Izolacje.com.pl

Taśmy elastyczne wklejane do przeciwwodnych uszczelnień dylatacji

Jacek Sawicki | 2009-01-28
Grace

Grace

Sposoby wykonywania przeciwwodnych uszczelnień przerw roboczych, szczelin dylatacyjnych (dylatacji) i pęknięć w konstrukcjach monolitycznych wykonanych z żelbetu, betonu, materiałów ceramicznych, stali itp. z użyciem taśm elastycznych wklejanych są powszechne w budownictwie ogólnym i hydrotechnicznym. Skutecznie spełniają one swoje zadania pod warunkiem przestrzegania zaleceń systemodawców.

Zobacz także

obido.pl W jaki sposób ocieplić poddasze?

W jaki sposób ocieplić poddasze? W jaki sposób ocieplić poddasze?

Posiadasz dom z poddaszem i zastanawiasz się jak je ocieplić? Odpowiednia izolacja poddasza wpłynie na zatrzymanie ciepła w całym domu, ale także stworzy w pełni użyteczną powierzchnię, którą będzie można...

Posiadasz dom z poddaszem i zastanawiasz się jak je ocieplić? Odpowiednia izolacja poddasza wpłynie na zatrzymanie ciepła w całym domu, ale także stworzy w pełni użyteczną powierzchnię, którą będzie można zagospodarować jako dodatkową sypialnię lub domowe biuro. Jaki materiał wybrać, aby skutecznie i na lata ocieplić poddasze? Podpowiadamy.

SUEZ Izolacje Budowlane Spadki styropianowe na dachu płaskim

Spadki styropianowe na dachu płaskim Spadki styropianowe na dachu płaskim

Nowoczesny wygląd budynku, brak skosów, nowe możliwości aranżacyjne – zalet dachu płaskiego jest wiele. Jego zastosowanie powinno jednak iść w parze z dbałością o dobre rozwiązania technologiczne. Jednym...

Nowoczesny wygląd budynku, brak skosów, nowe możliwości aranżacyjne – zalet dachu płaskiego jest wiele. Jego zastosowanie powinno jednak iść w parze z dbałością o dobre rozwiązania technologiczne. Jednym z nich są spadki styropianowe. Umożliwiają one właściwe odprowadzanie wody i dają dodatkową warstwę docieplenia.

Soprema Polska Zielony taras – wymarzona przestrzeń dzięki rozwiązaniom od Soprema

Zielony taras – wymarzona przestrzeń dzięki rozwiązaniom od Soprema Zielony taras – wymarzona przestrzeń dzięki rozwiązaniom od Soprema

Dachy domów i garaży to przestrzenie, które zwykle pozostają niewykorzystane. Tymczasem właśnie te miejsca można przekształcić w tereny zielone – np. zielony taras, który może stać się naszym ulubionym...

Dachy domów i garaży to przestrzenie, które zwykle pozostają niewykorzystane. Tymczasem właśnie te miejsca można przekształcić w tereny zielone – np. zielony taras, który może stać się naszym ulubionym miejscem wypoczynku i rekreacji. „Odzyskiwanie” terenów zielonych wykorzystanych pod zabudowę to jedno z zadań realizowanych przez firmę Soprema. Z systemem TUNDRA PACK aplikacja innowacyjnego, modułowego dachu zielonego z gotową, ekstensywną formą zazielenienia, jest niezwykle szybka i wyjątkowo prosta.

Taśmy stosowane do prac uszczelniających muszą mieć wymaganą w warunkach klimatycznych i eksploatacyjnych wodoszczelność oraz właściwości techniczne gwarantujące ich ciągłą i efektywną pracę. Powinny więc charakteryzować się następującymi właściwościami:

 • elastycznością, która zapewnia przejmowanie ruchów występujących w szczelinach ruchomych (odpowiednią wytrzymałość mechaniczną na rozciąganie, zerwanie i rozdzieranie),
 • odpornością chemiczno-biologiczną na procesy starzenia i degradację w warunkach eksploatacyjnych (np. na działanie promieni UV, różnych czynników atmosferycznych, hydrolizę, oddziaływanie bitumów, wpływ drobnoustrojów, zanieczyszczoną wodę i czynniki agresywne obecne w warunkach budowy, takie jak oleje i bitumy), a także na łączne oddziaływanie wymienionych czynników.

Spełnienie takich wymogów jest możliwe dzięki zastosowaniu tworzyw w procesie produkcji – elastomerów termoplastycznych, np. tereftalatu TPE (odmiana polietylenu), modyfikowanych bitumów itp. Taśmy wyprodukowane z użyciem tworzyw mogą mieć postać:

 • taśm samoprzylepnych (fabrycznie powlekanych środkami klejącymi) – z uwagi na ich specyfikę mają one jednak ograniczone zastosowanie i ich przeznaczeniem jest głównie ochrona przeciwwilgociowa,
 • taśm wklejanych – mocuje się je na zabezpieczanych powierzchniach uszczelnianych stref z użyciem specjalnie dobieranych klejów tworzących odpowiednio wytrzymałą spoinę na styku taśmy z podłożem, która zapewnia połączeniu hydroszczelność.

W tym segmencie mieszczą się również taśmy samoprzylepne wklejane zawierające warstwę kleju pokrytego przekładką – folią ochronną/papierem ochronnym (składnik A), z których przy montażu sukcesywnie jest usuwana przekładka, by odsłoniętą stronę z klejem przykładać na podłoże powlekane warstwą kleju (składnik B). W dalszej fazie prac obie warstwy kleju starannie są dociskane i na skutek reakcji chemicznych zachodzących między składnikami warstw dochodzi do tworzenia się wodoodpornej (odpornej także na ciśnienie wody) spoiny roboczej.

Takie kleje zawierają przeważnie żywice epoksydowe, ewentualnie bitumy. Sposób klejenia do podłoża przeprowadza się według ustalonych procedur zgodnych z zaleceniami systemodawców. W zależności od przyjętego rozwiązania taśmy mogą być klejone z podłożem jedno- i dwustronnie (np. przy łączeniach obiektów istniejących z nowo budowanymi).

Skuteczność łączenia zależy od zachowania zgodności systemu, tzn. od tego, czy elementy klejone i kleje są kompatybilne i w takim układzie dopuszczone do stosowania na podstawie odpowiednich aprobat technicznych w zakresach wskazanych w zapisach. Z uwagi na rozmaite uwarunkowania budów wykonawcy mają do dyspozycji zróżnicowany asortyment takich taśm i systemów uszczelniających opartych na wymienionych zasadach działania, a dobór może być dokonywany również pod względem ich długości i szerokości.

