Izolacje.com.pl

Taśmy elastyczne wklejane do przeciwwodnych uszczelnień dylatacji

mgr Jacek Sawicki | 2009-01-28
Grace

Grace

Sposoby wykonywania przeciwwodnych uszczelnień przerw roboczych, szczelin dylatacyjnych (dylatacji) i pęknięć w konstrukcjach monolitycznych wykonanych z żelbetu, betonu, materiałów ceramicznych, stali itp. z użyciem taśm elastycznych wklejanych są powszechne w budownictwie ogólnym i hydrotechnicznym. Skutecznie spełniają one swoje zadania pod warunkiem przestrzegania zaleceń systemodawców.

Zobacz także

MARMA POLSKIE FOLIE SP. Z O.O. Membrana paroprzepuszczalna wstępnego krycia dla trwałości i energetyczności budynku

Membrana paroprzepuszczalna wstępnego krycia dla trwałości i energetyczności budynku Membrana paroprzepuszczalna wstępnego krycia dla trwałości i energetyczności budynku

Czas wysychania budynku po zakończeniu budowy może wynosić kilka lat. Dodatkowo, za sprawą zmieniających się temperatur, nieustannie mamy do czynienia z gromadzącą się w konstrukcji budynku wilgocią. Pomocna...

Czas wysychania budynku po zakończeniu budowy może wynosić kilka lat. Dodatkowo, za sprawą zmieniających się temperatur, nieustannie mamy do czynienia z gromadzącą się w konstrukcji budynku wilgocią. Pomocna jest w tym wypadku membrana paroprzepuszczalna, dzięki której można odprowadzić wilgoć poza budynek. Wśród zabezpieczeń dachowych ogromną popularnością cieszy się membrana wstępnego krycia (MWK), która umożliwia właściwą dyfuzję pary wodnej z termoizolacji, a także dodatkowo uszczelnia pokrycie...

GERARD AHI Roofing Kft. Oddział w Polsce Sp. z o.o. | RTG Roof Tile Group Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny Dach marzeń: stylowy, nowoczesny i wyjątkowo odporny

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Czy chciałbyś mieć elegancki, nowoczesny dach, o niepowtarzalnym antracytowym kolorze, który zapewni Twojemu domowi najlepszą ochronę?

Seban Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone

Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone Nowoczesne membrany hydroizolacyjne – rozwiązania na dachy płaskie i zielone

Współczesne budownictwo kładzie coraz większy nacisk na energooszczędność i poprawę efektywności energetycznej obiektów. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energię, projektanci, architekci i inwestorzy...

Współczesne budownictwo kładzie coraz większy nacisk na energooszczędność i poprawę efektywności energetycznej obiektów. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie budynków na energię, projektanci, architekci i inwestorzy chętniej stosują technologie korzystające z energii odnawialnej.

Taśmy stosowane do prac uszczelniających muszą mieć wymaganą w warunkach klimatycznych i eksploatacyjnych wodoszczelność oraz właściwości techniczne gwarantujące ich ciągłą i efektywną pracę. Powinny więc charakteryzować się następującymi właściwościami:

 • elastycznością, która zapewnia przejmowanie ruchów występujących w szczelinach ruchomych (odpowiednią wytrzymałość mechaniczną na rozciąganie, zerwanie i rozdzieranie),
 • odpornością chemiczno-biologiczną na procesy starzenia i degradację w warunkach eksploatacyjnych (np. na działanie promieni UV, różnych czynników atmosferycznych, hydrolizę, oddziaływanie bitumów, wpływ drobnoustrojów, zanieczyszczoną wodę i czynniki agresywne obecne w warunkach budowy, takie jak oleje i bitumy), a także na łączne oddziaływanie wymienionych czynników.

Spełnienie takich wymogów jest możliwe dzięki zastosowaniu tworzyw w procesie produkcji – elastomerów termoplastycznych, np. tereftalatu TPE (odmiana polietylenu), modyfikowanych bitumów itp. Taśmy wyprodukowane z użyciem tworzyw mogą mieć postać:

 • taśm samoprzylepnych (fabrycznie powlekanych środkami klejącymi) – z uwagi na ich specyfikę mają one jednak ograniczone zastosowanie i ich przeznaczeniem jest głównie ochrona przeciwwilgociowa,
 • taśm wklejanych – mocuje się je na zabezpieczanych powierzchniach uszczelnianych stref z użyciem specjalnie dobieranych klejów tworzących odpowiednio wytrzymałą spoinę na styku taśmy z podłożem, która zapewnia połączeniu hydroszczelność.

W tym segmencie mieszczą się również taśmy samoprzylepne wklejane zawierające warstwę kleju pokrytego przekładką – folią ochronną/papierem ochronnym (składnik A), z których przy montażu sukcesywnie jest usuwana przekładka, by odsłoniętą stronę z klejem przykładać na podłoże powlekane warstwą kleju (składnik B). W dalszej fazie prac obie warstwy kleju starannie są dociskane i na skutek reakcji chemicznych zachodzących między składnikami warstw dochodzi do tworzenia się wodoodpornej (odpornej także na ciśnienie wody) spoiny roboczej.

Takie kleje zawierają przeważnie żywice epoksydowe, ewentualnie bitumy. Sposób klejenia do podłoża przeprowadza się według ustalonych procedur zgodnych z zaleceniami systemodawców. W zależności od przyjętego rozwiązania taśmy mogą być klejone z podłożem jedno- i dwustronnie (np. przy łączeniach obiektów istniejących z nowo budowanymi).

Skuteczność łączenia zależy od zachowania zgodności systemu, tzn. od tego, czy elementy klejone i kleje są kompatybilne i w takim układzie dopuszczone do stosowania na podstawie odpowiednich aprobat technicznych w zakresach wskazanych w zapisach. Z uwagi na rozmaite uwarunkowania budów wykonawcy mają do dyspozycji zróżnicowany asortyment takich taśm i systemów uszczelniających opartych na wymienionych zasadach działania, a dobór może być dokonywany również pod względem ich długości i szerokości.

Obok taśm o wyglądzie standardowych pasów występują tu także membrany, taśmy profilowane (w tym także służące do obustronnego zabetonowywania w nowo wykonywanych konstrukcjach), a nawet manszety (opaski uszczelniające przejścia rurowe). W dalszej części artykułu takie elementy określane są terminem „taśmy” i odnoszą się do taśm wklejanych.

