Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2019 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Środowisko wewnętrzne a kształtowanie przegród budowlanych w budynkach chłodni i mroźni wykonanych z płyt warstwowych

Magazyny chłodnicze | Budowa chłodni
Wpływ środowiska wewnętrznego na kształtowanie przegród budowlanych w budynkach chłodni i mroźni wykonanych z płyt warstwowych </br> The influence of the internal environment on the development of partitions in cold stores and freezers
Wpływ środowiska wewnętrznego na kształtowanie przegród budowlanych w budynkach chłodni i mroźni wykonanych z płyt warstwowych
The influence of the internal environment on the development of partitions in cold stores and freezers
Archiwum autora

W budynkach chłodni składowych i mroźni ze względów technologicznych powinna występować temperatura do –30°C i wilgotność względna powietrza na poziomie 85–95%.

Dlatego przegrody budowlane takiego budynku muszą charakteryzować się odpowiednią izolacyjnością cieplną.

Ponadto w magazynie chłodniczym nie może dochodzić do kondensacji pary wodnej na powierzchni i wewnątrz przegród.

Izolacyjność cieplna przegród budowlanych w znaczący sposób wpływa na bilans cieplny magazynu chłodniczego. W tego typu budynkach panują inne warunki termiczne i wilgotnościowe niż w budynkach ogrzewanych, inna jest też specyfika pracy przegród pod względem cieplno-wilgotnościowym, a także zasady wykonywania diagnostyki cieplnej budynków istniejących.

Utrwalanie żywności

Szacuje się, że w skali globalnej około połowę żywności stanowią produkty nietrwałe, wymagające utrwalania w poszczególnych etapach produkcji. Potrzeba właściwego przechowywania i konserwacji żywności wynika także z sezonowych wahań podaży, przy prawie stałym poziomie konsumpcji, ze względów strategicznych oraz z różnej lokalizacji głównych ośrodków produkcji i spożycia.

Przeczytaj: Odporność ogniowa ścian i dachów z płyt warstwowych – badania i klasyfikacja

Wśród stosowanych technik utrwalania żywności nadal przeważają chłodnictwo i suszenie oraz sterylizacja cieplna. Szczególnie powszechne zastosowanie w praktyce znajdują metody fizyczne, polegające na utrwalającym działaniu obniżonej temperatury, w tym najczęściej stosowane schładzanie i zamrażanie żywności, które jednocześnie należą do najzdrowszych metod.

Zapewniają maksymalne przedłużenie trwałości produktów spożywczych, charakteryzują się względnie niskimi kosztami w skali przemysłowej, mają duży zakres zastosowania oraz powodują nieznaczne zmiany walorów dietetycznych i wizualnych.

W Polsce w ostatnich latach bardzo wzrosła liczba produktów spożywczych, których mrożenie jest głównym sposobem na przedłużenie okresu przydatności do spożycia, co z kolei wymusza rozwój rynku usług chłodniczych.

ABSTRAKT

W artykule przedstawiono charakterystykę i klasyfikację magazynów chłodniczych, a także główne problemy związane z projektowaniem pod względem cieplno-wilgotnościowym ścian zewnętrznych, stropodachów i podłóg na gruncie w budynkach chłodni składowych i mroźni.

The article presents the characteristics and classification of cold stores as well as the main problems related to temperature-related and humidity-related design of external walls, roofs and floors on the ground in cold stores and freezers.

Od czasu przemian gospodarczych zapoczątkowanych w latach 90. ubiegłego stulecia krajowy przemysł zamrażalniczy przeżywa stały i intensywny rozwój.

Powstało wiele nowych zakładów zbudowanych przy współpracy z renomowanymi firmami zachodnimi, a na światowym rynku produkcji i eksportu produktów mrożonych Polska od lat ma ugruntowaną pozycję.

Specyfika magazynów chłodniczych

Budowa chłodni w ciągu ostatnich dziesięcioleci

Do drugiej wojny światowej chłodnie były budowane jako wielokondygnacyjne budynki żelbetowe. Wysokość kondygnacji wynosiła od 3 do 3,6 m, a przeładunek towarów odbywał się ręcznie. Pod koniec lat 40. w Stanach Zjednoczonych opracowano nowy typ chłodni jednokondygnacyjnej, który bardzo szybko rozpowszechnił się również w krajach Europy Zachodniej.

Chłodnie parterowe były ciągle udoskonalane, a główny kierunek zmian obejmował zmniejszenie masy budynku i usprawnienie jego montażu. Pod koniec lat 70. rozwiązania funkcjonalne i konstrukcyjne chłodni parterowych zostały doprowadzone do perfekcji – m.in. kompleksowo zmechanizowano i zautomatyzowano przeładunki produktów.

