Izolacje.com.pl

Nowoczesne rozwiązania elewacyjne

Modern façade solutions

Zróżnicowane rozwiązania ogniw PV na elewacjach budynków
Fot. [2-6]

Zróżnicowane rozwiązania ogniw PV na elewacjach budynków


Fot. [2-6]

Tradycyjna forma elewacji wynika z konstrukcji budynku (np. murowej, drewnianej, drewniano-murowe, kamiennej) i jest jej elementem. Może występować także w postaci licowanej współczesną wyprawą tynkarską czy okładziną (ceramiczną, drewnianą, kamienną, stalową, z tworzyw sztucznych), nierzadko z bogatymi detalami architektonicznymi, charakterystycznymi dla okresu powstania budynku, zmodyfikowanymi lub dodanymi obecnie. Do tej grupy można zaliczyć także współczesne rozwiązania ścian żelbetowych z surowymi elewacjami z betonu architektonicznego.

Zobacz także

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do...

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do branży rewolucyjny i rewelacyjny produkt, jakim jest płyta warstwowa, zmodernizowaliśmy de facto ideę prefabrykacji i zamianę tradycyjnych, mokrych i pracochłonnych technologii wznoszenia budynków z elementów małogabarytowych lub konstrukcji szalunkowych na szybki, suchy montaż gotowych elementów w...

Saint-Gobain Construction Products Polska/ Isover Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu

Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu Nowe wełny ISOVER PRO na poddasza – bez komPROmisów, z mocą welonu

ISOVER wprowadza na rynek nową linię produktów PRO do izolacji cieplnej i akustycznej poddaszy. Super-Mata PLUS PRO i Super-Mata PRO to wełny o bardzo dobrych parametrach termicznych, wyprodukowane w technologii...

ISOVER wprowadza na rynek nową linię produktów PRO do izolacji cieplnej i akustycznej poddaszy. Super-Mata PLUS PRO i Super-Mata PRO to wełny o bardzo dobrych parametrach termicznych, wyprodukowane w technologii Thermitar™ i pokryte jednostronnie welonem szklanym.

Saint-Gobain Construction Products Polska/ Isover Nowość ISOVER! Płyty zespolone EasyTherm – więcej powierzchni użytkowej i doskonały komfort cieplny

Nowość ISOVER! Płyty zespolone EasyTherm – więcej powierzchni użytkowej i doskonały komfort cieplny Nowość ISOVER! Płyty zespolone EasyTherm – więcej powierzchni użytkowej i doskonały komfort cieplny

W nowoczesnym budownictwie wielorodzinnym i komercyjnym nie brakuje wyzwań, a wśród nich ważna jest izolacja termiczna między ogrzewanymi i nieogrzewanymi częściami budynku, jak np. korytarze i klatki...

W nowoczesnym budownictwie wielorodzinnym i komercyjnym nie brakuje wyzwań, a wśród nich ważna jest izolacja termiczna między ogrzewanymi i nieogrzewanymi częściami budynku, jak np. korytarze i klatki schodowe. Kolejną istotną kwestią są oczekiwania inwestorów dotyczące wytrzymałości na uszkodzenia ścian wewnętrznych oraz optymalnego wykorzystania przestrzeni użytkowej. W odpowiedzi na te wszystkie potrzeby inżynierowie Saint-Gobain opracowali płyty zespolone EasyTherm.

 

O czym przeczytasz w artykule?

Abstrakt

 • Elewacje fotowoltaiczne PV
 • Elewacje szklane
 • Elewacje zielone i pozostałe rozewiązania

W artykule autorzy zaprezentowali najbardziej innowacyjne i oryginalne rodzaje fasad: fotowoltaiczne, szklane, zielone i multimedialne. Omówili sposoby ich mocowania. Wymienili zalety ich zastosowania.

Modern façade solutions

In the article, the authors describe the most innovative and original types of façades: photovoltaic, glass, green and multimedia. The modes of their fixing are described, and the advantages from their use listed.

Na aktualny podział elewacji wpływają m.in. coraz nowsze rozwiązania technologiczne. Współcześnie można wyróżnić elewacje (fasady):

 • tradycyjne (także z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań materiałowych
 • wentylowane,
 • szklane,
 • fotowoltaiczne,
 • zielone,
 • multimedialne czy dynamiczne (z ruchomymi elementami, lub zmieniające kształt bryły i wyraz architektoniczny).

Elewacje fotowoltaiczne PV

Obok podstawowych zadań stawianych przed ścianami zewnętrznymi, takimi jak bezpieczeństwo konstrukcji, ochrona przeciwpożarowa, cieplna i akustyczna, odpowiednie rozwiązania techniczne umożliwiają także pozyskiwanie energii elektrycznej. Takimi rozwiązaniami są elewacje fotowoltaiczne PV (ang. Photovoltaics), których trwałe zintegrowanie z powłoką fasady określa się w skrócie jako BiPV (ang. Building Integrated Photovoltaics).

Najważniejszą składową technologii BiPV są moduły fotowoltaiczne, najczęściej łączone w złożone struktury. Fasadowe systemy fotowoltaiczne składają się z hermetycznych paneli z ogniwami PV wraz z pozostałymi elementami uzupełniającymi. Zaliczamy do nich m.in. skrzynki przyłączowe, okablowanie stałoprądowe, inwertery, regulatory napięcia, falowniki bądź akumulatory [1]. W tego typu rozwiązaniach stosowane są moduły o zróżnicowanych wielkościach, barwach i układach geometrycznych. Ich rozwiązania i powiązanie z konstrukcją budynku może być wykonane w zróżnicowany sposób (FOT. 1-5).

