Izolacje.com.pl

Uszkodzenia elewacji z kompozytów akrylowych

Damage to acrylic composite façades

FOT. 1. Widok okładziny z kompozytu akrylowego w trakcie realizacji i po wykonaniu.
Archiwum autora

FOT. 1. Widok okładziny z kompozytu akrylowego w trakcie realizacji i po wykonaniu.


Archiwum autora

Kompozyty akrylowe imitujące tradycyjne elementy wykończeniowe są coraz powszechniejsze. Podobnie jak w przypadku innych systemów ociepleń, tego typu materiały wymagają zastosowania określonych reżimów technologicznych, których nieprzestrzeganie może doprowadzić do uszkodzeń, skutkujących obniżeniem trwałości ocieplonej elewacji.

Zobacz także

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Andrzej Dylla , mgr inż. Monika Dybowska-Józefiak Wstępne badania czynników determinujących trwałość i estetykę elewacji budynków

Wstępne badania czynników determinujących trwałość i estetykę elewacji budynków Wstępne badania czynników determinujących trwałość i estetykę elewacji budynków

Ochrona przed zagrożeniami biologicznymi obiektów budowlanych należy do trudnych zagadnień ze względu na interdyscyplinarny charakter problemu. Aby zmniejszyć zagrożenia spowodowane występowaniem glonów...

Ochrona przed zagrożeniami biologicznymi obiektów budowlanych należy do trudnych zagadnień ze względu na interdyscyplinarny charakter problemu. Aby zmniejszyć zagrożenia spowodowane występowaniem glonów na elewacjach budynków mieszkalnych, potrzeba m.in. dokładnego poznania i zbadania odporności materiałów budowlanych i systemów elewacyjnych.

dr inż. Adam Ujma Izolacyjność cieplna ściany zewnętrznej z elewacją wentylowaną

Izolacyjność cieplna ściany zewnętrznej z elewacją wentylowaną Izolacyjność cieplna ściany zewnętrznej z elewacją wentylowaną

Systemy elewacji wentylowanych są coraz powszechniejsze. Mają wiele zalet, ale także istotną wadę, jaką jest powstawanie efektu punktowego mostka cieplnego w miejscu przebicia izolacji cieplnej kotwami...

Systemy elewacji wentylowanych są coraz powszechniejsze. Mają wiele zalet, ale także istotną wadę, jaką jest powstawanie efektu punktowego mostka cieplnego w miejscu przebicia izolacji cieplnej kotwami łączącymi warstwę konstrukcyjną z elewacją. Problem ten staje się szczególnie znaczący w obliczu zaostrzających się wymagań technicznych w zakresie izolacyjności cieplnej, planowanych na 2017, 2019 i 2021 r.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby...

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby tradycyjne – od wielu lat stosowane w budownictwie, a także nowatorskie, zaawansowane technologicznie rozwiązania gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat nastąpiły istotne zmiany wymagań prawnych w zakresie ochrony cieplnej budynków. Zmiany te są z jednej strony podyktowane rosnącymi cenami nośników energii, z drugiej zaś poprawą świadomości ekologicznej właścicieli i zarządców budynków.

Najbardziej rozpowszechnioną technologią ocieplania przegród zewnętrznych jest system ETICS. Polega on na przymocowaniu do ściany systemu warstwowego składającego się kolejno z:

 • materiału termoizolacyjnego,
 • warstwy zbrojonej (siatka z włókna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej),
 • cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej.

Komponenty omawianego systemu mocowane są do przegrody poprzez zaprawę klejącą i ewentualnie dodatkowe łączniki mechaniczne.

Od kilku lat obserwuje się stosowanie zróżnicowanych rodzajów tynków cienkowarstwowych. Systemodawcy oferują coraz ciekawsze produkty z punktu widzenia proponowanych rozwiązań materiałowych, faktur zewnętrznych oraz kolorystyki.

W standardowo wykonywanym systemie ociepleń koncepcja architekta może być realizowana w różny sposób poprzez:

 • dobór kolorystyki tynku,
 • sposób ukształtowania faktury tynku (poprzez dobór uziarnienia tynku oraz rodzaj faktury: nakrapianej lub rustykalnej),
 • zastosowanie izolacji termicznej o zróżnicowanej grubości (w celu modyfikacji przestrzennej bryły budynku),
 • elewacyjnych kształtek imitujących bonie, gzymsy lub elementy sztukaterii.
FOT. 2. Widok okładziny z kompozytu akrylowego w trakcie realizacji; fot.: archiwum autora

FOT. 2. Widok okładziny z kompozytu akrylowego w trakcie realizacji; fot.: archiwum autora

Pomimo dużych możliwości kształtowania koncepcji architektonicznej w budynkach ocieplanych w systemie ETICS zdarza się, że projektanci lub inwestorzy odrzucają tynk cienkowarstwowy w rozwiązaniach elewacji lub dopuszczają fragmentaryczność jego stosowania. Dotyczy to zwłaszcza obiektów nowych.

