Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2019 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

BASF dla planety - technologie dla środowiska

Materiały prasowe  |  IZOLACJE 11/12/2019  |  14.11.2019
Podczas konferencji "BASF dla planety" dyskutowano m.in. o gospodarce o obiegu zamkniętym oraz o zmianach klimatycznych
Podczas konferencji "BASF dla planety" dyskutowano m.in. o gospodarce o obiegu zamkniętym oraz o zmianach klimatycznych
BASF Polska

5 listopada 2019 roku w Centrum Nauki Kopernik odbyła się konferencja "BASF dla planety". Wydarzenie zorganizowano pod patronatem Global Compact Network Poland i UNEP GRID Warszawa, wieloletnich partnerów BASF Polska w działaniach na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Spotkanie zrealizowano w koncepcji obiegu zamkniętego.

Była to pierwsza konferencja biznesowa zorganizowana wyłącznie z użyciem materiałów wielorazowego użytku i tworzyw, które można poddawać recyklingowi.

"To dla nas bardzo istotne, by wartości, które deklarujemy i o których dyskutujemy z partnetrami przenosić na praktyczne rozwiązania. Zarówno w zakresie innowacji, które nasi klienci wdrażają w różnych branżach swojej działalności, jak i przy okazji takich spotkań jak dzisiejsze" - powiedziała Katarzyna Byczkowska, dyrektor zarządzająca BASF Polska.

Wydarzenie składało się z części konferencyjnej oraz wystawy, na której zaprezentowano innowacje branży chemicznej odpowiadające na wyzwania klimatyczne. Od projektu przez realizację konferencji każdy element analizowany był pod względem wpływu na środowisko, dlatego na spotkaniu nie pojawiły się m.in. plastikowe, jednorazowe identyfikatory czy banery, skorzystano natomiast z materiałów wielorazowego użytku lub odpowiednich do recyklingu. W strefie cateringu pojawiły się kubki i worki na śmieci z tworzyw biodegradowalnych ecovio. 

Zrównoważony rozwój - czy to się opłaca?

Gospodarka o obiegu zamkniętym oraz wyzwania wynikające ze zmian klimatu były tamatami debaty, w której udział wzięli przedstawiciele biznesu, nauki i NGO. Naukową perspektywę na zagadnienia przedstawił prof. dr hab. Zbigniew W. Kundzewicz, klimatolog, członek PAN, laureat zespołowej Pokojowej Nagrody Nobla.

Zobacz też: BASF liderem w zakresie działań na rzecz ochrony klimatu

Przykładami z międzynarodowych organizacji podzielili się Carolina Garcia Gomez, CEO & Chief Sustainability Officer, IKEA Retail Poland, Alain Simonnet, Managing Director 3M East Europe Region, 3M Poland oraz Artur Osuchowski, były członek zarządu CIECH. Elżbieta Wołoszyńska-Wiśniewska, dyrektor ds. edukacji i geoinformacji, zaprezetowała doświadczenia NGO we współpracy z firmami. Debatę moderowała laureatka nagrody Pióro Odpowiedzialności, Joanna Socha z Harvard Business Review Poland - redakcja objęła wydarzenie patronatem medialnym. 

Zrównoważony rozwój w praktyce

Kamil Wyszkowski, Representative/President of the Board Global Compact Network Poland, podczas wydarzenia omówił wyzwania wynikające ze zmian klimatu, np. problem smogu w polskich miastach i kryzys wodny. O realizacji celów zrównoważonego rozwoju przez globalne marki opowiedział Wayne Visser, Professor of Integrated Value & Chair of Sustainable Transformation, Antwerp Management School. ChemCycling i inne rozwiązania BASF na rzecz klimatu przybliżył uczestnikom Andreas Kicherer, PhD, Director Sustainability Strategy, BASF SE.

Katarzyna Byczkowska, dyrektor zarządzającą BASF Polska, podsumowała działania firmy na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. Jednym z lokalnych priorytetów jest Cel 4. dobra jakość edukacji. Firma realizuje ten cel m.in. prowadząc program Agro Ambasadorzy dla studentów szkół rolniczych oraz poprzez współpracę z Centrum Nauki Kopernik jako wyłączny partner laboratorium chemicznego.

