Izolacje.com.pl

Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

MERCOR SA | 2021-10-11

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane do odpowiadających współczesnej wiedzy technicznej standardów. Nie inaczej jest w przypadku rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo pożarowe obiektów.

treść sponsorowana

Spełnienie wymagań stawianych współczesnemu budownictwu w zakresie ochrony przeciwpożarowej może być szczególnie trudne w przypadku obiektów poddawanych modernizacji.

Z jakich innowacyjnych rozwiązań technicznych można skorzystać podczas modernizacji,
pod kątem bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektu? Odpowiedź na to pytanie znajdą Państwo w artykule.

Zzmniejszenie odległości pomiędzy zabezpieczeniami przeciwpożarowymi

Szachty lub inaczej kominy, w których prowadzone są instalacje HVAC, w znacznej większości przypadków będą przebiegać przez całą wysokość budynku. Służą one dostarczeniu świeżego oraz odprowadzeniu zużytego powietrza z pomieszczeń. Ich szerokość, długość oraz grubość ustalana jest na wczesnym etapie projektowania budynku. Zarazem ich zmiana podczas modernizacji i dostosowania do współczesnych wymogów niejednokrotnie niesie za sobą kłopotliwą konieczność ingerowania w konstrukcję budynku.

Przykładowo na wyjściu z szachtów lub pomiędzy poszczególnymi piętrami, z całą pewnością
osadzane będą klapy przeciwpożarowe odcinające, których zadaniem jest odcięcie strefy objętej pożarem od pozostałej części budynku. Bazując na doświadczeniach projektantów, chcących ograniczyć wpływ szachtów na architekturę modernizowanych obiektów, spółka Mercor S.A. wprowadziła do swojej oferty klapy przeciwpożarowe, które mają możliwość montażu w tzw. bliskich odległościach. Dowiedz się więcej >>

W przypadku klap okrągłych przeznaczonych do instalacji HVAC, dla klap motylkowych mcr FID WING minimalna odległość pomiędzy klapami przeciwpożarowymi wynosi 50 mm, a dla klap odcinających jednopłaszczyznowych okrągłych mcr FID PRO oraz prostokątnych mcr FID S – 60 mm. Wartością odniesienia, którą należy stosować do produktów niezbadanych pod kątem spełniania wymogów ogniochronności w bliskim montażu, jest odległość 200 mm.

Dzięki zastosowaniu wymienionych wyżej produktów, na każdej linii instalacji HVAC w rzucie poziomym i pionowym, projektant oraz wykonawca może zaoszczędzić do 150 mm szerokości szachtu.

Rozwiązanie i korzyści wynikające z ich zastosowania przedstawiono na RYS 1. Szerokość szachtów bezpośrednio przekłada się na późniejszą powierzchnię użytkową piętra. Również dzięki temu rozwiązaniu, w wielu przypadkach projektant może umieścić nowe instalacje HVAC w istniejących szachtach – bez konieczności ich przebudowy.

rys1 mercor

RYS. 1. Sposoby realizacji „bliskiego montażu” dla klap mcr FID PRO

Wyniesienie zabezpieczeń pożarowych poza przegrodę budowlaną

Równie istotną kwestią w procesie modernizacji będzie podział istniejących powierzchni na strefy pożarowe. Wydzielenie stref odbywa się tak samo przy pomocy pionowych i poziomych przegród budowlanych, jak również klap przeciwpożarowych w instalacjach wentylacyjnych, przechodzących przez te przegrody.

Tak samo w przypadku istniejących, jak również tych nowo budowanych ścian, ze względów technicznych i architektonicznych często niemożliwe będzie osadzenie klapy w przegrodzie budowlanej. Szukając odpowiedniego rozwiązania, warto wziąć pod uwagę osadzenie klapy poza przegrodą budowlaną. Rozwiązanie takie opiera się na montażu klapy na instalacji wentylacyjnej w pewnej odległości od przegrody. Następnie odległość tą zabezpiecza się materiałem ogniochronnym pomiędzy przegrodą odcinającą klapy pożarowe a ścianą oddzielenia przeciwpożarowego.

Przy realizacji takiego rozwiązania sprawdzą się certyfikowane klapy okrągłe mcr FID PRO, jak również prostokątne mcr FID S z oferty firmy Mercor. Rozwiązanie oparte o montaż klapy w oddaleniu od przegród pokazano na RYS. 2. Zastosowanie klap w oddaleniu od przegród budowlanych pozwoli uniknąć kłopotliwej ingerencji w gotowe instalacje wentylacyjne oraz umożliwi elastyczne podejście do opcji posadowienia urządzeń w przegrodach oddzielenia przeciwpożarowego. Sprawdź >>

rys2 mercor

RYS. 2. Sposób realizacji zabezpieczenia klapy przeciwpożarowej w oddaleniu od przegrody oddzielenia pożarowego. Odległość pomiędzy ścianą oddzielenia przeciwpożarowego a przegrodą klapy odcinającej zabezpieczona dodatkowo materiałem ogniochronnym.

