Izolacje.com.pl

Ponad 146 mln zł unijnego dofinansowania na infrastrukturę ciepłowniczą w 20 miejscowościach

Materiały prasowe | 2020-12-10
Ponad 146 mln zł unijnego dofinansowania na infrastrukturę ciepłowniczą w 20 miejscowościach
NFOŚiGW

Ponad 146 mln zł unijnego dofinansowania na infrastrukturę ciepłowniczą w 20 miejscowościach


NFOŚiGW

Ponad 146 mln zł z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, przekazane przez NFOŚiGW, umożliwi budowę lub unowocześnienie sieci ciepłowniczych w 20 miejscowościach w Polsce. Inwestycje wniosą walor antysmogowy – ograniczą emisję zanieczyszczeń powietrza i przyczynią się do redukcji emisji CO2 do atmosfery.

Zobacz także

Materiały prasowe news Stanowisko ws. wprowadzenia CBAM dla przemysłu materiałów budowlanych

Stanowisko ws. wprowadzenia CBAM dla przemysłu materiałów budowlanych Stanowisko ws. wprowadzenia CBAM dla przemysłu materiałów budowlanych

Przedstawiciele pracowników i pracodawców zwracają się do Rządu RP o niezwłoczne podjęcie działań chroniących energochłonny przemysł materiałów budowlanych, m.in. cementowy, ceramiczny, gipsowych i wapienniczy,...

Przedstawiciele pracowników i pracodawców zwracają się do Rządu RP o niezwłoczne podjęcie działań chroniących energochłonny przemysł materiałów budowlanych, m.in. cementowy, ceramiczny, gipsowych i wapienniczy, przed negatywnymi skutkami prowadzonej przez UE polityki klimatycznej. Dążenie do tego, aby Europa zmniejszyła emisje gazów cieplarnianych, o co najmniej 55% do 2030 r., nie jest łatwe.

Materiały prasowe news Izba Architektów RP ws. konkursu na projekt domu do 70 m2

Izba Architektów RP ws. konkursu na projekt domu do 70 m2 Izba Architektów RP ws. konkursu na projekt domu do 70 m2

W związku z ogłoszeniem przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w dniu 7 września 2021 r. dwuetapowego konkursu realizacyjnego na projekt koncepcyjny domu jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m²,...

W związku z ogłoszeniem przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w dniu 7 września 2021 r. dwuetapowego konkursu realizacyjnego na projekt koncepcyjny domu jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m², Krajowa Rada Izby Architektów RP nie rekomenduje udziału w konkursie – ani w charakterze sędziego konkursowego ani w charakterze uczestnika.

Materiały prasowe news Moduł Termomodernizacja na strefa-projektanta.pl

Moduł Termomodernizacja na strefa-projektanta.pl Moduł Termomodernizacja na strefa-projektanta.pl

Strefa Projektanta, platforma stworzona przez Grupę Saint-Gobain, to zestaw narzędzi i materiałów, które w kompleksowy sposób wspomagają projektowanie przegród budynku ze względu na ich izolacyjność termiczną,...

Strefa Projektanta, platforma stworzona przez Grupę Saint-Gobain, to zestaw narzędzi i materiałów, które w kompleksowy sposób wspomagają projektowanie przegród budynku ze względu na ich izolacyjność termiczną, akustyczną, bezpieczeństwo pożarowe i zrównoważone budownictwo. Inżynierowie, wspierani przez niezależnych ekspertów, podjęli się rozbudowania strony strefa-projektanta.pl o moduł Termomodernizacja.

„Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działając jako Instytucja Wdrażająca I oś priorytetową Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, wspiera liczne inwestycje w zakresie efektywności energetycznej w całej Polsce. Cieszymy się, że wsparcie trafia także do polskiego sektora ciepłowniczego, który odpowiada za pokrycie większości zapotrzebowania na energię cieplną w miastach. Realizowane inwestycje znacząco przyczyniają się zarówno do poprawy stanu infrastruktury sieciowej, jak i do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenia zużycia energii pierwotnej. Tym samym poprawia się jakość powietrza, którym oddychamy. W ramach unijnego działania 1.5 był to już piąty konkurs skierowany na wsparcie efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu” – mówi wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski, nadzorujący w Narodowym Funduszu m.in. wdrażanie I osi priorytetowej (dot. energetyki) POIiŚ 2014–2020.

