Wykładziny posadzkowe z płytek – podłoże pod płytki ceramiczne

Tile floor coverings – floor base for ceramic tile (Part 1)
mgr inż. Maciej Rokiel  |  IZOLACJE 2/2012  |  17.12.2013  |  3
Wykładziny posadzkowe z płytek – podłoże pod płytki ceramiczne
Wykładziny posadzkowe z płytek – podłoże pod płytki ceramiczne

W Niemczech zagadnienia związane z wykonywaniem wykładzin ceramicznych regulowane są przynajmniej przez kilkanaście różnego rodzaju norm i wytycznych. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w polskich dokumentach tego typu, które często zawierają niepełne informacje lub podają mniej rygorystyczne wymagania.

Wykładzina z płytek ceramicznych to bardzo często spotykana warstwa użytkowa podłóg. O jakości jej wykonania świadczy nie tylko wygląd i ułożenie płytek, lecz także bezproblemowa eksploatacja.

W wykonawstwie wykładzin należy uwzględnić:

 •  zagadnienia związane z podłożem (jego rodzaj, sposób przygotowania, wymagane parametry: wytrzymałość, wilgotność, wysezonowanie, równość itp.),
 • dobór zapraw klejących,
 • parametry płytek ceramicznych.

Poprawne wykonanie wykładziny nie sprowadza się jednak wyłącznie do fizycznego ułożenia płytek (z czym związane są wymienione zagadnienia), ale dotyczy również układu warstw podłogi – musi on być odpowiedni do konkretnego zastosowania (rys. 1), by wykładzina była trwała.

Bezpośredni wpływ na trwałość wykładzin, zwłaszcza w wypadku jastrychu pływającego lub jastrychu na warstwie rozdzielającej, mają grubość i klasa jastrychu. W polskich normach i wytycznych brak jednak informacji na ten temat. Podana jest tylko minimalna wytrzymałość na ściskanie.

Rodzaje podloża

Podłożem pod płytki posadzkowe najczęściej jest:

 • beton,
 • zaprawy naprawcze (np. typu PCC z systemów naprawy konstrukcji betonowych i żelbetowych, 
 •  jastrych cementowy,
 • jastrych anhydrytowy (nie należy go stosować w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych z odpływami w posadzce),
 • suchy jastrych gipsowy – płyty (nie należy go stosować w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych z odpływami w posadzce).

W tabeli 1 zostały przedstawione rodzaje podłoży w zależności od zastosowania – na zaprawie grubo- lub cienkowarstwowej, na zewnątrz lub wewnątrz oraz w obszarach suchych bądź mokrych.

Wymagania wobec podłoża

Wymagania dotyczące podłoża pod płytki można podzielić na:

 • wymogi wytrzymałościowe (przede wszystkim wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie przy zginaniu),
 • wymogi wynikające z właściwości zapraw klejących (np. dotyczące wilgotności, temperatury, wysezonowania),
 • pozostałe wymogi (czystość, równość itp.).

Niektóre z nich są oczywiste (np. czystość). Precyzyjne określenie innych (np. równości czy parametrów wytrzymałościowych) jest bardziej problematyczne.

Parametry wytrzymałościowe

W wypadku parametrów wytrzymałościowych podłoża pod wykładziny ceramiczne punktem wyjścia jest określenie obciążeń (np. mechanicznych, termicznych) oraz miejsca zastosowania. Drugie kryterium jest równie ważne jak pierwsze. Przykładowo – inne są wymagania stawiane podłożu pod płytki w łazience, inne – podłożu na dnie niecki, tym bardziej że podłożem może być jastrych pływający, na warstwie rozdzielającej lub zespolony.

W odniesieniu do podłoża betonowego norma PN-EN 206­‑1:2003 [1] jako minimalną klasę betonu przyjmuje C8/10. To, teoretycznie, absolutnie minimalna wytrzymałość na ściskanie podłoża. Więcej szczegółów podają następujące niemieckie publikacje1):

 • „Beläge auf Zementestrich. Fliesen und Platten aus Keramik, Naturwerkstein und Betonwerkstein auf beheizten und unbeheizten Zementgebundenen Fussbodenkonstruktionen” [3],
 • „Beläge auf Calziumsulfatestrich. Keramische Fliesen und Platten, Naturwerkstein und Betonwerkstein auf calziumsulfatgebundenen Estrichen” [4],
 • „Schwimmbadbau. Hinweise für Planung und Ausführung keramischer Beläge im Schwimmbadbau” [5],
 • „Außenbeläge. Belagkonstruktionen mit Fliesen und Platten außerhalb von Gebäuden” [6],
 • „Verbundabdichtungen. Hinweise für die Ausführung von flüssig zu verarbeitenden Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den Innen – und Außenbereich” [7].

