Uszczelnienie zespolone (podpłytkowe) z materiałów stosowanych w postaci ciekłej

Wytyczne ZDB
mgr inż. Maciej Rokiel  |  IZOLACJE 5/2010  |  21.11.2011

W styczniu 2010 r. ukazały się wytyczne „Verbundabdichtungen. Hinweise für die Ausführung von flüssig zu verarbeitenden Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den Innen- und Außenbereich” [1] będące aktualizacją ich wydania z 2005 r. Wytyczne te odnoszą się do przepisów prawa budowlanego obowiązującego w Niemczech, co nie oznacza, że nie można z nich korzystać w Polsce. Wręcz przeciwnie – stanowią jedno z najbardziej aktualnych źródeł wiedzy w tym zakresie. Artykuł opisuje zmiany w tych wytycznych w stosunku do ostatniego ich wydania.

Nie wszyscy użytkownicy budynków zdają sobie sprawę z tego, że zastosowanie odpowiedniej hydroizolacji w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych nie sprowadza się wyłącznie do wyboru materiału hydroizolacyjnego. Nie chodzi o sam materiał, lecz o system, który w najprostszej postaci składa się z powłoki wodochronnej, kształtek i taśm uszczelniających, zaprawy klejącej i spoinującej, a także elastycznej masy do wypełniania dylatacji. Są to składniki tzw. uszczelnienia zespolonego (zwanego także podpłytkowym), w którym warstwa ochronna (okładzina ceramiczna lub z kamieni naturalnych – fot. 1) zabezpiecza hydroizolację przed uszkodzeniem. Dobór systemu musi być poprzedzony analizą obciążeń oddziałujących na uszczelnianą powierzchnię. Dalszym krokiem jest przyjęcie odpowiedniego rozwiązania technologiczno-materiałowego oraz właściwego układu warstw (rodzaju materiałów, grubości warstw itp.).

Punktem wyjścia jest jednak określenie stopnia obciążenia wodą jego poszczególnych części. Jest to bardzo istotne, ponieważ nie zawsze hydroizolacja musi być wykonywana na całej powierzchni (na ścianach i posadzce) – w wielu sytuacjach wystarczy wykonanie powłoki wodochronnej w części pomieszczenia. Od stopnia obciążenia wilgocią/wodą zależy również dobór materiałów hydroizolacyjnych.

Rodzaje materiałów stosowanych jako hydroizolacje podpłytkowe

Ogólnie rzecz biorąc, stosuje się trzy typy materiałów do wykonania hydroizolacji podpłytkowych (przy czym ich zastosowanie nie jest zupełnie dowolne). Są to:

  • cienkowarstwowe zaprawy uszczelniające (tzw. mikrozaprawy lub szlamy) – w skład tych polimerowo-cementowych zapraw wchodzą: cement, selekcjonowane kruszywo mineralne o uziarnieniu dobranym według specjalnie opracowanej krzywej przesiewu, włókna i specyficzne dodatki (specjalnie modyfikowane żywice, związki hydrofobowe itp.). Skład ten gwarantuje skuteczne działanie uszczelniające nawet przy niewielkich grubościach warstwy. Do tego dochodzi wodna dyspersja polimerów (lub redyspergowalne kopolimery), która zapewnia znaczną elastyczność zaprawy po związaniu. Dodatkową zaletą cementowych zapraw jest ich możliwość aplikowania na wilgotnych podłożach. Zaprawy te wiążą przez hydratację i wysychanie;
  • dyspersyjne polimerowe masy uszczelniające (folie w płynie) – są to bezrozpuszczalnikowe masy składające się z wodnej dyspersji tworzyw sztucznych. Dają gwarancję pełnego zabezpieczenia przeciwwilgociowego i uszczelnienia powierzchniowego już przy grubościach warstwy 0,5–0,8 mm. Charakteryzują się dobrą przyczepnością do różnego rodzaju podłoży oraz znaczną elastycznością. Wiążą przez odparowanie wody (wyschnięcie);
  • elastyczne chemoodporne reaktywne powłoki uszczelniające – są to dwuskładnikowe, bezrozpuszczalnikowe żywice, składające się z komponentów żywic syntetycznych (zazwyczaj na bazie poliuretanów), z dodatkiem wypełniaczy, pigmentów i modyfikatorów. Zapewniają zabezpieczenie podłoża i szczelność przy obciążeniu wilgocią i wodą w obecności agresywnych mediów. Charakteryzują się elastycznością i bardzo dobrą przyczepnością do podłoża.

