Izolacje.com.pl

Branża instalacyjno-grzewcza w Polsce – III kwartał 2020

Materiały prasowe | 2020-11-18
Branża instalacyjno-grzewcza w Polsce – III kwartał 2020
AD

Branża instalacyjno-grzewcza w Polsce – III kwartał 2020


AD

Trzeci kwartał roku w branży instalacyjno-grzewczej to zwykle okres szczytowej sprzedaży urządzeń i elementów instalacji grzewczych w Polsce. Obecny rok trudno porównać do poprzednich lat ze względu na wpływ pandemii koronawirusa na gospodarkę zarówno w Polsce, jak i w Europie. W obecnej sytuacji branża nieźle daje sobie radę, o czym świadczą osiągnięte wzrosty obrotów w branży jako całości, chociaż oczywiście nie w równym stopniu w poszczególnych grupach produktowych i działalności gospodarczej. Oczywiście, na taki obraz rynku instalacyjno-grzewczego w Polsce nakłada się również jego transformacja i coraz większy udział technologii niskoemisyjnych lub wręcz bezemisyjnych. Także sytuacja w budownictwie mieszkaniowym oraz zmieniająca się przez oddziaływanie pandemii na gospodarkę siła nabywcza potencjalnych inwestorów – klientów branży instalacyjno-grzewczej też wywarły swój wpływ na wyniki osiągnięte w miesiącach lipiec-wrzesień.

Zobacz także

Materiały prasowe news Dramatyczny spadek tempa wymiany kotłów w Malopolsce

Dramatyczny spadek tempa wymiany kotłów w Malopolsce Dramatyczny spadek tempa wymiany kotłów w Malopolsce

Spada tempo wymiany kopciuchów w Małopolsce. Nowe dane z realizacji Programu Ochrony Powietrza pokazują, że w 2020 r. na terenie województwa wymieniono kotły w 10 207 budynkach. Jeszcze w 2019 r. zlikwidowano...

Spada tempo wymiany kopciuchów w Małopolsce. Nowe dane z realizacji Programu Ochrony Powietrza pokazują, że w 2020 r. na terenie województwa wymieniono kotły w 10 207 budynkach. Jeszcze w 2019 r. zlikwidowano ponad 15 tys. kotłów. Aż 17 małopolskich gmin nie wymieniło żadnego kotła. Wolno idzie też program „Czyste Powietrze”.

Materiały prasowe news Paweł Orleański twarzą nowej kampanii informacyjnej PSPS

Paweł Orleański twarzą nowej kampanii informacyjnej PSPS Paweł Orleański twarzą nowej kampanii informacyjnej PSPS

Ruszyła kolejna kampania informacyjna Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu. Korzyści ze stosowania płyt styropianowych dla środowiska, a także fakty, mity i ciekawostki na temat styropianu prezentuje...

Ruszyła kolejna kampania informacyjna Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu. Korzyści ze stosowania płyt styropianowych dla środowiska, a także fakty, mity i ciekawostki na temat styropianu prezentuje w niej Paweł Orleański – dziennikarz popularnonaukowy znany m.in. z programu Galileo.

Materiały prasowe news Projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych w konsultacjach społecznych

Projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych w konsultacjach społecznych Projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych w konsultacjach społecznych

Uregulowanie działalności kooperatyw to główny cel projektu ustawy o kooperatywach mieszkaniowych. Od 22 lipca trwają jego konsultacje społeczne. Rozwiązania, które przygotowało Ministerstwo Rozwoju, Pracy...

Uregulowanie działalności kooperatyw to główny cel projektu ustawy o kooperatywach mieszkaniowych. Od 22 lipca trwają jego konsultacje społeczne. Rozwiązania, które przygotowało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, mają wprowadzić tę formułę realizacji inwestycji mieszkaniowych do polskiego prawa. Dzięki nim będą mogły powstawać domy i mieszkania budowane na własne potrzeby jako wspólna inwestycja.

W budownictwie coraz bardziej widać spowolnienie spowodowane m.in. koronawirusem. Można zauważyć ograniczenie wydawania nowych pozwoleń na budowy oraz liczby rozpoczynanych budów, na które zezwolenia były przyznane wcześniej. Deweloperzy mniej chętnie rozpoczynają nowe inwestycje. Deweloperzy i budownictwo kubaturowe są bardziej wrażliwe na ryzyko dekoniunktury. Kończone są za to inwestycje rozpoczęte wcześniej i będące na zaawansowanym etapie budowy. Widoczne jest znaczenie odpływu siły roboczej do Ukrainy i na Białoruś oraz utrudnienia w ruchu granicznym z tymi krajami.