Masa budynku zmniejszyła się od 5 do 7 razy [1]. Należy jednak podkreślić, że głównym powodem rozpowszechnienia się chłodni jednokondygnacyjnych nie było obniżenie kosztów i czasu wznoszenia budynku, lecz możliwość wprowadzenia pełnej mechanizacji robót przeładunkowych, z wykorzystaniem samojezdnych podnośników widłowych.

Ponadto chłodnie parterowe miały większą pojemność z łatwiejszym dostępem do komór oraz były zdecydowanie tańsze w eksploatacji. Konstrukcja chłodni była stalowa, natomiast ściany i stropodachy wykonane były z płyt warstwowych.

Objętość pojedynczych komór chłodniczych wynosiła od 7 tys. do 15 tys. m³, natomiast wysokość – od 7 do 11 m. W latach 80. nastąpiło dalsze usprawnienie automatycznego systemu przeładunków, natomiast w latach 90. wprowadzono zintegrowany system automatycznego wybierania i kompletowania ładunków.

W Polsce oraz w innych krajach Europy Wschodniej chłodnie piętrowe były budowane jeszcze do końca lat 50. Obecnie w Polsce funkcjonuje ok. 60 chłodni składowych, przy czym zaledwie ­kilkanaście z nich zostało wybudowanych w ostatnich latach i właściwie tylko one spełniają wymagania jakościowe.

Natomiast ok. ¾ z istniejących budynków chłodniczych to budowle przestarzałe, wybudowane w latach 60. i 70. ubiegłego stulecia. Zatem potencjał tego rynku w Polsce jest ogromny.

Klasyfikacja magazynów chłodniczych

Chłodnia składowa jest istotnym ogniwem tzw. łańcucha chłodniczego, który jest definiowany jako system zabiegów technicznych i czynności, niezbędnych do dostarczenia konsumentowi towaru o odpowiedniej jakości.

Warto zobaczyć: Nowe rozwiązania techniczne i zastosowania płyt warstwowych w budownictwie

Zabiegi te rozpoczynają się w momencie pozyskiwania surowca, a kończą się w chwili rozmrożenia gotowego produktu przed konsumpcją. Ogniwa łańcucha chłodniczego są następujące [2]:

 • chłodnie zakładowe,
 • chłodnie składowe,
 • chłodnie dystrybucyjne,
 • chłodnie na zapleczach marketów,
 • lady, meble chłodnicze w sklepach,
 • lodówki i zamrażarki w domach.

Poszczególne ogniwa łańcucha chłodniczego łączy transport chłodniczy. Znamienną cechą łańcucha chłodniczego jest jego ciągłość, a wszystkie jego ogniwa są równie ważne (jeszcze do niedawna specjaliści przypisywali nadmierne znaczenie samemu procesowi zamrażania, uważając go za czynnik warunkujący jakość produktu).

W organizacji nowoczesnego łańcucha chłodniczego przyjmuje się zasadę, że należy tak organizować dystrybucję, aby produkt jak najdłużej przebywał w chłodni składowej, a jak najkrócej w ladach sklepowych. Chłodnie składowe stanowią ogniwo wiążące produkcję z dystrybucją.

Chłodnia składowa jest najczęściej samodzielnym obiektem przeznaczonym do przechowywania produktów spożywczych w niskiej temperaturze. W chłodniach może się również odbywać schładzanie i zamrażanie produktów oraz inne procesy technologiczne.

W skład obiektu wchodzą przede wszystkim komory składowe wyposażone w izolację zimnochronną oraz urządzenia chłodnicze, pomieszczenia produkcyjne, biurowe, administracyjne, socjalne, komunikacyjne i pomocnicze.

Ze względu na konstrukcję komory chłodnicze możemy podzielić na:

 • komory murowane (wolno stojące oraz wbudowane),
 • komory składane z segmentowych płyt poliuretanowych (montowane z modułów docinanych na wymiar podczas montażu, montowane na zamki hakowe),
 • komory montowane w całości z płyt poliuretanowych u producenta.

W zależności od temperatury komory składowe dzielimy na [3]:

 • komory chłodnicze, zakres temp.: od 0 do +10°C, w tym komory chłodnicze, tzw. okołozerowe, o temp.: od –1 do +1°C,
 • komory mroźnicze, zakres temp.: od –5 do –10°C,
 • komory mroźnicze, tzw. standardowe, zakres temp.: od –18 do –25°C,
 • komory mroźnicze głębokiego mrożenia, temp.: –30°C i niższe,
 • komory z atmosferą kontrolowaną.

Chłodnie składowe buduje się jako parterowe o konstrukcji stalowej, a ściany i stropodachy wykonuje się z płyt warstwowych o odpowiedniej izolacyjności cieplnej.

