Izolacje.com.pl

Hydroizolacja betonowych zbrojonych konstrukcji dachów płaskich i zielonych

Alpha Dam | 2019-01-25

W Polsce większość dachów płaskich zbudowana jest w systemie tradycyjnym lub odwróconym (np. dach balastowy, zielony) z użyciem zbrojonego betonu, który znany jest z porów lub przewodów kapilarnych.

treść sponsorowana

W zależności od zaprojektowanej wytrzymałości, gęstości i technik instalacji liczba porów może być różna. Pory te są wzajemnie połączone w betonie i woda przenika przez takie przewody włosowate wspomagane działaniem osmotycznym.

Wiadomo, że beton jest z natury słaby w napięciu, pęknięcia i puste przestrzenie mogą się również tworzyć z powodu rozszerzalności cieplnej, skurczu i napięć. W rezultacie woda przechodzi przez te puste przestrzenie. Ze względu na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych konieczne jest więc uszczelnienie dachu, aby był wodoszczelny.

PROJEKTOWANIE I KONSTRUKCJA DACHU PŁASKIEGO

Odpowiednia konstrukcja spadów w płaskim dachu jest niezbędnym czynnikiem w ogólnym odwodnieniu dachu. Spadki tworzą ścieżki przepływu, aby skierować odprowadzaną wodę deszczową z dachu do odpowiednich punktów wyładowczych. Konieczne jest jak najszybsze oczyszczanie wody powierzchniowej z płaskiego dachu, aby uniknąć zastojów lub stagnacji wody na dachu, co niekoniecznie dotyczy dachów zielonych. Dachy zielone są bowiem wykonane ze specjalnych warstw ponad hydroizolacją, które umożliwiają retencjonowanie wody.

Zastoiny wody na płaskim dachu są podstawową przyczyną niedogodności, ponieważ zmienność temperatury między mokrymi a suchymi obszarami dachu może powodować różny przepływ ciepła. Wraz z gromadzeniem się kwasów pozostających po odparowaniu deszczu spowodowałoby to uszkodzenie na powierzchni dachu. Aby tego uniknąć, dobrą praktyką jest zastosowanie elastycznej membrany AlphaThor odpornej na działanie warunków atmosferycznych, kwasów i zasad. Warto zwrócić uwagę, że minimalny spadek połaci wynoszący 2% pomoże zapobiec zaleganiu wody. Dowiedz się więcej >>

Podczas budowy należy przedsięwziąć środki ostrożności, aby zapobiec uwięzieniu nadmiernej wilgoci między wzmocnioną konstrukcją stropową a membraną. Jest to jeden z najczęstszych problemów związanych z uszczelnieniem dachu płaskiego. Duża ilość pary wodnej może wyparować z betonu zbrojonego lub z mokrego jastrychu. Po ułożeniu membrany hydroizolacyjnej wysychanie płyty strukturalnej odbywa się głównie od spodu pokładu.

Wentylacja krzyżowa pod stropem jest zwykle dość ograniczona ze względu na wzniesione ściany działowe. Każda uwięziona wilgoć poddana większemu działaniu promieni słonecznych będzie pochodzić z oparów, które będą wywierać wpływ na powierzchnię bezpośrednio pod membraną hydroizolacyjną. Jeśli ciśnienie pary nie zostanie uwolnione lub wystarczająco wydmuchane, będzie narastać, tworząc pęcherz na samej membranie, a także resztkową wilgoć na spodniej stronie dachu. W przypadku gdy będzie zastosowana tradycyjna papa bitumiczna, ulegnie ona nieodwracalnemu rozciągnięciu i uszkodzeniu, a późniejsze chłodzenie nie spowoduje powrotu „kieszeni powietrznej” do pierwotnego rozmiaru. W związku z tym, jeśli nie można uzyskać suchej powierzchni w rozsądnym czasie, należy odłożyć na później adhezję membrany lub rozważyć alternatywną metodę układania.

SYSTEMY MEMBRAN DACHOWYCH

Membrana hydroizolacyjna jest uważana za najważniejszy element systemu pokryć dachowych, ponieważ jest głównym materiałem służącym do zatrzymywania wody z budynku. Dlatego wybór odpowiedniej hydroizolacji ma istotne znaczenie dla żywotności dachu:

  • Płynne membrany – nakłada się je na miejscu w postaci płynnej, która może się osadzać i formować w membranę nieprzepuszczalną dla wody. Płynne membrany są półelastyczne, łatwe do zastosowania, pokrywania detali, konserwacji i naprawy. Konieczna jest jednak szczególna dokładność podczas nakładania, zwłaszcza w celu zapewnienia odpowiedniego utwardzenia preparatu, stałej grubości i równomiernego zastosowania.
    Ponieważ membrany nakładane płynnie nie są bardzo elastyczne i nie przenikają przez szczeliny, dobrą praktyką jest mocowanie luźnej membrany na szczeliny dylatacyjne oraz ruchome budynku.
  • Wstępnie uformowane membrany arkuszowe – jednym z pierwszych rodzajów wstępnie uformowanych membran są membrany bitumiczne, tzw. papy instalowane uciążliwą techniką ciepła pochodzącego z otwartego ognia. Ten modyfikowany produkt asfaltowy jest związany z tkaniną o wysokiej wytrzymałości (z poliestru lub włókna szklanego) i wytwarza się ją w postaci zwojów. Niektóre z tych produktów modyfikuje się polimerami w celu zwiększenia ich elastyczności. Pomimo tych modyfikacji są one zbudowane głównie z bitumów, które nie są odporne na długotrwałe działanie warunki atmosferyczne i wymagają stałej konserwacji.

Innym rodzajem wstępnie uformowanych membran są wykonane z polichlorku winylu (PVC). Chociaż PVC jest twardą żywicą, do zastosowania jako membrany dachowe jest modyfikowany przez dodanie plastyfikatorów, aby uczynić go bardziej elastycznym i giętkim. Membrany PVC są wytwarzane głównie w procesie kalandrowania lub wytłaczania. W procesie kalandrowania do membrany zwykle wprowadza się warstwę wzmacniającą z włókna szklanego lub siatki poliestrowej, aby zapewnić większą wytrzymałość i stabilność wymiarową. Poddana działaniu warunków atmosferycznych pozbywa się plastyfikatorów, staje się twarda i nieodporna na działanie UV. Dodatkowo w przypadku niskiej temperatury twardnieje, stając się podatna na pęknięcia, a tym samym nieszczelna (FOT. 1).  

FOT. 1 Zużyta membrana PCV

FOT. 1 Zużyta membrana PCV

Dzięki wykorzystaniu zaawansowanej wiedzy inżynierii materiałów polimerowych, powstała najnowsza generacja materiałów do izolacji budynków. Współcześnie folie budowlane zastępowane są membranami High-Tech, a tradycyjne papy – systemami High-End.

AlphaThor to trójwarstwowa membrana, której wierzchnią i spodnią warstwę stanowi kauczuk EPDM, zbrojony siatką z włókna szklanego. Całość tworzy trwałą, miękką, odporną na czynniki atmosferyczne oraz działanie promieniowania UV i ozonu warstwę.

AlphaThor można układać na każdym rodzaju podłoża. Montaż może odbywać się w systemie balastowym, mechanicznym, klejonym. Dzięki temu produktowi każdy wykonawca i projektant będzie mógł dopasować i wykorzystać najbardziej optymalny sposób hydroizolacji.

DOBRE PRAKTYKI MONTAŻOWE DLA WSTĘPNIE UFORMOWANEJ MEMBRANY ALPHATHOR

Wzdłuż krawędzi, pionów i przejść rury odpowietrzającej, membrana AlphaThor jest zwykle przedłużona nad poziom min. 150 mm powyżej gotowego poziomu dachu i odpowiednio ułożona zakładem na rogach.

Dobrą praktyką jest formowanie rowka na ścianie, aby krawędź membrany AlphaThor mogła zostać „włożona” w rowek, przy czym rowek na ścianie parapetowej i membrana kończąca się w pozycji poziomej mogą zapobiegać przedostawaniu się wodzy i spływaniu jej po powierzchni ściany, a także jej przesączaniu przez ewentualne połączenie między membraną a powierzchnią ściany.

Do zakończenia membrany ­AlphaThor przy ścianie parapetowej używa się specjalnej listwy aluminiowej. Najpierw można przykleić membranę ­AlphaThor do ściany na przykład taśmą APP40H, a następnie wzmocnić połączenie przez przykręcenie listwy aluminiowej do ściany przy krawędzi membrany. Na koniec połączenie to może być doszczelnione specjalnym uszczelniaczem do EPDM (FOT. 2).

FOT. 2 Przejście membrany na ścianę

FOT. 2 Przejście membrany na ścianę

Wszystkie narożniki wewnętrzne i zewnętrzne należy dodatkowo wzmocnić za pomocą prefabrykowanych elementów narożnych (FOT. 3).

FOT. 3 Uszczelnienie narożników prefabrykowanymi elementami

FOT. 3 Uszczelnienie narożników prefabrykowanymi elementami

W celu poprawy penetracji rur dobrą praktyką jest stosowanie dodatkowej części membrany AlphaThor NZB do mostkowania pomiędzy membraną poziomą a pionową, aby zapobiec przesączaniu się wody na słabym złączu rury/płyty (FOT. 4–5).

