Izolacje.com.pl

Wykonanie i standardy marki Canada Rubber w opracowaniu o system Silver Roof

Canada Rubber Polska | 2019-05-17
Dach o podłożu z papy bitumicznej po wykonaniu renowacji w systemie Canada Rubber - Silver Roof
Canada Rubber

Dach o podłożu z papy bitumicznej po wykonaniu renowacji w systemie Canada Rubber - Silver Roof


Canada Rubber

System Canada Rubber - Silver Roof opracowano do wykonywania napraw przeciekających pokryć dachowych lub ich renowacji, bez konieczności zrywania istniejących warstw i ich utylizacji czy też kosztownej wymiany całego dachu. Dzięki zastosowaniu tej technologii powierzchnia dachu jest zabezpieczona szczelną, trwałą, bezspoinową, elastyczną membraną bitumiczną oraz finalnie pokryta srebrnym lakierem asfaltowym.

treść sponsorowana

System Canada Rubber - Silver Roof przeznaczony jest do izolacji:

 • dachów płaskich pokrytych papą bitumiczną,
 • dachów płaskich pokrytych blachą,
 • dachów betonowych,
 • piany poliuretanowej zamknięto- i otwartokomórkowej,
 • płyt warstwowych.

Zalety zastosowania systemu Canada Rubber - Silver Roof:

 • system bezspoinowy, eliminujący problem łączeń, które są najczęstszą przyczyną przecieków,
 • membrana systemowa idealnie przylegająca do podłoża, dobrze wulkanizująca się ze starymi powłokami papowymi, blaszanymi i innymi,
 • system elastyczny, pracujący wraz z podłożem, odporny na zmiany temperatur,
 • odporność powłoki na działanie promieniowania UV,
 • zmniejszenie nagrzewania podłoża przez zastosowanie srebrnego lakieru asfaltowego,
 • brak konieczności zrywania istniejącego pokrycia dachowego, co przekłada się na ograniczanie czasu remontu dachu i eliminuje koszty utylizacji,
 • aplikowanie materiałów "na zimno" bez konieczności użycia otwartego ognia.

Dach o podłożu z papy bitumicznej po wykonaniu renowacji w systemie Canada Rubber - Silver Roof.

Przykład zastosowania systemu na dachu płaskim z attykami pokrytym papą bitumiczną

Prace zabezpieczające z wykorzystaniem systemu Canada Rubber - Silver Roof należy wykonywać w zakresie temperatur dodatnich - 10-30°C. Materiałów Canada Rubber nie wolno nanosić podczas opadów atmosferycznych, nie nakłada się ich także na powierzchnie stale wilgotne czy oblodzone. Dowiedz się więcej >>

1. Przygotowanie podłoża

Przed przystąpieniem do prac należy odpowiednio oczyścić papę przy użyciu myjek ciśnieniowych, aż do momentu usunięcia pyłu i kurzu z podłoża. Szczególnie dokładnego czyszczenia wymagają miejsca nierówności podłoża i występujących zastoin. Jeśli nie można użyć myjek, należy dokładnie zamieść lub odkurzyć zabezpieczaną powierzchnię dachu.

Następnie wyznaczamy miejsca napraw koniecznych do wykonania przed aplikacją systemu. W przypadku dużego zawilgocenia dachu należy wstawić kominki wentylacyjne (rys. 1), poprzez nacięcie papy, prawidłowe osadzenie kominka, a następnie uszczelnienie połączenia z podłożem za pomocą Canada Rubber N 500 i geowłókniny. Przy rozmieszczaniu kominków wentylacyjnych stosujemy zasadę: 1 kominek na powierzchnię ok. 10-20 m2 w zależności od stopnia zawilgocenia dachu. Jeżeli podłoże jest stare i zdegradowane, należy usunąć istniejące pęcherze, poprzez ich wycięcie i zabezpieczenie miejsca przy użyciu Canada Rubber N 500 i geowłókniny (rys. 2, 3, 4). Podobnie postępujemy w przypadku zabezpieczenia niewielkich pęknięć papy.

W przypadku mocno zdegradowanej papy, która pozbawiona jest już posypki, bądź widoczna jest jej struktura, zaleca się jej wcześniejsze zagruntowanie przy użyciu gruntu Canada Rubber P 100.