Obok taśm o wyglądzie standardowych pasów występują tu także membrany, taśmy profilowane (w tym także służące do obustronnego zabetonowywania w nowo wykonywanych konstrukcjach), a nawet manszety (opaski uszczelniające przejścia rurowe). W dalszej części artykułu takie elementy określane są terminem „taśmy” i odnoszą się do taśm wklejanych.

Technologie z użyciem omawianych taśm zamykają całokształt zabiegów hydroizolacyjnych konstrukcji budowli. Jest to sposób na szybkie, skuteczne i trwałe uszczelnienia słabych technologicznie miejsc występujących zwłaszcza w podłożach wykonanych z betonów wodoszczelnych i odpornych na ciśnienie wody (obecnych w tzw. technologiach „białej wanny”).

Z takich betonów zwykle wylewane są płyty denne, ściany stropowe, a niekiedy płyty stropowe, które mogą być posadowione poniżej poziomu lustra wód gruntowych. Wylane elementy spełniają wówczas w konstrukcji rolę nośną i hydrouszczelniającą. Taśmy umiejscowione na dylatacjach przegród zapobiegają przenikaniu wody do środka obiektu w częściach obiektów posadowionych poniżej wód gruntowych (w szczególności dotyczy to stref piwnic, garaży i parkingów podziemnych, tuneli itp.), a w dylatacjach obiektów hydrotechnicznych przeciwdziałają możliwym wyciekom na zewnątrz (np. ze zbiorników retencyjnych i ppoż., oczyszczalni ścieków, niecek basenów kąpielowych itp.).

Z taśm korzysta się na wypadek stanów awaryjnych w tych strefach konstrukcji, gdzie dochodzi lub może dochodzić do przesączeń i podcieków wody, a także przy naprawach zaistniałych pęknięć, przy niektórych robotach uszczelniających w pomieszczeniach mokrych na stykach przegród poziomych i pionowych, przy przebudowach, adaptacji itp.

Za pomocą taśm skutecznie można likwidować podcieki występujące zarówno przy wodzie bezciśnieniowej, jak i mającej określone ciśnienie hydrostatyczne. Do typowych obszarów ich zastosowań należą szczeliny dylatacyjne oraz wszelkie złącza konstrukcyjne i montażowe w przegrodach zewnętrznych, strefy fundamentów, posadzek na  gruncie, ścian piwnic i podpiwniczeń pozostających w stałym kontakcie z ziemią, płyt tarasów, loggi i balkonów, stropodachów (szczególnie krawędzie i załamania połaci oraz miejsca styku pokrycia z elementami wystającymi ponad dach, np. ze ściankami „jaskółek” lub kominami), obiektach mostowych i tunelowych, budowlach hydrotechnicznych.

Uszczelnienia takie pomocne są niekiedy przy robotach wykończeniowych prowadzonych wewnątrz budynków (np. uszczelnieniach przy posadzkach w pomieszczeniach wilgotnych, takich jak łazienki, toalety, pralnie, w strefach mokrych, uszczelnieniach niecek basenowych, natrysków), robotach związanych z przeróbkami, gdzie nie opłaca się stosować innych rozwiązań.

W zależności od umiejscowienia, zgodnie z zaleceniami systemodawców, dobiera się odpowiednie grubości taśm i szerokości zakładek klejenia, z zachowaniem po obu stronach wymaganych szerokości roboczych zakładek tworzących klejone spoiny. W strefie centralnej konieczne jest pozostawienie niezaklejonego naddatku, który w eksploatacji będzie kompensował zakresy pracy dylatacji ruchowych (zmiany szerokości szczelin). Miejsca zamocowania wymagają ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi zgodnie z zaleceniami montażowymi.

Stosowanie taśm wklejanych

O skuteczności taśm w strefach dylatacyjnych decyduje wiele czynników, jednak najważniejsze – pod warunkiem zastosowania materiałów o wymaganej jakości – to poprawność i staranność wykonania wszystkich faz montażu izolacji, którymi są:

 • trafne rozpoznanie stanu technicznego podłoża i jego przygotowanie do fazy klejenia,
 • klejenie wykonane zgodnie ze wskazaniami systemodawcy wraz z właściwie wykonanymi operacjami łączenia taśm (spawania zakładkowego),
 • poprawność zabezpieczenia uszczelnionych stref przed uszkodzeniami w trakcie eksploatacji.

Określenie stanu podłoża i jego przygotowanie

Jakość podłoża decyduje o stanie technicznym uszczelnianej spoiny, a tym samym – o jej wodoszczelności. Przecieki wody mogą być następstwem braku właściwości hydroizolacyjnych struktury podłoża, słabej jakości jego powierzchni, nierówności płaszczyzny oraz niekorzystnych warunków cieplno-wilgotnościowych w podłożu i otoczeniu w fazie montażu.

Brak właściwości hydroizolacyjnych struktury podłoża

Jeśli stan podłoża nie został właściwie rozpoznany i zastosowane uszczelnienie nie jest wodoszczelne, pomocne może być dodatkowe uszczelnienie. Można do tych celów zastosować np. elastyczne, cienkowarstwowe mineralne (polimerowo-cementowe) zaprawy uszczelniające (znane też pod nazwą mikrozapraw lub szlamów), które dzięki  odpowiednio dobieranym składnikom podnoszą skuteczność działań uszczelniających nawet przy niewielkich grubościach warstw, a przy okazji mostkują obecne w podłożu mikropęknięcia i rysy.

Znane są też rozwiązania wykorzystujące zaprawy żywiczne itp. Zaprawy zawierające polimerocementy charakteryzują się łatwością rozprowadzenia na podłożu, dobrą przyczepnością i skuteczną penetracją drobin w jego struktury oraz odpornością na ryzyko powstawania spękań (eliminują niekorzystne zjawisko skurczu typowego dla zwykłych zapraw). Ich dodatkowym atutem może być też możliwość nanoszenia na wilgotne podłoża, co nie zawsze jest skuteczne przy zastosowaniu alternatywnych sposobów (np. przeciwwodnych izolacji bitumicznych).

