Izolacje.com.pl

Nowoczesne rozwiązania elewacyjne

Modern façade solutions

Zróżnicowane rozwiązania ogniw PV na elewacjach budynków
Fot. [2-6]

Zróżnicowane rozwiązania ogniw PV na elewacjach budynków


Fot. [2-6]

Tradycyjna forma elewacji wynika z konstrukcji budynku (np. murowej, drewnianej, drewniano-murowe, kamiennej) i jest jej elementem. Może występować także w postaci licowanej współczesną wyprawą tynkarską czy okładziną (ceramiczną, drewnianą, kamienną, stalową, z tworzyw sztucznych), nierzadko z bogatymi detalami architektonicznymi, charakterystycznymi dla okresu powstania budynku, zmodyfikowanymi lub dodanymi obecnie. Do tej grupy można zaliczyć także współczesne rozwiązania ścian żelbetowych z surowymi elewacjami z betonu architektonicznego.

Zobacz także

Fabryka Styropianu ARBET Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności...

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności w starych budynkach konieczne jest bowiem zwiększenie izolacyjności przegród lub naprawa istniejącego ocieplenia.

Rockwool Polska Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo

Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo

Opublikowana w listopadzie 2020 r. strategia na rzecz fali renowacji ma na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. Poprzez zwiększenie wskaźnika renowacji, co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych...

Opublikowana w listopadzie 2020 r. strategia na rzecz fali renowacji ma na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. Poprzez zwiększenie wskaźnika renowacji, co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych dziesięciu lat, nastąpi poprawa jakości życia osób mieszkających w Europie i zmniejszy się skala emisji gazów cieplarnianych, a także podniesie się poziom ponownego użycia i recyklingu materiałów.

mgr inż. Wojciech Adamik Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania...

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania obiektu. Niestety czasem zapomina się o izolacji akustycznej, a wymagania normowe często są niewystarczające. Efektem jest to, że zza ściany słyszymy sąsiada, przeszkadza nam jego włączone radio lub telewizor, a w zakładzie pracy hałas przenika do chronionych pomieszczeń.

 

O czym przeczytasz w artykule?

Abstrakt

 • Elewacje fotowoltaiczne PV
 • Elewacje szklane
 • Elewacje zielone i pozostałe rozewiązania

W artykule autorzy zaprezentowali najbardziej innowacyjne i oryginalne rodzaje fasad: fotowoltaiczne, szklane, zielone i multimedialne. Omówili sposoby ich mocowania. Wymienili zalety ich zastosowania.

Modern façade solutions

In the article, the authors describe the most innovative and original types of façades: photovoltaic, glass, green and multimedia. The modes of their fixing are described, and the advantages from their use listed.

Na aktualny podział elewacji wpływają m.in. coraz nowsze rozwiązania technologiczne. Współcześnie można wyróżnić elewacje (fasady):

 • tradycyjne (także z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań materiałowych
 • wentylowane,
 • szklane,
 • fotowoltaiczne,
 • zielone,
 • multimedialne czy dynamiczne (z ruchomymi elementami, lub zmieniające kształt bryły i wyraz architektoniczny).

Elewacje fotowoltaiczne PV

Obok podstawowych zadań stawianych przed ścianami zewnętrznymi, takimi jak bezpieczeństwo konstrukcji, ochrona przeciwpożarowa, cieplna i akustyczna, odpowiednie rozwiązania techniczne umożliwiają także pozyskiwanie energii elektrycznej. Takimi rozwiązaniami są elewacje fotowoltaiczne PV (ang. Photovoltaics), których trwałe zintegrowanie z powłoką fasady określa się w skrócie jako BiPV (ang. Building Integrated Photovoltaics).

Najważniejszą składową technologii BiPV są moduły fotowoltaiczne, najczęściej łączone w złożone struktury. Fasadowe systemy fotowoltaiczne składają się z hermetycznych paneli z ogniwami PV wraz z pozostałymi elementami uzupełniającymi. Zaliczamy do nich m.in. skrzynki przyłączowe, okablowanie stałoprądowe, inwertery, regulatory napięcia, falowniki bądź akumulatory [1]. W tego typu rozwiązaniach stosowane są moduły o zróżnicowanych wielkościach, barwach i układach geometrycznych. Ich rozwiązania i powiązanie z konstrukcją budynku może być wykonane w zróżnicowany sposób (FOT. 1-5).

W zależności od rodzaju zastosowanych rozwiązań elewacyjnych można wymienić zróżnicowane techniki integracji modułów fotowoltaicznych z fasadą. Pierwszą jest nałożenie ogniw PV. W tej sytuacji konieczne jest odpowiednie zamocowanie poszczególnych modułów do specjalnej konstrukcji wsporczej. Takie rozwiązanie nie jest korzystnym z punktu widzenia estetyki elewacji. Innym rozwiązaniem jest zastąpienie w istniejących remontowanych lub przebudowywanych budynkach elementów okładzinowych fasad (płyty HPL itp.) ogniwami PV. Z technicznego punktu, a także uwzględniając zróżnicowane wymagania wizualne i trwałościowe, rozwiązaniem jest bezpośrednia integracja ogniw PV z fasadą budynku.

Mocowanie elementów fotowoltaicznych może być realizowane w różny sposób. Jednym z częstszych rozwiązań jest ich stosowanie na konstrukcji wsporczej z wytworzeniem pustki powietrznej jako przestrzeni wentylowanej, minimalizującej możliwość powstawania kondensacji pary wodnej.

FOT. 1-5. Zróżnicowane rozwiązania ogniw PV na elewacjach budynków; fot.: [2-6]

FOT. 1-5. Zróżnicowane rozwiązania ogniw PV na elewacjach budynków; fot.: [2-6]

Zaletą zastosowania elementów fotowoltaicznych w rozwiązaniach fasad wentylowanych jest też obniżenie temperatury zastosowanych modułów, poprawiające ich wydajność, a także możliwość umiejscowienia okablowania i wyposażenia uzupełniającego w wolnej przestrzeni.

W przypadku stosowania konstrukcji słupowo-ryglowych (np. aluminiowych) elementy fotowoltaiczne stanowią wypełnienie szkieletu. W takim przypadku ogniwa PV są mocowane mechanicznie do profili nośnych, a także uszczelniane przy wykorzystaniu specjalnego szczeliwa silikonowego [1].

