Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 1/2017 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Program dopłat do domów energooszczędnych

External funding programme for low-energy houses
mgr inż. Jerzy Żurawski  |  IZOLACJE 7/8/2013  |  09.08.2013  |  2
Program dopłat do domów energooszczędnych
Program dopłat do domów energooszczędnych

W czerwcu tego roku rozpoczęto weryfikację wniosków o dofinansowanie kredytów na budowę lub zakup domów energooszczędnych ze środków NFOŚiGW. Po początkowo dużym zainteresowaniu programem zaczęły się pojawiać głosy krytyki. Obecnie większość biur projektowych albo zniechęca inwestorów do uczestnictwa w programie, albo przedstawia zaporowe warunki cenowe. Czy warto zatem starać się o dotację?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opracował projekt dopłat do kredytów hipotecznych na budowę lub zakup domów energooszczędnych. Na program przeznaczono 300 mln zł, co powinno pomóc w sfinansowaniu budowy ok. 4,5 tys. budynków jednorodzinnych w standardzie NF15 (mających zapotrzebowanie na energię użytkową EU nie większe niż 15 kWh/(m²·rok)) i NF40 (EU  ≤  40 kWh/(m²·rok)) oraz ok. 12 tys. mieszkań. Beneficjentami programu są przyszli właściciele domów – osoby fizyczne budujące dom jednorodzinny lub kupujące dom/mieszkanie od dewelopera.

Przewidywane nakłady i zwroty

Zgodnie z programem wysokość dopłat do budynków w standardzie NF40 wynosi 30 tys. zł, a do budynków w standardzie NF15 – 50 tys. zł. Można uzyskać również dopłaty do mieszkań – 11 tys. zł (mieszkanie znajdujące się w budynku o NF40) i 16 tys. zł (mieszkanie znajdujące się w budynku o NF15).

Spełnienie wymagań NFOŚiGW wiąże się jednak z dodatkowymi kosztami, które musi ponieść inwestor – należy wykonać projekty wykonawcze i próbę ciśnieniową, a także ponieść koszty weryfikacji dokumentacji oraz weryfikacji budowy. Ponadto trzeba uregulować podatek od darowizny, wynoszący zwykle 19%.

Projekty wykonawcze

Są niezbędne do budowy budynków energooszczędnych. Wiedza wykonawców na temat zagadnień związanych z wznoszeniem budynków niskoenergetycznych NF40 i NF15 jest zazwyczaj niewystarczająca – potrzebna jest analiza wielokryterialna, jaką potrafią wykonać jedynie odpowiednio wykwalifikowani fachowcy.

ABSTRAKT

W artykule przedstawiono zalety i wady programu dopłat do kredytów hipotecznych przeznaczonych na budowę lub kupno domów energooszczędnych. Podano zestawienie kosztów ponoszonych przez inwestora oraz obliczono realną wysokość dotacji. Wymieniono dokumenty, które należy przedstawić do weryfikacji. Zwrócono także uwagę na problemy z interpretacją wymogów.

The article presents advantages and disadvantages of an external funding programme for mortgage loans intended for the construction or purchase of low-energy houses. It specifies a statement of costs incurred by the investor and provides a calculation of the real amount of the subsidy. The article also contains a list of documents that should be submitted for verification and points out some problems related to the interpretation of the requirements.

Projektowanie budynków energooszczędnych z zastosowaniem drogich, zaawansowanych technologii wymaga bowiem dokładnego przeanalizowania zagadnień związanych z architekturą, urbanistyką, fizyką budowli, instalacją grzewczą czy wentylacją.

Próba ciśnieniowa

Test ten pozwala zweryfikować poprawność wykonania części prac budowlanych i może mieć wpływ nawet na kilkunastoprocentowe zmniejszenie zużycia energii. Gwarantuje poprawność wykonania wielu robót: uszczelnień, ciągłości paro- i wiatroizolacji, jakości stolarki budowlanej oraz montażu.

Koszt próby ciśnieniowej wynosi 1 tys. zł i zwraca się w ciągu 2–5 lat. Mimo to wykonawcy zwykle nie chcą poddawać swojej pracy żadnym testom – zwłaszcza próbom ciśnieniowym. Nieświadomi inwestorzy traktują zaś to badanie jako niepotrzebny, dodatkowy koszt, chociaż w rzeczywistości jego wykonanie chroni ich interesy.