Podczas konferencji "BASF dla planety" Katarzyna Byczkowska i prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek, dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, podpisali umowę o współpracy, która obejmuje wspólną realizację projektów badawczo-rozwojowych mających na celu pobudzanie aktywności innowacyjnej i transferu wiedzy oraz kształcenie wykwalifikowanych kadr dla gospodarki. Ma również wspierać lokalne inicjatywy badawcze wpisujące się w globalne kierunki rozwoju BASF, a tym samym prowadzące do pogłębienia dialogu nauki i biznesu.

Technologie dla środowiska

Podczas wydarzenia pokazano wiele innowacyjnych i przyjaznych dla środowiska rozwiązań, które BASF oferuje różnym branżom. 

Program Zarządzania Emisjami - Carbon Management: W  2018 firma BASF ogłosiła nową strategię, której istotną częścią jest program Carbon Management - strukturalne podejście do zarządzania emisjami gazów cieplarnianych. W jego ramach zadeklarowano, że do 2030 roku podwoi się wolumen produkcji bez wzrostu całkowitej emisji gazów cieplarnianych. Tak zdefiniowane cele wymagają zrewidowania podejścia do obecnych procesów m.in. produkcyjnych, a także zintensyfikowania prac badawczo-rozwojowych w kierunku wdrażania nowych technologii. Program Zarządzania Emisjami obejmuje trzy obszary działalności: poprawa efektywności energetycznej, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych, opracowanie innowacyjnych, niskoemisyjnych technologii.

Wolman - produkty do impregnacji drewna: Biodegradowalność jest immanentną cechą drewna, w przypadku tworzyw sztucznych BASF inwestuje w rozwiązania, które zredukują czas rozkładu w środowisku naturalnym. W przypadku drewna sytuacja jest odwrotna. Aby wykorzystywać drewno w codziennych zastosowaniach, szczególnie na zewnątrz, przy kontakcie z gruntem musi być ono zabezpieczone przed biotycznymi czynnikami rozkładu drewno, głównie grzybami i owadami. W ten sposób zamknięty w drewnie dwutlenek węgla jest wyłączony z obiegu na wiele lat. Substancje zabezpieczające drewno były jednymi z pierwszymi w historii substancjami podlegającymi regulacjom. Firma BASF Wolman od kilku dekad jest liderem w produkcji impregnatów o najłagodniejszym profilu ekotoksykologicznym, które są zgodne i zatwierdzone w europejskiej organizacji BPR (Biocidal Products Regulation).

Olej palmowy z certyfikowanych źródeł: Olej palmowy i olej z ziaren palmowych są dziś bardzo popularne. Oba te surowce można znaleźć w składzie co drugiego produktu sprzedawanego w supermarketach - od pizzy poprzez margarynę aż po szampony i środki czyszczące. Globalne zużycie oleju palmowego i oleju z ziaren palmowych wzrosło gwałtownie z poziomu około 4 milionów ton metrycznych pod koniec lat 70. ubiegłego wieku do około 70 milionów ton w ostatnim czasie. Jeśli kwestia ta nie zostanie potraktowana w sposób odpowiedzialny, uprawa palmy olejowej może doprowadzić do zniszczenia cennych lasów tropikalnych i torfowisk, zagrozić różnorodności biologicznej i wywołać konflikty społeczne. W BASF już od dawna kładzie się nacisk na zakup oleju palmowego i jego pochodnych z certyfikowanych źródeł, a w ostatnim czasie BASF został członkiem założycielem Polskiej Koalicji ds Zrównoważonego Oleju Palmowego.

Mass Balance dla warsztatów lakierniczych: Warsztaty poszukują rozwiązań dających przewagę na rynku. Jednocześnie w branży motoryzacyjnej coraz większy nacisk kładzie się na kwestie ekologii, rozsądne gospodarowanie zasobami oraz projektowanie rozwiązań zrównoważonych środowiskowo i społecznie. Ten trend widoczny jest przede wszystkim u producentów pojazdów, ale także w warsztatach napraw. Również klienci tych warsztatów zaczynają oczekiwać, że ich pojazdy będą naprawiane przy użyciu materiałów i w procesach jak najmniej obciążających środowisko. Odpowiedzią jest zasada Mass Malance - podobna do tej, jaką stosuje się w tzw. "zielonej" elektryczności. Idea polega na włączeniu do procesu produkcji, obok tradycyjnych surowców kopalnych, zasobów odnawialnych, takich jak biogaz czy bionafta. Finalny produkt jest technicznie i jakościowo identyczny z tym, jaki uzyskuje się w procesie produkcji wykorzystującym wyłącznie zasoby kopalne. Każdy zakup produktu z grupy "Mass Balance" zwiększa udział biokomponentów w ogólnym procesie produkcyjnym. Stąd klient BASF ma bezpośredni wpływ na poziom zrównoważenia procesów produkcyjnych i oferty produktów.

