Izolacje.com.pl

Mata retencyjno-drenażowa Soprema – nowoczesna forma retencji wody na zielonych dachach

SOPREMA Polska | 2021-06-23

Wykorzystanie wełny mineralnej w systemach dachowych jest ważną częścią historii zielonych dachów. Intensywne prace badawcze, rozpoczęte w Niemczech w latach 80. XX wieku, doprowadziły w konsekwencji do opracowania nowoczesnego rozwiązania – systemu zielonego dachu. Znacząca różnica polegała na osiągnięciu efektywności i niezawodności działania ekstensywnego zielonego dachu przy użyciu znacznie lżejszego materiału i o mniejszej grubości niż dotychczas. W opracowaniu innowacyjnej technologii wykorzystano unikalne właściwości wełny mineralnej. Warstwa drenażowa z jej użyciem pozwoliła na stworzenie warunków do stabilnej wegetacji roślin, zapewniając jednocześnie minimalne obciążenie dachu.

treść sponsorowana

Powszechnie wełna mineralna jest kojarzona jako produkt wykorzystywany w rozwiązaniach systemowych w zakresie termoizolacji. W przypadku zastosowania jako wartswa drenażowa, w procesie produkcji uzyskuje się produkt hydrofobowy, odporny na działanie wilgoci – co maksymalizuje jego termoizolacyjne parametry. Usunięcie w cyklu produkcyjnym środków „impregnujących”, doprowadziło w rezultacie do stworzenia wyrobu hydrofilowego o dużej higroskopijnosci, który osiąga bardzo dużą pojemność wodną w stosunku do swojej objętości. W konsekwencji produkt ten zrewolucjonizował procesy produkcyjne w uprawach szklarniowych, wielokrotnie zwiekszając ich efektywność. Zalety, wynikające z zastosowania wełny mineralnej w uprawach ogrodniczych, przyczyniły się do wdrożenia tych materiałów – jako warstwa drenażowa – do systemowych rozwiązań dachów zielonych.

Podstawowym materiałem używanym do produkcji wełny mineralnej jest bardzo wytrzymała skała, zwykle bazalt lub dolomit. Skała jest poddana obróbce w wysokiej temperaturze, rozdmuchiwana na włókna, które są ściskane do określonej gęstości, formowane w bloki, a następnie cięte na arkusze o pożądanej grubości. W systemie dachu zielonego, mata retencyjno-drenażowa SOPRAFLOR RPE z wełny mineralnej, będąc elementem układu, jest zwykle stosowana jako :

  • warstwa retencyjna – zatrzymująca wodę,
  • warstwa drenażowa – której rolą jest przyjęcie nadmiaru wody,
  • podłoże do wzrostu roślin.

Woda utrzymywana w porach pomiędzy włóknami mineralnymi jest łatwo dostępna dla roślin.

schemat dzialania mata retencyjno drenazowa sopraflor rpe

Schemat działania systemu zielonego dachu Soprema z wykorzystaniem maty retencyjno-drenażowej SOPRAFLOR RPE

Wysoce pożądaną cechą zielonego dachu jest niska waga. Wiele istniejących konstrukcji nie jest bowiem w stanie wytrzymać dodatkowego obciążenia tradycyjnego zielonego dachu na bazie kruszywa lub substratów. Nowo projektowane konstrukcje dzięki lekkim zielonym dachom, zyskują – budynki mogą być budowane w sposób mniej kosztowny i bardziej zrównoważony, jeśli wymagania konstrukcyjne są niższe.

Dzięki swoim zaletom – tj. niskiej wadze i bardzo dużej pojemności wodnej –  mata retencyjno-drenażowa SOPRAFLOR RPE może być z powodzeniem stosowana we wszystkich typach zielonych dachów (ekstensywnych i intensywnych).

W systemach ekstensywnych, ze względu na znikome wymagania roślin, może stanowić jednowarstwowy element podłoża, skupiający się głównie na retencji i stworzeniu sprzyjających warunków do rozwoju systemu korzeniowego. Najczęściej w takim układzie stanowi podbudowę pod użycie roślinności w postaci mat wegetacyjnych, np. w systemie TUNDRA LIGHT.

