Izolacje.com.pl

Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

MERCOR SA | 2021-10-11

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane do odpowiadających współczesnej wiedzy technicznej standardów. Nie inaczej jest w przypadku rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo pożarowe obiektów.

treść sponsorowana

Spełnienie wymagań stawianych współczesnemu budownictwu w zakresie ochrony przeciwpożarowej może być szczególnie trudne w przypadku obiektów poddawanych modernizacji.

Z jakich innowacyjnych rozwiązań technicznych można skorzystać podczas modernizacji,
pod kątem bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektu? Odpowiedź na to pytanie znajdą Państwo w artykule.

Zzmniejszenie odległości pomiędzy zabezpieczeniami przeciwpożarowymi

Szachty lub inaczej kominy, w których prowadzone są instalacje HVAC, w znacznej większości przypadków będą przebiegać przez całą wysokość budynku. Służą one dostarczeniu świeżego oraz odprowadzeniu zużytego powietrza z pomieszczeń. Ich szerokość, długość oraz grubość ustalana jest na wczesnym etapie projektowania budynku. Zarazem ich zmiana podczas modernizacji i dostosowania do współczesnych wymogów niejednokrotnie niesie za sobą kłopotliwą konieczność ingerowania w konstrukcję budynku.

Przykładowo na wyjściu z szachtów lub pomiędzy poszczególnymi piętrami, z całą pewnością
osadzane będą klapy przeciwpożarowe odcinające, których zadaniem jest odcięcie strefy objętej pożarem od pozostałej części budynku. Bazując na doświadczeniach projektantów, chcących ograniczyć wpływ szachtów na architekturę modernizowanych obiektów, spółka Mercor S.A. wprowadziła do swojej oferty klapy przeciwpożarowe, które mają możliwość montażu w tzw. bliskich odległościach. Dowiedz się więcej >>

W przypadku klap okrągłych przeznaczonych do instalacji HVAC, dla klap motylkowych mcr FID WING minimalna odległość pomiędzy klapami przeciwpożarowymi wynosi 50 mm, a dla klap odcinających jednopłaszczyznowych okrągłych mcr FID PRO oraz prostokątnych mcr FID S – 60 mm. Wartością odniesienia, którą należy stosować do produktów niezbadanych pod kątem spełniania wymogów ogniochronności w bliskim montażu, jest odległość 200 mm.

Dzięki zastosowaniu wymienionych wyżej produktów, na każdej linii instalacji HVAC w rzucie poziomym i pionowym, projektant oraz wykonawca może zaoszczędzić do 150 mm szerokości szachtu.

Rozwiązanie i korzyści wynikające z ich zastosowania przedstawiono na RYS 1. Szerokość szachtów bezpośrednio przekłada się na późniejszą powierzchnię użytkową piętra. Również dzięki temu rozwiązaniu, w wielu przypadkach projektant może umieścić nowe instalacje HVAC w istniejących szachtach – bez konieczności ich przebudowy.

rys1 mercor

RYS. 1. Sposoby realizacji „bliskiego montażu” dla klap mcr FID PRO

Wyniesienie zabezpieczeń pożarowych poza przegrodę budowlaną

Równie istotną kwestią w procesie modernizacji będzie podział istniejących powierzchni na strefy pożarowe. Wydzielenie stref odbywa się tak samo przy pomocy pionowych i poziomych przegród budowlanych, jak również klap przeciwpożarowych w instalacjach wentylacyjnych, przechodzących przez te przegrody.

Tak samo w przypadku istniejących, jak również tych nowo budowanych ścian, ze względów technicznych i architektonicznych często niemożliwe będzie osadzenie klapy w przegrodzie budowlanej. Szukając odpowiedniego rozwiązania, warto wziąć pod uwagę osadzenie klapy poza przegrodą budowlaną. Rozwiązanie takie opiera się na montażu klapy na instalacji wentylacyjnej w pewnej odległości od przegrody. Następnie odległość tą zabezpiecza się materiałem ogniochronnym pomiędzy przegrodą odcinającą klapy pożarowe a ścianą oddzielenia przeciwpożarowego.