Nierzadko dąży się do urozmaicenia rozwiązań elewacji obiektu zróżnicowanymi fakturami, imitującymi materiały powszechnie stosowane w przeszłości.

Rozwiązania materiałowe

Ścienne okładziny z kompozytów akrylowych występują w formie elastycznych płytek (imitujących cegłę lub kamień) oraz listew (imitujących drewniane deski) (FOT. 1 - zdjęcie główne i FOT. 2). Okładziny te w większości składają się z wypełniaczy w postaci niebarwionego lub barwionego piasku kwarcowego. Substancją wiążącą są wodne dyspersje polimerowe.

Efekt kolorystyczny opisywanych okładzin uzyskuje się dzięki zastosowaniu w ich składzie pigmentów.Skład, w zależności od producenta, uzupełniają substancje dodatkowe, modyfikujące właściwości fizyczne wyrobów ściennych.

Na polskim rynku budowlanym funkcjonują okładziny z kompozytów akrylowych różnych producentów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Abstrakt

W niniejszym artykule przedstawiono wybrane nieprawidłowości elewacji wykonanych z kompozytów akrylowych. Podano porady dotyczące przygotowania podłoża i mocowania tych elementów. Pokazano skutki niepoprawnego wykonawstwa oraz wyszczególniono dwie grupy błędów.

Damage to acrylic composite façades

This article presents the selected irregularities for a facade built of acrylic composite materials. Advice is given as to surface preparation and fixing these items. Consequences of fabrication errors are presented, along with specification of two groups of errors.

Płytki imitujące cegłę ceramiczną, w zależności od producenta, mają gr. 3-5 mm, elementy imitujące kamień naturalny charakteryzują się grubościami 3-6 mm, natomiast listwy imitujące deskę produkuje się grubości ok. 3 mm ± 1 mm.

Płytki mogą być produkowane z mieszaniny barwionych piasków kwarcowych, pigmentów żelazowych, naturalnych piasków kwarcowych, wodnej dyspersji kopolimeru akrylowo-styrenowego oraz zróżnicowanych dodatków.

Listwy okładzinowe mogą być dodatkowo wzmacniane poprzez wtopienie w masę wyrobu siatki z włókna szklanego.

Materiały produkowane na bazie wodnej dyspersji modyfikowanego polimeru winylowo-akrylowego, wypełniaczy, pigmentów oraz substancji modyfikujących cechują się wysoką elastycznością.

Kompozyty mogą być także produkowane przy wykorzystaniu piasków kwarcowych, żywic polimerowych oraz pigmentów na bazie tlenku żelaza.

Płytki oraz listwy mogą być mocowane do podłoża za pomocą systemowego kleju, wykonanego z piasków kwarcowych niebarwionych, wspomnianej wyżej dyspersji, pigmentów, wypełniaczy i substancji dodatkowych lub kopolimeru akrylanu n-butylu, wypełniaczy, pigmentów i środków modyfikujących.

Klej, oprócz mocowania wyrobów do podłoża, przeznaczony jest również do wykonywania fug. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w materiałach producentów okładziny można stosować na zróżnicowanych podłożach wykonanych z tynków cementowych i cementowo-wapiennych, płyt gipsowo-kartonowych, cegły silikatowej i ceramicznej, betonu, pianobetonu, pustaków ceramicznych, szpachli i zapraw klejowo-szpachlowych z zatopioną siatką.

Należy jednak podkreślić, iż nie wszystkie dokumenty dopuszczające do powszechnego stosowania w budownictwie podają w sposób jednoznaczny informacje odnośnie stosowania kompozytów akrylowych na podłożach wykonanych ze styropianu lub wełny mineralnej. W przypadku wybranych rozwiązań producenci dopuszczają wykonywanie okładzin elewacyjnych dla ścian ocieplanych styropianem w technologii ETICS oraz dla systemu przewidzianego do wykonania na ociepleniu z lamelowych płyt z wełny mineralnej. W przypadku podłoży ze styropianu lub wełny mineralnej należy wykonać dodatkową warstwę zbrojoną na izolacji termicznej.

Poprawnie przygotowane podłoże powinno być nośne, zwarte, suche, oczyszczone z kurzu, brudu, resztek olejów i tłuszczów, farb, pleśni, glonów, mchów itp. Elementy, które mogą pogorszyć przyczepność (tynki osypujące się, słabo przyczepne, powłoki malarskie), powinny być usunięte. W przypadku wybranych systemów aprobata wskazuje na konieczność zabezpieczenia okładziny przy zastosowaniu środka gruntującego.

Do gruntowania podłoża dopuszczane są m.in. powszechnie stosowane grunty pod tynki akrylowe lub np. systemowe preparaty gruntujące w postaci mieszaniny wodnej dyspersji akrylowo-styrenowej, poliksilanów modyfikowanych i poliglikoli.

