Izolacje.com.pl

Wykonanie i standardy marki Canada Rubber w opracowaniu o system Silver Roof

Canada Rubber Polska | 2019-05-17
Dach o podłożu z papy bitumicznej po wykonaniu renowacji w systemie Canada Rubber - Silver Roof
Canada Rubber

Dach o podłożu z papy bitumicznej po wykonaniu renowacji w systemie Canada Rubber - Silver Roof


Canada Rubber

System Canada Rubber - Silver Roof opracowano do wykonywania napraw przeciekających pokryć dachowych lub ich renowacji, bez konieczności zrywania istniejących warstw i ich utylizacji czy też kosztownej wymiany całego dachu. Dzięki zastosowaniu tej technologii powierzchnia dachu jest zabezpieczona szczelną, trwałą, bezspoinową, elastyczną membraną bitumiczną oraz finalnie pokryta srebrnym lakierem asfaltowym.

treść sponsorowana

System Canada Rubber - Silver Roof przeznaczony jest do izolacji:

 • dachów płaskich pokrytych papą bitumiczną,
 • dachów płaskich pokrytych blachą,
 • dachów betonowych,
 • piany poliuretanowej zamknięto- i otwartokomórkowej,
 • płyt warstwowych.

Zalety zastosowania systemu Canada Rubber - Silver Roof:

 • system bezspoinowy, eliminujący problem łączeń, które są najczęstszą przyczyną przecieków,
 • membrana systemowa idealnie przylegająca do podłoża, dobrze wulkanizująca się ze starymi powłokami papowymi, blaszanymi i innymi,
 • system elastyczny, pracujący wraz z podłożem, odporny na zmiany temperatur,
 • odporność powłoki na działanie promieniowania UV,
 • zmniejszenie nagrzewania podłoża przez zastosowanie srebrnego lakieru asfaltowego,
 • brak konieczności zrywania istniejącego pokrycia dachowego, co przekłada się na ograniczanie czasu remontu dachu i eliminuje koszty utylizacji,
 • aplikowanie materiałów "na zimno" bez konieczności użycia otwartego ognia.

Dach o podłożu z papy bitumicznej po wykonaniu renowacji w systemie Canada Rubber - Silver Roof.

Przykład zastosowania systemu na dachu płaskim z attykami pokrytym papą bitumiczną

Prace zabezpieczające z wykorzystaniem systemu Canada Rubber - Silver Roof należy wykonywać w zakresie temperatur dodatnich - 10-30°C. Materiałów Canada Rubber nie wolno nanosić podczas opadów atmosferycznych, nie nakłada się ich także na powierzchnie stale wilgotne czy oblodzone. Dowiedz się więcej >>

1. Przygotowanie podłoża

Przed przystąpieniem do prac należy odpowiednio oczyścić papę przy użyciu myjek ciśnieniowych, aż do momentu usunięcia pyłu i kurzu z podłoża. Szczególnie dokładnego czyszczenia wymagają miejsca nierówności podłoża i występujących zastoin. Jeśli nie można użyć myjek, należy dokładnie zamieść lub odkurzyć zabezpieczaną powierzchnię dachu.

Następnie wyznaczamy miejsca napraw koniecznych do wykonania przed aplikacją systemu. W przypadku dużego zawilgocenia dachu należy wstawić kominki wentylacyjne (rys. 1), poprzez nacięcie papy, prawidłowe osadzenie kominka, a następnie uszczelnienie połączenia z podłożem za pomocą Canada Rubber N 500 i geowłókniny. Przy rozmieszczaniu kominków wentylacyjnych stosujemy zasadę: 1 kominek na powierzchnię ok. 10-20 m2 w zależności od stopnia zawilgocenia dachu. Jeżeli podłoże jest stare i zdegradowane, należy usunąć istniejące pęcherze, poprzez ich wycięcie i zabezpieczenie miejsca przy użyciu Canada Rubber N 500 i geowłókniny (rys. 2, 3, 4). Podobnie postępujemy w przypadku zabezpieczenia niewielkich pęknięć papy.

W przypadku mocno zdegradowanej papy, która pozbawiona jest już posypki, bądź widoczna jest jej struktura, zaleca się jej wcześniejsze zagruntowanie przy użyciu gruntu Canada Rubber P 100.

Rys. 1 Rys. 2
Rys. 3 Rys. 4

2. Zabezpieczenie połączeń, kominów i innej infrastruktury dachowej oraz miejsc styku dachu z attykami

W pierwszej kolejności izolujemy połączenia papy oraz miejsca styku ze ścianą, podstawy kominów itp. papą (rys. 5, 6, 7).