Przy realizacji takiego rozwiązania sprawdzą się certyfikowane klapy okrągłe mcr FID PRO, jak również prostokątne mcr FID S z oferty firmy Mercor. Rozwiązanie oparte o montaż klapy w oddaleniu od przegród pokazano na RYS. 2. Zastosowanie klap w oddaleniu od przegród budowlanych pozwoli uniknąć kłopotliwej ingerencji w gotowe instalacje wentylacyjne oraz umożliwi elastyczne podejście do opcji posadowienia urządzeń w przegrodach oddzielenia przeciwpożarowego. Sprawdź >>

rys2 mercor

RYS. 2. Sposób realizacji zabezpieczenia klapy przeciwpożarowej w oddaleniu od przegrody oddzielenia pożarowego. Odległość pomiędzy ścianą oddzielenia przeciwpożarowego a przegrodą klapy odcinającej zabezpieczona dodatkowo materiałem ogniochronnym.

Rózne sposoby sterowania i zasilania

Nie bez znaczenia będzie również możliwość doprowadzenia zasilania do sterowania pracą urządzenia. Proste instalacje wentylacji bytowej przechodzące przez strefy pożarowe można wyposażyć w klapy odcinające z mechanizmem sprężynowym bez funkcji komfortu.

Przykładem takiego rozwiązania są klapy mcr FID WING (RYS. 3) oraz mcr FID PRO (RYS. 4).
Ich nieskomplikowana budowa oraz prosty mechanizm wyzwalająco-sterujący umożliwiają zastosowanie wszędzie tam, gdzie utrudnione jest doprowadzenia dodatkowego zasilania. Mechanizm wyzwalająco-sterujący takiego rozwiązania opiera się o wyzwalacz termiczny, który po przekroczeniu temperatury zadziałania zostanie rozerwany, umożliwiając sprężynie zamontowanej na przegrodzie szczelne domknięcie klap.

W przypadku, kiedy sytuacja wymaga zastosowania produktu do bardziej wymagających instalacji, warto zastosować model wyposażony w siłownik obrotowy – np. klapę mcr FID PRO (RYS. 5).

rys3 5 mercor

RYS. 3–5. Sposoby realizacji sterowania klapy przeciwpożarowej w zależności od możliwości doprowadzenia zasilania.
Wyzwalacz termiczny – brak potrzeby doprowadzenia zasilania: mcr FID WING (3) oraz mcr FID PRO (4).
Siłownik obrotowy – potrzeba doprowadzenia zasilania: mcr FID PRO (5), siłownik z termowyzwalaczem

Urządzenie może być wyposażone w sam wyzwalacz termiczny, wyzwalacz termiczny z mechanizmem elektromagnetycznym, jak również siłownik obrotowy. Klapę z siłownikiem obrotowym można zamknąć z systemu dozoru, poprzez odcięcie napięcia zasilania. W przypadku przywrócenia zasilania elektrycznego do klapy, przegroda klapy zostanie ponownie automatycznie otworzona. Obydwa rozwiązania pokazano na RYS. 3–5. Różne sposoby realizacji zasilania i sterowania klapą przeciwpożarową umożliwiają projektantowi lub wykonawcy dobór właściwego rozwiązania, dopasowanego do możliwości modernizowanego obiektu.

„Suchy montaż”

Ważną kwestią poruszaną przez firmy realizujące modernizacje jest możliwość szybkiego i „czystego” montowania rozwiązania. Możliwość taką stwarzają produkty, które można instalować przy pomocy systemów dedykowanych zabezpieczeniom przejść instalacyjnych. Montaż ten w nomenklaturze technicznej nazywany jest montażem na „sucho”. Realizuje się go poprzez osadzenie klapy przeciwpożarowej w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego we wcześniej przygotowanym otworze. Następnie szczelinę montażową pomiędzy ścianą a klapą wypełnia się odpowiednią wełną mineralną. Rozwiązanie wykańcza się przy pomocy farby pęczniejącej, pozwalającej zachować odpowiednią wartość parametrów ogniochronnych całego rozwiązania.

Sposób ten przedstawiono na RYS. 7.

rys6 7 mercor

RYS. 6–7. Realizacja systemowego zabezpieczenia przejścia przez ścianę oddzielenia pożarowego: system mokry – oparty o zaprawy murarskie (6), system suchy – oparty o wełnę i farbę pęczniejącą (7).

Wsłuchując się w potrzeby realizatorów obiektów, szukających odpowiednich rozwiązań, spółka Mercor S.A. udostępnia certyfikowane rozwiązanie montażu na „sucho” dla klap okrągłych mcr FID WING, mcr FID PRO, jak również klap prostokątnych mcr FID C. Dzięki zastosowaniu systemowych rozwiązań montażu klap przeciwpożarowych oraz łatwości ich aplikacji, możliwe jest skrócenie czasu montażu, co ma wpływ na długość trwania modernizacji obiektu budowlanego.