Analiza wytycznych [3–7] pozwala na zdefiniowanie minimalnych wymagań dotyczących podłoża pod płytki. Szczegółowe wymogi, w zależności od występujących obciążeń mechanicznych, podane zostały w normach:

 • DIN 18560-1:2004 [8],
 • DIN 18560-2:2004 [9],
 • DIN 18560-3:2004 [10],
 • DIN 18560-4:2004 [11].

Oprócz wymogu dostosowania parametrów wytrzymałościowych jastrychu do obciążeń normy niemieckie [8–11] zawierają dodatkowe wymagania.

Zgodnie z normą DIN 18560-2:2004 [9] dla jastrychów zespolonych (rys. 2–3) cementowych, anhydrytowych i żywicznych jest to klasa wytrzymałości min. C20 F3 zgodnie z nomenklaturą PN-EN 13813:2003 [12].


Jesteś pracownikiem firmy budowlanej albo projektantem/ architektem? Specjalizujesz się w dziedzinie izolacji lub studiujesz budownictwo? Jeśli jesteś związany z szeroko pojętą branżą izolacyjną lub budowlaną, możesz łatwo zyskać dostęp do fachowych artykułów i najnowszych informacji. Zamów bezpłatny newsletter serwisu www.izolacje.com.pl.


To jednak tylko najprostszy przypadek. Sytuacja komplikuje się w wypadku jastrychów pływających (rys. 4–5). W tabelach 2–4 zostały podane wymagania normy DIN 18560-2:2004 [9] w odniesieniu do jastrychów pływających, w zależności od obciążenia i rodzaju jastrychu.

Podane grubości mogą być zmniejszone o 5 mm (przy zachowanej minimalnej grubości jastrychu 30 mm), jeśli grubość warstwy termoizolacji nie przekracza 40 mm.

W wypadku jastrychów cementowych oraz anhydrytowych na warstwie rozdzielającej (rys. 6) norma DIN 18560-2:2004 [9] określa wymagania pozwalające na sklasyfikowanie ich jako F4, w wypadku jastrychów żywicznych – F7. Minimalna grubość to odpowiednio: 35 mm, 30 mm oraz 15 mm.

Łatwo zauważyć, że podawana wcześniej minimalna wytrzymałość na ściskanie rzędu 10 MPa jest niewystarczająca. Specyfika obciążeń niektórych konstrukcji czy nawet specyfika samej konstrukcji mogą wymuszać inne parametry podłoża. Na przykład w konstrukcji tarasowej z uszczelnieniem zespolonym podłożem pod płytki jest jastrych dociskowy. Obciążenia termiczne wymuszają wykonanie jastrychu o grubości min. 50 mm i wytrzymałości na ściskanie 20 MPa (według wytycznych ZDB, „Außenbeläge. Belagkonstruktionen…” [6] i BEB Merkblatt, „Hinweise…” [14]). Ostatecznie powinien to być jastrych klasy CT C20 F4.

Inaczej także sytuacja wygląda w wypadku wykładzin ceramicznych w basenach. Równość betonowego podłoża rzadko jest odpowiednia, często konieczne jest więc stosowanie warstw wyrównujących, które będą podłożem pod płytki. Obecność uszczelnienia zespolonego nie zmienia w zasadniczy sposób wymagań. Tu zdecydowanie najlepszym materiałem do wyrównywania ubytków czy reprofilacji jest system zapraw naprawczych typu PCC z systemów naprawy konstrukcji betonowych i żelbetowych, zgodnych z normą PN-EN 1504-3:2006 [15] (zalecana klasyfikacja przynajmniej R3) lub mających inne dokumenty odniesienia (np. aprobatę ITB), o wytrzymałości na ściskanie przynajmniej 25 MPa (wartość zalecana). Grubość tak nakładanej warstwy może wynosić od 1 mm do nawet 100 mm. Zależy to od zastosowanej zaprawy naprawczej. Wytyczne „Schwimmbadbau. Hinweise für Planung und Ausführung keramischer Beläge im Schwimmbadbau” [5] dopuszczają stosowanie jako warstwę wyrównującą na dnie niecki jastrychów zespolonych klasy przynajmniej CT C25 F4, spełniających wymagania normy PN­‑EN 13813:2003 [12] o min. grub. 20 mm i maks. grub. 50 mm. W celu zapewnienia przyczepności konieczne jest wykonanie warstwy sczepnej.