Rys. 5 Rys. 6 Rys. 7

Następnie przy pomocy materiału Canada Rubber N 500 oraz geowłókniny o szerokości 10 cm (najczęściej stosowana, istnieje możliwość zastosowania innych szerokości tj. 15, 20 cm) zabezpieczamy wszystkie połączenia papy. Prace te wykonujemy poprzez aplikację pędzlem pierwszej warstwy materiału N 500, umieszczając w niej geowłókninę, wzdłuż naniesionej warstwy, zostawiając po 2-3 cm materiału na jej marginesach (rys. 8). Następnie nanosimy kolejną warstwę N 500, rozprowadzając ją równo po całej długości paska (rys. 9). Zalecamy ucinanie włókniny po każdym metrowym odcinku (rys. 10).

Skontaktuj się z naszymi ekspertami >>

Rys. 8 Rys. 9 Rys. 10

Izolacja częściowa ma na celu zabezpieczenie wszystkich połączeń, podstaw kominów, przejść pion-poziom (attyki) oraz całej infrastruktury stykającej się z podłożem bitumicznym (rys. 11)

Rysunek 11

Rys. 11

3. Aplikacja powłoki bitumicznej Canada Rubber N 500/ S 700 na całej powierzchni dachu

Aplikacja powłoki bitumicznej może odbywać się na dwa sposoby:

 • ręcznie (Canada Rubber N 500)
 • maszynowo (Canada Rubber N 500, Canada Rubber S 700)

Aplikacja ręczna odbywa się przy użyciu wałków lub pędzli (rys. 12). Należy nanieść na całą powierzchnię ilość materiału, zgodną z zalecanym zużyciem. Proces aplikacji jest jednowarstwowy. W przypadku mocno zdegradowanego podłoża, należy nanieść drugą warstwę, pamiętając o konieczności zachowania przerwy technologicznej min. 24 godziny, w zależności od obecnych warunków atmosferycznych, pozwalając powłoce na swobodne wyschnięcie i pełną wulkanizację pierwszej warstwy.

Rys. 12

Aplikacja maszynowa możliwa jest przy użyciu dwóch rodzajów materiałów:

A. Canada Rubber S 700 (dwuskładnikowy)

B. Canada Rubber N 500 (jednoskładnikowy)

A. Canada Rubber S 700

Natrysk powłoki Canada Rubber S 700 możliwy jest tylko stosując maszyny dwuskładnikowe dostępne jedynie u głównego dystrybutora tj. Canada Rubber Polska (rys. 13).

Rysunek 13

Rys. 13

Tej maszyny moga używać jedynie przeszkoleni wykonawcy. Zaletą natrysku dwuskładnikowego jest natychmiastowe odparowanie wody z produktu, tuż po połączeniu z podłożem, dzięki katalizatorowi w postaci CaCl. Tę metodę aplikacji stosuje się podczas niepewnych warunków pogodowych (rys. 14, 15).

Rys. 14 Rys. 15

B. Canada Rubber N 500

Natrysk materiałem jednoskładnikowym Canada Rubber N 500 wykonuje się przy użyciu maszyn wielozadaniowych typu HSS (rys. 16)

Rysunek 16

Rys. 16

Aplikacja powinna być wykonywana w dobrych warunkach pogodowych i temperaturowych zaleconych przez producenta. W okresie 18 godzin od wykonania warstwy bitumicznej warunki atmosferyczne powinny być stabilne - brak opadów. Produkt powinien zostać naniesiony równomiernie.

4. Aplikacja srebrnego lakieru asfaltowego Al 150 (warstwa ostateczna)

Ostatnią warstwę systemu Canada Rubber - Silver Roof stanowi warstwa lakieru Canada Rubber AL 150. Przed rozpoczęciem aplikacji należy dokładnie wymieszać produkt (mieszadło elektryczne) aż do osiągnięcia jednolitej srebrzystej struktury. Lakier można nanosić przy pomocy urządzenia HSS po dobraniu stosownej dyszy lub ręcznie przy pomocy wałków. Lakierem AL 150 należy pokryć całą powierzchnię izolowaną wcześniej gumą w płynie. Lakier należy nakładać ok. 7-14 dni od zakończenia prac z membraną bitumiczną lub wcześniej, jeżeli warunki atmosferyczne będą sprzyjające dla procesu pełnej wulkanizacji gumy. Nałożenie lakieru przedwcześnie, na niezwulkanizowaną powłokę skutkować może jego przebarwieniami lub rozwarstwieniem i popękaniem. Czas schnięcia powłoki zależy od temperatury powietrza i jego wilgotności, w optymalnych warunkach wynosi ok. 5 godzin (rys. 17, 18).