Znane są również przypadki wykonywania komór chłodniczych w wyremontowanych obiektach istniejących i wówczas zewnętrzne ściany murowane należy ocieplić od strony wewnętrznej izolacją cieplną o odpowiedniej grubości.

Bardzo ważnym parametrem chłodni składowej, obok jej pojemności, jest wysokość składowania, która warunkuje rodzaj palet, liczbę ich warstw, rodzaj sprzętu transportowego. Jeszcze do niedawna stosowane były komory o wysokości od 3 do ponad 10 m, co umożliwiało wykorzystanie nawet 5 warstw palet.

Czytaj też:

Właściwości akustyczne płyt warstwowych

Badanie płyt warstwowych w zakresie reakcji na ogień

Obecnie magazyny chłodnicze są w coraz większym stopniu zautomatyzowane, co umożliwia wykonywanie komór mroźni do wysokości 14 m – obecnie są to obiekty zakwalifikowane jako średnio wysokie. Posiadają one zwykle system regałów przesuwnych obsługiwanych przez operatora na podnośniku widłowym.

Magazyny chłodnicze w pełni zautomatyzowane to chłodnie bardzo wysokie – do 40 m. Takie obiekty wymagają prawidłowego rozwiązania obiegu powietrza w chłodni, najczęściej metodami numerycznymi. Ruch powietrza wewnątrz komory chłodniczej ma ogromny wpływ na jakość przechowywanych towarów i na koszty eksploatacyjne.

W tym przypadku bardzo istotne jest prawidłowe rozmieszczenie wentylatorowych chłodnic powietrza, gdyż w wysokich obiektach chłodniczych część ruchu powietrza zawsze odbywa się na drodze konwekcji swobodnej.

Komory chłodnicze mają pojemność od kilkuset do kilku tysięcy m³, a łączna pojemność komór nierzadko przekracza 50 tys. m³. Chłodnie składowe magazynujące dużą masę jednorodnych produktów przez długi okres nie wymagają dużej liczby komór o zróżnicowanej temperaturze powietrza.

Jeżeli równocześnie obsługiwany jest bogaty asortyment towarów i występuje ich intensywny obrót, wówczas konieczna jest większa liczba komór o zróżnicowanej temperaturze powietrza.

Komory z kontrolowaną atmosferą są stosowane do przechowywania owoców i warzyw, które muszą zachować wagę, wygląd i walory smakowe. Magazynowanie owoców i warzyw przeprowadza się w celu zapewniania ciągłości ich dostawy na rynku.

Owoce i warzywa poddane procesowi magazynowania muszą być przechowywane w warunkach zapobiegających powstawaniu strat w wyniku działania czynników fizjologicznych, fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych.

Do długotrwałego składowania owoców i warzyw wykorzystywane są specjalistyczne magazyny-chłodnie o regulowanej temperaturze, wilgotności względnej, ilości tlenu i dwutlenku węgla w pomieszczeniu magazynowym, ponieważ te czynniki głównie decydują o zmianach jakościowych zachodzących w składowanych produktach.

Zabezpieczenie owoców i warzyw przed stratami polega na modyfikacji środowiska magazynowania oraz wprowadzaniu różnego rodzaju działań profilaktycznych chroniących towar przed niekorzystnymi zmianami. Obecność tlenu wpływa niekorzystnie na jakość składowanych owoców i warzyw.

Zawartość tlenu w atmosferze magazynów przechowalniczych obniża się samoistnie przez procesy fizjologiczne zachodzące w składowanych owocach. Jeżeli magazyn ma szczelne ściany, podłogę, stropodach i drzwi, zawartość tlenu w obecności składowanych owoców samoistnie się obniża.

Zawartość dwutlenku węgla również wpływa niekorzystnie na jakość składowanych owoców i warzyw. Na skutek procesów fizjologicznych zachodzących w składowanych owocach zwiększa się zawartość dwutlenku węgla; aby temu przeciwdziałać, należy absorbować wydzielający się dwutlenek węgla.

Podstawowym typem atmosfery przechowalniczej, powszechnie stosowanej, jest powietrze, o przybliżonym składzie: 21% tlenu, 0,03% dwutlenku węgla, 78% azotu i ok. 1% innych gazów. Stosuje się również atmosfery o składzie odbiegającym od powietrza, czasami znacznie (tzw. technologia kontrolowanych atmosfer – KA), w których najczęściej:

 • stężenie tlenu jest obniżone, z reguły poniżej 3%,
 • stężenie dwutlenku węgla jest podwyższone do 1–5%,
 • azot jest uzupełnieniem atmosfery do 100% sumy stężeń.

Wykorzystanie technologii kontrolowanych atmosfer (KA) w praktyce przechowalniczej wymaga stosowania komór chłodniczych o bardzo wysokim stopniu gazoszczelności przegród budowlanych, czyli ścian, stropodachu, podłogi na gruncie, drzwi wejściowych do komory oraz wszelkich przepustów instalacji technologicznych.