Technologie z użyciem omawianych taśm zamykają całokształt zabiegów hydroizolacyjnych konstrukcji budowli. Jest to sposób na szybkie, skuteczne i trwałe uszczelnienia słabych technologicznie miejsc występujących zwłaszcza w podłożach wykonanych z betonów wodoszczelnych i odpornych na ciśnienie wody (obecnych w tzw. technologiach „białej wanny”).

Z takich betonów zwykle wylewane są płyty denne, ściany stropowe, a niekiedy płyty stropowe, które mogą być posadowione poniżej poziomu lustra wód gruntowych. Wylane elementy spełniają wówczas w konstrukcji rolę nośną i hydrouszczelniającą. Taśmy umiejscowione na dylatacjach przegród zapobiegają przenikaniu wody do środka obiektu w częściach obiektów posadowionych poniżej wód gruntowych (w szczególności dotyczy to stref piwnic, garaży i parkingów podziemnych, tuneli itp.), a w dylatacjach obiektów hydrotechnicznych przeciwdziałają możliwym wyciekom na zewnątrz (np. ze zbiorników retencyjnych i ppoż., oczyszczalni ścieków, niecek basenów kąpielowych itp.).

Z taśm korzysta się na wypadek stanów awaryjnych w tych strefach konstrukcji, gdzie dochodzi lub może dochodzić do przesączeń i podcieków wody, a także przy naprawach zaistniałych pęknięć, przy niektórych robotach uszczelniających w pomieszczeniach mokrych na stykach przegród poziomych i pionowych, przy przebudowach, adaptacji itp.

Za pomocą taśm skutecznie można likwidować podcieki występujące zarówno przy wodzie bezciśnieniowej, jak i mającej określone ciśnienie hydrostatyczne. Do typowych obszarów ich zastosowań należą szczeliny dylatacyjne oraz wszelkie złącza konstrukcyjne i montażowe w przegrodach zewnętrznych, strefy fundamentów, posadzek na  gruncie, ścian piwnic i podpiwniczeń pozostających w stałym kontakcie z ziemią, płyt tarasów, loggi i balkonów, stropodachów (szczególnie krawędzie i załamania połaci oraz miejsca styku pokrycia z elementami wystającymi ponad dach, np. ze ściankami „jaskółek” lub kominami), obiektach mostowych i tunelowych, budowlach hydrotechnicznych.

Uszczelnienia takie pomocne są niekiedy przy robotach wykończeniowych prowadzonych wewnątrz budynków (np. uszczelnieniach przy posadzkach w pomieszczeniach wilgotnych, takich jak łazienki, toalety, pralnie, w strefach mokrych, uszczelnieniach niecek basenowych, natrysków), robotach związanych z przeróbkami, gdzie nie opłaca się stosować innych rozwiązań.

W zależności od umiejscowienia, zgodnie z zaleceniami systemodawców, dobiera się odpowiednie grubości taśm i szerokości zakładek klejenia, z zachowaniem po obu stronach wymaganych szerokości roboczych zakładek tworzących klejone spoiny. W strefie centralnej konieczne jest pozostawienie niezaklejonego naddatku, który w eksploatacji będzie kompensował zakresy pracy dylatacji ruchowych (zmiany szerokości szczelin). Miejsca zamocowania wymagają ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi zgodnie z zaleceniami montażowymi.

Stosowanie taśm wklejanych

O skuteczności taśm w strefach dylatacyjnych decyduje wiele czynników, jednak najważniejsze – pod warunkiem zastosowania materiałów o wymaganej jakości – to poprawność i staranność wykonania wszystkich faz montażu izolacji, którymi są:

 • trafne rozpoznanie stanu technicznego podłoża i jego przygotowanie do fazy klejenia,
 • klejenie wykonane zgodnie ze wskazaniami systemodawcy wraz z właściwie wykonanymi operacjami łączenia taśm (spawania zakładkowego),
 • poprawność zabezpieczenia uszczelnionych stref przed uszkodzeniami w trakcie eksploatacji.

Określenie stanu podłoża i jego przygotowanie

Jakość podłoża decyduje o stanie technicznym uszczelnianej spoiny, a tym samym – o jej wodoszczelności. Przecieki wody mogą być następstwem braku właściwości hydroizolacyjnych struktury podłoża, słabej jakości jego powierzchni, nierówności płaszczyzny oraz niekorzystnych warunków cieplno-wilgotnościowych w podłożu i otoczeniu w fazie montażu.

Brak właściwości hydroizolacyjnych struktury podłoża

Jeśli stan podłoża nie został właściwie rozpoznany i zastosowane uszczelnienie nie jest wodoszczelne, pomocne może być dodatkowe uszczelnienie. Można do tych celów zastosować np. elastyczne, cienkowarstwowe mineralne (polimerowo-cementowe) zaprawy uszczelniające (znane też pod nazwą mikrozapraw lub szlamów), które dzięki  odpowiednio dobieranym składnikom podnoszą skuteczność działań uszczelniających nawet przy niewielkich grubościach warstw, a przy okazji mostkują obecne w podłożu mikropęknięcia i rysy.

Znane są też rozwiązania wykorzystujące zaprawy żywiczne itp. Zaprawy zawierające polimerocementy charakteryzują się łatwością rozprowadzenia na podłożu, dobrą przyczepnością i skuteczną penetracją drobin w jego struktury oraz odpornością na ryzyko powstawania spękań (eliminują niekorzystne zjawisko skurczu typowego dla zwykłych zapraw). Ich dodatkowym atutem może być też możliwość nanoszenia na wilgotne podłoża, co nie zawsze jest skuteczne przy zastosowaniu alternatywnych sposobów (np. przeciwwodnych izolacji bitumicznych).

Słaba jakość powierzchni podłoża

Utrata wodoodporności podłoża w strefie naklejanych taśm objawia się wyciekami o różnym natężeniu, które mogą dać o sobie znać natychmiast albo w bliżej nieokreślonych odstępach czasu. Z tych powodów powierzchnia podłoża w takich strefach nie powinna zawierać substancji zmniejszających jej przyczepność do technologicznych spoin z taśmą (np. luźnych cząstek betonu, drobin kurzu i brudu, zaoliwień, zatłuszczeń itp.).

