Izolacje.com.pl

Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane

Wznoszenie budynków

Wznoszenie budynków

Prefabrykacja elementów budowlanych oznacza produkcję gotowych, często wielkowymiarowych elementów sposobem przemysłowym poza miejscem wbudowania. Ideą prefabrykacji jest ich wytwarzanie w warunkach niezależnych od warunków atmosferycznych w powtarzalnym procesie zapewniającym możliwość kontroli parametrów produkcji i stabilnego, najwyższego poziomu dopuszczalnych odchyłek wykraczających daleko poza możliwości realizacyjne na placu budowy. Taki model wznoszenia obiektów przenosi zasadniczo zaangażowanie pracy ludzi do zakładu przemysłowego, ograniczając uciążliwe i niestabilne pod względem jakościowym prace budowlane jedynie do fazy montażu. Prefabrykacja jest naturalną konsekwencją i następstwem postępu technologicznego, jaki dokonał się w budownictwie.

treść sponsorowana

Płyty warstwowe jako element budowy

Płyty warstwowe są elementami prefabrykowanymi i składają się z trzech warstw:dwóch zewnętrznych okładzin metalowych oraz umieszczonego pomiędzy nimi rdzenia izolacyjnego, który może być wykonany z różnych materiałów termoizolacyjnych:statystycznie najczęściej ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) lub poliizocyjanurowej (PIR), wełny mineralnej (MW) lub polistyrenu ekspandowanego (EPS). Pewnym wyjątkiem są płyty warstwowe z jedną okładziną metalową i jedną okładziną typu „miękkiego”(tzw. płyty połówkowe) stosowane w systemach suchych ociepleń elewacji i dachów żelbetowych, które, choć wykraczają poza standardową definicję płyt warstwowych, również podlegają definicji elementów prefabrykowanych.

Warto podkreślić, że uprzemysłowiona produkcja płyt warstwowych jako elementów prefabrykowanych pozwala na utrzymanie milimetrowych dokładności wykonania elementów, co jest podstawową jednostką projektowaniu budynków. Na placu budowy w przypadku realizacji technologiami tradycyjnymi taka dokładność staje się poziomem nieustannie wymagającym korekt wymiarów, grubości warstw i rzędnych poziomów poszczególnych etapów.

W efekcie projektowane co do milimetra parametry geometrii elementów i warstw uzyskują dokładności dziesięciokrotnie gorsze, a zakładane parametry wytrzymałościowe, izolacyjne, energetyczne i ekologiczne często stają się wyłącznie umowne. Realizacja budowy przy wykorzystaniu płyt warstwowych pozwala na utrzymanie dokładności realizacji zakładanych przez projekt.

Zwolennicy technologii tradycyjnych wznoszenia budynków podnoszą kwestię pozornej wady prefabrykacji związanej z „prawdopodobnie” wyższymi kosztami transportu elementów wielkogabarytowych, jednak logistyka płyt warstwowych realizowana jest zawsze z udziałem producenta, zajmującego się tym na co dzień.

W ostatecznym rozrachunku okazuje się, że jeden większy transport płyt warstwowych jest tańszy i łatwiejszy organizacyjnie od wielu aut dowożących wielokrotnie piasek, cement, stal, kleje, izolacje, chemię budowlaną itp., a koszt postawienia budynku z elementów prefabrykowanych jest niższy 

Najważniejsze zalety wznoszenia budynków

Najważniejszymi zaletami realizacji wznoszenia budynków z użyciem płyt warstwowych jako elementów prefabrykowanych są:

  • zdecydowane skrócenie czasu budowy i szybsze dostarczenie na rynek mieszkaniowy gotowych budynków,
  • ograniczenie prac wykończeniowych do niezbędnego minimum czasowego, materiałowego i wykonawczego,
  • minimalizacja odpadów, powstających na budowie w technologiach tradycyjnych,
  • daleko wyższa precyzja wymiarowa zarówno pojedynczych elementów, jak i gotowych obiektów; płyty warstwowe jako produkty przemysłowe poddawane są systematycznej kontroli jakości i realizowane w stałych warunkach produkcyjnych,
  • większe bezpieczeństwo realizacji prac budowlanych ograniczonych wyłącznie do montażu,
  • niezależność wytwarzania elementów od zmiennych warunków atmosferycznych,
  • uniezależnienie od zmienności cen i terminów dostaw różnych materiałów niezbędnych do realizacji budynku w technologii tradycyjnej – łatwość planowania procesu budowy,
  • ograniczenie liczby ekip budowlanych do niezbędnego minimum związanego z montażem,
  • możliwość bardzo elastycznej realizacji obiektów z uwagi na rodzaj konstrukcji (stalowa, drewniana, żelbetowa, układy hybrydowe),
  • minimalizacja zapotrzebowania na wodę procesową i sanitarną związaną z utrzymywaniem zaplecza socjalnego placu budowy.

Powyższe argumenty przemawiające na korzyść wznoszenia obiektów przy użyciu płyt warstwowych nabierają dodatkowego znaczenia w ostatnich miesiącach. Od początku 2021 r. obserwujemy wyjątkową niestabilność na rynku zarówno cen, jak i dostępności surowców i usług budowlanych. Wielu inwestorów, którzy są w trakcie realizacji budowy, zderza się z koniecznością uwzględnienia znaczącego wzrostu kosztów rozpoczętej już budowy zarówno pod względem krytycznych, skokowych wzrostów cen praktycznie wszystkich surowców, jak i stawek wykonawców. Słyszy się na rynku o wielu firmach budowlanych, które podpisały ryczałtowe umowy na realizację budynków, a w obecnej sytuacji rezygnują z nich, ryzykując zapłatę kar umownych jako mniej uciążliwych finansowo od kontynuacji inwestycji. 

Lockdown gospodarek europejskich spowodowany Covid-19 i zerwanie łańcuchów dostaw doprowadził do wzrostu cen niemal wszystkich niezbędnych materiałów, nawet podstawowych, w tym budowlanych: piasku, cementu, stali zbrojeniowej, chemii budowlanej, elementów wykończeniowych, dodatków, komponentów, ale także pośrednio do wzrostu stawek i dostępności ekip budowlanych (zbrojarzy, murarzy, tynkarzy, cieśli, dekarzy, stolarzy, malarzy itp.). Sytuacja ta sprawia, że obecnie realizacja budowy własnego, wymarzonego domu staje się procesem niemal niewykonalnym, a co najmniej ryzykownym.

W krytycznym 2020 r. przeciętne zasoby finansowe Polaków wzrosły, wskutek czego zwiększyła się ilość wniosków o pozwolenie na budowę. Biorąc pod uwagę, że liczba pozwoleń wydanych w 2021 r. jest o ponad 50% wyższa niż w analogicznym okresie 2020 r., inwestorzy stają przed perspektywą bardzo niekorzystnej sytuacji zakupu materiałów i usług w nieprzewidywalnym kosztowo otoczeniu rynkowym. Kredyty zaciągnięte na budowę domu bardzo szybko stają się niewystarczające do realizacji i dokończenia inwestycji. Zastosowanie konstrukcji nośnej i płyt warstwowych, stanowiących kompletne rozwiązanie technologiczne zmienia diametralnie tę sytuację.

Przede wszystkim ogranicza ilość niezbędnych materiałów, etapów procesu i ekip wykonawczych, ograniczając wielokrotnie ryzyko zmienności cen i dostępności szeregu surowców, przenosząc je na producenta płyt warstwowych, eliminując koniecznośćposzukiwania wielu ekip budowlanych do zaledwie jednej – ekipy montażowej płyt warstwowych. Sukces rynkowy, jaki jest w ostatnim okresie udziałem płyt warstwowych w realizacji budynków mieszkalnych, jest potwierdzeniem słuszności tego rozumowania. Domy jednorodzinne i inne budynki zrealizowane w technologii płyt warstwowych powstają z powodzeniem w bardzo krótkim czasie z możliwością planowania co do dnia i niemal godziny ukończenia prac.