Mocowanie okładzin powinno odbywać się po wyschnięciu gruntu w warunkach bezdeszczowych, najczęściej w zakresie temperatur od +5°C do +25°C.

Pomiędzy zagruntowaniem podłoża a nałożeniem kleju powinna mieć miejsce przerwa technologiczna. Klej powinien być nakładany pacą zębatą.

W przypadku okładziny z desek pasma kleju powinny być układane prostopadle do nich. Klejenie płytek bądź desek rozpoczyna się od górnej linii.

Okładziny powinny być dociśnięte do podłoża w taki sposób, by nie dopuścić do powstania pustek powietrznych pod nimi. Również wzdłuż krawędzi nie mogą występować jakiekolwiek szczeliny pomiędzy krawędzią a podłożem.

Płytki oraz deski powinny być układane na całej powierzchni z nałożonym klejem, przy czym nie można dopuścić do jego przyschnięcia. Przyschnięty klej powinien być całkowicie usunięty.

Deski powinny być dociskane od środka do brzegów najpierw dłonią, potem twardym wałkiem malarskim. Podczas dociskania okładzin nadmiar kleju musi być usuwany.

Po ułożeniu kolejnej listwy należy obie docisnąć wałkiem wzdłuż i w poprzek, usuwając przy okazji nadmiar kleju wydobywający się ze szczelin.

W przypadku ułożenia kilku m2 okładziny należy całość ponownie docisnąć wałkiem w celu wyeliminowania nierówności i nadmiaru kleju. Po wyschnięciu kleju okładziny powinny być zabezpieczane impregnatem wodorozcieńczalnym.

Płytki należy chronić przed opadami deszczu do czasu całkowitego wyschnięcia kleju. Tego typu okładziny nie powinny być stosowane w miejscach narażonych na ciągłe oddziaływanie wody.

Szerokość spoin pionowych i poziomych zależy od szczegółowych wytycznych systemodawcy. W spoinach klej wygładzany jest przy użyciu wilgotnego pędzla. Powierzchnia oklejona płytkami okładzinowymi powinna być chroniona przed deszczem, silnym wiatrem i dużym nasłonecznieniem.

Studium przypadku

Ocena stanu technicznego elewacji wykonanej w postaci kompozytu akrylowego została przedstawiona na przykładzie nowo zrealizowanego budynku jednorodzinnego.

Ściany zewnętrzne budynku zostały wykonane z pustaków ceramicznych, ocieplone styropianem gr. 20 cm. Wykończenie elewacji stanowi częściowo cienkowarstwowy tynk mineralny (ETICS) oraz okładziny z kompozytu akrylowego (imitacja deski drewnianej).

Warto tutaj zaznaczyć, iż dokumentacja projektowa zakładała zastosowanie na elewacjach tynku cienkowarstwowego oraz impregnowanego drewna elewacyjnego na ruszcie. Wykonawca robót zastosował jednakże rozwiązanie zamienne.

Badania makroskopowe elewacji przedmiotowego budynku wykazały zróżnicowane nieprawidłowości. Dotyczyły one:

 • niestarannego dopasowania w narożach okładzin imitujących deskę,
 • nierówności i braku właściwego dopasowania poszczególnych elementów,
 • miejscowych zanieczyszczeń i wykwitów na powierzchni wykonanych z elementów kompozytowych.

Ponadto na elewacji stwierdzono:

 • odspojenia fragmentów okładzin od podłoża, prowadzące do wytworzenia szczelin pomiędzy sąsiednimi listwami,
 • nieszczelności na połączeniu cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej z okładziną kompozytową,
 • wybrzuszenia i pęcherze powietrzne na powierzchni okładzin, świadczące o braku dostatecznego ich mocowania do podłoża (warstwy zbrojonej na ociepleniu ze styropianu) (FOT. 3, FOT. 4, FOT. 5, FOT. 6, FOT. 7 i FOT. 8).

W ramach oceny stanu technicznego elewacji przedmiotowego budynku wykonana została również odkrywka kontrolna w miejscu zetknięcia się okładziny z kompozytu akrylowego i wyprawy tynkarskiej.

Do badania pobrano fragment systemu ocieplenia wraz z warstwami wykończeniowymi. Pomiary i badania laboratoryjne wykazały kolejne nieprawidłowości wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych.

