Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 1/2017 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Termoizolacyjne systemy natryskowe - właściwości i zastosowanie

Technologia i warunki natrysku | Wpływ na zdrowie i środowisko
mgr inż. Martyna Drećka  |  IZOLACJE 1/2013  |  06.03.2014  |  2
Pokaz natrysku celulozy na ściankę z płyty OSB | Thermal insulation spraying systems – properties and application
Pokaz natrysku celulozy na ściankę z płyty OSB | Thermal insulation spraying systems – properties and application
DEROWERK
Ciąg dalszy artykułu...

Właściwości akustyczne

Izolacje z otwartokomórkowej pianki poliuretanowej, włókien celulozowych i zaprawy mineralnej dzięki swojej strukturze mają znacznie lepszą zdolność tłumienia dźwięków powietrznych i uderzeniowych niż pianki sztywne. Dlatego natrysk z pianki otwartokomórkowej lub celulozy często stosowany jest jako izolacja akustyczna.

Dodatkowym atutem izolacji natryskowych jest ich bezspoinowość, co także wpływa na ich lepszą izolacyjność akustyczną.

Technologia i warunki natrysku

Natrysk pianki na izolowaną powierzchnię odbywa się in situ – bezpośrednio na budowie z użyciem specjalistycznych agregatów wysokociśnieniowych. Dwie pompy pobierają osobno składniki A i B i transportują je do reaktora, w którym poliol i izocyjanian zostają podgrzane do temp. 30–50°C.

Następnie komponenty zostają wtłoczone oddzielnie, pod wysokim ciśnieniem do węży i komory natryskowej pistoletu. Zwolnienie spustu pistoletu powoduje zderzenie dwóch składników pod ciśnieniem 140 barów. Cząsteczki obu składników zostają wprawione w silne turbulencje, dzięki czemu w ułamku sekundy zostają wymieszane. Rozpylona na podłoże reaktywna chemicznie substancja szybko się spienia (zwiększa jednocześnie swoją objętość), a następnie twardnieje.

Sztywną piankę natryskową nanosi się w warstwach o grubości nieprzekraczającej 4 cm. Między nakładaniem kolejnych warstw należy odczekać 2–10 min, aby warstwa poprzednia się ochłodziła. Wszystkie warstwy należy aplikować w jednym dniu. Piankę elastyczną natryskuje się zazwyczaj w jednej grubszej warstwie, dochodzącej do 18 cm.

Aplikację pianki sztywnej na zewnątrz wykonuje się z zachowaniem odpowiednich warunków. Wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 70%, ponieważ mogą wystąpić odspojenia pianki od podłoża i jej rozwarstwienia. Temperatura powietrza powinna wynosić od 10 do 30°C, temperatura podłoża natomiast od 10 do 60°C.

Nie należy natryskiwać pianki przy sile wiatru powyżej 30 km/h, a już przy 15 km/h powinno się stosować ekrany ochronne. Należy także uważać na samochody zaparkowane w pobliżu miejsca natrysku, ponieważ pył niesiony wiatrem może uszkodzić lakier.

Powierzchnie, na które nanosi się piankę, muszą być czyste i wolne od wilgoci, oleju, pyłu i innych środków zanieczyszczających. Przy większości podłoży zalecane jest stosowanie podkładów. Polepszają one przyczepność i zapobiegają korozji na powierzchni metali bez powłoki ochronnej. Również drewno i inne materiały porowate potrzebują podkładu, by wilgoć została odizolowana od poliuretanu.

Natrysk izolacji z celulozy (fot. 1) odbywa się za pomocą maszyn do pneumatycznego wdmuchiwania i natrysku sypkich materiałów izolacyjnych. Przyczepność materiału do podłoża uzyskuje się dzięki zastosowaniu wody lub wody z klejem.

Skompresowany materiał z worka wrzucany jest do zbiornika, w którym specjalnie profilowane ostrza rozdrabniają materiał na drobne włókna. W miarę obrotu ślimaka śluzy powietrznej materiał znajdujący się w komorze przesuwa się na spód. Tam miesza się z wydmuchiwanym powietrzem i podawany jest wężem do miejsca natrysku. Oddzielnym wężem do miejsca natrysku podawana jest woda lub ewentualnie woda z klejem.