Budowa z użyciem płyt warstowowych 

Realizacja budowy z użyciem płyt warstwowych łączy w sobie wszelkie zalety wynikające z technologii prefabrykacji, ale także eliminuje aktualne zagrożenia rynkowe.Jeden dostawca płyt warstwowych i jedna ekipa montażowa to rozwiązanie optymalne, bezpieczne, pozwalające na błyskawiczną, więc kosztowo najkorzystniejszą realizację budynku w stanie zamkniętym. PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych już wiele miesięcy temu odnotował zdecydowany wzrost zainteresowania realizacją budynków mieszkalnych przy użyciu płyt warstwowych, jednak w bieżącym roku ta tendencja zdecydowanie się nasiliła. Spowodowało to konieczność przeszacowania założeń produkcyjnych i modyfikację systemów realizacji zamówień. Wcześniejsze założenia, wynikające z dostosowania produkcji do realizacji zamówień „dużych”, zmierzają do ich ewolucji i uwzględniania konieczności kompletowania wielu zamówień o stosunkowo niewielkich wartościach na potrzeby budownictwa indywidualnego, których udział w ogólnym bilansie zdecydowanie rośnie.

Komentarze

Powiązane

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Rynek płyt warstwowych wobec zmian wynikających z Warunków Technicznych 2021

Rynek płyt warstwowych wobec zmian wynikających z Warunków Technicznych 2021

1 stycznia 2021 r. wchodzą w życie zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jest to następstwo przyjęcia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego...

1 stycznia 2021 r. wchodzą w życie zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jest to następstwo przyjęcia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010), której celem co do zasady jest obniżenie ilości energii niezbędnej do pokrycia zapotrzebowania na ciepło budynków we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.

PU Polska Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Popularność płyt warstwowych PIR w polskich realiach

Popularność płyt warstwowych PIR w polskich realiach Popularność płyt warstwowych PIR w polskich realiach

Dla materiałów budowlanych polskie warunki klimatyczne są dość drastycznym poligonem doświadczalnym, który wystawia je na ekstremalne testy i nie wybacza błędów. Nie jest aż tak dramatycznie, jak w przypadku...

Dla materiałów budowlanych polskie warunki klimatyczne są dość drastycznym poligonem doświadczalnym, który wystawia je na ekstremalne testy i nie wybacza błędów. Nie jest aż tak dramatycznie, jak w przypadku Petersburga, który jest z kolei poletkiem doświadczalnym rosyjskich instytutów badawczych i certyfikacyjnych, niemniej bez wahania można stwierdzić, że Polska znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego jedynie z nazwy i względów geograficznych.

POLIURETAN

POLIURETAN POLIURETAN

Wybrane dla Ciebie

Sprawdzona chemia budowlana do prac glazurniczych i nie tylko »

Sprawdzona chemia budowlana do prac glazurniczych i nie tylko » Sprawdzona chemia budowlana do prac glazurniczych i nie tylko »

Termoizolacja na każdą kieszeń »

Termoizolacja na każdą kieszeń » Termoizolacja na każdą kieszeń »

Dachy, elewacje i posadzki – zaizolujesz jednym produktem! »

Dachy, elewacje i posadzki – zaizolujesz jednym produktem! » Dachy, elewacje i posadzki – zaizolujesz jednym produktem! »

Gwarantowane bezpieczeństwo w Twoim centrum logistycznym i nie tylko! »

Gwarantowane bezpieczeństwo w Twoim centrum logistycznym i nie tylko! » Gwarantowane bezpieczeństwo w Twoim centrum logistycznym i nie tylko! »

Skorzystaj z bezpłatnej wyceny stropu »

Skorzystaj z bezpłatnej wyceny stropu » Skorzystaj z bezpłatnej wyceny stropu »

Komfort cieplny i zdrowy dom w jednym »

Komfort cieplny i zdrowy dom w jednym » Komfort cieplny i zdrowy dom w jednym »

Innowacyjne rozwiązanie dla komfortowego ciepła i montażu »

Innowacyjne rozwiązanie dla komfortowego ciepła i montażu » Innowacyjne rozwiązanie dla komfortowego ciepła i montażu »

Oryginalny wygląd i izolacja w jednym »

Oryginalny wygląd i izolacja w jednym » Oryginalny wygląd i izolacja w jednym »

Izolacja, dzięki której ściana oddycha »

