Izolacje.com.pl

Sposoby naprawy uszkodzeń okapu na tarasach i balkonach – studium przypadku

Eaves damage repair methods on terraces and balconies – case study

Poznaj metody naprawy uszkodzeń okapu na tarasach i balkonach
Fot.: M. Rokiel

Poznaj metody naprawy uszkodzeń okapu na tarasach i balkonach


Fot.: M. Rokiel

Wykonanie trwałego i skutecznego uszczelnienia tarasów czy balkonów w połączeniu z wykonaniem okładziny ceramicznej wymaga zastosowania odpowiednich materiałów oraz odpowiedniej technologii. Do tego prace budowlane prowadzone muszą być w sposób zgodny ze sztuką budowlaną i charakteryzować się wysoką jakością.

Zobacz także

Ecolak Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu

Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu Membrana PWP 100 – szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu

ECOLAK to producent wysokiej jakości membrany hydroizolacyjnej PWP 100.

ECOLAK to producent wysokiej jakości membrany hydroizolacyjnej PWP 100.

VISBUD-Projekt Sp. z o.o. Izolacja tarasów i balkonów - zrób to profesjonalnie

Izolacja tarasów i balkonów - zrób to profesjonalnie Izolacja tarasów i balkonów - zrób to profesjonalnie

Balkony, tarasy i loggie ze względu na działanie czynników klimatycznych narażone są na największe obciążenia. Ciągła zmienność temperatur, suchość i wilgotność powodują uszkodzenia w postaci na przykład...

Balkony, tarasy i loggie ze względu na działanie czynników klimatycznych narażone są na największe obciążenia. Ciągła zmienność temperatur, suchość i wilgotność powodują uszkodzenia w postaci na przykład rys, nieszczelności. Jednocześnie te elementy budynku stają się naturalnym przedłużeniem powierzchni mieszkalnej, dlatego należy je skutecznie i estetycznie zabezpieczać.

dr inż. Jacek Ślusarczyk Nowoczesne rozwiązania balkonów w realizowanych inwestycjach

Nowoczesne rozwiązania balkonów w realizowanych inwestycjach Nowoczesne rozwiązania balkonów w realizowanych inwestycjach

Projektowanie balkonu uwzględnia zagadnienia architektoniczne, konstrukcyjne, izolacji termicznej i ochrony przed wodą opadową. Balkon zapewnia przestrzeń użytkową umożliwiającą kontakt z otoczeniem. Stanowi...

Projektowanie balkonu uwzględnia zagadnienia architektoniczne, konstrukcyjne, izolacji termicznej i ochrony przed wodą opadową. Balkon zapewnia przestrzeń użytkową umożliwiającą kontakt z otoczeniem. Stanowi też istotny element architektoniczny urozmaicający bryłę budynku. Dlatego przy planowanych inwestycjach poświęca się uwagę wielkości, kształtowi, formie czy standardowi wykończenia. Nie mniejszego znaczenia nabiera również trwałość, czyli zapewnienie bezobsługowej eksploatacji w odpowiednio długim...

 

O czym przeczytasz w artykule?

Abstrakt

 • Uszkodzenia okapu
 • Prace naprawcze – warianty naprawy:
  - kompleksowy,
  - lokalny
 • Rola kleju do płytek

W artykule podano najczęstsze uszkodzenia okapu tarasowego lub balkonowego. Przedstawiono również metody naprawy tych uszkodzeń.

Eaves damage repair methods on terraces and balconies – case study.

The paper presents the most common types of terrace or balcony eaves damage and describes effective repair methods.

Naprawa powinna likwidować przyczyny uszkodzeń, często zdarza się jednak, że likwidowane są skutki. Taka „naprawa” ma oczywiście ograniczoną czasowo trwałość, a niekiedy jej przeprowadzenie wręcz pogarsza sytuację. Najczęściej spotykaną sytuacją jest usunięcie wszystkich warstw wykończeniowych aż do płyty konstrukcyjnej.

Przyczyna takiego postępowania jest bardzo prosta. Pozostawienie istniejących warstw w razie jakiegokolwiek błędu skutkuje ponownymi problemami. Jak więc naprawiać taras czy balkon, kiedy można pozostawić część warstw konstrukcji, a kiedy konieczne jest wykonanie go praktycznie od nowa?

Należy kierować się podstawową zasadą. Wszystkie warstwy błędnie wykonstruowane, których naprawa jest niemożliwa, należy usunąć.

FOT. 1. Przykład wysoleń związanych z nieszczelnością w obszarze okapu; fot.: M. Rokiel

FOT. 1. Przykład wysoleń związanych z nieszczelnością w obszarze okapu; fot.: M. Rokiel

Przez naprawę należy tu rozumieć możliwość nadania jej takiej postaci (wymiarów, kształtu, grubości, funkcji itp.), aby spełniała ona wymogi aktualnej wiedzy budowlanej i mogła współpracować z nowymi warstwami konstrukcji. To bardzo istotne, gdyż naprawą nie będzie zasklepienie pęknięć w wylewce, która „zdylatowała się” sama (bo spękanie pojawi się ponownie), natomiast naprawą może być zamknięcie rys połączone z wykonaniem nowych dylatacji.

FOT. 2–3. Skutki zastosowania dachowych obróbek blacharskich; fot.: M. Rokiel

FOT. 2–3. Skutki zastosowania dachowych obróbek blacharskich; fot.: M. Rokiel

Zdarzają się jednak sytuacje, w których na podstawie pobieżnej diagnostyki zaleca się usunięcie wszystkich warstw, nie analizując ani kosztów ani skutków takich zaleceń.

Uszkodzenia okapu

Często ulegającą destrukcji częścią tarasu czy balkonu jest okap i objawia się to zazwyczaj:

 • przeciekami w strefie okapu i związanymi z tym wysoleniami,
 • korozją obróbek okapowych,
 • destrukcją okładziny w strefie okapu, przechodzącą, przy braku prac naprawczych, w destrukcję podkładu lub wręcz płyty konstrukcyjnej.

Intensywność uszkodzeń zależy od wielu czynników, m.in.:

 • sposobu wykonania okapu (geometria),
 • zastosowanych materiałów i sposobu ich wbudowania,
 • umiejscowienia połaci (zorientowanie wobec stron świata),
 • ekspozycji na nasłonecznienie (zadaszenie, zacienienie).
FOT. 4–5. Zaawansowane procesy destrukcyjne krawędzi okapu; fot.: M. Rokiel

FOT. 4–5. Zaawansowane procesy destrukcyjne krawędzi okapu; fot.: M. Rokiel

FOT. 1 pokazuje klasyczny przykład wysoleń związanych z nieszczelnością w tym obszarze.

FOT. 2–3 to także klasyka gatunku, czyli skutek zastosowania dachowych obróbek blacharskich, FOT. 4–5 pokazują natomiast zaawansowane procesy destrukcyjne krawędzi okapu.

FOT. 6. Początkowo objawy wysoleń są niezbyt intensywne, jednak brak szybkiej reakcji polegającej na określeniu przyczyn destrukcji i zaniechanie prac naprawczych prowadzi nieuchronnie do znacznej intensyfikacji procesów destrukcyjnych; fot.: M. Rokiel

FOT. 6. Początkowo objawy wysoleń są niezbyt intensywne, jednak brak szybkiej reakcji polegającej na określeniu przyczyn destrukcji i zaniechanie prac naprawczych prowadzi nieuchronnie do znacznej intensyfikacji procesów destrukcyjnych; fot.: M. Rokiel

FOT. 7. Destrukcja okapu na skutek wyjątkowo niekorzystnej jego geometrii; fot.: M. Rokiel

FOT. 7. Destrukcja okapu na skutek wyjątkowo niekorzystnej jego geometrii; fot.: M. Rokiel

Przyczyna korozji obróbek jest jednoznaczna: zastosowanie blachy o nieodpowiedniej odporności korozyjnej (odporność na agresywną atmosferę i odporność na czynniki korozyjne występujące na balkonie/tarasie to dwie zupełnie różne rzeczy).