Klasy obciążenia wilgocią/wodą i powierzchnie wymagające powłoki wodochronnej

Możliwość zastosowania wymienionych materiałów zależy od miejsca wbudowania, a dokładniej: od rodzaju obciążenia wilgocią/ wodą. Wytyczne ZDB [1] wyróżniają następujące klasy obciążenia: A, B, C, A0, B0 (tabela 1).

Podział na dodatkowe klasy A0 i B0 wynika z przepisów i wytycznych niemieckich. Przez powierzchnie obciążone wodą w sposób bezpośredni należy tu rozumieć podłogi i ściany, które w sposób zaplanowany i regularny narażone są na oddziaływanie wody użytkowej lub stosowanej do zmywania/ /czyszczenia powierzchni. Będą to ściany i podłogi w pomieszczeniach z natryskami, ściany nad wanną z zainstalowaną baterią prysznicową, a także pomieszczenia natrysków, np. w basenach. Woda może być odprowadzana zarówno przez wpusty podłogowe, jak i przez wannę lub brodzik bezpośrednio do kanalizacji. Powierzchnie przyleg łe do wanien i brodzików (niemające skutecznej ochrony przed wodą rozbryzgową) należy zaliczyć również do powierzchni narażonych na bezpośrednie obciążenie wodą (nawet jeżeli w podłodze nie ma odpływów). Tak samo należy klasyfikować posadzki z wpustami (odpływami), nawet gdy ich spłukiwanie odbywa się sporadycznie czy nieregularnie.

Pozostałe powierzchnie ścian i podłóg pomieszczeń mokrych należy klasyfikować jako obciążone wodą w sposób pośredni.
Warto zauważyć, że wytyczne ZDB [1] nie zezwalają na stosowanie polimerowych mas dyspersyjnych (folii w płynie) do uszczelnień posadzek pomieszczeń/obiektów klasy A. Zdaniem autora wymóg ten, poza jednym wyjątkiem, jest zbyt restrykcyjny. W praktyce do uszczelnień np. posadzek i ścian pomieszczeń natrysków z powodzeniem stosuje się folie w płynie. Należy natomiast zgodzić się z zakazem stosowania tego typu materiałów do hydroizolacji plaż basenowych. Takie zdefiniowanie klas obciążenia wodą oraz powierzchni narażonych na jej oddziaływanie jednoznacznie określa powierzchnie, które bezwzględnie wymagają wykonania powłoki wodochronnej (przykłady pokazano na rys. 1–6). Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden fakt. Klasa B0 nie obejmuje tarasów nad pomieszczeniami użytkowanymi. Zagadnienia związane z tarasami są na tyle skomplikowane, że do ich zdefiniowania i opisu opracowano osobne wytyczne: „Außenbeläge. Belagkonstruktionen mit Fliesen und Platten außerhalb von Gebäuden” [2]. Świadczy to o skali problemów, które trzeba rozwiązać przy takich konstrukcjach (poza tym na tarasach czy balkonach spotyka się także rozwiązanie z drenażowym odprowadzeniem wody).

Podłoża pod powłokę hydroizolacyjną 

Potrzebujesz więcej TREŚCI?

Odbierz TUTAJ
IZO-newslettera »

Wytyczne ZDB [1] precyzują również, na jakim podłożu można wykonywać powłokę hydroizolacyjną. Rodzaj podłoża (i jego parametry), a także klasa obciążenia determinują wybór materiału hydroizolacyjnego (tabele 2 i 3).

Z analizy danych przedstawionych w tabelach wynika, że w niektórych ściśle ograniczonych obszarach i pod pewnymi warunkami (np. przy braku wpustów) możliwe jest stosowanie materiałów wrażliwych na wilgoć (gipsu).

Wytyczne ZDB [1] w porównaniu z wydaniem poprzednim nie podają niektórych wymagań. Takimi pominiętymi parametrami są wymagania stawiane materiałom do wykonania hydroizolacji podpłytkowej. Wiąże się to z faktem wprowadzenia normy europejskiej PN-EN 14891:2009 [3] definiującej te wymagania.

