Izolacje.com.pl

Köster – Specjaliści od hydroizolacji

FOT. 1. Dach zielony z membraną KÖSTER TPO, Coeur de Cologne, Kolonia, Niemcy

FOT. 1. Dach zielony z membraną KÖSTER TPO, Coeur de Cologne, Kolonia, Niemcy

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas renowacji budynków historycznych, jak i w trakcie budowy nowych obiektów – proponuje skuteczne rozwiązanie każdego problemu związanego ze szkodliwym oddziaływaniem wody i wilgoci.

treść sponsorowana

KÖSTER BAUCHEMIE AG obchodzące w tym roku 40-lecie działalności to przedsiębiorstwo specjalizujące się w opracowywaniu i produkcji wysokiej jakości materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli. Obecnie KÖSTER BAUCHEMIE AG to grupa ponad 20 przedsiębiorstw działających w ponad 50 krajach na całym świecie. Centrala znajduje się w Aurich, w Niemczech.

KOESTER Polska Sp. z o.o. będąca spółką-córką KÖSTER BAUCHEMIE AG działa od 2004 roku. W ciągu 18 lat działalności w Polsce wypracowała sobie odpowiednią pozycję i udziały na rynku i uzyskała opinię firmy świadczącej usługi na wysokim poziomie merytorycznym. Szczegółowe doradztwo i gotowość do konsultacji na każdym etapie procesu inwestycyjnego dla wszystkich jego uczestników są dla firmy najbardziej istotnym elementem prowadzonej działalności. Partnerstwo i wzajemne zaufanie są dla firmy podstawą i bazą dla budowanych relacji.       

Dlaczego hydroizolacja budynków jest ważna

Hydroizolacje są niezwykle istotnym elementem budynków i budowli, a KÖSTER BAUCHEMIE AG od początku swej działalności specjalizuje się właśnie w produkcji takich materiałów.

Oferuje szeroką gamę systemów produktów gwarantujących pewną i szczelną izolację – od piwnicy po dach. Nierzadko pojawiają się problemy, które wymagają opracowywania specjalnych, indywidualnych rozwiązań. Wspólnie z Klientami firma analizuje wtedy daną sytuację, wszystkie towarzyszące jej okoliczności i wypracowuje indywidualnie dopasowane rozwiązania specyficznych problemów. Dowiedz się więcej >>

Dlaczego więc hydroizolacja budynków jest tak ważną kwestią? Każdego roku na całym świecie inwestuje się olbrzymie środki w rozbudowę infrastruktury, jak też w publiczne i prywatne projekty budowlane. Wyniki badań statystycznych wskazują, że ok. 80% wszystkich uszkodzeń obiektów budowlanych sprowadza się w rezultacie do problemów z nieszczelną hydroizolacją. Inwestycja w trwałą i skuteczną hydroizolację nie tylko chroni obiekty budowlane przed wnikaniem wody, lecz również zmniejsza koszty ich utrzymywania i koniecznych napraw, wspiera efektywne zarządzanie zasobami, a przez to wpływa na zwiększenie efektywności użytkowania obiektów.

Hydroizolacja budynków nowo wznoszonych

W budynkach nowo wznoszonych barierę dla wody gruntowej stanowią hydroizolacje zewnętrzne ścian kondygnacji podziemnych oraz izolacje pod płytami fundamentowymi. Folie dachowe TPO stanowią ochronę dachów płaskich – ich żywotność określana jest na ponad 50 lat we wszystkich strefach klimatycznych. Płynne masy hydroizolacyjne na bazie tworzyw sztucznych chronią tarasy i balkony przed działaniem warunków atmosferycznych. Hydroizolacje mineralne, także te z certyfikatem dopuszczającym do stosowania w kontakcie z wodą pitną stanowią bezpieczną powłokę wewnętrzną zbiorników. W obiektach komercyjnych dekoracyjne powłoki posadzkowe łączą w sobie estetykę i łatwość utrzymania w czystości.

iniekcja plyty fundamentowej

FOT. 2. Iniekcja strukturalna żelem KÖSTER G4 płyty fundamentowej pieca szklarskiego, Częstochowa

W obiektach przemysłowych odporne powłoki zabezpieczające stanowią skuteczną ochronę powierzchni betonowych przed obciążeniami mechanicznymi oraz oddziaływaniem olejów i kwasów. Materiały do uszczelniania dylatacji i żele iniekcyjne z powodzeniem znajdują zastosowanie w budownictwie podziemnym jak np. metro, tunele itp. Materiały do hydroizolacji obiektów budowlanych stanowią skuteczną barierę dla napierającej wody, a specjalistyczne farby chronią elewacje także w regionach nadmorskich przed działaniem soli zawartych w powietrzu.