W wypadku plaż basenowych oprócz betonu podłożem może być jastrych klasy przynajmniej CT C25 F4, spełniający wymagania normy PN-EN 13813:2003 [12].

Osobno trzeba wspomnieć o pomieszczeniach wilgotnych i mokrych. W tabeli 5 podano dopuszczalne rodzaje podłoży pod uszczelnienie zespolone posadzek z wykładzinami ceramicznymi według wytycznych „Verbundabdichtungen. Hinweise für die Ausführung von flüssig zu verarbeitenden Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den Innen – und Außenbereich” [7].

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 2/2012

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Chemia budowlana - porady ekspertów »


Masz wątpliwości i pytania jak rozwiązać Twój problem techniczny? Dobierz stosowną technologię do Twoich potrzeb... ZOBACZ »


Planujesz remont balkonu lub tarasu? Sprawdź »

7 zalet stosowania płyt warstwowych

Aby balkon lub taras nie sprawiał właścicielom kłopotów podczas użytkowania...
czytaj dalej »

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, szczególnie halowe użyteczności publicznej, przemysłowe i rolnicze bez obudowy... czytaj dalej »

Alternatywa dla wełny i styropianu »


W porównaniu do tradycyjnych metod izolacji dachu... ZOBACZ »


Konsole do elewacji wentylowanych - wiedz więcej »

Która fuga szybko wiąże i jest łatwa w utrzymaniu czystości?

Umożliwiają osiągnięcie współczynnika przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych na poziomie poniżej... czytaj dalej » Tego typu materiałów poszukują najbardziej wymagający użytkownicy, ceniący estetykę, funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz... czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr...  czytaj dalej »


Na czym polegają prace uszczelniające?

Jak zabezpieczyć wnętrze przed dużym nasłonecznieniem?

Prace uszczelniające mają na celu odcięcie niebezpiecznych materiałów, substancji lub po prostu... czytaj dalej » Dużym zainteresowaniem właścicieli domów cieszy się też.. czytaj dalej »

Jak pozbyć się grzyba z elewacji?


Elewacja budynku narażona jest nie tylko na zmienne warunki atmosferyczne, lecz także na... ZOBACZ »


Chemia budowlana - porady ekspertów »

Wybierz najlepszy materiał do ociepleń »

Masz wątpliwości i pytania jak rozwiązać Twój problem techniczny? Dobierz stosowną technologię do Twoich potrzeb... czytaj dalej » Czym różnią się materiały do izolacji poszczególnych elementów budynku? czytaj dalej »

Naprawa balkonów i tarasów - czego użyć?


Balkony, tarasy, loggie i schody są elementami obiektów budowlanych stale narażonymi na niszczące czynniki środowiska... ZOBACZ »


Papa podkładowa - przepłacanie czy oszczędność?

Jak zabezpieczyć budynek przed wilgocią?

Wśród budowniczych wciąż trwa otwarta dyskusja na temat potrzeby stosowania papy podkładowej...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Planujesz wymianę dachu? Sprawdź »


Dzięki lekkości dachówek nie ma potrzeby wzmacniania Twojej starej struktury dachowej. W niektórych przypadkach jest nawet... ZOBACZ »


Żaluzje zewnętrzne - dlaczego warto je zamontować?

Szukasz pomysłu na wykończenie elewacji? Sprawdź

To doskonała inwestycja, która nie tylko podnosi wartość budynku mieszkalnego...
czytaj dalej »

Tynki cienkowarstwowe tworzą ochronno-dekoracyjną zewnętrzną warstwę o wysokiej odporności na... czytaj dalej »

Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Flowcrete Polska Sp. z o.o.
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Jesteśmy producentem i dystrybutorem materiałów do wykonywania bezspoinowch posadzek żywicznych -...
4/2020

Aktualny numer:

Izolacje 4/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS?
 • - Balkony – projektowanie numeryczne złączy z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.