Unijne dofinansowania dla 20 „ciepłowniczych” przedsięwzięć zostały udzielone przez NFOŚiGW z zasobu I osi priorytetowej POIiŚ 2014–2020 „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

Dzięki realizacji wszystkich 20 projektów zmniejszy się zużycie energii pierwotnej o ok. 381 GJ/ rok, nastąpi redukcja emisji pyłów o ok. 40 ton/rok, spadnie poziom emisji gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla o ok. 38 ton równoważnika CO2/rok. Będzie to zatem kolejna szerokoformatowa aktywność w zakresie m.in. redukcji emisji, wpisująca się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Oświęcimiu zrealizuje projekt pn. „Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczych na Osiedlu Chemików w Oświęcimiu”. Jego koszt całkowity wyniesie ok. 3,1 mln zł, a dotacja sięgnie ok. 1,9 mln zł. Przedmiotem inwestycji będzie wybudowanie 1,9 km sieci ciepłowniczej oraz instalacja 29 indywidualnych węzłów cieplnych. 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Olecko zrealizuje inicjatywę pn. „Modernizacja istniejących sieci w celu ograniczenia strat ciepła oraz likwidacji niskiej emisji w systemie ciepłowniczym PEC Olecko”. Jego koszt całkowity to ok. 12,8 mln zł, a dotacja to prawie 8,9 mln zł. Przedmiotem inwestycji jest budowa ok. 5,5 km magistrali ciepłowniczej oraz instalacja 46 indywidualnych węzłów cieplnych. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie przeprowadzi zadanie pn. „Zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez poprawę efektywności dystrybucji ciepła w Olsztynie w wyniku przebudowy sieci i węzłów ciepłowniczych – etap III” przy koszcie całkowitym ok. 9 mln zł i dotacji ok. 3,4 mln zł. Przewidziano modernizację 2,9 km sieci ciepłowniczej oraz instalację 8 indywidualnych węzłów cieplnych. 

Veolia Warszawa zrealizuje przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci ciepłowniczej celem wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji na terenach nowych obszarów rozwojowych Warszawskiego Systemu Ciepłowniczego – etap II – Chrzanów”. Jego koszt całkowity to ok. 8, 2 mln zł, a dotacja to 3,3 mln zł. Planowane przedsięwzięcie usytuowane jest na terenie Miasta St. Warszawy (dzielnice: Bemowo i Bielany) i będzie polegać na budowie nowych sieci ciepłowniczych wysokoparametrowych oraz na likwidacji jednego węzła grupowego połączonej z zabudową dwóch węzłów indywidualnych.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy podejmie się realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności przesyłu ciepła oraz likwidacja źródeł niskiej emisji poprzez modernizację i rozwój ostrowskiego systemu dystrybucji ciepła”. Jego koszt całkowity to ok. 21,4 mln zł, z kolei dotacja wyniesie ok. 9 mln zł. Głównym celem projektu, polegającego na modernizacji i rozbudowie ostrowskiej sieci ciepłowniczej, jest likwidacja lokalnych, indywidualnych i zbiorowych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym, w tym źródeł tzw. niskiej emisji, zmniejszenie strat przesyłowych na sieci i likwidacja węzła grupowego, zmniejszenie zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej, zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawa jakości powietrza.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bełchatowie zrealizuje zamierzenie pn. „Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego w Bełchatowie – etap D”, którego koszt całkowity to ok. 6 mln zł, a dotacja ok. 4,1 mln zł. W tym przypadku planowana jest wymiana starej wyeksploatowanej sieci kanałowej niskich parametrów i zastąpienie jej nowoczesną siecią preizolowaną wysokich parametrów w ramach likwidacji węzła grupowego, likwidacja węzłów grupowych i zastąpienie ich węzłami indywidualnymi oraz remont izolacji sieci napowietrznej w celu zmniejszenia strat przesyłu ciepła. Modernizacja obejmie ok. 1,7 km sieci ciepłowniczej oraz budowę 3 indywidualnych węzłów cieplnych. 

Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu podejmie inicjatywę pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego Orzysza – poprawa efektywności dystrybucji ciepła i likwidacja lokalnych źródeł niskiej emisji” o koszcie całkowitym ok. 12, 9 mln zł i dotacji ok. 8,9 mln zł. Przedmiotem inwestycji jest modernizacja ok. 0,6 km sieci ciepłowniczej, wybudowanie ok. 5,5 km sieci ciepłowniczej oraz instalacja 22 indywidualnych węzłów cieplnych. 