W zależności od rodzaju zastosowanych rozwiązań elewacyjnych można wymienić zróżnicowane techniki integracji modułów fotowoltaicznych z fasadą. Pierwszą jest nałożenie ogniw PV. W tej sytuacji konieczne jest odpowiednie zamocowanie poszczególnych modułów do specjalnej konstrukcji wsporczej. Takie rozwiązanie nie jest korzystnym z punktu widzenia estetyki elewacji. Innym rozwiązaniem jest zastąpienie w istniejących remontowanych lub przebudowywanych budynkach elementów okładzinowych fasad (płyty HPL itp.) ogniwami PV. Z technicznego punktu, a także uwzględniając zróżnicowane wymagania wizualne i trwałościowe, rozwiązaniem jest bezpośrednia integracja ogniw PV z fasadą budynku.

Mocowanie elementów fotowoltaicznych może być realizowane w różny sposób. Jednym z częstszych rozwiązań jest ich stosowanie na konstrukcji wsporczej z wytworzeniem pustki powietrznej jako przestrzeni wentylowanej, minimalizującej możliwość powstawania kondensacji pary wodnej.

FOT. 1-5. Zróżnicowane rozwiązania ogniw PV na elewacjach budynków; fot.: [2-6]

FOT. 1-5. Zróżnicowane rozwiązania ogniw PV na elewacjach budynków; fot.: [2-6]

Zaletą zastosowania elementów fotowoltaicznych w rozwiązaniach fasad wentylowanych jest też obniżenie temperatury zastosowanych modułów, poprawiające ich wydajność, a także możliwość umiejscowienia okablowania i wyposażenia uzupełniającego w wolnej przestrzeni.

W przypadku stosowania konstrukcji słupowo-ryglowych (np. aluminiowych) elementy fotowoltaiczne stanowią wypełnienie szkieletu. W takim przypadku ogniwa PV są mocowane mechanicznie do profili nośnych, a także uszczelniane przy wykorzystaniu specjalnego szczeliwa silikonowego [1].

Innymi stosowanymi sposobami kotwienia są połączenia ogniw do konstrukcji ściennej za pomocą kotew lub konsol. Mogą się wówczas tworzyć się punktowe mostki termiczne, powstające poprzez przebicie warstwy ocieplenia elementem o wyższym współczynniku przewodzenia ciepła. Najczęściej wykorzystywane rozwiązania w postaci kształtowników stalowych lub aluminiowych mogą mieć negatywny wpływ na stan ochrony cieplnej ścian zewnętrznych oraz możliwość kondensacji pary wodnej w przegrodzie.

RYS. 1-3. Konsola ciepła AGS typu HI+ (λ = 4,3 W/(m·K)) (1-2) wraz z rozkładem izoterm (3); rys.: [7]

RYS. 1-3. Konsola ciepła AGS typu HI+ (λ = 4,3 W/(m·K)) (1-2) wraz z rozkładem izoterm (3); rys.: [7]

W celu minimalizacji negatywnego wpływu punktowych mostków cieplnych można stosować konsole np. z dodatkowymi elementami rozdzielającymi konstrukcje, poprawiając ich negatywny wpływ w postaci punktowych mostków cieplnych. Należy pamiętać, iż zastosowanie tego typu rozwiązań obok zagadnień ochrony cieplnej powinno spełniać także wymagania ochrony przeciwpożarowej. Przykład opisywanego rozwiązania przedstawiono na RYS. 1-3 i RYS. 4.

Rozkład izoterm w przykładowej przegrodzie pozwala na ocenę jakości cieplnej zastosowanych rozwiązań projektowych [7]. Obok konieczności ograniczenia negatywnego wpływu mostków termicznych na stan ochrony cieplnej fasad fotowoltaicznych ważną kwestią jest izolacyjność cieplna stosowanych elementów pełnych PV. Materiały BiPV zapewniają nierzadko wartości współczynnika przenikania ciepła na poziomie zbliżonym do izolacyjności cieplnej konwencjonalnego podwójnego szklenia z warstwą niskoemisyjną, co jest szczególnie istotne w przypadku fasad z przestrzenią niewentylowaną lub słabo wentylowaną [1]. 

RYS. 4. Rozkład izoterm ściany z konsolą zimną aluminiową [λ = 200 W/(m·K)]; rys.: [7]

RYS. 4. Rozkład izoterm ściany z konsolą zimną aluminiową [λ = 200 W/(m·K)]; rys.: [7]

Elewacje szklane

Fasada szklana powinna spełniać wszystkie funkcje ściany zewnętrznej, nie stanowiąc jednakże konstrukcji nośnej budynku. Wśród elewacji szklanych wyróżnia się dwa zasadnicze typy: wykonane w systemie ramowym lub systemie bezramowym.

 • W systemie ramowym tafla szklana jest osadzana w profilach stalowych aluminiowych.
 • W systemach bezramowych przeszkleń strukturalnych tafla szklana jest mocowana punktowo do niezależnej konstrukcji nośnej [9].

Do najpopularniejszych rozwiązań elewacji szklanych należy fasada słupowo-ryglowa, która składa się z połączonych ze sobą w sposób trwały pionowych i poziomych elementów (słupów i rygli), zakotwionych bezpośrednio do konstrukcji nośnej budynku.

Fasady szklane możemy podzielić na fasady strukturalne i fasady półstrukturalne.

 • Fasada strukturalna jest rozwiązaniem, w którym wypełnienie jest zamocowane do ram aluminiowych za pomocą klejenia. Ramy mocowane są do konstrukcji fasady (słupów, rygli) za pomocą elementów niewidocznych od zewnątrz.
 • Fasada półstrukturalna (fasada semistrukturalna) jest rozwiązaniem, gdzie wypełnienie mocowane jest za pomocą niewidocznych od zewnątrz łapek mocujących. Od strony zewnętrznej widoczna jest jedynie fuga silikonowa.