Poprawa przyczepności podłoża w strefie klejenia musi być zgodna z zaleceniami systemodawców. Zazwyczaj należy starannie usunąć wszelkie zanieczyszczenia, które mogą wpłynąć negatywnie na trwałość i wodoszczelność spoiny. Niekiedy podłoże wymaga gruntowania (impregnacji i wzmacniania).

Nierówności płaszczyzny

Podłoże powinno być wyrównane w stopniu zapewniającym naklejanej taśmie możliwie naturalne przyleganie do podłoża bez konieczności stosowania dodatkowych docisków. W razie potrzeby korzysta się z metod reprofilacyjnych mechanicznych (np. szlifuje powierzchnię) i/lub naprawczych zapraw wyrównawczych.

Niekorzystne warunki cieplno-wilgotnościowe w podłożu i otoczeniu w fazie montażu

Warunki cieplno-wilgotnościowe towarzyszące pracom montażowym, czyli wartości temperatur podłoża, otoczenia i użytych środków klejących oraz stopień wilgotności podłoża i powietrza, determinują jakość spoiny, w szczególności jej wiązanie z klejonymi warstwami oraz czas niezbędny do uzyskania pełnej wytrzymałości hydroizolacyjnej spoiny. W celu optymalizacji prac uszczelniających należy przestrzegać zaleceń systemodawców. W szczególności w pracach montażowych muszą być zachowane minimalne wartości wymagań hydrotermicznych dla podłoża, otoczenia i klejów zawarte w kartach technicznych produktów. Sposób przygotowania podłoża zależy od rodzaju zastosowanej technologii systemu wklejanych taśm.

Faza wklejania taśmy w podłoże

Do wklejania taśmy uszczelniającej w podłoże – w zależności od jej rodzaju i przyjętego rozwiązania – stosowane są elastyczne szlamy uszczelniające, 1- i 2-komponentowe masy bitumiczne (KBM), kleje żywiczne, poliuretanowe, bezrozpuszczalnikowe kleje reaktywne itp., ewentualnie wspomniane wcześniej środki klejące użyte w systemach taśm samoprzylepnych wklejanych. W założeniu należy przyjąć, że przy doborze rodzaju taśmy uwzględniono przyszłe warunki jej pracy i działające na nią obciążenia (stopnie swobody i przemieszczania się dylatacji, występowanie czynników agresywnych itp.).

O powodzeniu przedsięwzięcia – obok spełnienia przez podłoże wymagań technologicznych oraz uwzględnienia uwarunkowań cieplno-wilgotnościowych – decydują dwie czynności: poprawność powlekania powierzchni roboczej podłoża warstwą kleju oraz przestrzeganie staranności prac w fazie wklejania taśm uszczelniających w podłoże.

Przy stale napływającej wilgoci (np. przy zaklejaniu rys i dylatacji prowadzących wodę) konieczne mogą być wcześniejsze zabiegi związane z okresowym zatrzymaniem dopływu wody, aż do momentu kiedy mocująca warstwa kleju osiągnie wystarczającą wytrzymałość. Sposoby przeprowadzenia tych operacji opisywane są w kartach technicznych produktów.

Wspólny dla każdej technologii pozostaje wymóg zapewnienia odpowiedniej jakości środka klejącego zastosowanego do montażu oraz właściwy sposób jego przygotowania do użycia. W tej fazie powinno się np. utrzymać zalecane tempo rozprowadzania kleju, zapewnić optymalną grubość jego warstwy i jednorodność klejonej powłoki na całym obszarze (unikać np. pojawiania się pęcherzy powietrza, grud, odspoin itp.).

Wzdłuż szczeliny nanosi się pierwszą warstwę klejącej masy hydroizolacyjnej, w którą wtapia się taśmę uszczelniającą. Po stwardnieniu nakłada się drugą warstwę izolacji, ale bez smarowania pasa taśmy bezpośrednio nad szczeliną. Taśmy łączy się na zakład przez sklejenie materiałem systemowym lub przez zgrzewanie. Taśmę można też wklejać w szlam uszczelniający lub klej reaktywny nałożony pasami po obu stronach dylatacji na szerokość jej zakładu.

Grubość spodniej warstwy kleju jest wystarczająca, jeśli przy dociskaniu elementu uszczelniającego na jego krawędzi występuje lekkie wypchnięcie kleju. Po stwardnieniu i związaniu materiału nanosi się na powierzchnię taśmy wierzchnią warstwę kleju, która służy jako ochrona taśmy uszczelniającej przed uszkodzeniem, a także zabezpiecza ją przed odspojeniem od warstwy spodniej. Pas taśmy znajdujący się bezpośrednio nad szczeliną dylatacyjną (kompensujący jej ruchy) nie powinien być pokryty warstwą kleju, o co można zadbać poprzez naklejenie na tę strefę taśmy malarskiej, którą po naniesieniu warstwy klejowej usuwa się możliwie szybko przed zaschnięciem kleju. Taśmy stosowane przy uszczelnianiu rys i pęknięć pokrywa się warstwą wierzchnią kleju na całej szerokości.

Łączenie taśm

Materiał używany do wytwarzania taśm wklejanych (polietylen i jego modyfikacje) odznacza się wysoką zdolnością do spawania w warunkach budowy. Jest to cenna właściwość, bo dzięki niej z łatwością można łączyć poszczególne elementy systemu uszczelniającego i uzyskiwać dla niego spójne układy zamknięte. Można je dowolnie sztukować zazwyczaj za pomocą metody klejenia: spawania na zakładkę, spawania czołowego oraz – w zależności od potrzeby – za pomocą obu tych metod.

Przy spawaniu taśm na zakładkę ich sąsiadujące końce nachodzą na siebie, tworząc technologiczny zakład o ustalonej szerokości. W celu ułatwienia tej operacji narożniki zakładanej taśmy spawanej można zaokrąglać. Aby uniknąć wzajemnych przesunięć taśm w zakładce, najpierw jej oba elementy spawa się punktowo, po czym wierzchnią membranę nachodzącej taśmy spawa się pasmowo (zwykle o szerokości ok. 1 cm) – miejsca zgrzewu podgrzewane są gorącym powietrzem i dociskane do powierzchni kauczukową rolką dociskową.