Renowacja i odtworzenie hydroizolacji w istniejących budynkach

Krystalizujące produkty na bazie cementowej służą do uszczelniania od strony negatywnej np. piwnic i tuneli. Za pomocą specjalistycznych cementów szybkowiążących możliwe jest zatrzymywanie przecieków wody, także pod ciśnieniem. Iniekcja kurtynowa i iniekcja strukturalna wykonywane żelami to dwie szczególne metody bezwykopowego odtworzenia hydroizolacji. Odtworzenie przepony poziomej uniemożliwia podciąganie kapilarne wody w murze, podczas gdy tynki renowacyjne ułatwiają wysychanie murów, wiążąc szkodliwe sole.

Systemy hydroizolacji powierzchni betonowych regulują dyfuzję pary wodnej oraz zapobiegają powstawaniu na nich pęcherzy tworząc solidne i trwałe uszczelnienie powłokowe. Budowle żelbetowe, które tworzą nowoczesną infrastrukturę współczesnego świata powinny być chronione i poddawane konserwacjom. Służy temu m.in. technologia iniekcji rys, która zapobiega zarówno przedostawaniu się wody, jak również poprawia wytrzymałość substancji budowlanej.

Ochrona środowiska

KÖSTER BAUCHEMIE dba o ochronę i zachowanie środowiska naturalnego. Firma łączy stosowanie najnowocześniejszych surowców i technologii produkcji z ciągłymi badaniami i udoskonaleniami.

Oznacza to, że znakomita większość produktów nie zawiera rozpuszczalników. W trakcie ich opracowywania firma nadal zwraca szczególną uwagę na minimalizację ich negatywnego wpływu na środowisko naturalne podczas procesu produkcji, przetwarzania, stosowania i użytkowania. Jako członek Związku Producentów Chemii Budowlanej KÖSTER BAUCHEMIE AG uczestniczy w międzynarodowej inicjatywie Responsible Care, która ma na celu propagowanie odpowiedzialnego i dalekowzrocznego działania przemysłu w dziedzinie ochrony zdrowia i środowiska naturalnego.

Przez oferowanie bardzo skutecznych i wysokiej jakości systemów uszczelnień firma przyczynia się do tworzenia nowej, zrównoważonej kultury budowlanej. Produkty pomagają w zapewnieniu odpowiedniej i skutecznej ochrony budowli i spełniają swoją funkcję przez długi czas bez konieczności ich wymiany.

Köster – sprawdzony partner na budowie

Jak dobrać odpowiedni system hydroizolacji? Podczas projektowania hydroizolacji dla konkretnego obiektu należy wziąć pod uwagę wiele czynników takich jak: rodzaj materiałów, właściwości podłoża, poziom wody gruntowej, a także przewidywane warunki eksploatacji i obciążenia, którym izolacja musi sprostać. Profesjonalne i kompetentne doradztwo techniczne prowadzone na obiektach jest ważnym warunkiem efektywnego zastosowania systemów uszczelnień i hydroizolacji KÖSTER. Dlatego firma organizuje też szkolenia dla firm wykonawczych i zapewnia doradztwo oraz materiały informacyjne dla projektantów i inwestorów.

Więcej informacji o hydroizolacji budynków KÖSTER >>

Wykonuje również ekspertyzy mykologiczne, przeprowadza badania stopnia zasolenia i zawilgocenia przegród budynków. Ekspertyzy takie są wykonywane dla biur projektowych, inwestorów oraz firm wykonawczych.