Jeżeli chodzi o wymagania stawiane podłożu, to są one zdefiniowane w sposób typowy: musi być ono odpowiednio równe, stabilne, nośne, niezarysowane, czyste oraz wolne od substancji, które mogą pogorszyć przyczepność (mleczko cementowe, wykwity, plamy, pozostałości po środkach antyadhezyjnych, stare wymalowania itp.). Tolerancje wymiarowe według normy DIN 18202 [4] (na którą powołuje się omawiany dokument) podano w tabeli 4.

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 5/2010

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Budujesz lub remontujesz? Sprawdź ceny materiałów!


Niezależnie od tego, jak duże przedsięwzięcie przed Tobą, warto być zaopatrywał się w miejscu z gwarancją zapasu, ceny i dostępności... ZOBACZ »


Szkło piankowe - czego jeszcze o nim nie wiesz?

Wibroizolacja i wibroakustyka - co warto wiedzieć?

Dzięki swoim właściwościom – m.in. wysokiej odporności na ściskanie, wodoszczelności, paroszczelności... czytaj dalej » Zapewnienie dobrej wibroakustyki dla budynku to coraz częściej wyzwanie dla świadomych i wymagających klientów. czytaj dalej »

Zatrzymaj ciepło i ochroń dom przed zimnem »


Dużym zainteresowaniem właścicieli domów cieszy się też... ZOBACZ »


Wybierz najlepszy materiał do ocieplenia budynku »

Balkony i tarasy - jaką technologię wykonania wybrać?

W obszarze izolacji termicznej, akustycznej i przeciwogniowej, poddaszy oraz ścian działowych o konstrukcji... czytaj dalej » Bardzo istotne jest odpowiednie wykończenie okapu tarasu czy balkonu... czytaj dalej »

Najtańszy sposób na wykonanie stropu? Sprawdź »


Przekonaj się, jak wiele zalet ma nowa generacja stropów gęstożebrowych ZOBACZ »


Chcesz ograniczyć straty ciepła z budynku? Zobacz »

Jak usunąć wilgoć ze ścian?

W obecnych czasach rosnące ceny energii cieplnej i eketrycznej skłaniają do analizy strat ciepła w budynkach mieszkalnych. Jedynym sposobem ograniczenia kosztów jest...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Jak dobrać posadzkę do obiektu?


Wybierz posadzkę, która będzie funkcjonalna i łatwa w czyszczeniu.... ZOBACZ »


Jakie są rodzaje płyt warstwowych?

Prace uszczelniające - postaw na niezawodne rozwiązania »

Ukryte mocowanie oznacza, że łączniki płyt są niewidoczne, co poprawia...
czytaj dalej »

Obecna praktyka projektowania i wykonywania budowli ziemnych i podłoży nawierzchni drogowych mnoży przypadki zastosowania... czytaj dalej »

Zarabiaj pieniądze sprzedając prąd »

Ilość energii jaką jest w stanie „wyprodukować” dany system fotowoltaiczny, zależy w głównej mierze od...  czytaj dalej »


Dowiedz się więcej o hydroizolacji dachów »

Planujesz renowację budynku? Zobacz »

Dostarczamy innowacyjne systemy hydroizolacji oraz pokryć dachowych, mające na celu zmianę sposobu życia i pracy naszych klientów... czytaj dalej » Jeśli docieplenie z zewnątrz nie jest możliwe, co jest częste w przypadku obiektów zabytkowych, mamy... czytaj dalej »

Czego użyć do izolacji kanałów wentylacyjnych?


Systemy ochrony energii w budownictwie i w instalacjach technicznych, spełniają najbardziej restrykcyjne normy europejskie definiując... ZOBACZ »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Synthos S.A. Synthos S.A.
Grupa Kapitałowa Synthos S.A. jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie...
11/12/2019

Aktualny numer:

Izolacje 11/12/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Modernizacja poddaszy użytkowych
  • - Okładziny podłogowe
Zobacz szczegóły
Membrana PWP 100 - szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu

Membrana PWP 100 - szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu

ECOLAK to producent wysokiej jakości membrany hydroizolacyjnej PWP 100. Firma stawia przede wszystkim na jakość oferowanego produktu.
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.