Biodegradowalne tworzywa sztuczne: BASF wpisuje się w koncepcję gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ), zgodnie z którą produkty, materiały i surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a odpady, jeżeli już powstaną, powinny być traktowane jako surowce wtórne, które można przetworzyć i ponownie wykorzystać. Przykładem produktu wpisującego się w GOZ jest ecovio® - tworzywo biodegradowalne, z którego można produkować m.in. worki na śmieci czy zakupy, woreczki na owoce, kubki jednorazowe czy rolniczą folię do ściółkowania. Dzięki biodegradowalności te produkty same rozkładają się w przyrodzie, choć najlepiej, jeśli są zebrane i odpowiednio składowane. W takich warunkach w kilka tygodni rozkładają się do postaci kompostu, który można następnie wykorzystać jako nawóz.

Dział Performance Materials łączy pod jednym dachem całą wiedzę BASF dotyczącą innowacyjnych, niestandardowych tworzyw - takich jak np. Infinergy® (materiał o wielu zastosowaniach, stosowany np. w adidasach - elastyczny jak guma, ale dużo lżejszy), Elastopave® (nowy koncept dla wodoprzepuszczalnych nawierzchni - oparty na naturalnych kruszywach) czy SLENTEX® (wszechstronna areożelowa termoizolacja nowej generacji o najniższym współczynniku przewodzenia ciepła na rynku). Dział ten działa w czterech głównych sektorach przemysłu: transporcie, dobrach konsumpcyjnych, zastosowaniach przemysłowych i budownictwie - ma bogatą ofertę innowacyjnych produktów i usług oraz głębokie zrozumienie rozwiązań systemowych zorientowanych na wymagające aplikacje. Dział Performance Materials stawia na innowacje i ciągle rozwija swoje portfolio produtków. Tylko w samym pażdzierniku 2019 odbyły się dwie premiery produktowe: Ultramid® Piana Cząsteczkowa do szerokiego zakresu zastosowań oraz Elastopir® Blue: innowacyjny system izolacji termicznej o bardzo niskim współczynniku przewodzenia ciepła do stosowania przy produkcji płyt warstwowych nowej generacji.

Zakład produkcji katalizatorów: Fabryka katalizatorów BASF w Środzie Śląskiej to największy, należący do BASF, zakład produkcji katalizatorów w Europie. Inwestycja o wartości 150 mln euro, została uruchomiona w 2014 roku, umożliwiając firmie BASF podwojenie produkcji katalizatorów na Starym Kontynencie. Obecnie w zakładzie pracuje 10 linii produkcyjnych dostarczając rozwiązania dla silników benzynowych oraz Diesla, do samochodów osobowych, ciężarowych oraz pojazdów specjalnych. Wykorzystywane do produkcji masy katalitycznej metale szlachetne są odzyskiwane, z pozostałej po procesie powlekania substratów, masy katalitycznej oraz z odpadów produkcyjnych. Innowacyjne rozwiązania pomagają producentom pojazdów spełniać najsurowsze normy emisji. Mając na uwadze ochronę środowiska w fabryce zrezygnowano z jednorazowych plastikowych kubków zastępując je kubkami z biodegradowalnego tworzywa ecovio® od BASF. Dzięki temu średnio w ciągu doby niemal pół tysiąca plastikowych kubków nie trafia na wysypisko. Biodegradowalne kubki wrzucane są do firmowego biokompostownika, a kompost nawozi wysianą na terenie fabryki pszczelą łąkę, zapewniając pokarm dla owadów zapylających.

Rozwiązania dla rolnictwa: RevyFlex® - to najnowsze rozwiązanie fungicydowe przeznaczone do ochrony zbóż na pierwszy zabieg. Zawiera ono Revysol® - innowacyjną substancję czynną opracowaną przez BASF i jednocześnie pierwszy na rynku azol zawierający Izopropanol. RevyFlex® to pewność inwestycji, dzięki 100-krotnie mocniejszemu wiązaniu z patogenem, niezależność od pogody dzięki działaniu już od 5ºC oraz lepsze zarządzanie czasem dzięki skutecznej ochronie, trwającej nawet do 50 dni.