Słaba jakość powierzchni podłoża

Utrata wodoodporności podłoża w strefie naklejanych taśm objawia się wyciekami o różnym natężeniu, które mogą dać o sobie znać natychmiast albo w bliżej nieokreślonych odstępach czasu. Z tych powodów powierzchnia podłoża w takich strefach nie powinna zawierać substancji zmniejszających jej przyczepność do technologicznych spoin z taśmą (np. luźnych cząstek betonu, drobin kurzu i brudu, zaoliwień, zatłuszczeń itp.).

Poprawa przyczepności podłoża w strefie klejenia musi być zgodna z zaleceniami systemodawców. Zazwyczaj należy starannie usunąć wszelkie zanieczyszczenia, które mogą wpłynąć negatywnie na trwałość i wodoszczelność spoiny. Niekiedy podłoże wymaga gruntowania (impregnacji i wzmacniania).

Nierówności płaszczyzny

Podłoże powinno być wyrównane w stopniu zapewniającym naklejanej taśmie możliwie naturalne przyleganie do podłoża bez konieczności stosowania dodatkowych docisków. W razie potrzeby korzysta się z metod reprofilacyjnych mechanicznych (np. szlifuje powierzchnię) i/lub naprawczych zapraw wyrównawczych.

Niekorzystne warunki cieplno-wilgotnościowe w podłożu i otoczeniu w fazie montażu

Warunki cieplno-wilgotnościowe towarzyszące pracom montażowym, czyli wartości temperatur podłoża, otoczenia i użytych środków klejących oraz stopień wilgotności podłoża i powietrza, determinują jakość spoiny, w szczególności jej wiązanie z klejonymi warstwami oraz czas niezbędny do uzyskania pełnej wytrzymałości hydroizolacyjnej spoiny. W celu optymalizacji prac uszczelniających należy przestrzegać zaleceń systemodawców. W szczególności w pracach montażowych muszą być zachowane minimalne wartości wymagań hydrotermicznych dla podłoża, otoczenia i klejów zawarte w kartach technicznych produktów. Sposób przygotowania podłoża zależy od rodzaju zastosowanej technologii systemu wklejanych taśm.

Faza wklejania taśmy w podłoże

Do wklejania taśmy uszczelniającej w podłoże – w zależności od jej rodzaju i przyjętego rozwiązania – stosowane są elastyczne szlamy uszczelniające, 1- i 2-komponentowe masy bitumiczne (KBM), kleje żywiczne, poliuretanowe, bezrozpuszczalnikowe kleje reaktywne itp., ewentualnie wspomniane wcześniej środki klejące użyte w systemach taśm samoprzylepnych wklejanych. W założeniu należy przyjąć, że przy doborze rodzaju taśmy uwzględniono przyszłe warunki jej pracy i działające na nią obciążenia (stopnie swobody i przemieszczania się dylatacji, występowanie czynników agresywnych itp.).

O powodzeniu przedsięwzięcia – obok spełnienia przez podłoże wymagań technologicznych oraz uwzględnienia uwarunkowań cieplno-wilgotnościowych – decydują dwie czynności: poprawność powlekania powierzchni roboczej podłoża warstwą kleju oraz przestrzeganie staranności prac w fazie wklejania taśm uszczelniających w podłoże.

Przy stale napływającej wilgoci (np. przy zaklejaniu rys i dylatacji prowadzących wodę) konieczne mogą być wcześniejsze zabiegi związane z okresowym zatrzymaniem dopływu wody, aż do momentu kiedy mocująca warstwa kleju osiągnie wystarczającą wytrzymałość. Sposoby przeprowadzenia tych operacji opisywane są w kartach technicznych produktów.

Wspólny dla każdej technologii pozostaje wymóg zapewnienia odpowiedniej jakości środka klejącego zastosowanego do montażu oraz właściwy sposób jego przygotowania do użycia. W tej fazie powinno się np. utrzymać zalecane tempo rozprowadzania kleju, zapewnić optymalną grubość jego warstwy i jednorodność klejonej powłoki na całym obszarze (unikać np. pojawiania się pęcherzy powietrza, grud, odspoin itp.).

Wzdłuż szczeliny nanosi się pierwszą warstwę klejącej masy hydroizolacyjnej, w którą wtapia się taśmę uszczelniającą. Po stwardnieniu nakłada się drugą warstwę izolacji, ale bez smarowania pasa taśmy bezpośrednio nad szczeliną. Taśmy łączy się na zakład przez sklejenie materiałem systemowym lub przez zgrzewanie. Taśmę można też wklejać w szlam uszczelniający lub klej reaktywny nałożony pasami po obu stronach dylatacji na szerokość jej zakładu.

Grubość spodniej warstwy kleju jest wystarczająca, jeśli przy dociskaniu elementu uszczelniającego na jego krawędzi występuje lekkie wypchnięcie kleju. Po stwardnieniu i związaniu materiału nanosi się na powierzchnię taśmy wierzchnią warstwę kleju, która służy jako ochrona taśmy uszczelniającej przed uszkodzeniem, a także zabezpiecza ją przed odspojeniem od warstwy spodniej. Pas taśmy znajdujący się bezpośrednio nad szczeliną dylatacyjną (kompensujący jej ruchy) nie powinien być pokryty warstwą kleju, o co można zadbać poprzez naklejenie na tę strefę taśmy malarskiej, którą po naniesieniu warstwy klejowej usuwa się możliwie szybko przed zaschnięciem kleju. Taśmy stosowane przy uszczelnianiu rys i pęknięć pokrywa się warstwą wierzchnią kleju na całej szerokości.

Łączenie taśm

Materiał używany do wytwarzania taśm wklejanych (polietylen i jego modyfikacje) odznacza się wysoką zdolnością do spawania w warunkach budowy. Jest to cenna właściwość, bo dzięki niej z łatwością można łączyć poszczególne elementy systemu uszczelniającego i uzyskiwać dla niego spójne układy zamknięte. Można je dowolnie sztukować zazwyczaj za pomocą metody klejenia: spawania na zakładkę, spawania czołowego oraz – w zależności od potrzeby – za pomocą obu tych metod.

Przy spawaniu taśm na zakładkę ich sąsiadujące końce nachodzą na siebie, tworząc technologiczny zakład o ustalonej szerokości. W celu ułatwienia tej operacji narożniki zakładanej taśmy spawanej można zaokrąglać. Aby uniknąć wzajemnych przesunięć taśm w zakładce, najpierw jej oba elementy spawa się punktowo, po czym wierzchnią membranę nachodzącej taśmy spawa się pasmowo (zwykle o szerokości ok. 1 cm) – miejsca zgrzewu podgrzewane są gorącym powietrzem i dociskane do powierzchni kauczukową rolką dociskową.