Operację zamyka pełnopłaszczyznowe spawanie pozostałej część zakładu, gdzie dyszę dmuchawy gorącego powietrza prowadzi się przed czołem spawu na minimalną odległość, przy której zachowana jest widoczność jego krawędzi w chwili dociskania taśmy rolką dociskową (2–3 mm). Aby nadtapianie powierzchni było efektywne, należy stosować optymalne wartości temperatury spawania, unikając jednocześnie przegrzewań. Przy dociskaniu powinna wzdłuż spawu tworzyć się tzw. warga z nadtapianego materiału. Kontrolę spawu pod kątem wytrzymałości mechanicznej (próba ręcznego oddzierania) przeprowadza się po min. 10 min po jego ochłodzeniu (jest to czas niezbędny do ustabilizowania się temperatury spoiny – spoina o podwyższonej temperaturze jest bardziej podatna na działanie sił mechanicznych). Ewentualne miejsca wadliwe wymagają robót naprawczych (dospawania). We wszystkich połączeniach sprawdza się wstępnie szczelność (zazwyczaj metodą iskrową).

Spawanie czołowe dokonywane jest na wzajemnie dociskanych końcówkach łączonych taśm. Aby uzyskać efektywne zgrzewy, należy już w fazie spawania zadbać o  zachowanie geometrii połączeń i dokładność przylegania obu końcówek. W tym celu korzysta się z takich narzędzi pomocniczych, jak: metalowy kątownik do prostokątnego przycinania profili, stalowy nóż do cięcia taśm oraz uchwyt unieruchamiający końcówki taśm w miejscach spawania. Profile, które będą ze sobą przyspawane, przycina się pod kątem prostym i mocuje w uchwycie unieruchamiającym, a właściwą operację spawania przeprowadza się przy użyciu spawarki do tworzyw sztucznych (tzw. zwierciadła spawalniczego). Miejsca ich styku nadtapia się, a następnie – gdy są gorące (zachowują jeszcze konsystencję półciekłą) – technologicznie łączy (przytrzymuje, lekko dociskając). Uzyskany zgrzew należy wychłodzić w celu osiągnięcia odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej; dopiero wówczas taki odcinek taśmy można odpowiednio układać i wklejać w miejsca robocze.

Łatwość spawania przyspiesza prowadzenie prac montażowych i gwarantuje zachowanie ich wysokiej jakości. Umożliwia też wyprzedzenie pewnych czynności. Np. taśmy można przed ich wklejeniem w systemy dylatacyjne wcześniej łączyć w ciągi technologiczne (wykonywać spawy na łączach wzdłużnych taśm, krzyżować je ze sobą itp.).

Zabezpieczenia stref uszczelnionych taśmami

Taśmy chroniące dylatacje wymagają zabezpieczenia, które zagwarantuje żywotność systemu ochrony przeciwwodnej w okresie eksploatacji. System taki przede wszystkim musi być zabezpieczany przed uszkodzeniami już w fazie montażu, dlatego też należy zachować wymaganą przy takich pracach ostrożność (fot.). Odpowiednią ochronę należy zapewnić już na etapie projektowania uszczelnienia. Newralgiczną strefą jest zwłaszcza centralna, ruchoma (elastyczna) część taśmy, którą należy chronić przed  deformacjami termicznymi oraz perforacjami wywoływanymi przez czynniki mechaniczne. Powstawania takich uszkodzeń można uniknąć dzięki stosowaniu się do wskazówek systemodawcy dotyczących warunków transportu, składowania oraz obchodzenia się w warunkach budowy.

Zagrożenie dla systemu może stanowić np. faza zasypywania wykopu, w którym instalowane były taśmy. Aby uniknąć takich uszkodzeń, stosuje się rozmaite przekrycia ochronne i konstrukcje wsporcze. Jako materiał osłonowy mogą być zastosowane spienione płyty XPS, ewentualnie specjalne osłony wklejane w wierzchnią warstwę klejową. Ich montaż wykonuje się zwykle po zakończeniu fazy technologicznego twardnienia wierzchniej (zewnętrznej) warstwy kleju na taśmie. Elastyczne właściwości taśmy mogą wymagać zastosowania konstrukcji wsporczych (oporowych), które  kompensują nadmierne wybrzuszenia centralnych stref taśmy (jej strefy roboczej) i jej perforacje. Przy pozytywnym ciśnieniu wody funkcje wspierające może przejmować wkładka umieszczana w szczelinie dylatacyjnej. W przypadku negatywnego ciśnienia wody funkcję tę mogą spełniać przesuwne blachy oporowe.

Literatura

 1. Materiały informacyjne firm: Betomax, Grace, Tricosal.
 2. M. Rokiel, „Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce. Poradnik”, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2006.

CZERWIEC 2008

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

 • sw sw, 18.10.2014r., 00:25:48 drogi i mosty
 • Era Era, 25.01.2015r., 11:07:55 Ciekawy temat poruszający aspekty izolacji dylatacji

Powiązane

mgr inż. Krzysztof Patoka Wymiana pokrycia podczas ocieplania dachu - studium przypadku

Wymiana pokrycia podczas ocieplania dachu - studium przypadku Wymiana pokrycia podczas ocieplania dachu - studium przypadku

Jak przeprowadzić remont dachu, który wymaga ocieplenia i wysuszenia? Jak prawidłowo wykonać wentylację od strony poddasza?

Jak przeprowadzić remont dachu, który wymaga ocieplenia i wysuszenia? Jak prawidłowo wykonać wentylację od strony poddasza?

mgr inż. Krzysztof Patoka Zasady wentylacji dachów

Zasady wentylacji dachów Zasady wentylacji dachów

Sposobem na ograniczenie zjawiska przenikania oraz skraplania się pary wodnej w dachu jest takie jego wykonanie, by para wodna go nie przenikała albo by go zawsze sprawnie opuszczała. Z wieloletnich doświadczeń...

