Izolacje.com.pl

Przykłady zastosowania prętów FRP oraz deskowań traconych

fot. www.sireggeotech.it

fot. www.sireggeotech.it

Pręty kompozytowe stwarzają wiele możliwości zastosowania w konstrukcjach budowlanych wszędzie tam, gdzie tradycyjne zbrojenie stalowe przestaje być efektywne. Wśród nich największą popularnością w realizacjach budowlanych cieszą się pręty kompozytowe oparte na włóknie szklanym. Ciekawą propozycją wykorzystania materiałów FRP jest ich zastosowanie w budownictwie betonowym jako deskowanie tracone. Nie jest to metoda powszechna i znajduje uznanie głównie w Stanach Zjednoczonych.

Pręty FRP

fot1 przyklady pretow frp
FOT. 1. Przykład zastosowania prętów GFRP – blok fundamentowy Centrum Nanotechnologii, Szwajcaria, fot.: [1]

Przykładem takich konstrukcji mogą być obiekty specjalne wymagające obojętności elektromagnetycznej, takie jak centra badań medycznych czy laboratoria badawcze nanotechnologii, w których obecność elementów stalowych wpływa negatywnie na funkcjonalność i czułość wyspecjalizowanych urządzeń.

Podobnie rzecz ma się z konstrukcjami przemysłowymi, takimi jak na przykład stacje transformatorowe, które w trakcie swojego działania mogą powodować indukowanie prądu w zbrojeniu, przyspieszając jego korozję (FOT. 1 i FOT. 2).

fot2 przyklady pretow frp
FOT. 2. Zbrojenie fundamentu transformatora zbrojone prętami GFRP, Niemcy, fot.: [1]

Pręty kompozytowe na bazie włókna szklanego znajdują zastosowanie także w geotechnice, np. w technologii wykonywania tuneli tzw. Soft-Eye [2]. Metoda ta polega na zastosowaniu prętów zbrojenia GFRP w konstrukcjach ścian szczelinowych zamiast tradycyjnej stali zbrojeniowej w miejscach planowanego przebiegu maszynowych tarcz wiertniczych TBM (ang. Tunnel Boring Machine).

O czym przeczytasz w artykule:
  • Pręty FRP (pręty kompozytowe na bazie włókna szklanego, kompozytu epoksydowo-szklanego, laminatów GFPR i CFPR w osnowie z żywicy epoksydowej),
  • Deskowanie tracone FRP SIP (Stay-in-Place).

Przedmiotem artykułu są zastosowania prętów FRP oraz deskowań traconych. Autorzy omawiają przykłady zastosowań prętów kompozytowych na bazie włókien węglowych do wzmacniania konstrukcji ze szczególnym uwzględnieniem polskich budowli powstałych z zastosowaniem tej technologii. Przedmiotem ich zainteresowania są także różne rozwiązania deskowań traconych FRP.

Examples of the frp bars and permanent formwork applications

The subject of this article is the application of FRP bars and permanent formwork. The authors discuss examples of the use of carbon fibre composite rods for structural reinforcement, with particular emphasis on Polish buildings constructed with the use of this technology. They are also interested in various permanent FRP formwork solutions.

fot3 przyklady pretow frp
FOT. 3. Perforacja ściany maszyną TBM, fot.: [3]

Wykonanie otworu w silnie zbrojonej ścianie żelbetowej to spory problem wykonawczy. Dzięki temu, że ściany zbudowano z prętów o dużo większej łatwości w porównaniu do prętów stalowych, bezproblemowe staje się wykonywanie otworów maszynami TMB [2].

Jako przykład takich realizacji można przytoczyć projekt metra Downtown Line w Singapurze czy stację metra Chennai Metro w Indiach (FOT. 3 i FOT. 4).

Na FOT. 10, FOT. 11, FOT. 12 i FOT. 13 przedstawiono wzmocnienie płyty stropowej parkingu w Stanach Zjednoczonych metodą NSM (ang. Near Surface Mount). Polega ona na wprowadzeniu i wklejaniu prętów CFRP w otulinę elementu konstrukcyjnego z zachowaniem ich odpowiedniego rozstawu. Metoda ta jest bardzo dobrze znana również w Polsce.

fot4 przyklady pretow frp
FOT. 4. Zbrojenie niemetaliczne ściany szczelinowej przy budowie stacji metra w Indiach, fot.: [3]

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku zbrojenia pali wielkośrednicowych, które zbrojone są koszami przygotowanymi z prętów GFRP (FOT. 5 i FOT. 6). Inne wybrane realizacje z prętów GFRP przedstawiono na FOT. 7, FOT. 8 i FOT. 9.

