Izolacje.com.pl

Nowoczesne rozwiązania elewacyjne

Modern façade solutions

Zróżnicowane rozwiązania ogniw PV na elewacjach budynków
Fot. [2-6]

Zróżnicowane rozwiązania ogniw PV na elewacjach budynków


Fot. [2-6]

Tradycyjna forma elewacji wynika z konstrukcji budynku (np. murowej, drewnianej, drewniano-murowe, kamiennej) i jest jej elementem. Może występować także w postaci licowanej współczesną wyprawą tynkarską czy okładziną (ceramiczną, drewnianą, kamienną, stalową, z tworzyw sztucznych), nierzadko z bogatymi detalami architektonicznymi, charakterystycznymi dla okresu powstania budynku, zmodyfikowanymi lub dodanymi obecnie. Do tej grupy można zaliczyć także współczesne rozwiązania ścian żelbetowych z surowymi elewacjami z betonu architektonicznego.

Zobacz także

STYRMANN Sp. z o. o. Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa

Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa Ocieplenia dla nowoczesnego budownictwa

Styropian grafitowy jako materiał do ociepleń jest w ostatnich latach coraz bardziej popularny na polskim rynku – zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców – jego zastosowanie niesie bowiem wiele korzyści.

Styropian grafitowy jako materiał do ociepleń jest w ostatnich latach coraz bardziej popularny na polskim rynku – zarówno wśród inwestorów, jak i wykonawców – jego zastosowanie niesie bowiem wiele korzyści.

Festool Polska Pilarka do materiałów izolacyjnych

Pilarka do materiałów izolacyjnych Pilarka do materiałów izolacyjnych

Czy pilarka może być precyzyjna, szybka, lekka i jednocześnie wielozadaniowa? Właśnie takie cechy posiada pilarka do materiałów izolacyjnych ISC 240.

Czy pilarka może być precyzyjna, szybka, lekka i jednocześnie wielozadaniowa? Właśnie takie cechy posiada pilarka do materiałów izolacyjnych ISC 240.

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K. Ekoceramika na dachy i elewacje

Ekoceramika na dachy i elewacje Ekoceramika na dachy i elewacje

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

 

O czym przeczytasz w artykule?

Abstrakt

 • Elewacje fotowoltaiczne PV
 • Elewacje szklane
 • Elewacje zielone i pozostałe rozewiązania

W artykule autorzy zaprezentowali najbardziej innowacyjne i oryginalne rodzaje fasad: fotowoltaiczne, szklane, zielone i multimedialne. Omówili sposoby ich mocowania. Wymienili zalety ich zastosowania.

Modern façade solutions

In the article, the authors describe the most innovative and original types of façades: photovoltaic, glass, green and multimedia. The modes of their fixing are described, and the advantages from their use listed.

Na aktualny podział elewacji wpływają m.in. coraz nowsze rozwiązania technologiczne. Współcześnie można wyróżnić elewacje (fasady):

 • tradycyjne (także z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań materiałowych
 • wentylowane,
 • szklane,
 • fotowoltaiczne,
 • zielone,
 • multimedialne czy dynamiczne (z ruchomymi elementami, lub zmieniające kształt bryły i wyraz architektoniczny).

Elewacje fotowoltaiczne PV

Obok podstawowych zadań stawianych przed ścianami zewnętrznymi, takimi jak bezpieczeństwo konstrukcji, ochrona przeciwpożarowa, cieplna i akustyczna, odpowiednie rozwiązania techniczne umożliwiają także pozyskiwanie energii elektrycznej. Takimi rozwiązaniami są elewacje fotowoltaiczne PV (ang. Photovoltaics), których trwałe zintegrowanie z powłoką fasady określa się w skrócie jako BiPV (ang. Building Integrated Photovoltaics).

Najważniejszą składową technologii BiPV są moduły fotowoltaiczne, najczęściej łączone w złożone struktury. Fasadowe systemy fotowoltaiczne składają się z hermetycznych paneli z ogniwami PV wraz z pozostałymi elementami uzupełniającymi. Zaliczamy do nich m.in. skrzynki przyłączowe, okablowanie stałoprądowe, inwertery, regulatory napięcia, falowniki bądź akumulatory [1]. W tego typu rozwiązaniach stosowane są moduły o zróżnicowanych wielkościach, barwach i układach geometrycznych. Ich rozwiązania i powiązanie z konstrukcją budynku może być wykonane w zróżnicowany sposób (FOT. 1-5).

W zależności od rodzaju zastosowanych rozwiązań elewacyjnych można wymienić zróżnicowane techniki integracji modułów fotowoltaicznych z fasadą. Pierwszą jest nałożenie ogniw PV. W tej sytuacji konieczne jest odpowiednie zamocowanie poszczególnych modułów do specjalnej konstrukcji wsporczej. Takie rozwiązanie nie jest korzystnym z punktu widzenia estetyki elewacji. Innym rozwiązaniem jest zastąpienie w istniejących remontowanych lub przebudowywanych budynkach elementów okładzinowych fasad (płyty HPL itp.) ogniwami PV. Z technicznego punktu, a także uwzględniając zróżnicowane wymagania wizualne i trwałościowe, rozwiązaniem jest bezpośrednia integracja ogniw PV z fasadą budynku.

Mocowanie elementów fotowoltaicznych może być realizowane w różny sposób. Jednym z częstszych rozwiązań jest ich stosowanie na konstrukcji wsporczej z wytworzeniem pustki powietrznej jako przestrzeni wentylowanej, minimalizującej możliwość powstawania kondensacji pary wodnej.

FOT. 1-5. Zróżnicowane rozwiązania ogniw PV na elewacjach budynków; fot.: [2-6]

FOT. 1-5. Zróżnicowane rozwiązania ogniw PV na elewacjach budynków; fot.: [2-6]

Zaletą zastosowania elementów fotowoltaicznych w rozwiązaniach fasad wentylowanych jest też obniżenie temperatury zastosowanych modułów, poprawiające ich wydajność, a także możliwość umiejscowienia okablowania i wyposażenia uzupełniającego w wolnej przestrzeni.