FOT. 3. Nieszczelność na połączeniu wyprawy tynkarskiej z okładziną kompozytową w narożu; fot.: archiwum autora (P. Krause)

FOT. 3. Nieszczelność na połączeniu wyprawy tynkarskiej z okładziną kompozytową w narożu; fot.: archiwum autora (P. Krause)

FOT. 4. Odspojenie poszczególnych listew imitujących deskę elewacyjną od warstwy zbrojonej; fot.: archiwum autora (P. Krause)

FOT. 4. Odspojenie poszczególnych listew imitujących deskę elewacyjną od warstwy zbrojonej; fot.: archiwum autora (P. Krause)

FOT. 5. Spękanie listwy; fot.: archiwum autora (P. Krause)

FOT. 5. Spękanie listwy; fot.: archiwum autora (P. Krause)

FOT. 6. Nieprawidłowe łączenie poszczególnych elementów; fot.: archiwum autora (P. Krause)

FOT. 6. Nieprawidłowe łączenie poszczególnych elementów; fot.: archiwum autora (P. Krause)

FOT. 7. Nieszczelności na połączeniu listew w narożu; fot.: archiwum autora (P. Krause)

FOT. 7. Nieszczelności na połączeniu listew w narożu; fot.: archiwum autora (P. Krause)

FOT. 8. Odspojenie narożnika listwy elewacyjnej od podłoża; fot.: archiwum autora (P. Krause)

FOT. 8. Odspojenie narożnika listwy elewacyjnej od podłoża; fot.: archiwum autora (P. Krause)

W odkrywce stwierdzono zróżnicowanie grubości warstwy zbrojonej w zakresie od 3 mm do 10 mm. Dodatkowo stwierdzono brak dostatecznej przyczepności warstwy zbrojonej do styropianu i brak prawidłowego zatopienia siatki zbrojącej w warstwie zbrojonej (FOT. 9-12).

FOT. 9–12. Miejsce odkrywek. Nieprawidłowo zatopiona siatka w warstwie zbrojonej; fot.: archiwum autora (P. Krause)

FOT. 9–12. Miejsce odkrywek. Nieprawidłowo zatopiona siatka w warstwie zbrojonej; fot.: archiwum autora (P. Krause)

Przedstawione nieprawidłowości, zaobserwowane podczas badań makroskopowych oraz badań laboratoryjnych pobranego fragmentu ocieplenia, świadczą o licznych błędach popełnionych przez wykonawcę robót budowlanych.

Dokonując zestawienia wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości, można wyróżnić tutaj dwie grupy błędów.

Pierwsza grupa to błędy związane z nieprawidłowym i niestarannym wykonaniem warstwy zbrojonej systemu ocieplenia w technologii ETICS.

Obejmują one zarówno wadliwe przygotowanie podłoża pod wykonanie warstwy zbrojonej, jak i wady wykonania samej warstwy zbrojonej poprzez brak właściwego zatopienia siatki zbrojącej w warstwie kleju.

Nieprawidłowości te mogą wpływać na trwałości nie tylko fragmentów elewacji wykonanych z kompozytów akrylowych, lecz także fragmentów wykończonych cienkowarstwową wyprawą tynkarską - co potwierdzają też obserwacje w ramach badań makroskopowych.

Druga grupa to błędy związane z niestarannym wykonaniem elewacji z kompozytów akrylowych.

Wynikają one z braku przestrzegania reżimu technologii układania okładzin systemowych opisanej w aprobacie technicznej producenta oraz instrukcji technicznej systemodawcy.

Odspojenia okładzin imitujących deski drewniane mogą wynikać z braku dostatecznego związania kleju mocującego listwy do podłoża. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być zbyt wczesne układanie listew na niedostatecznie związanej warstwie zbrojonej.

Szczeliny na połączeniach z tynkiem cienkowarstwowym mogą wynikać z naniesienia na podłoże niedostatecznej ilości kleju do mocowania okładzin bądź z przekroczenia jego czasu wiązania. W takim przypadku klej należało usunąć.

W miejscach niedostatecznego przywarcia listew do podłoża, wskutek przedostania się wody opadowej, doszło do ich częściowego odspojenia od warstwy zbrojonej.

Część nieprawidłowości może wynikać również z braku odpowiedniego zabezpieczenia świeżo ułożonej okładziny kompozytowej przed działaniem czynników atmosferycznych.

Błędy wykonawcze będą powodować w przyszłości dalszą degradację wykończenia kompozytowego, z uwagi na pojawianie się dodatkowych dróg migracji destrukcyjnych czynników atmosferycznych, potęgowanych dodatkowo naprzemiennym zamrażaniem i rozmrażaniem w okresie zimowym. W konsekwencji skutkować to będzie pogarszaniem trwałości całego systemu ocieplenia budynku.

Podsumowanie

W ostatnim czasie obserwuje się wzrost popularności okładzin elewacyjnych nawiązujących do tradycyjnych materiałów budowlanych (cegła, kamień, drewno).

Elastyczne płytki czy listwy wykonane z piasków kwarcowych związanych polimerami stanowią ciekawą alternatywę dla dobrze już znanych tynków cienkowarstwowych wykorzystywanych w bezspoinowych systemach ociepleń ścian zewnętrznych (ETICS). Pozwala to na urozmaicenie elewacji modernizowanych oraz nowopowstających budynków.

