Izolacje.com.pl

Budownictwo i ekologia w Wyższej Szkole Zarządzania i Ekologii

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Branża budowlana to dynamicznie rozwijający się sektor gospodarki, który stwarza szerokie możliwości rozwoju zawodowego, a kształcenie w tym kierunku to opłacalna inwestycja w przyszłość. Bogatą ofertę edukacyjną, nowoczesne programy nauczania oraz jakość kształcenia zgodną z europejskimi standardami zapewnia Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

treść sponsorowana

WSEiZ jako jedna z pierwszych uczelni niepublicznych „postawiła” na kierunki techniczne. Brak specjalistów z wykształceniem inżynierskim, zmiany zachodzące na rynku pracy oraz luka w sektorze edukacji były powodem podjęcia decyzji o kształceniu studentów na kierunkach: Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Mechanika i Budowa Maszyn czy Informatyka.

WSEiZ także jako pierwsza uczelnia w Polsce, w strukturze jednego wydziału (Wydziału Architektury), umożliwiła kandydatom kształcenie na kierunkach studiów z zakresu nauk technicznych, takich jak Architektura, Architektura KrajobrazuBudownictwo oraz sztuk pięknych, jak Architektura Wnętrz i Wzornictwo. Na wymienionych kierunkach studenci w WSEiZ mogą zdobyć tytuły: inżyniera, inżyniera architekta, licencjata, magistra, magistra inżyniera i magistra inżyniera architekta.

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w swojej ofercie ma także studia podyplomowe, a kierunki takie jak „Aranżacja Wnętrz”, „Urbanistyka i Planowanie Przestrzeni”, czy prowadzony przy współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Warszawie kierunek „Zarządzanie drogami – utrzymanie i eksploatacja”, cieszą się w ostatnim czasie niesłabnącym zainteresowaniem.

Edukacja w WSEiZ

Edukacja w WSEiZ opiera się nie tylko na przekazywaniu wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim na profesjonalnym przygotowaniu do wykonywania przyszłego zawodu. Cel ten Uczelnia realizuje m.in. poprzez kształtowanie umiejętności praktycznych u studentów. Dzieje się to przez wpływ pracodawców na programy kształcenia oraz profesjonalizm kadry akademickiej, która realizuje proces dydaktyczny zgodnie ze standardami europejskimi.

Zajęcia w WSEiZ odbywają się w trybie projektowym, dlatego też studenci uczą się samodzielności i odpowiedzialnego podejmowania decyzji. Proponowane na poszczególnych kierunkach specjalności są rozwijane tak, by wiedza na nich zdobyta była jak najbardziej praktyczna. Wykładowcy WSEiZ to nie tylko pracownicy naukowi, ale także praktycy z doświadczeniem biznesowym. Dzięki ich wiedzy oraz konsultowaniu programów kształcenia z zrzeszonymi w Wydziałowych Radach Pracodawców przedsiębiorcami nauka w WSEiZ ma charakter interdyscyplinarny – łączy teorię z praktyką.

O wysokim poziomie edukacji w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania świadczy fakt, iż wszystkie kierunki studiów w WSEiZ, akredytowane przez Polską Komisję Akredytacyjną, zostały ocenione pozytywnie, a współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym na kierunkach Architektura i Budownictwo oceniona została wyróżniająco. Warto też wspomnieć, że Wydział Architektury otrzymał pozytywną ocenę instytucjonalną jakości kształcenia.

Natomiast dzięki akceptacji w 2015 r. wniosku notyfikacyjnego dotyczącego kierunku Architektura przez państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Komisję Europejską, dyplom ukończenia studiów na tym kierunku w WSEiZ jest podstawą do automatycznego uznania kwalifikacji zawodowych i otwiera drogę do pełnego uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu architekta w Unii Europejskiej

Współpraca – nie tylko naukowa

Współpraca z otoczeniem gospodarczym odbywa się nie tylko w ramach Wydziałowych Rad Pracodawców – WSEiZ realizuje także kilkanaście umów z różnymi jednostkami samorządu terytorialnego z otoczenia stolicy i nie tylko. Gminy, z którymi w ostatnim czasie podpisano porozumienia o współpracy, to: Izabelin, Jabłonna, Kobyłka oraz Ożarów. Do podmiotów wspierających rozwój WSEiZ należą także instytucje kultury, m.in. Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym czy też Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