Stosowanie pomp tłokowych lub membranowych sprawia, że woda wypływa pod stałym ciśnieniem, co umożliwia idealne nawilżenie suchej mieszanki i ciągłość prac. Węże połączone są u wylotu dyszą natryskową.

Technologia natrysku izolacji celulozowej i zaprawy mineralnej na podłoże jest podobna (fot. 2). Granulowana wełna mineralna nie jest jednak rozwłókniona w procesie produkcji tak samo dobrze jak celuloza, dlatego niemożliwe jest aplikowanie bez uprzedniego rozdrobnienia materiału. W natrysku zapraw mineralnych (fot. 3) stosuje się więc dodatkowe rozdrabniarki bądź maszyny przystosowane specjalnie do natrysku wełny.

Różnice ujawnią się również w sposobie przygotowania podłoża. Przy natrysku wełny mineralnej nie wystarczy jedynie oczyszczenie powierzchni, tak jak w wypadku celulozy. Oczyszczone powierzchnie należy także odtłuścić i nanieść na nie metodą natrysku (ewentualnie pędzlem lub wałkiem) warstwę środka gruntującego, zwiększającego przyczepność zaprawy do betonu.

Grubość natryskiwanej w jednej warstwie zaprawy nie powinna być większa niż 8 cm, a całkowita grubość izolacji nie może przekroczyć 10 cm. Druga warstwa zaprawy może być naniesiona dopiero po 12 godz. Natrysk można wykonywać, gdy temperatura izolowanego podłoża jest nie niższa niż 5°C.

Wpływ na zdrowie i środowisko

Pianki poliuretanowe po aplikacji są nieszkodliwe dla zdrowia i nie emitują żadnych szkodliwych substancji. Podczas pracy z nimi należy jednak zachować ostrożność. Izocyjaniany są bowiem bardzo toksyczne i wiążą ze związkami, które wchodzą w skład organizmów żywych, tj. z wodą, białkiem, kwasami itp.

Najbardziej szkodliwe są wieloizocyjaniany małocząsteczkowe. Główne skutki ich działania na organizm człowieka to podrażnienia błon śluzowych dróg oddechowych, oczu i skóry. Najczęstszymi objawami zatrucia są: łzawienie, zaczerwienienie oraz pieczenie spojówek, błon śluzowych nosa, drapanie w gardle, kaszel, duszność, ucisk za mostkiem i bóle w klatce piersiowej.

Podczas wykonywania natrysków poliuretanowych wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej – ubrania i rękawic ochronnych oraz pełnej ochrony twarzy.

Dodatkowo wewnątrz budynków przeznaczonych dla ludzi po zastosowaniu pianki pomieszczenia powinny być wietrzone. Jeden z producentów podaje, że czas wietrzenia nie powinien być krótszy niż 14 dni. Po tym czasie pianki nie mają negatywnego wpływu na zdrowie człowieka.
W razie stosowania sztywnych pianek poliuretanowych należy również zwrócić uwagę na aspekt ochrony środowiska.

Do produkcji niektórych pianek poliuretanowych stosuje się bowiem środki spieniające w postaci rozpuszczalników chlorowcopochodnych, najczęściej freonu. Podczas spieniania freon częściowo odparowuje i zagraża środowisku. Ze względów ekologicznych niektórzy producenci stosują jako środek spieniający chlorek metylenu lub inne lotne związki. Podczas wyboru pianki poliuretanowej warto więc zwracać uwagę na to, czy producent deklaruje stosowanie bezfreonowych środków spieniających.

Izolacja z celulozy natomiast to produkt biologicznie czysty. Pomaga ona utrzymać w budynku zdrowy i higieniczny klimat. Zawiera retardanty i impregnaty, które są nieszkodliwe chemicznie – nie emitują niebezpiecznych związków (także w wyższych temperaturach) i nie ulatniają się. Podczas aplikacji nie wywołują alergii u wykonawców.

W razie przedostania się cząstek celulozy do układu oddechowego nie stwarza ona ryzyka dla zdrowia, ponieważ nie zawiera związków podrażniających płuca. Mimo to zaleca się stosowanie masek przeciwpyłowych w celu zapewnienia komfortu prac natryskowych.