W przypadku stosowania konstrukcji słupowo-ryglowych (np. aluminiowych) elementy fotowoltaiczne stanowią wypełnienie szkieletu. W takim przypadku ogniwa PV są mocowane mechanicznie do profili nośnych, a także uszczelniane przy wykorzystaniu specjalnego szczeliwa silikonowego [1].

Innymi stosowanymi sposobami kotwienia są połączenia ogniw do konstrukcji ściennej za pomocą kotew lub konsol. Mogą się wówczas tworzyć się punktowe mostki termiczne, powstające poprzez przebicie warstwy ocieplenia elementem o wyższym współczynniku przewodzenia ciepła. Najczęściej wykorzystywane rozwiązania w postaci kształtowników stalowych lub aluminiowych mogą mieć negatywny wpływ na stan ochrony cieplnej ścian zewnętrznych oraz możliwość kondensacji pary wodnej w przegrodzie.

RYS. 1-3. Konsola ciepła AGS typu HI+ (λ = 4,3 W/(m·K)) (1-2) wraz z rozkładem izoterm (3); rys.: [7]

RYS. 1-3. Konsola ciepła AGS typu HI+ (λ = 4,3 W/(m·K)) (1-2) wraz z rozkładem izoterm (3); rys.: [7]

W celu minimalizacji negatywnego wpływu punktowych mostków cieplnych można stosować konsole np. z dodatkowymi elementami rozdzielającymi konstrukcje, poprawiając ich negatywny wpływ w postaci punktowych mostków cieplnych. Należy pamiętać, iż zastosowanie tego typu rozwiązań obok zagadnień ochrony cieplnej powinno spełniać także wymagania ochrony przeciwpożarowej. Przykład opisywanego rozwiązania przedstawiono na RYS. 1-3 i RYS. 4.

Rozkład izoterm w przykładowej przegrodzie pozwala na ocenę jakości cieplnej zastosowanych rozwiązań projektowych [7]. Obok konieczności ograniczenia negatywnego wpływu mostków termicznych na stan ochrony cieplnej fasad fotowoltaicznych ważną kwestią jest izolacyjność cieplna stosowanych elementów pełnych PV. Materiały BiPV zapewniają nierzadko wartości współczynnika przenikania ciepła na poziomie zbliżonym do izolacyjności cieplnej konwencjonalnego podwójnego szklenia z warstwą niskoemisyjną, co jest szczególnie istotne w przypadku fasad z przestrzenią niewentylowaną lub słabo wentylowaną [1]. 

RYS. 4. Rozkład izoterm ściany z konsolą zimną aluminiową [λ = 200 W/(m·K)]; rys.: [7]

RYS. 4. Rozkład izoterm ściany z konsolą zimną aluminiową [λ = 200 W/(m·K)]; rys.: [7]

Elewacje szklane

Fasada szklana powinna spełniać wszystkie funkcje ściany zewnętrznej, nie stanowiąc jednakże konstrukcji nośnej budynku. Wśród elewacji szklanych wyróżnia się dwa zasadnicze typy: wykonane w systemie ramowym lub systemie bezramowym.

 • W systemie ramowym tafla szklana jest osadzana w profilach stalowych aluminiowych.
 • W systemach bezramowych przeszkleń strukturalnych tafla szklana jest mocowana punktowo do niezależnej konstrukcji nośnej [9].

Do najpopularniejszych rozwiązań elewacji szklanych należy fasada słupowo-ryglowa, która składa się z połączonych ze sobą w sposób trwały pionowych i poziomych elementów (słupów i rygli), zakotwionych bezpośrednio do konstrukcji nośnej budynku.

Fasady szklane możemy podzielić na fasady strukturalne i fasady półstrukturalne.

 • Fasada strukturalna jest rozwiązaniem, w którym wypełnienie jest zamocowane do ram aluminiowych za pomocą klejenia. Ramy mocowane są do konstrukcji fasady (słupów, rygli) za pomocą elementów niewidocznych od zewnątrz.
 • Fasada półstrukturalna (fasada semistrukturalna) jest rozwiązaniem, gdzie wypełnienie mocowane jest za pomocą niewidocznych od zewnątrz łapek mocujących. Od strony zewnętrznej widoczna jest jedynie fuga silikonowa.

Fasady szklane mogą być także mocowane do konstrukcji budynku punktowo. Rozwiązanie takie bazuje na pojedynczych uchwytach mocowanych do konstrukcji nośnej.

Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne fasad są stosunkowo dobrze znane i szeroko stosowane przez architektów i projektantów konstrukcji. Nieco więcej problemów dostarcza strona "fizykalnych" rozwiązań fasad szklanych.

Jednymi z podstawowych parametrów charakteryzujących szklenie fasadowe są współczynnik przepuszczalności energii słonecznej g [%], współczynnik przepuszczalności światła TL (lub LT) [%], a także współczynnik przenikania ciepła U [W/(m2·K)].

Ze względu na zapewnienie odpowiednich wymagań mikroklimatu wnętrz (komfort cieplny latem) najistotniejszymi parametrami są dwa pierwsze ze wskazanych powyżej. Na ich wielkość wpływają rodzaj i charakterystyka zastosowanego przeszklenia. Współcześnie stosowane są różne sposoby ograniczające ilość promieniowania słonecznego do wnętrza budynku. Jednym z nich jest szklenie elektrochromatyczne, które "ciemnieje" przy zwiększonym nasłonecznieniu, mogąc ograniczać zużycie energii elektrycznej na klimatyzację w okresach letnich do 30% [10]. Szkło elektrochromatyczne wymaga użycia na powłoce tafli materiałów, które zmieniają swoje właściwości na skutek działania pola elektrycznego. To ich zdolność do pozyskiwania i oddawania jonów decyduje o przepuszczalności światła [10].

We wszystkich rodzajach budynków współczynnik przepuszczalności energii całkowitej promieniowania słonecznego okien oraz przegród szklanych i przezroczystych g liczony według wzoru:

gdzie:

gn - współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego dla typu oszklenia,

ƒC - współczynnik redukcji promieniowania ze względu na zastosowane urządzenia przeciwsłoneczne, w okresie letnim nie może być większy niż 0,35.