PGE Toruń zrealizuje projekt pn. „Modernizacja sieci ciepłowniczych i grupowych węzłów cieplnych w Toruniu – etap II”. Koszt całkowity inicjatywy wyniesie prawie 29,3 mln zł, przy dotacji sięgającej ok. 9 mln zł. Przewidziano wybudowanie lub modernizację ponad 9 km sieci ciepłowniczej oraz instalację 45 węzłów cieplnych.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA wdroży przedsięwzięcie pn. „Przyłączenia odbiorców do systemu ciepłowniczego poprzez budowę osiedlowych sieci ciepłowniczych i przyłączy w Siechnicach i Świętej Katarzynie” przy jego koszcie całkowitym ok. 5,8 mln zł i dotacji ok. 2 mln zł. W ramach projektu zaplanowano wybudowanie ok. 2,8 km sieci ciepłowniczej oraz instalację 27 indywidualnych węzłów cieplnych. 

Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zrealizuje przedsięwzięcie pn. „Ciepło dla Gdańska – ograniczenie strat ciepła i niskiej emisji w Gdańsku przez modernizację Miejskiej Sieci Ciepłowniczej oraz przyłączenie budynków”. Jego koszt całkowity to 8,3 mln zł, a dotacja ok. 4,9 mln zł. Przedmiotem inwestycji jest modernizacja ok. 1,5 km sieci ciepłowniczej oraz wybudowanie 2,9 km sieci ciepłowniczej.

Veolia Południe podejmie inicjatywę pn. „Modernizacja dwóch systemów na terenie miasta Trzebini” o koszcie całkowitym ok. 8 mln zł i dotacji ok. 4,6 mln zł. Beneficjent przewidział wybudowanie ok. 2,9 km sieci ciepłowniczej.

Kędzierzyński Miejski Zakład Energetyki Cieplnej zrealizuje zadanie: „Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Kędzierzyna-Koźla” o koszcie całkowitym ok. 5,6 mln zł i dotacji ok. 2,2 mln zł. Projekt zakłada rozbudowę sieci w technologii preizolowanej na trzech osiedlach Kędzierzyna-Koźla i obejmuje podłączenie 37 budynków (o łącznej powierzchni ogrzewanej 9,8 tys. m2), przy jednoczesnej likwidacji 33 indywidualnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym oraz budowie nowej sieci o długości ok. 1,9 km.

Energetyka Cieplna Opolszczyzny przeprowadzi inicjatywę pn. „Modernizacja infrastruktury w zakresie przesyłu w mieście Opole – kontynuacja – etap V”. Jego koszt całkowity wyniesie ok. 1,7 mln zł, a dotacja to ok. 710 tys. zł. Przedmiotem inwestycji jest modernizacja 0,4 km sieci ciepłowniczej oraz instalacja dwóch indywidualnych węzłów cieplnych

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie zrealizuje projekt pn. „Przebudowa systemu ciepłowniczego Krakowa i Skawiny” przy koszcie całkowitym 165 mln zł, w tym dotacji 55 mln zł. Założono tu wybudowanie lub modernizację ok. 19,5 km sieci ciepłowniczej.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Konin zrealizuje „Przebudowę węzłów i sieci ciepłowniczych w Koninie” przy koszcie całkowitym projektu ok. 6 mln zł i dotacji ok. 4,1 mln zł. Przedmiotem inwestycji będzie modernizacja ok. 1,2 km i budowa ok. 1,1 km sieci ciepłowniczej wraz z instalacją 29 indywidualnych węzłów cieplnych. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Kielcach wdroży inicjatywę pn. „Poprawa efektywności energetycznej sieci ciepłowniczej na terenie miasta Kielce”. Jego koszt całkowity to 12,8 mln zł a dotacja 2,7 mln zł. Długość wybudowanej i częściowo zmodernizowanej sieci ciepłowniczej w ramach projektu wyniesie ok. 1,4 km. Zostaną także zainstalowane dwa indywidualne węzły cieplne.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny przeprowadzi: „Modernizację systemu ciepłowniczego Miasta Krosna celem poprawy efektywności dystrybucji ciepła systemowego – etap: spółdzielcze osiedle im. J. Szczepanika” przy koszcie całkowitym ok. 7,3 mln zł i dotacji ok. 3 mln zł. Przedmiotem inwestycji jest wybudowanie lub modernizacja ok. 2,6 km sieci ciepłowniczej. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Rzeszów wdroży projekt pn. „Likwidacja węzłów grupowych na terenie miasta Rzeszowa”. Jego koszt całkowity to ok. 10,5 mln zł, a dotacja ok. 7,3 mln zł. Zaplanowano modernizację ok. 6,4 km sieci ciepłowniczej oraz instalację 29 indywidualnych węzłów cieplnych. 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie zrealizuje „Modernizację systemu ciepłowniczego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie w celu ograniczenia strat przesyłu i dystrybucji ciepła”. Jego koszt całkowity to ok. 12,3 mln zł, a dotacja ok. 8,5 mln zł. Przewidziano budowę 0,5 km i modernizację ok. 4,8 km sieci ciepłowniczej oraz instalację 33 indywidualnych węzłów cieplnych. 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Puławach podejmie inicjatywę pn. „Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczej, przebudowę i budowę osiedlowych sieci cieplnych i węzłów indywidualnych skutkującą likwidacją węzłów grupowych w mieście Puławy” o koszcie całkowitym 4,3 mln zł oraz przy dotacji ok. 2,4 mln zł. Przedmiotem inwestycji jest modernizacja ok. 1 km sieci ciepłowniczej, budowa ok. 0,5 km sieci ciepłowniczej oraz instalacja 20 indywidualnych węzłów cieplnych. 