Sposobem na ograniczenie zjawiska przenikania oraz skraplania się pary wodnej w dachu jest takie jego wykonanie, by para wodna go nie przenikała albo by go zawsze sprawnie opuszczała. Z wieloletnich doświadczeń i badań wynika, że ta pierwsza metoda jest droga i nie do końca skuteczna. Druga natomiast jest prosta i efektywna, ponieważ wykorzystuje naturalne zjawisko wentylowania, czyli usuwania wilgoci za pomocą przepływającego powietrza.

dr inż. Andrzej Konarzewski Identyfikatory do wizualnej akceptacji wyglądu płyt warstwowych

Identyfikatory do wizualnej akceptacji wyglądu płyt warstwowych Identyfikatory do wizualnej akceptacji wyglądu płyt warstwowych

Podstawowe wymagania dotyczące obiektów budowlanych wykonanych z płyt warstwowych/paneli odnoszą się przede wszystkim do ich nośności i stateczności, tak aby występujące obciążenia nie prowadziły do odkształceń...

Podstawowe wymagania dotyczące obiektów budowlanych wykonanych z płyt warstwowych/paneli odnoszą się przede wszystkim do ich nośności i stateczności, tak aby występujące obciążenia nie prowadziły do odkształceń o niedopuszczalnym stopniu deformacji oraz do zagrożenia bezpieczeństwa pożarowego. W razie wybuchu pożaru zapewni to zachowanie nośność konstrukcji i pomoże zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia. Niemniej często w branży budowlanej uwzględniane są dodatkowe wymagania dla płyt warstwowych,...

Canada Rubber Polska Wykonanie i standardy marki Canada Rubber w opracowaniu o system Silver Roof

Wykonanie i standardy marki Canada Rubber w opracowaniu o system Silver Roof Wykonanie i standardy marki Canada Rubber w opracowaniu o system Silver Roof

System Canada Rubber - Silver Roof opracowano do wykonywania napraw przeciekających pokryć dachowych lub ich renowacji, bez konieczności zrywania istniejących warstw i ich utylizacji czy też kosztownej...

System Canada Rubber - Silver Roof opracowano do wykonywania napraw przeciekających pokryć dachowych lub ich renowacji, bez konieczności zrywania istniejących warstw i ich utylizacji czy też kosztownej wymiany całego dachu. Dzięki zastosowaniu tej technologii powierzchnia dachu jest zabezpieczona szczelną, trwałą, bezspoinową, elastyczną membraną bitumiczną oraz finalnie pokryta srebrnym lakierem asfaltowym.

mgr inż. Artur Żamojda, dr hab. Jolanta Piekut Narażenie środowiskowe na azbest w województwie podlaskim

Narażenie środowiskowe na azbest w województwie podlaskim Narażenie środowiskowe na azbest w województwie podlaskim

Azbest jest wykorzystywany od kilku tysięcy lat. Stosowanie go w gospodarce na masową skalę rozpoczęło się po 1945 roku. Polska, podobnie jak inne kraje w Europie i na świecie, masowo sprowadzała ten minerał...

Azbest jest wykorzystywany od kilku tysięcy lat. Stosowanie go w gospodarce na masową skalę rozpoczęło się po 1945 roku. Polska, podobnie jak inne kraje w Europie i na świecie, masowo sprowadzała ten minerał oraz gotowe wyroby azbestowe znajdujące zastosowanie w budownictwie i innych gałęziach gospodarki.

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno Aspekty cieplno-wilgotnościowe przy projektowaniu, wykonywaniu oraz eksploatacji dachów i stropodachów

Aspekty cieplno-wilgotnościowe przy projektowaniu, wykonywaniu oraz eksploatacji dachów i stropodachów Aspekty cieplno-wilgotnościowe przy projektowaniu, wykonywaniu oraz eksploatacji dachów i stropodachów

Przegrody obiektów budowlanych powinny charakteryzować się szczelnością oraz wymaganą izolacyjnością i nie powinny trwale gromadzić w sobie wilgoci. Takie warunki mogą zostać dotrzymane jedynie poprzez...

Przegrody obiektów budowlanych powinny charakteryzować się szczelnością oraz wymaganą izolacyjnością i nie powinny trwale gromadzić w sobie wilgoci. Takie warunki mogą zostać dotrzymane jedynie poprzez odpowiedni dobór rodzaju i grubości ich warstw składowych oraz umożliwienie im pozbywania się nadmiaru zgromadzonej w nich wilgoci. Skuteczność termoizolacji będzie wyższa w przypadku wyeliminowania lub ograniczenia do minimum liczby mostków termicznych. Projekt stropodachu powinien uwzględniać także...

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno Projektowanie, wykonywanie oraz utrzymywanie dachów i stropodachów - przepisy i normy

Projektowanie, wykonywanie oraz utrzymywanie dachów i stropodachów - przepisy i normy Projektowanie, wykonywanie oraz utrzymywanie dachów i stropodachów - przepisy i normy

Jak projektować, wykonywać oraz utrzymywać dachy i stropodachy? Poznaj przepisy ustawy Prawo Budowlane, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego oraz dyrektywę Rady dotyczące tego zagadnienia.

Jak projektować, wykonywać oraz utrzymywać dachy i stropodachy? Poznaj przepisy ustawy Prawo Budowlane, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego oraz dyrektywę Rady dotyczące tego zagadnienia.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Energooszczędne rozwiązania przyszłością budownictwa

Energooszczędne rozwiązania przyszłością budownictwa Energooszczędne rozwiązania przyszłością budownictwa

Sektor budowlany przechodzi prawdziwą rewolucję, od kiedy Unia Europejska podjęła działania na rzecz zmniejszenia zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych. Na rynku pojawiają się coraz bardziej...

Sektor budowlany przechodzi prawdziwą rewolucję, od kiedy Unia Europejska podjęła działania na rzecz zmniejszenia zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych. Na rynku pojawiają się coraz bardziej zaawansowane technologicznie, ekologiczne i energooszczędne rozwiązania. Jest to także nowe wyzwanie dla osób budujących domy, które do tej pory korzystały przede wszystkim z tanich technologii. Teraz muszą pamiętać również o rygorystycznych wymogach unijnych.

dr inż. Aleksander Byrdy Rozwiązania materiałowe stropodachów nad halami basenowymi

Rozwiązania materiałowe stropodachów nad halami basenowymi Rozwiązania materiałowe stropodachów nad halami basenowymi

Ze względu na duże powierzchnie przekryć dachy nad basenami sportowymi wymagają zastosowania lekkich materiałów wysokiej jakości i o właściwej kolejności warstw oraz bardzo starannego wykonania.