Wartości współczynnika całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego dla typu oszklenia gn należy przyjmować na podstawie deklaracji właściwości użytkowych okna. W przypadku braku danych wartość gn określa TABELA 1

TABELA 1. Wartości współczynnika całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego dla typu oszklenia [11]

TABELA 1. Wartości współczynnika całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego dla typu oszklenia [11]

Wartości współczynnika redukcji promieniowania ze względu na zastosowane urządzenia przeciwsłoneczne ƒC określa TABELA 2.

TABELA 2. Wartości współczynnika redukcji promieniowania ze względu na zastosowane urządzenia przeciwsłoneczne ƒC [11]

TABELA 2. Wartości współczynnika redukcji promieniowania ze względu na zastosowane urządzenia przeciwsłoneczne ƒC [11]

W przypadku rozwiązań fasad, obejmujących swoją powierzchnią stosunkowo duży obszar przegród zewnętrznych powinny one charakteryzować się współczynnikami przenikania ciepła poniżej 0,9 W/(m2·K). Tego typu rozwiązania, w przypadku nieprawidłowego ich doboru bądź wykonania, mogą powodować duże straty ciepła przez przenikanie. Fasady o współczynniku przenikania ciepła nie przekraczającym 0,6 W/(m2·K) (współczynnik uwzględniający zarówno przeszklenia, jak i konstrukcję fasady szklanej) traktuje się jako rozwiązania energooszczędne.

Obok izolacyjności termicznej fasady szklanej należy także zapewnić odpowiednie rozwiązania i właściwy poziom wykonawstwa na styku połączeń konstrukcji i przeszklenia w miejscach szczególnych, np. w obrębie dachu lub tarasu. W takich przypadkach wymagane jest wykonanie szczegółowych obliczeń numerycznych, potwierdzających słuszność założonych rozwiązań projektowych w zakresie minimalizacji negatywnego oddziaływania mostków termicznych i powstawania kondensacji pary wodnej na wewnętrznych powierzchniach przegród budowlanych i w ich wnętrzu.

Elewacje zielone

Zielone fasady powstały wskutek zastosowania nowych rozwiązań materiałowo-technologicznych w połączeniu z wymogami budownictwa ekologicznego. Ze względu na stosowanie zróżnicowanej roślinności nazywane są także "żywymi elewacjami".

Przyjęcie rozwiązań projektowych w postaci zielonych fasad ma wiele zalet. Rozwiązania fasad zielonych wpływają bowiem na poprawę warunków mikroklimatu zewnętrznego wskutek ograniczenia zanieczyszczeń powietrza i wody, a także zmniejszenia różnicy temperatury pomiędzy temperaturą powierzchni ściany zewnętrznej a temperaturą powietrza. Ma to związek m.in. z ograniczeniem promieniowania cieplnego ściany.

Zastosowanie warstwy roślinności na elewacji budynku może powodować korzystne zmiany w ochronie akustycznej budynków. Rozwiązania te mają dodatkowo korzystny wpływ na izolacyjność cieplną ścian zewnętrznych, zarówno w odniesieniu do zagadnień ochrony cieplnej zimą (ograniczenie strat ciepła), jak i ochrony cieplnej latem (ograniczenie efektu przegrzewania pomieszczeń).

Na podstawie badań zróżnicowanych zespołów naukowych, opisanych przez [12], można stwierdzić, że zastosowanie zielonych fasad powoduje:

 • obniżenie temperatury fasady latem wskutek zacienienia o maks. 30°C,
 • obniżenie temperatury fasady latem wskutek parowania wody od 2 do 10°C,
 • obniżenie temperatury powietrza zewnętrznego w obrębie roślinności o 0,8-1,3°C,
 • wzrost temperatury powierzchni ściany zimą za roślinnością o 3-7°C,
 • minimalizacja naprężeń termicznych elewacji wskutek ograniczenia temperatury jej powierzchni,
 • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej wskutek ograniczenia energii chłodu latem,
 • produkcja tlenu w ilości do 1,7 kg·O2/m2·a,
 • związanie i filtracja zanieczyszczeń powietrza w ilości 2,3 kg·CO2/m2·a dla roślinności o szerokości 20 cm.

Istnieją zróżnicowane koncepcje umożliwiające realizację fasad zielonych. Jedną z nich jest koncepcja "żywej ściany". Rozwiązanie to polega na zamocowaniu do ściany zewnętrznej stelażu, do którego przytwierdza się materiał, w którym ukorzenia się roślinność. Jest ona podlewana przy wykorzystaniu systemów nawadniających. Występują dwie podstawowe metody tworzenia żywych fasad.

 • Pierwsza wykorzystuje trzywarstwowy system, na który składają się kolejno: warstwa PVC, warstwa filcu i metalowa konstrukcja. Woda wzbogacona o substancje odżywcze jest przepuszczana przez całą wysokość ściany, a jej nadwyżka zbierana jest na samym dole i specjalnym systemem transportowana jest z powrotem na górę ściany.
 • Innym rozwiązaniem jest zastosowanie kasetonów wykonanych z odpornego na erozję metalu lub z tworzywa sztucznego [13].

Fasady zielone mogą zostać wykonane w oparciu o zróżnicowane warianty rozwiązań (FOT. 8-10). Najprostszą konstrukcję stanowią stalowe linki mocowane do elewacji za pomocą specjalnych kotew. Inną możliwością jest umieszczenie roślinności na elewacjach skonstruowanych na zasadzie rusztu metalowego.

FOT. 8-10. Zróżnicowane rozwiązania fasad zielonych; fot. [13], [15]

FOT. 8-10. Zróżnicowane rozwiązania fasad zielonych; fot. [13], [15]

Inny podział systemów budowy pionowych ogrodów, uwzględniający sposób sadzenia roślin uwzględnia: system filcowy, system modułowy (panelowy) i system kontenerowy [14].