Wysoka gazoszczelność komory uniemożliwia niekontrolowany przepływ gazów między wnętrzem komory a powietrzem atmosferycznym i powstającą w wyniku tego niepożądaną zmianę parametrów technologicznych przechowywania w technologii KA, czyli wzrost stężenia tlenu oraz spadek stężenia dwutlenku węgla.

W praktyce przechowalniczej stosuje się najczęściej następujące typy kontrolowanych atmosfer:

 • modyfikowana atmosfera (15–16% tlenu, 5–6% dwutlenku węgla),
 • kontrolowana atmosfera (3% tlenu, 3–5% dwutlenku węgla),
 • atmosfera z bardzo niskim stężeniem tlenu, tzw. ULO (ang. Ultra Low Oxygen), zawartość tlenu 1–2%, zawartość dwutlenku węgła 1,5–2%.

Uzupełniająco stosuje się również atmosferę z wysokim stężeniem dwutlenku węgla (od 15 do 20% i wyżej), a stężenie tlenu jest obniżone do wartości wynikającej z dodawania czystego dwutlenku węgla do powietrza.

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 2/2014

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Wybierz najlepszy materiał do ociepleń »


Czym różnią się materiały do izolacji poszczególnych elementów budynku? ZOBACZ »


Poznaj sposoby izolacji dachu płaskiego »

Jak wykonać ocieplenie w systemie ETICS?

Jaki materiał zastosować na dachu płaskim, zielonym, odwróconym, a jak na dachu pokrytym wcześniej papą termozgrzewalną?
czytaj dalej »

W przypadku budynków istniejących należy dokładnie sprawdzić jakość... czytaj dalej »

Uzyskaj tytuł mgr. inż. i uprawnienia budowlane!


Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte podczas studiów drugiego stopnia... ZOBACZ »


Jak zabezpieczyć budynek przed drganiami?

Skuteczna ochrona przed wilgocią »

Zapewnienie dobrej wibroakustyki dla budynku to coraz częściej wyzwanie dla świadomych i wymagających klientów. czytaj dalej » W budynkach nowo wznoszonych barierę dla wody gruntowej stanowi hydroizolacja zewnętrzna ścian piwnic i... czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr...  czytaj dalej »


Na czym polegają prace uszczelniające?

Wszystko o izolacji instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych »

Prace uszczelniające mają na celu odcięcie niebezpiecznych materiałów, substancji lub po prostu... czytaj dalej » Produkty przeznaczone do instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, jak i... czytaj dalej »

Chemia budowlana - porady ekspertów »


Masz wątpliwości i pytania jak rozwiązać Twój problem techniczny? Dobierz stosowną technologię do Twoich potrzeb... ZOBACZ »


Czego użyć do izolacji dachu?

Czym ocieplić piwnicę lub garaż?

Rozwiązaniem, które zapewnia optymalne zaizolowanie są... czytaj dalej » Izolacja stropów nad garażami podziemnymi musi spełniać wysokie wymagania akustyczne, cieplne i przeciwpożarowe... czytaj dalej »

Malowanie kafli krok po kroku »


Malowanie kafli to wciąż mało popularny sposób zmiany wystroju wnętrza... ZOBACZ »


Co warto wiedzieć o systemach natryskowych?

Jak zabezpieczyć budynek przed wilgocią?

Budynek ocieplony pianką jest szczelny akustycznie a przede wszystkim...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Planujesz wymianę dachu? Sprawdź »


Dzięki lekkości dachówek nie ma potrzeby wzmacniania Twojej starej struktury dachowej. W niektórych przypadkach jest nawet... ZOBACZ »


Elewacja, która wygląda jak drewno, marmur czy kamień »

Szukasz pomysłu na wykończenie elewacji? Sprawdź

Ładna fasada stanowi wizerunek budynku. Estetyczny wygląd elewacji często...
czytaj dalej »

Tynki cienkowarstwowe tworzą ochronno-dekoracyjną zewnętrzną warstwę o wysokiej odporności na... czytaj dalej »

Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
7/8/2020

Aktualny numer:

Izolacje 7/8/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Tarasy wentylowane
 • - Zastosowanie kruszyw lekkich
Zobacz szczegóły
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Flowcrete Polska Sp. z o.o.
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Jesteśmy producentem i dystrybutorem materiałów do wykonywania bezspoinowch posadzek żywicznych -...
Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Trudno wyobrazić sobie nowoczesny dom bez jego wizytówki, czyli balkonu lub tarasu. Elementy te stanowią dodatkową powierzchnię, która pozwala na chwilę oddechu na...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.