Ze względu na duże powierzchnie przekryć dachy nad basenami sportowymi wymagają zastosowania lekkich materiałów wysokiej jakości i o właściwej kolejności warstw oraz bardzo starannego wykonania.

Bauder Polska Sp. z o. o. Termoizolacja spadkowa BauderPIR FA

Termoizolacja spadkowa BauderPIR FA Termoizolacja spadkowa BauderPIR FA

Dla prawidłowego funkcjonowania dachy płaskie muszą być wykonywane ze spadkiem (minimalny kąt nachylenia dachu powinien wynosić co najmniej 2-3%), aby woda opadowa mogła swobodnie spłynąć do rynien - zastoiny...

Dla prawidłowego funkcjonowania dachy płaskie muszą być wykonywane ze spadkiem (minimalny kąt nachylenia dachu powinien wynosić co najmniej 2-3%), aby woda opadowa mogła swobodnie spłynąć do rynien - zastoiny wodne mogą bowiem powodować wiele szkód zarówno na dachu, jak i wewnątrz domu.

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP Dariusz Bajno Obciążenia pokryć i konstrukcji dachowych

Obciążenia pokryć i konstrukcji dachowych Obciążenia pokryć i konstrukcji dachowych

Jakie rodzaje obciążeń mogą oddziaływać na pokrycia i konstrukcje dachów? Podstawę do obliczeń poszczególnych rodzajów obciążeń stanowią stosowne normy.

Jakie rodzaje obciążeń mogą oddziaływać na pokrycia i konstrukcje dachów? Podstawę do obliczeń poszczególnych rodzajów obciążeń stanowią stosowne normy.

dr inż. Ołeksij Kopyłow Dachy z płyt warstwowych - wybrane problemy projektowania i wykonawstwa

Dachy z płyt warstwowych - wybrane problemy projektowania i wykonawstwa Dachy z płyt warstwowych - wybrane problemy projektowania i wykonawstwa

Warstwowe płyty dachowe ze względu na szybki oraz nieskomplikowany montaż, niewielką (w porównaniu do innych rozwiązań dachowych) masę, konkurencyjną cenę, szczelność, dobre właściwości termoizolacyjne...

Warstwowe płyty dachowe ze względu na szybki oraz nieskomplikowany montaż, niewielką (w porównaniu do innych rozwiązań dachowych) masę, konkurencyjną cenę, szczelność, dobre właściwości termoizolacyjne i trwałość od dawna są stosowane na dachach budynków przemysłowych oraz magazynowych.

dr hab. inż. Maria Wesołowska, dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ, mgr inż. Paulina Rożek Modernizacja poddaszy użytkowych

Modernizacja poddaszy użytkowych Modernizacja poddaszy użytkowych

Poddasze jest szczególną częścią budynku, w której kumulują się wszystkie wymagania dotyczące obiektów budowlanych.

Poddasze jest szczególną częścią budynku, w której kumulują się wszystkie wymagania dotyczące obiektów budowlanych.

Ecolak Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu, tarasu, balkonu

Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu, tarasu, balkonu Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu, tarasu, balkonu

ECOLAK to producent wysokiej jakości membrany hydroizolacyjnej PWP 100.

ECOLAK to producent wysokiej jakości membrany hydroizolacyjnej PWP 100.

mgr inż. Krzysztof Patoka Szron na dachu

Szron na dachu Szron na dachu

Dachy niewentylowane lub źle wentylowane ulegają zawilgoceniu, a ponieważ mokra termoizolacja dobrze przewodzi ciepło, następuje przyspieszona wymiana ciepła przez dach. Z tego powodu dachy niewentylowane...

Dachy niewentylowane lub źle wentylowane ulegają zawilgoceniu, a ponieważ mokra termoizolacja dobrze przewodzi ciepło, następuje przyspieszona wymiana ciepła przez dach. Z tego powodu dachy niewentylowane są zimne. Można się o tym przekonać na podstawie obserwacji ich zdjęć wykonanych kamerą termowizyjną. Kamery termowizyjne zamieniają promieniowanie podczerwone wysyłane przez badany obiekt na światło widzialne. Na wykonanych przez nie zdjęciach zimne miejsca są zazwyczaj ciemne (niebieskie), ciepłe...

Piotr Wolański, Katarzyna Wolańska Walory ekologiczne dachów zielonych i ich wpływ na klimat miasta

Walory ekologiczne dachów zielonych i ich wpływ na klimat miasta Walory ekologiczne dachów zielonych i ich wpływ na klimat miasta

Wprowadzenie na szerszą skalę dachów zielonych wpisuje się w strategię przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu i poprawy jakości życia mieszkańców. Podstawowe funkcje dachów zielonych w odniesieniu...

Wprowadzenie na szerszą skalę dachów zielonych wpisuje się w strategię przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu i poprawy jakości życia mieszkańców. Podstawowe funkcje dachów zielonych w odniesieniu do klimatu miasta to retencjonowanie wody opadowej, redukcja zanieczyszczeń powietrza, osłabianie negatywnych efektów zjawiska miejskiej wyspy ciepła oraz poprawa efektywności energetycznej budynków.

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. PBŚ Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku Termomodernizacja budynków z uwzględnieniem wymagań cieplno-wilgotnościowych od 1 stycznia 2021 roku

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła...

Termomodernizacja dotyczy dostosowania budynku do nowych wymagań ochrony cieplnej i oszczędności energii. Ponadto stanowi zbiór zabiegów mających na celu wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie strat ciepła w istniejącym budynku. Jest jednym z elementów modernizacji budynku, który przynosi korzyści finansowe i pokrycie kosztów innych działań.

mgr inż. Krzysztof Patoka, Stefan Wiluś Zasady krycia dachu dachówkami ceramicznymi i betonowymi

Zasady krycia dachu dachówkami ceramicznymi i betonowymi Zasady krycia dachu dachówkami ceramicznymi i betonowymi

Artykuł powstał w oparciu o publikację „Fachowe zasady krycia dachów dachówkami ceramicznymi i betonowymi”, wydaną przez Polskie Stowarzyszenia Dekarzy jako „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 3”.