Przyczyn wysoleń może być kilka, jednak zawsze są związane z przeciekami wynikającymi z błędów w wykonaniu strefy okapowej.

Pierwszym objawem są zwykle wysolenia. Początkowo niezbyt intensywne (FOT. 6), jednak z upływem czasu i przy braku reakcji coraz bardziej intensywne (FOT. 1). W skrajnym przypadku (lub przy innych błędach) prowadzi to wręcz do zniszczenia strefy okapowej (FOT. 4–5 oraz FOT. 7).

Doświadczenie pokazuje, że układ obróbek pokazany na FOT. 6 i FOT. 7 występuje albo na tarasach nadziemnych albo na balkonach ocieplanych obustronnie. Wynika to wprost z układu warstw pokazanych na RYS. 1 i RYS. 2 – obróbka okapowa mocowana jest w tylko płaszczyźnie izolacji głównej połaci.

Pierwszą i podstawową przyczyną destrukcji to albo brak izolacji podpłytkowej albo jej niewłaściwe zakończenie. Przy takim wykonaniu okapu jak pokazano na FOT. 4–5, FOT. 6 i FOT. 7, powinna ona z części poziomej połaci być wywinięta za pomocą taśm na część pionową okapu i połączona z istniejącą obróbką blacharską zamocowaną w płaszczyźnie izolacji z papy.

Druga przyczyna to wyjątkowo niekorzystne rozwiązanie strefy okapowej (w zasadzie okap nie powinien być tak wykonywany, problem rozwiązałaby obróbka w płaszczyźnie płytek połaci).

W tej części, na skutek termicznego oddziaływania (roczny gradient temperatury 100°C, szokowa zmiana temperatury rzędu 50°C, np. podczas burzy), dochodzi do ruchów termicznych, czego skutkiem jest w najlepszym przypadku uszkodzenie spoin i wykruszanie się zaprawy spoinującej, a w najgorszym – odpadnięcie płytek. To z kolei, przy braku izolacji podpłytkowej i obróbek w płaszczyźnie płytek, otwiera wodzie opadowej bezpośrednią drogę do wnikania w podłoże (jastrych dociskowy, klej). Rezultatem są na początku wykwity na obróbkach blacharskich (FOT. 1, FOT. 6). Woda wypłukuje zarówno znajdujące się w kleju polimery, jak i rozpuszczalne związki matrycy cementowej, głównie węglan wapnia.

Naprawa takiego uszkodzenia wbrew pozorom nie jest łatwa. Nie ma uniwersalnej metody naprawy tego typu uszkodzeń, można bowiem wyróżnić trzy następujące przypadki:

1. Jeżeli w ogóle nie ma wykonanej izolacji podpłytkowej, to usunięcie płytek jest obligatoryjne.

2. Zdarzają się jednak sytuacje (i to wcale nie tak rzadkie), że izolację podpłytkową wykonano tylko na powierzchni poziomej, bez wywinięcia na „czoło” okapu.

3. Kolejną sytuacją, którą można zaobserwować podczas diagnostyki, to wykonanie izolacji podpłytkowej i wywinięcie jej do obróbki w płaszczyźnie izolacji głównej, ale wykwity pojawiły się na skutek reprofilacji zbyt dużego spadku klejem do płytek.

RYS. 1. Często spotykane błędne rozwiązanie połaci balkonów prowadzące do destrukcji pokazanej na FOT. 4–5, procesy destrukcyjne potęguje brak wykonanej izolacji podpłytkowej. Objaśnienia: 1 – płytka ceramiczna, 2 – klej do płytek, 3 – zaprawa spoinująca, 4 – jastrych dociskowy na izolacji z papy (5), 5 – izolacja z papy, 6 – elastyczna masa dylatacyjna (silikon, poliuretan), 7 – obróbka blacharska okapu, 8 – płyta konstrukcyjna balkonu; rys.: M. Rokiel

RYS. 1. Często spotykane błędne rozwiązanie połaci balkonów prowadzące do destrukcji pokazanej na FOT. 4–5, procesy destrukcyjne potęguje brak wykonanej izolacji podpłytkowej. Objaśnienia: 1 – płytka ceramiczna, 2 – klej do płytek, 3 – zaprawa spoinująca, 4 – jastrych dociskowy na izolacji z papy (5), 5 – izolacja z papy, 6 – elastyczna masa dylatacyjna (silikon, poliuretan), 7 – obróbka blacharska okapu, 8 – płyta konstrukcyjna balkonu; rys.: M. Rokiel

RYS. 2. Drugi często spotykany błąd w wykonaniu okapu – oprócz kształtu brak wywinięcia izolacji podpłytkowej na pionową część okapu. Objaśnienia: 1 – podkonstrukcja pod obróbkę blaszaną z płyty OSB wodoodpornej, 2 – marka stalowa, 3 – profil PCV okapnikowy przedłużony z siatką podtynkową; rys.: M. Rokiel

RYS. 2. Drugi często spotykany błąd w wykonaniu okapu – oprócz kształtu brak wywinięcia izolacji podpłytkowej na pionową część okapu. Objaśnienia: 1 – podkonstrukcja pod obróbkę blaszaną z płyty OSB wodoodpornej, 2 – marka stalowa, 3 – profil PCV okapnikowy przedłużony z siatką podtynkową; rys.: M. Rokiel

Przeanalizujmy drugi i trzeci przypadek pod kątem możliwości naprawy bez konieczności usuwania wszystkich warstw połaci.

Podstawowe pytanie to takie, czy obligatoryjne jest usuwanie płytek i jastrychu dociskowego do poziomu izolacji głównej.

Proszę popatrzeć na konkretny przypadek – balkon ocieplony z obu stron (FOT. 6). Na etapie diagnostyki nie stwierdzono przecieków przez połać ani innych objawów uszkodzeń.

Oględziny zdjętej płytki okapu czoła balkonu wykazały zaawansowane procesy destrukcyjne w zaprawie klejowej (FOT. 8).

FOT. 8. Płytka zdjęta z okapu czoła balkonu, pH na powierzchni zdjętej płytki wynosiło 6–7, co wskazuje na zaawansowane procesy destrukcyjne w zaprawie klejowej; fot.: M. Rokiel

FOT. 8. Płytka zdjęta z okapu czoła balkonu, pH na powierzchni zdjętej płytki wynosiło 6–7, co wskazuje na zaawansowane procesy destrukcyjne w zaprawie klejowej; fot.: M. Rokiel

FOT. 9. Płytka zdjęta z okapu boku balkonu, pH na powierzchni zdjętej płytki wynosiło ok. 13, co wskazuje na co wskazuje na brak zaawansowanych procesów korozyjnych; fot.: M. Rokiel

FOT. 9. Płytka zdjęta z okapu boku balkonu, pH na powierzchni zdjętej płytki wynosiło ok. 13, co wskazuje na co wskazuje na brak zaawansowanych procesów korozyjnych; fot.: M. Rokiel

Wartość współczynnika pH na powierzchni zdjętej płytki wynosiła 6–7. Wskazuje to na obecność w tym miejscu żywic polimerowych. Natomiast zdjęta przyległa płytka okapu boku balkonu wykazywała pH na poziomie 13 (FOT. 9).

Dla jastrychu pH wynosiło ok. 13, co wskazuje na brak zaawansowanych procesów korozyjnych. Warstwa kleju była mokra, mokry był także jastrych – izolacji podpłytkowej nie wykonano. Poniżej stwierdzono obecność folii z tworzywa sztucznego. Była ona jednakże tylko warstwą rozdzielającą, pod folią stwierdzono obecność izolacji międzywarstwowej wykonanej z papy zgrzanej do próbki blacharskiej okapu.