Rózne sposoby sterowania i zasilania

Nie bez znaczenia będzie również możliwość doprowadzenia zasilania do sterowania pracą urządzenia. Proste instalacje wentylacji bytowej przechodzące przez strefy pożarowe można wyposażyć w klapy odcinające z mechanizmem sprężynowym bez funkcji komfortu.

Przykładem takiego rozwiązania są klapy mcr FID WING (RYS. 3) oraz mcr FID PRO (RYS. 4).
Ich nieskomplikowana budowa oraz prosty mechanizm wyzwalająco-sterujący umożliwiają zastosowanie wszędzie tam, gdzie utrudnione jest doprowadzenia dodatkowego zasilania. Mechanizm wyzwalająco-sterujący takiego rozwiązania opiera się o wyzwalacz termiczny, który po przekroczeniu temperatury zadziałania zostanie rozerwany, umożliwiając sprężynie zamontowanej na przegrodzie szczelne domknięcie klap.

W przypadku, kiedy sytuacja wymaga zastosowania produktu do bardziej wymagających instalacji, warto zastosować model wyposażony w siłownik obrotowy – np. klapę mcr FID PRO (RYS. 5).

rys3 5 mercor

RYS. 3–5. Sposoby realizacji sterowania klapy przeciwpożarowej w zależności od możliwości doprowadzenia zasilania.
Wyzwalacz termiczny – brak potrzeby doprowadzenia zasilania: mcr FID WING (3) oraz mcr FID PRO (4).
Siłownik obrotowy – potrzeba doprowadzenia zasilania: mcr FID PRO (5), siłownik z termowyzwalaczem

Urządzenie może być wyposażone w sam wyzwalacz termiczny, wyzwalacz termiczny z mechanizmem elektromagnetycznym, jak również siłownik obrotowy. Klapę z siłownikiem obrotowym można zamknąć z systemu dozoru, poprzez odcięcie napięcia zasilania. W przypadku przywrócenia zasilania elektrycznego do klapy, przegroda klapy zostanie ponownie automatycznie otworzona. Obydwa rozwiązania pokazano na RYS. 3–5. Różne sposoby realizacji zasilania i sterowania klapą przeciwpożarową umożliwiają projektantowi lub wykonawcy dobór właściwego rozwiązania, dopasowanego do możliwości modernizowanego obiektu.

„Suchy montaż”

Ważną kwestią poruszaną przez firmy realizujące modernizacje jest możliwość szybkiego i „czystego” montowania rozwiązania. Możliwość taką stwarzają produkty, które można instalować przy pomocy systemów dedykowanych zabezpieczeniom przejść instalacyjnych. Montaż ten w nomenklaturze technicznej nazywany jest montażem na „sucho”. Realizuje się go poprzez osadzenie klapy przeciwpożarowej w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego we wcześniej przygotowanym otworze. Następnie szczelinę montażową pomiędzy ścianą a klapą wypełnia się odpowiednią wełną mineralną. Rozwiązanie wykańcza się przy pomocy farby pęczniejącej, pozwalającej zachować odpowiednią wartość parametrów ogniochronnych całego rozwiązania.

Sposób ten przedstawiono na RYS. 7.

rys6 7 mercor

RYS. 6–7. Realizacja systemowego zabezpieczenia przejścia przez ścianę oddzielenia pożarowego: system mokry – oparty o zaprawy murarskie (6), system suchy – oparty o wełnę i farbę pęczniejącą (7).

Wsłuchując się w potrzeby realizatorów obiektów, szukających odpowiednich rozwiązań, spółka Mercor S.A. udostępnia certyfikowane rozwiązanie montażu na „sucho” dla klap okrągłych mcr FID WING, mcr FID PRO, jak również klap prostokątnych mcr FID C. Dzięki zastosowaniu systemowych rozwiązań montażu klap przeciwpożarowych oraz łatwości ich aplikacji, możliwe jest skrócenie czasu montażu, co ma wpływ na długość trwania modernizacji obiektu budowlanego.

Modernizacja obiektu budowlanego pozwala również poprawić jego bezpieczeństwo pożarowe. Korzystając z kompleksowej oferty klap odcinających dla wentylacji bytowej budynków spółki Mercor S.A., projektant oraz wykonawca mogą zastosować przy modernizacji obiektu rozwiązania „szyte na miarę”.