 • System filcowy wykorzystuje zdolność mat zbudowanych ze splecionych ze sobą włókien syntetycznych do akumulacji wody. Maty te są połączone wzajemnie tworząc kieszenie, w których sadzone są rośliny.
 • W przypadku systemów modułowych należy wykonać konstrukcję nośną, do której mocowane są panele z filcem, a elewacja zabezpieczana jest izolacją przeciwwodną o właściwościach przeciwkorzennych.
 • Systemy kontenerowe zwane są także systemami hybrydowymi. Rozwiązanie to wymaga stosunkowo wytrzymałych konstrukcji. System jest rozwiązaniem kaskadowym i polega na umieszczeniu pojemników z roślinnością na poszczególnych kondygnacjach. Istotną kwestią z punktu widzenia utrzymania roślinności jest system nawadniający. Prawidłowo wykonany, z systemem rur doprowadzających wodę, minimalizuje możliwość wbijania się korzeni w konstrukcję ściany.

Pozostałe rozwiązania

Jednym z ciekawych rozwiązań fasad są elewacje multimedialne. Powstają one z wykorzystaniem siatek metalowych z wbudowanymi diodami LED, zawieszanych w postaci kurtyny na elewacji budynku. Dzięki nim możliwe jest przekazywanie informacji graficznej w formie napisów, znaków lub obrazów, ruchomych lub nieruchomych, w pełnej palecie barw. Jakość wyświetlanego obrazu zależy od pionowego rozstawu siatek i poziomego odstępu pomiędzy poszczególnymi diodami [9]. Instalowane systemy pozwalają na dynamiczne sterowanie podświetleniem. Stosowane są ochrony i zabezpieczenia przed niską i wysoką temperaturą. Zamocowane na Stadionie Narodowym oprawy LED przeznaczone są do pracy w zakresie od –20°C do +40°C. W momencie wystąpienia temperatury krytycznej system wyłącza oświetlenie, które zostaje przywrócone ponownie po jej ustąpieniu. Możliwe także jest także programowanie scenariuszy świetlnych [16].

Jednym z największych ekranów LED w Polsce jest fasada Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. W tym wypadku punkty świetlne LED umieszczone są na stalowych linkach, za mleczną fasadą, przekrywającą właściwą elewację.

Fasady multimedialne mogą być zintegrowane z systemami wytwarzającymi energię. Przykładem takiego obiektu jest budynek Greenpix w Pekinie (FOT. 11), gdzie frontową elewację wyposażono w instalację medialną LED i zintegrowane wielowarstwowe ogniwa fotowoltaiczne, połączone warstwowo ze szkłem (tzw. ogniwa BIPV).

FOT. 11. Fasada multimedialna Greenpix w Pekinie; fot. [17]

FOT. 11. Fasada multimedialna Greenpix w Pekinie; fot. [17]

Umożliwia to pozyskanie energii w ciągu dnia na pokrycie zapotrzebowania fasady medialnej nocą. Kwadratowe płyty elewacyjne mają dodatkowo nadruk w formie małych kwadratów z kilkoma rodzajami modułów graficznych [17].

Innym rozwiązaniem są elewacje dynamiczne. Od dawna mobilność fasad wyznaczały takie elementy jak markizy, okiennice i żaluzje. Dzisiejsze technologie umożliwiają projektowanie i realizację całkowicie zmieniających się elewacji. Najpopularniejsze na tym polu są ruchome fasady, które reagują na zmieniające się pory dnia, temperaturę i nasłonecznienie.

Jednym z pierwszych budynków, w którym zastosowano fasady reagujące na zewnętrzne środowisko, jest gmach Instytut Świata Arabskiego w Paryżu, gdzie na południowej fasadzie obiektu zastosowany został system zacieniający. Za szkłem ustawiono kwadratowe pola stalowych soczewek, zamykające się przy dużym nasłonecznieniu.

Systemy osłon mogą jednak przyjmować różne formy, od klasycznych lamelowanych żaluzji, poruszających się wokół własnej osi, przez zwijane rolety do bardzo skomplikowanych geometrycznie wielopłaszczyznowych systemów, które składają się lub rozkładają, reagując na zmiany oświetlenia. Przykładem są mobilne wieże w Abu Zabi, wyposażone w ruchomą powłokę, złożoną z przestrzennych elementów (trójkątów). Powłoka (ekran) działa jako ściana osłonowa, zamocowana na niezależnej ramie oddalonej dwa metry od budynku. Każdy trójkąt pokryty jest powłoką z włókna szklanego i zaprogramowany do reagowania na ruch słońca w taki sposób, aby zmniejszać intensywność ciepła i blask. Osłona w całości zamyka się w godzinach wieczornych [18].

Literatura

 1. www.muratorplus.pl/technika/fasady/fotowoltaika-nowy-element­‑projektowania-fasad-aa-rnBF-NQ3e-GqTj.html
 2. www.pvdatabase.org
 3. www.mark-magazine.com
 4. www.baunetzwissen.de
 5. www.ligocka103.pl
 6. www.geb-info.de
 7. www.gramwzielone.pl/energia-sloneczna/28214/moduly-pv-na­‑elewacjach-budynkow-analiza-rozwiazan-dostepnych-na-rynku
 8. www: planungshilfen und details stoventec artline-photovoltaik­‑fassadensysteme
 9. J. Adamowski, "Nowoczesne elewacje budynków projektowane zgodnie z zasadami inżynierii fasad", "Materiały budowlane" 9/2012, s. 2-6.
 10. T. Malkowski, "Skóra która żyje. Warsztat architekta", "Fasady", wyd. Murator, 2018.
 11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (DzU Nr 75, poz. 690) wraz z późniejszymi zmianami.
 12. J. Dettmar, N. Pfoser, M. Sieber, Gutachten fassadenbegrünung gutachten über quartiersorientierte unterstützungsansätze von fassadenbegrünungen für das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz (MKUNLV) NRW tu Darmstadt, Darmstadt 2016.
 13. www.architekturakrajobrazu.info
 14. www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,green_walls czyli_zielone_sciany_jako_ekologiczne_przegrody_budowlane-cz_I, 6612
 15. www.vertuss.com
 16. "Multimedialne fasady z oświetleniem LED", artykuł sponsorowany firmy OSRAM,
 17. "Materiały Budowlane" 9/2012, str. 8-9.
 18. K. Szmuryło, "Fasada inspirowana technologiami", "Świat szkła" 4/2015.
 19. www.infoarchitekta.pl/artykuly:4-projekty:5730-czule-wieze-al-bahar.html.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr inż. Paweł Sulik, mgr inż. Bartłomiej Sędłak Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych

Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych

Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych przeprowadzane są w ściśle określonych warunkach. Oprócz właściwego dla danego elementu oraz jego zamierzonego zastosowania sposobu nagrzewania...