Jako że oględziny zewnętrzne nie wykazały przecieków znajdujących się poniżej poziomu izolacji międzywarstwowej można przyjąć, że izolacja ta jest skuteczna.

To klasyczny przykład pokazujący, że możliwa jest częściowa naprawa połaci. Skoro nie stwierdzono innych błędów, to absurdem byłoby bezkrytyczne zalecenie usunięcia wszystkich warstw do płyty konstrukcyjnej (choć takie sytuacje mają miejsce).

Prace naprawcze

Naprawa musi wyeliminować podstawowe błędy, tj. brak izolacji podpłytkowej, brak okapnika w płaszczyźnie płytek izolacji podpłytkowej oraz ułożenie płytek w strefie okapu w sposób pokazany na RYS. 1.

Możliwe są następujące warianty naprawy:

 • kompleksowy, polegający na usunięciu wszystkich warstw do izolacji międzywarstwowej z papy i ponownym ich wykonaniu,
 • lokalny, polegający na usunięciu płytek oraz wykonaniu izolacji podpłytkowej, jak również wykonaniu w sposób poprawny strefy okapowej.

Dla wariantu kompleksowego należy usunąć wszystkie warstwy do izolacji międzywarstwowej z papy (w żadnym wypadku nie wolno jej uszkodzić). W strefie cokołowej, przynajmniej do wysokości istniejącego cokolika, należy usunąć fragment ocieplenia do warstwy konstrukcyjnej ściany, a także sprawdzić wywinięcie izolacji z papy na ścianę. Izolacja ta powinna być wywinięta przynajmniej do wysokości wierzchu cokolika (jeżeli nie jest, to w narożniku można wkleić np. pas z samoprzylepnej membrany bitumicznej).

Szczególnej staranności wymaga uszczelnienie progu drzwiowego. Po usunięciu wszystkich warstw konieczne jest sprawdzenie uszczelnienia ościeżnicy z izolacją z papy. W razie potrzeby należy je wykonać w sposób adekwatny do stanu stwierdzonego po usunięciu jastrychu.

Przed wykonaniem jastrychu na powierzchni papy należy ułożyć warstwę poślizgową z folii z tworzywa sztucznego (analogicznie jak w istniejącym stanie).

Następnie na warstwie folii wykonać jastrych dociskowy. Zdecydowanie zaleca się stosowanie szybkowiążących i/lub szybkoschnących zapraw, które wymagają tylko kilkudniowego sezonowania (szczegóły należy sprawdzić w karcie technicznej konkretnego stosowanego materiału).

W przypadku stosowania tradycyjnej zaprawy cementowej musi mieć ona wytrzymałość na ściskanie min. 20 MPa i wymaga w warunkach normalnych 3–4-tygodniowego sezonowania przed wykonaniem dalszych prac (izolacja podpłytkowa i okładzina ceramiczna).

Okap należy wykonać z systemowych profili aluminiowych, a izolację podpłytkową wykonać z elastycznego szlamu z taśmami i kształtkami do uszczelnień narożników i dylatacji.

W drugim wariancie po skuciu płytek wymagane jest wysuszenia warstwy jastrychu leżącego na folii budowlanej – jastrych (w przekroju) powinien być w stanie powietrznosuchym (maksymalna wilgotność masowa 4%).

Warunkiem koniecznym możliwości zastosowania drugiego wariantu jest także stan podkładu: po skuciu płytek powierzchnia musi być czysta, stabilna, nośna, szorstka (z otwartymi porami), bez zarysowań i spękań. Niedopuszczalne są tłuste plamy, zabrudzenia, wykwity i substancje mogące powodować pogorszenie przyczepności, jak również rysy i spękania. Dodatkowo należy za każdym razem dokonać oceny stanu podkładu i możliwości popranego wykonania detali (zwłaszcza dylatacji brzegowych, strefowych oraz przy progu drzwiowym).

Niezbędna może być naprawa (reprofilacja) jastrychu przy okapie. Należy to wykonać z szybkowiążących zapraw o wytrzymałości na ściskanie porównywalnej z wytrzymałością istniejącego jastrychu. Dalsze prace należy wykonać w sposób analogiczny do wcześniej opisanego.

Decyzja o możliwości zastosowania powyżej opisanego lokalnego wariantu naprawy oczywiście musi być podjęta indywidualnie, po uprzedniej ocenie stanu technicznego połaci każdego z balkonów. Jednak warto to zrobić, chociażby ze względu na koszty. Dla balkonu w domu jednorodzinnym może to nie mieć aż takiego znaczenia, jednak dla budynku wielorodzinnego z balkonami o łącznej powierzchni kilkudziesięciu czy nawet kilkuset m2 już tak. Koszt skucia 1 m2 podkładu cementowego to około 30 zł, do tego dochodzi konieczność ponownego wykonania podkładu, przy grubości 4 cm i zastosowaniu szybkowiążącej i szybkoschnącej zaprawy to ok. 100 zł/m2 netto.

Dla 100 m2 połaci, przy założeniu, że skute będzie 30% powierzchni podkładu, oszczędności tylko na wykonaniu samego jastrychu dociskowego wynoszą około 9000 zł netto. Warto zatem taki wariant brać pod uwagę.

Okapu nie należy wykonywać w sposób pokazany na RYS. 1. Jest to zdecydowanie najgorszy sposób.

Przede wszystkim obciążenia termiczne powodują zmiany długości płytki zamontowanej pionowo na okapie, co zwykle prowadzi do odspojenia płytek posadzki (jeszcze gorzej, gdy pionowa płytka okapu zachodzi na płytkę posadzki).

Ale ruchy termiczne to jedno. Izolacja podpłytkowa musi być wywinięta na czoło jastrychu dociskowego i połączona szczelnie z obróbką blacharską. Samo to stwarza znaczne problemy.

Ale to nie wszystko. Układ fuga–płytka, na skutek mikropęknięć na ich styku, nie jest układem szczelnym. Woda może dostać się pomiędzy izolację podpłytkową a płytkę, co będzie skutkować wypłukiwaniem zarówno polimerów, jak i związków wapnia. Proces ten będzie tym intensywniejszy, im więcej wody będzie wnikać w pustki. Sprzyja temu także pozostawienie pustek pod płytką – ułożenie płytek tej strefy na pełne podparcie jest technicznie bardzo trudne i wymaga wyjątkowo wysokiej staranności. Prawidłowy układ warstw połaci balkonu z ociepleniem oraz sposób wykonanie okapu pokazano na RYS. 3 i RYS. 4.

RYS. 3. Poprawny układ warstw balkonu z ociepleniem z obu stron.

RYS. 3. Poprawny układ warstw balkonu z ociepleniem z obu stron. Objaśnienia: 1 – okładzina ceramiczna, 2 – zaprawa spoinująca, 3 – klej do płytek, 4 – izolacja podpłytkowa, 5 – jastrych dociskowy, 6 – izolacja główna (międzywarstwowa), 7 – termoizolacja, 8 – paroizolacja – papa/membrana paroizolacyjna, 9 – gruntowanie pod (8) (jeżeli jest wymagane), 10 – warstwa spadkowa (gdy płyty (12) nie wykonano ze spadkiem), 11 – warstwa sczepna pod (9), 12 – płyta nośna, 13 – ocieplenie od spodu (system); rys.: Atlas