Modernizacja obiektu budowlanego pozwala również poprawić jego bezpieczeństwo pożarowe. Korzystając z kompleksowej oferty klap odcinających dla wentylacji bytowej budynków spółki Mercor S.A., projektant oraz wykonawca mogą zastosować przy modernizacji obiektu rozwiązania „szyte na miarę”.

Komentarze

Powiązane

mcr Tecwool F - natryskowy system zabezpieczeń ogniochronnych

mcr Tecwool F - natryskowy system zabezpieczeń ogniochronnych mcr Tecwool F - natryskowy system zabezpieczeń ogniochronnych

mcr Tecwool F - natryskowy system zabezpieczeń ogniochronnych stalowych i żelbetowych konstrukcji budowlanych

mcr Tecwool F - natryskowy system zabezpieczeń ogniochronnych stalowych i żelbetowych konstrukcji budowlanych

mcr Tecbor - niepalna płyta ogólnobudowlana

mcr Tecbor - niepalna płyta ogólnobudowlana mcr Tecbor - niepalna płyta ogólnobudowlana

mcr Tecbor - niepalna płyta ogólnobudowlana

mcr Tecbor - niepalna płyta ogólnobudowlana

mcr Silboard - kanały wentylacyjne i oddymiające

mcr Silboard - kanały wentylacyjne i oddymiające mcr Silboard - kanały wentylacyjne i oddymiające

mcr Silboard - kanały wentylacyjne i oddymiające

mcr Silboard - kanały wentylacyjne i oddymiające

mcr PS-25 - ogniochronna opaska pęczniejąca

mcr PS-25 - ogniochronna opaska pęczniejąca mcr PS-25 - ogniochronna opaska pęczniejąca

mcr PS-25 - ogniochronna opaska pęczniejąca (EI 120)

mcr PS-25 - ogniochronna opaska pęczniejąca (EI 120)

mcr PS - ogniochronny kołnierz pęczniejący

mcr PS - ogniochronny kołnierz pęczniejący mcr PS - ogniochronny kołnierz pęczniejący

mcr PS - ogniochronny kołnierz pęczniejący (EI 120)

mcr PS - ogniochronny kołnierz pęczniejący (EI 120)

mcr Polylack W - farba pęczniejąca do zabezpieczenia ogniochronnego stalowych konstrukcji budowlanych

mcr Polylack W - farba pęczniejąca do zabezpieczenia ogniochronnego stalowych konstrukcji budowlanych mcr Polylack W - farba pęczniejąca do zabezpieczenia ogniochronnego stalowych konstrukcji budowlanych

mcr Polylack W - farba pęczniejąca do zabezpieczenia ogniochronnego stalowych konstrukcji budowlanych

mcr Polylack W - farba pęczniejąca do zabezpieczenia ogniochronnego stalowych konstrukcji budowlanych

mcr Polylack KG - ogniochronna pasta pęczniejąca z grafitem

mcr Polylack KG - ogniochronna pasta pęczniejąca z grafitem mcr Polylack KG - ogniochronna pasta pęczniejąca z grafitem

mcr Polylack KG - ogniochronna pasta pęczniejąca z grafitem (EI 120)

mcr Polylack KG - ogniochronna pasta pęczniejąca z grafitem (EI 120)

mcr Polylack K - ogniochronna pasta pęczniejąca

mcr Polylack K - ogniochronna pasta pęczniejąca mcr Polylack K - ogniochronna pasta pęczniejąca

mcr Polylack K - ogniochronna pasta pęczniejąca (EI 120)

mcr Polylack K - ogniochronna pasta pęczniejąca (EI 120)

mcr Polylack F - ogniochronna farba pęczniejąca

mcr Polylack F - ogniochronna farba pęczniejąca mcr Polylack F - ogniochronna farba pęczniejąca

mcr Polylack F - ogniochronna farba pęczniejąca (EI 120)

mcr Polylack F - ogniochronna farba pęczniejąca (EI 120)

mcr Dunaseal - ogniochronna taśma uszczelniająca

mcr Dunaseal - ogniochronna taśma uszczelniająca mcr Dunaseal - ogniochronna taśma uszczelniająca

mcr Dunaseal - ogniochronna taśma uszczelniająca (EI 120)

mcr Dunaseal - ogniochronna taśma uszczelniająca (EI 120)

Wybrane dla Ciebie

Izolacja domu zgodna z wymaganiami prawnymi - sprawdź

Izolacja domu zgodna z wymaganiami prawnymi - sprawdź Izolacja domu zgodna z wymaganiami prawnymi - sprawdź

Ocieplaj dom tylko sprawdzonym systemem ociepleń

Ocieplaj dom tylko sprawdzonym systemem ociepleń Ocieplaj dom tylko sprawdzonym systemem ociepleń

MERCOR SA Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane...