Badania w zakresie odporności ogniowej elementów drewnianych przeprowadzane są w ściśle określonych warunkach. Oprócz właściwego dla danego elementu oraz jego zamierzonego zastosowania sposobu nagrzewania komory badawczej istotne jest zachowanie odpowiedniego ciśnienia w piecu oraz zapewnienie odpowiednich warunków środowiskowych przez cały czas badania.

dr inż. Rafał Nowak Zasady projektowania i doboru nadproży

Zasady projektowania i doboru nadproży Zasady projektowania i doboru nadproży

Nadproża są jednym z podstawowych składników konstrukcji budynku od początków ich powstawania. Miały na celu umożliwienie kształtowania otworów drzwiowych i okiennych. Początkowo jako nadproża stosowano...

Nadproża są jednym z podstawowych składników konstrukcji budynku od początków ich powstawania. Miały na celu umożliwienie kształtowania otworów drzwiowych i okiennych. Początkowo jako nadproża stosowano pojedyncze elementy konstrukcyjne jak kamienie, a ocena ich nośności była jedynie eksperymentalna. Jednakże takie nadproża pozwalały jedynie na kształtowanie małych otworów, dlatego poszukiwano lepszych rozwiązań.

dr inż. Iwona Galman, dr inż. Radosław Jasiński Połączenia ścian murowych za pomocą kleju poliuretanowego

Połączenia ścian murowych za pomocą kleju poliuretanowego Połączenia ścian murowych za pomocą kleju poliuretanowego

Norma 1996-1-1+A1:2013-05P [1] wymaga, żeby ściany wzajemnie prostopadłe lub ukośne łączone były ze sobą w sposób zapewniający przekazanie z jednej ściany na drugą obciążeń pionowych i poziomych. Może...

Norma 1996-1-1+A1:2013-05P [1] wymaga, żeby ściany wzajemnie prostopadłe lub ukośne łączone były ze sobą w sposób zapewniający przekazanie z jednej ściany na drugą obciążeń pionowych i poziomych. Może to być zrealizowane przez: przewiązanie muru, łączniki lub zbrojenie przedłużone w każdą ze ścian.

dr inż. Maciej Robakiewicz Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków

Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków

Projektowanie termomodernizacji budynków koncentruje się na doborze materiału i grubości ocieplenia, doborze okien oraz nośnika i źródła ciepła do ogrzewania, czyli na głównych elementach decydujących...

Projektowanie termomodernizacji budynków koncentruje się na doborze materiału i grubości ocieplenia, doborze okien oraz nośnika i źródła ciepła do ogrzewania, czyli na głównych elementach decydujących o efektach i kosztach termomodernizacji. Niedoceniane są problemy eksploatacji wykonanych ulepszeń budynku, czyli zapewnienie niezbędnej trwałości i niezawodności elementów termomodernizacji, a to może powodować, że w czasie eksploatacji będą powstawać trudne do usunięcia wady i uszkodzenia.

dr inż. Małgorzata Niziurska, mgr inż. Barbara Chruściel, mgr inż. Michał Wieczorek Badania systemów ociepleń na bazie EPS w dużej skali z uwzględnieniem pasów MW

Badania systemów ociepleń na bazie EPS w dużej skali z uwzględnieniem pasów MW Badania systemów ociepleń na bazie EPS w dużej skali z uwzględnieniem pasów MW

Bezpieczeństwo pożarowe budynków jest jednym z siedmiu podstawowych wymagań stawianych budynkom [1]. Stało się ono również bardzo ważnym tematem, szczególnie w odniesieniu do materiałów stosowanych na...

Bezpieczeństwo pożarowe budynków jest jednym z siedmiu podstawowych wymagań stawianych budynkom [1]. Stało się ono również bardzo ważnym tematem, szczególnie w odniesieniu do materiałów stosowanych na elewacjach, które po pożarach we Frankfurcie (2012) i Grenfell Tower w Londynie (2017) zostały objęte unijnymi programami badawczymi.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz Starzenie się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych

Starzenie się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych Starzenie się okładzin elewacji wentylowanych z płyt włóknisto-cementowych

Elewacja wentylowana jest to zespół odpowiednio dobranych elementów tworzący kompletny system elewacyjny. Na system ten składają się: podkonstrukcja zwana inaczej rusztem, izolacja termiczna, szczelina...

Elewacja wentylowana jest to zespół odpowiednio dobranych elementów tworzący kompletny system elewacyjny. Na system ten składają się: podkonstrukcja zwana inaczej rusztem, izolacja termiczna, szczelina wentylacyjna i okładzina elewacyjna, wykonywana obecnie najczęściej z płyt włóknisto-cementowych.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła...

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe i pokrycie kosztów innych działań.

www.lampy.it Sposób na oświetlenie elewacji budynku – o czym pamiętać, żeby było pięknie i bezpiecznie?

Sposób na oświetlenie elewacji budynku – o czym pamiętać, żeby było pięknie i bezpiecznie? Sposób na oświetlenie elewacji budynku – o czym pamiętać, żeby było pięknie i bezpiecznie?

O oświetleniu we wnętrzach pamiętamy zawsze i od jego zaplanowania niejednokrotnie rozpoczynamy aranżację przestrzeni w domu. Natomiast nieco bardziej po macoszemu traktuje się często oświetlenie elewacji....

O oświetleniu we wnętrzach pamiętamy zawsze i od jego zaplanowania niejednokrotnie rozpoczynamy aranżację przestrzeni w domu. Natomiast nieco bardziej po macoszemu traktuje się często oświetlenie elewacji. A to poważny błąd, bo zapewnienie światła na zewnątrz budynku spełnia także szereg kluczowych funkcji.

Nicola Hariasz Modernizacja bloków z wielkiej płyty

Modernizacja bloków z wielkiej płyty Modernizacja bloków z wielkiej płyty

Bloki mieszkalne z wielkiej płyty już na stałe wpisały się w krajobraz Polski i pozostałych krajów dawnego bloku wschodniego. Choć kiedyś były symbolem luksusu, dzisiaj są częściej obiektem żartów i źródłem...