RYS. 4. Prawidłowe rozwiązanie okapu balkonu z ociepleniem z obu stron

RYS. 4. Prawidłowe rozwiązanie okapu balkonu z ociepleniem z obu stron. Objaśnienia: 1 – okładzina ceramiczna, 2 – zaprawa spoinująca, 3 – klej do płytek, 4 – izolacja podpłytkowa, 5 – jastrych dociskowy, 6 – izolacja główna (międzywarstwowa), 7 – termoizolacja, 8 – paroizolacja – papa/membrana paroizolacyjna, 9 – gruntownaie pod (8) (jeżeli jest wymagane), 10 – warstwa spadkowa (gdy płyty (12) nie wykonano ze spadkiem), 11 – warstwa sczepna pod (9), 12 – płyta nośna, 13 – ocieplenie od spodu (system), 14 – taśma uszczelniająca, 15 – sznur dylatacyjny, 16 – elastyczna masa dylatacyjna, 17 – systemowy profil okapowy, 18 – balustrada, 19 – pianka rozprężna, 20 – ocieplenie czoła i boków balkonu (system) z kątownikiem z kapinosem; rys.: Atlas

Zdarza się jednak, że z różnych przyczyn zamocowanie profilu w płaszczyźnie płytek jest niemożliwe. Aby w takiej sytuacji zminimalizować (ale nie wyeliminować) niebezpieczeństwo powstania uszkodzeń i wykwitów należy bezwzględnie przykleić płytki na pełne podparcie (!) na klej cienkowarstwowy (grubość warstwy 3–5 mm, co wymusza bardzo wysoką równość podłoża), fugę na styku pionowej płytki okapu oraz płytki poziomej wypełnić nie cementową zaprawą spoinującą, ale elastyczną masą dylatacyjną oraz stosować klej o jak najmniejszej nasiąkliwości.

Problemem pozostaje wybór takiego kleju. Nasiąkliwość nie jest parametrem wymaganym przez normę na kleje do płytek, dlatego producenci ani nie deklarują, ani nawet nie podają nasiąkliwości.

Próba „wydedukowania” też może być ryzykowna, niekoniecznie kleje wysokomodyfikowane (klasy C2) i/lub odkształcalne (klasy S1 lub S2) będą jednocześnie najmniej nasiąkliwe. Warto w takich sytuacjach stosować kleje będące jednocześnie hydroizolacją podpłytkową. Są to specjalne cementowe kleje pełniące dwie funkcje: hydroizolacji podpłytkowej oraz kleju do płytek. Są one więc deklarowane zarówno do normy PN-EN 14891, jak i PN-EN 12004-1. Ich zastosowanie nie może być jednak bezkrytyczne. Należy najpierw wykonać izolację podpłytkową, a następnie przykleić płytki okapu.

Do wykonania tych czynności można oczywiście zastosować ten sam materiał, jednak w osobnych przejściach i po kontroli międzyoperacyjnej. Nie chodzi tu tylko o przyklejenie płytek na czole podkładu dociskowego. Na wspomniany klej należy także przykleić płytki posadzki w pasie 20–30 cm od okapu. Ta czynność jest niezwykle istotna.

Problem z wykwitami może się pojawić nawet wtedy, gdy wykonano izolację podpłytkową. FOT. 10–11 pokazują klej pod płytką w strefie okapu. Izolacja zespolona była wykonana poprawnie, jednak grubość warstwy kleju wynosiła ok. 2 cm. Wykonawca wykorzystał klej do płytek w celu uzyskania wymaganej równości posadzki.

FOT. 10–11. Za gruba warstwa kleju pod płytką w strefie okapu. Izolacja zespolona była wykonana poprawnie, jednak grubość warstwy kleju wynosiła powyżej 2 cm. Wykonawca wykorzystał klej do płytek w celu uzyskania wymaganej równości posadzki. Rezultat: mokry klej i zawilgocenie strefy okapu skutkujące destrukcją tej strefy; fot.: M. Rokiel

FOT. 10–11. Za gruba warstwa kleju pod płytką w strefie okapu. Izolacja zespolona była wykonana poprawnie, jednak grubość warstwy kleju wynosiła powyżej 2 cm. Wykonawca wykorzystał klej do płytek w celu uzyskania wymaganej równości posadzki. Rezultat: mokry klej i zawilgocenie strefy okapu skutkujące destrukcją tej strefy; fot.: M. Rokiel

Kleje „2 w 1”, a więc hydroizolacja + klej, doskonale sprawdzają się także w przypadku konieczności naprawy samej okładziny. Każdy z wykonawców, który miał do czynienia z koniecznością wykucia uszkodzonej płytki i wstawienia nowej, doskonale wie, jak jest to trudny i ryzykowny zabieg. Zastosowanie kleju z funkcją hydroizolacji jest w tym przypadku dodatkowym działaniem minimalizującym ryzyko późniejszego przecieku. Pewną odmianą opisanego powyżej wariantu jest wersja „pośrednia”, polegająca na wykonaniu izolacji podpłytkowej tylko na poziomej powierzchni połaci (RYS. 2).

Efekt jest ten sam, strefa okapu jest mokra, a pionowe płytki odspajają się. Sposób postępowania przy naprawie będzie analogiczny.

Kolejnym problemem związanym z pracami na tarasach jest nieprzestrzeganie przez wykonawców temperatury aplikacji. Dla zdecydowanej większości izolacji szlamowych oraz klejów wynosi ona od +5°C do +25°C. Wynika to z właściwości spoiwa cementowego, które jest głównym składnikiem elastycznych szlamów uszczelniających oraz klejów do płytek.

Wiązanie spoiwa cementowego to ciąg reakcjach chemicznych i procesów fizycznych zachodzących po zmieszaniu cementu z wodą. Na ilość wody zaborowej składa się: ilość wody wymaganej do reakcji hydratacji oraz wynikającej z wodożądności pozostałych składników kleju czy szlamu oraz ilość wody nadającej konsystencję oraz innych właściwości aplikacyjnych.

Warunkiem uzyskania przez klej wymaganych parametrów jest pełna hydratacja spoiwa, która z kolei zależy od warunków zewnętrznych, w przypadku okładzin na balkonach i tarasach, także takich jak temperatura aplikacji (powietrza i podłoża).

RYS. 5. Temperatura w sierpniu 2019 roku zarejestrowana przez warszawską stację meteorologiczną; rys.: www.meteo.waw.pl/hist.pl

RYS. 5. Temperatura w sierpniu 2019 roku zarejestrowana przez warszawską stację meteorologiczną; rys.: www.meteo.waw.pl/hist.pl

Zbyt wysoka temperatura powoduje odparowanie wody niezbędnej do prawidłowego przebiegu reakcji twardnienia i wiązania cementu. Rezultatem zwykle jest zmniejszenie wytrzymałości zaprawy na obciążenia termiczne i mechaniczne na skutek:

 • zmniejszenia przyczepności zaprawy do podłoża,
 • zmniejszenia odkształcalności kleju (lub wręcz utrata tej właściwości),
 • zwiększenia nasiąkliwości.

Przywołana powyżej temperatura aplikacji dotyczy zarówno powietrza, jak i podłoża. Stosowanie przeciwsłonecznych siatek ochronnych podczas prac na balkonach i tarasach nadal jest ewenementem. Proszę popatrzeć na RYS. 5. Pokazuje on temperaturę w sierpniu 2019 roku zarejestrowaną przez warszawską stację meteorologiczną.

RYS. 6. Godzinowy rozkład temperatur w dniu 29 sierpnia 2019 roku zarejestrowany przez warszawską stację meteorologiczną; rys.: www.meteo.waw.pl/hist.pl

RYS. 6. Godzinowy rozkład temperatur w dniu 29 sierpnia 2019 roku zarejestrowany przez warszawską stację meteorologiczną; rys.: www.meteo.waw.pl/hist.pl

RYS. 7. Godzinowy rozkład wilgotności w dniu 29 sierpnia 2019 roku zarejestrowany przez warszawską stację meteorologiczną; rys.: www.meteo.waw.pl/hist.pl

RYS. 7. Godzinowy rozkład wilgotności w dniu 29 sierpnia 2019 roku zarejestrowany przez warszawską stację meteorologiczną; rys.: www.meteo.waw.pl/hist.pl

Widać wyraźnie, jak często temperatura w cieniu przekraczała +25°C. Na RYS. 6 pokazano godzinowy rozkład temperatur, z którego wynika, że w godzinach 9–20 wykonywanie prac okładzinowych nie powinno się odbywać. Jeżeli na to nałożymy wykres wilgotności powietrza (RYS. 7), widać wyraźnie, jak istotne jest przestrzeganie wymaganych cieplno-wilgotnościowych warunków aplikacji.