Innymi stosowanymi sposobami kotwienia są połączenia ogniw do konstrukcji ściennej za pomocą kotew lub konsol. Mogą się wówczas tworzyć się punktowe mostki termiczne, powstające poprzez przebicie warstwy ocieplenia elementem o wyższym współczynniku przewodzenia ciepła. Najczęściej wykorzystywane rozwiązania w postaci kształtowników stalowych lub aluminiowych mogą mieć negatywny wpływ na stan ochrony cieplnej ścian zewnętrznych oraz możliwość kondensacji pary wodnej w przegrodzie.

RYS. 1-3. Konsola ciepła AGS typu HI+ (λ = 4,3 W/(m·K)) (1-2) wraz z rozkładem izoterm (3); rys.: [7]

RYS. 1-3. Konsola ciepła AGS typu HI+ (λ = 4,3 W/(m·K)) (1-2) wraz z rozkładem izoterm (3); rys.: [7]

W celu minimalizacji negatywnego wpływu punktowych mostków cieplnych można stosować konsole np. z dodatkowymi elementami rozdzielającymi konstrukcje, poprawiając ich negatywny wpływ w postaci punktowych mostków cieplnych. Należy pamiętać, iż zastosowanie tego typu rozwiązań obok zagadnień ochrony cieplnej powinno spełniać także wymagania ochrony przeciwpożarowej. Przykład opisywanego rozwiązania przedstawiono na RYS. 1-3 i RYS. 4.

Rozkład izoterm w przykładowej przegrodzie pozwala na ocenę jakości cieplnej zastosowanych rozwiązań projektowych [7]. Obok konieczności ograniczenia negatywnego wpływu mostków termicznych na stan ochrony cieplnej fasad fotowoltaicznych ważną kwestią jest izolacyjność cieplna stosowanych elementów pełnych PV. Materiały BiPV zapewniają nierzadko wartości współczynnika przenikania ciepła na poziomie zbliżonym do izolacyjności cieplnej konwencjonalnego podwójnego szklenia z warstwą niskoemisyjną, co jest szczególnie istotne w przypadku fasad z przestrzenią niewentylowaną lub słabo wentylowaną [1]. 

RYS. 4. Rozkład izoterm ściany z konsolą zimną aluminiową [λ = 200 W/(m·K)]; rys.: [7]

RYS. 4. Rozkład izoterm ściany z konsolą zimną aluminiową [λ = 200 W/(m·K)]; rys.: [7]

Elewacje szklane

Fasada szklana powinna spełniać wszystkie funkcje ściany zewnętrznej, nie stanowiąc jednakże konstrukcji nośnej budynku. Wśród elewacji szklanych wyróżnia się dwa zasadnicze typy: wykonane w systemie ramowym lub systemie bezramowym.

 • W systemie ramowym tafla szklana jest osadzana w profilach stalowych aluminiowych.
 • W systemach bezramowych przeszkleń strukturalnych tafla szklana jest mocowana punktowo do niezależnej konstrukcji nośnej [9].

Do najpopularniejszych rozwiązań elewacji szklanych należy fasada słupowo-ryglowa, która składa się z połączonych ze sobą w sposób trwały pionowych i poziomych elementów (słupów i rygli), zakotwionych bezpośrednio do konstrukcji nośnej budynku.

Fasady szklane możemy podzielić na fasady strukturalne i fasady półstrukturalne.

 • Fasada strukturalna jest rozwiązaniem, w którym wypełnienie jest zamocowane do ram aluminiowych za pomocą klejenia. Ramy mocowane są do konstrukcji fasady (słupów, rygli) za pomocą elementów niewidocznych od zewnątrz.
 • Fasada półstrukturalna (fasada semistrukturalna) jest rozwiązaniem, gdzie wypełnienie mocowane jest za pomocą niewidocznych od zewnątrz łapek mocujących. Od strony zewnętrznej widoczna jest jedynie fuga silikonowa.

Fasady szklane mogą być także mocowane do konstrukcji budynku punktowo. Rozwiązanie takie bazuje na pojedynczych uchwytach mocowanych do konstrukcji nośnej.

Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne fasad są stosunkowo dobrze znane i szeroko stosowane przez architektów i projektantów konstrukcji. Nieco więcej problemów dostarcza strona "fizykalnych" rozwiązań fasad szklanych.

Jednymi z podstawowych parametrów charakteryzujących szklenie fasadowe są współczynnik przepuszczalności energii słonecznej g [%], współczynnik przepuszczalności światła TL (lub LT) [%], a także współczynnik przenikania ciepła U [W/(m2·K)].

Ze względu na zapewnienie odpowiednich wymagań mikroklimatu wnętrz (komfort cieplny latem) najistotniejszymi parametrami są dwa pierwsze ze wskazanych powyżej. Na ich wielkość wpływają rodzaj i charakterystyka zastosowanego przeszklenia. Współcześnie stosowane są różne sposoby ograniczające ilość promieniowania słonecznego do wnętrza budynku. Jednym z nich jest szklenie elektrochromatyczne, które "ciemnieje" przy zwiększonym nasłonecznieniu, mogąc ograniczać zużycie energii elektrycznej na klimatyzację w okresach letnich do 30% [10]. Szkło elektrochromatyczne wymaga użycia na powłoce tafli materiałów, które zmieniają swoje właściwości na skutek działania pola elektrycznego. To ich zdolność do pozyskiwania i oddawania jonów decyduje o przepuszczalności światła [10].

We wszystkich rodzajach budynków współczynnik przepuszczalności energii całkowitej promieniowania słonecznego okien oraz przegród szklanych i przezroczystych g liczony według wzoru:

gdzie:

gn - współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego dla typu oszklenia,

ƒC - współczynnik redukcji promieniowania ze względu na zastosowane urządzenia przeciwsłoneczne, w okresie letnim nie może być większy niż 0,35.

Wartości współczynnika całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego dla typu oszklenia gn należy przyjmować na podstawie deklaracji właściwości użytkowych okna. W przypadku braku danych wartość gn określa TABELA 1

TABELA 1. Wartości współczynnika całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego dla typu oszklenia [11]

TABELA 1. Wartości współczynnika całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego dla typu oszklenia [11]

Wartości współczynnika redukcji promieniowania ze względu na zastosowane urządzenia przeciwsłoneczne ƒC określa TABELA 2.

