1. ..................................
2. ..................................
3. ..................................

Tynki renowacyjne i do renowacji

Sortuj wg:
Porównaj
Produkt

Zaprawa ANTOL CLS RINNOVA

 • Charakterystyka: - jednoskładnikowa tiksotropowa zaprawa cementowa gotowa do użycia
  - zaprawa ta jest szybkowiążąca, bezskurczowa, wzmacniana zbrojeniem z włókien.
  - jej skład oparty jest na mieszance specjalnych cementów, wyselekcjonowanych kruszyw drobnoziarnistych, żywic syntetycznych, włókien i dodatków specjalnych.
  - po zmieszaniu z wodą charakteryzuje się doskonałą tiksotropowością i urabialnością, dzięki czemu bardzo łatwo stosować ją zarówno do wyrównywania, jak też do napraw i prac wymagając powłok o grubości maksymalnej 40 mm
  - lekkie pęcznienie w trakcie fazy plastycznej oraz po utwardzeniu kompensuje hydrauliczny skurcz wiązania oraz znacznie poprawia końcową przyczepność do podłoża przeciwdziałając jednocześnie pękaniu zaprawy
 • Przeznaczenie: - rekonstrukcja narożników i krawędzi konstrukcji betonowych
  - szybkie wyrównywanie wylewanych powierzchni betonowych
  - naprawa i wyrównywanie posadzek betonowych, poziomych i pionowych powierzchni betonowych, płyt balkonowych i tarasowych
  - wyrównywanie i wygładzanie wad powierzchniowych w betonie (takich jak segregacja w betonie, otwory poszalunkowe itp.)
 • Grubość powłoki: od ok. 1 mm do max. 40 mm
TORGGLER Polska Sp. z o.o.

Zaprawa ANTOL CLS SYSTEM FERRI 1K

 • Charakterystyka: - ANTOL CLS SYSTEM FERRI 1K (ACS FERRI 1K) jest jednoskładnikową zaprawą cementową, w kolorze szarym, na bazie specjalnych cementów, specyficznych żywic syntetycznych i dodatków
  - charakteryzuje się doskonałą urabialnością oraz łatwością nakładania pędzlem na zbrojenie we wszystkich pozycjach również sufitowo (tiksotropią)
  - duża zawartość specjalnych, elastycznych polimerów zapewnia zaprawie niski moduł elastyczności i doskonałą przyczepność do prętów zbrojeniowych oraz duży opór dyfuzyjny w stosunku do dwutlenku węgla
 • Przeznaczenie: - ACS FERRI 1K został opracowany specjalnie do zabezpieczania prętów zbrojeniowych przed korozją w systemie renowacji, rekonstrukcji i ochrony przed karbonatyzacją betonu zbrojeniowego
  - stosuje się przy naprawach wszystkich żelbetowych konstrukcji nadziemnych i podziemnych: mosty, wiadukty, słupy, podciągi, stropy, schody, zbiorniki wody pitnej i przemysłowej, oczyszczalnie ścieków, garaże podziemne i nadziemne, kominy, tarasy, balkony itd.
  - nadaje się do stosowania na betonach wilgotnych, ale nie mokrych
 • Temperatura stosowania: od +5 do +30ºC
TORGGLER Polska Sp. z o.o.

