownictwie | The appliance of sandwich panels in light of the requirement of improving construction energy performance
Polski Związek Producentów Płyt Warstwowych

Unia Europejska nałożyła na państwa członkowskie obowiązek obniżenia zużycia energii w budownictwie. Aby mógł być on spełniony, konieczne jest zwiększenie izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych budynków: ścian zewnętrznych i pokryć dachowych.

Obecnie trwają prace nad nowelizacją działu X rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1].

Celem tych prac jest dostosowanie aktualnych wymagań dotyczących oszczędności energii i izolacyjności cieplnej do wymagań zawartych w dyrektywie 2010/31/UE [2].

Przeczytaj: Nowe rozwiązania techniczne i zastosowania płyt warstwowych w budownictwie

Znowelizowane warunki techniczne powinny zostać opublikowane w najbliższym czasie. Przyniosą one istotne zmiany dla producentów płyt warstwowych i inwestorów planujących realizację obiektów w technologii lekkiej obudowy.

Konsekwencje dyrektywy 2010/31/UE

Dyrektywa 2010/31/UE [2] dotycząca charakterystyki energetycznej budynków jest szczególnie ważnym elementem polityki energetycznej Unii Europejskiej. W p. 3 wstępu do tego dokumentu zapisano:

„Budynki odpowiadają za 40% łącznego zużycia energii w Unii. Sektor ten się rozwija, co prowadzi do wzrostu zużycia energii. Dlatego ograniczenie zużycia energii oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w sektorze budynków stanowią istotne działania konieczne do ograniczenia uzależnienia energetycznego Unii i emisji gazów cieplarnianych”.

W znowelizowanej dyrektywie podano wymagania dotyczące metod obliczania efektywności energetycznej oraz zasady ustalania minimalnych norm izolacyjności.

ABSTRAKT

W artykule omówiono założenia dyrektywy 201/31//UE w zakresie zwiększania efektywności energetycznej budynków, rolę płyt warstwowych w budownictwie w aspekcie omówionej polityki oraz podstawowe zastosowania tych materiałów. Podano informacje dla inwestorów i projektantów dotyczące wyboru odpowiednich rozwiązań.

The article discusses the provisions of Directive 201/31/EU on the energy performance of buildings, the function of sandwich panels in construction, in light of the aforementioned regulations and basic application methods of these materials. It also provides both investors and designers with information on how to choose the best suited solutions.

Na państwa członkowskie nałożono zobowiązanie do prowadzenia polityki energetycznej, której efektem będzie wznoszenie od 2020 r. wyłącznie budynków niskoenergetycznych lub pasywnych.

Oznacza to zaostrzenie aktualnych wymagań (TABELA) dotyczących izolacyjności cieplnej ścian zewnętrznych oraz przegród dachowych zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], oraz w zmieniającym je rozporządzeniu z dnia 6 listopada 2008 r. [3].

W załączniku nr 2 do rozporządzenia „Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii” zostaną wprowadzone istotne modyfikacje wartości współczynnika przenikania ciepła dla przegród ściennych i dachowych wszystkich rodzajów budynków – współczynnik przenikania ciepła Umaks. zostanie znacząco obniżony. Dla producentów materiałów budowlanych oznacza to konieczność dostosowania produkcji do nowych wymagań.

Płyty warstwowe a nowe wymogi

Płyty warstwowe są powszechnie wykorzystywane do szybkiej obudowy konstrukcji budynków w formie przegród ściennych i dachowych w różnych typach budownictwa przemysłowego, użyteczności ­publicznej, usługowego i sportowego (FOT. 1–7).

Zobacz też: Ściany zewnętrzne – kryteria wyboru rozwiązań materiałowych

Co roku powstają tysiące nowych obiektów wykonanych w technologii lekkiej obudowy, a produkcję płyt szacuje się na 10–12 mln m² rocznie.

Główne rodzaje budynków, w których stosuje się lekką obudowę z płyt warstwowych, to:

 • hale produkcyjne i magazynowe,
 • centra logistyczne,
 • chłodnie, mroźnie i przechowalnie,
 • salony samochodowe,
 • pawilony handlowo-usługowe,
 • hale wystawienniczo-targowe, sportowo-rekreacyjne,
 • centra handlowe i supermarkety,
 • budynki rolnicze i hodowlane.

Płyty stosuje się również jako ściany działowe, sufity podwieszane, ściany nośne w małych obiektach, ekrany akustyczne, obudowy naczep czy kontenery.

