Izolacje.com.pl

Mata retencyjno-drenażowa Soprema – nowoczesna forma retencji wody na zielonych dachach

Soprema Polska | 2021-06-23

Wykorzystanie wełny mineralnej w systemach dachowych jest ważną częścią historii zielonych dachów. Intensywne prace badawcze, rozpoczęte w Niemczech w latach 80. XX wieku, doprowadziły w konsekwencji do opracowania nowoczesnego rozwiązania – systemu zielonego dachu. Znacząca różnica polegała na osiągnięciu efektywności i niezawodności działania ekstensywnego zielonego dachu przy użyciu znacznie lżejszego materiału i o mniejszej grubości niż dotychczas. W opracowaniu innowacyjnej technologii wykorzystano unikalne właściwości wełny mineralnej. Warstwa drenażowa z jej użyciem pozwoliła na stworzenie warunków do stabilnej wegetacji roślin, zapewniając jednocześnie minimalne obciążenie dachu.

treść sponsorowana

Powszechnie wełna mineralna jest kojarzona jako produkt wykorzystywany w rozwiązaniach systemowych w zakresie termoizolacji. W przypadku zastosowania jako wartswa drenażowa, w procesie produkcji uzyskuje się produkt hydrofobowy, odporny na działanie wilgoci – co maksymalizuje jego termoizolacyjne parametry. Usunięcie w cyklu produkcyjnym środków „impregnujących”, doprowadziło w rezultacie do stworzenia wyrobu hydrofilowego o dużej higroskopijnosci, który osiąga bardzo dużą pojemność wodną w stosunku do swojej objętości. W konsekwencji produkt ten zrewolucjonizował procesy produkcyjne w uprawach szklarniowych, wielokrotnie zwiekszając ich efektywność. Zalety, wynikające z zastosowania wełny mineralnej w uprawach ogrodniczych, przyczyniły się do wdrożenia tych materiałów – jako warstwa drenażowa – do systemowych rozwiązań dachów zielonych.

Podstawowym materiałem używanym do produkcji wełny mineralnej jest bardzo wytrzymała skała, zwykle bazalt lub dolomit. Skała jest poddana obróbce w wysokiej temperaturze, rozdmuchiwana na włókna, które są ściskane do określonej gęstości, formowane w bloki, a następnie cięte na arkusze o pożądanej grubości. W systemie dachu zielonego, mata retencyjno-drenażowa SOPRAFLOR RPE z wełny mineralnej, będąc elementem układu, jest zwykle stosowana jako :

  • warstwa retencyjna – zatrzymująca wodę,
  • warstwa drenażowa – której rolą jest przyjęcie nadmiaru wody,
  • podłoże do wzrostu roślin.

Woda utrzymywana w porach pomiędzy włóknami mineralnymi jest łatwo dostępna dla roślin.

schemat dzialania mata retencyjno drenazowa sopraflor rpe

Schemat działania systemu zielonego dachu Soprema z wykorzystaniem maty retencyjno-drenażowej SOPRAFLOR RPE

Wysoce pożądaną cechą zielonego dachu jest niska waga. Wiele istniejących konstrukcji nie jest bowiem w stanie wytrzymać dodatkowego obciążenia tradycyjnego zielonego dachu na bazie kruszywa lub substratów. Nowo projektowane konstrukcje dzięki lekkim zielonym dachom, zyskują – budynki mogą być budowane w sposób mniej kosztowny i bardziej zrównoważony, jeśli wymagania konstrukcyjne są niższe.

Dzięki swoim zaletom – tj. niskiej wadze i bardzo dużej pojemności wodnej –  mata retencyjno-drenażowa SOPRAFLOR RPE może być z powodzeniem stosowana we wszystkich typach zielonych dachów (ekstensywnych i intensywnych).

W systemach ekstensywnych, ze względu na znikome wymagania roślin, może stanowić jednowarstwowy element podłoża, skupiający się głównie na retencji i stworzeniu sprzyjających warunków do rozwoju systemu korzeniowego. Najczęściej w takim układzie stanowi podbudowę pod użycie roślinności w postaci mat wegetacyjnych, np. w systemie TUNDRA LIGHT.