Rys. 1 Rys. 2
Rys. 3 Rys. 4

2. Zabezpieczenie połączeń, kominów i innej infrastruktury dachowej oraz miejsc styku dachu z attykami

W pierwszej kolejności izolujemy połączenia papy oraz miejsca styku ze ścianą, podstawy kominów itp. papą (rys. 5, 6, 7).

Rys. 5 Rys. 6 Rys. 7

Następnie przy pomocy materiału Canada Rubber N 500 oraz geowłókniny o szerokości 10 cm (najczęściej stosowana, istnieje możliwość zastosowania innych szerokości tj. 15, 20 cm) zabezpieczamy wszystkie połączenia papy. Prace te wykonujemy poprzez aplikację pędzlem pierwszej warstwy materiału N 500, umieszczając w niej geowłókninę, wzdłuż naniesionej warstwy, zostawiając po 2-3 cm materiału na jej marginesach (rys. 8). Następnie nanosimy kolejną warstwę N 500, rozprowadzając ją równo po całej długości paska (rys. 9). Zalecamy ucinanie włókniny po każdym metrowym odcinku (rys. 10).

Skontaktuj się z naszymi ekspertami >>

Rys. 8 Rys. 9 Rys. 10

Izolacja częściowa ma na celu zabezpieczenie wszystkich połączeń, podstaw kominów, przejść pion-poziom (attyki) oraz całej infrastruktury stykającej się z podłożem bitumicznym (rys. 11)

Rysunek 11

Rys. 11

3. Aplikacja powłoki bitumicznej Canada Rubber N 500/ S 700 na całej powierzchni dachu

Aplikacja powłoki bitumicznej może odbywać się na dwa sposoby:

 • ręcznie (Canada Rubber N 500)
 • maszynowo (Canada Rubber N 500, Canada Rubber S 700)

Aplikacja ręczna odbywa się przy użyciu wałków lub pędzli (rys. 12). Należy nanieść na całą powierzchnię ilość materiału, zgodną z zalecanym zużyciem. Proces aplikacji jest jednowarstwowy. W przypadku mocno zdegradowanego podłoża, należy nanieść drugą warstwę, pamiętając o konieczności zachowania przerwy technologicznej min. 24 godziny, w zależności od obecnych warunków atmosferycznych, pozwalając powłoce na swobodne wyschnięcie i pełną wulkanizację pierwszej warstwy.

Rys. 12

Aplikacja maszynowa możliwa jest przy użyciu dwóch rodzajów materiałów:

A. Canada Rubber S 700 (dwuskładnikowy)

B. Canada Rubber N 500 (jednoskładnikowy)

A. Canada Rubber S 700

Natrysk powłoki Canada Rubber S 700 możliwy jest tylko stosując maszyny dwuskładnikowe dostępne jedynie u głównego dystrybutora tj. Canada Rubber Polska (rys. 13).

Rysunek 13

Rys. 13

Tej maszyny moga używać jedynie przeszkoleni wykonawcy. Zaletą natrysku dwuskładnikowego jest natychmiastowe odparowanie wody z produktu, tuż po połączeniu z podłożem, dzięki katalizatorowi w postaci CaCl. Tę metodę aplikacji stosuje się podczas niepewnych warunków pogodowych (rys. 14, 15).

Rys. 14 Rys. 15

B. Canada Rubber N 500

Natrysk materiałem jednoskładnikowym Canada Rubber N 500 wykonuje się przy użyciu maszyn wielozadaniowych typu HSS (rys. 16)

Rysunek 16

Rys. 16

Aplikacja powinna być wykonywana w dobrych warunkach pogodowych i temperaturowych zaleconych przez producenta. W okresie 18 godzin od wykonania warstwy bitumicznej warunki atmosferyczne powinny być stabilne - brak opadów. Produkt powinien zostać naniesiony równomiernie.

4. Aplikacja srebrnego lakieru asfaltowego Al 150 (warstwa ostateczna)

Ostatnią warstwę systemu Canada Rubber - Silver Roof stanowi warstwa lakieru Canada Rubber AL 150. Przed rozpoczęciem aplikacji należy dokładnie wymieszać produkt (mieszadło elektryczne) aż do osiągnięcia jednolitej srebrzystej struktury. Lakier można nanosić przy pomocy urządzenia HSS po dobraniu stosownej dyszy lub ręcznie przy pomocy wałków. Lakierem AL 150 należy pokryć całą powierzchnię izolowaną wcześniej gumą w płynie. Lakier należy nakładać ok. 7-14 dni od zakończenia prac z membraną bitumiczną lub wcześniej, jeżeli warunki atmosferyczne będą sprzyjające dla procesu pełnej wulkanizacji gumy. Nałożenie lakieru przedwcześnie, na niezwulkanizowaną powłokę skutkować może jego przebarwieniami lub rozwarstwieniem i popękaniem. Czas schnięcia powłoki zależy od temperatury powietrza i jego wilgotności, w optymalnych warunkach wynosi ok. 5 godzin (rys. 17, 18).