Artykuł powstał w oparciu o publikację „Fachowe zasady krycia dachów dachówkami ceramicznymi i betonowymi”, wydaną przez Polskie Stowarzyszenia Dekarzy jako „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 3”.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński Dachy na nowe czasy, czyli jak pokrycie dachowe wpływa na klimat

Dachy na nowe czasy, czyli jak pokrycie dachowe wpływa na klimat Dachy na nowe czasy, czyli jak pokrycie dachowe wpływa na klimat

Choć w dyskursie publicznym spotkać się można z różnymi opiniami na ten temat, 97% naukowców zajmujących się klimatem łączy ocieplanie się klimatu z działalnością człowieka [1]. Zmiany klimatu zostały...

Choć w dyskursie publicznym spotkać się można z różnymi opiniami na ten temat, 97% naukowców zajmujących się klimatem łączy ocieplanie się klimatu z działalnością człowieka [1]. Zmiany klimatu zostały spowodowane przez nadmierną emisję dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych w wyniku spalania paliw kopalnych, takich jak ropa naftowa, węgiel czy gaz ziemny.

Nicola Hariasz Okna do dachów płaskich

Okna do dachów płaskich Okna do dachów płaskich

Ze względu na możliwe intensywne opady śniegu w okresie zimowym w polskiej architekturze dominują dachy skośne. Zalegający śnieg stanowi dodatkowe obciążenie dla dachu, co musi zostać uwzględnione w procesie...

Ze względu na możliwe intensywne opady śniegu w okresie zimowym w polskiej architekturze dominują dachy skośne. Zalegający śnieg stanowi dodatkowe obciążenie dla dachu, co musi zostać uwzględnione w procesie projektowania i wpływa na jego wymaganą wytrzymałość. Dachy skośne nie wymagają usuwania nadmiaru śniegu z jego powierzchni, dlatego przez lata były najczęściej wybieranym rozwiązaniem konstrukcyjnym. Jednak dachy płaskie coraz bardziej podbijają serca inwestorów i architektów. Zaliczamy do nich...

Piotr Wolański, Katarzyna Wolańska Słoneczne dachy zielone

Słoneczne dachy zielone Słoneczne dachy zielone

Jak podaje Instytut Energetyki Odnawialnej w raporcie „Rynek Fotowoltaiki w Polsce ’2019”, sektor fotowoltaiki (PV) jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów OZE w Polsce i na świecie.

Jak podaje Instytut Energetyki Odnawialnej w raporcie „Rynek Fotowoltaiki w Polsce ’2019”, sektor fotowoltaiki (PV) jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów OZE w Polsce i na świecie.

Farby Specjalistyczne Hydroizolacyjne membrany w płynie – zapomnij o tradycyjnych metodach zabezpieczania dachów

Hydroizolacyjne membrany w płynie – zapomnij o tradycyjnych metodach zabezpieczania dachów Hydroizolacyjne membrany w płynie – zapomnij o tradycyjnych metodach zabezpieczania dachów

Większość z nas spotkała się z problemem przeciekającego dachu. Tradycyjne pokrycia, takie jak gont bitumiczny i papa termozgrzewalna, mają swoje zalety, ale nie są też pozbawione wad. Dachy kryte papą...

Większość z nas spotkała się z problemem przeciekającego dachu. Tradycyjne pokrycia, takie jak gont bitumiczny i papa termozgrzewalna, mają swoje zalety, ale nie są też pozbawione wad. Dachy kryte papą lub gontem z czasem tracą szczelność. Wynika to z degradacji materiałów pod wpływem działania czynników atmosferycznych lub ze złego wykonawstwa.

Nicola Hariasz Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza

Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza Izolacja wdmuchiwana – sposób na termomodernizację poddasza

Izolacja wdmuchiwana jest stosunkowo mało znaną technologią, często stosowaną przy termomodernizacji istniejących budynków. Idealnie sprawdza się w przypadku, gdy montaż płyt lub mat izolacyjnych jest...

Izolacja wdmuchiwana jest stosunkowo mało znaną technologią, często stosowaną przy termomodernizacji istniejących budynków. Idealnie sprawdza się w przypadku, gdy montaż płyt lub mat izolacyjnych jest utrudniony lub niemożliwy.

Canada Rubber Polska Naprawa pokryć dachowych

Naprawa pokryć dachowych Naprawa pokryć dachowych

Tradycyjny remont dachu pokrytego papą wiąże się z koniecznością zrywania istniejącego pokrycia, co niesie za sobą koszty związane z jego utylizacją, a także naraża odsłonięte elementy konstrukcyjne na...

Tradycyjny remont dachu pokrytego papą wiąże się z koniecznością zrywania istniejącego pokrycia, co niesie za sobą koszty związane z jego utylizacją, a także naraża odsłonięte elementy konstrukcyjne na działanie negatywnych warunków pogodowych. Naprawa przez montaż kolejnych warstw papy oznacza dodatkowe dociążenie dachu, sięgające nawet do 10 kg/m2.

Najnowsze produkty i technologie

Sika Poland sp. z o.o. Jak zabezpieczyć balkon na lata?

Jak zabezpieczyć balkon na lata? Jak zabezpieczyć balkon na lata?

Efekt końcowy prac związanych z remontem lub nowym balkonem to nie tylko umiejętności fachowców, którym powierzamy to zadanie. Bardzo duże znaczenie ma stosowane przez nich materiały, takie jak: zaprawa...

Efekt końcowy prac związanych z remontem lub nowym balkonem to nie tylko umiejętności fachowców, którym powierzamy to zadanie. Bardzo duże znaczenie ma stosowane przez nich materiały, takie jak: zaprawa hydroizolacyjna, klej do płytek itp. Jakie wybrać produkty na zewnątrz? Na jakie parametry zwrócić uwagę?

merXu Handel z zagranicznymi kontrahentami bez znajomości języka obcego? Na merXu to możliwe!

Handel z zagranicznymi kontrahentami bez znajomości języka obcego? Na merXu to możliwe! Handel z zagranicznymi kontrahentami bez znajomości języka obcego? Na merXu to możliwe!