TABELA 2. Wartości współczynnika redukcji promieniowania ze względu na zastosowane urządzenia przeciwsłoneczne ƒC [11]

TABELA 2. Wartości współczynnika redukcji promieniowania ze względu na zastosowane urządzenia przeciwsłoneczne ƒC [11]

W przypadku rozwiązań fasad, obejmujących swoją powierzchnią stosunkowo duży obszar przegród zewnętrznych powinny one charakteryzować się współczynnikami przenikania ciepła poniżej 0,9 W/(m2·K). Tego typu rozwiązania, w przypadku nieprawidłowego ich doboru bądź wykonania, mogą powodować duże straty ciepła przez przenikanie. Fasady o współczynniku przenikania ciepła nie przekraczającym 0,6 W/(m2·K) (współczynnik uwzględniający zarówno przeszklenia, jak i konstrukcję fasady szklanej) traktuje się jako rozwiązania energooszczędne.

Obok izolacyjności termicznej fasady szklanej należy także zapewnić odpowiednie rozwiązania i właściwy poziom wykonawstwa na styku połączeń konstrukcji i przeszklenia w miejscach szczególnych, np. w obrębie dachu lub tarasu. W takich przypadkach wymagane jest wykonanie szczegółowych obliczeń numerycznych, potwierdzających słuszność założonych rozwiązań projektowych w zakresie minimalizacji negatywnego oddziaływania mostków termicznych i powstawania kondensacji pary wodnej na wewnętrznych powierzchniach przegród budowlanych i w ich wnętrzu.

Elewacje zielone

Zielone fasady powstały wskutek zastosowania nowych rozwiązań materiałowo-technologicznych w połączeniu z wymogami budownictwa ekologicznego. Ze względu na stosowanie zróżnicowanej roślinności nazywane są także "żywymi elewacjami".

Przyjęcie rozwiązań projektowych w postaci zielonych fasad ma wiele zalet. Rozwiązania fasad zielonych wpływają bowiem na poprawę warunków mikroklimatu zewnętrznego wskutek ograniczenia zanieczyszczeń powietrza i wody, a także zmniejszenia różnicy temperatury pomiędzy temperaturą powierzchni ściany zewnętrznej a temperaturą powietrza. Ma to związek m.in. z ograniczeniem promieniowania cieplnego ściany.

Zastosowanie warstwy roślinności na elewacji budynku może powodować korzystne zmiany w ochronie akustycznej budynków. Rozwiązania te mają dodatkowo korzystny wpływ na izolacyjność cieplną ścian zewnętrznych, zarówno w odniesieniu do zagadnień ochrony cieplnej zimą (ograniczenie strat ciepła), jak i ochrony cieplnej latem (ograniczenie efektu przegrzewania pomieszczeń).

Na podstawie badań zróżnicowanych zespołów naukowych, opisanych przez [12], można stwierdzić, że zastosowanie zielonych fasad powoduje:

 • obniżenie temperatury fasady latem wskutek zacienienia o maks. 30°C,
 • obniżenie temperatury fasady latem wskutek parowania wody od 2 do 10°C,
 • obniżenie temperatury powietrza zewnętrznego w obrębie roślinności o 0,8-1,3°C,
 • wzrost temperatury powierzchni ściany zimą za roślinnością o 3-7°C,
 • minimalizacja naprężeń termicznych elewacji wskutek ograniczenia temperatury jej powierzchni,
 • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej wskutek ograniczenia energii chłodu latem,
 • produkcja tlenu w ilości do 1,7 kg·O2/m2·a,
 • związanie i filtracja zanieczyszczeń powietrza w ilości 2,3 kg·CO2/m2·a dla roślinności o szerokości 20 cm.

Istnieją zróżnicowane koncepcje umożliwiające realizację fasad zielonych. Jedną z nich jest koncepcja "żywej ściany". Rozwiązanie to polega na zamocowaniu do ściany zewnętrznej stelażu, do którego przytwierdza się materiał, w którym ukorzenia się roślinność. Jest ona podlewana przy wykorzystaniu systemów nawadniających. Występują dwie podstawowe metody tworzenia żywych fasad.

 • Pierwsza wykorzystuje trzywarstwowy system, na który składają się kolejno: warstwa PVC, warstwa filcu i metalowa konstrukcja. Woda wzbogacona o substancje odżywcze jest przepuszczana przez całą wysokość ściany, a jej nadwyżka zbierana jest na samym dole i specjalnym systemem transportowana jest z powrotem na górę ściany.
 • Innym rozwiązaniem jest zastosowanie kasetonów wykonanych z odpornego na erozję metalu lub z tworzywa sztucznego [13].

Fasady zielone mogą zostać wykonane w oparciu o zróżnicowane warianty rozwiązań (FOT. 8-10). Najprostszą konstrukcję stanowią stalowe linki mocowane do elewacji za pomocą specjalnych kotew. Inną możliwością jest umieszczenie roślinności na elewacjach skonstruowanych na zasadzie rusztu metalowego.

FOT. 8-10. Zróżnicowane rozwiązania fasad zielonych; fot. [13], [15]

FOT. 8-10. Zróżnicowane rozwiązania fasad zielonych; fot. [13], [15]

Inny podział systemów budowy pionowych ogrodów, uwzględniający sposób sadzenia roślin uwzględnia: system filcowy, system modułowy (panelowy) i system kontenerowy [14].

 • System filcowy wykorzystuje zdolność mat zbudowanych ze splecionych ze sobą włókien syntetycznych do akumulacji wody. Maty te są połączone wzajemnie tworząc kieszenie, w których sadzone są rośliny.
 • W przypadku systemów modułowych należy wykonać konstrukcję nośną, do której mocowane są panele z filcem, a elewacja zabezpieczana jest izolacją przeciwwodną o właściwościach przeciwkorzennych.
 • Systemy kontenerowe zwane są także systemami hybrydowymi. Rozwiązanie to wymaga stosunkowo wytrzymałych konstrukcji. System jest rozwiązaniem kaskadowym i polega na umieszczeniu pojemników z roślinnością na poszczególnych kondygnacjach. Istotną kwestią z punktu widzenia utrzymania roślinności jest system nawadniający. Prawidłowo wykonany, z systemem rur doprowadzających wodę, minimalizuje możliwość wbijania się korzeni w konstrukcję ściany.