Mata retencyjno-drenażowa SOPRAFLOR RPE wymaga po rozłożeniu okrycia, dlatego w przypadku prowadzenia nasadzeń w systemie ekstensywnym, należy na jej powierzchni zastosować substrat o grubości wynikającej z potrzeb użytych do rozsady roślin. Dowiedz się więcej >>

W systemach intensywnych głównym celem jest zmniejszenie wagi i grubości systemu. Powstaje zatem układ o hybrydowym składzie (substrat + mata), które poprzez bardzo duże zwiększenie retencji, sprzyja prawidłowym procesom wegetacji roślin, zwiększeniu wilgotności powietrza i optymalnemu zagospodarowaniu wód opadowych. Mata retencyjno-drenażowa SOPRAFLOR RPE jest bardzo łatwa w obróbce, przez co umożliwia tworzenie z niej różnych kształtów i elementów architektury krajobrazu, urozmaiconych pod względem wysokości.

Zagospodarowanie wody deszczowej dzięki macie retencyjno-drenażowej 

Coraz częściej przepisy dotyczące wód opadowych wymagają zarządzania opadami deszczu w obrębie granic nieruchomości danej inwestycji. Tymczasem w środowisku miejskim, gdzie zabudowa zajmuje zwykle znaczącą przestrzeń, konstrukcja dachu jest często jedynym dostępnym miejscem, które pozwala na osiągnięcie celów zarządzania wodą deszczową. Dlatego wydajność zielonego dachu ma w tej kwestii kluczowe znaczenie. Maksymalizacja zdolności do retencji deszczówki jest sprawą nadrzedną. Zwłaszcza obecnie, kiedy można otrzymać dofinansowanie do deszczówki. W przypadku maty retencyjno-drenażowej SOPRAFLOR RPE z wełny mineralnej, otrzymujemy rozwiązanie zdecydowanie bardziej efektywne w stosunku do regularnie stosowanych układów, w których wykorzystuje się jedynie substraty.

Niezwykle wysoka wydajność wełny mineralnej jest spowodowana faktem, że bardzo szybko pochłania ona wodę, która generalnie jest odprowadzana dopiero wtedy, gdy materiał zbliża się do pełnego nasycenia. Tymczasem kruszywo nie dość, że wchłania wodę wolniej, to w dodatku bardzo szybko ją oddaje. Warto zwrócić uwagę, że w wyniku testów i badań stwierdzono, że objętościowa wartość wody w macie retencyjno-drenażowej z wełny mineralnej, nawet w okresach długotrwałej suszy, nie spada poniżej 15-20%. Wielokrotne nawilżanie i osuszenie, czyli praca w cyklu mokro-sucho, nie wpływa na utratę zdolności ponownej retencji. Niemal całkowite zmniejszenie objętości wody w warstwie wełny skalnej można przypisać parowaniu i ewapotranspiracji (całokształt procesów związanych z transferem do atmosfery wody parującej z powierzchni gleby – ewaporacja, lub pokrytej roślinnością – transpiracja), ponieważ monitoring kanalizacji ujawnia znikomy przepływ grawitacyjny wody po deszczach. Sprawdź >>

Wiekszość systemów retencji wody na dachach opiera się tylko na zbieraniu wody w specjalnie ukształtowanych i wyprofilowanych matach drenażowych lub skrzynkach retencyjnych. W takich przypadkach zaopatrzenie roślin w wilgoć odbywa się głównie na drodze parowania tylko początkowo – w momencie pełnego wypełnienia drenażu, na zasadzie podsiąkania przy styku włókniny filtracyjnej ze zgromadzoną wodą w profilach. W odróżnieniu od tego typu rozwiązań, mata retencyjno-drenażowa SOPRAFLOR RPE, poprzez zachowanie ciągłości warstw, zapewnia stałe, kapilarne przemieszczanie się wilgoci potrzebnej roślinom, co odpowiada naturalnym procesom w środowisku podłoża ogrodniczego. Dzięki połączeniu z folią drenażową SOPRADRAIN PLAT F lub drenażem o zwiększonej retencji wody, np. SOPRADRIAN 40 czy SOPRADRIAN 60, można dodatkowo zwiększyć poziom gromadzenia wody, a z pewnością usprawnić szybkość oraz wielkość odprowadzenia jej nadmiaru.