Przykład realizacji z wykorzystaniem prętów kompozytowych na bazie włókien węglowych stanowią wzmocnienia istniejących konstrukcji.

fot5 przyklady pretow frp
FOT. 5. Zbrojenie pali wielkośrednicowych z prętów GFRP, fot.: [4]

Jedną z najciekawszych realizacji tego typu w Polsce jest most w Błażowej nad potokiem Ryjak w ciągu drogi 1411R (FOT. 14).

fot6 przyklady pretow frp
FOT. 6. Prefabrykowane zbrojenie podczas transportu, fot.: [4]

Jest to pierwszy w naszym kraju przypadek zastosowania konstrukcji zespolonej z materiałów FRP. Główny układ nośny konstrukcji wykonano z dźwigarów FRP w kształcie U, a na nich ułożono płytę z betonu lekkiego zbrojoną prętami GFRP (FOT. 15, RYS. 1).

fot7 przyklady pretow frp
FOT. 7. Przykład realizacji wzmocnień prętami kompozytowymi GFRP w prefabrykowanych elementach ochrony nabrzeża – Blackpool, Wielka Brytania, fot.: [1]

Wybrano pręty kompozytowe na bazie kompozytu epoksydowo-szklanego (zawartość wagowa włókna szklanego 75–80%) wytwarzane metodą pultruzji. Pręty wyposażono w spiralne użebrowanie. Średnia wytrzymałość prętów została określona na poziomie 1150 MPa, a średni moduł odkształcalności przy rozciąganiu na poziomie 50 GPa. Twórcy mostu ocenili doświadczenia z wykonania pierwszej płyty pomostowej typu LWC/GFRP jako pozytywne.

rys1 przyklady pretow frp
RYS. 1. Przekrój poprzeczny przęsła mostu w Błażowej. Oznaczenia: 1 – kompozytowe pręty zamykające, 2 – zbrojenie GFRP górą i dołem: poprzeczne∅12 co 120 mm, podłużne ∅12 co 150 mm, 3 – kompozytowe pręty dystansowe, 4 – kompozytowe deskowanie tracone, 5 – dźwigar FRP, rys.: [7]

Technologia robót zasadniczo nie odbiega od wykonania płyt konwencjonalnych z betonu zwykłego. Jedną ze zidentyfikowanych różnic była wiotkość siatki zbrojeniowej, która znacznie uginała się pod ciężarem pracowników (po odciążeniu siatka zbrojeniowa powracała do pierwotnego położenia). Aby zapewnić stałą odległość pomiędzy zbrojeniem dolnym a zbrojeniem górnym, zastosowano dodatkowe elementy dystansowe z rur PCV.

Inną różnicą w wykonywaniu płyty pomostu LWC/GFRP w porównaniu z technologią konwencjonalną był sposób łączenia prętów, który realizowano przy użyciu specjalnych opasek zaciskowych [8]. Novum w skali polskiej było wykorzystanie dźwigarów w całości wykonanych z kompozytów FRP (FOT. 16).

Pierwsze polskie rozwiązanie bazuje na czterech kompozytowych dźwigarach skrzynkowych w rozstawie 2,5 m, stężonych na końcach poprzecznicami podporowymi wykonanymi z betonu zbrojonego prętami FRP. Konstrukcja jest dodatkowo stężona w środku poprzecznicą przęsłową wykonaną z kompozytu FRP.

Pasy górne i dolne dźwigarów są wykonane z naprzemiennie ułożonych laminatów GFPR i CFPR w osnowie z żywicy epoksydowej. Środniki wykonano z laminatów GFRP.

Deskowanie tracone

Deskowanie FRP SIP (Stay-in-Place) ma wiele zalet. Podstawowa z nich to wykorzystanie podwyższonej nośności deskowania podczas betonowania, co pozwala na mniej gęste ostemplowanie lub całkiem je eliminuje (FOT. 17).

fot8 przyklady pretow frp
FOT. 89. Zbrojenie ścian tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku, fot.: [1]
fot10 przyklady pretow frp
FOT. 1011. Wzmocnienia płyty stropowej metodą NSM prętami CFRP, fot.: [5]

Kolejna niebagatelna zaleta to wykorzystanie nośności profili FRP przy przenoszeniu obciążeń eksploatacyjnych gotowej konstrukcji. Umożliwia to znaczącą redukcję konwencjonalnego zbrojenia dolnego, a także wysokości płyty betonowej. Warstwa FRP w dolnej części konstrukcji zabezpiecza ją także przed korozyjnymi wpływami środowiskowymi.

fot12 13 przyklady pretow frp
FOT. 1213 Pręty CFRP jako sprężenie zewnętrzne, fot.: [5]
fot14 przyklady pretow frp 1
FOT. 14. (po lewej) Most w Błażowej wykonany z materiałów FRP, fot.: [6]