Dzięki tej współpracy Uczelnia realizuje wiele interesujących projektów naukowych, które poprzez zaangażowanie w proces badawczy kadry akademickiej oraz studentów mają istotny wpływ na jakość procesu kształcenia. Do głównych obszarów naukowych, wokół których koncentrują się zainteresowania badawcze Wydziału Architektury WSEiZ, należą zagadnienia dotyczące problemów projektowania architektonicznego, wpływu architektury i budownictwa na środowisko, a także inspiracji współczesnej architektury. Wiele badań porusza także kwestie z zakresu zrównoważonego rozwoju miast i związane z tym zagadnienia społeczne, ekonomiczne i środowiskowe w urbanistyce oraz postrzegania miasta jako zbioru wzorców.

Część z badań poświęcona jest współczesnym i innowacyjnym materiałom budowlanym, w szczególności ich wytrzymałości, a także mechanice budowli, konstrukcjom i instalacjom w budownictwie oraz kształtowaniu środowiska, w tym środowiska mieszkaniowego. Uczelnia udziela także wsparcia naukowego w ciekawych inicjatywach z zakresu architektury, budownictwa czy ekologii, jak np. projekt portalu IZOLACJE.com.pl „Ekologia w budownictwie”. 

Nowoczesne zaplecze dydaktyczne w centrum stolicy

Zajęcia ze studentami prowadzone są w nowoczesnej, przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych bazie dydaktyczno-administracyjnej WSEiZ, na którą składają się budynki zlokalizowane w centrum Warszawy. Bazę Uczelni stanowią: siedziba WSEiZ przy ul. Olszewskiej 12, kompleks budynków przy ul. Rejtana 16, budynek przy ul. Grójeckiej 128, budynek przy ul. Wawelskiej 14 oraz nieruchomości w miejscowości Klaudyn-Laski k. Warszawy przy ul. Klaudyńskiej 33, na terenie której funkcjonuje Terenowa Stacja Ochrony Przyrody i Krajobrazu WSEiZ, gdzie prowadzone są m.in. zajęcia terenowe i praktyki na kierunkach Architektura Krajobrazu i Ochrona Środowiska.

W największym budynku Uczelni, który znajduje się przy ul. Rejtana 16 (Warszawa, dzielnica Mokotów), mieszczą się m.in.: 

  • aule wykładowe 
  • sale do ćwiczeń audytoryjnych 
  • pracownie komputerowe 
  • Pracownie: Fizyczna, Chemiczna, Gleboznawcza, Biologiczna, Zoologiczna, Botaniczna, Geologiczna,
  • Pracownia Fotografii 
  • Pracownia Projektowania Wirtualnego Obiektu Budowlanego i Krajobrazu (wyposażona w sprzęt komputerowy i oprogramowanie m.in. komputery, tablety graficzne, manipulatory 3D, programy – ArchiCAD, AutoCAD, Studio 3DMax) 
  • Pracownie: Rysunku i Malarstwa, Projektowania Architektonicznego, Grafiki Komputerowej, Rzeźby, 
  • Galeria sztuki 
  • Biblioteka i Czytelnia. 

WSEiZ to sprawdzona marka z doświadczeniem

Po 27 latach istnienia WSEiZ wyrobiła sobie markę jednej z najlepszych niepublicznych uczelni techniczno-artystycznych w Polsce o czym świadczą zarówno opisane wyżej fakty, jak i przyznane Uczelni przez ponad ćwierć wieku liczne nagrody i wyróżnienia, w tym: tytuł Uczelni Roku, Medal Europejski, certyfikat Lidera Aktywności Inwestycyjnej, wyróżnienie w konkursie na Najbardziej Innowacyjną i Kreatywną Uczelnię w Polsce w Tworzeniu Perspektyw Zawodowych, certyfikat Uczelni Liderów.

WSEiZ jest także wielokrotnym laureatem certyfikatu „Dobra uczelnia, dobra praca” oraz kilkukrotnym zdobywcą znaku jakości „Wiarygodna Szkoła”. Z nagród przyznanych ostatnio warto wymienić certyfikat Lider Jakości Kształcenia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, certyfikat Studia z przyszłością dla kierunku Architektura, Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju czy wyróżnienie Eko-Inspiracja. W minionym roku akademickim Wydział Architektury WSEiZ otrzymał także prestiżową nagrodę Builder for the Future. W nielicznym gronie uhonorowanych wydziałów architektury i budownictwa Wydziały Architektury WSEiZ otrzymał wyróżnienie jako jedyny przedstawiciel uczelni niepublicznych. 