Operację zamyka pełnopłaszczyznowe spawanie pozostałej część zakładu, gdzie dyszę dmuchawy gorącego powietrza prowadzi się przed czołem spawu na minimalną odległość, przy której zachowana jest widoczność jego krawędzi w chwili dociskania taśmy rolką dociskową (2–3 mm). Aby nadtapianie powierzchni było efektywne, należy stosować optymalne wartości temperatury spawania, unikając jednocześnie przegrzewań. Przy dociskaniu powinna wzdłuż spawu tworzyć się tzw. warga z nadtapianego materiału. Kontrolę spawu pod kątem wytrzymałości mechanicznej (próba ręcznego oddzierania) przeprowadza się po min. 10 min po jego ochłodzeniu (jest to czas niezbędny do ustabilizowania się temperatury spoiny – spoina o podwyższonej temperaturze jest bardziej podatna na działanie sił mechanicznych). Ewentualne miejsca wadliwe wymagają robót naprawczych (dospawania). We wszystkich połączeniach sprawdza się wstępnie szczelność (zazwyczaj metodą iskrową).

Spawanie czołowe dokonywane jest na wzajemnie dociskanych końcówkach łączonych taśm. Aby uzyskać efektywne zgrzewy, należy już w fazie spawania zadbać o  zachowanie geometrii połączeń i dokładność przylegania obu końcówek. W tym celu korzysta się z takich narzędzi pomocniczych, jak: metalowy kątownik do prostokątnego przycinania profili, stalowy nóż do cięcia taśm oraz uchwyt unieruchamiający końcówki taśm w miejscach spawania. Profile, które będą ze sobą przyspawane, przycina się pod kątem prostym i mocuje w uchwycie unieruchamiającym, a właściwą operację spawania przeprowadza się przy użyciu spawarki do tworzyw sztucznych (tzw. zwierciadła spawalniczego). Miejsca ich styku nadtapia się, a następnie – gdy są gorące (zachowują jeszcze konsystencję półciekłą) – technologicznie łączy (przytrzymuje, lekko dociskając). Uzyskany zgrzew należy wychłodzić w celu osiągnięcia odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej; dopiero wówczas taki odcinek taśmy można odpowiednio układać i wklejać w miejsca robocze.

Łatwość spawania przyspiesza prowadzenie prac montażowych i gwarantuje zachowanie ich wysokiej jakości. Umożliwia też wyprzedzenie pewnych czynności. Np. taśmy można przed ich wklejeniem w systemy dylatacyjne wcześniej łączyć w ciągi technologiczne (wykonywać spawy na łączach wzdłużnych taśm, krzyżować je ze sobą itp.).

Zabezpieczenia stref uszczelnionych taśmami

Taśmy chroniące dylatacje wymagają zabezpieczenia, które zagwarantuje żywotność systemu ochrony przeciwwodnej w okresie eksploatacji. System taki przede wszystkim musi być zabezpieczany przed uszkodzeniami już w fazie montażu, dlatego też należy zachować wymaganą przy takich pracach ostrożność (fot.). Odpowiednią ochronę należy zapewnić już na etapie projektowania uszczelnienia. Newralgiczną strefą jest zwłaszcza centralna, ruchoma (elastyczna) część taśmy, którą należy chronić przed  deformacjami termicznymi oraz perforacjami wywoływanymi przez czynniki mechaniczne. Powstawania takich uszkodzeń można uniknąć dzięki stosowaniu się do wskazówek systemodawcy dotyczących warunków transportu, składowania oraz obchodzenia się w warunkach budowy.

Zagrożenie dla systemu może stanowić np. faza zasypywania wykopu, w którym instalowane były taśmy. Aby uniknąć takich uszkodzeń, stosuje się rozmaite przekrycia ochronne i konstrukcje wsporcze. Jako materiał osłonowy mogą być zastosowane spienione płyty XPS, ewentualnie specjalne osłony wklejane w wierzchnią warstwę klejową. Ich montaż wykonuje się zwykle po zakończeniu fazy technologicznego twardnienia wierzchniej (zewnętrznej) warstwy kleju na taśmie. Elastyczne właściwości taśmy mogą wymagać zastosowania konstrukcji wsporczych (oporowych), które  kompensują nadmierne wybrzuszenia centralnych stref taśmy (jej strefy roboczej) i jej perforacje. Przy pozytywnym ciśnieniu wody funkcje wspierające może przejmować wkładka umieszczana w szczelinie dylatacyjnej. W przypadku negatywnego ciśnienia wody funkcję tę mogą spełniać przesuwne blachy oporowe.

Literatura

 1. Materiały informacyjne firm: Betomax, Grace, Tricosal.
 2. M. Rokiel, „Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce. Poradnik”, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2006.

CZERWIEC 2008

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

 • sw sw, 18.10.2014r., 00:25:48 drogi i mosty
 • Era Era, 25.01.2015r., 11:07:55 Ciekawy temat poruszający aspekty izolacji dylatacji

Powiązane

Krzysztof Knop Nowoczesne powłoki polimocznikowe do ochrony konstrukcji żelbetowych

Nowoczesne powłoki polimocznikowe do ochrony konstrukcji żelbetowych Nowoczesne powłoki polimocznikowe do ochrony konstrukcji żelbetowych

Technologia natryskowa w oparciu o powłoki polimocznikowe zapewnia wysoką jakość, krótki czas aplikacji oraz szybkie obciążenie izolowanej powierzchni, co w efekcie przekłada się na wymierne korzyści ekonomiczne.

Technologia natryskowa w oparciu o powłoki polimocznikowe zapewnia wysoką jakość, krótki czas aplikacji oraz szybkie obciążenie izolowanej powierzchni, co w efekcie przekłada się na wymierne korzyści ekonomiczne.

dr inż. Paweł Krause Stropodachy a zagadnienia cieplno‑wilgotnościowe

Stropodachy a zagadnienia cieplno‑wilgotnościowe Stropodachy a zagadnienia cieplno‑wilgotnościowe

Stropodach to przekrycie płaskie lub krzywiznowe, spełniające jednocześnie funkcję stropu i dachu [1]. Termin "stropodach" nie ma jednoznacznego od-powiednika w wielu innych krajach europejskich. W celu...

Stropodach to przekrycie płaskie lub krzywiznowe, spełniające jednocześnie funkcję stropu i dachu [1]. Termin "stropodach" nie ma jednoznacznego od-powiednika w wielu innych krajach europejskich. W celu określenia stropodachu istnieje tam najczęściej pojęcie tzw. dachu płaskiego (ang. flat roof, niem. Flachdach).