Brak znajomości języków obcych potrafi być sporą przeszkodą w rozwoju polskich firm z branży przemysłowej. Na szczęście istnieje darmowe rozwiązanie, które znacząco ułatwia handel z międzynarodowymi kontrahentami...

Brak znajomości języków obcych potrafi być sporą przeszkodą w rozwoju polskich firm z branży przemysłowej. Na szczęście istnieje darmowe rozwiązanie, które znacząco ułatwia handel z międzynarodowymi kontrahentami i całkowicie eliminuje problem bariery językowej. Przedsiębiorcy znajdą je na merXu – europejskiej platformie B2B.

Ecolak Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu, tarasu, balkonu

Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu, tarasu, balkonu Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu, tarasu, balkonu

ECOLAK to producent wysokiej jakości membrany hydroizolacyjnej PWP 100.

ECOLAK to producent wysokiej jakości membrany hydroizolacyjnej PWP 100.

Tremco CPG Poland Sp. z o.o. Niskoemisyjne posadzki żywiczne Flowcrete – skuteczna ochrona betonowego podłoża w zielonych budynkach

Niskoemisyjne posadzki żywiczne Flowcrete – skuteczna ochrona betonowego podłoża w zielonych budynkach Niskoemisyjne posadzki żywiczne Flowcrete – skuteczna ochrona betonowego podłoża w zielonych budynkach

Bezspoinowe posadzki żywiczne mają za zadanie chronić betonowe podłoże i elementy konstrukcyjne budynku przed niszczącym działaniem czynników zewnętrznych. W zależności od panujących w pomieszczeniu warunków...

Bezspoinowe posadzki żywiczne mają za zadanie chronić betonowe podłoże i elementy konstrukcyjne budynku przed niszczącym działaniem czynników zewnętrznych. W zależności od panujących w pomieszczeniu warunków i obciążeń użytkowych systemy posadzkowe powinny spełniać określone wymagania. Dotyczą one m.in. wytrzymałości mechanicznej, w tym odporności na ścieranie i związanej z nią odporności na intensywny ruch pieszy lub ruch pojazdów, wytrzymałości chemicznej i termicznej, stopnia antypoślizgu, łatwego...

merXu Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31 sierpnia

Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31 sierpnia Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31 sierpnia

Firmy z branży przemysłowej szukające oszczędności w kosztach prowadzenia działalności wciąż mogą skorzystać z promocji oferowanych przez europejską platformę handlową merXu. Do 31.08 czeka na nie premia...

Firmy z branży przemysłowej szukające oszczędności w kosztach prowadzenia działalności wciąż mogą skorzystać z promocji oferowanych przez europejską platformę handlową merXu. Do 31.08 czeka na nie premia w gotówce do 700 zł, darmowa dostawa do 1300 zł oraz atrakcyjny program poleceń.

Sika Poland sp. z o.o. Sika o wyznaczaniu kierunku w budownictwie ekologicznym

Sika o wyznaczaniu kierunku w budownictwie ekologicznym Sika o wyznaczaniu kierunku w budownictwie ekologicznym

Zrównoważony rozwój to jedna z najważniejszych idei, jakie w tej chwili determinują działania całej branży budowlanej. Procesy dostosowywane są do wiodących norm ochrony środowiska i mają na celu ograniczenie...

Zrównoważony rozwój to jedna z najważniejszych idei, jakie w tej chwili determinują działania całej branży budowlanej. Procesy dostosowywane są do wiodących norm ochrony środowiska i mają na celu ograniczenie zużycia zasobów naturalnych. Warto podkreślić, że zrównoważony rozwój ma nie tylko wymiar ekonomiczny i środowiskowy, ale także społeczny, który powinien obejmować działania na rzecz społeczności lokalnych.

EUROFIRANY B.B. Choczyńscy Sp.J. 3 sposoby na zatrzymanie ciepła w domu

3 sposoby na zatrzymanie ciepła w domu 3 sposoby na zatrzymanie ciepła w domu

Jeśli szukasz odpowiedniej izolacji dla swojego budynku, która zatrzyma ciepło i zapewni Ci spokojną zimę, zapoznaj się z podstawowymi trzema metodami dociepleń. Dlaczego prawidłowa izolacja jest tak istotna?...

Jeśli szukasz odpowiedniej izolacji dla swojego budynku, która zatrzyma ciepło i zapewni Ci spokojną zimę, zapoznaj się z podstawowymi trzema metodami dociepleń. Dlaczego prawidłowa izolacja jest tak istotna? Przy rosnących cenach paliw i energii elektrycznej oraz rosnących kosztach, jakie musimy przeznaczyć na ogrzewanie budynków, izolacja jest nieunikniona. Warto więc zainwestować w izolację budynku dobrej jakości, by przynajmniej w jakiejś części uchronić swój budżet. Oto trzy sposoby, jak to...

4 ECO Sp. z o.o. Bądź eko i oszczędzaj z 4 ECO

Bądź eko i oszczędzaj z 4 ECO Bądź eko i oszczędzaj z 4 ECO

Polska ma optymalne warunki do produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych. Pod tym względem poziomem dorównuje Niemcom, u których technologia PV rozwija się od przeszło 20 lat.

Polska ma optymalne warunki do produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych. Pod tym względem poziomem dorównuje Niemcom, u których technologia PV rozwija się od przeszło 20 lat.

4 ECO Sp. z o.o. Co zrobić z niewystarczająco docieplonym budynkiem?

Co zrobić z niewystarczająco docieplonym budynkiem? Co zrobić z niewystarczająco docieplonym budynkiem?

Od lat 90. trwa w Polsce termomodernizacja wszelkich obiektów budowlanych, przejawiająca się m.in. docieplaniem ścian zewnętrznych styropianem. Zalecana grubość styropianu do izolacji zmienia się co kilka...

Od lat 90. trwa w Polsce termomodernizacja wszelkich obiektów budowlanych, przejawiająca się m.in. docieplaniem ścian zewnętrznych styropianem. Zalecana grubość styropianu do izolacji zmienia się co kilka lat. I tak pierwsze docieplenia były na styropianie o grubości 4 cm, obecnie to 20 cm styropianu grafitowego.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.