Fasady szklane mogą być także mocowane do konstrukcji budynku punktowo. Rozwiązanie takie bazuje na pojedynczych uchwytach mocowanych do konstrukcji nośnej.

Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne fasad są stosunkowo dobrze znane i szeroko stosowane przez architektów i projektantów konstrukcji. Nieco więcej problemów dostarcza strona "fizykalnych" rozwiązań fasad szklanych.

Jednymi z podstawowych parametrów charakteryzujących szklenie fasadowe są współczynnik przepuszczalności energii słonecznej g [%], współczynnik przepuszczalności światła TL (lub LT) [%], a także współczynnik przenikania ciepła U [W/(m2·K)].

Ze względu na zapewnienie odpowiednich wymagań mikroklimatu wnętrz (komfort cieplny latem) najistotniejszymi parametrami są dwa pierwsze ze wskazanych powyżej. Na ich wielkość wpływają rodzaj i charakterystyka zastosowanego przeszklenia. Współcześnie stosowane są różne sposoby ograniczające ilość promieniowania słonecznego do wnętrza budynku. Jednym z nich jest szklenie elektrochromatyczne, które "ciemnieje" przy zwiększonym nasłonecznieniu, mogąc ograniczać zużycie energii elektrycznej na klimatyzację w okresach letnich do 30% [10]. Szkło elektrochromatyczne wymaga użycia na powłoce tafli materiałów, które zmieniają swoje właściwości na skutek działania pola elektrycznego. To ich zdolność do pozyskiwania i oddawania jonów decyduje o przepuszczalności światła [10].

We wszystkich rodzajach budynków współczynnik przepuszczalności energii całkowitej promieniowania słonecznego okien oraz przegród szklanych i przezroczystych g liczony według wzoru:

gdzie:

gn - współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego dla typu oszklenia,

ƒC - współczynnik redukcji promieniowania ze względu na zastosowane urządzenia przeciwsłoneczne, w okresie letnim nie może być większy niż 0,35.

Wartości współczynnika całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego dla typu oszklenia gn należy przyjmować na podstawie deklaracji właściwości użytkowych okna. W przypadku braku danych wartość gn określa TABELA 1

TABELA 1. Wartości współczynnika całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego dla typu oszklenia [11]

TABELA 1. Wartości współczynnika całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego dla typu oszklenia [11]

Wartości współczynnika redukcji promieniowania ze względu na zastosowane urządzenia przeciwsłoneczne ƒC określa TABELA 2.

TABELA 2. Wartości współczynnika redukcji promieniowania ze względu na zastosowane urządzenia przeciwsłoneczne ƒC [11]

TABELA 2. Wartości współczynnika redukcji promieniowania ze względu na zastosowane urządzenia przeciwsłoneczne ƒC [11]

W przypadku rozwiązań fasad, obejmujących swoją powierzchnią stosunkowo duży obszar przegród zewnętrznych powinny one charakteryzować się współczynnikami przenikania ciepła poniżej 0,9 W/(m2·K). Tego typu rozwiązania, w przypadku nieprawidłowego ich doboru bądź wykonania, mogą powodować duże straty ciepła przez przenikanie. Fasady o współczynniku przenikania ciepła nie przekraczającym 0,6 W/(m2·K) (współczynnik uwzględniający zarówno przeszklenia, jak i konstrukcję fasady szklanej) traktuje się jako rozwiązania energooszczędne.

Obok izolacyjności termicznej fasady szklanej należy także zapewnić odpowiednie rozwiązania i właściwy poziom wykonawstwa na styku połączeń konstrukcji i przeszklenia w miejscach szczególnych, np. w obrębie dachu lub tarasu. W takich przypadkach wymagane jest wykonanie szczegółowych obliczeń numerycznych, potwierdzających słuszność założonych rozwiązań projektowych w zakresie minimalizacji negatywnego oddziaływania mostków termicznych i powstawania kondensacji pary wodnej na wewnętrznych powierzchniach przegród budowlanych i w ich wnętrzu.

Elewacje zielone

Zielone fasady powstały wskutek zastosowania nowych rozwiązań materiałowo-technologicznych w połączeniu z wymogami budownictwa ekologicznego. Ze względu na stosowanie zróżnicowanej roślinności nazywane są także "żywymi elewacjami".

Przyjęcie rozwiązań projektowych w postaci zielonych fasad ma wiele zalet. Rozwiązania fasad zielonych wpływają bowiem na poprawę warunków mikroklimatu zewnętrznego wskutek ograniczenia zanieczyszczeń powietrza i wody, a także zmniejszenia różnicy temperatury pomiędzy temperaturą powierzchni ściany zewnętrznej a temperaturą powietrza. Ma to związek m.in. z ograniczeniem promieniowania cieplnego ściany.

Zastosowanie warstwy roślinności na elewacji budynku może powodować korzystne zmiany w ochronie akustycznej budynków. Rozwiązania te mają dodatkowo korzystny wpływ na izolacyjność cieplną ścian zewnętrznych, zarówno w odniesieniu do zagadnień ochrony cieplnej zimą (ograniczenie strat ciepła), jak i ochrony cieplnej latem (ograniczenie efektu przegrzewania pomieszczeń).