FOT. 15. (po prawej) Betonowanie płyty mostu zbrojonej prętami GFRP, fot.: [8]
fot16 przyklady pretow frp
FOT. 16. Badania laboratoryjne naturalnej skali prototypów dźwigarów kompozytowych mostu w Błażejowej, fot.: [6]

Ostatnią, niebagatelną przyczyną wykorzystania tego rozwiązania jest znaczące skrócenie czasu realizacji konstrukcji i zmniejszenie zaangażowania personelu. Amerykańskie statystyki mówią o redukcji osobogodzin do 25% czasu niezbędnego do realizacji konstrukcji w sposób tradycyjny [9].
Cieniem na to rozwiązanie rzuca się wysoka cena samego materiału FRP, który podraża koszty materiałowe o 60%. Rozwiązanie to staje się jednak coraz popularniejsze, gdyż pełna analiza kosztów pokazuje finalnie ok. 20% oszczędności wobec metod tradycyjnych.

fot17 przyklady pretow frp
FOT. 17. Montaż deskowania traconego FRP, fot.: [9]

Deskowania tracone FRP nie są jeszcze stypizowane, wciąż trwają nad nimi badania oraz prace nad stworzeniem spójnych metod obliczeniowych. Spotyka się więc wiele różnych rozwiązań, często wymuszonych specyfiką konkretnych obiektów, dla których tworzone są nowe typy deskowania. Najczęściej stosowane typy zostały przedstawione na FOT. 18, FOT. 19 i FOT. 20 oraz RYS. 2, RYS. 3, RYS. 4, RYS. 5, RYS. 6 i RYS. 7.

Podstawowym problemem konstrukcyjnym jest zapewnienie odpowiedniej współpracy pomiędzy produktami FRP a betonem. Producenci rozwiązują go w sposób analogiczny do rozwiązań znanych z płyt zespolonych ze stalowym deskowaniem traconym, a więc przez odpowiednią geometrię, a także przez zwiększenie szorstkości powierzchni profili FRP.

fot18 przyklady pretow frp
FOT. 18. (po lewej) Przykład deskowania traconego FRP – płyta z podwójnym teowym żebrem, fot.: [9]
FOT. 19. (po prawej) Rury kwadratowe zintegrowane z płytą, fot.: [9]

Podsumowanie

fot20 przyklady pretow frp
FOT. 20. Złożony układ płyty z żebrami dwuteowymi i zintegrowaną siatką FRP łączącą środniki żeber, fot.: [9]

Materiały kompozytowe FRP od dziesięcioleci są codziennością w wymagających pod względem wielkości i charakteru obciążeń, a także odpowiedzialności konstrukcji, przemyśle stoczniowym, samochodowym czy lotniczym i wojskowym, wciąż jednak nie potrafią znaleźć swojego miejsca w budownictwie. W niektórych krajach, w tym w Polsce, materiały te wciąż wzbudzają nieufność projektantów konstrukcji, a także inwestorów i wykonawców.

Warto jednak przywołać kilka faktów historycznych – w 1889 r. wybudowana właśnie wieża Eiffla, która demonstrowała możliwości stali jako materiału konstrukcyjnego, wzbudzała niemal powszechną niechęć. Jednak po kilkudziesięciu latach stal zyskała pełne uznanie, a dziś materiał ten używany jest nie tylko, jak w pionierskich rozwiązaniach, do budowy mostów kolejowych, lecz we wszystkich typach konstrukcji.

rys2 7 przyklady pretow frp
RYS. 2–7. Typy deskowań traconych FRP: płyta z podwójnym teowym żebrem (2); rury kwadratowe zintegrowane z płytą (3); złożony układ płyty z żebrami dwuteowymi i zintegrowaną siatką FRP łączącą środniki żeber (4); płyta żebrowana (5); system „Dual cavity” (6); płyta profilowana (7); rys.: [9}

Minęło 20 lat i podobna sytuacja zdarzyła się z kolejnym materiałem konstrukcyjnym – żelbetem. Jakże wymowna jest historia wrocławskiej Hali Stulecia, kiedy Max Berg zderzył się z obawami robotników, którzy nie chcieli się podjąć rozdeskowania konstrukcji w obawie, że zakończy się to katastrofą. Przypadkowy przechodzień opłacony z kieszeni projektanta odkręcił pierwsze śruby, otwierając tym samym nieograniczone możliwości dla betonu.

Zarówno stal, jak i beton, z perspektywy historii budownictwa, wciąż są materiałami nowymi, przyjęły się jednak powszechnie i nikt dziś nie kwestionuje ich przydatności, możliwości oraz trwałości.

Wobec rozwoju inżynierii materiałowej nieuniknione wydaje się wprowadzenie do palety konstruktora nowych materiałów. Jednym z najbardziej atrakcyjnych jest bez wątpienia kompozyt zbrojony włóknami wysokiej wytrzymałości.