xarvio™ Digital Farming Solutions, a w tym xarvio™ Field Manager - to aplikacja internetowa dla ochrony roślin i wczesnego rozpoznania zagrożeń. Pomaga w zarządzaniu gospodarstwem, ułatwia kluczowe decyzje zabiegowe, inwestycyjne i uprawowe. Xarvio™ Scouting to serwis rozpoznający choroby oraz chwasty zagrażające uprawom. Aplikacja ta identyfikuje chwasty, liczy i rozpoznaje owady w żółtych naczyniach, rozróżnia choroby, analizuje uszkodzenia liści oraz określa poziom pobrania azotu. Dzięki temu rozwiązaniu zyskujemy: łatwe monitorowanie pola, lepsze zarządzanie ryzykiem dzięki powiadomieniom opartym na społeczności SCOUTING i w końcu - kompleksowe narzędzie do kontroli pól.

[Basf, ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, tworzywa sztuczne, recykling, smog, zmiany klimatu, płyty warstwowe]

Aktualność pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 11/12/2019

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Wybierz najlepszy materiał do ociepleń »


Czym różnią się materiały do izolacji poszczególnych elementów budynku? ZOBACZ »


Poznaj sposoby izolacji dachu płaskiego »

Jak wykonać ocieplenie w systemie ETICS?

Jaki materiał zastosować na dachu płaskim, zielonym, odwróconym, a jak na dachu pokrytym wcześniej papą termozgrzewalną?
czytaj dalej »

W przypadku budynków istniejących należy dokładnie sprawdzić jakość... czytaj dalej »

Uzyskaj tytuł mgr. inż. i uprawnienia budowlane!


Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte podczas studiów drugiego stopnia... ZOBACZ »


Jak zabezpieczyć budynek przed drganiami?

Skuteczna ochrona przed wilgocią »

Zapewnienie dobrej wibroakustyki dla budynku to coraz częściej wyzwanie dla świadomych i wymagających klientów. czytaj dalej » W budynkach nowo wznoszonych barierę dla wody gruntowej stanowi hydroizolacja zewnętrzna ścian piwnic i... czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr...  czytaj dalej »


Na czym polegają prace uszczelniające?

Wszystko o izolacji instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych »

Prace uszczelniające mają na celu odcięcie niebezpiecznych materiałów, substancji lub po prostu... czytaj dalej » Produkty przeznaczone do instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, jak i... czytaj dalej »

Chemia budowlana - porady ekspertów »


Masz wątpliwości i pytania jak rozwiązać Twój problem techniczny? Dobierz stosowną technologię do Twoich potrzeb... ZOBACZ »


Czego użyć do izolacji dachu?

Czym ocieplić piwnicę lub garaż?

Rozwiązaniem, które zapewnia optymalne zaizolowanie są... czytaj dalej » Izolacja stropów nad garażami podziemnymi musi spełniać wysokie wymagania akustyczne, cieplne i przeciwpożarowe... czytaj dalej »

Malowanie kafli krok po kroku »


Malowanie kafli to wciąż mało popularny sposób zmiany wystroju wnętrza... ZOBACZ »


Co warto wiedzieć o systemach natryskowych?

Jak zabezpieczyć budynek przed wilgocią?

Budynek ocieplony pianką jest szczelny akustycznie a przede wszystkim...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Planujesz wymianę dachu? Sprawdź »


Dzięki lekkości dachówek nie ma potrzeby wzmacniania Twojej starej struktury dachowej. W niektórych przypadkach jest nawet... ZOBACZ »


Elewacja, która wygląda jak drewno, marmur czy kamień »

Szukasz pomysłu na wykończenie elewacji? Sprawdź

Ładna fasada stanowi wizerunek budynku. Estetyczny wygląd elewacji często...
czytaj dalej »

Tynki cienkowarstwowe tworzą ochronno-dekoracyjną zewnętrzną warstwę o wysokiej odporności na... czytaj dalej »

Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
7/8/2020

Aktualny numer:

Izolacje 7/8/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Tarasy wentylowane
  • - Zastosowanie kruszyw lekkich
Zobacz szczegóły
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Flowcrete Polska Sp. z o.o.
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Jesteśmy producentem i dystrybutorem materiałów do wykonywania bezspoinowch posadzek żywicznych -...
Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Trudno wyobrazić sobie nowoczesny dom bez jego wizytówki, czyli balkonu lub tarasu. Elementy te stanowią dodatkową powierzchnię, która pozwala na chwilę oddechu na...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.