Mata retencyjno-drenażowa SOPRAFLOR RPE wymaga po rozłożeniu okrycia, dlatego w przypadku prowadzenia nasadzeń w systemie ekstensywnym, należy na jej powierzchni zastosować substrat o grubości wynikającej z potrzeb użytych do rozsady roślin. Dowiedz się więcej >>

W systemach intensywnych głównym celem jest zmniejszenie wagi i grubości systemu. Powstaje zatem układ o hybrydowym składzie (substrat + mata), które poprzez bardzo duże zwiększenie retencji, sprzyja prawidłowym procesom wegetacji roślin, zwiększeniu wilgotności powietrza i optymalnemu zagospodarowaniu wód opadowych. Mata retencyjno-drenażowa SOPRAFLOR RPE jest bardzo łatwa w obróbce, przez co umożliwia tworzenie z niej różnych kształtów i elementów architektury krajobrazu, urozmaiconych pod względem wysokości.

Zagospodarowanie wody deszczowej dzięki macie retencyjno-drenażowej 

Coraz częściej przepisy dotyczące wód opadowych wymagają zarządzania opadami deszczu w obrębie granic nieruchomości danej inwestycji. Tymczasem w środowisku miejskim, gdzie zabudowa zajmuje zwykle znaczącą przestrzeń, konstrukcja dachu jest często jedynym dostępnym miejscem, które pozwala na osiągnięcie celów zarządzania wodą deszczową. Dlatego wydajność zielonego dachu ma w tej kwestii kluczowe znaczenie. Maksymalizacja zdolności do retencji deszczówki jest sprawą nadrzedną. Zwłaszcza obecnie, kiedy można otrzymać dofinansowanie do deszczówki. W przypadku maty retencyjno-drenażowej SOPRAFLOR RPE z wełny mineralnej, otrzymujemy rozwiązanie zdecydowanie bardziej efektywne w stosunku do regularnie stosowanych układów, w których wykorzystuje się jedynie substraty.

Niezwykle wysoka wydajność wełny mineralnej jest spowodowana faktem, że bardzo szybko pochłania ona wodę, która generalnie jest odprowadzana dopiero wtedy, gdy materiał zbliża się do pełnego nasycenia. Tymczasem kruszywo nie dość, że wchłania wodę wolniej, to w dodatku bardzo szybko ją oddaje. Warto zwrócić uwagę, że w wyniku testów i badań stwierdzono, że objętościowa wartość wody w macie retencyjno-drenażowej z wełny mineralnej, nawet w okresach długotrwałej suszy, nie spada poniżej 15-20%. Wielokrotne nawilżanie i osuszenie, czyli praca w cyklu mokro-sucho, nie wpływa na utratę zdolności ponownej retencji. Niemal całkowite zmniejszenie objętości wody w warstwie wełny skalnej można przypisać parowaniu i ewapotranspiracji (całokształt procesów związanych z transferem do atmosfery wody parującej z powierzchni gleby – ewaporacja, lub pokrytej roślinnością – transpiracja), ponieważ monitoring kanalizacji ujawnia znikomy przepływ grawitacyjny wody po deszczach. Sprawdź >>

Wiekszość systemów retencji wody na dachach opiera się tylko na zbieraniu wody w specjalnie ukształtowanych i wyprofilowanych matach drenażowych lub skrzynkach retencyjnych. W takich przypadkach zaopatrzenie roślin w wilgoć odbywa się głównie na drodze parowania tylko początkowo – w momencie pełnego wypełnienia drenażu, na zasadzie podsiąkania przy styku włókniny filtracyjnej ze zgromadzoną wodą w profilach. W odróżnieniu od tego typu rozwiązań, mata retencyjno-drenażowa SOPRAFLOR RPE, poprzez zachowanie ciągłości warstw, zapewnia stałe, kapilarne przemieszczanie się wilgoci potrzebnej roślinom, co odpowiada naturalnym procesom w środowisku podłoża ogrodniczego. Dzięki połączeniu z folią drenażową SOPRADRAIN PLAT F lub drenażem o zwiększonej retencji wody, np. SOPRADRIAN 40 czy SOPRADRIAN 60, można dodatkowo zwiększyć poziom gromadzenia wody, a z pewnością usprawnić szybkość oraz wielkość odprowadzenia jej nadmiaru.

