Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Skutki prac termomodernizacyjnych

Część 2. Wpływ rozwiązań na kontekst architektury historycznej
Szklana obudowa dziedzińca budynku barokowego znajdującego się w Berlinie (projekt: D. Libeskind, 2007)
Szklana obudowa dziedzińca budynku barokowego znajdującego się w Berlinie (projekt: D. Libeskind, 2007)
Archiwum autorki
O ile zmniejszyły się koszty energii w Twoim budynku po przeprowadzeniu termomodernizacji?

Plan miasta przez wiele lat służył mieszkańcom, a jednocześnie na przestrzeni wieków ulegał przeobrażeniom z uwagi na pojawiające się nowe potrzeby. Obok miasta starego wyrastało nowe, dawne przedmieścia stawały się dzielnicami, miasto wchłaniało okoliczne wsie. Na historyczny układ ulic i rynku nakładał się nowy plan komunikacyjny, który spajał nowe ze starym. Wartość historyczna, estetyczna i humanistyczna tak tworzonej przestrzeni jest nie do przecenienia.

Wprowadzana obecnie do idei miast europejskich strategia zrównoważonego rozwoju oznacza głównie zatrzymanie gwałtownej ekspansji budowlanej na zewnątrz i rozpoczęcie procesu implozji, czyli wykorzystania terenów i obiektów istniejących. Skala tych adaptacji oraz nowoczesnych realizacji uzupełniających puste miejsca w tkance miejskiej jest ogromna, co oznacza duże wyzwanie dla architektów [1].

Współczesna architektura coraz częściej polega na adaptacji i zmianie sposobu użytkowania wielu starych obiektów, toteż projektanci nabywają nowe umiejętności. Polegają one na pracy nad łączeniem w rozmaitych koncepcjach przestrzennych starego z nowym. W nowych realizacjach ważną rolę dla wielu architektów odgrywa również podkreślenie różnicy między nowo projektowanym wnętrzem i istniejącą obudową budynku. Dopiero po dokonaniu ulepszeń adaptacyjnych budynek zyskuje dla nich jako całość wartość estetyczną i pożądaną jakość [3].

Koncepcje architektoniczne

Projektowane obecnie przekryte wnętrza urbanistyczne wywodzą się z przeszklonych XIX-wiecznych pasaży, które pojawiły się w Berlinie, Londynie, Mediolanie (np. Galeria Wiktora Emanuela II zaprojektowana przez Giuseppe Mengoni). Łączyły w sobie cechy pasaży z dużymi przestrzeniami przeznaczonymi do użytku publicznego, takimi jak hale targowe, wystawowe. Współcześnie przeszklone atria i pasaże przejęły w pełni rolę, jaką uprzednio pełniły ulice i place. Towarzyszą budynkom biur, hoteli, a także kompleksom handlowym. Stały się częścią tych obiektów lub elementem łączącym kilka budynków. Kryta promenada, zwana po angielsku mall, jest wewnętrznym deptakiem, ulicą łączącą atria w zespole handlowym. Gdy atrium jest umownym placem, mall ma charakter drogi, osi obudowanej sklepami.

Koncepcje dodatkowych powierzchni przeszklonych mogą być dziś powszechnie realizowane dzięki rozwojowi technologii łączenia szkła i właściwości samego materiału [4].
Rozwijająca się od ponad 30 lat architektura solarna kojarzona jest głównie z pasywnym lub aktywnym pozyskiwaniem energii z promieniowania słonecznego i sposobami jej magazynowania. Przemysł dostarcza nowych materiałów i technologii, które pozwalają na wykorzystanie energii niekonwencjonalnej. Wielu architektów uwzględnia również medyczne, psychologiczne i higieniczne właściwości światła słonecznego, które przenika do wnętrz dzięki przeszklonym przegrodom zewnętrznym. Przekształcenia starej struktury dokonywane są nie tylko ze względu na różnorodne koncepcje ideowe, lecz także ze względów utylitarnych. Wówczas decyduje o nich strategia energooszczędności, czyli kryterium termiczne. W obiektach istniejących przeprowadza się coraz częściej prace termomodernizacyjne, w trakcie których wykorzystuje się świadomie, poza możliwością zwiększenia ochrony cieplnej przegród zewnętrznych, rozwiązania umożliwiające bierne wykorzystanie energii słonecznej.

