Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2019 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Skutki prac termomodernizacyjnych

Część 2. Wpływ rozwiązań na kontekst architektury historycznej
Szklana obudowa dziedzińca budynku barokowego znajdującego się w Berlinie (projekt: D. Libeskind, 2007)
Szklana obudowa dziedzińca budynku barokowego znajdującego się w Berlinie (projekt: D. Libeskind, 2007)
Archiwum autorki
O ile zmniejszyły się koszty energii w Twoim budynku po przeprowadzeniu termomodernizacji?

Plan miasta przez wiele lat służył mieszkańcom, a jednocześnie na przestrzeni wieków ulegał przeobrażeniom z uwagi na pojawiające się nowe potrzeby. Obok miasta starego wyrastało nowe, dawne przedmieścia stawały się dzielnicami, miasto wchłaniało okoliczne wsie. Na historyczny układ ulic i rynku nakładał się nowy plan komunikacyjny, który spajał nowe ze starym. Wartość historyczna, estetyczna i humanistyczna tak tworzonej przestrzeni jest nie do przecenienia.

Wprowadzana obecnie do idei miast europejskich strategia zrównoważonego rozwoju oznacza głównie zatrzymanie gwałtownej ekspansji budowlanej na zewnątrz i rozpoczęcie procesu implozji, czyli wykorzystania terenów i obiektów istniejących. Skala tych adaptacji oraz nowoczesnych realizacji uzupełniających puste miejsca w tkance miejskiej jest ogromna, co oznacza duże wyzwanie dla architektów [1].

Współczesna architektura coraz częściej polega na adaptacji i zmianie sposobu użytkowania wielu starych obiektów, toteż projektanci nabywają nowe umiejętności. Polegają one na pracy nad łączeniem w rozmaitych koncepcjach przestrzennych starego z nowym. W nowych realizacjach ważną rolę dla wielu architektów odgrywa również podkreślenie różnicy między nowo projektowanym wnętrzem i istniejącą obudową budynku. Dopiero po dokonaniu ulepszeń adaptacyjnych budynek zyskuje dla nich jako całość wartość estetyczną i pożądaną jakość [3].

Koncepcje architektoniczne

Projektowane obecnie przekryte wnętrza urbanistyczne wywodzą się z przeszklonych XIX-wiecznych pasaży, które pojawiły się w Berlinie, Londynie, Mediolanie (np. Galeria Wiktora Emanuela II zaprojektowana przez Giuseppe Mengoni). Łączyły w sobie cechy pasaży z dużymi przestrzeniami przeznaczonymi do użytku publicznego, takimi jak hale targowe, wystawowe. Współcześnie przeszklone atria i pasaże przejęły w pełni rolę, jaką uprzednio pełniły ulice i place. Towarzyszą budynkom biur, hoteli, a także kompleksom handlowym. Stały się częścią tych obiektów lub elementem łączącym kilka budynków. Kryta promenada, zwana po angielsku mall, jest wewnętrznym deptakiem, ulicą łączącą atria w zespole handlowym. Gdy atrium jest umownym placem, mall ma charakter drogi, osi obudowanej sklepami.

Koncepcje dodatkowych powierzchni przeszklonych mogą być dziś powszechnie realizowane dzięki rozwojowi technologii łączenia szkła i właściwości samego materiału [4].
Rozwijająca się od ponad 30 lat architektura solarna kojarzona jest głównie z pasywnym lub aktywnym pozyskiwaniem energii z promieniowania słonecznego i sposobami jej magazynowania. Przemysł dostarcza nowych materiałów i technologii, które pozwalają na wykorzystanie energii niekonwencjonalnej. Wielu architektów uwzględnia również medyczne, psychologiczne i higieniczne właściwości światła słonecznego, które przenika do wnętrz dzięki przeszklonym przegrodom zewnętrznym. Przekształcenia starej struktury dokonywane są nie tylko ze względu na różnorodne koncepcje ideowe, lecz także ze względów utylitarnych. Wówczas decyduje o nich strategia energooszczędności, czyli kryterium termiczne. W obiektach istniejących przeprowadza się coraz częściej prace termomodernizacyjne, w trakcie których wykorzystuje się świadomie, poza możliwością zwiększenia ochrony cieplnej przegród zewnętrznych, rozwiązania umożliwiające bierne wykorzystanie energii słonecznej.