Rys. 17 Rys. 18

Canada Rubber Polska Sp. z o. o.

ul. Rozrywka 1
31-419  Kraków
12 416 14 56
kontakt@canadarubber.pl

Komentarze

 • Łu.Go. Łu.Go., 20.05.2020r., 11:35:07 Świetne rozwiązanie - szybka naprawa dachu i eliminacja większych kosztów które by powstały przy wymianie całego dachu

Powiązane

Canada Rubber Polska Canada Rubber chłodny dach – termorefleksyjne powłoki dachowe najwyższej jakości

Canada Rubber chłodny dach – termorefleksyjne powłoki dachowe najwyższej jakości Canada Rubber chłodny dach – termorefleksyjne powłoki dachowe najwyższej jakości

Ocieplenie klimatu, gazy cieplarniane, zwiększająca się temperatura powietrza i otoczenia oraz coraz silniejsze promieniowanie słoneczne wpływają negatywnie na nagrzewanie się dachów budynków. Przegrzewanie...

Ocieplenie klimatu, gazy cieplarniane, zwiększająca się temperatura powietrza i otoczenia oraz coraz silniejsze promieniowanie słoneczne wpływają negatywnie na nagrzewanie się dachów budynków. Przegrzewanie dachu degraduje jego warstwę ochronną, a wysoka temperatura może prowadzić do gorszego samopoczucia ludzi i zwierząt, a także zwiększać koszty związane z chłodzeniem pomieszczeń.

Canada Rubber Polska Naprawa pokryć dachowych

Naprawa pokryć dachowych Naprawa pokryć dachowych

Tradycyjny remont dachu pokrytego papą wiąże się z koniecznością zrywania istniejącego pokrycia, co niesie za sobą koszty związane z jego utylizacją, a także naraża odsłonięte elementy konstrukcyjne na...

Tradycyjny remont dachu pokrytego papą wiąże się z koniecznością zrywania istniejącego pokrycia, co niesie za sobą koszty związane z jego utylizacją, a także naraża odsłonięte elementy konstrukcyjne na działanie negatywnych warunków pogodowych. Naprawa przez montaż kolejnych warstw papy oznacza dodatkowe dociążenie dachu, sięgające nawet do 10 kg/m2.

FIX NOW płynna membrana poliuretanowa zbrojona włóknami

FIX NOW płynna membrana poliuretanowa zbrojona włóknami FIX NOW płynna membrana poliuretanowa zbrojona włóknami

Membrana uszczelniająca DROOF 250

Membrana uszczelniająca DROOF 250 Membrana uszczelniająca DROOF 250

Lakier asfaltowy AL 150

Lakier asfaltowy AL 150 Lakier asfaltowy AL 150

Bitum w płynie N 300

Bitum w płynie N 300 Bitum w płynie N 300

Guma w płynie S 700

Guma w płynie S 700 Guma w płynie S 700

Canada Rubber Polska

Canada Rubber Polska Canada Rubber Polska

Canada Rubber Polska - innowacyjne rozwiązania...

Canada Rubber Polska - innowacyjne rozwiązania w zakresie hydroizolacji oraz izolacji natryskowej budynków, tarasów i balkonów. Firma Canada Rubber dostarcza innowacyjne rozwiązania w zakresie hydroizolacji budynków. Naszą domeną są powłoki przeciwwodne – zabezpieczenia hydroizolacyjne. Nasza specjalizacja to izolacje natryskowe dachów...