W III kwartale widoczne było nieco mniejsze zainteresowanie zakupami dla większych kotłowni. Obecne spowolnienie gospodarcze branża budowlana przechodzi jednak bardziej stabilnie niż wiele innych gałęzi gospodarki w Polsce. Pokazuje to liczba upadłości przedsiębiorstw budowalnych mniejsza w porównaniu z innymi branżami. Ilość niewypłacalności spadła o 2%, co potwierdza wciąż pozytywną sytuację sektora budowlanego. Firmy budowlane mogły funkcjonować dalej pomimo lockdownu w pierwszej połowie roku. Płynność finansowa przedsiębiorców budowlanych wciąż jest względnie dobra. Wydaje się, że spowolnienie w tym sektorze może dopiero nastąpić w wyniku osłabienia chęci inwestowania i zasobów finansowych u potencjalnych inwestorów. Daje się zaobserwować znaczne skurczenie inwestycji ze strony przedsiębiorstw oraz samorządów, co było zauważalne także w branży instalacyjno-grzewczej.

Rozwój budownictwa mieszkaniowego a tendencje w branży instalacyjno-grzewczej

Trendy w budownictwie mieszkaniowym nadal są coraz mniej pozytywne, co nie jest dobrą prognozą dla branży instalacyjno-grzewczej na najbliższe 1,5 roku czy 2 lata, chociaż liczba tych potencjalnych do zbudowania mieszkań jest wciąż wysoka. Nie wiadomo jednak, jakie mogą być jeszcze następstwa panującej obecnie pandemii COVID-19. W III kwartale 2020 roku oddano do użytkowania więcej lokali niż rok wcześniej, natomiast wyraźnie niższa była liczba rozpoczętych inwestycji oraz liczba udzielanych pozwoleń na budowę i zgłoszeń nowych budów. Według danych GUS, w okresie od stycznia do września 2020 roku oddano do użytku ok. 156,5 tys. mieszkań co stanowi wzrost o 7,4 % w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku. W okresie I–IX 2020 roku dalej dominująca była pozycja deweloperów, którzy wybudowali ponad 101,3 tys. jednostek, co stanowi 64,7% wszystkich oddanych w tym czasie do użytku mieszkań i wzrost o 11,1 % w stosunku do okresu I-IX 2019 roku.

Inwestorzy indywidualni wybudowali 52,6 tys. mieszkań, co oznacza wzrost o 5,6 % w stosunku do okresu I–IX 2019 roku, a ich udział wyniósł nieco ponad 33,6% w tej kategorii statystyki. Znacznie mniej mieszkań w okresie I-IX 2020 roku oddano do użytkowania w budownictwie spółdzielczym (995 wobec 1510, co oznacza spadek o ok. 34,1%). W pozostałych formach budownictwa (komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe) łącznie oddano do użytkowania 1617 mieszkań wobec 3248 rok wcześniej, tj. o ok. 50,2% mniej niż w analogicznym okresie 2019 roku. Liczba oddanych do użytku mieszkań ma wpływ na strukturę instalowanych źródeł ciepła. Deweloperzy, którzy budują głównie na obszarach miejskich, korzystają często z możliwości przyłączenia realizowanych budynków do miejskiej sieci cieplnej. 

Sytuacja w branży instalacyjno-grzewczej w III kwartale 2020 roku 

W III kwartale 2020 roku sytuacja w branży instalacyjno-grzewczej była w pewnym sensie kontynuacją trendów zapoczątkowanych w 2019 roku pomimo pewnych zawirowań na przełomie I i II kwartału spowodowanych lockdownem wywołanym przez koronawirusa. Na szczęście nie dotknął on bezpośrednio branży budowlanej. Początek III kwartału 2020 rozpoczął się obiecująco, po lockdownie klienci, którzy nie ruszyli tłumnie na urlop, zdecydowali się na modernizację i realizację nowych budynków, ponieważ inflacja motywuje do inwestowanie pieniędzy. Generalnie rynek się ożywił, a ludzie przyzwyczaili się do sytuacji. Wyniki osiągnięte w III kwartale w branży instalacyjno-grzewczej, podobnie jak w poprzednim kwartale, są w większości przypadków pozytywne, choć nie tak dobre jak wcześniej. Rynek się ustabilizował, jednak na różnych poziomach – w zależności od grupy produktowej. Znamienne jest to, że przez pandemię ogólna skala wzrostów obrotów w branży spada z kwartału na kwartał. Z jednej strony większość firm odnotowuje dobre wyniki sprzedaży, z drugiej zaś widać dużą niepewność co do przyszłości rozwoju rynku podyktowaną obawą potencjalnego nowego lockdownu. Powoduje to trudność w planowaniu z racji trudnej do odgadnięcia zdolności nabywczej klientów oraz nastrojów związanych z pandemią.