Dlaczego warto studiować w WSEiZ

Wieloletnie doświadczenie w kształceniu inżynierów, profesjonalne programy studiów, ścisła współpraca z pracodawcami, usytuowana w centrum Warszawy nowoczesna i przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych baza dydaktyczno-administracyjna – to cechy wyróżniające WSEiZ na rynku szkolnictwa wyższego.

Prof. Jan Misiak założyciel i wieloletni Rektor WSEiZ występując 27 lat temu z wnioskiem o pozwolenie na prowadzenie uczelni, prezentował pogląd kształcenia kompleksowego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska, przewidując, że ten kierunek kształcenia będzie w przyszłości, zwłaszcza po wejściu do Unii Europejskiej, szeroko akceptowany przez kandydatów na studia. Koncepcja edukacji, którą wówczas opracował, to kształcenie ekonomiczno-przyrodniczo-techniczne. Ta idea zyskała uznanie i zaowocowała rozwojem uczelni aż po dzień dzisiejszy. 

Zapraszamy do podjęcia studiów w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, w której studenci wszechstronnie rozwijają swoje zainteresowania, są zmotywowani do zdobywania wiedzy, kształtowania oraz doskonalenia swoich umiejętności i budują karierę zawodową na miarę oczekiwań swoich i rynku pracy. Studiujcie swoją przyszłość w WSEiZ!

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Fabryka Styropianu ARBET Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie?

Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie? Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie?

Domy z wielkiej płyty wyróżniają się w krajobrazie Polski. Najczęściej budowano z nich wieżowce, mające około 10 pięter. Przez wiele lat w kontekście ich użytkowania mówiono o aspekcie estetycznym. Dziś...

Domy z wielkiej płyty wyróżniają się w krajobrazie Polski. Najczęściej budowano z nich wieżowce, mające około 10 pięter. Przez wiele lat w kontekście ich użytkowania mówiono o aspekcie estetycznym. Dziś jednak porusza się ważne kwestie dotyczące kwestii użytkowych, w tym – ich odpowiedniej izolacji.

KOESTER Polska Sp. z o.o. Köster – Specjaliści od hydroizolacji

Köster – Specjaliści od hydroizolacji Köster – Specjaliści od hydroizolacji

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas...

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas renowacji budynków historycznych, jak i w trakcie budowy nowych obiektów – proponuje skuteczne rozwiązanie każdego problemu związanego ze szkodliwym oddziaływaniem wody i wilgoci.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby...

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby tradycyjne – od wielu lat stosowane w budownictwie, a także nowatorskie, zaawansowane technologicznie rozwiązania gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

GERARD AHI Roofing Kft. Oddział w Polsce Sp. z o.o. | RTG Roof Tile Group Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Tremco CPG Poland Sp. z o.o. Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle Flowcrete  – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość...

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość oraz łatwość utrzymania w czystości, rozwiązania posadzkowe na bazie żywic syntetycznych są powszechnie stosowane w zakładach produkcyjnych z różnych branż.

Blachy Pruszyński, mgr inż. Piotr Olgierd Korycki Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej...

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej obudowy, takiej jak: płyty warstwowe, systemy oparte na bazie kaset stalowych wzdłużnych, warstwowe przekrycia dachowe z elementem nośnym w postaci blach trapezowych. Wymienione rozwiązania mają szereg zalet, m.in. małą masę jednostkową, możliwość montażu niezależnie od warunków atmosferycznych,...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian

Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) – zwanego Warunkami...

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) – zwanego Warunkami Technicznymi lub w skrócie WT – stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania wszystkich rodzajów budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych, spełniających funkcje użytkowe budynków. Ten akt prawny jest aktem wykonawczym do Ustawy Prawo budowlane i określa...

Seban Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone

Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone

Współczesne budownictwo kładzie coraz większy nacisk na energooszczędność i poprawę efektywności energetycznej obiektów. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energię, projektanci, architekci i inwestorzy...

Współczesne budownictwo kładzie coraz większy nacisk na energooszczędność i poprawę efektywności energetycznej obiektów. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energię, projektanci, architekci i inwestorzy chętniej stosują technologie korzystające z energii odnawialnej.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.