W przypadku wzmocnień FRP, które pojawiły się w Polsce pod koniec lat 90. XX w., można mówić o pełnym sukcesie tego materiału – mimo wielu dawnych zarzutów o brak trwałości i niepewnej reologii setki realizacji przekonały niemal wszystkich projektantów. Dziś większość wzmocnień w Polsce realizowanych jest z wykorzystaniem FRP.

Również pręty zbrojenia niemetalicznego powoli zaczynają zdobywać rynek, szczególnie tam, gdzie konstrukcje narażone są na trudne warunki środowiskowe – w przemyśle i ostatnio w mostownictwie.

Następnym krokiem będą konstrukcje w całości wykonane z materiałów kompozytowych. W niektórych krajach, np. Stanach Zjednoczonych, Japonii czy Holandii, materiały te zajęły widoczny sektor przemysłu budowlanego.

Pręty z materiałów kompozytowych FRP, z uwagi na swoje specyficzne cechy, stwarzają wiele możliwości w rozwiązywaniu problemów inżynierskich. Jednak mimo szerokiej gamy producentów oraz asortymentu w zakresie zbrojeniowych prętów niemetalicznych, ich stosowalność w powszechnym użytku (z wyjątkiem grupy prętów GFRP) wydaje się dość ograniczona. Przyczyny takiego stanu rzeczy upatruje się w braku konkretnych wytycznych do projektowania, jak również do określania parametrów mechanicznych [10]. Z tego powodu podejmowane są prace badawcze służące usystematyzowaniu wiedzy i procedur projektowych oraz wdrażaniu prętów niemetalicznych do powszechnego użytku [11–13].

Polska nie doczekała się jeszcze własnych regulacji normatywnych nawet w obszarze powszechnie stosowanych dziś wzmocnień FRP, mimo powstania zrębów takich opracowań [14–15]. Wydaje się jednak, że niebawem może nastąpić przełom, jako że pod koniec 2017 r. Polski Komitet Normalizacyjny otrzymał wniosek o powołanie Komitetu Technicznego ds. projektowania konstrukcji budowlanych z kompozytów polimerowych.

Autorzy niniejszego opracowania żywią gorącą nadzieję, że prace tego komitetu przyniosą długo oczekiwany dokument regulujący zastosowanie wszelkich form i produktów FRP, obejmujący zarówno wzmocnienia FRP, jak i pręty, siatki oraz kształtki FRP i w końcu całe konstrukcje wykonywane z kompozytów FRP i że będą one używane na wszystkich ważnych etapach powstawania budowli – od projektowania do utrzymania, kontroli jakości i monitoringu.

Literatura

 1. www.schock.pl – strona internetowa firmy SCHOCK.
 2. A. Ajdukiewicz, A. Kliszczewicz, B. Kotala, M. Węglorz, „Tests on Thin-Walled Concrete Members Reinforced with Non-metallic Fabrics”, Proceedings of the 11th Annual International FIB Symposium: CONCRETE: 21st Century Superhero – Building a Sustainable Future, 2009, London, Volume of Abstracts and CD. Session C3 – Materials, s. 8.
 3. www.dextragroup.com/– strona internetowa firmy DEXTRA.
 4. www.sireggeotech.it – strona internetowa firmy Sireg.
 5. Materiały reklamowe firmy Aslan. Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP) Bar – Aslan ™ 200 series, November 2011.
 6. T. Siwowski, D. Kaleta, M. Kulpa, „Projekt pierwszego polskiego mostu drogowego z kompozytów FRP”, „Inżynieria i Budownictwo” 71(9)/2015, s. 465–470.
 7. A. Wiater, T. Siwowski, „Płyty pomostowe z betonu lekkiego zbrojone prętami kompozytowymi FRP”, „Drogi i Mosty” 16/2017, s. 285–299.
 8. T. Siwowski, M. Rajchel, „A Polish approach to FRP bridges”, „SSP – Journal of Civil Engineering” Vol. 12, Issue 2, 2017, s. 47–54.
 9. M. Nelson i in., „FRP Stay-in-Place structural forms for bridge decks: a stay-of-art. review”, „ACI Structural Journal”, September 2015, s. 37.
10. R. Grygo, M. Kosior-Kazberuk, „Zbrojenie konstrukcji betonowych niemetalicznymi prętami kompozytowymi FRP”, „Budownictwo i Inżynieria Środowiska” 8/2017, s. 23–30.
11. A. Rolland i in., „Mechanical behaviour of aramid fiber reinforced polymer (AFRP) rebar/concrete interfaces”, „TRA” 2014, Apr 2014, Paris, France.
12. L. Taerwe (ed.) i in., „Non-metallic (FRP) reinforcement for concrete structures”, Proceedings of the Second International RILEM Symposium (FRPRCS-2), E&FN Spon, England, London 1995.
13. M. Włodarczyk, H. Markowski, „Analiza pracy zginania belki ze zbrojeniem niemetalicznym”, „Technika Transportu Szynowego”, 23(12)/2016, s. 277–282.
14. M. Górski, R. Krzywoń, „Obliczanie wzmocnień z wykorzystaniem taśm i mat zbrojonych włóknami wysokiej wytrzymałości”, Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych. Konstrukcje żelbetowe. XXIX Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Szczyrk, 26–29 marca 2014 roku. T. 1, Wykłady. Gliwice: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Gliwicach, 2014, s. 285–344.
15. T. Siwowski, „Wzmacnianie mostów żelbetowych matami z włókien węglowych”. IV Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Problemy Projektowania, Budowy i Utrzymania Mostów Małych”, Wrocław, 2–3 grudnia 1999, s. 276–283.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Blachy Pruszyński, mgr inż. Piotr Olgierd Korycki Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej...