Zaprawa ANTOL CLS SYSTEM MALTA 1K

 • Charakterystyka: - ANTOL CLS SYSTEM MALTA 1K (ACS MALTA 1K) jest gotową do użycia, jednoskładnikową zaprawą cementową, o kolorze szarym
  - mieszanka specjalnych cementów, wyselekcjonowanych kruszyw, żywic syntetycznych, włókien i specjalnych dodatków
  - po wymieszaniu z wodą uzyskuje się zaprawę o doskonałej urabialności, tiksotropii, łatwej do aplikacji zarówno na ścianach jak i w pozycji sufitowej
  - do stosowania w warstwach o grubości od 5 do 30 mm w jednym przejściu
  - zastosowanie wyjątkowej mieszanki specjalnych cementów gwarantuje odpowiedni czas urabialności (pot-life), równocześnie zapewnia szybkie wiązanie zaprawy po wstępnym stwardnieniu, przyspieszając w ten sposób wykonanie prac
  - specjalnie dobrana granulometria pozwala uzyskać powierzchnię o niskiej szorstkości, co zmniejsza zużycie gładzi wykończeniowej. Doskonała retencja wody zmniejsza niebezpieczeństwo \"przypaleń\" w przypadku stosowania warstw niewielkiej grubości (nie mniejszych niż 5 mm).
 • Przeznaczenie: ACS MALTA 1K jest szczególnie zalecana do:
  - objętościowych uzupełnień konstrukcji betonowych zniszczonych przez procesy karbonatyzacji lub przez inny typ zniszczeń, pod warunkiem, że nie są to konstrukcje, które uległy uszkodzeniom konstrukcyjnym tzn. takim, których naprawa wymaga wzmocnienia konstrukcji (w takim przypadku lepiej jest użyć ACS STRUTTURALE lub ACS COLABILE);
  - rekonstrukcji otuliny zbrojenia w konstrukcjach podlegających obciążeniom mechanicznym i deformacjom eksploatacyjnym np. pilastry, belki, mury oporowe, wiadukty i mosty;
  - napraw i przeróbek fasad, balkonów, stopni schodów, balustrad, gzymsów międzypiętrowych;
  - wykonywania warstw ochronnych betonu konstrukcyjnego przy pracach kanalizacyjnych, irygacyjnych itp.
 • Temperatura stosowania: od +5 do +30°C
TORGGLER Polska Sp. z o.o.

Zaprawa ANTOL CLS SYSTEM RASATTURA 1K

 • Charakterystyka: - ANTOL CLS SYSTEM RASATURA 1K (ACS RASATURA 1K) jest jednoskładnikową zaprawą na bazie cementu, mikrokrzemionki, kruszyw mineralnych, żywic syntetycznych i włókien zbrojących
  - po wymieszaniu z wodą uzyskuje się gotową do użycia masę w kolorze szarym o właściwościach tiksotropowych, łatwą do nałożenia zarówno w pozycji pionowej jak i na suficie
  - charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do betonu i mas naprawczych typu PCC. Nie wykazuje skurczu podczas wiązania i twardnienia. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.
 • Przeznaczenie: - zaprawa ACS RASATURA 1K przeznaczona jest do wykonywania cienkowarstwowej (grubości 1-3 mm) gładzi na betonach monolitycznych lub masach typu PCC reprofilujących beton i jednocześnie zabezpieczających go przed wnikaniem CO2 jak ACS MALTA 1K
  - można ją stosować również jako warstwę wykończeniową nowych konstrukcji betonowych, jak również i tych naprawianych np. zaprawami ACS RESTAURO, ACS STRUTTURALE, ACS COLABILE - nawet na dużych powierzchniach
  - stosuje się ją przy naprawach wszystkich żelbetowych konstrukcji nadziemnych i podziemnych jak mosty, wiadukty, słupy, podciągi, stropy, schody, zbiorniki wody pitnej i przemysłowej, oczyszczalnie ścieków, garaże podziemne i nadziemne, kominy, posadzki przemysłowe i innych konstrukcjach obciążonych zarówno statycznie jak i dynamicznie.
 • Temperatura stosowania: od +5 do +30ºC
TORGGLER Polska Sp. z o.o.

Zaprawa ANTOL CLS SYSTEM RESTAURO

 • Charakterystyka: - jednokomponentowa zaprawa w proszku na bazie cementu, wypełniaczy krzemowych i wapiennych, żywic syntetycznych i domieszek - zbrojona włóknami z tworzyw sztucznych.
  - po zmieszaniu z wodą gotowa do użycia
  - wyróżnia się doskonałą przyczepnością do betonu - również w obszarze \"nad głową\"
  - charakteryzuje się minimalnym skurczem podczas twardnienia, a nawet lekkim pęcznieniem, co zapobiega powstawaniu rys i pęknięć podczas twardnienia
  - po stwardnieniu uzyskuje wysokie parametry wytrzymałościowe
 • Przeznaczenie: - do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków,
  - produkt przeznaczony do wykonywania napraw warstwami o grubości od 1 do 4 cm wszelkich żelbetowych konstrukcji nadziemnych i podziemnych jak mosty, wiadukty, słupy, podciągi, stropy, schody, zbiorniki wody pitnej i przemysłowej, obiekty na oczyszczalniach ścieków, silosy, garaże podziemne i nadziemne, pochylnie, rampy, kominy itd.
  - do naprawy uszkodzeń elementów konstrukcji w strefach obciążanych dynamicznie zalecamy stosowanie zaprawy ACS STRUTTURALE lub ACS COLLABILE.
  - zgodnie z nomenklaturą wprowadzoną w normie PN-EN 1504-9:2010 zaprawa ACS RESTAURO jest przeznaczona do naprawy i ochrony betonu
 • Grubość powłoki: 1 warstwa - od 1 do 4 cm (max. do 8 cm)
TORGGLER Polska Sp. z o.o.