O tym, czy dane rozwiązanie w postaci kompozytu akrylowego można stosować jako zamiennik tynku cienkowarstwowego na podłożach ocieplanych styropianem lub wełną mineralną, powinny decydować dokumenty dopuszczające określony system elewacyjnych do powszechnego stosowania.

Obecnie na polskim rynku budowlanym funkcjonują już systemy, których aprobaty techniczne dopuszczają taką możliwość. Jednak niezbędnym czynnikiem do skutecznego wdrożenia tego typu rozwiązań jest odpowiednie przygotowanie merytoryczne wykonawców robót budowlanych.

Literatura

1. P. Krause, T. Steidl, "Uszkodzenia i naprawy przegród budowlanych w aspekcie izolacyjności termicznej", PWN, Warszawa 2017.
2. Materiały techniczne Sysdekor Prochem.
3. Materiały techniczne systemu Izoflex.
4. Materiały techniczne systemu Elastolith.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

dr inż. Marcin Górski, dr inż. Bernard Kotala, mgr inż. Rafał Białozor Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych

Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych Rodzaje i właściwości zbrojeń niemetalicznych

Kompozyty włókniste, również w Polsce nazywane z angielskiego FRP (Fibre Reinforced Polymers), śmiało wkroczyły w świat konstrukcji budowlanych na początku lat 90. ubiegłego wieku, głównie w krajach Europy...

Kompozyty włókniste, również w Polsce nazywane z angielskiego FRP (Fibre Reinforced Polymers), śmiało wkroczyły w świat konstrukcji budowlanych na początku lat 90. ubiegłego wieku, głównie w krajach Europy Zachodniej, a także w Japonii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Pojawiły się niemal równocześnie dwie grupy produktów – materiały do wzmocnień konstrukcji oraz pręty do zbrojenia betonu.

Monika Hyjek Pożar ściany z barierami ogniowymi

Pożar ściany z barierami ogniowymi Pożar ściany z barierami ogniowymi

Od lat 80. XX wieku ilość materiałów ociepleniowych na ścianach zewnętrznych budynku stale rośnie. Grubość izolacji w jednej z popularniejszych w Europie metod ocieplania (ETICS) przez ten okres zwiększyła...

Od lat 80. XX wieku ilość materiałów ociepleniowych na ścianach zewnętrznych budynku stale rośnie. Grubość izolacji w jednej z popularniejszych w Europie metod ocieplania (ETICS) przez ten okres zwiększyła się 3–4-krotnie. W przypadku stosowania palnych izolacji cieplnych jest to równoznaczne ze wzrostem zagrożenia pożarowego.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie

Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki regulujące zawilgocenie

Jednym z ostatnich, ale zazwyczaj nieodzownym elementem prac renowacyjnych w uszkodzonych przez wilgoć i sole obiektach budowlanych jest wykonanie nowych tynków wewnętrznych i/lub zewnętrznych.

Jednym z ostatnich, ale zazwyczaj nieodzownym elementem prac renowacyjnych w uszkodzonych przez wilgoć i sole obiektach budowlanych jest wykonanie nowych tynków wewnętrznych i/lub zewnętrznych.

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K. Ekoceramika na dachy i elewacje

Ekoceramika na dachy i elewacje Ekoceramika na dachy i elewacje

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Wyjątkowo trwała, a na dodatek bezpieczna dla środowiska i naszego zdrowia. Znamy ją od tysięcy lat, należy do najbardziej ekologicznych materiałów budowlanych – po prostu ceramika!

Nicola Hariasz Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu

Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu Ściany podwyższające komfort akustyczny w pomieszczeniu

Hałas jest powszechnym problemem obniżającym komfort życia nie tylko w domu, ale także w pracy. O tym, czy może być niebezpieczny, decyduje nie tylko jego natężenie, ale również czas jego trwania. Szkodliwe...

Hałas jest powszechnym problemem obniżającym komfort życia nie tylko w domu, ale także w pracy. O tym, czy może być niebezpieczny, decyduje nie tylko jego natężenie, ale również czas jego trwania. Szkodliwe dla zdrowia mogą być nawet gwar i szum towarzyszące nam na co dzień w biurze czy w centrum handlowym.

dr inż. Paweł Krause, dr inż. Rosita Norvaišienė Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne

Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne Rozkład temperatury systemu ETICS z zastosowaniem styropianu i wełny – badania laboratoryjne

Ochrona cieplna ścian zewnętrznych jest nie tylko jednym z podstawowych zagadnień związanych z oszczędnością energii, ale wiąże się również z komfortem użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi....

Ochrona cieplna ścian zewnętrznych jest nie tylko jednym z podstawowych zagadnień związanych z oszczędnością energii, ale wiąże się również z komfortem użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Zapewnienie odpowiedniego komfortu cieplnego pomieszczeń, nieposiadających w większości przypadków instalacji chłodzenia, dotyczy całego roku, a nie tylko okresu ogrzewczego.

mgr Kamil Kiejna Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny

Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie stosowania tzw. barier ogniowych w ociepleniach ze styropianu – artykuł polemiczny

Niniejszy artykuł jest polemiką do tekstu M. Hyjek „Pożar ściany z barierami ogniowymi”, opublikowanego w styczniowym numerze „IZOLACJI” (nr 1/2021), który w ocenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów...