Projektant, zmierzając do dopasowania struktury i bryły budynku do otoczenia i wykorzystania energii zawartej w środowisku, ma możliwość uwzględnienia w projekcie rozwiązań wykorzystujących promieniowanie słoneczne. Nowo wznoszone przeszklone powierzchnie w obiektach historycznych projektowane są w postaci struktur otaczających obiekt lub przylegających do nich. Do ich lokalizacji często wykorzystywane są podwórka we wnętrzu zabudowy. Konstrukcje tzw. oranżerii tworzą architekturę energooszczędną i kształtują wnętrza przyjazne człowiekowi [4]. Zapewniają dostęp światła naturalnego i promieni słonecznych oraz ochronę przed negatywnymi czynnikami środowiska zewnętrznego. Jeżeli są zacienione przez istniejącą zabudowę lub nie są usytuowane od strony gwarantującej zyski ciepła, pełnią funkcję bufora klimatycznego.

Architekci stosują współczesne technologie, które pozwalają na dobudowanie przeszklonych struktur o funkcji ogrodów zimowych, również w budynkach wielopiętrowych. Elementy te, o niezależnej konstrukcji wsporczej, łączą wówczas wszystkie kondygnacje. Przebudowane stare obiekty dzięki różnym formom ze szkła (również dobudowanych poddaszy) zyskują interesujący wygląd i łączą to, co na zewnątrz, z przestrzenią wewnętrzną [1].

Dobudowane szklane formy - przykłady 

Przykładem zastosowania śmiałej koncepcji w procesie adaptacji jest 42-kondygnacyjny obiekt Hearst Tower w Nowym Jorku, zaprojektowany przez pracownię Foster and Partners i wybudowany w 2006 r. W 1928 r. przy nowojorskiej ósmej Alei wzniesiono 6-kondygnacyjną siedzibę wydawnictwa Williama Randolpha Hearsta. Inwestor miał nadzieję, że stanie się ona podstawą wysokiego budynku, który będzie w przyszłości akcentem w panoramie miasta.
Wizję Hearsta zrealizowano dopiero po 70 latach. Nowy wieżowiec wznosi się nad budynkiem starej siedziby Hearst Corporation, w której po opróżnieniu wnętrza zaprojektowano atrium, obficie doświetlone przez przeszklone elewacje. Charakterystyczne ścięte narożniki potęgują wertykalizm budynku i tworzą rozpoznawalny detal elewacji. Jednocześnie umożliwiły powstanie wnętrz narożnych o geometrii niespotykanej w tradycyjnym budownictwie. Oprócz różnorodnych koncepcji artystycznych architekt uwzględnił w swoim projekcie również zasady strategii zrównoważonego rozwoju. 86% materiałów z rozebranego wnętrza istniejącego budynku (głównie stal) wykorzystano ponownie do budowy nowej części. Ponieważ zużycie energii wynosi o 26% mniej niż minimum dopuszczone przepisami, obiekt otrzymał złotą kategorię w amerykańskim systemie certyfikacji LEED [5]. Zastosowane w elewacjach szkło o niskim współczynniku transmisji ciepła pozwala dobrze doświetlić wnętrza. Jednocześnie zatrzymując nadmierne ciepło z promieniowania słonecznego, chroni wnętrza przed przegrzaniem. Dach ma możliwość zbierania deszczówki. Woda gromadzona jest w zbiornikach o pojemności 53 tys. litrów w piwnicy. Wykorzystuje się ją do uzupełnienia wody zużytej w systemie klimatyzacji oraz do nawadniania roślin. Tworzy również kaskadę wodną w atrium, dzięki czemu umożliwia nawilżenie i schłodzenie powietrza we wnętrzu [3].