Na FOT. 12 pokazano skutek klejenia płytek w temperaturach znacznie przekraczających (wyższych) dopuszczalne. Przyczepność zaprawy klejącej do izolacji podpłytkowej była tak mała, że klej można było zdjąć bez uszkodzenia szlamu.

Z tego powodu kilka lat temu producenci chemii budowlanej wprowadzili do oferty kleje o zwiększonym zakresie temperatur aplikacji. Potocznie zwane są klejami żelowymi, jednak w rzeczywistości są one klasyfikowane jako kleje klasy C2 lub C1 według PN-EN 12004-1 (czyli kleje cementowe), jednak cechują się dość specyficznymi właściwościami. W swoim składzie zawierają one specjalne dodatki na bazie minerałów (m.in. montmorylonit).

FOT. 12. Skutek klejenia płytek w temperaturach znacznie przekraczających (wyższych) dopuszczalne; fot.: M. Rokiel

FOT. 12. Skutek klejenia płytek w temperaturach znacznie przekraczających (wyższych) dopuszczalne; fot.: M. Rokiel

Woda w kontakcie z minerałami tego typu jest absorbowana (zatrzymywana) pomiędzy kolejnymi warstwami minerałów (FOT. 13), dodatkowo minerały te, po interakcji z wodą, zwiększają swoją objętość, co skutkuje zupełnie inną zdolnością do wiązania wody w strukturze świeżo zarobionej zaprawy klejowej.

FOT. 13. Warstwowa budowa montmorylonitu po związaniu z wodą; powiększenie 10000×; fot.: Atlas

FOT. 13. Warstwowa budowa montmorylonitu po związaniu z wodą; powiększenie 10000×; fot.: Atlas

Właściwość tę zapewnia m.in. nietypowa budowa warstwowa montmorylonitu. Struktura tego surowca, powstającego w wyniku przemiany geologicznej skał wulkanicznych, to układ dopasowanych, złączonych ze sobą warstw krystalicznych. Obecność wody zatrzymanej w strukturze kleju pozwala na rozszerzenie warunków aplikacji w zakresie temperatury bez obaw o zaburzenia hydratacji cementu. Takie kleje można stosować na podłoża o temperaturze do +35°C, co znacznie poprawia bezpieczeństwo wykonywania okładzin na nieosłoniętych połaciach (lub ich częściach) balkonów czy tarasów.

Nie należy jednak przyjmować za pewnik, że każdy klej żelowy powalana na pracę w podwyższonych temperaturach. Nie każdy producent w karcie technicznej kleju żelowego poszerza zakres temperatury aplikacji, podobnie jak nie każdy tzw. klej żelowy jest przeznaczony do stosowania na tarasach czy balkonach.

Literatura

 1. Belagskonstruktionen mit Fliesen und Platten außerhalb von Gebäuden, ZDB, 2008, 2012.
 2. M. Rokiel, „Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót”, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2011.
 3. M. Rokiel, „Hydroizolacje w budownictwie”, wyd. III, Grupa MEDIUM, Warszawa 2019.
 4. M. Rokiel, „ABC izolacji tarasów”, Grupa Medium, Warszawa 2015.
 5. M. Rokiel, „Projektowanie i wykonywanie okładzin ceramicznych. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót”, Grupa MEDIUM, Warszawa 2016.
 6. Hinweise für Estriche im Freien, Zement-Estriche auf Balkonen und Terrassen. – BEB Merkblatt – VII.1999.
 7. PN-EN 12004-1:2017-03, „Kleje do płytek ceramicznych – Część 1: Wymagania, ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych, klasyfikacja i znakowanie”.
 8. PN-EN 13813:2003, „Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały – Właściwości i wymagania”.
 9. PN-EN 13888:2010, „Zaprawy do spoinowania płytek – Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie”.
 10. Hinweise zum Einsatz alternativer Abdichtung unter Estrichen, BEB Merkblatt, II.1997.
 11. Richtlinie für die Planung und Ausführung von Abdichtung erdberührter Bauteile mit flexiblen Dichtungsschlämmen, Deutsche Bauchemie e.V. 2006.
 12. ST, „Okładziny ceramiczne i hydroizolacje balkonów. Okładziny ceramiczne balkonów. Hydroizolacja balkonów (uszczelnienie zespolone)”, Promocja, 2017.
 13. ST, „Okładziny ceramiczne i hydroizolacje tarasów naziemnych. Okładziny ceramiczne tarasów naziemnych. Hydroizolacja tarasów naziemnych (uszczelnienie zespolone)”, Promocja, 2017.
 14. Materiały firmy Atlas.
 15. Materiały własne autora.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Powiązane

dr inż. Zofia Szweda Przyczyny uszkodzeń okładzin ceramicznych oraz metody zapobiegania

Przyczyny uszkodzeń okładzin ceramicznych oraz metody zapobiegania Przyczyny uszkodzeń okładzin ceramicznych oraz metody zapobiegania

Zły stan techniczny posadzek ceramicznych balkonów i tarasów zagraża bezpieczeństwu użytkowania konstrukcji. Jak rozwiązać problem wilgoci zalegającej pod płytkami?

Zły stan techniczny posadzek ceramicznych balkonów i tarasów zagraża bezpieczeństwu użytkowania konstrukcji. Jak rozwiązać problem wilgoci zalegającej pod płytkami?

SELENA Idealna hydroizolacja tarasu i balkonu - Tytan Hydro 2K

Idealna hydroizolacja tarasu i balkonu - Tytan Hydro 2K Idealna hydroizolacja tarasu i balkonu - Tytan Hydro 2K

Dwuskładnikowa elastyczna izolacja przeciwwodna odporna na działanie wody pod ciśnieniem, do stosowania przy wykonywaniu powłok uszczelniających przed układaniem okładzin ceramicznych. Jest szybkowiążąca,...

Dwuskładnikowa elastyczna izolacja przeciwwodna odporna na działanie wody pod ciśnieniem, do stosowania przy wykonywaniu powłok uszczelniających przed układaniem okładzin ceramicznych. Jest szybkowiążąca, odporna na mróz i starzenie, a także wytrzymała chemicznie na działanie agresywnych substancji. Jest nieszkodliwa dla środowiska i dopuszczona do kontaktu z wodą pitną. Nie zawiera rozpuszczalników.

Redakcja miesięcznika IZOLACJE ABC tarasów i balkonów

ABC tarasów i balkonów ABC tarasów i balkonów

Jakie wymagania techniczne i materiałowe mają te konstrukcje? Jak poprawnie zaprojektować i uszczelnić balkon czy taras?

Jakie wymagania techniczne i materiałowe mają te konstrukcje? Jak poprawnie zaprojektować i uszczelnić balkon czy taras?

mgr inż. Marek Gawron, mgr inż. Maciej Rokiel Tarasy i balkony - trudne detale

Tarasy i balkony - trudne detale Tarasy i balkony - trudne detale

Kolejnymi newralgicznymi miejscami tarasów i balkonów są okap i balustrada. Także i tu wymagana jest bardzo duża dokładność podczas projektowania oraz wykonywania detali.

Kolejnymi newralgicznymi miejscami tarasów i balkonów są okap i balustrada. Także i tu wymagana jest bardzo duża dokładność podczas projektowania oraz wykonywania detali.

mgr inż. Maciej Rokiel Trudne detale balkonów i tarasów

Trudne detale balkonów i tarasów Trudne detale balkonów i tarasów

Zaprojektowanie detali balkonu czy tarasu może przysparzać pewnych trudności. Kolejnym z newralgicznych miejsc, wymagających szczególnej uwagi i decydujących o poprawności wykonania całej konstrukcji,...