Szeroki zakres produktów firmy

Produkty wytwarzane są w Aurich, w Niemczech oraz w pięciu innych zakładach poza granicami Niemiec. KÖSTER BAUCHEMIE AG jest niezależnym przedsiębiorstwem z własnym działem badawczo-rozwojowym i bogatym know-how – firma przywiązuje szczególną wagę do produkcji własnej, która gwarantuje ciągłą kontrolę jakości obejmującą cały proces od badań i rozwoju, aż do zastosowania produktu. Celem podejmowanych działań jest ciągłe budowanie pozytywnych doświadczeń Klientów.

Systemy hydroizolacji piwnic, fundamentów

Firma z powodzeniem zajmuje się hydroizolacją od zewnątrz kondygnacji podziemnych i fundamentów, uszczelnianiem podziemi od wewnątrz, hydroizolacjami balkonów i tarasów, hydroizolacjami i uszczelnianiem zbiorników betonowych oraz instalacji i studni kanalizacyjnych, a także obiektów gospodarki wodno-ściekowej.

Renowacja piwnic i osuszanie zawilgoconych ścian

Wilgoć podciągana kapilarnie w murach w dłuższym okresie może prowadzić do powstania znacznych uszkodzeń. Wyrobami firmy KÖSTER odtwarza się izolacje poziome w ścianach metodami iniekcji grawitacyjnej oraz iniekcji ciśnieniowej. Co więcej, skutecznie walczy z pleśnią i grzybami w pomieszczeniach oraz zajmuje się docieplaniem pomieszczeń od wewnątrz. Ekspertyzy mykologiczne służą określeniu rodzaju występujących grzybów pleśniowych i dobieraniu odpowiednich środków zaradczych. Renowację murów kończy zazwyczaj wykonanie wypraw z szerokoporowych tynków renowacyjnych.

Hydroizolacje masami bitumicznymi KÖSTER Hydroizolacje masami bitumicznymi
FOT. 3–4. Hydroizolacje masami bitumicznymi KÖSTER Bikuthan podziemi DPS Helclów, Kraków

Iniekcje żywiczne i żelowe

Rysy i pęknięcia w betonie mogą obniżać wytrzymałość konstrukcji, skracając okres trwałości i funkcjonowania budynku. W tym celu firma zajmuje się między innymi iniekcją ciśnieniową rys suchych, przeciekających lub wilgotnych, uszczelnianiem styków płyt fundamentowych ze ścianami metodą iniekcji ciśnieniowej, zewnętrzną hydroizolacją ścian piwnic metodą żelowej iniekcji kurtynowej, żelowymi iniekcjami strukturalnymi murowanych i żelbetowych ścian podziemnych, stabilizacją podłoża gruntowego, uszczelnianiem tuneli w technice iniekcji kurtynowej.

Naprawa i ochrona betonu, zaprawy PCC

Firma oferuje systemy służące zarówno do naprawy, jak i ochrony betonu, np. zaprawy do napraw ubytków betonu i reprofilacji ich powierzchni, Mineralny System Ochrony Betonu KÖSTER NB 1 Plus do ochrony betonowych zbiorników na wodę i ścieki, naprawę podkładów betonowych zaprawami szybkowiążącymi, zabezpieczenia o dużej odporności chemicznej z zaprawy krzemianowej, systemy chroniące beton przed agresją chemiczną, uszczelnianie kanałów ściekowych i sieci kanalizacyjnych.

Podkłady samopoziomujące na posadzki

Przed wykonaniem warstw wykończeniowych na posadzkach często koniecznie jest wyrównanie i przygotowanie podłoża, dlatego KÖSTER w swojej szerokiej ofercie proponuje wysokiej jakości, szybkowiążące masy do wyrównywania podłoży mineralnych oraz podłoży niechłonnych. 

Podłogi z drewna są bardzo często spotykane w starych budynkach poddawanych remontom i modernizacjom. Stanowią one trudne podłoże dla nowoczesnych systemów posadzkowych. Firma wychodzi tym problemom naprzeciw i proponuje samorozpływną masę wyrównującą właśnie do takich podłoży.

