Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Izolacyjność cieplna płyt warstwowych

Thermal-insulating power of sandwich panels
dr inż. Robert Geryło  |  IZOLACJE 4/2012  |  03.05.2012
Przykład zastosowania płyt warstwowych w budynku niemieszkalnym
Przykład zastosowania płyt warstwowych w budynku niemieszkalnym
MP-Alamentti

Płyty warstwowe mają wiele właściwości, dzięki którym są powszechnie stosowane w budynkach niemieszkalnych w systemach modułowych lekkiej obudowy. Pojawia się jednak pytanie: czy spełniają one aktualne wymagania energetyczne w takich obiektach? A w związku z tym czy przegrody z nich wykonane charakteryzują się odpowiednią izolacyjnością cieplną1? I czy mogą być stosowane w obiektach o bardzo małym zapotrzebowaniu na energię?

W budynkach niemieszkalnych (fot. 1–3), głównie handlowych, usługowych, magazynowych i przemysłowych, często stosuje się przegrody zewnętrzne wykonane z płyt warstwowych, z rdzeniem z izolacji cieplnej w okładzinach. Ich podstawową właściwością techniczną, istotną z uwagi na charakterystykę energetyczną budynków, jest współczynnik przenikania ciepła U, wyrażany w W/(m²·K).

Zobacz także: Właściwości akustyczne płyt warstwowych

Wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej przegród w budynkach niemieszkalnych

Aktualne wymagania rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], dotyczące zapewnienia racjonalnie niskiego poziomu energii potrzebnej do użytkowania budynków są spełnione m.in. wtedy, gdy izolacyjność cieplna przegród umożliwia osiągnięcie maksymalnych dopuszczalnych wartości współczynnika przenikania ciepła (wybrane wartości współczynnika U przegród w budynkach użyteczności publicznej i produkcyjnych podano w tabelach 1 i 2).

Współczynnik przenikania ciepła płyt warstwowych

Wartości współczynnika przenikania ciepła wyrobów objętych normą PN-EN 14509:2010 [2] określa się przy z uwzględnieniu wpływu zamka w połączeniu płyt. Stosuje się jedną z następujących metod obliczeniowych.

1. Wartość U określa się zgodnie ze wzorem (1) na podstawie obliczeń rozkładu temperatury wykonanych według wymagań normy PN-EN ISO 10211:2008 [3].

 (1)

gdzie:

ABSTRAKT

W artykule opisano wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej przegród w budynkach, w których stosuje się przegrody zewnętrzne wykonane z płyt warstwowych. Przedstawiono sposoby obliczeń wartości współczynnika przenikania ciepła płyt warstwowych, a także przegród z nich wykonanych. Zaprezentowano przykładowe wyniki obliczeń oraz wnioski dotyczące izolacyjności cieplnej przegród z płyt warstwowych.

The article describes the requirements concerning thermal-insulating power of building fabric in buildings which utilise envelope made of sandwich panels. It presents the methods of calculating the value of heat transfer coefficient of sandwich panels, as well as of building fabric made of such panels. It also presents exemplary calculation results and conclusions concerning thermal-insulating power of building fabric made of sandwich panels.

q – obliczona zgodnie z normą PN-EN ISO 10211:2008 [3] gęstość liniowa strumienia ciepła [W/m], przy przyjęciu różnicy temperatury środowiska wewnętrznego i zewnętrznego Δθ,
B – szerokość modularna płyty warstwowej [m].

Przykład wyników obliczeń pokazano na rys. Uwzględnia on wpływ dowolnego kształtu niepłaskich płyt warstwowych (trapezowych, falistych, dachówkowych) oraz złącza między płytami.

2. Wartość U określa się zgodnie ze wzorem (2), z zastosowaniem normowych wartości tabelarycznych uwzględniających wpływ złącza dwóch takich samych płyt warstwowych z okładzinami stalowymi.