Także sytuacja przedsiębiorstw wydaje się coraz bardziej niepewna, co było widać już pod na przełomie III i IV kwartału, gdy zaczęło przybywać firm odnotowujących spadki. Przebieg krzywej obrotów w branży w III kwartale 2020 roku był pewnym odzwierciedleniem ogólnej sytuacji gospodarczej. Był to bowiem głównie okres wakacyjny. W wyniku poluźnień ograniczeń dużo ludzi wyjechało na urlop, by odreagować stres z okresu lockdownu. Widać było to po wynikach firm – straty z lipca i sierpnia zostały zrekompensowane we wrześniu. Wyraźny jest brak pracowników w branży ogólnobudowlanej – inwestycje utrzymywane są głównie przez pracowników przyjezdnych z Ukrainy i Białorusi, instalacje opierają się w dużej części na rodzimej sile roboczej, dysponujemy zbyt małą liczbą instalatorów. Odpływ części pracowników za wschodnia granicę oraz utrudnienia w ruchu granicznym z Ukraina i Białorusią spowodowały, że umówienie się na doraźne prace graniczyło z cudem. Rosną przez to wynagrodzenia pracowników, co powoduje konieczność poszukiwania oszczędności przez generalnych inwestorów realizujących budowę obiektów. Najczęściej decydują się na zamianę urządzeń. To zaś powoduje spadek marży i nerwowość na rynku, gdyż klienci nie są pewni, czy ustalone z góry warunki zamówienia będą aktualne. W wypadku inwestorów indywidualnych, skala takiego zjawiska jest dużo mniejsza, ponieważ w tym wypadku inwestor buduje dla siebie i niechętnie zmienia wybrane wcześniej urządzenie na inne. 

W maju i czerwcu, po rozluźnieniu rygorów, branża zaczęła odrabiać straty od wzrostu na poziomie kilku procent w maju do kilkunastuprocentowych wzrostów w czerwcu. Ogólnie II kwartał zakończył się w branży instalacyjno-grzewczej wzrostem na poziomie 5–6%. Natomiast na przełomie III i IV kwartału wraz ze wzrostem dynamiki zakażeń, można było ponownie zaobserwować (podobnie jak w kwietniu) odwoływanie umówionych wcześniej wizyt instalatorów i serwisantów w obawie przed zakażeniem koronawirusem.

Dlatego ogólna dynamika wzrostów sprzedaży w III kwartale br. widocznie się zmniejszyła, oczywiście na różnym poziomie w różnych grupach produktowych. Pod znakiem zapytania stoi sytuacja na rynku wymian, który w III kwartale także nieco wyhamował. Jedną z przyczyn, było odwoływanie wcześniej zamówionych usług instalatorskich z powodu obawy przed zakażeniem koronawirusem lub wcześniej brak wolnych terminów u instalatorów.  

Osobną sprawą wynikająca z obecności pandemii jest przesunięcie przez część społeczeństwa środków przeznaczonych na modernizację w kierunku konsumpcji, czego rezultaty można było zauważyć już w III kwartale. Niezależnie od tego, dość niepewna sytuacja polityczna i budżetowa państwa spowodowała odpływ kapitału z rachunków oszczędnościowych w bankach i lokowanie go w nieruchomości, stąd dalsze zainteresowanie tą forma inwestycji w Polsce. Z drugiej strony, widać wyraźny wpływ COVID-19 na migracje pracowników. Firmy chętnie korzystają z pracy zdalnej, co wpływa na rynek wynajmu, który zasilają w dużej mierze właśnie oddawane i budowane mieszkania. Część z nich jest obecnie niezamieszkana. Stąd spadająca liczba rozpoczynanych przez deweloperów budów. Z drugiej strony, jedynie w grupie inwestorów indywidualnych nieznacznie wzrosła liczba pozwoleń na budowę, wraz z niewielkim wzrostem udziału inwestorów indywidualnych zarówno w liczbie oddawanych mieszkań, jak i ilości rozpoczynanych budów. Przy dominującej roli wykorzystania ciepła sieciowego w wypadku budownictwa wielorodzinnego, może to być sygnał o odbudowie rynku nowych budynków dla urządzeń grzewczych.