Również wełna mineralna nie wpływa negatywnie na zdrowie człowieka. Osoby wrażliwe mogą jednak podczas natrysku odczuwać dyskomfort w postaci krótkotrwałego swędzenia skóry, kaszlu czy podrażnień śluzówki gardła i oczu wskutek ewentualnego pylenia. Dlatego producenci zapraw zalecają prowadzenie prac wykonawczych w kombinezonach ochronnych, maskach przeciwpyłowych chroniących górne drogi oddechowe oraz w okularach i rękawicach.

Wpływ omawianych materiałów na środowisko przedstawiono w dokumencie „Ökobilanzdaten im Baubereich” [2], stworzonym przez trzy szwajcarskie organizacje: KBOB, eco-bau i IBP. Jest on dostępny na publicznej platformie internetowej i przedstawia tabelaryczne zestawienie tzw. ekopunktów (UBP) przyznawanych materiałom budowlanym na podstawie zużycia energii pierwotnej w procesie produkcji i utylizacji oraz na podstawie towarzyszącej tym procesom emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Materiał bardziej przyjazny środowisku otrzymuje mniejszą liczbą ekopunktów.

W zestawieniu [2] przeanalizowano pianki PUR oraz celulozę (tabele 2–3). Nie uwzględniono natomiast termoizolacyjnej zaprawy mineralnej na bazie wełny mineralnej i cementu. Z uwagi na prawie 10-krotnie mniejsze zużycie całkowitej energii pierwotnej i ponad 17 razy mniejszą emisję gazów cieplarnianych celuloza otrzymała mniejszą liczbę ekopunktów niż pianki poliuretanowe. Bez wątpienia więc jest ona bardziej przyjazna środowisku.

PODSUMOWANIE

Wprawdzie rodzajów materiałów do izolacji natryskowej jest niewiele, ale wybór najlepszego rozwiązania nie jest łatwy. Właściwości fizyczne i mechaniczne, wpływ na środowisko i zdrowie człowieka, reakcja na ogień, możliwe miejsca wbudowania, zachowanie właściwości cieplnych podczas użytkowania – te i wiele innych czynników powinny mieć istotny wpływ na decyzję dotyczącą wyboru rodzaju natrysku.

Należy też pamiętać, że izolacje te powinny być aplikowane przez wykwalifikowanych operatorów natrysku, posiadających certyfikat producenta systemu. Dokument ten upoważnia do wykonywania izolacji metodą natrysku z użyciem specjalistycznych maszyn.

LITERATURA

 1. PN-EN 13501-1+A1:2010”, „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień”.
 2. „Ökobilanzdaten im Baubereich”, 2009/1, Juli 2012, Switzerland.
 3. ETA-04/0080, Europejska aprobata techniczna materiału isofloc F.
 4. AT/2007-10-0050, Aprobata techniczna zaprawy Cafco Therm.
 5. AT-15-6957/2011, Aprobata techniczna zaprawy Termogran i środka gruntującego Kemagrunt 1H.
 6. AT-15-8687/2011, Aprobata techniczna natryskowej pianki poliuretanowej SEALECTION 500.
 7. AT-15-7830/2009, Aprobata techniczna natryskowych pianek poliuretanowych IZOPIANOL 05/55 N i IZOPIANOL 03/35 N.
 8. AT-15-7674/2011, Aprobata techniczna natryskowych pianek poliuretanowych Polyuretan Spray S-303, Polyuretan Spray S‑353, Polyuretan Spray S-403, Polyuretan Spray S-503.
 9. P. Woyciechowski, M. Krupa, „Wykorzystanie makulatury gazetowej do ocieplania budynków – aspekty techniczne i ekonomiczne”, [w:] „Współczesne problemy ekonomiczne jako wyzwanie dla zmieniającej się gospodarki”, pod red. Z. Kwaśnika, W. Żukowa, Radom 2010, s. 26–34.
 10. E. Radziszewska-Zielina, „Analiza porównawcza parametrów termoizolacyjnych mających zastosowanie jako izolacja ścian zewnętrznych”, „Przegląd Budowlany”, nr 4/2009, s. 32–37.
 11. A. Kolbrecki, „Właściwości ogniowe układów z palną izolacją”, „Materiały Budowlane”, nr 1/1999, s. 30–31.
 12. „Wytyczne do weryfikacji projektów budynków mieszkalnych, zgodnych ze standardem NFOŚiGW”, Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Warszawa 2012.
 13. J. Papiński, L. Żabski, „Zrozumieć poliuretany”, „Materiały Budowlane”, nr 1/2011, s. 57–58.
 14. R. Soćko, S. Czerczak, „Diizocyjanian tolueno-2,6-diylu, diizocyjanian tolueno-2,4-diylu, toluilenodiizocyjanian (TDI) – mieszanina. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego”, „Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy”, nr 2/2010, s. 47–77.
 15. D. Ligocka, M. Jakubowski, „Izocyjanian metylu. Dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego”, „Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy”, nr 3/2005, s. 75–88.
 16. H. Kuczyńska, K. Płaczkiewicz, „Zabezpieczanie termoizolacyjnych pianek poliuretanowych przed działaniem warunków atmosferycznych”, „Ochrona przed Korozją”, nr 6/2008, s. 253–258.
 17. P. Parzuchowski, A. Szymańska, „Pianki poliuretanowe” [źródło internetowe, plik pdf],.
 18. Materiały informacyjne producentów natryskowych izolacji termicznych.
Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 1/2013