Pozostałe rozwiązania

Jednym z ciekawych rozwiązań fasad są elewacje multimedialne. Powstają one z wykorzystaniem siatek metalowych z wbudowanymi diodami LED, zawieszanych w postaci kurtyny na elewacji budynku. Dzięki nim możliwe jest przekazywanie informacji graficznej w formie napisów, znaków lub obrazów, ruchomych lub nieruchomych, w pełnej palecie barw. Jakość wyświetlanego obrazu zależy od pionowego rozstawu siatek i poziomego odstępu pomiędzy poszczególnymi diodami [9]. Instalowane systemy pozwalają na dynamiczne sterowanie podświetleniem. Stosowane są ochrony i zabezpieczenia przed niską i wysoką temperaturą. Zamocowane na Stadionie Narodowym oprawy LED przeznaczone są do pracy w zakresie od –20°C do +40°C. W momencie wystąpienia temperatury krytycznej system wyłącza oświetlenie, które zostaje przywrócone ponownie po jej ustąpieniu. Możliwe także jest także programowanie scenariuszy świetlnych [16].

Jednym z największych ekranów LED w Polsce jest fasada Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. W tym wypadku punkty świetlne LED umieszczone są na stalowych linkach, za mleczną fasadą, przekrywającą właściwą elewację.

Fasady multimedialne mogą być zintegrowane z systemami wytwarzającymi energię. Przykładem takiego obiektu jest budynek Greenpix w Pekinie (FOT. 11), gdzie frontową elewację wyposażono w instalację medialną LED i zintegrowane wielowarstwowe ogniwa fotowoltaiczne, połączone warstwowo ze szkłem (tzw. ogniwa BIPV).

FOT. 11. Fasada multimedialna Greenpix w Pekinie; fot. [17]

FOT. 11. Fasada multimedialna Greenpix w Pekinie; fot. [17]

Umożliwia to pozyskanie energii w ciągu dnia na pokrycie zapotrzebowania fasady medialnej nocą. Kwadratowe płyty elewacyjne mają dodatkowo nadruk w formie małych kwadratów z kilkoma rodzajami modułów graficznych [17].

Innym rozwiązaniem są elewacje dynamiczne. Od dawna mobilność fasad wyznaczały takie elementy jak markizy, okiennice i żaluzje. Dzisiejsze technologie umożliwiają projektowanie i realizację całkowicie zmieniających się elewacji. Najpopularniejsze na tym polu są ruchome fasady, które reagują na zmieniające się pory dnia, temperaturę i nasłonecznienie.

Jednym z pierwszych budynków, w którym zastosowano fasady reagujące na zewnętrzne środowisko, jest gmach Instytut Świata Arabskiego w Paryżu, gdzie na południowej fasadzie obiektu zastosowany został system zacieniający. Za szkłem ustawiono kwadratowe pola stalowych soczewek, zamykające się przy dużym nasłonecznieniu.

Systemy osłon mogą jednak przyjmować różne formy, od klasycznych lamelowanych żaluzji, poruszających się wokół własnej osi, przez zwijane rolety do bardzo skomplikowanych geometrycznie wielopłaszczyznowych systemów, które składają się lub rozkładają, reagując na zmiany oświetlenia. Przykładem są mobilne wieże w Abu Zabi, wyposażone w ruchomą powłokę, złożoną z przestrzennych elementów (trójkątów). Powłoka (ekran) działa jako ściana osłonowa, zamocowana na niezależnej ramie oddalonej dwa metry od budynku. Każdy trójkąt pokryty jest powłoką z włókna szklanego i zaprogramowany do reagowania na ruch słońca w taki sposób, aby zmniejszać intensywność ciepła i blask. Osłona w całości zamyka się w godzinach wieczornych [18].

Literatura

 1. www.muratorplus.pl/technika/fasady/fotowoltaika-nowy-element­‑projektowania-fasad-aa-rnBF-NQ3e-GqTj.html
 2. www.pvdatabase.org
 3. www.mark-magazine.com
 4. www.baunetzwissen.de
 5. www.ligocka103.pl
 6. www.geb-info.de
 7. www.gramwzielone.pl/energia-sloneczna/28214/moduly-pv-na­‑elewacjach-budynkow-analiza-rozwiazan-dostepnych-na-rynku
 8. www: planungshilfen und details stoventec artline-photovoltaik­‑fassadensysteme
 9. J. Adamowski, "Nowoczesne elewacje budynków projektowane zgodnie z zasadami inżynierii fasad", "Materiały budowlane" 9/2012, s. 2-6.
 10. T. Malkowski, "Skóra która żyje. Warsztat architekta", "Fasady", wyd. Murator, 2018.
 11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (DzU Nr 75, poz. 690) wraz z późniejszymi zmianami.
 12. J. Dettmar, N. Pfoser, M. Sieber, Gutachten fassadenbegrünung gutachten über quartiersorientierte unterstützungsansätze von fassadenbegrünungen für das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz (MKUNLV) NRW tu Darmstadt, Darmstadt 2016.
 13. www.architekturakrajobrazu.info
 14. www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,green_walls czyli_zielone_sciany_jako_ekologiczne_przegrody_budowlane-cz_I, 6612
 15. www.vertuss.com
 16. "Multimedialne fasady z oświetleniem LED", artykuł sponsorowany firmy OSRAM,
 17. "Materiały Budowlane" 9/2012, str. 8-9.
 18. K. Szmuryło, "Fasada inspirowana technologiami", "Świat szkła" 4/2015.
 19. www.infoarchitekta.pl/artykuly:4-projekty:5730-czule-wieze-al-bahar.html.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Michał Kowalski Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS?

Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS? Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS?

Zgodnie z definicją pojęcie „trwałość” oznacza czas, w którym system zachowa swoje właściwości użytkowe, natomiast „niezawodność” jest to własność systemu dająca informację o tym, czy pracuje on poprawnie,...

Zgodnie z definicją pojęcie „trwałość” oznacza czas, w którym system zachowa swoje właściwości użytkowe, natomiast „niezawodność” jest to własność systemu dająca informację o tym, czy pracuje on poprawnie, zgodnie z założeniami. Zatem trwałość i niezawodność ETICS można opisać jako okres, w którym system spełnia wszystkie stawiane mu wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania oraz właściwości izolacyjności termicznej, odporności na oddziaływanie czynników atmosferycznych, korozyjnych i wymagań...

dr hab. inż. arch. Andrzej K. Kłosak Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej

Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej

Budowa nowego zespołu szkół podstawowych nr 340 w Warszawie przy ul. Lokajskiego zakończyła się w lipcu 2012 r. W pierwszych miesiącach po otwarciu szkoły do dyrekcji zaczęły napływać skargi dotyczące...