Niniejszy artykuł jest polemiką do tekstu M. Hyjek „Pożar ściany z barierami ogniowymi”, opublikowanego w styczniowym numerze „IZOLACJI” (nr 1/2021), który w ocenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu, wskutek tendencyjnego i wybiórczego przedstawienia wyników badań przeprowadzonych przez Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (ICiMB), może wprowadzać w błąd co do rzeczywistego poziomu bezpieczeństwa pożarowego systemów ETICS z płytami styropianowymi oraz rzekomych korzyści...

dr inż. Marcin Górski, dr inż. Bernard Kotala, mgr inż. Rafał Białozor Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe

Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe

Zbrojenie niemetaliczne jest odporne na korozję, nie ulega degradacji pod wpływem czynników atmosferycznych. Wykazuje także odporność na chlorki, kwasy, agresję chemiczną środowiska.

Zbrojenie niemetaliczne jest odporne na korozję, nie ulega degradacji pod wpływem czynników atmosferycznych. Wykazuje także odporność na chlorki, kwasy, agresję chemiczną środowiska.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów

Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów Redukcja zasolenia przegród budowlanych za pomocą kompresów

Jednym z najbardziej niekorzystnych zjawisk związanych z obecnością soli i wilgoci w układzie porów materiałów budowlanych jest krystalizacja soli [1–2] (FOT. 1).

Jednym z najbardziej niekorzystnych zjawisk związanych z obecnością soli i wilgoci w układzie porów materiałów budowlanych jest krystalizacja soli [1–2] (FOT. 1).

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków

Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków Termomodernizacja budynków – ocieplenie i docieplenie elementów obudowy budynków

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła...

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe i pokrycie kosztów innych działań.

dr inż. Artur Miszczuk Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami

Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami Ocieplenie podłóg na gruncie i stropów nad nieogrzewanymi piwnicami

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują zaostrzone Warunki Techniczne (WT 2021) dla nowo budowanych obiektów, a także budynków zaprojektowanych według wcześniej obowiązującego standardu WT 2017 – zgodnie z wymaganiami...

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują zaostrzone Warunki Techniczne (WT 2021) dla nowo budowanych obiektów, a także budynków zaprojektowanych według wcześniej obowiązującego standardu WT 2017 – zgodnie z wymaganiami proekologicznej polityki UE. Graniczne wartości współczynnika przenikania ciepła dla podłóg na gruncie i stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi nie zostały jednak (w WT 2021) zmienione.

dr inż. arch. Karolina Kurtz-Orecka Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej

Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej Ściany zewnętrzne według zaostrzonych wymagań izolacyjności termicznej

Początek roku 2021 w branży budowlanej przyniósł kolejne zaostrzenie przepisów techniczno-budowlanych, ostatnie z planowanych, które wynikało z implementacji zapisów dyrektywy unijnej w sprawie charakterystyki...

Początek roku 2021 w branży budowlanej przyniósł kolejne zaostrzenie przepisów techniczno-budowlanych, ostatnie z planowanych, które wynikało z implementacji zapisów dyrektywy unijnej w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1, 2], potocznie zwanej dyrektywą EPBD.

dr inż. Adam Ujma Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna

Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna Ściany zewnętrzne z elewacjami wentylowanymi i ich izolacyjność cieplna

Ściany zewnętrzne z elewacjami wykonanymi w formie konstrukcji z warstwami wentylowanymi coraz częściej znajdują zastosowanie w nowych budynków, ale również z powodzeniem mogą być wykorzystane przy modernizacji...

Ściany zewnętrzne z elewacjami wykonanymi w formie konstrukcji z warstwami wentylowanymi coraz częściej znajdują zastosowanie w nowych budynków, ale również z powodzeniem mogą być wykorzystane przy modernizacji istniejących obiektów. Dają one szerokie możliwości dowolnego kształtowania materiałowego elewacji, z wykorzystaniem elementów metalowych, z tworzywa sztucznego, szkła, kamienia naturalnego, drewna i innych. Pewną niedogodnością tego rozwiązania jest konieczność uwzględnienia w obliczeniach...

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Ściany jednowarstwowe według WT 2021

Ściany jednowarstwowe według WT 2021 Ściany jednowarstwowe według WT 2021

Elementom zewnętrznym budynków, a więc również ścianom, stawiane są coraz wyższe wymagania, m.in. pod względem izolacyjności cieplnej. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dotyczą wymagań w zakresie...