Komentarze

(2)
purizol.pl | 06.03.2014, 21:19
Izolacje natryskowe powolutku zadomawiają się na polskim rynku wszak daleko nam do krajów zagranicznych jak np. Ameryka. I co najważniejsze stają się coraz bardziej przystępne cenowo jak np: http://purizol.pl/pianka_poliuretanowa_cena.html
Johny111 | 15.07.2014, 11:06
Da się zauważyć coraz większy udział na rynku izolacji natrysku pianek. Jak wiadomo jednak realia polskie odstają od zachodu. Ludzie nie wiedzą tak naprawdę w co inwestują, jak pianki zachowają się za kilka-kilkanaście lat, na papierze wszytko wygląda pięknie... Znam przypadek gdzie bardzo nie przyjemne zapachy pianki utrzymywały się w domu kilka miesięcy a niezadowolony inwestor zdecydował na zmianę rodzaju izolacji. Szkoda czasu, pieniędzy i nerwów.
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Jakie korzyści przyniesie ocieplenie domów? Zobacz raport »

Eksperci wyliczyli, że na pełną termomodernizację wszystkich polskich domów o niskiej efektywności energetycznej potrzeba aż około 200 mld zł. czytaj dalej »

 


Dach 6-krotnie lżejszy od typowego? To możliwe »

Sprawdzony sposób na osuszenie ścian »

Nawet stara i słaba konstrukcja bedzie w stanie utrzymać takie pokrycie dachowe. czytaj dalej »

Istnieje wiele metod - bardziej lub mniej skutecznych, które w sposób chemiczny, mechaniczny lub grawomagnetyczny zabezpieczają przed kapilarnym podciąganiem wody. czytaj dalej »

Ciepła podłoga bez styropianu?


Obecnie coraz częściej wykonuje się podłogę na gruncie na podbudowie z keramzytu. Jedna warstwa tego lekkiego kruszywa zastępuje trzy tradycyjne: podsypkę piaskową, podłoże betonowe oraz materiał do izolacji termicznej. czytaj dalej »

 


Hydroizolacja fundamentów - jak chronić dom przed wodą?

Izolacja dachu płaskiego: 5 kwestii, o których powinien pamiętać wykonawca »

Prawidłowo zabezpieczone fundamenty chronią mur przed zawilgoceniem, a co za tym idzie blokują rozwój mikroorganizmów i innych form korozji biologicznej na powierzchni ściany. czytaj dalej » Podstawowa zasada dotycząca dachów płaskich jest taka, iż konstrukcje tego typu nigdy nie są… czytaj dalej »

 

Czy wiesz, jak prawidłowo zamontować okna?

Załóżmy, że montażysta użył całej swojej wiedzy i doświadczenia, a jednak okna czy drzwi nie działają prawidłowo. W czym tkwi problem? czytaj dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Synthos S.A. Synthos S.A.
Grupa Kapitałowa Synthos S.A. jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie...
4/2018

Aktualny numer:

Izolacje 4/2018
W miesięczniku m.in.:
 • - Wymagania dla betonu w konstrukcjach sztywnych
 • - Impregnaty w pracach naprawczo-remontowych
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.