Źródło: NFOŚiGW

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Euler Hermes Przyspieszenie spłaty faktur w budownictwie – kapitał obrotowy niezbędny do zwiększenia produkcji i dostaw

Przyspieszenie spłaty faktur w budownictwie – kapitał obrotowy niezbędny do zwiększenia produkcji i dostaw Przyspieszenie spłaty faktur w budownictwie – kapitał obrotowy niezbędny do zwiększenia produkcji i dostaw

Produkcja budowlana rośnie, ale nie bez zawirowań – w dużym uproszczeniu w ślad za uruchamianiem i wykonaniem przetargów infrastrukturalnych. Śledząc aktualne trendy u wykonawców przewidywać można, jak...

Produkcja budowlana rośnie, ale nie bez zawirowań – w dużym uproszczeniu w ślad za uruchamianiem i wykonaniem przetargów infrastrukturalnych. Śledząc aktualne trendy u wykonawców przewidywać można, jak płacić będą oni w najbliższym czasie za już dostarczone materiały. Czy trzeba martwić się o swoje należności, czy może lepiej skupić się na aktywnym wsparciu sprzedaży – wszak nawet na rynku dostawcy można walczyć o zwiększenie w nim swoich udziałów.

Sika Poland sp. z o.o. Tylko skuteczna hydroizolacja chroni budynki przed zniszczeniem

Tylko skuteczna hydroizolacja chroni budynki przed zniszczeniem Tylko skuteczna hydroizolacja chroni budynki przed zniszczeniem

Ostatnio pogoda nas nie rozpieszcza. Gorące dni przeplatają się z chłodnymi, a często towarzyszą im intensywne ulewy. Jednocześnie zabetonowana przestrzeń miejska i susze hydrologiczne sprawiają, że nadmiar...

Ostatnio pogoda nas nie rozpieszcza. Gorące dni przeplatają się z chłodnymi, a często towarzyszą im intensywne ulewy. Jednocześnie zabetonowana przestrzeń miejska i susze hydrologiczne sprawiają, że nadmiar wody z trudem wsiąka w grunt. Skutek? Zagrożenie dla budynków i potencjalne ogromne straty.

CEMEX Polska Sp. z o.o. Skuteczna izolacja termiczna stropodachów i dachów płaskich – poznaj ofertę pianobetonu od CEMEX Polska

Skuteczna izolacja termiczna stropodachów i dachów płaskich – poznaj ofertę pianobetonu od CEMEX Polska Skuteczna izolacja termiczna stropodachów i dachów płaskich – poznaj ofertę pianobetonu od CEMEX Polska

W budownictwie, w którym stosowane są stropodachy lub dachy płaskie, straty ciepła przez dach mogą być znaczne. Dlatego od prawidłowo wykonanej izolacji termicznej zależy nie tylko oszczędność energii,...

W budownictwie, w którym stosowane są stropodachy lub dachy płaskie, straty ciepła przez dach mogą być znaczne. Dlatego od prawidłowo wykonanej izolacji termicznej zależy nie tylko oszczędność energii, ale również stabilność i funkcjonalność dachów płaskich. Doskonałe właściwości INSULARIS PIANO firmy CEMEX Polska stanowią doskonałą alternatywę dla standardowo stosowanych izolacji ze styropianu, wełny czy keramzytobetonu i zwiększają bezpieczeństwo całej konstrukcji.

Farby KABE Systemy ociepleń KABE THERM – najlepsza ochrona elewacji

Systemy ociepleń KABE THERM – najlepsza ochrona elewacji Systemy ociepleń KABE THERM – najlepsza ochrona elewacji

Elewacja stanowi największą zewnętrzną część budynku narażoną na bezpośrednie i długotrwałe oddziaływanie niekorzystnych czynników atmosferycznych, mechanicznych i środowiskowych.