Elementom zewnętrznym budynków, a więc również ścianom, stawiane są coraz wyższe wymagania, m.in. pod względem izolacyjności cieplnej. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dotyczą wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej, a wynikające z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie powodują, że odtąd trzeba budować budynki ze ścianami o wyższej termoizolacyjności niż budowano dotychczas.

dr inż. Bożena Orlik-Kożdoń, dr inż. Tomasz Steidl Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania

Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania Docieplanie budynków od wewnątrz – wymagania prawne i zalecenia do projektowania

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne związane z docieplaniem budynków od wewnątrz obejmują zarówno przepisy podstawowe zdefiniowane w dokumentach unijnych, jak i wymagania szczegółowe, zawarte w dokumentach...

Obowiązujące w Polsce wymagania prawne związane z docieplaniem budynków od wewnątrz obejmują zarówno przepisy podstawowe zdefiniowane w dokumentach unijnych, jak i wymagania szczegółowe, zawarte w dokumentach krajowych. A ich realizację umożliwiają dostępne na rynku rozwiązania technologiczno-materiałowe.

Festool Polska Sp. z o. o. Pilarka do materiałów izolacyjnych

Pilarka do materiałów izolacyjnych Pilarka do materiałów izolacyjnych

Czy pilarka może być precyzyjna, szybka, lekka i jednocześnie wielozadaniowa? Właśnie takie cechy posiada pilarka do materiałów izolacyjnych ISC 240.

Czy pilarka może być precyzyjna, szybka, lekka i jednocześnie wielozadaniowa? Właśnie takie cechy posiada pilarka do materiałów izolacyjnych ISC 240.

dr inż. Szymon Świerczyna Wprowadzenie do projektowania lekkich kratownic stalowych z kształtowników giętych

Wprowadzenie do projektowania lekkich kratownic stalowych z kształtowników giętych Wprowadzenie do projektowania lekkich kratownic stalowych z kształtowników giętych

W nowoczesnym budownictwie stalowym poszukuje się rozwiązań pozwalających na projektowanie konstrukcji lekkich, łatwych w wytwarzaniu, transporcie i montażu. Kryteria te mogą spełniać lekkie konstrukcje...

W nowoczesnym budownictwie stalowym poszukuje się rozwiązań pozwalających na projektowanie konstrukcji lekkich, łatwych w wytwarzaniu, transporcie i montażu. Kryteria te mogą spełniać lekkie konstrukcje stalowe z kształtowników giętych. Ich korzystne parametry geometryczne sprawiają, że mogą być interesującą alternatywą dla znacznie cięższych kształtowników walcowanych na gorąco [1].

dr inż. Andrzej Konarzewski Kompleksowe określanie trwałości eksploatacyjnej płyt warstwowych

Kompleksowe określanie trwałości eksploatacyjnej płyt warstwowych Kompleksowe określanie trwałości eksploatacyjnej płyt warstwowych

Testami wykorzystywanymi do kompleksowego badania trwałości płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR/PIR, tzw. paneli, może być test...

Testami wykorzystywanymi do kompleksowego badania trwałości płyt warstwowych w obustronnej okładzinie stalowej z rdzeniem izolacyjnym ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR/PIR, tzw. paneli, może być test DUR 2 oraz test autoklawu.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Systemy ociepleń ścian zewnętrznych w świetle wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.

Systemy ociepleń ścian zewnętrznych w świetle wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. Systemy ociepleń ścian zewnętrznych w świetle wymagań obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.

Termomodernizacja istniejących budynków dotyczy ich dostosowania do nowych wymagań (obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.) w zakresie oszczędności energii i ochrony cieplno-wilgotnościowej. Ponadto stanowi...

Termomodernizacja istniejących budynków dotyczy ich dostosowania do nowych wymagań (obowiązujących od 1 stycznia 2021 r.) w zakresie oszczędności energii i ochrony cieplno-wilgotnościowej. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe na pokrycie kosztów innych działań.

mgr inż. Waldemar Bogusz Wtórne ocieplenia budynków z wielkiej płyty – wymagania i zagrożenia

Wtórne ocieplenia budynków z wielkiej płyty – wymagania i zagrożenia Wtórne ocieplenia budynków z wielkiej płyty – wymagania i zagrożenia

Zgodnie z prawem budowlanym [1] docieplenie bloku z płyt prefabrykowanych wysokości do 25 m można zrealizować bez projektu budowlanego, stosując uproszczoną procedurę zgłoszenia bez uzyskiwania pozwolenia...

Zgodnie z prawem budowlanym [1] docieplenie bloku z płyt prefabrykowanych wysokości do 25 m można zrealizować bez projektu budowlanego, stosując uproszczoną procedurę zgłoszenia bez uzyskiwania pozwolenia na budowę. Takich robót dla budynków wysokości do 12 m nawet nie potrzeba zgłaszać.

Recticel Insulation Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli....

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli. Czasami jednak nie ma możliwości wykonania docieplenia na fasadach, np. na budynkach zabytkowych, obiektach z utrudnionym dostępem do elewacji czy na budynkach usytuowanych w granicy. W wielu takich przypadkach jest jednak możliwe wykonanie docieplenia ścian od wewnątrz.