Na podstawie badań zróżnicowanych zespołów naukowych, opisanych przez [12], można stwierdzić, że zastosowanie zielonych fasad powoduje:

 • obniżenie temperatury fasady latem wskutek zacienienia o maks. 30°C,
 • obniżenie temperatury fasady latem wskutek parowania wody od 2 do 10°C,
 • obniżenie temperatury powietrza zewnętrznego w obrębie roślinności o 0,8-1,3°C,
 • wzrost temperatury powierzchni ściany zimą za roślinnością o 3-7°C,
 • minimalizacja naprężeń termicznych elewacji wskutek ograniczenia temperatury jej powierzchni,
 • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej wskutek ograniczenia energii chłodu latem,
 • produkcja tlenu w ilości do 1,7 kg·O2/m2·a,
 • związanie i filtracja zanieczyszczeń powietrza w ilości 2,3 kg·CO2/m2·a dla roślinności o szerokości 20 cm.

Istnieją zróżnicowane koncepcje umożliwiające realizację fasad zielonych. Jedną z nich jest koncepcja "żywej ściany". Rozwiązanie to polega na zamocowaniu do ściany zewnętrznej stelażu, do którego przytwierdza się materiał, w którym ukorzenia się roślinność. Jest ona podlewana przy wykorzystaniu systemów nawadniających. Występują dwie podstawowe metody tworzenia żywych fasad.

 • Pierwsza wykorzystuje trzywarstwowy system, na który składają się kolejno: warstwa PVC, warstwa filcu i metalowa konstrukcja. Woda wzbogacona o substancje odżywcze jest przepuszczana przez całą wysokość ściany, a jej nadwyżka zbierana jest na samym dole i specjalnym systemem transportowana jest z powrotem na górę ściany.
 • Innym rozwiązaniem jest zastosowanie kasetonów wykonanych z odpornego na erozję metalu lub z tworzywa sztucznego [13].

Fasady zielone mogą zostać wykonane w oparciu o zróżnicowane warianty rozwiązań (FOT. 8-10). Najprostszą konstrukcję stanowią stalowe linki mocowane do elewacji za pomocą specjalnych kotew. Inną możliwością jest umieszczenie roślinności na elewacjach skonstruowanych na zasadzie rusztu metalowego.

FOT. 8-10. Zróżnicowane rozwiązania fasad zielonych; fot. [13], [15]

FOT. 8-10. Zróżnicowane rozwiązania fasad zielonych; fot. [13], [15]

Inny podział systemów budowy pionowych ogrodów, uwzględniający sposób sadzenia roślin uwzględnia: system filcowy, system modułowy (panelowy) i system kontenerowy [14].

 • System filcowy wykorzystuje zdolność mat zbudowanych ze splecionych ze sobą włókien syntetycznych do akumulacji wody. Maty te są połączone wzajemnie tworząc kieszenie, w których sadzone są rośliny.
 • W przypadku systemów modułowych należy wykonać konstrukcję nośną, do której mocowane są panele z filcem, a elewacja zabezpieczana jest izolacją przeciwwodną o właściwościach przeciwkorzennych.
 • Systemy kontenerowe zwane są także systemami hybrydowymi. Rozwiązanie to wymaga stosunkowo wytrzymałych konstrukcji. System jest rozwiązaniem kaskadowym i polega na umieszczeniu pojemników z roślinnością na poszczególnych kondygnacjach. Istotną kwestią z punktu widzenia utrzymania roślinności jest system nawadniający. Prawidłowo wykonany, z systemem rur doprowadzających wodę, minimalizuje możliwość wbijania się korzeni w konstrukcję ściany.

Pozostałe rozwiązania

Jednym z ciekawych rozwiązań fasad są elewacje multimedialne. Powstają one z wykorzystaniem siatek metalowych z wbudowanymi diodami LED, zawieszanych w postaci kurtyny na elewacji budynku. Dzięki nim możliwe jest przekazywanie informacji graficznej w formie napisów, znaków lub obrazów, ruchomych lub nieruchomych, w pełnej palecie barw. Jakość wyświetlanego obrazu zależy od pionowego rozstawu siatek i poziomego odstępu pomiędzy poszczególnymi diodami [9]. Instalowane systemy pozwalają na dynamiczne sterowanie podświetleniem. Stosowane są ochrony i zabezpieczenia przed niską i wysoką temperaturą. Zamocowane na Stadionie Narodowym oprawy LED przeznaczone są do pracy w zakresie od –20°C do +40°C. W momencie wystąpienia temperatury krytycznej system wyłącza oświetlenie, które zostaje przywrócone ponownie po jej ustąpieniu. Możliwe także jest także programowanie scenariuszy świetlnych [16].

Jednym z największych ekranów LED w Polsce jest fasada Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. W tym wypadku punkty świetlne LED umieszczone są na stalowych linkach, za mleczną fasadą, przekrywającą właściwą elewację.

Fasady multimedialne mogą być zintegrowane z systemami wytwarzającymi energię. Przykładem takiego obiektu jest budynek Greenpix w Pekinie (FOT. 11), gdzie frontową elewację wyposażono w instalację medialną LED i zintegrowane wielowarstwowe ogniwa fotowoltaiczne, połączone warstwowo ze szkłem (tzw. ogniwa BIPV).

FOT. 11. Fasada multimedialna Greenpix w Pekinie; fot. [17]

FOT. 11. Fasada multimedialna Greenpix w Pekinie; fot. [17]

Umożliwia to pozyskanie energii w ciągu dnia na pokrycie zapotrzebowania fasady medialnej nocą. Kwadratowe płyty elewacyjne mają dodatkowo nadruk w formie małych kwadratów z kilkoma rodzajami modułów graficznych [17].

Innym rozwiązaniem są elewacje dynamiczne. Od dawna mobilność fasad wyznaczały takie elementy jak markizy, okiennice i żaluzje. Dzisiejsze technologie umożliwiają projektowanie i realizację całkowicie zmieniających się elewacji. Najpopularniejsze na tym polu są ruchome fasady, które reagują na zmieniające się pory dnia, temperaturę i nasłonecznienie.