Bloki mieszkalne z wielkiej płyty już na stałe wpisały się w krajobraz Polski i pozostałych krajów dawnego bloku wschodniego. Choć kiedyś były symbolem luksusu, dzisiaj są częściej obiektem żartów i źródłem niepokoju na temat ich stanu technicznego. Rozkwit budownictwa mieszkaniowego z wielkiej płyty przypada w Polsce na lata 70. Jednak jego historia sięga znacznie dalej. Pierwszym osiedlem wybudowanym w tej technologii było osiedle Betondorp w Amsterdamie, którego nazwa w języku niderlandzkim oznacza...

dr Jarosław Gil Prognozowanie izolacyjności akustycznej

Prognozowanie izolacyjności akustycznej Prognozowanie izolacyjności akustycznej

Jaką izolacyjność akustyczną mają ściany z cegieł o różnej grubości? Poznaj przepisy określone w polskich i międzynarodowych normach.

Jaką izolacyjność akustyczną mają ściany z cegieł o różnej grubości? Poznaj przepisy określone w polskich i międzynarodowych normach.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Transport wody w postaci ciekłej w porowatych materiałach budowlanych

Transport wody w postaci ciekłej w porowatych materiałach budowlanych Transport wody w postaci ciekłej w porowatych materiałach budowlanych

Do zawilgocenia przyziemnej części budynku może dojść na skutek wnikania i akumulacji wody w postaci pary wodnej lub przez przenikanie wody w postaci ciekłej [1].

Do zawilgocenia przyziemnej części budynku może dojść na skutek wnikania i akumulacji wody w postaci pary wodnej lub przez przenikanie wody w postaci ciekłej [1].

mgr inż. Maciej Rokiel Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń

Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń Ocena techniczna systemów ETICS i przyczyny uszkodzeń

Jedną z najbardziej popularnych metod docieplania zarówno istniejących, jak i nowo budowanych budynków jest system ETICS (złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku), zwany wcześniej bezspoinowym...

Jedną z najbardziej popularnych metod docieplania zarówno istniejących, jak i nowo budowanych budynków jest system ETICS (złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku), zwany wcześniej bezspoinowym systemem ociepleń (BSO), a jeszcze wcześniej metodą lekką mokrą.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa...

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych oraz przepisów prawnych w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Projektowanie przegród poziomych z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa...

Projektowanie poziomych przegród zewnętrznych budynku o niskim zużyciu energii (NZEB) jest kompleksowym działaniem projektanta i wymaga znajomości szczegółowych zagadnień z zakresu fizyki budowli, budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych oraz przepisów prawnych w zakresie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

dr inż. Ołeksij Kopyłow Ocena techniczna elewacji wentylowanych według EAD 090062-00-0404

Ocena techniczna elewacji wentylowanych według EAD 090062-00-0404 Ocena techniczna elewacji wentylowanych według EAD 090062-00-0404

Elewacje wentylowane wprowadzane są do obrotu na polskim rynku na podstawie Krajowych lub Europejskich Ocen Technicznych. Od 2018 roku w większości przypadków (zależnie od konstrukcji elewacji wentylowanej)...

Elewacje wentylowane wprowadzane są do obrotu na polskim rynku na podstawie Krajowych lub Europejskich Ocen Technicznych. Od 2018 roku w większości przypadków (zależnie od konstrukcji elewacji wentylowanej) zakres oceny technicznej ustalany jest na podstawie EAD 090062-00-0404 [1]. Wcześniej robiono to na podstawie ETAG 034 [2].

dr inż. Paweł Krause Badania porównawcze odkształceń styropianu grafitowego i białego

Badania porównawcze odkształceń styropianu grafitowego i białego Badania porównawcze odkształceń styropianu grafitowego i białego

Znajomość parametrów technicznych i właściwości stosowanych materiałów budowlanych jest niezbędna dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. Zagadnienie to dotyczy zarówno inwestora, ze względu na...

Znajomość parametrów technicznych i właściwości stosowanych materiałów budowlanych jest niezbędna dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. Zagadnienie to dotyczy zarówno inwestora, ze względu na stawiane wymagania w zakresie funkcjonalno­‑użytkowym i ekonomicznym, ale także projektanta, aby mógł w sposób świadomy kształtować m.in. rozwiązania przegród budowlanych zgodnie z ich przeznaczeniem i usytuowaniem w budynku.

Waldemar Joniec Przepusty i piony instalacyjne

Przepusty i piony instalacyjne Przepusty i piony instalacyjne

Oddzielenia pożarowe w budynkach zapobiegają rozprzestrzenianiu się pożaru. Przez oddzielenia przechodzą instalacje (rury i kable) i dla takich przejść wymaga się co najmniej takiej samej odporności ogniowej...

Oddzielenia pożarowe w budynkach zapobiegają rozprzestrzenianiu się pożaru. Przez oddzielenia przechodzą instalacje (rury i kable) i dla takich przejść wymaga się co najmniej takiej samej odporności ogniowej jak dla elementu budynku, w którym się one znajdują. Wymagania dla przepustów instalacyjnych są bardzo wysokie, wyższe od wymagań dla drzwi pomiędzy strefami pożarowymi, i produkty do montażu tych przejść muszą gwarantować zatrzymanie pożaru w danej strefie.

mgr inż. Maciej Rokiel Ocena techniczna systemów ociepleń ETICS – likwidacja uszkodzeń elewacji

Ocena techniczna systemów ociepleń ETICS – likwidacja uszkodzeń elewacji Ocena techniczna systemów ociepleń ETICS – likwidacja uszkodzeń elewacji

Bardzo typowym uszkodzeniem elewacji jest spękanie tynku strukturalnego zaczynające się w narożniku otworu okiennego. Otwory okienne lub drzwiowe są zawsze krytycznymi miejscami. Stanowią one element powodujący...