Rys. 17 Rys. 18

Canada Rubber Polska Sp. z o. o.

ul. Rozrywka 1
31-419  Kraków
12 416 14 56
kontakt@canadarubber.pl

Komentarze

 • Łu.Go. Łu.Go., 20.05.2020r., 11:35:07 Świetne rozwiązanie - szybka naprawa dachu i eliminacja większych kosztów które by powstały przy wymianie całego dachu

Powiązane

Canada Rubber Polska Canada Rubber chłodny dach – termorefleksyjne powłoki dachowe najwyższej jakości

Canada Rubber chłodny dach – termorefleksyjne powłoki dachowe najwyższej jakości Canada Rubber chłodny dach – termorefleksyjne powłoki dachowe najwyższej jakości

Ocieplenie klimatu, gazy cieplarniane, zwiększająca się temperatura powietrza i otoczenia oraz coraz silniejsze promieniowanie słoneczne wpływają negatywnie na nagrzewanie się dachów budynków. Przegrzewanie...

Ocieplenie klimatu, gazy cieplarniane, zwiększająca się temperatura powietrza i otoczenia oraz coraz silniejsze promieniowanie słoneczne wpływają negatywnie na nagrzewanie się dachów budynków. Przegrzewanie dachu degraduje jego warstwę ochronną, a wysoka temperatura może prowadzić do gorszego samopoczucia ludzi i zwierząt, a także zwiększać koszty związane z chłodzeniem pomieszczeń.

Canada Rubber Polska Naprawa pokryć dachowych

Naprawa pokryć dachowych Naprawa pokryć dachowych

Tradycyjny remont dachu pokrytego papą wiąże się z koniecznością zrywania istniejącego pokrycia, co niesie za sobą koszty związane z jego utylizacją, a także naraża odsłonięte elementy konstrukcyjne na...

Tradycyjny remont dachu pokrytego papą wiąże się z koniecznością zrywania istniejącego pokrycia, co niesie za sobą koszty związane z jego utylizacją, a także naraża odsłonięte elementy konstrukcyjne na działanie negatywnych warunków pogodowych. Naprawa przez montaż kolejnych warstw papy oznacza dodatkowe dociążenie dachu, sięgające nawet do 10 kg/m2.

FIX NOW płynna membrana poliuretanowa zbrojona włóknami

FIX NOW płynna membrana poliuretanowa zbrojona włóknami FIX NOW płynna membrana poliuretanowa zbrojona włóknami

Membrana uszczelniająca DROOF 250

Membrana uszczelniająca DROOF 250 Membrana uszczelniająca DROOF 250

Lakier asfaltowy AL 150

Lakier asfaltowy AL 150 Lakier asfaltowy AL 150

Bitum w płynie N 300

Bitum w płynie N 300 Bitum w płynie N 300

Guma w płynie S 700

Guma w płynie S 700 Guma w płynie S 700

Canada Rubber Polska

Canada Rubber Polska Canada Rubber Polska

Canada Rubber Polska - innowacyjne rozwiązania...

Canada Rubber Polska - innowacyjne rozwiązania w zakresie hydroizolacji oraz izolacji natryskowej budynków, tarasów i balkonów. Firma Canada Rubber dostarcza innowacyjne rozwiązania w zakresie hydroizolacji budynków. Naszą domeną są powłoki przeciwwodne – zabezpieczenia hydroizolacyjne. Nasza specjalizacja to izolacje natryskowe dachów...

Najnowsze produkty i technologie

MediaMarkt Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję? Laptop na raty – czy warto wybrać tę opcję?

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór...

Zakup nowego laptopa to spory wydatek. Może się zdarzyć, że staniemy przed dylematem: tańszy sprzęt, mniej odpowiadający naszym potrzebom, czy droższy, lepiej je spełniający, ale na raty? Często wybór tańszego rozwiązania, jest pozorną oszczędnością. Niższa efektywność pracy, mniejsza żywotność, nie mówiąc już o ograniczonych parametrach technicznych. Jeśli szukamy sprzętu, który posłuży nam naprawdę długo, dobrze do zakupu laptopa podejść jak do inwestycji - niezależnie, czy kupujemy go przede wszystkim...

PU Polska – Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie Płyty warstwowe PUR/PIR w aspekcie wymagań technicznych stawianych lekkiej obudowie

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do...

Rozwój technologii budowlanej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił oblicze branży w Polsce, umożliwiając szybszą, tańszą i ekologiczną realizację wznoszonych obiektów. Wprowadzając szeroko do branży rewolucyjny i rewelacyjny produkt, jakim jest płyta warstwowa, zmodernizowaliśmy de facto ideę prefabrykacji i zamianę tradycyjnych, mokrych i pracochłonnych technologii wznoszenia budynków z elementów małogabarytowych lub konstrukcji szalunkowych na szybki, suchy montaż gotowych elementów w...