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane do odpowiadających współczesnej wiedzy technicznej standardów. Nie inaczej jest w przypadku rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo pożarowe obiektów.

Jak skutecznie tłumić dźwięki uderzeniowe

Jak skutecznie tłumić dźwięki uderzeniowe Jak skutecznie tłumić dźwięki uderzeniowe

Pobierz ebook

Pobierz ebook Pobierz ebook

Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Jest nowa receptura hydroizolacji! » Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Jaki system szalunków wybrać do stropu?

Jaki system szalunków wybrać do stropu? Jaki system szalunków wybrać do stropu?

Budownictwo przyszłości

Budownictwo przyszłości Budownictwo przyszłości

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Odprowadzenie wody z dachu płaskiego - jak robić to poprawnie?

Odprowadzenie wody z dachu płaskiego - jak robić to poprawnie? Odprowadzenie wody z dachu płaskiego - jak robić to poprawnie?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

mgr inż. Wojciech Adamik Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt  AKU-PRTM

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania...

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania obiektu. Niestety czasem zapomina się o izolacji akustycznej, a wymagania normowe często są niewystarczające. Efektem jest to, że zza ściany słyszymy sąsiada, przeszkadza nam jego włączone radio lub telewizor, a w zakładzie pracy hałas przenika do chronionych pomieszczeń.

MIWO - Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Akustyka budowlana – jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi?

Akustyka budowlana – jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi? Akustyka budowlana – jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi?

Gdy w budynku jest dobrze zaprojektowana i wykonana izolacja akustyczna, to możemy się odciąć od hałasu lub ograniczyć jego oddziaływanie. Warto znać przepisy prawne, by być pewnym, że projektant czegoś...

Gdy w budynku jest dobrze zaprojektowana i wykonana izolacja akustyczna, to możemy się odciąć od hałasu lub ograniczyć jego oddziaływanie. Warto znać przepisy prawne, by być pewnym, że projektant czegoś nie pominął, deweloper nie poszedł na skróty, a wykonawca nie zaniedbał jakiegoś szczegółu. I że zostały użyte odpowiednie materiały.

Centrum Wyposażenia Wnętrz Centrum wyposażenia wnętrz - zadbaj o swój dom

Centrum wyposażenia wnętrz - zadbaj o swój dom Centrum wyposażenia wnętrz - zadbaj o swój dom

Aranżacja wnętrz ma ogromne znaczenie. Dawno już też minęły czasy, w których wybór był naprawdę bardzo mały, trzeba było miesiącami polować na coś ładnego do mieszkania i liczyć na łut szczęścia podczas...

Aranżacja wnętrz ma ogromne znaczenie. Dawno już też minęły czasy, w których wybór był naprawdę bardzo mały, trzeba było miesiącami polować na coś ładnego do mieszkania i liczyć na łut szczęścia podczas stania w bardzo długich kolejkach. Teraz bez większego problemu kupisz tak naprawdę wszystko do domu. To też sprawia, że masz naprawdę ogromny wybór. Na tyle duży, że potrafi on nieźle zakręcić w głowie. Dlatego sztuka aranżacji wnętrz jest tak trudna. Trzeba pamiętać o naprawdę wielu kwestiach, a...

KOESTER Polska Sp. z o.o. Hybrydowa masa uszczelniająca KÖSTER NB 4000 – hydroizolacja na trudne warunki pogodowe

Hybrydowa masa uszczelniająca KÖSTER NB 4000 – hydroizolacja na trudne warunki pogodowe Hybrydowa masa uszczelniająca KÖSTER NB 4000 – hydroizolacja na trudne warunki pogodowe

Izolacja powłokowa niezawierająca bitumów, hydroizolacja reaktywna lub uszczelnienie hybrydowe – są to terminy określające nową generację materiałów hydroizolacyjnych, które z powodzeniem powoli zastępują...