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Innowacyjne rozwiązania materiałów termoizolacyjnych w aspekcie modernizacji budynków w Polsce

Innowacyjne rozwiązania materiałów termoizolacyjnych w aspekcie modernizacji budynków w Polsce Innowacyjne rozwiązania materiałów termoizolacyjnych w aspekcie modernizacji budynków w Polsce

13 sierpnia 2013 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych,...

13 sierpnia 2013 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1].

dr inż. Paweł Krause Zagadnienia cieplno-wilgotnościowe dotyczące stropodachów

Zagadnienia cieplno-wilgotnościowe dotyczące stropodachów Zagadnienia cieplno-wilgotnościowe dotyczące stropodachów

Stropodach to przekrycie budynku, które pełni równocześnie funkcję stropu i dachu. Konstrukcje takie występują w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i innych budynkach o bardzo różnym przeznaczeniu...

Stropodach to przekrycie budynku, które pełni równocześnie funkcję stropu i dachu. Konstrukcje takie występują w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i innych budynkach o bardzo różnym przeznaczeniu i sposobie eksploatacji.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Poradnik wykonawcy. Jak ocieplić dach i ściany kolankowe na poddaszu użytkowym?

Poradnik wykonawcy. Jak ocieplić dach i ściany kolankowe na poddaszu użytkowym? Poradnik wykonawcy. Jak ocieplić dach i ściany kolankowe na poddaszu użytkowym?

O czym powinien pamiętać wykonawca przy budowie dachów skośnych?

O czym powinien pamiętać wykonawca przy budowie dachów skośnych?

dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni Analiza rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych złączy stropów w budynkach - studium przypadku

Analiza rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych złączy stropów w budynkach - studium przypadku Analiza rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych złączy stropów w budynkach - studium przypadku

Strop jest poziomym elementem konstrukcyjnym, który dzieli budynek na kondygnacje. Do podstawowych funkcji stropów można zaliczyć: przenoszenie obciążeń stałych i użytkowych, usztywnienie ścian budynku...

Strop jest poziomym elementem konstrukcyjnym, który dzieli budynek na kondygnacje. Do podstawowych funkcji stropów można zaliczyć: przenoszenie obciążeń stałych i użytkowych, usztywnienie ścian budynku w płaszczyznach poziomych, ochrona przed przedostawaniem się z sąsiednich kondygnacji ognia podczas pożaru, ochrona pomieszczeń przed przenikaniem ciepła i dźwięków oraz przed wilgocią, gazami i zapachami.

dr inż. Paweł Krause Wymagania w zakresie wykonywania rolowanych pokryć dachowych

Wymagania w zakresie wykonywania rolowanych pokryć dachowych Wymagania w zakresie wykonywania rolowanych pokryć dachowych

Wymagania w zakresie wykonywania rolowanych pokryć dachowych PVC przedstawiono na podstawie Instrukcji ITB, warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz publikacji naukowych.

Wymagania w zakresie wykonywania rolowanych pokryć dachowych PVC przedstawiono na podstawie Instrukcji ITB, warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz publikacji naukowych.

mgr inż. Bartłomiej Monczyński, mgr inż. Natalia Rzeszowska Wpływ typu dachu zielonego na poprawę parametrów termicznych stropu

Wpływ typu dachu zielonego na poprawę parametrów termicznych stropu Wpływ typu dachu zielonego na poprawę parametrów termicznych stropu

Stropodachy, zarówno posiadające, jak i nieposiadające funkcji użytkowej, coraz częściej wykonywane są w formie dachu zielonego. Konstrukcja ta charakteryzuje się tym, iż jej ostatnia (wierzchnia) warstwa...

Stropodachy, zarówno posiadające, jak i nieposiadające funkcji użytkowej, coraz częściej wykonywane są w formie dachu zielonego. Konstrukcja ta charakteryzuje się tym, iż jej ostatnia (wierzchnia) warstwa jest biologicznie czynna.

dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz, prof. uczelni Renowacja dachu drewnianego w budynku mieszkalnym

Renowacja dachu drewnianego w budynku mieszkalnym Renowacja dachu drewnianego w budynku mieszkalnym

Błędy projektowe oraz wykonawcze mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowania budynków. Jednak sposób eksploatacji tych budynków jako całości lub ich fragmentów może...

Błędy projektowe oraz wykonawcze mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowania budynków. Jednak sposób eksploatacji tych budynków jako całości lub ich fragmentów może również w znacznym stopniu spowodować pogorszenie ich stanu technicznego. Decydujący wpływ ma tutaj brak regularnie prowadzonych remontów okresowych, jak również bardzo często spotykany brak przeprowadzenia remontu kapitalnego budynku [1-3]. Z drugiej strony prowadzenie prac remontowych z pominięciem...

mgr inż. Krzysztof Patoka, Stefan Wiluś Zasady doboru warstw wstępnego krycia dla dachów skośnych

Zasady doboru warstw wstępnego krycia dla dachów skośnych Zasady doboru warstw wstępnego krycia dla dachów skośnych

Jakie są zasady projektowania i wykonywania warstw wstępnego krycia oraz wentylacji dachów. Poznaj rodzaje warstw wstępnego krycia oraz wymagania materiałowe.

Jakie są zasady projektowania i wykonywania warstw wstępnego krycia oraz wentylacji dachów. Poznaj rodzaje warstw wstępnego krycia oraz wymagania materiałowe.

Piotr Wolański Antykorzenność izolacji wodochronnej na dachy i tarasy zielone

Antykorzenność izolacji wodochronnej na dachy i tarasy zielone Antykorzenność izolacji wodochronnej na dachy i tarasy zielone

Budowa dachu lub tarasu zielonego zaczyna się od izolacji wodochronnej. Bez szczelnej hydroizolacji, odpornej na przerastanie przez korzenie roślin nie zbudujemy trwałego dachu zielonego - z czasem korzenie...