Jednym z pierwszych budynków, w którym zastosowano fasady reagujące na zewnętrzne środowisko, jest gmach Instytut Świata Arabskiego w Paryżu, gdzie na południowej fasadzie obiektu zastosowany został system zacieniający. Za szkłem ustawiono kwadratowe pola stalowych soczewek, zamykające się przy dużym nasłonecznieniu.

Systemy osłon mogą jednak przyjmować różne formy, od klasycznych lamelowanych żaluzji, poruszających się wokół własnej osi, przez zwijane rolety do bardzo skomplikowanych geometrycznie wielopłaszczyznowych systemów, które składają się lub rozkładają, reagując na zmiany oświetlenia. Przykładem są mobilne wieże w Abu Zabi, wyposażone w ruchomą powłokę, złożoną z przestrzennych elementów (trójkątów). Powłoka (ekran) działa jako ściana osłonowa, zamocowana na niezależnej ramie oddalonej dwa metry od budynku. Każdy trójkąt pokryty jest powłoką z włókna szklanego i zaprogramowany do reagowania na ruch słońca w taki sposób, aby zmniejszać intensywność ciepła i blask. Osłona w całości zamyka się w godzinach wieczornych [18].

Literatura

 1. www.muratorplus.pl/technika/fasady/fotowoltaika-nowy-element­‑projektowania-fasad-aa-rnBF-NQ3e-GqTj.html
 2. www.pvdatabase.org
 3. www.mark-magazine.com
 4. www.baunetzwissen.de
 5. www.ligocka103.pl
 6. www.geb-info.de
 7. www.gramwzielone.pl/energia-sloneczna/28214/moduly-pv-na­‑elewacjach-budynkow-analiza-rozwiazan-dostepnych-na-rynku
 8. www: planungshilfen und details stoventec artline-photovoltaik­‑fassadensysteme
 9. J. Adamowski, "Nowoczesne elewacje budynków projektowane zgodnie z zasadami inżynierii fasad", "Materiały budowlane" 9/2012, s. 2-6.
 10. T. Malkowski, "Skóra która żyje. Warsztat architekta", "Fasady", wyd. Murator, 2018.
 11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (DzU Nr 75, poz. 690) wraz z późniejszymi zmianami.
 12. J. Dettmar, N. Pfoser, M. Sieber, Gutachten fassadenbegrünung gutachten über quartiersorientierte unterstützungsansätze von fassadenbegrünungen für das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz (MKUNLV) NRW tu Darmstadt, Darmstadt 2016.
 13. www.architekturakrajobrazu.info
 14. www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,green_walls czyli_zielone_sciany_jako_ekologiczne_przegrody_budowlane-cz_I, 6612
 15. www.vertuss.com
 16. "Multimedialne fasady z oświetleniem LED", artykuł sponsorowany firmy OSRAM,
 17. "Materiały Budowlane" 9/2012, str. 8-9.
 18. K. Szmuryło, "Fasada inspirowana technologiami", "Świat szkła" 4/2015.
 19. www.infoarchitekta.pl/artykuly:4-projekty:5730-czule-wieze-al-bahar.html.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr inż. Iwona Kata , mgr Zofia Stasica , mgr inż. Witold Charyasz, mgr inż. Krzysztof Szafran Korozja biologiczna i problem degradacji środków biobójczych stosowanych w materiałach budowlanych

Korozja biologiczna i problem degradacji środków biobójczych stosowanych w materiałach budowlanych Korozja biologiczna i problem degradacji środków biobójczych stosowanych w materiałach budowlanych

Biokorozja materiałów budowlanych to powszechne zjawisko, występujące zarówno na elewacjach budynków, jak i wewnątrz pomieszczeń. Skuteczne zabezpieczenie przed biokorozją jest dość trudne. Rozwiązaniem...

Biokorozja materiałów budowlanych to powszechne zjawisko, występujące zarówno na elewacjach budynków, jak i wewnątrz pomieszczeń. Skuteczne zabezpieczenie przed biokorozją jest dość trudne. Rozwiązaniem jest stosowanie środków ochrony powłok, które zawierają substancje czynne, aktywnie hamujące rozrost mikroorganizmów.

dr inż. Andrzej Konarzewski Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa płyt warstwowych

Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa płyt warstwowych Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa płyt warstwowych

Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa ɣM powinny odzwierciedlać zmienność właściwości mechanicznych płyt warstwowych, na co wskazują wyniki badań typu i zakładowej kontroli produkcji. Autor publikacji...

Materiałowe współczynniki bezpieczeństwa ɣM powinny odzwierciedlać zmienność właściwości mechanicznych płyt warstwowych, na co wskazują wyniki badań typu i zakładowej kontroli produkcji. Autor publikacji objaśnia jak je wyznaczać.

dr inż. Paweł Sulik Bezpieczeństwo pożarowe pasów międzykondygnacyjnych

Bezpieczeństwo pożarowe pasów międzykondygnacyjnych Bezpieczeństwo pożarowe pasów międzykondygnacyjnych

Pasy międzykondygnacyjne stanowią naturalnie ukształtowaną część ścian zewnętrznych budynków, co oznacza, że muszą one przede wszystkim spełnić wymagania jak dla ścian zewnętrznych.

Pasy międzykondygnacyjne stanowią naturalnie ukształtowaną część ścian zewnętrznych budynków, co oznacza, że muszą one przede wszystkim spełnić wymagania jak dla ścian zewnętrznych.

dr hab. inż. prof. PŚ Łukasz Drobiec, dr inż. Wojciech Mazur , mgr inż. Remigiusz Jokiel Badania wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów z autoklawizowanego betonu komórkowego

Badania wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów z autoklawizowanego betonu komórkowego Badania wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów z autoklawizowanego betonu komórkowego

Celem badań przedstawionych w artykule jest określenie wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego.