Stabilność wymiarowa i odporność ogniowa

Wraz z jednoczesnym wzrostem gęstości i grubości, wełna staje się materiałem bardzo stabilnym wymiarowo. Nie występuje zatem znaczne osiadanie i zagęszczanie całego układu zielonego dachu, co ma wpływ na zachowanie zdolności roślin do prawidłowej wegetacji. Ponadto mata retencyjno-drenażowa SOPRAFLOR RPE jest produktem calkowicie niepalnym i zaliczanym do klasy A1 reakcji na ogień, spełniając jednocześnie wymagania w zakresie  nierozprzestrzeniania się ognia zewnętrznego NRO Broof (t1)

Wełna skalna a zrównoważony rozwój 

Wełna mineralna jest lekkim materiałem, dlatego podczas jej transportu zużywa się mniej paliwa niż do transportu kruszyw. Znaczącym problemem, związanym ze zużyciem energii, jest transport materiału podstawowego do zakładu produkcyjnego oraz energia wykorzystywana do spalania skały. Większość producentów wełny mineralnej aktywnie pracuje nad zmniejszeniem zużycia energii, zmniejszeniem zależności od energii nieodnawialnej i zachowaniem przejrzystości w swoich działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju. W chwili obecnej prowadzi się już aktywne programy odzysku zużytej wełny mineralnej do recyklingu, jako surowca do produkcji nowych surowców (np. keramzytu).  Maty retencyjno-drenażowe z wełny mineralnej w systemie dachu zielonego, po demontażu i przy zachowaniu stabilności wymiarowej, mogą być transportowane i ponownie wykorzystane. Zniszczony lub uszkodzony mechanicznie materiał po rozdrobnieniu może być mieszany z substratami ogrodniczymi i może stanowić doskonałe podłoże uprawowe.

Podsumowanie

Pomimo długiej i pełnej sukcesów historii stosowania wełny mineralnej w Polsce i za granicą, nadal nie jest ona powszechnie używanym materiałem, co wynika z obaw ze strony projektantów. Ich źródło tkwi w braku dobrych opracowań i dowodów, które pozwalałyby ostatecznie zdefiniować wełnę mineralną jako sprawdzoną technologię, wspomagającą system drenażowy i poprawiającą dzięki temu parametry zielonych dachów.

Mata retencyjno-drenażowa SOPRAFLOR RPE to kolejny krok firmy Soprema w kierunku promowania nowoczesnych, spełniających wiele funkcji rozwiązań, które w rezultacie prowadzą do optymalizacji projektowania i rozwiązywania kluczowych problemów, związanych z zagospdarowaniem wód deszczowych w sferze planowania przestrzennego.

Dodatkowych informacji na temat zielonych dachów Soprema i maty retencyjno-drenażowej SOPRAFLOR RPE udziela:

soprema piotr muszynski

Piotr Muszyński
Kierownik Działu Business Development
Product Manager Dachy Zielone
Rzeczoznawca PSDZ
pmuszynski@soprema.pl
Tel. +48 609 662 270

Komentarze

Powiązane

SOPREMA Polska SIS REVE SI – bezkonkurencyjna termomodernizacja budynków od SOPREMA

SIS REVE SI – bezkonkurencyjna termomodernizacja budynków od SOPREMA SIS REVE SI – bezkonkurencyjna termomodernizacja budynków od SOPREMA

Budynki w Europie odpowiadają za 42% finalnego zużycia energii. Spora część spośród nich to obiekty wybudowane przed 1945 r. Takie budynki są najbardziej energochłonne i cechują się najwyższym wskaźnikiem...

Budynki w Europie odpowiadają za 42% finalnego zużycia energii. Spora część spośród nich to obiekty wybudowane przed 1945 r. Takie budynki są najbardziej energochłonne i cechują się najwyższym wskaźnikiem zapotrzebowania na energię końcową. Z różnych przyczyn ich kompleksowa termomodernizacja często nie jest możliwa – izolacja termiczna zewnętrznej elewacji całkowicie zmieniłaby charakter budynku. Dostępne na rynku rozwiązania wynikają więc z potrzeb i osiągnieć nowoczesnej technologii. Do takich...

SOPREMA Polska Zielony taras – wymarzona przestrzeń dzięki rozwiązaniom od Soprema

Zielony taras – wymarzona przestrzeń dzięki rozwiązaniom od Soprema Zielony taras – wymarzona przestrzeń dzięki rozwiązaniom od Soprema

Dachy domów i garaży to przestrzenie, które zwykle pozostają niewykorzystane. Tymczasem właśnie te miejsca można przekształcić w tereny zielone – np. zielony taras, który może stać się naszym ulubionym...

Dachy domów i garaży to przestrzenie, które zwykle pozostają niewykorzystane. Tymczasem właśnie te miejsca można przekształcić w tereny zielone – np. zielony taras, który może stać się naszym ulubionym miejscem wypoczynku i rekreacji. „Odzyskiwanie” terenów zielonych wykorzystanych pod zabudowę to jedno z zadań realizowanych przez firmę Soprema. Z systemem TUNDRA PACK aplikacja innowacyjnego, modułowego dachu zielonego z gotową, ekstensywną formą zazielenienia, jest niezwykle szybka i wyjątkowo prosta.