Zaprojektowanie detali balkonu czy tarasu może przysparzać pewnych trudności. Kolejnym z newralgicznych miejsc, wymagających szczególnej uwagi i decydujących o poprawności wykonania całej konstrukcji, są dylatacje brzegowe.

mgr inż. Maciej Rokiel Trudne detale tarasów i balkonów

Trudne detale tarasów i balkonów Trudne detale tarasów i balkonów

Balkon i taras to elementy konstrukcyjne budynku zwiększające jego wartość użytkową. Możliwości ich wykorzystania są ogromne: od miejsca przeznaczonego na wypoczynek do przedłużenia salonu. Aby jednak...

Balkon i taras to elementy konstrukcyjne budynku zwiększające jego wartość użytkową. Możliwości ich wykorzystania są ogromne: od miejsca przeznaczonego na wypoczynek do przedłużenia salonu. Aby jednak ten element nie sprawiał użytkownikowi problemów, konieczne jest pokonanie kilku trudności projektowych i wykonawczych.

mgr inż. Maciej Rokiel Tarasy nadziemne nad pomieszczeniami ogrzewanymi

Tarasy nadziemne nad pomieszczeniami ogrzewanymi Tarasy nadziemne nad pomieszczeniami ogrzewanymi

Taras nadziemny jest elementem konstrukcji umieszczonym nad pomieszczeniem pełniącym jednocześnie funkcję dachu. Składa się z płyty nośnej, termoizolacji i hydroizolacji. Jego powierzchnia dostępna jest...

Taras nadziemny jest elementem konstrukcji umieszczonym nad pomieszczeniem pełniącym jednocześnie funkcję dachu. Składa się z płyty nośnej, termoizolacji i hydroizolacji. Jego powierzchnia dostępna jest z przyległych pomieszczeń.

mgr inż. Maciej Rokiel Konstrukcja balkonów i tarasów – typowe błędy

Konstrukcja balkonów i tarasów – typowe błędy Konstrukcja balkonów i tarasów – typowe błędy

Zagadnień termoizolacyjnych nie można traktować w oderwaniu od układu hydroizolacji. Świadczą o tym najczęstsze problemy, z którymi borykają się użytkownicy tarasów lub balkonów.

Zagadnień termoizolacyjnych nie można traktować w oderwaniu od układu hydroizolacji. Świadczą o tym najczęstsze problemy, z którymi borykają się użytkownicy tarasów lub balkonów.

mgr inż. Maciej Rokiel Balkony i tarasy – uszczelnienie drenażowe i podpłytkowe

Balkony i tarasy – uszczelnienie drenażowe i podpłytkowe Balkony i tarasy – uszczelnienie drenażowe i podpłytkowe

Zarówno wariant drenażowy, jak i z uszczelnieniem podpłytkowym wymagają przemyślenia sposobu wykonania. Dotyczy to zwłaszcza rodzaju, sposobu i miejsca montażu obróbki.

Zarówno wariant drenażowy, jak i z uszczelnieniem podpłytkowym wymagają przemyślenia sposobu wykonania. Dotyczy to zwłaszcza rodzaju, sposobu i miejsca montażu obróbki.

mgr inż. Maciej Rokiel Balkony i tarasy - uszczelnienie drenażowe a podpłytkowe

Balkony i tarasy - uszczelnienie drenażowe a podpłytkowe Balkony i tarasy - uszczelnienie drenażowe a podpłytkowe

Balkon i taras to takie części budynku, w których kumulują się liczne oddziaływania. Z tego powodu bardzo ważne jest ich prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie. W przeciwnym razie stosunkowo szybko (nawet...

Balkon i taras to takie części budynku, w których kumulują się liczne oddziaływania. Z tego powodu bardzo ważne jest ich prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie. W przeciwnym razie stosunkowo szybko (nawet w ciągu kilku miesięcy – jeżeli prace wykonywano jesienią) może dojść do znacznych uszkodzeń.

mgr inż. Maciej Rokiel Konstrukcja balkonów - zagadnienia cieplno-wilgotnościowe

Konstrukcja balkonów - zagadnienia cieplno-wilgotnościowe Konstrukcja balkonów - zagadnienia cieplno-wilgotnościowe

Pomimo dostępnych na naszym rynku od kilkunastu lat poprawnych rozwiązań technologiczno-materiałowych nadal stosuje się błędne rozwiązania, skutkujące szybkim powstawaniem uszkodzeń. Mało tego – w niektórych...

Pomimo dostępnych na naszym rynku od kilkunastu lat poprawnych rozwiązań technologiczno-materiałowych nadal stosuje się błędne rozwiązania, skutkujące szybkim powstawaniem uszkodzeń. Mało tego – w niektórych czasopismach, a, co gorsza, także w literaturze technicznej są one nadal opisywane jako poprawne.

mgr inż. Maciej Rokiel Konstrukcja tarasów – zagadnienia cieplno-wilgotnościowe

Konstrukcja tarasów – zagadnienia cieplno-wilgotnościowe Konstrukcja tarasów – zagadnienia cieplno-wilgotnościowe

Taras jest elementem bardziej skomplikowanym niż balkon. Stanowi rodzaj dachu nad pomieszczeniem, musi zatem cechować się odpowiednią ciepłochronnością. Jednak nie tylko.

Taras jest elementem bardziej skomplikowanym niż balkon. Stanowi rodzaj dachu nad pomieszczeniem, musi zatem cechować się odpowiednią ciepłochronnością. Jednak nie tylko.

mgr inż. Maciej Rokiel Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce. Wyd. II rozszerzone

Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce. Wyd. II rozszerzone Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce. Wyd. II rozszerzone

Pierwsze wydanie Poradnika Hydroizolacje w budownictwie, które ukazało się w styczniu 2006 r., spotkało się z bardzo życzliwym przyjęciem. Obecna – druga edycja jest odpowiedzią na opinie i sugestie Czytelników,...

Pierwsze wydanie Poradnika Hydroizolacje w budownictwie, które ukazało się w styczniu 2006 r., spotkało się z bardzo życzliwym przyjęciem. Obecna – druga edycja jest odpowiedzią na opinie i sugestie Czytelników, które pojawiły się już po kilku tygodniach od opublikowania wydania I. Postulowano rozszerzenie zagadnień poruszanych w publikacji o inne funkcjonujące na rynku rozwiązania technologiczno-materiałowe. Znaczna część tych sugestii została uwzględniona w drugim wydaniu Poradnika – rozszerzonym...

mgr inż. Maciej Rokiel Taras nadziemny – między teorią a praktyką

Taras nadziemny – między teorią a praktyką Taras nadziemny – między teorią a praktyką

Taras nadziemny (nad pomieszczeniem) to element konstrukcyjny budynku zwiększający niewątpliwie jego wartość użytkową. Możliwości jego wykorzystania są ogromne. Aby jednak ten modny obecnie element nie...

Taras nadziemny (nad pomieszczeniem) to element konstrukcyjny budynku zwiększający niewątpliwie jego wartość użytkową. Możliwości jego wykorzystania są ogromne. Aby jednak ten modny obecnie element nie był przyczyną kłopotów w użytkowaniu budynku, projektant i wykonawca powinni rozwiązać kilka niełatwych problemów.

mgr inż. Maciej Rokiel Jak wykonać szczelny taras i balkon?

Jak wykonać szczelny taras i balkon? Jak wykonać szczelny taras i balkon?

Tarasy i balkony to elementy bardzo chętnie wykorzystywane w architekturze. Dobrze umiejscowione dodają charakteru budynkowi. Niestety, ich hydroizolacje są często projektowane i wykonywane z błędami,...