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej obudowy, takiej jak: płyty warstwowe, systemy oparte na bazie kaset stalowych wzdłużnych, warstwowe przekrycia dachowe z elementem nośnym w postaci blach trapezowych. Wymienione rozwiązania mają szereg zalet, m.in. małą masę jednostkową, możliwość montażu niezależnie od warunków atmosferycznych,...

Tremco CPG Poland Sp. z o.o. Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle Flowcrete  – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość...

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość oraz łatwość utrzymania w czystości, rozwiązania posadzkowe na bazie żywic syntetycznych są powszechnie stosowane w zakładach produkcyjnych z różnych branż.

GERARD AHI Roofing Kft. Oddział w Polsce Sp. z o.o. | RTG Roof Tile Group Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

TRUTEK FASTENERS POLSKA Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby...

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby tradycyjne – od wielu lat stosowane w budownictwie, a także nowatorskie, zaawansowane technologicznie rozwiązania gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa.

KOESTER Polska Sp. z o.o. Köster – Specjaliści od hydroizolacji

Köster – Specjaliści od hydroizolacji Köster – Specjaliści od hydroizolacji

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas...

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas renowacji budynków historycznych, jak i w trakcie budowy nowych obiektów – proponuje skuteczne rozwiązanie każdego problemu związanego ze szkodliwym oddziaływaniem wody i wilgoci.

Fabryka Styropianu ARBET Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie?

Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie? Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie?

Domy z wielkiej płyty wyróżniają się w krajobrazie Polski. Najczęściej budowano z nich wieżowce, mające około 10 pięter. Przez wiele lat w kontekście ich użytkowania mówiono o aspekcie estetycznym. Dziś...

Domy z wielkiej płyty wyróżniają się w krajobrazie Polski. Najczęściej budowano z nich wieżowce, mające około 10 pięter. Przez wiele lat w kontekście ich użytkowania mówiono o aspekcie estetycznym. Dziś jednak porusza się ważne kwestie dotyczące kwestii użytkowych, w tym – ich odpowiedniej izolacji.

Balex Metal Sp. z o. o. System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

System rynnowy Zenit – orynnowanie premium System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on...

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on przede wszystkim bezpiecznie odprowadzać wodę deszczową i roztopową z dachu, a o tym decydują detale. Zadbała o nie firma Balex Metal. System rynnowy Zenit jest dopracowany do perfekcji. Równie świetnie się prezentuje.

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do...

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do branży rewolucyjny i rewelacyjny produkt, jakim jest płyta warstwowa, zmodernizowaliśmy de facto ideę prefabrykacji i zamianę tradycyjnych, mokrych i pracochłonnych technologii wznoszenia budynków z elementów małogabarytowych lub konstrukcji szalunkowych na szybki, suchy montaż gotowych elementów w...

MediaMarkt Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję? Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór...

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór tańszego rozwiązania, jest pozorną oszczędnością. Niższa efektywność pracy, mniejsza żywotność, nie mówiąc już o ograniczonych parametrach technicznych. Jeśli szukamy sprzętu, który posłuży nam naprawdę długo, dobrze do zakupu laptopa podejść jak do inwestycji - niezależnie, czy kupujemy go przede wszystkim...

Selena S.A. Tradycja w nowoczesnym wydaniu na rynku hydroizolacji

Tradycja w nowoczesnym wydaniu na rynku hydroizolacji Tradycja w nowoczesnym wydaniu na rynku hydroizolacji

Doświadczenie, fachowość i partnerstwo to filozofia firmy Matizol, wiodącego na polskim rynku producenta pap, gontów i mas bitumicznych. Swoją działalność opieramy na dwóch filarach: tradycji, czerpiąc...