Miastem, które zainspirowało wielu projektantów do dyskusji na temat kontekstu architektonicznego, był Berlin. Główne wydarzenia XX stulecia ukształtowały jego wyraz. Druga wojna światowa, gospodarka powojenna i powstanie muru berlińskiego stały się przyczynami pojawienia się wielu pustych terenów w centrum miasta.
Według Daniela Libeskinda pustka charakteryzująca Berlin jest doświadczeniem nie tylko fizycznym. Przestrzenie pozostawione przez wojnę, takie jak Potsdamer Platz i fragmenty zakola Szprewy, są dla niego symbolami utraty, destrukcji i wyłomu w historii Żydów. Istniejące urbanistyczne pustki w centrum struktury budynku świadomie transformuje projekt Muzeum Żydowskiego, zrealizowany w 1999 r. Drugim założeniem autora projektu było odzwierciedlenie w złożonym geometrycznie kształcie heterogenicznych elementów otoczenia, np. barokowego pałacu z 1735 r., wieżowców z lat 60., willi z lat 80. i włączenie ich w strukturę przestrzenną. W 2007 r. architekt dokonał rozbudowy muzeum poprzez wprowadzenie szklanego zamknięcia i zadaszenia dziedzińca sąsiedniego budynku barokowego (fot.). Powstało całkowicie przeszklone pomieszczenie o powierzchni ok. 700 m², o wysokości 13 m. Przestrzeń przeznaczona została na koncerty, wykłady, a w przyszłości na rozszerzenie strefy wejściowej. Cztery rozgałęzione słupy, przenoszące całkowicie obciążenia konstrukcji przeszklonego zadaszenia (tak aby nie obciążać ścian zabytku), symbolizują drzewa. Z „pni” wyrastają „korony drzew”, czyli dach zaprojektowany z asymetrycznej sieci krzyżujących się belek stalowych, wyraźnie oddzielony od ścian zabytku szklanym pasem tafli [6]. Przeszkloną zewnętrzną ścianę sali, która znajduje się od strony ogrodu muzealnego, można otwierać w jej dolnej części. Na przegrodzie z harmonijkowo ustawionych tafli szkła odbija się roślinność ogrodu oraz stojący z boku budynek muzeum. Stalowe drzewa wydają się lekkie, a zastosowanie wysokoprzezroczystego szkła pozwala na dostęp światła do wnętrza, które w zależności od położenia słońca wzbogacone zostaje o nastrojowy światłocień. Szklany dziedziniec jest kolejną próbą połączenia w plastyczny, równocześnie niedominujący sposób nowego ze starym [3].

WNIOSKI

Przeszklone przegrody zewnętrzne projektowane od strony nasłonecznionej wymagają ochrony przed nadmiarem promieni słonecznych. Tradycyjna technologia szkła przeciwsłonecznego (o stałych parametrach optycznych) niesie zagrożenie pogorszenia jakości wizualnej, a także obniżenia wartości zysków cieplnych zimą. Z kolei przestrzenne systemy zacieniające, tworzące wielowarstwowe elewacje, z jednej strony pozwalają na dostosowaną do potrzeb użytkownika regulację przenikania ciepła i światła, z drugiej – ruchome części, np. żaluzji, markiz itd., wymagają kosztownego utrzymania i konserwacji.
Niezależnie od problemów energetycznych, konstrukcyjnych i funkcjonalnych przeszklona forma powinna uwzględniać zagadnienia estetyczno-formalne.

LITERATURA

  1. M. Jaworska-Michałowska, „Wpływ termomodernizacji na architekturę obiektów zabytkowych”, praca doktorska, Politechnika Krakowska, Kraków 2006.
  2. M. Jaworska-Michałowska, „Rozwiązania dodatkowych powierzchni przeszklonych w odnawianej, historycznej zabudowie”, [w:] „Budownictwo ogólne. Zagadnienia konstrukcyjne, materiałowe i cieplno-wilgotnościowe w budownictwie”, Wyd. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2007.
  3. M. Jaworska-Michałowska, „Addycja aktywnych energetycznie elementów w budynkach historycznych – aspekt architektoniczny”, [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej „Budownictwo i Inżynieria Środowiska”, z. 47, Rzeszów 2008.
  4. M. Jaworska-Michałowska, „Idee zrównoważonego rozwoju w odnowie obiektów historycznych”, V Konferencja Naukowo-Techniczna „Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych”, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2009.
  5. ML; „Hearst Tower w Nowym Jorku”, „Architektura- Murator”, nr 3/2007.
  6. A. Pleszko, „Nowoczesny szałas”, „Architektura & Biznes”, nr 1/2008.
Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 4/2010