Komentarze

Powiązane

mcr Tecwool F - natryskowy system zabezpieczeń ogniochronnych

mcr Tecwool F - natryskowy system zabezpieczeń ogniochronnych mcr Tecwool F - natryskowy system zabezpieczeń ogniochronnych

mcr Tecwool F - natryskowy system zabezpieczeń ogniochronnych stalowych i żelbetowych konstrukcji budowlanych

mcr Tecwool F - natryskowy system zabezpieczeń ogniochronnych stalowych i żelbetowych konstrukcji budowlanych

mcr Tecbor - niepalna płyta ogólnobudowlana

mcr Tecbor - niepalna płyta ogólnobudowlana mcr Tecbor - niepalna płyta ogólnobudowlana

mcr Tecbor - niepalna płyta ogólnobudowlana

mcr Tecbor - niepalna płyta ogólnobudowlana

mcr Silboard - kanały wentylacyjne i oddymiające

mcr Silboard - kanały wentylacyjne i oddymiające mcr Silboard - kanały wentylacyjne i oddymiające

mcr Silboard - kanały wentylacyjne i oddymiające

mcr Silboard - kanały wentylacyjne i oddymiające

mcr PS-25 - ogniochronna opaska pęczniejąca

mcr PS-25 - ogniochronna opaska pęczniejąca mcr PS-25 - ogniochronna opaska pęczniejąca

mcr PS-25 - ogniochronna opaska pęczniejąca (EI 120)

mcr PS-25 - ogniochronna opaska pęczniejąca (EI 120)

mcr PS - ogniochronny kołnierz pęczniejący

mcr PS - ogniochronny kołnierz pęczniejący mcr PS - ogniochronny kołnierz pęczniejący

mcr PS - ogniochronny kołnierz pęczniejący (EI 120)

mcr PS - ogniochronny kołnierz pęczniejący (EI 120)

mcr Polylack W - farba pęczniejąca do zabezpieczenia ogniochronnego stalowych konstrukcji budowlanych

mcr Polylack W - farba pęczniejąca do zabezpieczenia ogniochronnego stalowych konstrukcji budowlanych mcr Polylack W - farba pęczniejąca do zabezpieczenia ogniochronnego stalowych konstrukcji budowlanych

mcr Polylack W - farba pęczniejąca do zabezpieczenia ogniochronnego stalowych konstrukcji budowlanych

mcr Polylack W - farba pęczniejąca do zabezpieczenia ogniochronnego stalowych konstrukcji budowlanych

mcr Polylack KG - ogniochronna pasta pęczniejąca z grafitem

mcr Polylack KG - ogniochronna pasta pęczniejąca z grafitem mcr Polylack KG - ogniochronna pasta pęczniejąca z grafitem

mcr Polylack KG - ogniochronna pasta pęczniejąca z grafitem (EI 120)

mcr Polylack KG - ogniochronna pasta pęczniejąca z grafitem (EI 120)

mcr Polylack K - ogniochronna pasta pęczniejąca

mcr Polylack K - ogniochronna pasta pęczniejąca mcr Polylack K - ogniochronna pasta pęczniejąca

mcr Polylack K - ogniochronna pasta pęczniejąca (EI 120)

mcr Polylack K - ogniochronna pasta pęczniejąca (EI 120)

mcr Polylack F - ogniochronna farba pęczniejąca

mcr Polylack F - ogniochronna farba pęczniejąca mcr Polylack F - ogniochronna farba pęczniejąca

mcr Polylack F - ogniochronna farba pęczniejąca (EI 120)

mcr Polylack F - ogniochronna farba pęczniejąca (EI 120)

mcr Dunaseal - ogniochronna taśma uszczelniająca

mcr Dunaseal - ogniochronna taśma uszczelniająca mcr Dunaseal - ogniochronna taśma uszczelniająca

mcr Dunaseal - ogniochronna taśma uszczelniająca (EI 120)

mcr Dunaseal - ogniochronna taśma uszczelniająca (EI 120)

Wybrane dla Ciebie

Sprawdzona chemia budowlana do prac glazurniczych i nie tylko »

Sprawdzona chemia budowlana do prac glazurniczych i nie tylko » Sprawdzona chemia budowlana do prac glazurniczych i nie tylko »

Termoizolacja na każdą kieszeń »

Termoizolacja na każdą kieszeń » Termoizolacja na każdą kieszeń »

Dachy, elewacje i posadzki – zaizolujesz jednym produktem! »