 

gdzie:
dc – grubość nominalna rdzenia płyty [m],
Δe – dodatek normowy do grubości uwzględniający dodatkową grubość płyt z zewnętrzną blachą trapezową [m],
λu – projektowa wartość współczynnika przewodzenia ciepła materiału stanowiącego rdzeń płyty [W/(m·K)], określona na podstawie wartości deklarowanej według normy PN-EN 13162:2009 [4] (gdy rdzeń wykonany jest z wełny mineralnej), PN-EN 13163:2009 [5] (gdy rdzeń jest ze styropianu), PN-EN 13165:2010 [6] (rdzeń z pianki poliuretanowej lub poliizocyjanurowej),
tni, tne – grubości nominalne odpowiednio wewnętrznej i zewnętrznej blachy stalowej [m],
λfi, λfe – współczynniki przewodzenia ciepła materiału, z którego wykonano blachę wewnętrzną i zewnętrzną (najczęściej 50 W/m·K),
Rsi, Rse – opory przejmowania ciepła odpowiednio na powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej [m²·K/W], według normy PN­‑EN ISO 6946:2008 [7],
f – współczynnik określający wpływ liniowego współczynnika przenikania ciepła złącza dwóch takich samych płyt warstwowych, według normy PN-EN 14509:2010 [2] (wartości współczynnika f wybranych typów złączy przedstawiono w tabeli 3).

Przeczytaj: Płyty warstwowe w systemach lekkiej obudowy budynków

Przykładowe wyniki obliczeń współczynnika U według wzoru (2) zamieszczono w tabeli 4. Wartości określono w odniesieniu do płaskich płyt warstwowych z okładzinami stalowymi o szerokości modularnej 1 m.

Współczynnik przenikania ciepła przegród z płyt warstwowych

Wartość współczynnika przenikania ciepła przegrody budynku (ściany, dachu) wykonanej z płyt warstwowych, z uwzględnieniem wpływu ich mocowania łącznikami mechanicznymi do konstrukcji nośnej, oblicza się według wzoru:

gdzie:
n – liczba łączników mechanicznych na m² przegrody,
Χ – punktowy współczynnik przenikania ciepła wywołany łącznikiem mechanicznym przenikającym przez płytę warstwową, obliczony wg normy PN-EN ISO 10211:2008 [3] [W/K].

Wartość współczynnika Χ zależy od średnicy łącznika mechanicznego, współczynnika przewodzenia ciepła materiału, z którego jest on wykonany, oraz grubości płyty warstwowej i współczynnika przewodzenia ciepła rdzenia. W odniesieniu do typowego sposobu mocowania płyt warstwowych dodatek do współczynnika U z uwagi na łączniki mechaniczne zwykle nie przekracza 0,01 W/(m²·K).

PODSUMOWANIE

Potrzebujesz więcej TREŚCI?

Odbierz TUTAJ
IZO-newsletter »

Wyniki wykonanych obliczeń potwierdzają, że płyty warstwowe o różnym materiale rdzenia i odpowiedniej grubości spełniają aktualne wymagania energetyczne w budynkach użyteczności publicznej oraz przemysłowych, magazynowych i gospodarczych.

Przeczytaj: Kolor okładziny a obciążenia termiczne płyt warstwowych

Najgrubsze rdzenie z uwzględnionych uzyskały wartości współczynnika przenikania ciepła U poniżej 0,25 W/(m²·K). Przegrody budynków wykonane z płyt warstwowych z takim rdzeniem mogą więc charakteryzować się dużą izolacyjnością cieplną znacząco ograniczającą straty ciepła przez przenikanie. Umożliwia to ich stosowanie w obiektach, które mają charakteryzować się bardzo małym zapotrzebowaniem na energię do ich ogrzewania.

LITERATURA

  1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2008 r. nr 201, poz. 1238).
  2. PN-EN 14509:2010, „Samonośne izolacyjno-konstrukcyjne płyty warstwowe z dwustronną okładziną metalową. Wyroby fabryczne. Specyfikacje”.
  3. PN-EN ISO 10211:2008, „Mostki cieplne w budynkach. Strumienie ciepła i temperatury powierzchni. Obliczenia szczegółowe”.
  4. PN-EN 13162:2009, „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.
  5. PN-EN 13163:2009, „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.
  6. PN-EN 13165:2010, „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.
  7. PN-EN ISO 6946:2008, „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”.