Bardzo typowym uszkodzeniem elewacji jest spękanie tynku strukturalnego zaczynające się w narożniku otworu okiennego. Otwory okienne lub drzwiowe są zawsze krytycznymi miejscami. Stanowią one element powodujący w narożnikach koncentrację naprężeń.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Odtwarzanie hydroizolacji poziomej muru – kryteria doboru środków iniekcyjnych

Odtwarzanie hydroizolacji poziomej muru – kryteria doboru środków iniekcyjnych Odtwarzanie hydroizolacji poziomej muru – kryteria doboru środków iniekcyjnych

Iniekcyjne metody odtwarzania w murach izolacji poziomych przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie [1], w odróżnieniu od metod mechanicznych [2], nie mają za zadanie stworzyć całkowicie nieprzepuszczalnej...

Iniekcyjne metody odtwarzania w murach izolacji poziomych przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie [1], w odróżnieniu od metod mechanicznych [2], nie mają za zadanie stworzyć całkowicie nieprzepuszczalnej dla wody bariery [3]. Za wystarczający uznaje się efekt w postaci stworzenia ciągłej warstwy redukującej podciąganie kapilarne do tego stopnia, aby po pewnym czasie (dzięki wymianie wilgoci z otaczającym otoczeniem) w strefie muru nad przeponą powstał obszar o normalnej wilgotności (wilgotności równowagowej)...

mgr inż. Michał Kowalski Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS?

Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS? Co wpływa na trwałość i niezawodność ETICS?

Zgodnie z definicją pojęcie „trwałość” oznacza czas, w którym system zachowa swoje właściwości użytkowe, natomiast „niezawodność” jest to własność systemu dająca informację o tym, czy pracuje on poprawnie,...

Zgodnie z definicją pojęcie „trwałość” oznacza czas, w którym system zachowa swoje właściwości użytkowe, natomiast „niezawodność” jest to własność systemu dająca informację o tym, czy pracuje on poprawnie, zgodnie z założeniami. Zatem trwałość i niezawodność ETICS można opisać jako okres, w którym system spełnia wszystkie stawiane mu wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania oraz właściwości izolacyjności termicznej, odporności na oddziaływanie czynników atmosferycznych, korozyjnych i wymagań...

dr hab. inż. arch. Andrzej K. Kłosak Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej

Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej Modernizacja akustyczna placówki edukacyjnej

Budowa nowego zespołu szkół podstawowych nr 340 w Warszawie przy ul. Lokajskiego zakończyła się w lipcu 2012 r. W pierwszych miesiącach po otwarciu szkoły do dyrekcji zaczęły napływać skargi dotyczące...

Budowa nowego zespołu szkół podstawowych nr 340 w Warszawie przy ul. Lokajskiego zakończyła się w lipcu 2012 r. W pierwszych miesiącach po otwarciu szkoły do dyrekcji zaczęły napływać skargi dotyczące złej akustyki pomieszczeń, utrudniającej w znacznym stopniu pracę nauczycieli i obniżającej efektywność nauki u dzieci [1, 2, 3].

mgr inż. arch. Mikołaj Jarosz Efekty modernizacji placówki edukacyjnej

Efekty modernizacji placówki edukacyjnej Efekty modernizacji placówki edukacyjnej

Szkoły podstawowe są zwykle miejscami bardzo głośnymi, z poziomami dźwięku porównywalnymi z tymi, jakie można spotkać w halach fabrycznych czy na lotniskach. Do tego pomieszczenia szkolne są zwykle bardzo...

Szkoły podstawowe są zwykle miejscami bardzo głośnymi, z poziomami dźwięku porównywalnymi z tymi, jakie można spotkać w halach fabrycznych czy na lotniskach. Do tego pomieszczenia szkolne są zwykle bardzo pogłosowe, co utrudnia wzajemną komunikację uczniów i nauczycieli. Intuicyjnie czujemy, że nie pozostaje to bez wpływu na ich efektywność i samopoczucie w szkole. Co więc by się więc stało, gdybyśmy tak wyciszyli cały budynek szkoły?

Nicola Hariasz Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza

Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza

Izolacja wdmuchiwana jest stosunkowo mało znaną technologią, często stosowaną przy termomodernizacji istniejących budynków. Idealnie sprawdza się w przypadku, gdy montaż płyt lub mat izolacyjnych jest...

Izolacja wdmuchiwana jest stosunkowo mało znaną technologią, często stosowaną przy termomodernizacji istniejących budynków. Idealnie sprawdza się w przypadku, gdy montaż płyt lub mat izolacyjnych jest utrudniony lub niemożliwy.

dr inż. Małgorzata Niziurska, dr inż. Karolina Łączka Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW)

Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW) Wymagania oceny technicznej dla zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW)

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW), potocznie nazywane jako systemy garażowe, nie są objęte zakresem europejskiej niepolskiej...

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń stropów od strony sufitów z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW), potocznie nazywane jako systemy garażowe, nie są objęte zakresem europejskiej niepolskiej normy wyrobu, jednak są ujęte w wykazie wyrobów objętych obowiązkiem sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych, zamieszczonym w Załączniku 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. [1]. Oznacza to, że w świetle krajowych przepisów są one...

Wybrane dla Ciebie

Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia

Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia

Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu:

Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu: Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu:

Wszystko na temat dachów »

Wszystko na temat dachów » Wszystko na temat dachów »

Znajdź swój kierunek

Znajdź swój kierunek Znajdź swój kierunek

Kompletne systemy dociepleń POLSTYR

Kompletne systemy dociepleń POLSTYR Kompletne systemy dociepleń POLSTYR

Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Jest nowa receptura hydroizolacji! » Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Kiedy fotowoltaika się opłaca? Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Budownictwo przyszłości

Budownictwo przyszłości Budownictwo przyszłości

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Skuteczna izolacja dachu płaskiego » Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

Stropy.pl Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy w budynkach pełnią elementarne funkcje oddzielania kondygnacji oraz przenoszenia obciążeń własnych i użytkowych, jak również warstw podłogowych i ścian działowych. Współczesny rynek budowlany oczekuje...

Stropy w budynkach pełnią elementarne funkcje oddzielania kondygnacji oraz przenoszenia obciążeń własnych i użytkowych, jak również warstw podłogowych i ścian działowych. Współczesny rynek budowlany oczekuje jednak czegoś więcej, systemów stropowych ułatwiających i przyspieszających proces budowlany, zestandaryzowanych, o niskim koszcie inwestycyjnym, wysokich parametrach technicznych, zdrowych i ekologicznych. Do takich rozwiązań należą stropy panelowe.