Budowa dachu lub tarasu zielonego zaczyna się od izolacji wodochronnej. Bez szczelnej hydroizolacji, odpornej na przerastanie przez korzenie roślin nie zbudujemy trwałego dachu zielonego - z czasem korzenie roślin przebiją izolację wodochronną i dach będzie przeciekać, powodując straty i zniszczenia.

mgr inż. Maciej Rokiel Dachy zielone oraz dachy odwrócone - wymagania stawiane hydroizolacji oraz termoizolacji

Dachy zielone oraz dachy odwrócone - wymagania stawiane hydroizolacji oraz termoizolacji Dachy zielone oraz dachy odwrócone - wymagania stawiane hydroizolacji oraz termoizolacji

Dach lub stropodach to nic innego jak przegroda chroniąca budynek lub budowlę przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych, przenosząca obciążenia od wiatru i śniegu, obciążenia użytkowe, a także zapewniająca...

Dach lub stropodach to nic innego jak przegroda chroniąca budynek lub budowlę przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych, przenosząca obciążenia od wiatru i śniegu, obciążenia użytkowe, a także zapewniająca komfort cieplny oraz pełniąca funkcje dekoracyjne. Jego konstrukcja i forma zależą od rodzaju obiektu, wymagań użytkowych (funkcji obiektu), warunków zabudowy oraz wymagań planu zagospodarowania przestrzennego, strefy klimatycznej, rodzaju pokrycia czy też sposobu odwodnienia i ocieplenia...

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Termomodernizacja budynku - co to jest i co obejmuje?

Termomodernizacja budynku - co to jest i co obejmuje? Termomodernizacja budynku - co to jest i co obejmuje?

Termomodernizacja to najlepszy sposób na poprawę efektywności energetycznej budynków, a przez to uzyskanie oszczędności energii, co pozwoli uzyskać niższe koszty związane z ogrzewaniem zimą czy chłodzeniem...

Termomodernizacja to najlepszy sposób na poprawę efektywności energetycznej budynków, a przez to uzyskanie oszczędności energii, co pozwoli uzyskać niższe koszty związane z ogrzewaniem zimą czy chłodzeniem latem.

mgr inż. Krzysztof Patoka, Stefan Wiluś Dobór warstw wstępnego krycia dla dachów skośnych - klasy szczelności

Dobór warstw wstępnego krycia dla dachów skośnych - klasy szczelności Dobór warstw wstępnego krycia dla dachów skośnych - klasy szczelności

Materiałem bazowym artykułu są regulacje Związku Dekarzy Niemieckich, zawarte w instrukcjach dotyczących warstw wstępnego krycia oraz izolacji dachów, które po rozszerzeniu, usystematyzowaniu i adaptacji...

Materiałem bazowym artykułu są regulacje Związku Dekarzy Niemieckich, zawarte w instrukcjach dotyczących warstw wstępnego krycia oraz izolacji dachów, które po rozszerzeniu, usystematyzowaniu i adaptacji do krajowych unormowań uzyskały prezentowaną formę.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE Czy termomodernizacja wymaga pozwolenia na budowę?

Czy termomodernizacja wymaga pozwolenia na budowę? Czy termomodernizacja wymaga pozwolenia na budowę?

Czasami pomimo zużywania mnóstwa energii na uzyskanie optymalnej temperatury we wnętrzach, nie osiągamy oczekiwanego rezultatu i wciąż przebywamy w niedogrzanych mieszkaniach. W takiej sytuacji warto zastanowić...

Czasami pomimo zużywania mnóstwa energii na uzyskanie optymalnej temperatury we wnętrzach, nie osiągamy oczekiwanego rezultatu i wciąż przebywamy w niedogrzanych mieszkaniach. W takiej sytuacji warto zastanowić się nad termomodernizacją budynku. Od czego ją zacząć i jakie zgody należy uzyskać?

HONTER Company Polska Dlaczego warto wybrać system pian premium do izolacji poddasza użytkowego?

Dlaczego warto wybrać system pian premium do izolacji poddasza użytkowego? Dlaczego warto wybrać system pian premium do izolacji poddasza użytkowego?

Każdy chce oszczędzić. To dość oczywiste, nie trzeba tego udowadniać. Natomiast tylko niektórzy potrafią spojrzeć w przyszłość i przeanalizować swoje wydatki w perspektywie czasu, tak żeby naprawdę oszczędzić,...

Każdy chce oszczędzić. To dość oczywiste, nie trzeba tego udowadniać. Natomiast tylko niektórzy potrafią spojrzeć w przyszłość i przeanalizować swoje wydatki w perspektywie czasu, tak żeby naprawdę oszczędzić, a nie zapłacić później i to w nieprzewidzianym momencie. Przyjrzyjmy się, jak, wybór systemu premium pianki natryskowej takiego jak EXY Spray 09 firmy Honter zapewnia prawdziwą, a nie tylko doraźną oszczędność podczas izolacji poddasza.

mgr inż. Krzysztof Patoka, Stefan Wiluś Dobór warstw wstępnego krycia dla dachów skośnych

Dobór warstw wstępnego krycia dla dachów skośnych Dobór warstw wstępnego krycia dla dachów skośnych

Klasy szczelności służą do określenia zasad doboru materiałów i technik wykonawczych niezbędnych do zbudowania odpowiednich warstw wstępnego krycia uszczelniających pokrycia dachowe. Dzięki temu, sposoby...

Klasy szczelności służą do określenia zasad doboru materiałów i technik wykonawczych niezbędnych do zbudowania odpowiednich warstw wstępnego krycia uszczelniających pokrycia dachowe. Dzięki temu, sposoby wykonania tych uszczelnień są oparte na tych samych zasadach, znanych każdemu producentowi pokryć zasadniczych i wstępnych. Rolą producentów jest określenie zaleceń dla każdego oferowanego systemu pokryciowego, zgodnych z tymi zasadami. Niniejszy materiał powstał w oparciu o publikację "Wytyczne...

mgr inż. Bartłomiej Monczyński, mgr inż. Natalia Rzeszowska Opłacalność zastosowania chłodnych dachów w polskich warunkach klimatycznych

Opłacalność zastosowania chłodnych dachów w polskich warunkach klimatycznych Opłacalność zastosowania chłodnych dachów w polskich warunkach klimatycznych

Z uwagi na wciąż rosnące wymagania dotyczące oporu cieplnego przegród zewnętrznych, związane z dążeniem do minimalizacji zużycia energii, zarówno przy projektowaniu i wykonywaniu, jak i przy modernizacji...