SOPREMA Polska Wpływ technologii chłodnego dachu Soprema na komfort życia w budynku i środowisko

Wpływ technologii chłodnego dachu Soprema na komfort życia w budynku i środowisko Wpływ technologii chłodnego dachu Soprema na komfort życia w budynku i środowisko

Nagrzewanie się dachów budynków, dróg i placów sprzyja akumulacji ciepła, powodując zwiększone promieniowanie do atmosfery. Za niepożądane efekty należy także uznać pogorszenie zdolności do wymiany powietrza,...

Nagrzewanie się dachów budynków, dróg i placów sprzyja akumulacji ciepła, powodując zwiększone promieniowanie do atmosfery. Za niepożądane efekty należy także uznać pogorszenie zdolności do wymiany powietrza, co potęguje efekt smogu, a także zmniejszenie wilgotności powietrza. Zgodnie z szacunkami, na zmiany szczególnie narażone są miasta o populacji przekraczającej 100 tys. mieszkańców.

Wybrane dla Ciebie

Najważniejsze to co w środku »

Najważniejsze to co w środku » Najważniejsze to co w środku »

Okna dachowe z górnym otwieraniem »

Okna dachowe z górnym otwieraniem » Okna dachowe z górnym otwieraniem  »

Zima za pasem – ociepl dom profesjonalnie »

Zima za pasem – ociepl dom profesjonalnie » Zima za pasem – ociepl dom profesjonalnie »

Debata "Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii" »

Debata "Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii" »  Debata "Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii" »

Wysokiej jakości materiały hydroizolacyjne i termoizolacyjne »

Wysokiej jakości materiały hydroizolacyjne i termoizolacyjne » Wysokiej jakości materiały hydroizolacyjne i termoizolacyjne »

Ekologiczny dach – jak go wykonać? »

Ekologiczny dach – jak go wykonać? » Ekologiczny dach – jak go wykonać? »

Rozwiązanie dla budownictwa w zgodzie z naturą »

Rozwiązanie dla budownictwa w zgodzie z naturą » Rozwiązanie dla budownictwa w zgodzie z naturą »

Gdzie kupić dobre i ciepłe okna? »

Gdzie kupić dobre i ciepłe okna? » Gdzie kupić dobre i ciepłe okna? »

Co w układzie dachowym jest najważniejsze? »

Co w układzie dachowym jest najważniejsze? » Co w układzie dachowym jest najważniejsze? »

Komfort cieplny i zdrowy dom – jak to osiągnąć? »

Komfort cieplny i zdrowy dom – jak to osiągnąć? » Komfort cieplny i zdrowy dom – jak to osiągnąć? »

Bądź przygotowany na zmiany Warunków Technicznych »

Bądź przygotowany na zmiany Warunków Technicznych » Bądź przygotowany na zmiany Warunków Technicznych »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych »

Jakie są cechy dobrej izolacji podłogowej? »

Jakie są cechy dobrej izolacji podłogowej? » Jakie są cechy dobrej izolacji podłogowej? »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

MERCOR SA Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane...

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane do odpowiadających współczesnej wiedzy technicznej standardów. Nie inaczej jest w przypadku rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo pożarowe obiektów.

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

Bauder Polska Sp. z o. o. Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz...

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz więcej – powinny być nie tylko wysokiej jakości, ale także przyjazne dla środowiska.

Sopro Polska Sp. z o.o. Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze?

Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze? Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze?

Renowacja starej podłogi drewnianej nie należy do łatwych zadań, zwłaszcza jeżeli chcemy na niej ułożyć płytki ceramiczne. Tego typu prace wymagają wiedzy i doświadczenia, ale równie ważny jest dobór odpowiednich...

Renowacja starej podłogi drewnianej nie należy do łatwych zadań, zwłaszcza jeżeli chcemy na niej ułożyć płytki ceramiczne. Tego typu prace wymagają wiedzy i doświadczenia, ale równie ważny jest dobór odpowiednich materiałów.

Fabryka Styropianu ARBET Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności...

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności w starych budynkach konieczne jest bowiem zwiększenie izolacyjności przegród lub naprawa istniejącego ocieplenia.