Festool Polska Festool stawia na FSCTM

Festool stawia na FSCTM Festool stawia na FSCTM

Jako jeden z pierwszych producentów elektronarzędzi Festool zaangażował się w ochronę lasów i pozyskiwanych z nich surowców. To istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, w którym wybrane produkty...

Jako jeden z pierwszych producentów elektronarzędzi Festool zaangażował się w ochronę lasów i pozyskiwanych z nich surowców. To istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, w którym wybrane produkty tej marki z powodzeniem uzyskały certyfikację FSC.

Balex Metal Sp. z o. o. Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja

Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja

Płyty ścienne z rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej od momentu pojawienia się na rynku uznane zostały za doskonały materiał termoizolacyjny. Budownictwo stale się rozwija i dzisiaj nie są już nowością,...

Płyty ścienne z rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej od momentu pojawienia się na rynku uznane zostały za doskonały materiał termoizolacyjny. Budownictwo stale się rozwija i dzisiaj nie są już nowością, jednak producenci nie spoczęli na laurach i wciąż udoskonalają swoje produkty, na nowo dopasowując do potrzeb inwestorów. Firma Balex Metal oferuje ekonomiczną wersję – płytę ścienną PIR Light.

merXu Bogata oferta firmy KIM na merXu

Bogata oferta firmy KIM na merXu Bogata oferta firmy KIM na merXu

Stan surowy budynku to etap, na którym wykonane są roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje poziome i pionowe, a także izolacje wodne i przeciwwilgociowe. Może również obejmować wykonanie prac ociepleniowych...

Stan surowy budynku to etap, na którym wykonane są roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje poziome i pionowe, a także izolacje wodne i przeciwwilgociowe. Może również obejmować wykonanie prac ociepleniowych oraz ślusarskich i stolarskich. Wykorzystane do tego materiały ścienne, systemy elewacyjne czy izolacje termiczne, jak również produkty chemii budowlanej, takie jak tynki, kleje, hydroizolacje i uszczelniacze, powinny być dobre jakościowo, jak również odpowiednio dobrane do przeznaczenia obiektu...

FOAMGLAS® Building Poland Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS®

Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS® Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS®

Stare porzekadło mówi, że tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Niestety w przypadku ekip wykonawczych sprawa bywa bardziej skomplikowana, a niedostępność lub długi oczekiwania na materiały izolacyjne...

Stare porzekadło mówi, że tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Niestety w przypadku ekip wykonawczych sprawa bywa bardziej skomplikowana, a niedostępność lub długi oczekiwania na materiały izolacyjne mogą być niemałym utrudnieniem. W takiej sytuacji warto rozważyć rozwiązania specjalistyczne, które są na wyciągnięcie ręki, a przy tym oferują wymierne korzyści.

PU Polska - Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane

Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane

Prefabrykacja elementów budowlanych oznacza produkcję gotowych, często wielkowymiarowych elementów sposobem przemysłowym poza miejscem wbudowania. Ideą prefabrykacji jest ich wytwarzanie w warunkach niezależnych...

Prefabrykacja elementów budowlanych oznacza produkcję gotowych, często wielkowymiarowych elementów sposobem przemysłowym poza miejscem wbudowania. Ideą prefabrykacji jest ich wytwarzanie w warunkach niezależnych od warunków atmosferycznych w powtarzalnym procesie zapewniającym możliwość kontroli parametrów produkcji i stabilnego, najwyższego poziomu dopuszczalnych odchyłek wykraczających daleko poza możliwości realizacyjne na placu budowy. Taki model wznoszenia obiektów przenosi zasadniczo zaangażowanie...

obido.pl W jaki sposób ocieplić poddasze?

W jaki sposób ocieplić poddasze? W jaki sposób ocieplić poddasze?

Posiadasz dom z poddaszem i zastanawiasz się jak je ocieplić? Odpowiednia izolacja poddasza wpłynie na zatrzymanie ciepła w całym domu, ale także stworzy w pełni użyteczną powierzchnię, którą będzie można...

Posiadasz dom z poddaszem i zastanawiasz się jak je ocieplić? Odpowiednia izolacja poddasza wpłynie na zatrzymanie ciepła w całym domu, ale także stworzy w pełni użyteczną powierzchnię, którą będzie można zagospodarować jako dodatkową sypialnię lub domowe biuro. Jaki materiał wybrać, aby skutecznie i na lata ocieplić poddasze? Podpowiadamy.

SUEZ Izolacje Budowlane Spadki styropianowe na dachu płaskim

Spadki styropianowe na dachu płaskim Spadki styropianowe na dachu płaskim

Nowoczesny wygląd budynku, brak skosów, nowe możliwości aranżacyjne – zalet dachu płaskiego jest wiele. Jego zastosowanie powinno jednak iść w parze z dbałością o dobre rozwiązania technologiczne. Jednym...

Nowoczesny wygląd budynku, brak skosów, nowe możliwości aranżacyjne – zalet dachu płaskiego jest wiele. Jego zastosowanie powinno jednak iść w parze z dbałością o dobre rozwiązania technologiczne. Jednym z nich są spadki styropianowe. Umożliwiają one właściwe odprowadzanie wody i dają dodatkową warstwę docieplenia.

SUEZ Izolacje Budowlane Badanie szczelności dachu

Badanie szczelności dachu Badanie szczelności dachu

Dach nad głową to nie tylko metafora. To jeden z najważniejszych elementów budynku. Nieszczelny może spowodować spore problemy. Remont pomieszczeń, do których dostanie się woda poprzez nieszczelności,...

Dach nad głową to nie tylko metafora. To jeden z najważniejszych elementów budynku. Nieszczelny może spowodować spore problemy. Remont pomieszczeń, do których dostanie się woda poprzez nieszczelności, jest zawsze skomplikowany i kosztowny. Dlatego tak istotne jest kontrolowanie stanu dachu. To nie tylko gwarancja bezpieczeństwa, ale też spokój finansowy.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.