Stabilność wymiarowa i odporność ogniowa

Wraz z jednoczesnym wzrostem gęstości i grubości, wełna staje się materiałem bardzo stabilnym wymiarowo. Nie występuje zatem znaczne osiadanie i zagęszczanie całego układu zielonego dachu, co ma wpływ na zachowanie zdolności roślin do prawidłowej wegetacji. Ponadto mata retencyjno-drenażowa SOPRAFLOR RPE jest produktem calkowicie niepalnym i zaliczanym do klasy A1 reakcji na ogień, spełniając jednocześnie wymagania w zakresie  nierozprzestrzeniania się ognia zewnętrznego NRO Broof (t1)

Wełna skalna a zrównoważony rozwój 

Wełna mineralna jest lekkim materiałem, dlatego podczas jej transportu zużywa się mniej paliwa niż do transportu kruszyw. Znaczącym problemem, związanym ze zużyciem energii, jest transport materiału podstawowego do zakładu produkcyjnego oraz energia wykorzystywana do spalania skały. Większość producentów wełny mineralnej aktywnie pracuje nad zmniejszeniem zużycia energii, zmniejszeniem zależności od energii nieodnawialnej i zachowaniem przejrzystości w swoich działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju. W chwili obecnej prowadzi się już aktywne programy odzysku zużytej wełny mineralnej do recyklingu, jako surowca do produkcji nowych surowców (np. keramzytu).  Maty retencyjno-drenażowe z wełny mineralnej w systemie dachu zielonego, po demontażu i przy zachowaniu stabilności wymiarowej, mogą być transportowane i ponownie wykorzystane. Zniszczony lub uszkodzony mechanicznie materiał po rozdrobnieniu może być mieszany z substratami ogrodniczymi i może stanowić doskonałe podłoże uprawowe.

Podsumowanie

Pomimo długiej i pełnej sukcesów historii stosowania wełny mineralnej w Polsce i za granicą, nadal nie jest ona powszechnie używanym materiałem, co wynika z obaw ze strony projektantów. Ich źródło tkwi w braku dobrych opracowań i dowodów, które pozwalałyby ostatecznie zdefiniować wełnę mineralną jako sprawdzoną technologię, wspomagającą system drenażowy i poprawiającą dzięki temu parametry zielonych dachów.

Mata retencyjno-drenażowa SOPRAFLOR RPE to kolejny krok firmy Soprema w kierunku promowania nowoczesnych, spełniających wiele funkcji rozwiązań, które w rezultacie prowadzą do optymalizacji projektowania i rozwiązywania kluczowych problemów, związanych z zagospdarowaniem wód deszczowych w sferze planowania przestrzennego.

Dodatkowych informacji na temat zielonych dachów Soprema i maty retencyjno-drenażowej SOPRAFLOR RPE udziela:

soprema piotr muszynski

Piotr Muszyński
Kierownik Działu Business Development
Product Manager Dachy Zielone
Rzeczoznawca PSDZ
pmuszynski@soprema.pl
Tel. +48 609 662 270

Komentarze

Powiązane

Soprema Polska Zielony taras – wymarzona przestrzeń dzięki rozwiązaniom od Soprema

Zielony taras – wymarzona przestrzeń dzięki rozwiązaniom od Soprema Zielony taras – wymarzona przestrzeń dzięki rozwiązaniom od Soprema

Dachy domów i garaży to przestrzenie, które zwykle pozostają niewykorzystane. Tymczasem właśnie te miejsca można przekształcić w tereny zielone – np. zielony taras, który może stać się naszym ulubionym...

Dachy domów i garaży to przestrzenie, które zwykle pozostają niewykorzystane. Tymczasem właśnie te miejsca można przekształcić w tereny zielone – np. zielony taras, który może stać się naszym ulubionym miejscem wypoczynku i rekreacji. „Odzyskiwanie” terenów zielonych wykorzystanych pod zabudowę to jedno z zadań realizowanych przez firmę Soprema. Z systemem TUNDRA PACK aplikacja innowacyjnego, modułowego dachu zielonego z gotową, ekstensywną formą zazielenienia, jest niezwykle szybka i wyjątkowo prosta.