Doświadczenie, fachowość i partnerstwo to filozofia firmy Matizol, wiodącego na polskim rynku producenta pap, gontów i mas bitumicznych. Swoją działalność opieramy na dwóch filarach: tradycji, czerpiąc z ponad 120-letniej historii marki, oraz innowacji, tworząc nowości i ulepszając istniejące produkty. Zawsze stawiamy na wysoką jakość i łatwość stosowania.

EuroPanels Płyty warstwowe – europejska jakość na dachu

Płyty warstwowe – europejska jakość na dachu Płyty warstwowe – europejska jakość na dachu

Na konstrukcję dachu oraz jego pokrycie oddziałuje wiele różnych czynników, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Dlatego tym przegrodom budynku stawia się bardzo wysokie wymagania techniczne i użytkowe....

Na konstrukcję dachu oraz jego pokrycie oddziałuje wiele różnych czynników, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Dlatego tym przegrodom budynku stawia się bardzo wysokie wymagania techniczne i użytkowe. Warstwowe płyty dachowe od dawna są stosowane na dachach budynków przemysłowych oraz magazynowych. W ostatnich latach widać natomiast tendencję wykorzystywania tego typu rozwiązań w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, a także na obiektach użyteczności publicznej.

BayWa r.e. Solar Systems novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo

novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo novotegra: jakość, prostota i bezpieczeństwo

Z wyniku badań rynkowych, a także analiz i obserwacji prowadzonych nie w biurze, lecz na dachu, powstał bardzo wydajny system montażowy. Stworzony w ten sposób produkt umożliwia szybką i łatwą instalację.

Z wyniku badań rynkowych, a także analiz i obserwacji prowadzonych nie w biurze, lecz na dachu, powstał bardzo wydajny system montażowy. Stworzony w ten sposób produkt umożliwia szybką i łatwą instalację.

Canada Rubber Polska Przeciekający taras i dach? Membrana poliuretanowa DROOF 250 rozwiąże problem

Przeciekający taras i dach? Membrana poliuretanowa DROOF 250 rozwiąże problem Przeciekający taras i dach? Membrana poliuretanowa DROOF 250 rozwiąże problem

Balkony, tarasy i dachy to powierzchnie najbardziej narażone na destrukcyjne działanie czynników atmosferycznych. Zewnętrzne elementy konstrukcyjne, wystawione na zmienne warunki pogodowe i środowiskowe,...

Balkony, tarasy i dachy to powierzchnie najbardziej narażone na destrukcyjne działanie czynników atmosferycznych. Zewnętrzne elementy konstrukcyjne, wystawione na zmienne warunki pogodowe i środowiskowe, mogą nie przetrwać nawet jednego sezonu, jeśli nie będą dobrze zabezpieczone. Warto zdać sobie sprawę, że jeśli konstrukcja została postawiona prawidłowo, to z pewnością wina za przeciekającą powierzchnię leży w niewłaściwym zabezpieczeniu jej przed wodą oraz wilgocią – bez względu na porę roku mamy...

ZIDA Dachy zielone – odzyskana przestrzeń

Dachy zielone – odzyskana przestrzeń Dachy zielone – odzyskana przestrzeń

W ostatnich latach coraz częściej mówi się o konieczności dostosowania przestrzeni miejskiej do nowych realiów wynikających ze zmian klimatycznych. Dachy zielone mogą być nie tylko odpowiedzią na wymagania...

W ostatnich latach coraz częściej mówi się o konieczności dostosowania przestrzeni miejskiej do nowych realiów wynikających ze zmian klimatycznych. Dachy zielone mogą być nie tylko odpowiedzią na wymagania stawiane inwestorom przez lokalne władze, lecz także sposobem na podniesienie wartości inwestycji i obniżenie kosztów eksploatacji.

Ruukki Polska Sp. z o.o. Właściwy wybór płyt warstwowych gwarancją szczelnej i bezpiecznej obudowy

Właściwy wybór płyt warstwowych gwarancją szczelnej i bezpiecznej obudowy Właściwy wybór płyt warstwowych gwarancją szczelnej i bezpiecznej obudowy

Płyty warstwowe to szeroko stosowany materiał służący jako obudowa ścian i dachów w budynkach przemysłowych, magazynowych, komercyjnych, chłodniczych i wielu innych. Projektując obudowę do nowego obiektu,...

Płyty warstwowe to szeroko stosowany materiał służący jako obudowa ścian i dachów w budynkach przemysłowych, magazynowych, komercyjnych, chłodniczych i wielu innych. Projektując obudowę do nowego obiektu, należy wziąć pod uwagę wiele aspektów. Kluczowe są oczywiście oczekiwania klienta, bo obiekt musi być dopasowany do jego potrzeb. Ale równie ważne są wszelkie wymogi formalno-prawne oraz komfort i bezpieczeństwo użytkowania.