Tarasy i balkony to elementy bardzo chętnie wykorzystywane w architekturze. Dobrze umiejscowione dodają charakteru budynkowi. Niestety, ich hydroizolacje są często projektowane i wykonywane z błędami, czego skutki...

mgr inż. Maciej Rokiel Jak projektować tarasy nadziemne nad pomieszczeniami ogrzewanymi?

Jak projektować tarasy nadziemne nad pomieszczeniami ogrzewanymi?

Drenażowy sposób odprowadzenia wody zakłada możliwość wnikania wody opadowej w warstwy wierzchnie konstrukcji tarasu. Polega na odprowadzeniu wody opadowej zarówno po powierzchni użytkowej, jak i przez...

Drenażowy sposób odprowadzenia wody zakłada możliwość wnikania wody opadowej w warstwy wierzchnie konstrukcji tarasu. Polega na odprowadzeniu wody opadowej zarówno po powierzchni użytkowej, jak i przez specjalną warstwę drenującą.

mgr inż. Maciej Rokiel Projektowanie tarasów nadziemnych nad pomieszczeniami ogrzewanymi

Projektowanie tarasów nadziemnych nad pomieszczeniami ogrzewanymi Projektowanie tarasów nadziemnych nad pomieszczeniami ogrzewanymi

Punktem wyjścia do prawidłowego zaprojektowania konstrukcji tarasu jest precyzyjne określenie funkcji, jaką ma on pełnić w przyszłości, analiza schematu konstrukcyjnego, określenie obciążeń i czynników...

Punktem wyjścia do prawidłowego zaprojektowania konstrukcji tarasu jest precyzyjne określenie funkcji, jaką ma on pełnić w przyszłości, analiza schematu konstrukcyjnego, określenie obciążeń i czynników destrukcyjnych, a na tej podstawie przyjęcie poprawnych technicznie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych.

mgr inż. Maciej Rokiel Taras z drenażowym odprowadzeniem wody

Taras z drenażowym odprowadzeniem wody Taras z drenażowym odprowadzeniem wody

Tarasy są chętnie stosowane w apartamentach mieszkalnych, obiektach użyteczności publicznej (kawiarniach, restauracjach), a także w małych domkach jednorodzinnych. Nic w tym dziwnego – ładnie wykonany...

Tarasy są chętnie stosowane w apartamentach mieszkalnych, obiektach użyteczności publicznej (kawiarniach, restauracjach), a także w małych domkach jednorodzinnych. Nic w tym dziwnego – ładnie wykonany taras może znacznie poprawić atrakcyjność budynku, a w przypadku restauracji, kawiarni itp. może być elementem przyciągającym klientów. Paradoksem jest natomiast, że ta tak chętnie stosowana i atrakcyjna architektonicznie część konstrukcji budynku jest jednocześnie jedną z najtrudniejszych do wykonania.

Jacek Sawicki Bezspoinowe izolacje wodochronne tarasów

Bezspoinowe izolacje wodochronne tarasów Bezspoinowe izolacje wodochronne tarasów

Hydroizolacja tarasów ze względu na specyfikę wynikającą z zakresu obciążeń wodą musi spełniać wymagania stawiane izolacjom wodochronnym. Wiąże się z tym konieczność stosowania dopuszczonych do tego celu...

Hydroizolacja tarasów ze względu na specyfikę wynikającą z zakresu obciążeń wodą musi spełniać wymagania stawiane izolacjom wodochronnym. Wiąże się z tym konieczność stosowania dopuszczonych do tego celu materiałów i technologii.

mgr inż. Maciej Rokiel Okap na balkonach i tarasach. Właściwości i wymagania

Okap na balkonach i tarasach. Właściwości i wymagania Okap na balkonach i tarasach. Właściwości i wymagania

Balkon czy taras to elementy konstrukcyjne budynku powiększające w niewątpliwy sposób jego wartość użytkową. Możliwości wykorzystania tych konstrukcji są ogromne - od miejsca przeznaczonego na wypoczynek...

Balkon czy taras to elementy konstrukcyjne budynku powiększające w niewątpliwy sposób jego wartość użytkową. Możliwości wykorzystania tych konstrukcji są ogromne - od miejsca przeznaczonego na wypoczynek do przedłużenia salonu. Aby jednak balkon czy taras nie sprawiały użytkownikowi problemów, konieczne jest pokonanie problemów projektowych i wykonawczych.

Przemysław Gogojewicz Utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym

Utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym Utrzymanie budynku w należytym stanie technicznym

W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji albo naruszenia wymagań dotyczących obiektu budowlanego, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają użytkowanie...

W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji albo naruszenia wymagań dotyczących obiektu budowlanego, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają użytkowanie go do celów mieszkalnych, organ nadzoru budowlanego może nakazać (w drodze decyzji) usunięcie skutków ingerencji lub naruszeń albo przywrócenie stanu poprzedniego. Decyzja powinna być natychmiast wykonana i może być ogłoszona ustnie.

mgr inż. Krzysztof Patoka Jak wentylować blachodachówki

Jak wentylować blachodachówki Jak wentylować blachodachówki

Piętą achillesową większości dekarzy układających pokrycia z blachodachówki uszczelnione MWK jest wykonanie ich wentylacji, a dokładnie jej brak. Tymczasem zastosowanie takich membran upraszcza wprawdzie...

Piętą achillesową większości dekarzy układających pokrycia z blachodachówki uszczelnione MWK jest wykonanie ich wentylacji, a dokładnie jej brak. Tymczasem zastosowanie takich membran upraszcza wprawdzie konstrukcję całego dachu, ale pociąga za sobą również konkretne wymagania dotyczące wentylacji tego pokrycia.

mgr inż. Krzysztof Patoka Dzicy lokatorzy pod dachem

Dzicy lokatorzy pod dachem Dzicy lokatorzy pod dachem

Każdego lata powracającym problemem użytkowników domów jest pojawienie się dzikich lokatorów – owadów, ptaków i ssaków. Zwierzęta te zasiedlają dachy, a ich obecność jest przyczyną różnych zniszczeń.

Każdego lata powracającym problemem użytkowników domów jest pojawienie się dzikich lokatorów – owadów, ptaków i ssaków. Zwierzęta te zasiedlają dachy, a ich obecność jest przyczyną różnych zniszczeń.

mgr inż. Krzysztof Patoka Jakie wady mają polskie dachy? (cz. 2)

Jakie wady mają polskie dachy? (cz. 2) Jakie wady mają polskie dachy? (cz. 2)

Wśród głównych wad polskich dachów znajdują się takie, które występują zbiorowo. Dotyczą one różnych funkcji dachu, ale mają wspólny rodowód, a czasem również wspólne miejsce występowania. Takimi szczególnymi...

Wśród głównych wad polskich dachów znajdują się takie, które występują zbiorowo. Dotyczą one różnych funkcji dachu, ale mają wspólny rodowód, a czasem również wspólne miejsce występowania. Takimi szczególnymi błędami są te popełniane w okapach dachów pochyłych.

Wybrane dla Ciebie

Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia

Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia Przewody i izolacje nierozprzestrzeniające ognia

Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu:

Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu: Zalety wełny celulozowej w krótkim podsumowaniu:

Wszystko na temat dachów »

Wszystko na temat dachów » Wszystko na temat dachów »

Znajdź swój kierunek

Znajdź swój kierunek Znajdź swój kierunek

Kompletne systemy dociepleń POLSTYR

Kompletne systemy dociepleń POLSTYR Kompletne systemy dociepleń POLSTYR

Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Jest nowa receptura hydroizolacji! » Jest nowa receptura hydroizolacji! »

Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Kiedy fotowoltaika się opłaca? Kiedy fotowoltaika się opłaca?

Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja

Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja Ciepło zimą, zimno latem - poprawna izolacja

Kompleksowa ceramika dla domu

Kompleksowa ceramika dla domu Kompleksowa ceramika dla domu

Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Skuteczna izolacja dachu płaskiego » Skuteczna izolacja dachu płaskiego »

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu? Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » » Indywidualne usługi w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych » »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj » Porównaj ceny styropianu i oszczędzaj »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Zalety ocieplania styropianem pasywnym » Zalety ocieplania styropianem pasywnym »

Izolacja natryskowa budynków »

Izolacja natryskowa budynków » Izolacja natryskowa budynków »

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych Uprawnienia budowlane 2021 Część 1. Poradnik z kluczem. 523 pytania i 20 testów egzaminacyjnych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021

Najnowsze produkty i technologie

Stropy.pl Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty Stropy panelowe – łatwy i szybki montaż, modułowość, niskie koszty

Stropy w budynkach pełnią elementarne funkcje oddzielania kondygnacji oraz przenoszenia obciążeń własnych i użytkowych, jak również warstw podłogowych i ścian działowych. Współczesny rynek budowlany oczekuje...

Stropy w budynkach pełnią elementarne funkcje oddzielania kondygnacji oraz przenoszenia obciążeń własnych i użytkowych, jak również warstw podłogowych i ścian działowych. Współczesny rynek budowlany oczekuje jednak czegoś więcej, systemów stropowych ułatwiających i przyspieszających proces budowlany, zestandaryzowanych, o niskim koszcie inwestycyjnym, wysokich parametrach technicznych, zdrowych i ekologicznych. Do takich rozwiązań należą stropy panelowe.

Festool Polska Festool stawia na FSCTM

Festool stawia na FSCTM Festool stawia na FSCTM

Jako jeden z pierwszych producentów elektronarzędzi Festool zaangażował się w ochronę lasów i pozyskiwanych z nich surowców. To istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, w którym wybrane produkty...

Jako jeden z pierwszych producentów elektronarzędzi Festool zaangażował się w ochronę lasów i pozyskiwanych z nich surowców. To istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju, w którym wybrane produkty tej marki z powodzeniem uzyskały certyfikację FSC.

Balex Metal Sp. z o. o. Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja

Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja Płyta ścienna PIR Light – ekonomiczna i ekologiczna izolacja

Płyty ścienne z rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej od momentu pojawienia się na rynku uznane zostały za doskonały materiał termoizolacyjny. Budownictwo stale się rozwija i dzisiaj nie są już nowością,...

Płyty ścienne z rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej od momentu pojawienia się na rynku uznane zostały za doskonały materiał termoizolacyjny. Budownictwo stale się rozwija i dzisiaj nie są już nowością, jednak producenci nie spoczęli na laurach i wciąż udoskonalają swoje produkty, na nowo dopasowując do potrzeb inwestorów. Firma Balex Metal oferuje ekonomiczną wersję – płytę ścienną PIR Light.

merXu Bogata oferta firmy KIM na merXu

Bogata oferta firmy KIM na merXu Bogata oferta firmy KIM na merXu

Stan surowy budynku to etap, na którym wykonane są roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje poziome i pionowe, a także izolacje wodne i przeciwwilgociowe. Może również obejmować wykonanie prac ociepleniowych...

Stan surowy budynku to etap, na którym wykonane są roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje poziome i pionowe, a także izolacje wodne i przeciwwilgociowe. Może również obejmować wykonanie prac ociepleniowych oraz ślusarskich i stolarskich. Wykorzystane do tego materiały ścienne, systemy elewacyjne czy izolacje termiczne, jak również produkty chemii budowlanej, takie jak tynki, kleje, hydroizolacje i uszczelniacze, powinny być dobre jakościowo, jak również odpowiednio dobrane do przeznaczenia obiektu...

FOAMGLAS® Building Poland Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS®

Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS® Gdy materiału nie staje…, rozważ FOAMGLAS®

Stare porzekadło mówi, że tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Niestety w przypadku ekip wykonawczych sprawa bywa bardziej skomplikowana, a niedostępność lub długi oczekiwania na materiały izolacyjne...

Stare porzekadło mówi, że tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Niestety w przypadku ekip wykonawczych sprawa bywa bardziej skomplikowana, a niedostępność lub długi oczekiwania na materiały izolacyjne mogą być niemałym utrudnieniem. W takiej sytuacji warto rozważyć rozwiązania specjalistyczne, które są na wyciągnięcie ręki, a przy tym oferują wymierne korzyści.

PU Polska - Związek Producentów Płyt Warstwowych i Izolacji Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane

Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane Płyty warstowe jako elementy prefabrykowane

Prefabrykacja elementów budowlanych oznacza produkcję gotowych, często wielkowymiarowych elementów sposobem przemysłowym poza miejscem wbudowania. Ideą prefabrykacji jest ich wytwarzanie w warunkach niezależnych...

Prefabrykacja elementów budowlanych oznacza produkcję gotowych, często wielkowymiarowych elementów sposobem przemysłowym poza miejscem wbudowania. Ideą prefabrykacji jest ich wytwarzanie w warunkach niezależnych od warunków atmosferycznych w powtarzalnym procesie zapewniającym możliwość kontroli parametrów produkcji i stabilnego, najwyższego poziomu dopuszczalnych odchyłek wykraczających daleko poza możliwości realizacyjne na placu budowy. Taki model wznoszenia obiektów przenosi zasadniczo zaangażowanie...

obido.pl W jaki sposób ocieplić poddasze?

W jaki sposób ocieplić poddasze? W jaki sposób ocieplić poddasze?

Posiadasz dom z poddaszem i zastanawiasz się jak je ocieplić? Odpowiednia izolacja poddasza wpłynie na zatrzymanie ciepła w całym domu, ale także stworzy w pełni użyteczną powierzchnię, którą będzie można...

Posiadasz dom z poddaszem i zastanawiasz się jak je ocieplić? Odpowiednia izolacja poddasza wpłynie na zatrzymanie ciepła w całym domu, ale także stworzy w pełni użyteczną powierzchnię, którą będzie można zagospodarować jako dodatkową sypialnię lub domowe biuro. Jaki materiał wybrać, aby skutecznie i na lata ocieplić poddasze? Podpowiadamy.

SUEZ Izolacje Budowlane Spadki styropianowe na dachu płaskim

Spadki styropianowe na dachu płaskim Spadki styropianowe na dachu płaskim

Nowoczesny wygląd budynku, brak skosów, nowe możliwości aranżacyjne – zalet dachu płaskiego jest wiele. Jego zastosowanie powinno jednak iść w parze z dbałością o dobre rozwiązania technologiczne. Jednym...

Nowoczesny wygląd budynku, brak skosów, nowe możliwości aranżacyjne – zalet dachu płaskiego jest wiele. Jego zastosowanie powinno jednak iść w parze z dbałością o dobre rozwiązania technologiczne. Jednym z nich są spadki styropianowe. Umożliwiają one właściwe odprowadzanie wody i dają dodatkową warstwę docieplenia.

SUEZ Izolacje Budowlane Badanie szczelności dachu

Badanie szczelności dachu Badanie szczelności dachu

Dach nad głową to nie tylko metafora. To jeden z najważniejszych elementów budynku. Nieszczelny może spowodować spore problemy. Remont pomieszczeń, do których dostanie się woda poprzez nieszczelności,...

Dach nad głową to nie tylko metafora. To jeden z najważniejszych elementów budynku. Nieszczelny może spowodować spore problemy. Remont pomieszczeń, do których dostanie się woda poprzez nieszczelności, jest zawsze skomplikowany i kosztowny. Dlatego tak istotne jest kontrolowanie stanu dachu. To nie tylko gwarancja bezpieczeństwa, ale też spokój finansowy.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Izolacje.com.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.izolacje.com.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.izolacje.com.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.