Izolacja, dzięki której ściana oddycha » Izolacja, dzięki której ściana oddycha »

Czy wiesz jak zapobiec rozprzestrzenianiu ognia? »

Czy wiesz jak zapobiec rozprzestrzenianiu ognia? » Czy wiesz jak zapobiec rozprzestrzenianiu ognia? »

Nowoczesne płyty warstwowe o wysokich parametrach użytkowych »

Nowoczesne płyty warstwowe o wysokich parametrach użytkowych » Nowoczesne płyty warstwowe o wysokich parametrach użytkowych »

System ociepleń na miarę Twoich potrzeb »

System ociepleń na miarę Twoich potrzeb » System ociepleń na miarę Twoich potrzeb »

Rozwiązania izolacji zapewniające ochronę termiczną i nie tylko »

Rozwiązania izolacji zapewniające ochronę termiczną i nie tylko » Rozwiązania izolacji zapewniające ochronę termiczną i nie tylko »

Odpowiedni strop = bezpieczeństwo i komfort »

Odpowiedni strop = bezpieczeństwo i komfort » Odpowiedni strop = bezpieczeństwo i komfort »

Jak unikać przecieków? »

Jak unikać przecieków? » Jak unikać przecieków? »

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Poszerzaj wiedzę – rozpoczęła się rekrutacja na studia II stopnia!

Poszerzaj wiedzę – rozpoczęła się rekrutacja na studia II stopnia! Poszerzaj wiedzę – rozpoczęła się rekrutacja na studia II stopnia!

Sprawdź jakie korzyści płyną z energii odnawialnej »

Sprawdź jakie korzyści płyną z energii odnawialnej » Sprawdź jakie korzyści płyną z energii odnawialnej »

Bogata oferta stalowych pokryć modułowych – sprawdź!

Bogata oferta stalowych pokryć modułowych – sprawdź! Bogata oferta stalowych pokryć modułowych – sprawdź!

Najnowsze produkty i technologie

sfmeble.pl Jak urządzić pokój nastolatka na poddaszu?

Jak urządzić pokój nastolatka na poddaszu? Jak urządzić pokój nastolatka na poddaszu?

Planowanie aranżacji pokoju młodzieżowego na poddaszu to zadanie, które zdecydowanie nie należy do łatwych. Wnętrza pod skosem niosą ze sobą spore utrudnienia, które trzeba sprytnie obejść, aby dobrze...

Planowanie aranżacji pokoju młodzieżowego na poddaszu to zadanie, które zdecydowanie nie należy do łatwych. Wnętrza pod skosem niosą ze sobą spore utrudnienia, które trzeba sprytnie obejść, aby dobrze wykorzystać dostępne miejsce. Do tego coraz bardziej świadomi swoich gustów nastolatkowie chcą móc decydować i mieć wpływ na wystrój pokoju, w którym będą przebywać większość czasu. Jak to wszystko skutecznie pogodzić, aby uzyskać wygodną i funkcjonalną przestrzeń? Podpowiadamy!

merXu Z węgla na gaz – jaki kocioł gazowy wybrać – duży wybór na platformie merXu

Z węgla na gaz – jaki kocioł gazowy wybrać – duży wybór na platformie merXu Z węgla na gaz – jaki kocioł gazowy wybrać – duży wybór na platformie merXu

Ogrzewanie gazowe to najczęściej obecnie wybierana alternatywa dla kotłów na paliwa stałe. Za taką zmianą przemawiają nie tylko względy ekologiczne, ale także wygoda i możliwość skorzystania z dofinansowania....

Ogrzewanie gazowe to najczęściej obecnie wybierana alternatywa dla kotłów na paliwa stałe. Za taką zmianą przemawiają nie tylko względy ekologiczne, ale także wygoda i możliwość skorzystania z dofinansowania. Na jaki jednak kocioł gazowy się zdecydować? Jak wybrać odpowiedni? Podpowiadamy, z jakich rozwiązań skorzystasz na platformie merXu.