Elewacja stanowi największą zewnętrzną część budynku narażoną na bezpośrednie i długotrwałe oddziaływanie niekorzystnych czynników atmosferycznych, mechanicznych i środowiskowych.

innogy.pl Przyłącze energetyczne czy agregat — co wybrać?

Przyłącze energetyczne czy agregat — co wybrać? Przyłącze energetyczne czy agregat — co wybrać?

Rozpoczynasz budowę domu? Pamiętaj, że większość prac budowlanych uzależnionych jest od dostępu do prądu. Jak dostarczyć go na działkę, która nie jest jeszcze podłączona do sieci elektroenergetycznej?...

Rozpoczynasz budowę domu? Pamiętaj, że większość prac budowlanych uzależnionych jest od dostępu do prądu. Jak dostarczyć go na działkę, która nie jest jeszcze podłączona do sieci elektroenergetycznej? Czy korzystniejsze będzie wykonanie przyłącza, czy może wykorzystanie agregatu prądotwórczego?

SUEZ Izolacje Budowlane Kup wiedzę, oszczędź na inwestycji. Konsultacje projektowe z SUEZ

Kup wiedzę, oszczędź na inwestycji. Konsultacje projektowe z SUEZ Kup wiedzę, oszczędź na inwestycji. Konsultacje projektowe z SUEZ

Odpowiedni poziom wiedzy o hydroizolacjach jest niezbędny, żeby budować skutecznie i na długie lata. Hydroizolacje budowlane to skomplikowana materia, a błędy popełniane w tym zakresie często mają fatalne...

Odpowiedni poziom wiedzy o hydroizolacjach jest niezbędny, żeby budować skutecznie i na długie lata. Hydroizolacje budowlane to skomplikowana materia, a błędy popełniane w tym zakresie często mają fatalne skutki. Jak się ich ustrzec? To proste – skonsultuj się z ekspertami!

merXu Integracja merXu z BaseLinkerem

Integracja merXu z BaseLinkerem Integracja merXu z BaseLinkerem

MerXu to nowa międzynarodowa platforma internetowa dla przedsiębiorców sprzedających i kupujących przede wszystkim w kategoriach przemysłowych, takich jak: chemia i metalurgia, budownictwo, elektrotechnika,...

MerXu to nowa międzynarodowa platforma internetowa dla przedsiębiorców sprzedających i kupujących przede wszystkim w kategoriach przemysłowych, takich jak: chemia i metalurgia, budownictwo, elektrotechnika, oświetlenie, ogrzewanie i hydraulika, bhp, narzędzia, przemysł i budowa maszyn, HoReCa oraz wyposażenie biur i przedsiębiorstw.

AlchiPolska Sp. z o.o. Chłodny dach, czyli skuteczna renowacja pokryć dachowych

Chłodny dach, czyli skuteczna renowacja pokryć dachowych Chłodny dach, czyli skuteczna renowacja pokryć dachowych

Przeciekający dach to poważny problem, jednak nie zawsze musi oznaczać konieczności wymiany całego pokrycia. Dostępne na rynku nowoczesne produkty do hydroizolacji, np. system płynnych membran poliuretanowych...

Przeciekający dach to poważny problem, jednak nie zawsze musi oznaczać konieczności wymiany całego pokrycia. Dostępne na rynku nowoczesne produkty do hydroizolacji, np. system płynnych membran poliuretanowych Hyperdesmo firmy Alchimica, zabezpieczą powierzchnię przed szkodliwym działaniem wody, tworząc szczelną, a jednocześnie oddychającą powłokę ochronną nawet w trudno dostępnych miejscach.

Kärcher Twoje płuca to nie filtr. Jak zapewnić wolne od pyłów środowisko pracy na budowie?

Twoje płuca to nie filtr. Jak zapewnić wolne od pyłów środowisko pracy na budowie? Twoje płuca to nie filtr. Jak zapewnić wolne od pyłów środowisko pracy na budowie?

Cząsteczki pyłów to poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi. Plac budowy jest z pewnością miejscem, gdzie to zagrożenie jest szczególnie groźne. Kucie, szlifowanie, wiercenie, to zadania, które powodują powstawanie...

Cząsteczki pyłów to poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi. Plac budowy jest z pewnością miejscem, gdzie to zagrożenie jest szczególnie groźne. Kucie, szlifowanie, wiercenie, to zadania, które powodują powstawanie dużych ilości pyłów. W jaki sposób zadbać o bezpieczeństwo i zdrowie zatrudnionych osób? Jak ochronić je przed licznymi chorobami spowodowanymi pracą w środowisku o dużym zapyleniu, na przykład takimi jak przewlekła obturacyjna choroba płuc? Na pomoc przybywa niemiecka technologia Kärcher....

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.