Soprema Polska Wpływ technologii chłodnego dachu Soprema na komfort życia w budynku i środowisko

Wpływ technologii chłodnego dachu Soprema na komfort życia w budynku i środowisko Wpływ technologii chłodnego dachu Soprema na komfort życia w budynku i środowisko

Nagrzewanie się dachów budynków, dróg i placów sprzyja akumulacji ciepła, powodując zwiększone promieniowanie do atmosfery. Za niepożądane efekty należy także uznać pogorszenie zdolności do wymiany powietrza,...

Nagrzewanie się dachów budynków, dróg i placów sprzyja akumulacji ciepła, powodując zwiększone promieniowanie do atmosfery. Za niepożądane efekty należy także uznać pogorszenie zdolności do wymiany powietrza, co potęguje efekt smogu, a także zmniejszenie wilgotności powietrza. Zgodnie z szacunkami, na zmiany szczególnie narażone są miasta o populacji przekraczającej 100 tys. mieszkańców.

Wybrane dla Ciebie

Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia

Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia

Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu:

Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu: Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu:

Wszystko na temat dachów »

Wszystko na temat dachów » Wszystko na temat dachów »

Znajdź swój kierunek

Znajdź swój kierunek Znajdź swój kierunek

Kompletne systemy dociepleń POLSTYR

Kompletne systemy dociepleń POLSTYR Kompletne systemy dociepleń POLSTYR

Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Jest nowa receptura hydroizolacji! » Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Kiedy fotowoltaika się opłaca? Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Budownictwo przyszłości

Budownictwo przyszłości Budownictwo przyszłości

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Skuteczna izolacja dachu płaskiego » Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

Stropy.pl Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy w budynkach pełnią elementarne funkcje oddzielania kondygnacji oraz przenoszenia obciążeń własnych i użytkowych, jak również warstw podłogowych i ścian działowych. Współczesny rynek budowlany oczekuje...

Stropy w budynkach pełnią elementarne funkcje oddzielania kondygnacji oraz przenoszenia obciążeń własnych i użytkowych, jak również warstw podłogowych i ścian działowych. Współczesny rynek budowlany oczekuje jednak czegoś więcej, systemów stropowych ułatwiających i przyspieszających proces budowlany, zestandaryzowanych, o niskim koszcie inwestycyjnym, wysokich parametrach technicznych, zdrowych i ekologicznych. Do takich rozwiązań należą stropy panelowe.

Festool Polska Festool stawia na FSCTM

Festool stawia na FSCTM Festool stawia na FSCTM

Jako jeden z pierwszych producentów elektronarzędzi Festool zaangażował się w ochronę lasów i pozyskiwanych z nich surowców. To istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, w którym wybrane produkty...

Jako jeden z pierwszych producentów elektronarzędzi Festool zaangażował się w ochronę lasów i pozyskiwanych z nich surowców. To istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, w którym wybrane produkty tej marki z powodzeniem uzyskały certyfikację FSC.

Balex Metal Sp. z o. o. Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja

Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja

Płyty ścienne z rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej od momentu pojawienia się na rynku uznane zostały za doskonały materiał termoizolacyjny. Budownictwo stale się rozwija i dzisiaj nie są już nowością,...

Płyty ścienne z rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej od momentu pojawienia się na rynku uznane zostały za doskonały materiał termoizolacyjny. Budownictwo stale się rozwija i dzisiaj nie są już nowością, jednak producenci nie spoczęli na laurach i wciąż udoskonalają swoje produkty, na nowo dopasowując do potrzeb inwestorów. Firma Balex Metal oferuje ekonomiczną wersję – płytę ścienną PIR Light.

merXu Bogata oferta firmy KIM na merXu

Bogata oferta firmy KIM na merXu Bogata oferta firmy KIM na merXu

Stan surowy budynku to etap, na którym wykonane są roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje poziome i pionowe, a także izolacje wodne i przeciwwilgociowe. Może również obejmować wykonanie prac ociepleniowych...