Budowa nowego zespołu szkół podstawowych nr 340 w Warszawie przy ul. Lokajskiego zakończyła się w lipcu 2012 r. W pierwszych miesiącach po otwarciu szkoły do dyrekcji zaczęły napływać skargi dotyczące złej akustyki pomieszczeń, utrudniającej w znacznym stopniu pracę nauczycieli i obniżającej efektywność nauki u dzieci [1, 2, 3].

mgr inż. arch. Mikołaj Jarosz Efekty modernizacji placówki edukacyjnej

Efekty modernizacji placówki edukacyjnej Efekty modernizacji placówki edukacyjnej

Szkoły podstawowe są zwykle miejscami bardzo głośnymi, z poziomami dźwięku porównywalnymi z tymi, jakie można spotkać w halach fabrycznych czy na lotniskach. Do tego pomieszczenia szkolne są zwykle bardzo...

Szkoły podstawowe są zwykle miejscami bardzo głośnymi, z poziomami dźwięku porównywalnymi z tymi, jakie można spotkać w halach fabrycznych czy na lotniskach. Do tego pomieszczenia szkolne są zwykle bardzo pogłosowe, co utrudnia wzajemną komunikację uczniów i nauczycieli. Intuicyjnie czujemy, że nie pozostaje to bez wpływu na ich efektywność i samopoczucie w szkole. Co więc by się więc stało, gdybyśmy tak wyciszyli cały budynek szkoły?

Nicola Hariasz Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza

Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza

Izolacja wdmuchiwana jest stosunkowo mało znaną technologią, często stosowaną przy termomodernizacji istniejących budynków. Idealnie sprawdza się w przypadku, gdy montaż płyt lub mat izolacyjnych jest...

Izolacja wdmuchiwana jest stosunkowo mało znaną technologią, często stosowaną przy termomodernizacji istniejących budynków. Idealnie sprawdza się w przypadku, gdy montaż płyt lub mat izolacyjnych jest utrudniony lub niemożliwy.

dr inż. Małgorzata Niziurska, dr inż. Karolina Łączka Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW)

Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW) Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW)

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW), potocznie nazywane jako systemy garażowe, nie są objęte zakresem europejskiej niepolskiej...

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW), potocznie nazywane jako systemy garażowe, nie są objęte zakresem europejskiej niepolskiej normy wyrobu, jednak są ujęte w wykazie wyrobów objętych obowiązkiem sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych, zamieszczonym w Załączniku 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. [1]. Oznacza to, że w świetle krajowych przepisów są one...

dr Jarosław Gil Problem akustyki klatek schodowych i ciągów komunikacji ogólnej

Problem akustyki klatek schodowych i ciągów komunikacji ogólnej Problem akustyki klatek schodowych i ciągów komunikacji ogólnej

W budynkach wielorodzinnych borykamy się z hałasem dobiegającym zewsząd: od zewnątrz, od sąsiadów, od urządzeń instalacyjnych czy z kanałów wentylacyjnych. Dodatkowo istnieje kolejne źródło hałasu z potężną...

W budynkach wielorodzinnych borykamy się z hałasem dobiegającym zewsząd: od zewnątrz, od sąsiadów, od urządzeń instalacyjnych czy z kanałów wentylacyjnych. Dodatkowo istnieje kolejne źródło hałasu z potężną drogą transmisji do wszystkich mieszkań – kroki na klatkach schodowych i ciągach komunikacji ogólnej.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Budowa w czasach pandemii

Budowa w czasach pandemii Budowa w czasach pandemii

Pandemia koronawirusa, mająca niewątpliwie wpływ na wszystkie dziedziny naszego życia, determinuje również sposób realizacji inwestycji budowlanych. Jak wygląda to obecnie i czy budowanie w tych trudnych...

Pandemia koronawirusa, mająca niewątpliwie wpływ na wszystkie dziedziny naszego życia, determinuje również sposób realizacji inwestycji budowlanych. Jak wygląda to obecnie i czy budowanie w tych trudnych czasach jest w ogóle możliwe?

Nicola Hariasz Szerokie zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w systemie suchej zabudowy

Szerokie zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w systemie suchej zabudowy Szerokie zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w systemie suchej zabudowy

System suchej zabudowy jest metodą wykończenia wnętrz, która nie wymaga użycia wody zarobowej, niezbędnej w procesie wiązania tradycyjnych materiałów budowlanych, takich jak beton czy tynk. Głównym elementem...

System suchej zabudowy jest metodą wykończenia wnętrz, która nie wymaga użycia wody zarobowej, niezbędnej w procesie wiązania tradycyjnych materiałów budowlanych, takich jak beton czy tynk. Głównym elementem tego rodzaju zabudowy są płyty gipsowo­‑kartonowe. Obecnie są one szeroko stosowane zarówno w obiektach biurowych, hotelowych, usługowych, jak i mieszkaniowych.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz, dr inż. Paweł Sulik, mgr inż. Łukasz Zawiślak Elewacja wentylowana podczas oddziaływania pożarem

Elewacja wentylowana podczas oddziaływania pożarem Elewacja wentylowana podczas oddziaływania pożarem

Elewacje wentylowane pozwalają na kształtowanie zewnętrznych paneli z różnych materiałów, struktur, faktur czy kolorów. Ze względu na wysoką estetykę są one coraz częściej stosowane jako okładziny ścian...

Elewacje wentylowane pozwalają na kształtowanie zewnętrznych paneli z różnych materiałów, struktur, faktur czy kolorów. Ze względu na wysoką estetykę są one coraz częściej stosowane jako okładziny ścian zewnętrznych budynków nowo budowanych, lecz również doskonale sprawdzają się w przypadku budynków poddawanych remontom.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, mgr inż. Julia Blazy Współczesne niemetaliczne zbrojenia rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych

Współczesne niemetaliczne zbrojenia rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych Współczesne niemetaliczne zbrojenia rozproszone stosowane w konstrukcjach betonowych

W ciągu ostatnich trzech dekad obserwuje się bardzo szybki rozwój technologii związanych z betonem. Z prostego i wszechstronnego materiału konstrukcyjnego stał się on materiałem wysokowartościowym (High...