Powłoki ochronne i żywice posadzkowe

Powłoki posadzkowe, np. w garażach, pomieszczeniach technicznych lub stołówkach są ważne nie tylko ze względów wizualnych. Tego rodzaju powierzchnie mogą być trwale chronione przed obciążeniami mechanicznymi i penetracją płynnych substancji za pomocą barwnych powłok posadzkowych. Posadzki, które firma ma w swojej ofercie to między innymi powłoki na zawilgocone podłoża, powłoki odporne na umiarkowane lub duże obciążenia, na parkingi oraz powierzchnie obciążone ruchem kołowym, czy powłoki ochronne przeznaczone do zakładów produkujących żywność. Dowiedz się więcej >>

Firma ma też w swojej ofercie produkty do antykorozyjnego zabezpieczania stali.

Uszczelnianie dylatacji, taśmy i masy dylatacyjne

Uszczelnianie dylatacji konstrukcyjnych i w tunelach za pomocą mas jedno- lub dwuskładnikowych, albo taśm dylatacyjnych, to także element usług oferowanych przez firmę KÖSTER. Dylatacje konstrukcyjne są niezbędne, aby kompensować i kontrolować wzajemne przemieszczenia elementów konstrukcji. Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masami trwale elastycznymi zapewniającymi szczelność na wodę i odpornymi na promieniowanie UV. Pozwala to na kontrolowane ruchy elementów konstrukcji bez powodowania powstawania w nich przyszłych uszkodzeń jak np. rysy czy pęknięcia.

Hydroizolacja pomieszczeń mokrych i łazienek

W tych wrażliwych częściach budynków wilgoć może prowadzić do poważnych uszkodzeń. Pierwszymi oznakami zniszczeń, które można zaobserwować, są przebarwienia i odpadające płytki.

Jeśli mokre pomieszczenia (łazienki, kuchnie, pralnie, itp.) są odpowiednio izolowane przed działaniem wilgoci, cały budynek jest trwale zabezpieczony. Ściany i posadzki w tych pomieszczeniach powinny być zaizolowane bez pozostawiania szwów roboczych.

Warstwa hydroizolacji powinna mieć zdolność do przekrywania rys. Firma oferuje produkty do izolacji pomieszczeń mokrych za pomocą płynnych materiałów syntetycznych o takich właściwościach.

Hydrofobizacja i ochrona elewacji

Wpływ warunków atmosferycznych i związane z tym wnikanie wilgoci w cegłę lub tynki często prowadzi do uszkodzeń elewacji budynków. W celu ochrony fasad wykonanych z mineralnych materiałów budowlanych poddaje się je impregnacji, która nadaje ich powierzchniom właściwości hydrofobowe i czyni je nieprzystępnymi dla wody. Składniki hydrofobowe wnikają głęboko w podłoże wysychając bez widocznych pozostałości, dzięki czemu nie powodują powstawania nieestetycznych przebarwień.

Membrany dachowe TPO, hydroizolacja dachów płaskich

Ze względu na swoje umiejscowienie, dachy są szczególnie narażone na bardzo zmienne temperatury i różne warunki pogodowe. Tutaj w warstwie hydroizolacji mogą też pojawiać się uszkodzenia spowodowane oddziaływaniami mechanicznymi.

W przypadku izolacji dachu wymagana jest duża trwałość i bezpieczeństwo. Stosowane są do tego materiały o dużej elastyczności i odporności na promieniowanie UV, np. membrany dachowe TPO na bazie termoplastycznych poliolefinów. W omawianym segmencie ważne są także hydroizolacje dachowe w postaci płynnych membran, np. na bazie MS-polimerów, żywic, czy membran na bazie polimerowo-mineralnej.

Akcesoria

Firma oferuje także bogate zestawy akcesoriów i materiałów pomocniczych do wszystkich wyżej opisanych zastosowań i rodzajów uszczelnień niezbędnych do odpowiedniego i komfortowego wykonywania robót.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Komentarze

Powiązane

KOESTER Polska Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła Iniekcja uszczelniająca żelem akrylowym KÖSTER Injektion Gel G4 żelbetowej płyty fundamentowej podziemnej hali pieca do wytopu szkła

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta...