Stan surowy budynku to etap, na którym wykonane są roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje poziome i pionowe, a także izolacje wodne i przeciwwilgociowe. Może również obejmować wykonanie prac ociepleniowych oraz ślusarskich i stolarskich. Wykorzystane do tego materiały ścienne, systemy elewacyjne czy izolacje termiczne, jak również produkty chemii budowlanej, takie jak tynki, kleje, hydroizolacje i uszczelniacze, powinny być dobre jakościowo, jak również odpowiednio dobrane do przeznaczenia obiektu...

FOAMGLAS® Building Poland Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS®

Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS® Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS®

Stare porzekadło mówi, że tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Niestety w przypadku ekip wykonawczych sprawa bywa bardziej skomplikowana, a niedostępność lub długi oczekiwania na materiały izolacyjne...

Stare porzekadło mówi, że tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Niestety w przypadku ekip wykonawczych sprawa bywa bardziej skomplikowana, a niedostępność lub długi oczekiwania na materiały izolacyjne mogą być niemałym utrudnieniem. W takiej sytuacji warto rozważyć rozwiązania specjalistyczne, które są na wyciągnięcie ręki, a przy tym oferują wymierne korzyści.

PU Polska - Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane

Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane

Prefabrykacja elementów budowlanych oznacza produkcję gotowych, często wielkowymiarowych elementów sposobem przemysłowym poza miejscem wbudowania. Ideą prefabrykacji jest ich wytwarzanie w warunkach niezależnych...

Prefabrykacja elementów budowlanych oznacza produkcję gotowych, często wielkowymiarowych elementów sposobem przemysłowym poza miejscem wbudowania. Ideą prefabrykacji jest ich wytwarzanie w warunkach niezależnych od warunków atmosferycznych w powtarzalnym procesie zapewniającym możliwość kontroli parametrów produkcji i stabilnego, najwyższego poziomu dopuszczalnych odchyłek wykraczających daleko poza możliwości realizacyjne na placu budowy. Taki model wznoszenia obiektów przenosi zasadniczo zaangażowanie...

obido.pl W jaki sposób ocieplić poddasze?

W jaki sposób ocieplić poddasze? W jaki sposób ocieplić poddasze?

Posiadasz dom z poddaszem i zastanawiasz się jak je ocieplić? Odpowiednia izolacja poddasza wpłynie na zatrzymanie ciepła w całym domu, ale także stworzy w pełni użyteczną powierzchnię, którą będzie można...

Posiadasz dom z poddaszem i zastanawiasz się jak je ocieplić? Odpowiednia izolacja poddasza wpłynie na zatrzymanie ciepła w całym domu, ale także stworzy w pełni użyteczną powierzchnię, którą będzie można zagospodarować jako dodatkową sypialnię lub domowe biuro. Jaki materiał wybrać, aby skutecznie i na lata ocieplić poddasze? Podpowiadamy.

SUEZ Izolacje Budowlane Spadki styropianowe na dachu płaskim

Spadki styropianowe na dachu płaskim Spadki styropianowe na dachu płaskim

Nowoczesny wygląd budynku, brak skosów, nowe możliwości aranżacyjne – zalet dachu płaskiego jest wiele. Jego zastosowanie powinno jednak iść w parze z dbałością o dobre rozwiązania technologiczne. Jednym...

Nowoczesny wygląd budynku, brak skosów, nowe możliwości aranżacyjne – zalet dachu płaskiego jest wiele. Jego zastosowanie powinno jednak iść w parze z dbałością o dobre rozwiązania technologiczne. Jednym z nich są spadki styropianowe. Umożliwiają one właściwe odprowadzanie wody i dają dodatkową warstwę docieplenia.

SUEZ Izolacje Budowlane Badanie szczelności dachu

Badanie szczelności dachu Badanie szczelności dachu

Dach nad głową to nie tylko metafora. To jeden z najważniejszych elementów budynku. Nieszczelny może spowodować spore problemy. Remont pomieszczeń, do których dostanie się woda poprzez nieszczelności,...

Dach nad głową to nie tylko metafora. To jeden z najważniejszych elementów budynku. Nieszczelny może spowodować spore problemy. Remont pomieszczeń, do których dostanie się woda poprzez nieszczelności, jest zawsze skomplikowany i kosztowny. Dlatego tak istotne jest kontrolowanie stanu dachu. To nie tylko gwarancja bezpieczeństwa, ale też spokój finansowy.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.