Ecolak Skuteczna hydroizolacja i łatwa naprawa wszystkich rodzajów dachów produktami Ecolak

Skuteczna hydroizolacja i łatwa naprawa wszystkich rodzajów dachów produktami Ecolak Skuteczna hydroizolacja i łatwa naprawa wszystkich rodzajów dachów produktami Ecolak

Dach to element konstrukcyjny budynku szczególnie narażony na obciążenia, uszkodzenia mechaniczne, a także szkodliwe działanie zmiennych warunków atmosferycznych czy nadmierne promieniowanie UV. Jak zapewnić...

Dach to element konstrukcyjny budynku szczególnie narażony na obciążenia, uszkodzenia mechaniczne, a także szkodliwe działanie zmiennych warunków atmosferycznych czy nadmierne promieniowanie UV. Jak zapewnić mu trwałość, szczelność oraz długoletnią żywotność, zarówno techniczną, jak i użytkową?

Seban Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone

Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone

Współczesne budownictwo kładzie coraz większy nacisk na energooszczędność i poprawę efektywności energetycznej obiektów. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energię, projektanci, architekci i inwestorzy...

Współczesne budownictwo kładzie coraz większy nacisk na energooszczędność i poprawę efektywności energetycznej obiektów. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energię, projektanci, architekci i inwestorzy chętniej stosują technologie korzystające z energii odnawialnej.

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian

Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) – zwanego Warunkami...

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) – zwanego Warunkami Technicznymi lub w skrócie WT – stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania wszystkich rodzajów budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych, spełniających funkcje użytkowe budynków. Ten akt prawny jest aktem wykonawczym do Ustawy Prawo budowlane i określa...

dr inż. Marcin Górski, dr inż. Bernard Kotala, mgr inż. Rafał Białozor Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe

Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe Zbrojenia niemetaliczne – zbrojenia tekstylne i pręty kompozytowe

Zbrojenie niemetaliczne jest odporne na korozję, nie ulega degradacji pod wpływem czynników atmosferycznych. Wykazuje także odporność na chlorki, kwasy, agresję chemiczną środowiska.

Zbrojenie niemetaliczne jest odporne na korozję, nie ulega degradacji pod wpływem czynników atmosferycznych. Wykazuje także odporność na chlorki, kwasy, agresję chemiczną środowiska.

BASCOGLASS Sp. z o. o. Kompozytowe pręty zbrojeniowe – wytrzymałość, trwałość, lekkość

Kompozytowe pręty zbrojeniowe – wytrzymałość, trwałość, lekkość Kompozytowe pręty zbrojeniowe – wytrzymałość, trwałość, lekkość

Pręt kompozytowy KOMPRET to polski produkt o wielu zastosowaniach i zaletach. Charakteryzują go m.in. wysoka wytrzymałość na rozciąganie i trwałość, odporność na korozję i działanie czynników atmosferycznych,...

Pręt kompozytowy KOMPRET to polski produkt o wielu zastosowaniach i zaletach. Charakteryzują go m.in. wysoka wytrzymałość na rozciąganie i trwałość, odporność na korozję i działanie czynników atmosferycznych, a także sprężystość i bardzo niska waga.

Materiały prasowe Tapeta, która tłumi dźwięk

Tapeta, która tłumi dźwięk Tapeta, która tłumi dźwięk

SYSTEXX Active AcousTherm to nowy rodzaj estetycznego pokrycia ścian firmy Vitrulan, które poprawia akustykę wnętrz.

SYSTEXX Active AcousTherm to nowy rodzaj estetycznego pokrycia ścian firmy Vitrulan, które poprawia akustykę wnętrz.

dr inż. arch. Janusz Barnaś Nowoczesne technologie elewacyjne - dobór i projektowanie

Nowoczesne technologie elewacyjne - dobór i projektowanie Nowoczesne technologie elewacyjne - dobór i projektowanie

Wraz z ewolucją formy architektonicznej zmienia się pojęcie elewacji oraz jej wygląd. Pojawiają się materiały budowlane dające nowe możliwości, tradycyjne zaś wykorzystywane są w nowoczesny sposób.

Wraz z ewolucją formy architektonicznej zmienia się pojęcie elewacji oraz jej wygląd. Pojawiają się materiały budowlane dające nowe możliwości, tradycyjne zaś wykorzystywane są w nowoczesny sposób.

Jacek Sawicki Taśmy elastyczne wklejane do przeciwwodnych uszczelnień dylatacji

Taśmy elastyczne wklejane do przeciwwodnych uszczelnień dylatacji Taśmy elastyczne wklejane do przeciwwodnych uszczelnień dylatacji

Sposoby wykonywania przeciwwodnych uszczelnień przerw roboczych, szczelin dylatacyjnych (dylatacji) i pęknięć w konstrukcjach monolitycznych wykonanych z żelbetu, betonu, materiałów ceramicznych, stali...