Projektant, zmierzając do dopasowania struktury i bryły budynku do otoczenia i wykorzystania energii zawartej w środowisku, ma możliwość uwzględnienia w projekcie rozwiązań wykorzystujących promieniowanie słoneczne. Nowo wznoszone przeszklone powierzchnie w obiektach historycznych projektowane są w postaci struktur otaczających obiekt lub przylegających do nich. Do ich lokalizacji często wykorzystywane są podwórka we wnętrzu zabudowy. Konstrukcje tzw. oranżerii tworzą architekturę energooszczędną i kształtują wnętrza przyjazne człowiekowi [4]. Zapewniają dostęp światła naturalnego i promieni słonecznych oraz ochronę przed negatywnymi czynnikami środowiska zewnętrznego. Jeżeli są zacienione przez istniejącą zabudowę lub nie są usytuowane od strony gwarantującej zyski ciepła, pełnią funkcję bufora klimatycznego.

Architekci stosują współczesne technologie, które pozwalają na dobudowanie przeszklonych struktur o funkcji ogrodów zimowych, również w budynkach wielopiętrowych. Elementy te, o niezależnej konstrukcji wsporczej, łączą wówczas wszystkie kondygnacje. Przebudowane stare obiekty dzięki różnym formom ze szkła (również dobudowanych poddaszy) zyskują interesujący wygląd i łączą to, co na zewnątrz, z przestrzenią wewnętrzną [1].

Dobudowane szklane formy - przykłady 

Przykładem zastosowania śmiałej koncepcji w procesie adaptacji jest 42-kondygnacyjny obiekt Hearst Tower w Nowym Jorku, zaprojektowany przez pracownię Foster and Partners i wybudowany w 2006 r. W 1928 r. przy nowojorskiej ósmej Alei wzniesiono 6-kondygnacyjną siedzibę wydawnictwa Williama Randolpha Hearsta. Inwestor miał nadzieję, że stanie się ona podstawą wysokiego budynku, który będzie w przyszłości akcentem w panoramie miasta.
Wizję Hearsta zrealizowano dopiero po 70 latach. Nowy wieżowiec wznosi się nad budynkiem starej siedziby Hearst Corporation, w której po opróżnieniu wnętrza zaprojektowano atrium, obficie doświetlone przez przeszklone elewacje. Charakterystyczne ścięte narożniki potęgują wertykalizm budynku i tworzą rozpoznawalny detal elewacji. Jednocześnie umożliwiły powstanie wnętrz narożnych o geometrii niespotykanej w tradycyjnym budownictwie. Oprócz różnorodnych koncepcji artystycznych architekt uwzględnił w swoim projekcie również zasady strategii zrównoważonego rozwoju. 86% materiałów z rozebranego wnętrza istniejącego budynku (głównie stal) wykorzystano ponownie do budowy nowej części. Ponieważ zużycie energii wynosi o 26% mniej niż minimum dopuszczone przepisami, obiekt otrzymał złotą kategorię w amerykańskim systemie certyfikacji LEED [5]. Zastosowane w elewacjach szkło o niskim współczynniku transmisji ciepła pozwala dobrze doświetlić wnętrza. Jednocześnie zatrzymując nadmierne ciepło z promieniowania słonecznego, chroni wnętrza przed przegrzaniem. Dach ma możliwość zbierania deszczówki. Woda gromadzona jest w zbiornikach o pojemności 53 tys. litrów w piwnicy. Wykorzystuje się ją do uzupełnienia wody zużytej w systemie klimatyzacji oraz do nawadniania roślin. Tworzy również kaskadę wodną w atrium, dzięki czemu umożliwia nawilżenie i schłodzenie powietrza we wnętrzu [3].