Dachy, elewacje i posadzki – zaizolujesz jednym produktem! » Dachy, elewacje i posadzki – zaizolujesz jednym produktem! »

Gwarantowane bezpieczeństwo w Twoim centrum logistycznym i nie tylko! »

Gwarantowane bezpieczeństwo w Twoim centrum logistycznym i nie tylko! » Gwarantowane bezpieczeństwo w Twoim centrum logistycznym i nie tylko! »

Skorzystaj z bezpłatnej wyceny stropu »

Skorzystaj z bezpłatnej wyceny stropu » Skorzystaj z bezpłatnej wyceny stropu »

Komfort cieplny i zdrowy dom w jednym »

Komfort cieplny i zdrowy dom w jednym » Komfort cieplny i zdrowy dom w jednym »

Innowacyjne rozwiązanie dla komfortowego ciepła i montażu »

Innowacyjne rozwiązanie dla komfortowego ciepła i montażu » Innowacyjne rozwiązanie dla komfortowego ciepła i montażu »

Oryginalny wygląd i izolacja w jednym »

Oryginalny wygląd i izolacja w jednym » Oryginalny wygląd i izolacja w jednym »

Izolacja, dzięki której ściana oddycha »

Izolacja, dzięki której ściana oddycha » Izolacja, dzięki której ściana oddycha »

Czy wiesz jak zapobiec rozprzestrzenianiu ognia? »

Czy wiesz jak zapobiec rozprzestrzenianiu ognia? » Czy wiesz jak zapobiec rozprzestrzenianiu ognia? »

Nowoczesne płyty warstwowe o wysokich parametrach użytkowych »

Nowoczesne płyty warstwowe o wysokich parametrach użytkowych » Nowoczesne płyty warstwowe o wysokich parametrach użytkowych »

System ociepleń na miarę Twoich potrzeb »

System ociepleń na miarę Twoich potrzeb » System ociepleń na miarę Twoich potrzeb »

Rozwiązania izolacji zapewniające ochronę termiczną i nie tylko »

Rozwiązania izolacji zapewniające ochronę termiczną i nie tylko » Rozwiązania izolacji zapewniające ochronę termiczną i nie tylko »

Odpowiedni strop = bezpieczeństwo i komfort »

Odpowiedni strop = bezpieczeństwo i komfort » Odpowiedni strop = bezpieczeństwo i komfort »

Jak unikać przecieków? »

Jak unikać przecieków? » Jak unikać przecieków? »

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Poszerzaj wiedzę – rozpoczęła się rekrutacja na studia II stopnia!

Poszerzaj wiedzę – rozpoczęła się rekrutacja na studia II stopnia! Poszerzaj wiedzę – rozpoczęła się rekrutacja na studia II stopnia!

Sprawdź jakie korzyści płyną z energii odnawialnej »

Sprawdź jakie korzyści płyną z energii odnawialnej » Sprawdź jakie korzyści płyną z energii odnawialnej »

Bogata oferta stalowych pokryć modułowych – sprawdź!

Bogata oferta stalowych pokryć modułowych – sprawdź! Bogata oferta stalowych pokryć modułowych – sprawdź!

Najnowsze produkty i technologie

sfmeble.pl Jak urządzić pokój nastolatka na poddaszu?

Jak urządzić pokój nastolatka na poddaszu? Jak urządzić pokój nastolatka na poddaszu?

Planowanie aranżacji pokoju młodzieżowego na poddaszu to zadanie, które zdecydowanie nie należy do łatwych. Wnętrza pod skosem niosą ze sobą spore utrudnienia, które trzeba sprytnie obejść, aby dobrze...

Planowanie aranżacji pokoju młodzieżowego na poddaszu to zadanie, które zdecydowanie nie należy do łatwych. Wnętrza pod skosem niosą ze sobą spore utrudnienia, które trzeba sprytnie obejść, aby dobrze wykorzystać dostępne miejsce. Do tego coraz bardziej świadomi swoich gustów nastolatkowie chcą móc decydować i mieć wpływ na wystrój pokoju, w którym będą przebywać większość czasu. Jak to wszystko skutecznie pogodzić, aby uzyskać wygodną i funkcjonalną przestrzeń? Podpowiadamy!

merXu Z węgla na gaz – jaki kocioł gazowy wybrać – duży wybór na platformie merXu

Z węgla na gaz – jaki kocioł gazowy wybrać – duży wybór na platformie merXu Z węgla na gaz – jaki kocioł gazowy wybrać – duży wybór na platformie merXu

Ogrzewanie gazowe to najczęściej obecnie wybierana alternatywa dla kotłów na paliwa stałe. Za taką zmianą przemawiają nie tylko względy ekologiczne, ale także wygoda i możliwość skorzystania z dofinansowania....