Izolacja powłokowa niezawierająca bitumów, hydroizolacja reaktywna lub uszczelnienie hybrydowe – są to terminy określające nową generację materiałów hydroizolacyjnych, które z powodzeniem powoli zastępują dotychczas stosowane modyfikowane polimerami masy bitumiczne oraz tzw. elastyczne szlamy uszczelniające. KÖSTER Bauchemie AG od kilku lat oferuje taką hybrydową hydroizolację – KÖSTER NB 4000. Jakie zalety ma taka hybrydowa izolacja w odniesieniu do dobrze znanych materiałów?

Canada Rubber Polska Canada Rubber chłodny dach – termorefleksyjne powłoki dachowe najwyższej jakości

Canada Rubber chłodny dach – termorefleksyjne powłoki dachowe najwyższej jakości Canada Rubber chłodny dach – termorefleksyjne powłoki dachowe najwyższej jakości

Ocieplenie klimatu, gazy cieplarniane, zwiększająca się temperatura powietrza i otoczenia oraz coraz silniejsze promieniowanie słoneczne wpływają negatywnie na nagrzewanie się dachów budynków. Przegrzewanie...

Ocieplenie klimatu, gazy cieplarniane, zwiększająca się temperatura powietrza i otoczenia oraz coraz silniejsze promieniowanie słoneczne wpływają negatywnie na nagrzewanie się dachów budynków. Przegrzewanie dachu degraduje jego warstwę ochronną, a wysoka temperatura może prowadzić do gorszego samopoczucia ludzi i zwierząt, a także zwiększać koszty związane z chłodzeniem pomieszczeń.

MERCOR SA Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane...

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane do odpowiadających współczesnej wiedzy technicznej standardów. Nie inaczej jest w przypadku rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo pożarowe obiektów.

Partner Do czego wykorzystuje się płytę OSB?

Do czego wykorzystuje się płytę OSB? Do czego wykorzystuje się płytę OSB?

Szukasz informacji na temat tego, jak prawidłowo wybrać płyty OSB i do czego warto je stosować? Czy sprawdzi się jako pokrycie dachowe? A może do budowy mebli? Jeśli szukasz informacji na temat płyty OSB,...

Szukasz informacji na temat tego, jak prawidłowo wybrać płyty OSB i do czego warto je stosować? Czy sprawdzi się jako pokrycie dachowe? A może do budowy mebli? Jeśli szukasz informacji na temat płyty OSB, zapraszamy do lektury!

Fabryka Styropianu ARBET Ocieplanie ścian po kolejnej zmianie współczynnika przenikania ciepła UC(max)

Ocieplanie ścian po kolejnej zmianie współczynnika przenikania ciepła UC(max) Ocieplanie ścian po kolejnej zmianie współczynnika przenikania ciepła UC(max)

Rok 2021 zaczął się kolejnymi, ważnymi zmianami przepisów dotyczących energochłonności budynków. Najnowsze regulacje weszły w życie 1 stycznia 2021 r. Stanowią one trzeci, ostatni już, etap zaostrzania...

Rok 2021 zaczął się kolejnymi, ważnymi zmianami przepisów dotyczących energochłonności budynków. Najnowsze regulacje weszły w życie 1 stycznia 2021 r. Stanowią one trzeci, ostatni już, etap zaostrzania wymagań zawartych w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

SUEZ Izolacje Budowlane Modernizacja dachów płaskich – dobre praktyki i skuteczne materiały

Modernizacja dachów płaskich – dobre praktyki i skuteczne materiały Modernizacja dachów płaskich – dobre praktyki i skuteczne materiały

Dach płaski to rozwiązanie, które pozwala w łatwy i skuteczny sposób wykonać zarówno zakres termoizolacyjny jak i hydroizolacyjny. Na przestrzeni czasu metody wytwarzania dachów płaskich ewoluowały, jednak...

Dach płaski to rozwiązanie, które pozwala w łatwy i skuteczny sposób wykonać zarówno zakres termoizolacyjny jak i hydroizolacyjny. Na przestrzeni czasu metody wytwarzania dachów płaskich ewoluowały, jednak wiele nieskutecznych i wadliwych rozwiązań było i czasem nadal jest stosowanych. Dzisiaj te dachy wymagają modernizacji, gdyż nie przetrwały próby czasu. W niniejszym tekście dzielimy się wiedzą z zakresu renowacji dachów płaskich, która pozwoli ci efektywnie i trwale wykonać prace modernizacyjne.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.