Zestawienie kosztów udziału w programie

Realna dotacja w przypadku wykorzystania projektów domów gotowych wynosi 33,5 tys. zł w odniesieniu do domów o standardzie NF15 oraz 17,3 tys. zł w odniesieniu do domów o NF40. Szczegółowe wyliczenia zamieszczono w tabelach 1–3.

Zobacz także: Ile kosztuje wzniesienie niskoenergetycznego budynku jednorodzinnego?

Dokumentacja projektowa

Uzyskanie dotacji związane jest z pozytywną weryfikacją dokumentacji projektowej oraz dokumentacji procesu budowy (wykonywanej po zakończeniu budowy). Przed otrzymaniem „promesy” dotacji weryfikowane są: projekt budowlany z pozwoleniem na budowę, projekty wykonawcze oraz charakterystyka energetyczna opracowana zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 3 do Programu Priorytetowego. Dokument ten zawiera wytyczne co do podstawowych wymogów niezbędnych do uzyskania oczekiwanych standardów energetycznych w budynkach mieszkalnych.

Weryfikację projektu wykonuje weryfikator akredytowany przez Związek Banków Polskich. Inny akredytowany weryfikator sprawdza inwestycję po jej zakończeniu. Lista weryfikatorów dostępna jest na stronie Związku Banków Polskich.

 

 

Aby potwierdzić spełnienie przez budynek wymagań w zakresie standardu energetycznego NF15 lub NF40, należy przedstawić do weryfikacji:

 • projekt budowlany, na podstawie którego uzyskano pozwolenie na budowę, wykonany zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane [1];
 • branżowe projekty wykonawcze umożliwiające praktyczną realizację zaprojektowanego budynku, wykonane zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy Prawo budowlane [1];
 • obliczenia potwierdzające osiągnięcie przez budynek określonego standardu energetycznego;
 • oświadczenie projektanta, że projekt wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego [2] oraz że spełnia wymagania programu dopłat do domów energooszczędnych.
ZOBACZ TAKŻE
  Jak obniżyć koszty ogrzewania budynku?

Nabór kandydatów na weryfikatorów „domów energooszczędnych”

Które banki udzielą kredytów na domy i mieszkania energooszczędne?

Projekt budowlany oraz branżowe projekty wykonawcze muszą być wykonane z uwzględnieniem minimalnych wymagań technicznych określonych przez NFOŚiGW. Projekty te podlegają weryfikacji w trakcie procedury przyznania dofinansowania i muszą zawierać:

 • opis zastosowanej metody obliczeniowej z odwołaniem do obowiązujących aktów prawnych i norm;
 • opis i uzasadnienie założeń i danych wyjściowych przyjętych do obliczeń, co wiąże się z obliczeniem:

  – wartości współczynnika przenikania ciepła zgodnie z normą PN-EN ISO 6946:2008 [3], przy zastosowaniu wartości obliczeniowych lobl. wyznaczonych zgodnie z normą PN-EN ISO 10456:2004 [4] i uwzględnieniu poprawek na łączniki mechaniczne, na nieszczelności oraz poprawki odnośnie dachu odwróconego,
 • – wartości liniowych mostków cieplnych zgodnie z normą PN­‑EN ISO 10211:2008 [5], wraz z raportem obliczeń w formie załącznika do charakterystyki energetycznej budynku,
  – strat ciepła do gruntu zgodnie z normą PN-EN ISO 13370:2008 [6],
  – wartości współczynnika przenikania ciepła okien, drzwi i rolet zgodnie z normą PN-EN ISO 10077-1:2007 [7], wraz z raportem obliczeń w formie załącznika do charakterystyki energetycznej budynku.

Prezentacja toku obliczeń powinna być przejrzysta i umożliwiać weryfikację wyników pośrednich i wyniku końcowego obliczeń na każdym etapie ich wykonywania. Do obliczeń można wykorzystać dowolne dostępne na rynku oprogramowanie komputerowe, pod warunkiem, że obliczenia wykonywane przy jego użyciu są zgodne z metodyką wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, według obowiązujących norm oraz z uwzględnieniem wymagań NFOŚiGW.

Należy podać informacje dotyczące nazwy i wersji programu oraz dołączyć do dokumentacji pliki wsadowe z danymi do obliczeń w oryginalnej wersji elektronicznej i formacie PDF. To samo dotyczy wydruków wyników obliczeń.