Ogrzewanie gazowe to najczęściej obecnie wybierana alternatywa dla kotłów na paliwa stałe. Za taką zmianą przemawiają nie tylko względy ekologiczne, ale także wygoda i możliwość skorzystania z dofinansowania. Na jaki jednak kocioł gazowy się zdecydować? Jak wybrać odpowiedni? Podpowiadamy, z jakich rozwiązań skorzystasz na platformie merXu.

NEONET Termowentylator - budowa, działanie i zastosowanie

Termowentylator - budowa, działanie i zastosowanie Termowentylator - budowa, działanie i zastosowanie

Odpowiednia temperatura panująca we wnętrzu ma niebagatelny wpływ na nasze samopoczucie. Nic więc dziwnego w tym, że gdy w pomieszczeniu jest zbyt zimno lub zbyt gorąco, nie czujemy się najlepiej. Urządzeniem,...

Odpowiednia temperatura panująca we wnętrzu ma niebagatelny wpływ na nasze samopoczucie. Nic więc dziwnego w tym, że gdy w pomieszczeniu jest zbyt zimno lub zbyt gorąco, nie czujemy się najlepiej. Urządzeniem, które w sposób doraźny pozwala na osiągnięcie komfortu termicznego jest termowentylator. Na czym polega jego działanie?

Canada Rubber Polska Naprawa pokryć dachowych

Naprawa pokryć dachowych Naprawa pokryć dachowych

Tradycyjny remont dachu pokrytego papą wiąże się z koniecznością zrywania istniejącego pokrycia, co niesie za sobą koszty związane z jego utylizacją, a także naraża odsłonięte elementy konstrukcyjne na...

Tradycyjny remont dachu pokrytego papą wiąże się z koniecznością zrywania istniejącego pokrycia, co niesie za sobą koszty związane z jego utylizacją, a także naraża odsłonięte elementy konstrukcyjne na działanie negatywnych warunków pogodowych. Naprawa przez montaż kolejnych warstw papy oznacza dodatkowe dociążenie dachu, sięgające nawet do 10 kg/m2.

Rockwool Polska Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo

Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo

Aż 70 proc. spośród 5 mln domów jednorodzinnych w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej. Powszechna fala renowacji i możliwości wynikające ze strategii unijnej Green Deal to olbrzymia...

Aż 70 proc. spośród 5 mln domów jednorodzinnych w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej. Powszechna fala renowacji i możliwości wynikające ze strategii unijnej Green Deal to olbrzymia szansa dla polskiej gospodarki, nie tylko w kontekście lepszej jakości powietrza, ale również podniesienia innowacyjności, szerokiego zastosowania lokalnych rozwiązań oraz stworzenia kilkuset tysięcy miejsc pracy. W długiej perspektywie czasu to również poprawa komfortu życia, eliminacja ubóstwa energetycznego...

dr inż. Krzysztof Pogan, WestWood® Kunststofftechnik GmbH Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych

Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych

Parkingi wielopoziomowe i podziemne to niewątpliwie budowle, których nie można porównać do powszechnie spotykanych w budownictwie tradycyjnych budowli żelbetowych. Swoimi właściwościami przypominają one...

Parkingi wielopoziomowe i podziemne to niewątpliwie budowle, których nie można porównać do powszechnie spotykanych w budownictwie tradycyjnych budowli żelbetowych. Swoimi właściwościami przypominają one raczej budowle drogowe, jak np. mosty. Zatem muszą one spełniać wysokie wymagania w zakresie trwałości – powinny możliwie długo pozostać odporne na oddziaływanie warunków zewnętrznych i służyć przez długi czas.

Bauder Polska Sp. z o. o. Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz...

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz więcej – powinny być nie tylko wysokiej jakości, ale także przyjazne dla środowiska.

Sopro Polska Sp. z o.o. Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze?

Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze? Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze?

Renowacja starej podłogi drewnianej nie należy do łatwych zadań, zwłaszcza jeżeli chcemy na niej ułożyć płytki ceramiczne. Tego typu prace wymagają wiedzy i doświadczenia, ale równie ważny jest dobór odpowiednich...

Renowacja starej podłogi drewnianej nie należy do łatwych zadań, zwłaszcza jeżeli chcemy na niej ułożyć płytki ceramiczne. Tego typu prace wymagają wiedzy i doświadczenia, ale równie ważny jest dobór odpowiednich materiałów.

Fabryka Styropianu ARBET Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności...

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności w starych budynkach konieczne jest bowiem zwiększenie izolacyjności przegród lub naprawa istniejącego ocieplenia.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.