Z uwagi na wciąż rosnące wymagania dotyczące oporu cieplnego przegród zewnętrznych, związane z dążeniem do minimalizacji zużycia energii, zarówno przy projektowaniu i wykonywaniu, jak i przy modernizacji dachów w naszym kraju dąży się przede wszystkim do zastosowania odpowiednio dobranej (pod względem grubości) oraz zabezpieczonej przed wilgocią warstwy termoizolacyjnej [1], co ma na celu ograniczenie strat ciepła w miesiącach zimowych. Tymczasem nadmierne zyski ciepła związane z nagrzewaniem się...

dr inż. Tomasz Gorzelańczyk, prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz, mgr inż. Mateusz Szymków Nieniszcząca ocena struktury płyt włóknisto-cementowych po awarii pieca tunelowego

Nieniszcząca ocena struktury płyt włóknisto-cementowych po awarii pieca tunelowego Nieniszcząca ocena struktury płyt włóknisto-cementowych po awarii pieca tunelowego

Płyty włóknisto-cementowe są wyrobem budowlanym stosowanym w budownictwie od początku ubiegłego wieku. Technologię produkcji tego kompozytowego materiału opracował i opatentował czeski inżynier Ludwik...

Płyty włóknisto-cementowe są wyrobem budowlanym stosowanym w budownictwie od początku ubiegłego wieku. Technologię produkcji tego kompozytowego materiału opracował i opatentował czeski inżynier Ludwik Hatschek. Materiał ten nosił wówczas nazwę "Eternit" i cechował się wytrzymałością, trwałością, niewielkim ciężarem, odpornością na wilgoć i niepalnością [1]. Włóknocement stał się jednym z najbardziej popularnych materiałów na pokrycie dachów na świecie w XX wieku i było tak momentu, kiedy stwierdzono,...

mgr inż. Maciej Rokiel Detale w konstrukcji dachów zielonych - zalecenia projektowo‑wykonawcze

Detale w konstrukcji dachów zielonych - zalecenia projektowo‑wykonawcze Detale w konstrukcji dachów zielonych - zalecenia projektowo‑wykonawcze

Dach zielony wymaga współpracy projektanta, dekarza, ogrodnika oraz doradcy technicznego producenta materiałów wchodzących w skład systemu. Bezwzględne pierwszeństwo przy projektowaniu i wykonawstwie mają...

Dach zielony wymaga współpracy projektanta, dekarza, ogrodnika oraz doradcy technicznego producenta materiałów wchodzących w skład systemu. Bezwzględne pierwszeństwo przy projektowaniu i wykonawstwie mają wymagania sztuki budowlanej, a nie aspekty dekoracyjno-ekologiczne i wegetacyjne. Wszystkie wymogi i warunki konstrukcyjne, fizyczne, techniczne i wegetacyjne muszą być uzgodnione już na etapie projektowania. Współpraca ta nie może kończyć się na etapie projektowania, także poprawne wykonanie konstrukcji...

HONTER Company Polska Pianka natryskowa EXY Spray 09 w termomodernizacji

Pianka natryskowa EXY Spray 09 w termomodernizacji Pianka natryskowa EXY Spray 09 w termomodernizacji

Ustawa o termomodernizacji z 2008 r. ma w swoich założeniach prowadzić do zmniejszenia zużycia energii potrzebnej do ogrzewania i dostosowania starszych budynków do zaostrzonych później norm budowlanych....

Ustawa o termomodernizacji z 2008 r. ma w swoich założeniach prowadzić do zmniejszenia zużycia energii potrzebnej do ogrzewania i dostosowania starszych budynków do zaostrzonych później norm budowlanych. Warunkiem skorzystania z dofinansowania, na jakie pozwala ustawa, jest audyt energetyczny. Najczęściej pierwszym i kluczowym etapem termomodernizacji okazuje się remont izolacji cieplnej, prowadzący do ograniczenia wydatków na energię. Istnieje kilka powodów, dla których pianka natryskowa świetnie...

mgr inż. Maciej Rokiel Dachy zielone - wybrane zagadnienia związane z projektowaniem

Dachy zielone - wybrane zagadnienia związane z projektowaniem Dachy zielone - wybrane zagadnienia związane z projektowaniem

Projektując układ warstw dachu zielonego, należy pamiętać, że jak w każdym elemencie konstrukcji, również w warstwach dachu zielonego zachodzą zjawiska cieplno­‑wilgotnościowe (ruch ciepła i dyfuzja pary...

Projektując układ warstw dachu zielonego, należy pamiętać, że jak w każdym elemencie konstrukcji, również w warstwach dachu zielonego zachodzą zjawiska cieplno­‑wilgotnościowe (ruch ciepła i dyfuzja pary wodnej).

Alpha Dam Hydroizolacja betonowych zbrojonych konstrukcji dachów płaskich i zielonych

Hydroizolacja betonowych zbrojonych konstrukcji dachów płaskich i zielonych Hydroizolacja betonowych zbrojonych konstrukcji dachów płaskich i zielonych

W Polsce większość dachów płaskich zbudowana jest w systemie tradycyjnym lub odwróconym (np. dach balastowy, zielony) z użyciem zbrojonego betonu, który znany jest z porów lub przewodów kapilarnych.

W Polsce większość dachów płaskich zbudowana jest w systemie tradycyjnym lub odwróconym (np. dach balastowy, zielony) z użyciem zbrojonego betonu, który znany jest z porów lub przewodów kapilarnych.

dr inż. Paweł Sulik, mgr inż. Paweł Roszkowski Odporność ogniowa konstrukcji dachowych

Odporność ogniowa konstrukcji dachowych Odporność ogniowa konstrukcji dachowych

Poznaj przyczyny powstawania pożarów przekryć i konstrukcji dachowych oraz wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego dachów.

Poznaj przyczyny powstawania pożarów przekryć i konstrukcji dachowych oraz wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego dachów.

Wybrane dla Ciebie

Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia

Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia

Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu:

Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu: Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu:

Wszystko na temat dachów »

Wszystko na temat dachów » Wszystko na temat dachów »

Znajdź swój kierunek

Znajdź swój kierunek Znajdź swój kierunek

Kompletne systemy dociepleń POLSTYR

Kompletne systemy dociepleń POLSTYR Kompletne systemy dociepleń POLSTYR

Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Jest nowa receptura hydroizolacji! » Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Kiedy fotowoltaika się opłaca? Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Budownictwo przyszłości

Budownictwo przyszłości Budownictwo przyszłości

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Skuteczna izolacja dachu płaskiego » Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

Stropy.pl Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy w budynkach pełnią elementarne funkcje oddzielania kondygnacji oraz przenoszenia obciążeń własnych i użytkowych, jak również warstw podłogowych i ścian działowych. Współczesny rynek budowlany oczekuje...