Balex Metal Sp. z o. o. System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

System rynnowy Zenit – orynnowanie premium System rynnowy Zenit – orynnowanie premium

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on...

Wielu inwestorów, wybierając orynnowanie, zwraca wyłącznie uwagę na kolor czy kształt rynien i rur spustowych. Oczywiście estetyka jest ważna, ale nie to jest głównym zadaniem systemu rynnowego. Ma on przede wszystkim bezpiecznie odprowadzać wodę deszczową i roztopową z dachu, a o tym decydują detale. Zadbała o nie firma Balex Metal. System rynnowy Zenit jest dopracowany do perfekcji. Równie świetnie się prezentuje.

BREVIS S.C. Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin Insolio - nawiewnik montowany bez konieczności frezowania szczelin

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego...

Nawiewniki okienne to urządzenia mechaniczne zapewniające stały, a zarazem regulowany dopływ świeżego powietrza bez potrzeby otwierania okien. Ich montaż to jedna z najprostszych metod zapewnienia prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej wywiewnej i hybrydowej (połączenie obu poprzednich typów). Wiele osób rezygnowało z ich instalacji z powodu konieczności ingerencji w konstrukcję ramy okna. Na szczęście to już przeszłość - od kilku lat na rynku dostępne są modele montowane na...

PETRALANA Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG Zastosowanie przeciwogniowe, termiczne, akustyczne – płyty PETRATOP i PETRALAMELA-FG

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury...

PETRATOP i PETRALAMELA-FG to produkty stworzone z myślą o efektywnej izolacji termicznej oraz akustycznej oraz bezpieczeństwie pożarowym garaży i piwnic. Rozwiązanie to zapobiega wymianie wysokiej temperatury z górnych kondygnacji budynków z niską temperaturą, która panuje bliżej gruntu.

VITCAS Polska Sp. z o.o. Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka? Jakich materiałów użyć do izolacji cieplnej kominka?

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala...

Kominek to od lat znany i ceniony element wyposażenia domu. Nie tylko daje ciepło w chłodne wieczory, ale również stwarza niepowtarzalny klimat w pomieszczeniu. Obserwowanie pomarańczowych płomieni pozwala zrelaksować się po ciężkim dniu pracy. Taka aura sprzyja również długim rozmowom w gronie najbliższych. Aby kominek był bezpieczny w użytkowaniu, należy zadbać o jego odpowiednią izolację termiczną. Dlaczego zabezpieczenie kominka jest tak ważne i jakich materiałów izolacyjnych użyć? Na te pytania...

Recticel Insulation Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz Płyty termoizolacyjne EUROTHANE G – efektywne docieplenie budynku od wewnątrz

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli....

Termomodernizacja jest jednym z podstawowych zadań podejmowanych w ramach modernizacji budynków. W odniesieniu do ścian docieplenie wykonuje się od zewnątrz, zgodnie z podstawowymi zasadami fizyki budowli. Czasami jednak nie ma możliwości wykonania docieplenia na fasadach, np. na budynkach zabytkowych, obiektach z utrudnionym dostępem do elewacji czy na budynkach usytuowanych w granicy. W wielu takich przypadkach jest jednak możliwe wykonanie docieplenia ścian od wewnątrz.

Ocmer Jak wygląda budowa hali magazynowej?

Jak wygląda budowa hali magazynowej? Jak wygląda budowa hali magazynowej?

Budowa obiektu halowego to wieloetapowy proces, w którym każdy krok musi zostać precyzyjnie zaplanowany i umiejscowiony w czasie. Jak wyglądają kolejne fazy takiego przedsięwzięcia? Wyjaśniamy, jak przebiega...

Budowa obiektu halowego to wieloetapowy proces, w którym każdy krok musi zostać precyzyjnie zaplanowany i umiejscowiony w czasie. Jak wyglądają kolejne fazy takiego przedsięwzięcia? Wyjaśniamy, jak przebiega budowa hali magazynowej i z jakich etapów składa się cały proces.

Parati Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć

Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć Płyta fundamentowa i jej zalety – wszystko, co trzeba wiedzieć

Budowa domu jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym od inwestora podjęcia wielu decyzji, bezpośrednio przekładających się na efekt. Dokłada on wszelkich starań, żeby budynek był w pełni funkcjonalny,...

Budowa domu jest zadaniem niezwykle trudnym, wymagającym od inwestora podjęcia wielu decyzji, bezpośrednio przekładających się na efekt. Dokłada on wszelkich starań, żeby budynek był w pełni funkcjonalny, wygodny oraz wytrzymały. A jak pokazuje praktyka, aby osiągnąć ten cel, należy rozpocząć od podstaw. Właśnie to zagwarantuje nam solidna płyta fundamentowa.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.