Celem badań przedstawionych w artykule jest określenie wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów wykonanych z autoklawizowanego betonu komórkowego.

dr inż. Paweł Krause, dr inż. Agnieszka Szymanowska-Gwiżdż, dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń, dr inż. Tomasz Steidl Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w budownictwie jednorodzinnym

Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w budownictwie jednorodzinnym Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w budownictwie jednorodzinnym

Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w niepodpiwniczonych budynkach jednorodzinnych w istotnym stopniu zależy od izolacyjności cieplnej ściany fundamentowej i podłogi na gruncie. Rozwiązania projektowe...

Stan ochrony cieplnej elementów przyziemia w niepodpiwniczonych budynkach jednorodzinnych w istotnym stopniu zależy od izolacyjności cieplnej ściany fundamentowej i podłogi na gruncie. Rozwiązania projektowe ścian przyziemia w budynkach nieposiadających podpiwniczenia, posadowionych na ławach fundamentowych, są realizowane w zróżnicowany sposób.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Ochrona budynków przed naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego

Ochrona budynków przed naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego Ochrona budynków przed naturalnymi źródłami promieniowania jonizującego

Pojęcie promieniotwórczości (radioaktywności) w percepcji społecznej wiąże się przede wszystkim z zagrożeniem wynikającym z wykorzystywania energii jądrowej do celów wojskowych, energetycznych lub medycznych...

Pojęcie promieniotwórczości (radioaktywności) w percepcji społecznej wiąże się przede wszystkim z zagrożeniem wynikającym z wykorzystywania energii jądrowej do celów wojskowych, energetycznych lub medycznych [1]. Wciąż mało kto zdaje sobie sprawę, że niemal 3/4 dawki promieniowania jonizującego, jaką otrzymuje w ciągu roku przeciętny Polak, pochodzi ze źródeł naturalnych [2].

Nicola Hariasz Sufity podwieszane o podwyższonych właściwościach akustycznych

Sufity podwieszane o podwyższonych właściwościach akustycznych Sufity podwieszane o podwyższonych właściwościach akustycznych

Sufity podwieszane mogą stanowić ciekawy i nowoczesny element aranżacji wnętrza. Choć najczęściej kojarzą się z białymi klasycznymi modułami, są dostępne niemal w każdym kolorze i różnej stylistyce.

Sufity podwieszane mogą stanowić ciekawy i nowoczesny element aranżacji wnętrza. Choć najczęściej kojarzą się z białymi klasycznymi modułami, są dostępne niemal w każdym kolorze i różnej stylistyce.

mgr inż. Ismena Gawęda Wymagania techniczne wobec obiektów rolniczych o konstrukcji stalowej

Wymagania techniczne wobec obiektów rolniczych o konstrukcji stalowej Wymagania techniczne wobec obiektów rolniczych o konstrukcji stalowej

Popularne ostatnimi czasy w rolnictwie hale o konstrukcji stalowej (RYS. 1, FOT. 1) sprawdzają się jako specjalistyczne powierzchnie magazynowe pasz i przechowalnie płodów rolnych (w tym również w warunkach...

Popularne ostatnimi czasy w rolnictwie hale o konstrukcji stalowej (RYS. 1, FOT. 1) sprawdzają się jako specjalistyczne powierzchnie magazynowe pasz i przechowalnie płodów rolnych (w tym również w warunkach chłodni czy mroźni) oraz powierzchnie przetwórcze.

mgr inż. Bartosz Witkowski, prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz Izolacje a współczesna prefabrykacja w budynkach kubaturowych

Izolacje a współczesna prefabrykacja w budynkach kubaturowych Izolacje a współczesna prefabrykacja w budynkach kubaturowych

Prefabrykacja, w szczególności ta stosowana w budownictwie mieszkaniowym, znana jest w Polsce już od początku lat 50. ubiegłego wieku, kiedy to po drugiej wojnie światowej rozpoczęła się odbudowa miast...

Prefabrykacja, w szczególności ta stosowana w budownictwie mieszkaniowym, znana jest w Polsce już od początku lat 50. ubiegłego wieku, kiedy to po drugiej wojnie światowej rozpoczęła się odbudowa miast i znacząco wzrósł popyt na nowe mieszkania. To, co w świadomości może najbardziej być kojarzone z prefabrykacją zastosowaną w budynkach to tzw. wielka płyta, czyli połączenie żelbetowych ścian konstrukcyjnych ze ścianami osłonowymi z gazobetonu.

dr inż. Marcin Górski, dr inż. Bernard Kotala, mgr inż. Rafał Białozor Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych

Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych

Kompozyty włókniste, również w Polsce nazywane z angielskiego FRP (Fibre Reinforced Polymers), śmiało wkroczyły w świat konstrukcji budowlanych na początku lat 90. ubiegłego wieku, głównie w krajach Europy...

Kompozyty włókniste, również w Polsce nazywane z angielskiego FRP (Fibre Reinforced Polymers), śmiało wkroczyły w świat konstrukcji budowlanych na początku lat 90. ubiegłego wieku, głównie w krajach Europy Zachodniej, a także w Japonii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Pojawiły się niemal równocześnie dwie grupy produktów – materiały do wzmocnień konstrukcji oraz pręty do zbrojenia betonu.

Monika Hyjek Pożar ściany z barierami ogniowymi

Pożar ściany z barierami ogniowymi Pożar ściany z barierami ogniowymi

Od lat 80. XX wieku ilość materiałów ociepleniowych na ścianach zewnętrznych budynku stale rośnie. Grubość izolacji w jednej z popularniejszych w Europie metod ocieplania (ETICS) przez ten okres zwiększyła...