W ciągu ostatnich trzech dekad obserwuje się bardzo szybki rozwój technologii związanych z betonem. Z prostego i wszechstronnego materiału konstrukcyjnego stał się on materiałem wysokowartościowym (High Performance Concrete), który można dostosować do konkretnych zastosowań zgodnie z postawionymi wymaganiami.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi – wybrane aspekty projektowe

Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi – wybrane aspekty projektowe Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi – wybrane aspekty projektowe

Zmieniające się wymagania powodują, że na etapie projektowania i wykonywania pojawiają się nowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych. Najczęściej stosowanymi technologiami wznoszenia...

Zmieniające się wymagania powodują, że na etapie projektowania i wykonywania pojawiają się nowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych. Najczęściej stosowanymi technologiami wznoszenia ścian zewnętrznych budynków w Polsce są technologia murowana, drewniana lub prefabrykowana.

Nicola Hariasz Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji

Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji Rodzaje i właściwości farb mineralnych przeznaczonych do malowania elewacji

Podczas odświeżania starej elewacji lub ocieplania ścian zewnętrznych bardzo ważną kwestię stanowi dobór farby elewacyjnej. Na renowację warto się zdecydować, gdy fasada wraz z upływem lat straciła swoją...

Podczas odświeżania starej elewacji lub ocieplania ścian zewnętrznych bardzo ważną kwestię stanowi dobór farby elewacyjnej. Na renowację warto się zdecydować, gdy fasada wraz z upływem lat straciła swoją pierwotną barwę, uległa zabrudzeniu lub po prostu nie spełnia oczekiwań inwestora.

Danuta Baprawska Najważniejsze parametry farb wewnętrznych

Najważniejsze parametry farb wewnętrznych Najważniejsze parametry farb wewnętrznych

Malowanie jest najłatwiejszym sposobem na zmianę wystroju wnętrza, dlatego coraz częściej odświeżamy swoje domy i mieszkania właśnie w ten sposób. Rośnie popularność malowania, a co za tym idzie – oferta...

Malowanie jest najłatwiejszym sposobem na zmianę wystroju wnętrza, dlatego coraz częściej odświeżamy swoje domy i mieszkania właśnie w ten sposób. Rośnie popularność malowania, a co za tym idzie – oferta produktowa. Warto wiedzieć, jakimi kryteriami się kierować przy wyborze odpowiedniej farby wewnętrznej.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, dr inż. Radosław Jasiński, dr inż. Wojciech Mazur Nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie

Nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie Nowoczesne nadproża stosowane w budownictwie

Przekrycie otworów w ścianach lub murach (obronnych lub ochronnych) było i jest problemem, z którym budownictwo borykało się od samego początku stosowania konstrukcji murowych.

Przekrycie otworów w ścianach lub murach (obronnych lub ochronnych) było i jest problemem, z którym budownictwo borykało się od samego początku stosowania konstrukcji murowych.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne

Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne

Wykonanie nowych tynków jest jednym z nieodzownych elementów prac renowacyjnych prowadzonych w zawilgoconych obiektach budowlanych. Z uwagi na właściwości tzw. tynków tradycyjnych w takim przypadku zalecane...

Wykonanie nowych tynków jest jednym z nieodzownych elementów prac renowacyjnych prowadzonych w zawilgoconych obiektach budowlanych. Z uwagi na właściwości tzw. tynków tradycyjnych w takim przypadku zalecane jest stosowanie specjalistycznych tynków przeznaczonych do prowadzenia prac renowacyjnych.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Projektowanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r.

Projektowanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r. Projektowanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 r.

Artykuł przedstawia rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych i przykłady obliczeniowe dotyczące ich parametrów fizykalnych w aspekcie wymagań cieplno-wilgotnościowych według rozporządzenia...

Artykuł przedstawia rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych i przykłady obliczeniowe dotyczące ich parametrów fizykalnych w aspekcie wymagań cieplno-wilgotnościowych według rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14.11.2017 r. zmieniającego rozporządzenie ws warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które będą obowiązywać od 1.01.2021 r.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz, mgr inż. Łukasz Zawiślak, mgr inż. Paweł Staniów Elewacje wentylowane – porównanie numeryczne w zakresie termicznym

Elewacje wentylowane – porównanie numeryczne w zakresie termicznym Elewacje wentylowane – porównanie numeryczne w zakresie termicznym

Zwiększające się wymagania stawiane ochronie środowiska, wzmagają rozwój budownictwa zrównoważonego. Elewacje wentylowane mogą stanowić korzystną energetycznie alternatywę dla elewacji standardowych, tj....

Zwiększające się wymagania stawiane ochronie środowiska, wzmagają rozwój budownictwa zrównoważonego. Elewacje wentylowane mogą stanowić korzystną energetycznie alternatywę dla elewacji standardowych, tj. elewacji w systemie ETICS.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki ofiarne

Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki ofiarne Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki ofiarne

W budynkach, których mury zawierają znaczne ilości wilgoci oraz szkodliwych soli budowlanych, trwałe i stabilne tynkowanie przy użyciu tynków tradycyjnych z reguły nie jest możliwe – tynki wapienne na...

W budynkach, których mury zawierają znaczne ilości wilgoci oraz szkodliwych soli budowlanych, trwałe i stabilne tynkowanie przy użyciu tynków tradycyjnych z reguły nie jest możliwe – tynki wapienne na tego typu podłożach w krótkim czasie ulegają uszkodzeniu, z kolei zastosowanie tynków cementowych (z uwagi na ich szczelność i wysoką wytrzymałość) prowadzi do uszkodzenia otynkowanego muru lub przylegających elementów budynku.

Nicola Hariasz Zalety zastosowania systemu mocującego w postaci kotew chemicznych

Zalety zastosowania systemu mocującego w postaci kotew chemicznych Zalety zastosowania systemu mocującego w postaci kotew chemicznych

Kotwy to specjalne łączniki, pozwalające na uzyskanie trwałego połączenia różnego rodzaju elementów budowlanych. Służą do mocowania elementów stalowych, aluminiowych czy drewnianych do podłoży betonowych...