Miastem, które zainspirowało wielu projektantów do dyskusji na temat kontekstu architektonicznego, był Berlin. Główne wydarzenia XX stulecia ukształtowały jego wyraz. Druga wojna światowa, gospodarka powojenna i powstanie muru berlińskiego stały się przyczynami pojawienia się wielu pustych terenów w centrum miasta.
Według Daniela Libeskinda pustka charakteryzująca Berlin jest doświadczeniem nie tylko fizycznym. Przestrzenie pozostawione przez wojnę, takie jak Potsdamer Platz i fragmenty zakola Szprewy, są dla niego symbolami utraty, destrukcji i wyłomu w historii Żydów. Istniejące urbanistyczne pustki w centrum struktury budynku świadomie transformuje projekt Muzeum Żydowskiego, zrealizowany w 1999 r. Drugim założeniem autora projektu było odzwierciedlenie w złożonym geometrycznie kształcie heterogenicznych elementów otoczenia, np. barokowego pałacu z 1735 r., wieżowców z lat 60., willi z lat 80. i włączenie ich w strukturę przestrzenną. W 2007 r. architekt dokonał rozbudowy muzeum poprzez wprowadzenie szklanego zamknięcia i zadaszenia dziedzińca sąsiedniego budynku barokowego (fot.). Powstało całkowicie przeszklone pomieszczenie o powierzchni ok. 700 m², o wysokości 13 m. Przestrzeń przeznaczona została na koncerty, wykłady, a w przyszłości na rozszerzenie strefy wejściowej. Cztery rozgałęzione słupy, przenoszące całkowicie obciążenia konstrukcji przeszklonego zadaszenia (tak aby nie obciążać ścian zabytku), symbolizują drzewa. Z „pni” wyrastają „korony drzew”, czyli dach zaprojektowany z asymetrycznej sieci krzyżujących się belek stalowych, wyraźnie oddzielony od ścian zabytku szklanym pasem tafli [6]. Przeszkloną zewnętrzną ścianę sali, która znajduje się od strony ogrodu muzealnego, można otwierać w jej dolnej części. Na przegrodzie z harmonijkowo ustawionych tafli szkła odbija się roślinność ogrodu oraz stojący z boku budynek muzeum. Stalowe drzewa wydają się lekkie, a zastosowanie wysokoprzezroczystego szkła pozwala na dostęp światła do wnętrza, które w zależności od położenia słońca wzbogacone zostaje o nastrojowy światłocień. Szklany dziedziniec jest kolejną próbą połączenia w plastyczny, równocześnie niedominujący sposób nowego ze starym [3].

WNIOSKI

Przeszklone przegrody zewnętrzne projektowane od strony nasłonecznionej wymagają ochrony przed nadmiarem promieni słonecznych. Tradycyjna technologia szkła przeciwsłonecznego (o stałych parametrach optycznych) niesie zagrożenie pogorszenia jakości wizualnej, a także obniżenia wartości zysków cieplnych zimą. Z kolei przestrzenne systemy zacieniające, tworzące wielowarstwowe elewacje, z jednej strony pozwalają na dostosowaną do potrzeb użytkownika regulację przenikania ciepła i światła, z drugiej – ruchome części, np. żaluzji, markiz itd., wymagają kosztownego utrzymania i konserwacji.
Niezależnie od problemów energetycznych, konstrukcyjnych i funkcjonalnych przeszklona forma powinna uwzględniać zagadnienia estetyczno-formalne.

LITERATURA

  1. M. Jaworska-Michałowska, „Wpływ termomodernizacji na architekturę obiektów zabytkowych”, praca doktorska, Politechnika Krakowska, Kraków 2006.
  2. M. Jaworska-Michałowska, „Rozwiązania dodatkowych powierzchni przeszklonych w odnawianej, historycznej zabudowie”, [w:] „Budownictwo ogólne. Zagadnienia konstrukcyjne, materiałowe i cieplno-wilgotnościowe w budownictwie”, Wyd. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2007.
  3. M. Jaworska-Michałowska, „Addycja aktywnych energetycznie elementów w budynkach historycznych – aspekt architektoniczny”, [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej „Budownictwo i Inżynieria Środowiska”, z. 47, Rzeszów 2008.
  4. M. Jaworska-Michałowska, „Idee zrównoważonego rozwoju w odnowie obiektów historycznych”, V Konferencja Naukowo-Techniczna „Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych”, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2009.
  5. ML; „Hearst Tower w Nowym Jorku”, „Architektura- Murator”, nr 3/2007.
  6. A. Pleszko, „Nowoczesny szałas”, „Architektura & Biznes”, nr 1/2008.
Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 4/2010