Podobnie jak w poprzednich kwartałach, trzonem rozwoju rynku urządzeń grzewczych były w dalszym ciągu wymiany starych pieców na nowe w ramach walki z niską emisją na poziomie lokalnym. Widać coraz większe znaczenie wsparcia dla wymian urządzeń grzewczych w ramach programu „Czyste Powietrze” po jego usprawnieniu w maju. W dalszym ciągu duże znaczenie dla rynku wymian miały programy unijne zarządzane przez lokalne samorządy. Negatywnym skutkiem ubocznym programów dotacyjnych jest fakt, że inwestorzy prywatni stali się bardzo wrażliwi na programy dotacji. Widać to szczególnie w wypadku kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę, ale także w kontekście pomp ciepła, które do tej pory rozwijały się stabilnie i konsekwentnie bez spektakularnych programów wsparcia. Sprzeczne informacje dochodziły z rynku większych urządzeń. Pojawiły się opinie o wstrzymywaniu zamówień na urządzenia o większej mocy, co wskazywałoby na przesuniecie w czasie takich zamówień.  

Dość ciekawie wygląda kwestia płatności. Po bardzo czarnych scenariuszach i przejściu nawet przez niektórych producentów na sprzedaż za gotówkę na początku II kwartału, rzeczywistość nie była taka zła. Świadczy to o dobrej sytuacji branży instalacyjnej i budowlanej oraz ich przezorności i rozsądnym zarządzaniu zyskami z ostatnich lat dobrej koniunktury. 

Reasumując: w III kwartale 2020 pomimo znacznego zmniejszenia dynamiki wzrostu i spadku wydawanych pozwoleń na budowę i liczby rozpoczynanych inwestycji, utrzymywała się w dalszym ciągu dobra koniunktura w budownictwie, a co za tym idzie także w branży instalacyjno-grzewczej. Ogólnie można stwierdzić, że rynek instalacyjno-grzewczy w 2020 roku ma w dalszym ciągu tendencję wzrostową (w III kwartale 2020 roku na poziomie 5–8%), chociaż wzrost ma już dużo mniejszą dynamikę niż jeszcze rok temu.

Sytuacja w wybranych grupach produktowych

III kwartał 2020 roku, podobnie jak w 2019 roku, przebiegał z pewnymi wyjątkami pozytywnie, jeśli chodzi o sprzedaż w głównych grupach produktowych urządzeń grzewczych i elementów instalacyjnych. Miesiące lipiec-wrzesień to tradycyjnie początek okresu najwyższej sprzedaży urządzeń grzewczych w ciągu całego roku. Znacznie lepiej niż pozostałe elementy instalacji mają się w tym okresie generatory ciepła. Wywołuje to niestety bardzo dużą konkurencję wśród dystrybutorów, którzy chcą dla zagarnąć jak największą część rynku generatorów ciepła nadrabiając straty w innych kategoriach produktów. 

Można było zauważyć kontynuację tendencji wzrostowej w kondensacyjnych kotłach gazowych i bardzo duże wzrosty w grupie pomp ciepła, przy stabilizacji lub spadkach w innych. Wzrosty dotyczyły przede wszystkim nowoczesnych urządzeń grzewczych spełniających warunki ekoprojektu i niskoemisyjności. W przypadku gazowych kondensacyjnych kotłów wiszących wzrost w III kwartale 2020 roku osiągnął poziom ok. 14% w porównaniu do 7% w II kwartale, co jest pozytywnym odwróceniem sygnalizowanego z rynku negatywnego trendu wskazującego na spadki dynamiki wzrostów. Taki wzrost dynamiki można tłumaczyć bardzo dobrymi wynikami sprzedaży w tej grupie produktowej pod koniec III kwartału. 