Stropy w budynkach pełnią elementarne funkcje oddzielania kondygnacji oraz przenoszenia obciążeń własnych i użytkowych, jak również warstw podłogowych i ścian działowych. Współczesny rynek budowlany oczekuje jednak czegoś więcej, systemów stropowych ułatwiających i przyspieszających proces budowlany, zestandaryzowanych, o niskim koszcie inwestycyjnym, wysokich parametrach technicznych, zdrowych i ekologicznych. Do takich rozwiązań należą stropy panelowe.

Festool Polska Festool stawia na FSCTM

Festool stawia na FSCTM Festool stawia na FSCTM

Jako jeden z pierwszych producentów elektronarzędzi Festool zaangażował się w ochronę lasów i pozyskiwanych z nich surowców. To istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, w którym wybrane produkty...

Jako jeden z pierwszych producentów elektronarzędzi Festool zaangażował się w ochronę lasów i pozyskiwanych z nich surowców. To istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, w którym wybrane produkty tej marki z powodzeniem uzyskały certyfikację FSC.

Balex Metal Sp. z o. o. Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja

Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja

Płyty ścienne z rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej od momentu pojawienia się na rynku uznane zostały za doskonały materiał termoizolacyjny. Budownictwo stale się rozwija i dzisiaj nie są już nowością,...

Płyty ścienne z rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej od momentu pojawienia się na rynku uznane zostały za doskonały materiał termoizolacyjny. Budownictwo stale się rozwija i dzisiaj nie są już nowością, jednak producenci nie spoczęli na laurach i wciąż udoskonalają swoje produkty, na nowo dopasowując do potrzeb inwestorów. Firma Balex Metal oferuje ekonomiczną wersję – płytę ścienną PIR Light.

merXu Bogata oferta firmy KIM na merXu

Bogata oferta firmy KIM na merXu Bogata oferta firmy KIM na merXu

Stan surowy budynku to etap, na którym wykonane są roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje poziome i pionowe, a także izolacje wodne i przeciwwilgociowe. Może również obejmować wykonanie prac ociepleniowych...

Stan surowy budynku to etap, na którym wykonane są roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje poziome i pionowe, a także izolacje wodne i przeciwwilgociowe. Może również obejmować wykonanie prac ociepleniowych oraz ślusarskich i stolarskich. Wykorzystane do tego materiały ścienne, systemy elewacyjne czy izolacje termiczne, jak również produkty chemii budowlanej, takie jak tynki, kleje, hydroizolacje i uszczelniacze, powinny być dobre jakościowo, jak również odpowiednio dobrane do przeznaczenia obiektu...

FOAMGLAS® Building Poland Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS®

Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS® Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS®

Stare porzekadło mówi, że tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Niestety w przypadku ekip wykonawczych sprawa bywa bardziej skomplikowana, a niedostępność lub długi oczekiwania na materiały izolacyjne...

Stare porzekadło mówi, że tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Niestety w przypadku ekip wykonawczych sprawa bywa bardziej skomplikowana, a niedostępność lub długi oczekiwania na materiały izolacyjne mogą być niemałym utrudnieniem. W takiej sytuacji warto rozważyć rozwiązania specjalistyczne, które są na wyciągnięcie ręki, a przy tym oferują wymierne korzyści.

PU Polska - Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane

Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane

Prefabrykacja elementów budowlanych oznacza produkcję gotowych, często wielkowymiarowych elementów sposobem przemysłowym poza miejscem wbudowania. Ideą prefabrykacji jest ich wytwarzanie w warunkach niezależnych...

Prefabrykacja elementów budowlanych oznacza produkcję gotowych, często wielkowymiarowych elementów sposobem przemysłowym poza miejscem wbudowania. Ideą prefabrykacji jest ich wytwarzanie w warunkach niezależnych od warunków atmosferycznych w powtarzalnym procesie zapewniającym możliwość kontroli parametrów produkcji i stabilnego, najwyższego poziomu dopuszczalnych odchyłek wykraczających daleko poza możliwości realizacyjne na placu budowy. Taki model wznoszenia obiektów przenosi zasadniczo zaangażowanie...

obido.pl W jaki sposób ocieplić poddasze?

W jaki sposób ocieplić poddasze? W jaki sposób ocieplić poddasze?

Posiadasz dom z poddaszem i zastanawiasz się jak je ocieplić? Odpowiednia izolacja poddasza wpłynie na zatrzymanie ciepła w całym domu, ale także stworzy w pełni użyteczną powierzchnię, którą będzie można...

Posiadasz dom z poddaszem i zastanawiasz się jak je ocieplić? Odpowiednia izolacja poddasza wpłynie na zatrzymanie ciepła w całym domu, ale także stworzy w pełni użyteczną powierzchnię, którą będzie można zagospodarować jako dodatkową sypialnię lub domowe biuro. Jaki materiał wybrać, aby skutecznie i na lata ocieplić poddasze? Podpowiadamy.

SUEZ Izolacje Budowlane Spadki styropianowe na dachu płaskim

Spadki styropianowe na dachu płaskim Spadki styropianowe na dachu płaskim

Nowoczesny wygląd budynku, brak skosów, nowe możliwości aranżacyjne – zalet dachu płaskiego jest wiele. Jego zastosowanie powinno jednak iść w parze z dbałością o dobre rozwiązania technologiczne. Jednym...

Nowoczesny wygląd budynku, brak skosów, nowe możliwości aranżacyjne – zalet dachu płaskiego jest wiele. Jego zastosowanie powinno jednak iść w parze z dbałością o dobre rozwiązania technologiczne. Jednym z nich są spadki styropianowe. Umożliwiają one właściwe odprowadzanie wody i dają dodatkową warstwę docieplenia.

SUEZ Izolacje Budowlane Badanie szczelności dachu

Badanie szczelności dachu Badanie szczelności dachu

Dach nad głową to nie tylko metafora. To jeden z najważniejszych elementów budynku. Nieszczelny może spowodować spore problemy. Remont pomieszczeń, do których dostanie się woda poprzez nieszczelności,...

Dach nad głową to nie tylko metafora. To jeden z najważniejszych elementów budynku. Nieszczelny może spowodować spore problemy. Remont pomieszczeń, do których dostanie się woda poprzez nieszczelności, jest zawsze skomplikowany i kosztowny. Dlatego tak istotne jest kontrolowanie stanu dachu. To nie tylko gwarancja bezpieczeństwa, ale też spokój finansowy.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.