NEONET Termowentylator - budowa, działanie i zastosowanie

Termowentylator - budowa, działanie i zastosowanie Termowentylator - budowa, działanie i zastosowanie

Odpowiednia temperatura panująca we wnętrzu ma niebagatelny wpływ na nasze samopoczucie. Nic więc dziwnego w tym, że gdy w pomieszczeniu jest zbyt zimno lub zbyt gorąco, nie czujemy się najlepiej. Urządzeniem,...

Odpowiednia temperatura panująca we wnętrzu ma niebagatelny wpływ na nasze samopoczucie. Nic więc dziwnego w tym, że gdy w pomieszczeniu jest zbyt zimno lub zbyt gorąco, nie czujemy się najlepiej. Urządzeniem, które w sposób doraźny pozwala na osiągnięcie komfortu termicznego jest termowentylator. Na czym polega jego działanie?

Canada Rubber Polska Naprawa pokryć dachowych

Naprawa pokryć dachowych Naprawa pokryć dachowych

Tradycyjny remont dachu pokrytego papą wiąże się z koniecznością zrywania istniejącego pokrycia, co niesie za sobą koszty związane z jego utylizacją, a także naraża odsłonięte elementy konstrukcyjne na...

Tradycyjny remont dachu pokrytego papą wiąże się z koniecznością zrywania istniejącego pokrycia, co niesie za sobą koszty związane z jego utylizacją, a także naraża odsłonięte elementy konstrukcyjne na działanie negatywnych warunków pogodowych. Naprawa przez montaż kolejnych warstw papy oznacza dodatkowe dociążenie dachu, sięgające nawet do 10 kg/m2.

Rockwool Polska Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo

Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – podsumowanie debaty w ramach kampanii Szóste paliwo

Aż 70 proc. spośród 5 mln domów jednorodzinnych w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej. Powszechna fala renowacji i możliwości wynikające ze strategii unijnej Green Deal to olbrzymia...

Aż 70 proc. spośród 5 mln domów jednorodzinnych w Polsce nie spełnia standardów efektywności energetycznej. Powszechna fala renowacji i możliwości wynikające ze strategii unijnej Green Deal to olbrzymia szansa dla polskiej gospodarki, nie tylko w kontekście lepszej jakości powietrza, ale również podniesienia innowacyjności, szerokiego zastosowania lokalnych rozwiązań oraz stworzenia kilkuset tysięcy miejsc pracy. W długiej perspektywie czasu to również poprawa komfortu życia, eliminacja ubóstwa energetycznego...

dr inż. Krzysztof Pogan, WestWood® Kunststofftechnik GmbH Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych

Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych Rozwiązania dla parkingów wielopoziomowych i podziemnych

Parkingi wielopoziomowe i podziemne to niewątpliwie budowle, których nie można porównać do powszechnie spotykanych w budownictwie tradycyjnych budowli żelbetowych. Swoimi właściwościami przypominają one...

Parkingi wielopoziomowe i podziemne to niewątpliwie budowle, których nie można porównać do powszechnie spotykanych w budownictwie tradycyjnych budowli żelbetowych. Swoimi właściwościami przypominają one raczej budowle drogowe, jak np. mosty. Zatem muszą one spełniać wysokie wymagania w zakresie trwałości – powinny możliwie długo pozostać odporne na oddziaływanie warunków zewnętrznych i służyć przez długi czas.

Bauder Polska Sp. z o. o. Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz...

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz więcej – powinny być nie tylko wysokiej jakości, ale także przyjazne dla środowiska.

Sopro Polska Sp. z o.o. Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze?

Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze? Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze?

Renowacja starej podłogi drewnianej nie należy do łatwych zadań, zwłaszcza jeżeli chcemy na niej ułożyć płytki ceramiczne. Tego typu prace wymagają wiedzy i doświadczenia, ale równie ważny jest dobór odpowiednich...

Renowacja starej podłogi drewnianej nie należy do łatwych zadań, zwłaszcza jeżeli chcemy na niej ułożyć płytki ceramiczne. Tego typu prace wymagają wiedzy i doświadczenia, ale równie ważny jest dobór odpowiednich materiałów.

Fabryka Styropianu ARBET Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności...

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności w starych budynkach konieczne jest bowiem zwiększenie izolacyjności przegród lub naprawa istniejącego ocieplenia.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.