Ciekawy jest też spory, bo aż 33%, wzrost sprzedaży przepływowych gazowych podgrzewaczy do wody. Zauważalne było także konsekwentnie bardzo duże zainteresowanie pompami ciepła, głównie powietrznymi – ponad dwukrotny wzrost sprzedaży w III kwartale. Dzięki osiągniętym wzrostom, pompy ciepła stanowiły już ok. 20% wszystkich sprzedanych w III kwartale urządzeń grzewczych, przez co ich całkowity wzrost sprzedaży osiągnął ok. 23% przy 6–8-procentowym wzroście sprzedaży elementów instalacyjnych montowanych w instalacjach grzewczych. 

Nadal widać większe zainteresowanie fotowoltaiką jako technologią pozyskiwania energii słonecznej na cele prosumenckie w tym zasilanie urządzeń grzewczych w energię elektryczną w układach hybrydowych, ale także stricte na cele grzewcze. Tego typu podejście idzie w parze z tendencją elektryfikacji ogrzewania w przyszłości.

Rośnie także ogólne zainteresowanie wykorzystaniem OZE na cele grzewcze. Widać pewien spadek ok. 23% w kolektorach słonecznych, ale punktem odniesienia jest rekordowy 2019 rok, kiedy wzrost był kilkudziesięcioprocentowy.

Grupa produktowa

Tendencja: III kwartał 2020/III kwartał 2019

gazowe kotły wiszące ogółem

+13%

gazowe kotły wiszące kondensacyjne

+14%

gazowe kotły wiszące konwencjonalne

-11%

gazowe kotły stojące ogólnie

-2%

gazowe kotły stojące kondensacyjne

+2%

gazowe kotły stojące konwencjonalne

-58%

gazowe przepływowe podgrzewacze do c.w.u

+33%

olejowe kotły stojące ogólnie

-39%

olejowe kotły stojące kondensacyjne

-35%

olejowe kotły stojące konwencjonalne

45%

kotły na paliwa stałe

b/d

kolektory słoneczne

-23%

pompy ciepła

+109%

zasobniki i bufory

+12%

Źródło: Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Stropy.pl Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy w budynkach pełnią elementarne funkcje oddzielania kondygnacji oraz przenoszenia obciążeń własnych i użytkowych, jak również warstw podłogowych i ścian działowych. Współczesny rynek budowlany oczekuje...

Stropy w budynkach pełnią elementarne funkcje oddzielania kondygnacji oraz przenoszenia obciążeń własnych i użytkowych, jak również warstw podłogowych i ścian działowych. Współczesny rynek budowlany oczekuje jednak czegoś więcej, systemów stropowych ułatwiających i przyspieszających proces budowlany, zestandaryzowanych, o niskim koszcie inwestycyjnym, wysokich parametrach technicznych, zdrowych i ekologicznych. Do takich rozwiązań należą stropy panelowe.

Festool Polska Festool stawia na FSCTM

Festool stawia na FSCTM Festool stawia na FSCTM

Jako jeden z pierwszych producentów elektronarzędzi Festool zaangażował się w ochronę lasów i pozyskiwanych z nich surowców. To istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, w którym wybrane produkty...

Jako jeden z pierwszych producentów elektronarzędzi Festool zaangażował się w ochronę lasów i pozyskiwanych z nich surowców. To istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, w którym wybrane produkty tej marki z powodzeniem uzyskały certyfikację FSC.

Balex Metal Sp. z o. o. Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja

Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja

Płyty ścienne z rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej od momentu pojawienia się na rynku uznane zostały za doskonały materiał termoizolacyjny. Budownictwo stale się rozwija i dzisiaj nie są już nowością,...

Płyty ścienne z rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej od momentu pojawienia się na rynku uznane zostały za doskonały materiał termoizolacyjny. Budownictwo stale się rozwija i dzisiaj nie są już nowością, jednak producenci nie spoczęli na laurach i wciąż udoskonalają swoje produkty, na nowo dopasowując do potrzeb inwestorów. Firma Balex Metal oferuje ekonomiczną wersję – płytę ścienną PIR Light.

merXu Bogata oferta firmy KIM na merXu

Bogata oferta firmy KIM na merXu Bogata oferta firmy KIM na merXu

Stan surowy budynku to etap, na którym wykonane są roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje poziome i pionowe, a także izolacje wodne i przeciwwilgociowe. Może również obejmować wykonanie prac ociepleniowych...