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Hydroizolacja fundamentów - co musisz wiedzieć »

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Zarabiaj pieniądze sprzedając prąd »

Wykańczasz dom i potrzebne Ci wysokiej jakości materiały?

Wszystkie znane obecnie źródła energii, poza energią geotermalną i atomową, są pośrednio efektem działania promieniowania słonecznego...
czytaj dalej »

Dopasuj rozwiązanie do Twoich potrzeb i rodzaju wykonywach prac... czytaj dalej »

Jak zabezpieczać posadzki przemysłowe?

W obiektach przemysłowych obecne są zanieczyszczenia o różnym charakterze, które łączy jedno - wszystkie wpływają negatywnie na bezpieczeństwo pracowników i proces produkcyjny. czytaj dalej »

 


Kleje i fugi do płytek - to musisz wiedzieć »

Szukasz wpustu dachowego dobrej jakości?

Przeczytaj, zanim zdecydujesz się na zakup konkretnego materiału. czytaj dalej » Chcesz kupić wpust nieogrzewany, ale nie wiesz jaki konkretnie wybrać? czytaj dalej »

Dobierz najlepszy materiał termoizolacyjny. Sprawdź »


Ocieplenie powinno być trwałe i odporne na niekorzystne oddziaływanie czynników atmosferycznych... ZOBACZ »


Alternatywa dla tradycyjnych materiałów izolacyjnych »

Szukasz odpowiedniego materiału na podłogę? Zobacz »

Odporność na wodę, niepalność, wysoka odporność mechaniczna, niska waga oraz doskonałe parametry izolacyjne czynią je doskonałą...
czytaj dalej »

Być może wciąż zastanawiasz się czy Twoja firma powinna zainwestować w posadzki epoksydowe? Jeśli szukasz odpowiedniego materiału na podłogę w hali produkcyjnej... czytaj dalej »

Akustyczne płyty ścienne i sufitowe »

Energooszczędne płyty warstwowe z izolacją z wełny mineralnej o unikalnych właściwościach przeciwpożarowych i strukturalnych...  czytaj dalej »


Jak przyspieszyć prace budowlane?

Zobacz, jak możesz zaoszczędzić czas (i pieniądze). Uzyskaj bezpłatną wycenę materiałów w 48 godzin!  czytaj dalej »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Jak zabezpieczyć rury przed stratami ciepła?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Czym powinieneś kierować się przy wyborze odpowiedniej izolacji rur? czytaj dalej »


Jaka powinna być dobra hydroizolacja?

Skutecznie zabezpiecz budowane konstrukcje przed pożarem »

Fundamenty, elewacje, posadzki, garaże. Poznaj problemy i rozwiązania » czytaj dalej » Masywne elementy budowlane w starych obiektach często nie spełniają wymagań przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach. czytaj dalej »

Chcesz ograniczyć straty ciepła z budynku? Zobacz »


W obecnych czasach rosnące ceny energii cieplnej i elektrycznej skłaniają do analizy strat ciepła w budynkach mieszkalnych. Jedynym sposobem ograniczenia kosztów jest... ZOBACZ »Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Triflex Polska Triflex Polska
Triflex zyskał na rynku europejskim pozycję lidera w zakresie opracowywania, kompleksowego doradztwa oraz zastosowania uszczelnień i powłok...
6/2019

Aktualny numer:

Izolacje 6/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Problemy eksploatacyjne tynków wewnętrznych
  • - Warunki techniczne robót murarskich
Zobacz szczegóły
Hydroizolacje krystalizujące do uszczelniania fundamentów

Hydroizolacje krystalizujące do uszczelniania fundamentów

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.