Od lat 80. XX wieku ilość materiałów ociepleniowych na ścianach zewnętrznych budynku stale rośnie. Grubość izolacji w jednej z popularniejszych w Europie metod ocieplania (ETICS) przez ten okres zwiększyła się 3–4-krotnie. W przypadku stosowania palnych izolacji cieplnych jest to równoznaczne ze wzrostem zagrożenia pożarowego.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie

Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie

Jednym z ostatnich, ale zazwyczaj nieodzownym elementem prac renowacyjnych w uszkodzonych przez wilgoć i sole obiektach budowlanych jest wykonanie nowych tynków wewnętrznych i/lub zewnętrznych.

Jednym z ostatnich, ale zazwyczaj nieodzownym elementem prac renowacyjnych w uszkodzonych przez wilgoć i sole obiektach budowlanych jest wykonanie nowych tynków wewnętrznych i/lub zewnętrznych.

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K. Ekoceramika na dachy i elewacje

Ekoceramika na dachy i elewacje Ekoceramika na dachy i elewacje

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Nicola Hariasz Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu

Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu

Hałas jest powszechnym problemem obniżającym komfort życia nie tylko w domu, ale także w pracy. O tym, czy może być niebezpieczny, decyduje nie tylko jego natężenie, ale również czas jego trwania. Szkodliwe...

Hałas jest powszechnym problemem obniżającym komfort życia nie tylko w domu, ale także w pracy. O tym, czy może być niebezpieczny, decyduje nie tylko jego natężenie, ale również czas jego trwania. Szkodliwe dla zdrowia mogą być nawet gwar i szum towarzyszące nam na co dzień w biurze czy w centrum handlowym.

dr inż. Paweł Krause, dr inż. Rosita Norvaišienė Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne

Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne

Ochrona cieplna ścian zewnętrznych jest nie tylko jednym z podstawowych zagadnień związanych z oszczędnością energii, ale wiąże się również z komfortem użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi....

Ochrona cieplna ścian zewnętrznych jest nie tylko jednym z podstawowych zagadnień związanych z oszczędnością energii, ale wiąże się również z komfortem użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Zapewnienie odpowiedniego komfortu cieplnego pomieszczeń, nieposiadających w większości przypadków instalacji chłodzenia, dotyczy całego roku, a nie tylko okresu ogrzewczego.

mgr Kamil Kiejna Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny

Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny

Niniejszy artykuł jest polemiką do tekstu M. Hyjek „Pożar ściany z barierami ogniowymi”, opublikowanego w styczniowym numerze „IZOLACJI” (nr 1/2021), który w ocenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów...

Niniejszy artykuł jest polemiką do tekstu M. Hyjek „Pożar ściany z barierami ogniowymi”, opublikowanego w styczniowym numerze „IZOLACJI” (nr 1/2021), który w ocenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu, wskutek tendencyjnego i wybiórczego przedstawienia wyników badań przeprowadzonych przez Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (ICiMB), może wprowadzać w błąd co do rzeczywistego poziomu bezpieczeństwa pożarowego systemów ETICS z płytami styropianowymi oraz rzekomych korzyści...

dr inż. Marcin Górski, dr inż. Bernard Kotala, mgr inż. Rafał Białozor Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe

Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe

Zbrojenie niemetaliczne jest odporne na korozję, nie ulega degradacji pod wpływem czynników atmosferycznych. Wykazuje także odporność na chlorki, kwasy, agresję chemiczną środowiska.

Zbrojenie niemetaliczne jest odporne na korozję, nie ulega degradacji pod wpływem czynników atmosferycznych. Wykazuje także odporność na chlorki, kwasy, agresję chemiczną środowiska.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów

Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów

Jednym z najbardziej niekorzystnych zjawisk związanych z obecnością soli i wilgoci w układzie porów materiałów budowlanych jest krystalizacja soli [1–2] (FOT. 1).

Jednym z najbardziej niekorzystnych zjawisk związanych z obecnością soli i wilgoci w układzie porów materiałów budowlanych jest krystalizacja soli [1–2] (FOT. 1).

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków

Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła...

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe i pokrycie kosztów innych działań.

dr inż. Artur Miszczuk Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami

Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują zaostrzone Warunki Techniczne (WT 2021) dla nowo budowanych obiektów, a także budynków zaprojektowanych według wcześniej obowiązującego standardu WT 2017 – zgodnie z wymaganiami...

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują zaostrzone Warunki Techniczne (WT 2021) dla nowo budowanych obiektów, a także budynków zaprojektowanych według wcześniej obowiązującego standardu WT 2017 – zgodnie z wymaganiami proekologicznej polityki UE. Graniczne wartości współczynnika przenikania ciepła dla podłóg na gruncie i stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi nie zostały jednak (w WT 2021) zmienione.

dr inż. arch. Karolina Kurtz-Orecka Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej

Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej

Początek roku 2021 w branży budowlanej przyniósł kolejne zaostrzenie przepisów techniczno-budowlanych, ostatnie z planowanych, które wynikało z implementacji zapisów dyrektywy unijnej w sprawie charakterystyki...

Początek roku 2021 w branży budowlanej przyniósł kolejne zaostrzenie przepisów techniczno-budowlanych, ostatnie z planowanych, które wynikało z implementacji zapisów dyrektywy unijnej w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1, 2], potocznie zwanej dyrektywą EPBD.

dr inż. Adam Ujma Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna

Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna

Ściany zewnętrzne z elewacjami wykonanymi w formie konstrukcji z warstwami wentylowanymi coraz częściej znajdują zastosowanie w nowych budynków, ale również z powodzeniem mogą być wykorzystane przy modernizacji...