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Chemia budowlana - porady ekspertów »


Masz wątpliwości i pytania jak rozwiązać Twój problem techniczny? Dobierz stosowną technologię do Twoich potrzeb... ZOBACZ »


Planujesz remont balkonu lub tarasu? Sprawdź »

7 zalet stosowania płyt warstwowych

Aby balkon lub taras nie sprawiał właścicielom kłopotów podczas użytkowania...
czytaj dalej »

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, szczególnie halowe użyteczności publicznej, przemysłowe i rolnicze bez obudowy... czytaj dalej »

Alternatywa dla wełny i styropianu »


W porównaniu do tradycyjnych metod izolacji dachu... ZOBACZ »


Konsole do elewacji wentylowanych - wiedz więcej »

Która fuga szybko wiąże i jest łatwa w utrzymaniu czystości?

Umożliwiają osiągnięcie współczynnika przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych na poziomie poniżej... czytaj dalej » Tego typu materiałów poszukują najbardziej wymagający użytkownicy, ceniący estetykę, funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz... czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr...  czytaj dalej »


Na czym polegają prace uszczelniające?

Jak zabezpieczyć wnętrze przed dużym nasłonecznieniem?

Prace uszczelniające mają na celu odcięcie niebezpiecznych materiałów, substancji lub po prostu... czytaj dalej » Dużym zainteresowaniem właścicieli domów cieszy się też.. czytaj dalej »

Jak pozbyć się grzyba z elewacji?


Elewacja budynku narażona jest nie tylko na zmienne warunki atmosferyczne, lecz także na... ZOBACZ »


Chemia budowlana - porady ekspertów »

Wybierz najlepszy materiał do ociepleń »

Masz wątpliwości i pytania jak rozwiązać Twój problem techniczny? Dobierz stosowną technologię do Twoich potrzeb... czytaj dalej » Czym różnią się materiały do izolacji poszczególnych elementów budynku? czytaj dalej »

Naprawa balkonów i tarasów - czego użyć?


Balkony, tarasy, loggie i schody są elementami obiektów budowlanych stale narażonymi na niszczące czynniki środowiska... ZOBACZ »


Papa podkładowa - przepłacanie czy oszczędność?

Jak zabezpieczyć budynek przed wilgocią?

Wśród budowniczych wciąż trwa otwarta dyskusja na temat potrzeby stosowania papy podkładowej...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Planujesz wymianę dachu? Sprawdź »


Dzięki lekkości dachówek nie ma potrzeby wzmacniania Twojej starej struktury dachowej. W niektórych przypadkach jest nawet... ZOBACZ »


Żaluzje zewnętrzne - dlaczego warto je zamontować?

Szukasz pomysłu na wykończenie elewacji? Sprawdź

To doskonała inwestycja, która nie tylko podnosi wartość budynku mieszkalnego...
czytaj dalej »

Tynki cienkowarstwowe tworzą ochronno-dekoracyjną zewnętrzną warstwę o wysokiej odporności na... czytaj dalej »

Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Flowcrete Polska Sp. z o.o.
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Jesteśmy producentem i dystrybutorem materiałów do wykonywania bezspoinowch posadzek żywicznych -...
4/2020

Aktualny numer:

Izolacje 4/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS?
  • - Balkony – projektowanie numeryczne złączy z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku
Zobacz szczegóły
Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Trudno wyobrazić sobie nowoczesny dom bez jego wizytówki, czyli balkonu lub tarasu. Elementy te stanowią dodatkową powierzchnię, która pozwala na chwilę oddechu na...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.