Jarosław Guzal Kingspan na rynku nowoczesnych fasad

Kingspan na rynku nowoczesnych fasad Kingspan na rynku nowoczesnych fasad

Michał Pieczyski, Dyrektor Zarządzający Kingspan Fasady, o kierunku rozwoju rozwiązań fasadowych oraz specyfice rynku fasadowego w Polsce.

Michał Pieczyski, Dyrektor Zarządzający Kingspan Fasady, o kierunku rozwoju rozwiązań fasadowych oraz specyfice rynku fasadowego w Polsce.

Józef Macech Ściany wewnętrzne w budownictwie mieszkaniowym – rodzaje i wymagania na podstawie rozwiązań z wykorzystaniem elementów murowych

Ściany wewnętrzne w budownictwie mieszkaniowym – rodzaje i wymagania na podstawie rozwiązań z wykorzystaniem elementów murowych Ściany wewnętrzne w budownictwie mieszkaniowym – rodzaje i wymagania na podstawie rozwiązań z wykorzystaniem elementów murowych

Ściany wewnętrzne są przegrodami, których podstawowym zadaniem jest podział przestrzeni wewnątrz budynku.

Ściany wewnętrzne są przegrodami, których podstawowym zadaniem jest podział przestrzeni wewnątrz budynku.

mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk Zaprawy murarskie – rodzaje, porównanie, zastosowanie

Zaprawy murarskie – rodzaje, porównanie, zastosowanie Zaprawy murarskie – rodzaje, porównanie, zastosowanie

Przed rozpoczęciem robót murarskich nie tylko należy skompletować materiały murowe, ale również dobrać do nich odpowiednią zaprawę murarską i inne akcesoria, które będą potrzebne w trakcie murowania ścian.

Przed rozpoczęciem robót murarskich nie tylko należy skompletować materiały murowe, ale również dobrać do nich odpowiednią zaprawę murarską i inne akcesoria, które będą potrzebne w trakcie murowania ścian.

Najnowsze produkty i technologie

Fabryka Styropianu ARBET Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie?

Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie? Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie?

Domy z wielkiej płyty wyróżniają się w krajobrazie Polski. Najczęściej budowano z nich wieżowce, mające około 10 pięter. Przez wiele lat w kontekście ich użytkowania mówiono o aspekcie estetycznym. Dziś...

Domy z wielkiej płyty wyróżniają się w krajobrazie Polski. Najczęściej budowano z nich wieżowce, mające około 10 pięter. Przez wiele lat w kontekście ich użytkowania mówiono o aspekcie estetycznym. Dziś jednak porusza się ważne kwestie dotyczące kwestii użytkowych, w tym – ich odpowiedniej izolacji.

KOESTER Polska Sp. z o.o. Köster – Specjaliści od hydroizolacji

Köster – Specjaliści od hydroizolacji Köster – Specjaliści od hydroizolacji

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas...

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas renowacji budynków historycznych, jak i w trakcie budowy nowych obiektów – proponuje skuteczne rozwiązanie każdego problemu związanego ze szkodliwym oddziaływaniem wody i wilgoci.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby...

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby tradycyjne – od wielu lat stosowane w budownictwie, a także nowatorskie, zaawansowane technologicznie rozwiązania gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

GERARD AHI Roofing Kft. Oddział w Polsce Sp. z o.o. | RTG Roof Tile Group Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Tremco CPG Poland Sp. z o.o. Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość...

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość oraz łatwość utrzymania w czystości, rozwiązania posadzkowe na bazie żywic syntetycznych są powszechnie stosowane w zakładach produkcyjnych z różnych branż.

Blachy Pruszyński, mgr inż. Piotr Olgierd Korycki Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej...

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej obudowy, takiej jak: płyty warstwowe, systemy oparte na bazie kaset stalowych wzdłużnych, warstwowe przekrycia dachowe z elementem nośnym w postaci blach trapezowych. Wymienione rozwiązania mają szereg zalet, m.in. małą masę jednostkową, możliwość montażu niezależnie od warunków atmosferycznych,...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian

Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) – zwanego Warunkami...

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) – zwanego Warunkami Technicznymi lub w skrócie WT – stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania wszystkich rodzajów budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych, spełniających funkcje użytkowe budynków. Ten akt prawny jest aktem wykonawczym do Ustawy Prawo budowlane i określa...

Seban Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone

Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone

Współczesne budownictwo kładzie coraz większy nacisk na energooszczędność i poprawę efektywności energetycznej obiektów. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energię, projektanci, architekci i inwestorzy...

Współczesne budownictwo kładzie coraz większy nacisk na energooszczędność i poprawę efektywności energetycznej obiektów. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energię, projektanci, architekci i inwestorzy chętniej stosują technologie korzystające z energii odnawialnej.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.