Ściany zewnętrzne z elewacjami wykonanymi w formie konstrukcji z warstwami wentylowanymi coraz częściej znajdują zastosowanie w nowych budynków, ale również z powodzeniem mogą być wykorzystane przy modernizacji istniejących obiektów. Dają one szerokie możliwości dowolnego kształtowania materiałowego elewacji, z wykorzystaniem elementów metalowych, z tworzywa sztucznego, szkła, kamienia naturalnego, drewna i innych. Pewną niedogodnością tego rozwiązania jest konieczność uwzględnienia w obliczeniach...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Ściany jednowarstwowe według WT 2021

Ściany jednowarstwowe według WT 2021 Ściany jednowarstwowe według WT 2021

Elementom zewnętrznym budynków, a więc również ścianom, stawiane są coraz wyższe wymagania, m.in. pod względem izolacyjności cieplnej. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dotyczą wymagań w zakresie...

Elementom zewnętrznym budynków, a więc również ścianom, stawiane są coraz wyższe wymagania, m.in. pod względem izolacyjności cieplnej. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dotyczą wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej, a wynikające z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie powodują, że odtąd trzeba budować budynki ze ścianami o wyższej termoizolacyjności niż budowano dotychczas.

dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń, dr inż. Tomasz Steidl Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania

Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne związane z docieplaniem budynków od wewnątrz obejmują zarówno przepisy podstawowe zdefiniowane w dokumentach unijnych, jak i wymagania szczegółowe, zawarte w dokumentach...

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne związane z docieplaniem budynków od wewnątrz obejmują zarówno przepisy podstawowe zdefiniowane w dokumentach unijnych, jak i wymagania szczegółowe, zawarte w dokumentach krajowych. A ich realizację umożliwiają dostępne na rynku rozwiązania technologiczno-materiałowe.

Najnowsze produkty i technologie

MediaMarkt Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję? Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór...

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór tańszego rozwiązania, jest pozorną oszczędnością. Niższa efektywność pracy, mniejsza żywotność, nie mówiąc już o ograniczonych parametrach technicznych. Jeśli szukamy sprzętu, który posłuży nam naprawdę długo, dobrze do zakupu laptopa podejść jak do inwestycji - niezależnie, czy kupujemy go przede wszystkim...

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do...

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do branży rewolucyjny i rewelacyjny produkt, jakim jest płyta warstwowa, zmodernizowaliśmy de facto ideę prefabrykacji i zamianę tradycyjnych, mokrych i pracochłonnych technologii wznoszenia budynków z elementów małogabarytowych lub konstrukcji szalunkowych na szybki, suchy montaż gotowych elementów w...

Balex Metal Sp. z o. o. System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

System rynnowy Zenit – orynnowanie premium System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on...

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on przede wszystkim bezpiecznie odprowadzać wodę deszczową i roztopową z dachu, a o tym decydują detale. Zadbała o nie firma Balex Metal. System rynnowy Zenit jest dopracowany do perfekcji. Równie świetnie się prezentuje.

BREVIS S.C. Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego...

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej wywiewnej i hybrydowej (połączenie obu poprzednich typów). Wiele osób rezygnowało z ich instalacji z powodu konieczności ingerencji w konstrukcję ramy okna. Na szczęście to już przeszłość - od kilku lat na rynku dostępne są modele montowane na...

PETRALANA Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury...

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury z górnych kondygnacji budynków z niską temperaturą, która panuje bliżej gruntu.

VITCAS Polska Sp. z o.o. Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka? Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala...

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala zrelaksować się po ciężkim dniu pracy. Taka aura sprzyja również długim rozmowom w gronie najbliższych. Aby kominek był bezpieczny w użytkowaniu, należy zadbać o jego odpowiednią izolację termiczną. Dlaczego zabezpieczenie kominka jest tak ważne i jakich materiałów izolacyjnych użyć? Na te pytania...

Recticel Insulation Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli....

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli. Czasami jednak nie ma możliwości wykonania docieplenia na fasadach, np. na budynkach zabytkowych, obiektach z utrudnionym dostępem do elewacji czy na budynkach usytuowanych w granicy. W wielu takich przypadkach jest jednak możliwe wykonanie docieplenia ścian od wewnątrz.

Ocmer Jak wygląda budowa hali magazynowej?

Jak wygląda budowa hali magazynowej? Jak wygląda budowa hali magazynowej?

Budowa obiektu halowego to wieloetapowy proces, w którym każdy krok musi zostać precyzyjnie zaplanowany i umiejscowiony w czasie. Jak wyglądają kolejne fazy takiego przedsięwzięcia? Wyjaśniamy, jak przebiega...

Budowa obiektu halowego to wieloetapowy proces, w którym każdy krok musi zostać precyzyjnie zaplanowany i umiejscowiony w czasie. Jak wyglądają kolejne fazy takiego przedsięwzięcia? Wyjaśniamy, jak przebiega budowa hali magazynowej i z jakich etapów składa się cały proces.

Parati Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć

Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć

Budowa domu jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym od inwestora podjęcia wielu decyzji, bezpośrednio przekładających się na efekt. Dokłada on wszelkich starań, żeby budynek był w pełni funkcjonalny,...

Budowa domu jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym od inwestora podjęcia wielu decyzji, bezpośrednio przekładających się na efekt. Dokłada on wszelkich starań, żeby budynek był w pełni funkcjonalny, wygodny oraz wytrzymały. A jak pokazuje praktyka, aby osiągnąć ten cel, należy rozpocząć od podstaw. Właśnie to zagwarantuje nam solidna płyta fundamentowa.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.