Festool Polska 4 biegi, duża moc, żadnych kompromisów

4 biegi, duża moc, żadnych kompromisów 4 biegi, duża moc, żadnych kompromisów

Dwie nowe, flagowe wkrętarki akumulatorowe firmy Festool, które zastępują sprawdzone modele z poprzednich lat, QUADRIVE PDC i DRC 18/4, noszą nazwę QUADRIVE TPC i TDC 18/4. Oba nowe produkty są wydajne...

Dwie nowe, flagowe wkrętarki akumulatorowe firmy Festool, które zastępują sprawdzone modele z poprzednich lat, QUADRIVE PDC i DRC 18/4, noszą nazwę QUADRIVE TPC i TDC 18/4. Oba nowe produkty są wydajne i wszechstronne, a dzięki 4 biegom perfekcyjnie przystosowane do każdego zastosowania. Dzięki przemyślanej koncepcji zmiany biegów oferują odpowiedni do każdego zastosowania moment obrotowy oraz odpowiednią prędkość obrotową.

Festool Polska Mocne i szyte na miarę elektronarzędzia 18 V

Mocne i szyte na miarę elektronarzędzia 18 V Mocne i szyte na miarę elektronarzędzia 18 V

„Naszym celem jest opracowanie rozwiązań akumulatorowych dostosowanych do potrzeb profesjonalistów” – mówi menedżer produktu Patrick Hitzer.

„Naszym celem jest opracowanie rozwiązań akumulatorowych dostosowanych do potrzeb profesjonalistów” – mówi menedżer produktu Patrick Hitzer.

STYROPMIN Specjalistyczna linia styropianu pod ogrzewanie podłogowe – nowość w ofercie marki Styropmin

Specjalistyczna linia styropianu pod ogrzewanie podłogowe – nowość w ofercie marki Styropmin Specjalistyczna linia styropianu pod ogrzewanie podłogowe – nowość w ofercie marki Styropmin

Firma Styropmin, jako producent odpowiedzialny społecznie, przykłada szczególną wagę do energooszczędności oraz budownictwa zrównoważonego. Badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami prowadzone w specjalistycznych...

Firma Styropmin, jako producent odpowiedzialny społecznie, przykłada szczególną wagę do energooszczędności oraz budownictwa zrównoważonego. Badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami prowadzone w specjalistycznych laboratoriach Styropmin zaowocowały wprowadzeniem na rynek specjalistycznych płyt styropianowych Instal Panel, do izolacji termicznej podłóg na gruncie i stropów międzykondygnacyjnych, które wyróżnia wyjątkowa konstrukcja, ułatwiająca montaż instalacji wodnego ogrzewania podłogowego. W skład...

Rockwool Polska Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo

Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo

Opublikowana w listopadzie 2020 r. strategia na rzecz fali renowacji ma na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. Poprzez zwiększenie wskaźnika renowacji, co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych...

Opublikowana w listopadzie 2020 r. strategia na rzecz fali renowacji ma na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. Poprzez zwiększenie wskaźnika renowacji, co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych dziesięciu lat, nastąpi poprawa jakości życia osób mieszkających w Europie i zmniejszy się skala emisji gazów cieplarnianych, a także podniesie się poziom ponownego użycia i recyklingu materiałów.

Kärcher Sp. z o.o. Moc możliwości dla branży budowlanej tej jesieni!

Moc możliwości dla branży budowlanej tej jesieni! Moc możliwości dla branży budowlanej tej jesieni!

Branża budowalna dynamicznie się w naszym kraju rozwija. Jest to specyficzny biznes, który wymaga rozwiązań dopasowanych do trudnych, nawet ekstremalnych warunków pracy na budowie. Zdajemy sobie z tego...

Branża budowalna dynamicznie się w naszym kraju rozwija. Jest to specyficzny biznes, który wymaga rozwiązań dopasowanych do trudnych, nawet ekstremalnych warunków pracy na budowie. Zdajemy sobie z tego sprawę. Nasze sprzęty właśnie takie są. Tej jesieni Karcher oferuje budowlańcom swoje najlepsze modele urządzeń w zestawach wraz z akcesoriami, które znacznie zwiększają zakres zastosowań tych maszyn. Oferta Moc możliwości to szeroki wybór urządzeń z bogatym wyposażeniem dodatkowym. Urządzenia wysokociśnieniowe...

mgr inż. Wojciech Adamik Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt  AKU-PRTM

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania...

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania obiektu. Niestety czasem zapomina się o izolacji akustycznej, a wymagania normowe często są niewystarczające. Efektem jest to, że zza ściany słyszymy sąsiada, przeszkadza nam jego włączone radio lub telewizor, a w zakładzie pracy hałas przenika do chronionych pomieszczeń.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.