Wybrane dla Ciebie

Najważniejsze to co w środku »

Najważniejsze to co w środku » Najważniejsze to co w środku »

Okna dachowe z górnym otwieraniem »

Okna dachowe z górnym otwieraniem » Okna dachowe z górnym otwieraniem »

Zima za pasem – ociepl dom profesjonalnie »

Zima za pasem – ociepl dom profesjonalnie » Zima za pasem – ociepl dom profesjonalnie »

Debata "Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii" »

Debata "Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii" » Debata "Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii" »

Wysokiej jakości materiały hydroizolacyjne i termoizolacyjne »

Wysokiej jakości materiały hydroizolacyjne i termoizolacyjne » Wysokiej jakości materiały hydroizolacyjne i termoizolacyjne »

Ekologiczny dach – jak go wykonać? »

Ekologiczny dach – jak go wykonać? » Ekologiczny dach – jak go wykonać? »

Rozwiązanie dla budownictwa w zgodzie z naturą »

Rozwiązanie dla budownictwa w zgodzie z naturą » Rozwiązanie dla budownictwa w zgodzie z naturą »

Gdzie kupić dobre i ciepłe okna? »

Gdzie kupić dobre i ciepłe okna? » Gdzie kupić dobre i ciepłe okna? »

Co w układzie dachowym jest najważniejsze? »

Co w układzie dachowym jest najważniejsze? » Co w układzie dachowym jest najważniejsze? »

Komfort cieplny i zdrowy dom – jak to osiągnąć? »

Komfort cieplny i zdrowy dom – jak to osiągnąć? » Komfort cieplny i zdrowy dom – jak to osiągnąć? »

Bądź przygotowany na zmiany Warunków Technicznych »

Bądź przygotowany na zmiany Warunków Technicznych » Bądź przygotowany na zmiany Warunków Technicznych »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych »

Jakie są cechy dobrej izolacji podłogowej? »

Jakie są cechy dobrej izolacji podłogowej? » Jakie są cechy dobrej izolacji podłogowej? »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

MERCOR SA Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach Bezpieczeństwo pożarowe w modernizowanych budynkach

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane...

Modernizacja obiektów budowlanych to wyzwanie przyszłości, przed którym stanie każdy zarządca i właściciel nieruchomości. Obiekty budowlane muszą być systematycznie oceniane pod kątem zużycia oraz modernizowane do odpowiadających współczesnej wiedzy technicznej standardów. Nie inaczej jest w przypadku rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo pożarowe obiektów.

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

Bauder Polska Sp. z o. o. Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie Nowoczesne rozwiązania na dachy płaskie

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz...

Szczelny dach płaski to gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników budynku oraz pewność wieloletniej i bezawaryjnej trwałości pokrycia. Obecnie od materiałów do izolacji i renowacji dachów wymaga się coraz więcej – powinny być nie tylko wysokiej jakości, ale także przyjazne dla środowiska.

Sopro Polska Sp. z o.o. Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze?

Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze? Renowacja drewnianej podłogi – jak zrobić to dobrze?

Renowacja starej podłogi drewnianej nie należy do łatwych zadań, zwłaszcza jeżeli chcemy na niej ułożyć płytki ceramiczne. Tego typu prace wymagają wiedzy i doświadczenia, ale równie ważny jest dobór odpowiednich...

Renowacja starej podłogi drewnianej nie należy do łatwych zadań, zwłaszcza jeżeli chcemy na niej ułożyć płytki ceramiczne. Tego typu prace wymagają wiedzy i doświadczenia, ale równie ważny jest dobór odpowiednich materiałów.

Fabryka Styropianu ARBET Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań Ocieplenie na ociepleniu – termomodernizacja według nowych wymagań

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności...

W związku z potrzebą renowacji wielu obiektów budowanych przed laty najczęściej przeprowadza się ponowne docieplanie ocieplonych wcześniej ścian zewnętrznych. Wobec obowiązujących obecnie standardów energooszczędności w starych budynkach konieczne jest bowiem zwiększenie izolacyjności przegród lub naprawa istniejącego ocieplenia.

Festool Polska 4 biegi, duża moc, żadnych kompromisów

4 biegi, duża moc, żadnych kompromisów 4 biegi, duża moc, żadnych kompromisów

Dwie nowe, flagowe wkrętarki akumulatorowe firmy Festool, które zastępują sprawdzone modele z poprzednich lat, QUADRIVE PDC i DRC 18/4, noszą nazwę QUADRIVE TPC i TDC 18/4. Oba nowe produkty są wydajne...

Dwie nowe, flagowe wkrętarki akumulatorowe firmy Festool, które zastępują sprawdzone modele z poprzednich lat, QUADRIVE PDC i DRC 18/4, noszą nazwę QUADRIVE TPC i TDC 18/4. Oba nowe produkty są wydajne i wszechstronne, a dzięki 4 biegom perfekcyjnie przystosowane do każdego zastosowania. Dzięki przemyślanej koncepcji zmiany biegów oferują odpowiedni do każdego zastosowania moment obrotowy oraz odpowiednią prędkość obrotową.