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 7/8/2013

Komentarze

(2)
taurus90 | 21.08.2013, 13:13
Autor podał w artykule odwołania do nieaktualnych aktów, powinno być:
- ustawa "Prawo budowlane": Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 t.j.;
- norma PN-EN ISO 10456:2008.
Sylwia99 | 22.10.2013, 12:38
Szczegóły - ważne że wogóle chcą coś dopłacić
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


System Ciepłej Belki Montażowej - co to takiego?

ciepła belka montażowa

Montaż okien w warstwie ocieplenia to z jednej strony nic nowego, ponieważ wykonywany jest od dziesiątek lat w obiektach... czytaj dalej »

 


Budujesz dom jednorodzinny? Zajrzyj tutaj »

Sprawdź gdzie można zastosować izolację z wełny mineralnej i wybierz najlepszy produkt dla siebie. czytaj dalej »


Termomodernizacja - od czego zacząć?

Farby do wnętrz i elewacji - jakie powinny być?

Bardzo ważna przed podjęciem jakichkolwiek działań jest ocena stanu technicznego budynku podlegającego termomodernizacji. czytaj dalej » W 2002r. rynek farb fasadowych został zrewolucjonizowany przez farbę zolowo-krzemianową, która bazuje na całkowicie nowatorskiej koncepcji spoiw, dzięki czemu... czytaj dalej »

Wszystko, co warto wiedzieć o izolacji budynku »


Komfortowy i energooszczędny dom zapewnia swoim mieszkańcom izolację od gorąca, zimna, hałasu oraz... wysokich rachunków za ogrzewanie i klimatyzację czytaj dalej »

 


Jak oszczędzić podczas izolacji poddasza?

Co to jest polistyren ekstrudowany XPS?

Każdy chce oszczędzić. To dość oczywiste, nie trzeba tego udowadniać. Natomiast tylko niektórzy potrafią spojrzeć w przyszłość i przeanalizować swoje wydatki w perspektywie czasu, tak żeby naprawdę oszczędzić, a nie zapłacić później i to w nieprzewidzianym momencie. czytaj dalej » Dynamiczny rozwój rynku budowlanego i coraz bardziej restrykcyjne przepisy ukierunkowane na dbałość o otaczające nas środowisko powodują, że inwestorzy, projektanci i wykonawcy szukają proekologicznych, trwałych materiałów budowlanych wysokiej jakości. czytaj dalej »

Skośny dach zielony? Poznaj ten i inne systemy dachów zielonych »

Od nachylenia dachu powyżej 15 stopni konieczne jest zastosowanie systemowego rozwiązania zabezpieczającego... czytaj dalej »


Czy znasz ten niezawodny sposób na uszczelnienie fug?

Czego użyć by wykonać ciepły montaż okna?

Taśmy rozprężne posiadają ponadprzeciętną odporność na deszcz ponad 600 Pa (odpowiada to sile wiatru ponad 11° w skali Beauforta).
czytaj dalej »

Zgodnie z zasadami montażu okien wg niemieckiego RAL, wykorzystywana jest zasada „szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz”... czytaj dalej »

Spotkanie branży OZE w Warszawie. Zobacz program »

Trzy dni targów RE-energy będą wypełnione konferencjami, również o zasięgu międzynarodowym, podczas których omawiane będą tematy istotne dla rynku OZE. czytaj dalej »


W ten sposób wyeliminujesz niekorzystne mostki cieplne »

Jak prawidłowo wybrać płytę styropianową do ocieplenia ściany w systemie ETICS?

Poszukujesz rozwiązań paroizolacyjnych?
czytaj dalej »

Jakość izolacyjności termicznej systemu ETICS, zależy od materiału termoizolacyjnego, użytego w tym systemie. czytaj dalej »

Jak obliczać wymiary oraz parametry izolacji technicznych dla różnych systemów?

Skorzystaj z rozwiązań online i sprawnie wykonuj obliczenia na większości urządzeń! czytaj dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Synthos S.A. Synthos S.A.
Grupa Kapitałowa Synthos S.A. jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie...
7/8/2018

Aktualny numer:

Izolacje 7/8/2018
W miesięczniku m.in.:
 • - Izolacje techniczne
 • - Badanie skuteczności prac iniekcyjnych
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.