W ramach prowadzonych prac modernizacyjnych i okresowej wymiany pieca do wytopu szkła podjęto decyzję o usunięciu powstałych podczas dotychczasowej eksploatacji nieszczelności płyty fundamentowej. Płyta o wymiarach w świetle ścian 35,50x36,27 m i grubości 1,60 m wykazywała liczne i okresowo intensywne przecieki, które powodowały konieczność tymczasowego odprowadzania przenikających wód gruntowych systemem rowków powierzchniowych wyciętych w płycie do studzienek zbiorczych i odpompowywania. Powierzchnia...

KOESTER Polska Żel akrylowy KÖSTER do iniekcji kurtynowych i strukturalnych

Żel akrylowy KÖSTER do iniekcji kurtynowych i strukturalnych Żel akrylowy KÖSTER do iniekcji kurtynowych i strukturalnych

Przy odtwarzaniu hydroizolacji ścian zewnętrznych nie zawsze jest możliwe odkopanie ścian budynku (np. gdy na działce obok stoi budynek lub przebiega ulica). W takich przypadkach często wykonywana jest...

Przy odtwarzaniu hydroizolacji ścian zewnętrznych nie zawsze jest możliwe odkopanie ścian budynku (np. gdy na działce obok stoi budynek lub przebiega ulica). W takich przypadkach często wykonywana jest zewnętrzna hydroizolacja piwnic od środka w technice iniekcji kurtynowej z użyciem żelów iniekcyjnych - np. KÖSTER Injectionsgel G4.

Najnowsze produkty i technologie

Fabryka Styropianu ARBET Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie?

Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie? Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie?

Domy z wielkiej płyty wyróżniają się w krajobrazie Polski. Najczęściej budowano z nich wieżowce, mające około 10 pięter. Przez wiele lat w kontekście ich użytkowania mówiono o aspekcie estetycznym. Dziś...

Domy z wielkiej płyty wyróżniają się w krajobrazie Polski. Najczęściej budowano z nich wieżowce, mające około 10 pięter. Przez wiele lat w kontekście ich użytkowania mówiono o aspekcie estetycznym. Dziś jednak porusza się ważne kwestie dotyczące kwestii użytkowych, w tym – ich odpowiedniej izolacji.

KOESTER Polska Sp. z o.o. Köster – Specjaliści od hydroizolacji

Köster – Specjaliści od hydroizolacji Köster – Specjaliści od hydroizolacji

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas...

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas renowacji budynków historycznych, jak i w trakcie budowy nowych obiektów – proponuje skuteczne rozwiązanie każdego problemu związanego ze szkodliwym oddziaływaniem wody i wilgoci.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby...

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby tradycyjne – od wielu lat stosowane w budownictwie, a także nowatorskie, zaawansowane technologicznie rozwiązania gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

GERARD AHI Roofing Kft. Oddział w Polsce Sp. z o.o. | RTG Roof Tile Group Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Tremco CPG Poland Sp. z o.o. Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle Flowcrete  – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość...

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość oraz łatwość utrzymania w czystości, rozwiązania posadzkowe na bazie żywic syntetycznych są powszechnie stosowane w zakładach produkcyjnych z różnych branż.

Blachy Pruszyński, mgr inż. Piotr Olgierd Korycki Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej...

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej obudowy, takiej jak: płyty warstwowe, systemy oparte na bazie kaset stalowych wzdłużnych, warstwowe przekrycia dachowe z elementem nośnym w postaci blach trapezowych. Wymienione rozwiązania mają szereg zalet, m.in. małą masę jednostkową, możliwość montażu niezależnie od warunków atmosferycznych,...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian

Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) – zwanego Warunkami...

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) – zwanego Warunkami Technicznymi lub w skrócie WT – stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania wszystkich rodzajów budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych, spełniających funkcje użytkowe budynków. Ten akt prawny jest aktem wykonawczym do Ustawy Prawo budowlane i określa...

Seban Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone

Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone

Współczesne budownictwo kładzie coraz większy nacisk na energooszczędność i poprawę efektywności energetycznej obiektów. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energię, projektanci, architekci i inwestorzy...

Współczesne budownictwo kładzie coraz większy nacisk na energooszczędność i poprawę efektywności energetycznej obiektów. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energię, projektanci, architekci i inwestorzy chętniej stosują technologie korzystające z energii odnawialnej.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.