Kotwy to specjalne łączniki, pozwalające na uzyskanie trwałego połączenia różnego rodzaju elementów budowlanych. Służą do mocowania elementów stalowych, aluminiowych czy drewnianych do podłoży betonowych i murowych. Wyróżnia się kotwy mechaniczne (wykorzystujące siłę rozporu kotwy) oraz kotwy chemiczne (zwane również wklejanymi).

mgr Robert Zaorski Osiadanie materiałów izolacyjnych używanych do ocieplania metodą wdmuchiwania

Osiadanie materiałów izolacyjnych używanych do ocieplania metodą wdmuchiwania Osiadanie materiałów izolacyjnych używanych do ocieplania metodą wdmuchiwania

Wdmuchiwane materiały izolacyjne zyskują ogromną popularność. Inwestorzy mogą wybierać z szerokiej gamy materiałów takich jak: celuloza, wełny mineralne lub wełny drzewne. Instaluje się je za pomocą maszyn...

Wdmuchiwane materiały izolacyjne zyskują ogromną popularność. Inwestorzy mogą wybierać z szerokiej gamy materiałów takich jak: celuloza, wełny mineralne lub wełny drzewne. Instaluje się je za pomocą maszyn do wdmuchiwania, dzięki którym przy minimalnym nakładzie pracy i w krótkim czasie można uzyskać szczelną i ciągłą warstwę izolacji o dowolnej grubości. Wystarczy jeden rodzaj materiału, by na stropie budynku ułożyć ocieplenie o grubości 45 cm oraz ocieplić jego połać dachową warstwą o grubości...

Nicola Hariasz Właściwości i zastosowanie keramzytu

Właściwości i zastosowanie keramzytu Właściwości i zastosowanie keramzytu

Keramzyt zyskuje na popularności w budownictwie głównie dzięki bardzo dobrym właściwościom fizyko-mechanicznym i użytkowym. Do jego licznych zalet należy lekkość, łatwość transportu, niska nasiąkliwość,...

Keramzyt zyskuje na popularności w budownictwie głównie dzięki bardzo dobrym właściwościom fizyko-mechanicznym i użytkowym. Do jego licznych zalet należy lekkość, łatwość transportu, niska nasiąkliwość, odporność na działanie kwasów, grzybów, pleśni oraz gryzoni. Jest mrozoodporny, ognioodporny, neutralny biologicznie, niepalny i stosunkowo wytrzymały.

mgr inż. Piotr Olgierd Korycki Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach halowych

Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach halowych Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach halowych

W budownictwie halowym, przemysłowym i użyteczności publicznej najbardziej poszukiwane są materiały spełniające rygorystyczne normy w zakresie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, izolacyjności termicznej...

W budownictwie halowym, przemysłowym i użyteczności publicznej najbardziej poszukiwane są materiały spełniające rygorystyczne normy w zakresie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, izolacyjności termicznej oraz akustycznej. Takimi wyrobami, spełniającymi wyszukane wymagania inwestorów, architektów oraz wykonawców, są wysokiej jakości płyty warstwowe w okładzinach metalowych. Stosowanie tych płyt umożliwiają ich właściwości, bogata paleta kolorystyczna oraz różnorodna gama profilowań blach okładzinowych.

dr inż. Artur Nowoświat , dr inż. Leszek Dulak Wpływ zanieczyszczenia paneli dźwiękochłonnych na ich własności akustyczne

Wpływ zanieczyszczenia paneli dźwiękochłonnych na ich własności akustyczne Wpływ zanieczyszczenia paneli dźwiękochłonnych na ich własności akustyczne

W niniejszym artykule autorzy przedstawiają wyniki badań, dotyczące wpływu stopnia zanieczyszczenia perforowanych paneli dźwiękochłonnych pyłem cementowym na wybrane parametry akustyczne.

W niniejszym artykule autorzy przedstawiają wyniki badań, dotyczące wpływu stopnia zanieczyszczenia perforowanych paneli dźwiękochłonnych pyłem cementowym na wybrane parametry akustyczne.

Józef Macech Akustyka w budownictwie mieszkaniowym a wymagania dotyczące energooszczędności obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.

Akustyka w budownictwie mieszkaniowym a wymagania dotyczące energooszczędności obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. Akustyka w budownictwie mieszkaniowym a wymagania dotyczące energooszczędności obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.

Ochrona przed hałasem i drganiami została zapisana w najważniejszych aktach prawnych, regulujących kwestie budownictwa, gdzie wymieniana jest wśród wymagań, jakie powinny spełniać obiekty budowlane. Oznacza...

Ochrona przed hałasem i drganiami została zapisana w najważniejszych aktach prawnych, regulujących kwestie budownictwa, gdzie wymieniana jest wśród wymagań, jakie powinny spełniać obiekty budowlane. Oznacza to, że izolacyjność akustyczna ścian jest nie mniej istotna niż nośność konstrukcji, energooszczędność czy bezpieczeństwo pożarowe. W związku z tym, w dobie rosnących wymagań wobec izolacyjności cieplnej budynków, a co za tym idzie konieczności zwiększania grubości stosowanych do ocieplenia materiałów,...

Wybrane dla Ciebie

Najważniejsze to co w środku »

Najważniejsze to co w środku » Najważniejsze to co w środku »

Okna dachowe z górnym otwieraniem »

Okna dachowe z górnym otwieraniem » Okna dachowe z górnym otwieraniem »

Zima za pasem – ociepl dom profesjonalnie »

Zima za pasem – ociepl dom profesjonalnie » Zima za pasem – ociepl dom profesjonalnie »

Debata "Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii" »

Debata "Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii" » Debata "Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii" »

Wysokiej jakości materiały hydroizolacyjne i termoizolacyjne »

Wysokiej jakości materiały hydroizolacyjne i termoizolacyjne » Wysokiej jakości materiały hydroizolacyjne i termoizolacyjne »

Ekologiczny dach – jak go wykonać? »

Ekologiczny dach – jak go wykonać? » Ekologiczny dach – jak go wykonać? »

Rozwiązanie dla budownictwa w zgodzie z naturą »

Rozwiązanie dla budownictwa w zgodzie z naturą » Rozwiązanie dla budownictwa w zgodzie z naturą »

Gdzie kupić dobre i ciepłe okna? »

Gdzie kupić dobre i ciepłe okna? » Gdzie kupić dobre i ciepłe okna? »

Co w układzie dachowym jest najważniejsze? »

Co w układzie dachowym jest najważniejsze? » Co w układzie dachowym jest najważniejsze? »

Komfort cieplny i zdrowy dom – jak to osiągnąć? »

Komfort cieplny i zdrowy dom – jak to osiągnąć? » Komfort cieplny i zdrowy dom – jak to osiągnąć? »

Bądź przygotowany na zmiany Warunków Technicznych »

Bądź przygotowany na zmiany Warunków Technicznych » Bądź przygotowany na zmiany Warunków Technicznych »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych »

Jakie są cechy dobrej izolacji podłogowej? »

Jakie są cechy dobrej izolacji podłogowej? » Jakie są cechy dobrej izolacji podłogowej? »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

MERCOR SA Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane...