POBIERZ E-BOOK [bezpłatnie]
warunki techniczne
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki
– stan na 2014 r.

Podstawowe zalety tych materiałów to:

 • wysoka izolacyjność cieplna,
 • możliwość wyboru rdzenia (EPS, PUR, PIR, WM),
 • szybki i łatwy montaż modułowy,
 • duża oferta grubości, profilowań, powłok i kolorów,
 • mały ciężar jednostkowy,
 • krótki termin realizacji zamówienia z dostawą na plac budowy.

Z punktu widzenia ekonomiczności energetycznej budynków najważniejsza jest pierwsza wymieniona właściwość – wysoka izolacyjność cieplna płyt warstwowych, wynikająca z budowy tych materiałów. Różni się ona w zależności od typu rdzenia i jego grubości.

Budowa płyt

Płyty warstwowe to modularne elementy budowlane złożone z dwóch konstrukcyjnych okładzin i izolacyjno-konstrukcyjnego rdzenia połączonych w sposób ciągły.

Okładziny płyt warstwowych wykonywane są z blachy stalowej (również aluminiowej, miedzianej oraz ze stali nierdzewnej) o gr. od ok. 0,45 mm do ok. 0,70 mm, obustronnie ocynkowanej i powlekanej powłokami ochronno-dekoracyjnymi. Mogą mieć różnorodne profilowania.

Rdzeń wykonany jest z materiału izolacyjnego o wysokich parametrach izolacyjnych.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »

Na rynku stosowane są 3 rodzaje rdzenia:

 • sztywna pianka poliuretanowa (PUR) lub poliizocyjanurowa (PIR) – RYS. 1,
 • polistyren ekspandowany (EPS) – RYS. 2,
 • wełna mineralna (MW) z układem włókien prostopadłym do okładzin – RYS. 3.

Materiał izolacyjny rdzenia

Najpopularniejszy i najlepiej znany jest styropian. Rdzeń z tego materiału ma bardzo dobrą izolacyjność cieplną dzięki niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła l. Płyty z rdzeniem ze styropianu mają stosunkowo niskie ceny i spełniają wszystkie podstawowe wymagania stawiane lekkiej obudowie.

Warto przeczytać: Płyty warstwowe – jak zapobiegać uszkodzeniom okładzin?

Zaletami płyt ze sztywną pianką PUR lub PIR jest m.in. ciągłość rdzenia. Pianki mają bardzo niską wartość współczynnika przewodzenia ciepła l, co umożliwia uzyskanie najlepszych parametrów izolacyjności cieplnej, a tym samym – projektowania optymalnych grubości przegród. Warto dodać, że rdzeń z pianką PIR ma podwyższone parametry ogniowe.

Najlepsze parametry odporności ogniowej i akustycznej ma rdzeń z wełny mineralnej. Tego typu płyty przeznaczone są zwłaszcza do obiektów wymagających zastosowania podwyższonego zabezpieczenia pożarowego bądź wysokiej izolacyjności akustycznej.

Grubość rdzenia

Spełnienie nowych wymogów dotyczących izolacyjności będzie wymagało zwiększenia grubości płyt warstwowych stosowanych jako przegrody. Nowe optymalne grubości płyt będą znane po opublikowaniu wymagań. Należy założyć, że grubość podstawowych wersji płyt przeznaczonych do stosowania na ścianach zewnętrznych i dachu wzrośnie o ok. kilku centymetrów.

Wybór grubości rdzenia uzależniony jest od założonych parametrów izolacyjności przegrody. Płyty warstwowe produkowane są w różnych grubościach – od ok. 40 mm w zastosowaniach do ścian wewnętrznych do ok. 300 mm w zastosowaniach chłodniczych.

Katalog techniczny

Aby wybrać odpowiednie rozwiązanie, należy zapoznać się z katalogiem technicznym danego producenta. Zawarte są w nim wszelkie dane techniczne dotyczące płyt oraz właściwości techniczne i klasyfikacje akustyczne, ogniowe, izolacyjne, korozyjne i wytrzymałościowe.

Każdy producent w katalogu technicznym prezentuje cały system obejmujący asortyment produkowanych płyt, zestaw obróbek blacharskich oraz akcesoria (łączniki, wkręty, śruby, nity i masy oraz taśmy uszczelniające).

Cechą charakterystyczną systemu jest konieczność przygotowania specyfikacji wymiarowej obejmującej dobór odpowiednich płyt oraz ich wymiarów (długości, szerokości i grubości).