Sposoby wykonywania przeciwwodnych uszczelnień przerw roboczych, szczelin dylatacyjnych (dylatacji) i pęknięć w konstrukcjach monolitycznych wykonanych z żelbetu, betonu, materiałów ceramicznych, stali itp. z użyciem taśm elastycznych wklejanych są powszechne w budownictwie ogólnym i hydrotechnicznym. Skutecznie spełniają one swoje zadania pod warunkiem przestrzegania zaleceń systemodawców.

Najnowsze produkty i technologie

Fabryka Styropianu ARBET Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie?

Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie? Wielka płyta – czy ocieplanie jej to ważne zagadnienie?

Domy z wielkiej płyty wyróżniają się w krajobrazie Polski. Najczęściej budowano z nich wieżowce, mające około 10 pięter. Przez wiele lat w kontekście ich użytkowania mówiono o aspekcie estetycznym. Dziś...

Domy z wielkiej płyty wyróżniają się w krajobrazie Polski. Najczęściej budowano z nich wieżowce, mające około 10 pięter. Przez wiele lat w kontekście ich użytkowania mówiono o aspekcie estetycznym. Dziś jednak porusza się ważne kwestie dotyczące kwestii użytkowych, w tym – ich odpowiedniej izolacji.

KOESTER Polska Sp. z o.o. Köster – Specjaliści od hydroizolacji

Köster – Specjaliści od hydroizolacji Köster – Specjaliści od hydroizolacji

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas...

KÖSTER BAUCHEMIE AG specjalizuje się w produkcji i dystrybucji materiałów do hydroizolacji i ochrony budowli oraz systemów uszczelnień, a ich produkty chronią budowle na całym świecie. Zarówno podczas renowacji budynków historycznych, jak i w trakcie budowy nowych obiektów – proponuje skuteczne rozwiązanie każdego problemu związanego ze szkodliwym oddziaływaniem wody i wilgoci.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM Wzmacnianie bydynków wielkopłytowych w systemie TRUTEK TCM

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby...

TRUTEK FASTENERS POLSKA jest firmą specjalizującą się w produkcji najwyższej jakości systemów zamocowań przeznaczonych do budownictwa lądowego, drogowego i przemysłu. W ofercie firmy znajdują się wyroby tradycyjne – od wielu lat stosowane w budownictwie, a także nowatorskie, zaawansowane technologicznie rozwiązania gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa.

TRUTEK FASTENERS POLSKA Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku Innowacyjna technologia mocowania izolacji termicznej budynku

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

Łączniki do mocowania izolacji termicznej obiektu to bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo i stabilność warstwy docieplenia.

GERARD AHI Roofing Kft. Oddział w Polsce Sp. z o.o. | RTG Roof Tile Group Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Tremco CPG Poland Sp. z o.o. Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Flowcrete – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle Flowcrete  – bezspoinowe posadzki żywiczne w przemyśle

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość...

Bezspoinowe posadzki żywiczne są często nazywane posadzkami przemysłowymi. Ze względu na ich właściwości, m.in. trwałość, wytrzymałość mechaniczną, w tym odporność na ścieranie, szczelność i nienasiąkliwość oraz łatwość utrzymania w czystości, rozwiązania posadzkowe na bazie żywic syntetycznych są powszechnie stosowane w zakładach produkcyjnych z różnych branż.

Blachy Pruszyński, mgr inż. Piotr Olgierd Korycki Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową Zagadnienia akustyki w obiektach przemysłowych z lekką obudową

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej...

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, a zwłaszcza halowe, użyteczności publicznej, przemysłowe i specjalne bez obudowy, jaką stanowią ściany osłonowe czy przekrycia dachowe. Wykonuje się je z lekkiej obudowy, takiej jak: płyty warstwowe, systemy oparte na bazie kaset stalowych wzdłużnych, warstwowe przekrycia dachowe z elementem nośnym w postaci blach trapezowych. Wymienione rozwiązania mają szereg zalet, m.in. małą masę jednostkową, możliwość montażu niezależnie od warunków atmosferycznych,...

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian

Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian Warunki Techniczne wymagają głębokich zmian

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) – zwanego Warunkami...

Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) – zwanego Warunkami Technicznymi lub w skrócie WT – stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania wszystkich rodzajów budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych, spełniających funkcje użytkowe budynków. Ten akt prawny jest aktem wykonawczym do Ustawy Prawo budowlane i określa...

Seban Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone

Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone

Współczesne budownictwo kładzie coraz większy nacisk na energooszczędność i poprawę efektywności energetycznej obiektów. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energię, projektanci, architekci i inwestorzy...

Współczesne budownictwo kładzie coraz większy nacisk na energooszczędność i poprawę efektywności energetycznej obiektów. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energię, projektanci, architekci i inwestorzy chętniej stosują technologie korzystające z energii odnawialnej.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.