FOT. 4 Uszczelnienie kominka wentylacyjnego FOT. 5 Wpust dachowy z pierścieniem zaciskowym

PODSUMOWANIE

Właściwe zaprojektowanie spadków w płaskich dachach żelbetowych ma kluczowe znaczenie dla tworzenia ścieżek przepływu wody do odpowiednich punktów zrzutowych. Aby dach był skuteczny, woda powierzchniowa powinna być szybko usuwana bez powstawania zastoin. Następnie ważne jest, aby wybrać odpowiednią membranę hydroizolacyjną. Ponieważ dach jest stale narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i deszczu, może wystąpić długotrwałe obciążenie termiczne, które wpłynie na jego właściwości fizyczne i wydajność.

Membrana EPDM AlphaThor - zobacz jak skutecznie wykonać hydroizolacje tarasów, balkonów i dachów. Obejrzyj film >>

Wstępnie uformowane membrany hydroizolacyjne EPDM AlphaThor będą bardziej skuteczne niż membrany nakładane na płyn, ponieważ lepiej przenoszą naprężenia pomiędzy szczelinami. Ponadto są bardziej odporne na działanie warunków atmosferycznych, jak promieniowanie UV czy zmienność temperatury. Dlatego AlphaThor ma zastosowanie zarówno do pokryć dachów nowych, jak i do renowacji starych pokryć z pap, folii PVC i membran. Zastosowane komponenty są obojętne chemicznie i nie wchodzą w reakcję z innymi materiałami budowlanymi stosowanymi do wykonywania pokryć dachowych. Nie ma więc przeszkód w projektowaniu dowolnych warstw dachu, a stosowanie powłok rozdzielających pokrycie EPDM AlphaThor od podłoża jest zbędne.

Alpha Dam sp. z o.o.
87-207 Dębowa Łąka 45
tel.: 56 646 20 07
info@alphadam.com
www.alphadam.com

Komentarze

  • Barcysia Barcysia, 08.01.2020r., 12:53:52 Dachy zielone to moim zdaniem przyszłość na budynkach dużych miast, gdzie pasów zieleni i samej zieleni jak na lekarstwo... :/
  • smolicki smolicki, 17.04.2020r., 13:40:53 @Barcysia marzą mi się takie zielone miasta :)

Wybrane dla Ciebie

Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia

Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia

Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu:

Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu: Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu:

Wszystko na temat dachów »

Wszystko na temat dachów » Wszystko na temat dachów »

Znajdź swój kierunek

Znajdź swój kierunek Znajdź swój kierunek

Kompletne systemy dociepleń POLSTYR

Kompletne systemy dociepleń POLSTYR Kompletne systemy dociepleń POLSTYR

Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Jest nowa receptura hydroizolacji! » Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Kiedy fotowoltaika się opłaca? Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Budownictwo przyszłości

Budownictwo przyszłości Budownictwo przyszłości

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Skuteczna izolacja dachu płaskiego » Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

Stropy.pl Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy w budynkach pełnią elementarne funkcje oddzielania kondygnacji oraz przenoszenia obciążeń własnych i użytkowych, jak również warstw podłogowych i ścian działowych. Współczesny rynek budowlany oczekuje...

Stropy w budynkach pełnią elementarne funkcje oddzielania kondygnacji oraz przenoszenia obciążeń własnych i użytkowych, jak również warstw podłogowych i ścian działowych. Współczesny rynek budowlany oczekuje jednak czegoś więcej, systemów stropowych ułatwiających i przyspieszających proces budowlany, zestandaryzowanych, o niskim koszcie inwestycyjnym, wysokich parametrach technicznych, zdrowych i ekologicznych. Do takich rozwiązań należą stropy panelowe.

Festool Polska Festool stawia na FSCTM

Festool stawia na FSCTM Festool stawia na FSCTM

Jako jeden z pierwszych producentów elektronarzędzi Festool zaangażował się w ochronę lasów i pozyskiwanych z nich surowców. To istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, w którym wybrane produkty...

Jako jeden z pierwszych producentów elektronarzędzi Festool zaangażował się w ochronę lasów i pozyskiwanych z nich surowców. To istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, w którym wybrane produkty tej marki z powodzeniem uzyskały certyfikację FSC.

Balex Metal Sp. z o. o. Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja

Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja

Płyty ścienne z rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej od momentu pojawienia się na rynku uznane zostały za doskonały materiał termoizolacyjny. Budownictwo stale się rozwija i dzisiaj nie są już nowością,...

Płyty ścienne z rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej od momentu pojawienia się na rynku uznane zostały za doskonały materiał termoizolacyjny. Budownictwo stale się rozwija i dzisiaj nie są już nowością, jednak producenci nie spoczęli na laurach i wciąż udoskonalają swoje produkty, na nowo dopasowując do potrzeb inwestorów. Firma Balex Metal oferuje ekonomiczną wersję – płytę ścienną PIR Light.

merXu Bogata oferta firmy KIM na merXu

Bogata oferta firmy KIM na merXu Bogata oferta firmy KIM na merXu

Stan surowy budynku to etap, na którym wykonane są roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje poziome i pionowe, a także izolacje wodne i przeciwwilgociowe. Może również obejmować wykonanie prac ociepleniowych...