1 Niniejszy artykuł – dotyczący izolacyjności cieplnej płyt warstwowych – jest trzecim z kolei na temat tych wyrobów. Poprzednio opublikowane to: P. Tokarz, „Płyty warstwowe w systemach lekkiej obudowy budynków”, „IZOLACJE”, nr 2/2012, s. 24–26, E. Nowicka, „Właściwości akustyczne płyt warstwowych”, „IZOLACJE”, nr 3/2012, s. 48–51.

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 4/2012

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Dobierz najlepszy materiał termoizolacyjny. Sprawdź »


Ocieplenie powinno być trwałe i odporne na niekorzystne oddziaływanie czynników atmosferycznych... ZOBACZ »


Jak ochronić przed wodą podpiwniczenia i fundamenty?

Wykańczasz dom i potrzebne Ci wysokiej jakości materiały?

W przypadku aplikacji na podłożach wykazujących mikropęknięcia, przy wykonywaniu izolacji wodoszczelnej wanien...
czytaj dalej »

Dopasuj rozwiązanie do Twoich potrzeb i rodzaju wykonywach prac... czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Uszczelnianie dachu - to warto wiedzieć »

Zarabiaj pieniądze sprzedając prąd »

Przeczytaj, zanim zdecydujesz się na zakup konkretnego materiału. czytaj dalej » Wszystkie znane obecnie źródła energii, poza energią geotermalną i atomową, są pośrednio efektem działania promieniowania słonecznego... czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Jak zabezpieczyć rury przed stratami ciepła?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Czym powinieneś kierować się przy wyborze odpowiedniej izolacji rur? czytaj dalej »

Akustyczne płyty ścienne i sufitowe »

Energooszczędne płyty warstwowe z izolacją z wełny mineralnej o unikalnych właściwościach przeciwpożarowych i strukturalnych...  czytaj dalej »


Jak przyspieszyć prace budowlane?

Zobacz, jak możesz zaoszczędzić czas (i pieniądze). Uzyskaj bezpłatną wycenę materiałów w 48 godzin!  czytaj dalej »


Łatwa hydroizolacja dachu bez mieszania i odmierzania »

Gdzie stosować izolację polimocznikową?

Wymagania dotyczące dachów płaskich będą zawsze kompleksowe. Już od dawna dachy płaskie stają się „dachami użytkowymi“, przykładowo dla urządzeń fotowoltaicznych, klimatyzacyjnych, wymienników ciepła i wielu innych...
czytaj dalej »

Być może wciąż zastanawiasz się czy Twoja firma powinna zainwestować w posadzki epoksydowe? Jeśli szukasz odpowiedniego materiału na podłogę w hali produkcyjnej... czytaj dalej »


Jak trwale zabezpieczyć budynki przed wodą?

Skutecznie zabezpiecz budowane konstrukcje przed pożarem »

Rozwijamy kreatywne rozwiązania dla osiągniecia pożądanego sukcesu nawet w przypadku specjalnych projektów czytaj dalej » Masywne elementy budowlane w starych obiektach często nie spełniają wymagań przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach. czytaj dalej »

Chcesz ograniczyć straty ciepła z budynku? Zobacz »


W obecnych czasach rosnące ceny energii cieplnej i elektrycznej skłaniają do analizy strat ciepła w budynkach mieszkalnych. Jedynym sposobem ograniczenia kosztów jest... ZOBACZ »Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Triflex Polska Triflex Polska
Triflex zyskał na rynku europejskim pozycję lidera w zakresie opracowywania, kompleksowego doradztwa oraz zastosowania uszczelnień i powłok...
6/2019

Aktualny numer:

Izolacje 6/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Problemy eksploatacyjne tynków wewnętrznych
  • - Warunki techniczne robót murarskich
Zobacz szczegóły
Jaką technologię wykonania tarasu wybrać w naszym klimacie?

Jaką technologię wykonania tarasu wybrać w naszym klimacie?

Zarówno w starych, jak i nowo wzniesionych budynkach coraz częściej można zauważyć bardzo zły stan balkonów i tarasów. Dlaczego tak się dzieje?
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.