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane do odpowiadających współczesnej wiedzy technicznej standardów. Nie inaczej jest w przypadku rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo pożarowe obiektów.

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

Bauder Polska Sp. z o. o. Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz...

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz więcej – powinny być nie tylko wysokiej jakości, ale także przyjazne dla środowiska.

Sopro Polska Sp. z o.o. Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze?

Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze? Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze?

Renowacja starej podłogi drewnianej nie należy do łatwych zadań, zwłaszcza jeżeli chcemy na niej ułożyć płytki ceramiczne. Tego typu prace wymagają wiedzy i doświadczenia, ale równie ważny jest dobór odpowiednich...

Renowacja starej podłogi drewnianej nie należy do łatwych zadań, zwłaszcza jeżeli chcemy na niej ułożyć płytki ceramiczne. Tego typu prace wymagają wiedzy i doświadczenia, ale równie ważny jest dobór odpowiednich materiałów.

Fabryka Styropianu ARBET Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności...

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności w starych budynkach konieczne jest bowiem zwiększenie izolacyjności przegród lub naprawa istniejącego ocieplenia.

Festool Polska 4 biegi, duża moc, żadnych kompromisów

4 biegi, duża moc, żadnych kompromisów 4 biegi, duża moc, żadnych kompromisów

Dwie nowe, flagowe wkrętarki akumulatorowe firmy Festool, które zastępują sprawdzone modele z poprzednich lat, QUADRIVE PDC i DRC 18/4, noszą nazwę QUADRIVE TPC i TDC 18/4. Oba nowe produkty są wydajne...

Dwie nowe, flagowe wkrętarki akumulatorowe firmy Festool, które zastępują sprawdzone modele z poprzednich lat, QUADRIVE PDC i DRC 18/4, noszą nazwę QUADRIVE TPC i TDC 18/4. Oba nowe produkty są wydajne i wszechstronne, a dzięki 4 biegom perfekcyjnie przystosowane do każdego zastosowania. Dzięki przemyślanej koncepcji zmiany biegów oferują odpowiedni do każdego zastosowania moment obrotowy oraz odpowiednią prędkość obrotową.

Festool Polska Mocne i szyte na miarę elektronarzędzia 18 V

Mocne i szyte na miarę elektronarzędzia 18 V Mocne i szyte na miarę elektronarzędzia 18 V

„Naszym celem jest opracowanie rozwiązań akumulatorowych dostosowanych do potrzeb profesjonalistów” – mówi menedżer produktu Patrick Hitzer.

„Naszym celem jest opracowanie rozwiązań akumulatorowych dostosowanych do potrzeb profesjonalistów” – mówi menedżer produktu Patrick Hitzer.

STYROPMIN Specjalistyczna linia styropianu pod ogrzewanie podłogowe – nowość w ofercie marki Styropmin

Specjalistyczna linia styropianu pod ogrzewanie podłogowe – nowość w ofercie marki Styropmin Specjalistyczna linia styropianu pod ogrzewanie podłogowe – nowość w ofercie marki Styropmin

Firma Styropmin, jako producent odpowiedzialny społecznie, przykłada szczególną wagę do energooszczędności oraz budownictwa zrównoważonego. Badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami prowadzone w specjalistycznych...

Firma Styropmin, jako producent odpowiedzialny społecznie, przykłada szczególną wagę do energooszczędności oraz budownictwa zrównoważonego. Badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami prowadzone w specjalistycznych laboratoriach Styropmin zaowocowały wprowadzeniem na rynek specjalistycznych płyt styropianowych Instal Panel, do izolacji termicznej podłóg na gruncie i stropów międzykondygnacyjnych, które wyróżnia wyjątkowa konstrukcja, ułatwiająca montaż instalacji wodnego ogrzewania podłogowego. W skład...

Rockwool Polska Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo

Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo

Opublikowana w listopadzie 2020 r. strategia na rzecz fali renowacji ma na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. Poprzez zwiększenie wskaźnika renowacji, co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych...

Opublikowana w listopadzie 2020 r. strategia na rzecz fali renowacji ma na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. Poprzez zwiększenie wskaźnika renowacji, co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych dziesięciu lat, nastąpi poprawa jakości życia osób mieszkających w Europie i zmniejszy się skala emisji gazów cieplarnianych, a także podniesie się poziom ponownego użycia i recyklingu materiałów.

Kärcher Sp. z o.o. Moc możliwości dla branży budowlanej tej jesieni!

Moc możliwości dla branży budowlanej tej jesieni! Moc możliwości dla branży budowlanej tej jesieni!

Branża budowalna dynamicznie się w naszym kraju rozwija. Jest to specyficzny biznes, który wymaga rozwiązań dopasowanych do trudnych, nawet ekstremalnych warunków pracy na budowie. Zdajemy sobie z tego...

Branża budowalna dynamicznie się w naszym kraju rozwija. Jest to specyficzny biznes, który wymaga rozwiązań dopasowanych do trudnych, nawet ekstremalnych warunków pracy na budowie. Zdajemy sobie z tego sprawę. Nasze sprzęty właśnie takie są. Tej jesieni Karcher oferuje budowlańcom swoje najlepsze modele urządzeń w zestawach wraz z akcesoriami, które znacznie zwiększają zakres zastosowań tych maszyn. Oferta Moc możliwości to szeroki wybór urządzeń z bogatym wyposażeniem dodatkowym. Urządzenia wysokociśnieniowe...

mgr inż. Wojciech Adamik Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania...

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania obiektu. Niestety czasem zapomina się o izolacji akustycznej, a wymagania normowe często są niewystarczające. Efektem jest to, że zza ściany słyszymy sąsiada, przeszkadza nam jego włączone radio lub telewizor, a w zakładzie pracy hałas przenika do chronionych pomieszczeń.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.