Stan surowy budynku to etap, na którym wykonane są roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje poziome i pionowe, a także izolacje wodne i przeciwwilgociowe. Może również obejmować wykonanie prac ociepleniowych oraz ślusarskich i stolarskich. Wykorzystane do tego materiały ścienne, systemy elewacyjne czy izolacje termiczne, jak również produkty chemii budowlanej, takie jak tynki, kleje, hydroizolacje i uszczelniacze, powinny być dobre jakościowo, jak również odpowiednio dobrane do przeznaczenia obiektu...

FOAMGLAS® Building Poland Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS®

Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS® Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS®

Stare porzekadło mówi, że tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Niestety w przypadku ekip wykonawczych sprawa bywa bardziej skomplikowana, a niedostępność lub długi oczekiwania na materiały izolacyjne...

Stare porzekadło mówi, że tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Niestety w przypadku ekip wykonawczych sprawa bywa bardziej skomplikowana, a niedostępność lub długi oczekiwania na materiały izolacyjne mogą być niemałym utrudnieniem. W takiej sytuacji warto rozważyć rozwiązania specjalistyczne, które są na wyciągnięcie ręki, a przy tym oferują wymierne korzyści.

PU Polska - Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane

Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane

Prefabrykacja elementów budowlanych oznacza produkcję gotowych, często wielkowymiarowych elementów sposobem przemysłowym poza miejscem wbudowania. Ideą prefabrykacji jest ich wytwarzanie w warunkach niezależnych...

Prefabrykacja elementów budowlanych oznacza produkcję gotowych, często wielkowymiarowych elementów sposobem przemysłowym poza miejscem wbudowania. Ideą prefabrykacji jest ich wytwarzanie w warunkach niezależnych od warunków atmosferycznych w powtarzalnym procesie zapewniającym możliwość kontroli parametrów produkcji i stabilnego, najwyższego poziomu dopuszczalnych odchyłek wykraczających daleko poza możliwości realizacyjne na placu budowy. Taki model wznoszenia obiektów przenosi zasadniczo zaangażowanie...

obido.pl W jaki sposób ocieplić poddasze?

W jaki sposób ocieplić poddasze? W jaki sposób ocieplić poddasze?

Posiadasz dom z poddaszem i zastanawiasz się jak je ocieplić? Odpowiednia izolacja poddasza wpłynie na zatrzymanie ciepła w całym domu, ale także stworzy w pełni użyteczną powierzchnię, którą będzie można...

Posiadasz dom z poddaszem i zastanawiasz się jak je ocieplić? Odpowiednia izolacja poddasza wpłynie na zatrzymanie ciepła w całym domu, ale także stworzy w pełni użyteczną powierzchnię, którą będzie można zagospodarować jako dodatkową sypialnię lub domowe biuro. Jaki materiał wybrać, aby skutecznie i na lata ocieplić poddasze? Podpowiadamy.

SUEZ Izolacje Budowlane Spadki styropianowe na dachu płaskim

Spadki styropianowe na dachu płaskim Spadki styropianowe na dachu płaskim

Nowoczesny wygląd budynku, brak skosów, nowe możliwości aranżacyjne – zalet dachu płaskiego jest wiele. Jego zastosowanie powinno jednak iść w parze z dbałością o dobre rozwiązania technologiczne. Jednym...

Nowoczesny wygląd budynku, brak skosów, nowe możliwości aranżacyjne – zalet dachu płaskiego jest wiele. Jego zastosowanie powinno jednak iść w parze z dbałością o dobre rozwiązania technologiczne. Jednym z nich są spadki styropianowe. Umożliwiają one właściwe odprowadzanie wody i dają dodatkową warstwę docieplenia.

SUEZ Izolacje Budowlane Badanie szczelności dachu

Badanie szczelności dachu Badanie szczelności dachu

Dach nad głową to nie tylko metafora. To jeden z najważniejszych elementów budynku. Nieszczelny może spowodować spore problemy. Remont pomieszczeń, do których dostanie się woda poprzez nieszczelności,...

Dach nad głową to nie tylko metafora. To jeden z najważniejszych elementów budynku. Nieszczelny może spowodować spore problemy. Remont pomieszczeń, do których dostanie się woda poprzez nieszczelności, jest zawsze skomplikowany i kosztowny. Dlatego tak istotne jest kontrolowanie stanu dachu. To nie tylko gwarancja bezpieczeństwa, ale też spokój finansowy.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.