W katalogu zawarte są również informacje dotyczące rozwiązań technicznych, montażu i mocowania płyt w różnych konfiguracjach (np. połączenie płyty dachowej ze ścienną).

Dopuszczenie do obrotu

Podstawą oceny i dopuszczenia płyt warstwowych na polski rynek budowlany jest deklaracja zgodności producenta z normą PN EN 14509:2010 [3] (tzw. znakowanie CE) lub obowiązująca aprobata techniczna (znak B).

LITERATURA

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.).
 2. Dyrektywa 2010/31/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (DzUrz L 153 z 18.6.2010, s. 13–35).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2008 r. nr 201, poz. 1238).
 4. PN-EN 14509:2010, „Samonośne izolacyjno-konstrukcyjne płyty warstwowe z dwustronną okładziną metalową. Wyroby fabryczne. Specyfikacje”.
Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 1/2013

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Uszczelnij dach! Zobacz, jak to zrobić skutecznie »


Dobra robota zaczyna się od dobrego materiału... ZOBACZ »


Łatwa hydroizolacja dachu bez mieszania i odmierzania »

Gdzie stosować izolację polimocznikową?

Wymagania dotyczące dachów płaskich będą zawsze kompleksowe. Już od dawna dachy płaskie stają się „dachami użytkowymi“, przykładowo dla urządzeń fotowoltaicznych, klimatyzacyjnych, wymienników ciepła i wielu innych...
czytaj dalej »

Być może wciąż zastanawiasz się czy Twoja firma powinna zainwestować w posadzki epoksydowe? Jeśli szukasz odpowiedniego materiału na podłogę w hali produkcyjnej... czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Uszczelnianie dachu - to warto wiedzieć »

Zarabiaj pieniądze sprzedając prąd »

Przeczytaj, zanim zdecydujesz się na zakup konkretnego materiału. czytaj dalej » Wszystkie znane obecnie źródła energii, poza energią geotermalną i atomową, są pośrednio efektem działania promieniowania słonecznego... czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Jak zabezpieczyć rury przed stratami ciepła?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Czym powinieneś kierować się przy wyborze odpowiedniej izolacji rur? czytaj dalej »

Akustyczne płyty ścienne i sufitowe »

Energooszczędne płyty warstwowe z izolacją z wełny mineralnej o unikalnych właściwościach przeciwpożarowych i strukturalnych...  czytaj dalej »


Jak przyspieszyć prace budowlane?

Zobacz, jak możesz zaoszczędzić czas (i pieniądze). Uzyskaj bezpłatną wycenę materiałów w 48 godzin!  czytaj dalej »


Jak ochronić przed wodą podpiwniczenia i fundamenty?

Wykańczasz dom i potrzebne Ci wysokiej jakości materiały?

W przypadku aplikacji na podłożach wykazujących mikropęknięcia, przy wykonywaniu izolacji wodoszczelnej wanien...
czytaj dalej »

Dopasuj rozwiązanie do Twoich potrzeb i rodzaju wykonywach prac... czytaj dalej »


Jak trwale zabezpieczyć budynki przed wodą?

Skutecznie zabezpiecz budowane konstrukcje przed pożarem »

Rozwijamy kreatywne rozwiązania dla osiągniecia pożądanego sukcesu nawet w przypadku specjalnych projektów czytaj dalej » Masywne elementy budowlane w starych obiektach często nie spełniają wymagań przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach. czytaj dalej »

Chcesz ograniczyć straty ciepła z budynku? Zobacz »


W obecnych czasach rosnące ceny energii cieplnej i elektrycznej skłaniają do analizy strat ciepła w budynkach mieszkalnych. Jedynym sposobem ograniczenia kosztów jest... ZOBACZ »Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Triflex Polska Triflex Polska
Triflex zyskał na rynku europejskim pozycję lidera w zakresie opracowywania, kompleksowego doradztwa oraz zastosowania uszczelnień i powłok...
6/2019

Aktualny numer:

Izolacje 6/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Problemy eksploatacyjne tynków wewnętrznych
 • - Warunki techniczne robót murarskich
Zobacz szczegóły
Jaką technologię wykonania tarasu wybrać w naszym klimacie?

Jaką technologię wykonania tarasu wybrać w naszym klimacie?

Zarówno w starych, jak i nowo wzniesionych budynkach coraz częściej można zauważyć bardzo zły stan balkonów i tarasów. Dlaczego tak się dzieje?
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.