Festool Polska Mocne i szyte na miarę elektronarzędzia 18 V

Mocne i szyte na miarę elektronarzędzia 18 V Mocne i szyte na miarę elektronarzędzia 18 V

„Naszym celem jest opracowanie rozwiązań akumulatorowych dostosowanych do potrzeb profesjonalistów” – mówi menedżer produktu Patrick Hitzer.

„Naszym celem jest opracowanie rozwiązań akumulatorowych dostosowanych do potrzeb profesjonalistów” – mówi menedżer produktu Patrick Hitzer.

STYROPMIN Specjalistyczna linia styropianu pod ogrzewanie podłogowe – nowość w ofercie marki Styropmin

Specjalistyczna linia styropianu pod ogrzewanie podłogowe – nowość w ofercie marki Styropmin Specjalistyczna linia styropianu pod ogrzewanie podłogowe – nowość w ofercie marki Styropmin

Firma Styropmin, jako producent odpowiedzialny społecznie, przykłada szczególną wagę do energooszczędności oraz budownictwa zrównoważonego. Badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami prowadzone w specjalistycznych...

Firma Styropmin, jako producent odpowiedzialny społecznie, przykłada szczególną wagę do energooszczędności oraz budownictwa zrównoważonego. Badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami prowadzone w specjalistycznych laboratoriach Styropmin zaowocowały wprowadzeniem na rynek specjalistycznych płyt styropianowych Instal Panel, do izolacji termicznej podłóg na gruncie i stropów międzykondygnacyjnych, które wyróżnia wyjątkowa konstrukcja, ułatwiająca montaż instalacji wodnego ogrzewania podłogowego. W skład...

Rockwool Polska Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo

Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo Fala renowacji szansą na rozwój Polski po pandemii – debata w ramach kampanii Szóste paliwo

Opublikowana w listopadzie 2020 r. strategia na rzecz fali renowacji ma na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. Poprzez zwiększenie wskaźnika renowacji, co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych...

Opublikowana w listopadzie 2020 r. strategia na rzecz fali renowacji ma na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. Poprzez zwiększenie wskaźnika renowacji, co najmniej dwukrotnie w ciągu najbliższych dziesięciu lat, nastąpi poprawa jakości życia osób mieszkających w Europie i zmniejszy się skala emisji gazów cieplarnianych, a także podniesie się poziom ponownego użycia i recyklingu materiałów.

Kärcher Sp. z o.o. Moc możliwości dla branży budowlanej tej jesieni!

Moc możliwości dla branży budowlanej tej jesieni! Moc możliwości dla branży budowlanej tej jesieni!

Branża budowalna dynamicznie się w naszym kraju rozwija. Jest to specyficzny biznes, który wymaga rozwiązań dopasowanych do trudnych, nawet ekstremalnych warunków pracy na budowie. Zdajemy sobie z tego...

Branża budowalna dynamicznie się w naszym kraju rozwija. Jest to specyficzny biznes, który wymaga rozwiązań dopasowanych do trudnych, nawet ekstremalnych warunków pracy na budowie. Zdajemy sobie z tego sprawę. Nasze sprzęty właśnie takie są. Tej jesieni Karcher oferuje budowlańcom swoje najlepsze modele urządzeń w zestawach wraz z akcesoriami, które znacznie zwiększają zakres zastosowań tych maszyn. Oferta Moc możliwości to szeroki wybór urządzeń z bogatym wyposażeniem dodatkowym. Urządzenia wysokociśnieniowe...

mgr inż. Wojciech Adamik Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM Nowoczesne rozwiązania do walki z hałasem – kompozyt AKU-PRTM

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania...

Postęp w budownictwie trwa w najlepsze – nowe domy, fabryki czy też obiekty użyteczności publicznej są wykonywane z materiałów o lepszej izolacyjności termicznej, co przekłada się na mniejsze koszty utrzymania obiektu. Niestety czasem zapomina się o izolacji akustycznej, a wymagania normowe często są niewystarczające. Efektem jest to, że zza ściany słyszymy sąsiada, przeszkadza nam jego włączone radio lub telewizor, a w zakładzie pracy hałas przenika do chronionych pomieszczeń.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.