Stan surowy budynku to etap, na którym wykonane są roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje poziome i pionowe, a także izolacje wodne i przeciwwilgociowe. Może również obejmować wykonanie prac ociepleniowych oraz ślusarskich i stolarskich. Wykorzystane do tego materiały ścienne, systemy elewacyjne czy izolacje termiczne, jak również produkty chemii budowlanej, takie jak tynki, kleje, hydroizolacje i uszczelniacze, powinny być dobre jakościowo, jak również odpowiednio dobrane do przeznaczenia obiektu...

FOAMGLAS® Building Poland Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS®

Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS® Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS®

Stare porzekadło mówi, że tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Niestety w przypadku ekip wykonawczych sprawa bywa bardziej skomplikowana, a niedostępność lub długi oczekiwania na materiały izolacyjne...

Stare porzekadło mówi, że tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Niestety w przypadku ekip wykonawczych sprawa bywa bardziej skomplikowana, a niedostępność lub długi oczekiwania na materiały izolacyjne mogą być niemałym utrudnieniem. W takiej sytuacji warto rozważyć rozwiązania specjalistyczne, które są na wyciągnięcie ręki, a przy tym oferują wymierne korzyści.

PU Polska - Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane

Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane

Prefabrykacja elementów budowlanych oznacza produkcję gotowych, często wielkowymiarowych elementów sposobem przemysłowym poza miejscem wbudowania. Ideą prefabrykacji jest ich wytwarzanie w warunkach niezależnych...

Prefabrykacja elementów budowlanych oznacza produkcję gotowych, często wielkowymiarowych elementów sposobem przemysłowym poza miejscem wbudowania. Ideą prefabrykacji jest ich wytwarzanie w warunkach niezależnych od warunków atmosferycznych w powtarzalnym procesie zapewniającym możliwość kontroli parametrów produkcji i stabilnego, najwyższego poziomu dopuszczalnych odchyłek wykraczających daleko poza możliwości realizacyjne na placu budowy. Taki model wznoszenia obiektów przenosi zasadniczo zaangażowanie...

obido.pl W jaki sposób ocieplić poddasze?

W jaki sposób ocieplić poddasze? W jaki sposób ocieplić poddasze?

Posiadasz dom z poddaszem i zastanawiasz się jak je ocieplić? Odpowiednia izolacja poddasza wpłynie na zatrzymanie ciepła w całym domu, ale także stworzy w pełni użyteczną powierzchnię, którą będzie można...

Posiadasz dom z poddaszem i zastanawiasz się jak je ocieplić? Odpowiednia izolacja poddasza wpłynie na zatrzymanie ciepła w całym domu, ale także stworzy w pełni użyteczną powierzchnię, którą będzie można zagospodarować jako dodatkową sypialnię lub domowe biuro. Jaki materiał wybrać, aby skutecznie i na lata ocieplić poddasze? Podpowiadamy.

SUEZ Izolacje Budowlane Spadki styropianowe na dachu płaskim

Spadki styropianowe na dachu płaskim Spadki styropianowe na dachu płaskim

Nowoczesny wygląd budynku, brak skosów, nowe możliwości aranżacyjne – zalet dachu płaskiego jest wiele. Jego zastosowanie powinno jednak iść w parze z dbałością o dobre rozwiązania technologiczne. Jednym...

Nowoczesny wygląd budynku, brak skosów, nowe możliwości aranżacyjne – zalet dachu płaskiego jest wiele. Jego zastosowanie powinno jednak iść w parze z dbałością o dobre rozwiązania technologiczne. Jednym z nich są spadki styropianowe. Umożliwiają one właściwe odprowadzanie wody i dają dodatkową warstwę docieplenia.

SUEZ Izolacje Budowlane Badanie szczelności dachu

Badanie szczelności dachu Badanie szczelności dachu

Dach nad głową to nie tylko metafora. To jeden z najważniejszych elementów budynku. Nieszczelny może spowodować spore problemy. Remont pomieszczeń, do których dostanie się woda poprzez nieszczelności,...

Dach nad głową to nie tylko metafora. To jeden z najważniejszych elementów budynku. Nieszczelny może spowodować spore problemy. Remont pomieszczeń, do których dostanie się woda poprzez nieszczelności, jest zawsze skomplikowany i kosztowny. Dlatego tak istotne jest kontrolowanie stanu dachu. To nie tylko gwarancja bezpieczeństwa, ale też spokój finansowy.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.