Zaprawa EKOR 45

 • Charakterystyka: - produkt proszkowy jednokomponentowy na bazie cementu, wypełniaczy krzemowych i wapiennych, żywic syntetycznych i domieszek - zbrojony włóknami najnowszej generacji
  - po zmieszaniu z wodą gotowy do użycia. Wyróżnia się doskonałą przyczepnością do betonu, wysoką wytrzymałością na ściskanie oraz wysoką odpornością na ścieranie.
  - po stwardnieniu uzyskuje wysokie parametry wytrzymałościowe. Charakteryzuje się ograniczonym skurczem podczas wiązania i twardnienia, co zabezpiecza przed powstawaniem rys i pęknięć wiążącej zaprawy.
  - szybki przyrost wytrzymałości - po 1 dniu uzyskuje wytrzymałość powyżej 10 MPa - umożliwia szybkie przystąpienie do kolejnych etapów robót. Dzięki wysokiej odporności na ścieranie (A12 wg PN-EN 13892-3) zaprawę EKOR 45 należy polecać do napraw posadzek obciążonych ruchem kołowym. Zaprawa spełnia również wymagania odpowiadające klasie R2 wg normy EN 1504-3 - dla wyrobów do napraw betonu.
 • Przeznaczenie: - materiał przeznaczony do wykonywania napraw warstwami o grubości od 5 do 30 mm wszelkich żelbetowych konstrukcji nadziemnych i podziemnych.
  - doskonały do napraw, nadawania spadków i wyrównywania wszelkich nierówności na podłożach betonowych, wykonywania spadków balkonów, tarasów, reprofilacji niecek basenowych, napraw stopni schodów, konstrukcji betonowych i żelbetowych, także w posadzkach typu przemysłowego.
  - warstwa z zaprawy EKOR 45 może być użytkowana jak warstwa ostateczna nawierzchni (ścieralna)
  - przy wyrównywaniu powierzchni posadzkowych polecamy dodać domieszką superplastyfikatora URAPLAST SF ok. 0,1 l na 25 kg. Użycie domieszki: poprawia układanie masy, przyśpiesza wiązanie produktu, zwiększa wytrzymałość na ściskanie, a także na ścieranie wykonanej posadzki.
 • Grubość powłoki: od 5 do 3 0mm
TORGGLER Polska Sp. z o.o.

Tynk renowacyjny Sanierputz WTA

 • Charakterystyka: mineralny, uniwersalny tynk renowacyjny do wilgotnych oraz obciążonych solą tynków; można go nakładać ręcznie oraz mechanicznie; bardzo dobra paroprzepuszczalność przy niewielkiej kapilarnej chłonności
 • Właściwości: tynk zapobiega powstawaniu skupisk wody na powierzchni, powstawaniu pleśni oraz utracie ciepła.
 • Przeznaczenie: może być stosowany jako podłoże wewnątrz, na zewnątrz budynków oraz jako tynk na cokoły; dzięki swojej niewielkiej granulacji nadaje się do wygładzania powierzchni ścian oraz do innych drobnych struktur; odpowiedni w nowym i starym budownictwie w pomieszczeniach narażonych na wilgoć
Bostik Sp. z o.o.

Obrzutka KEIM POROSAN®-TRASS-ZEMENTPUTZ

 • Charakterystyka: Zaprawa trasowo-cementowa
 • Właściwości: Wytrzymałość odpowiada kategorii CS IV, PIII wg DIN V 18550
 • Przeznaczenie: stosowana wewnątrz i na zewnątrz jako:
  1. obrzutka (tynk niekryjący) dla poprawy przyczepności tynku renowacyjnego KEIM Porosan®-Trass-Sanierputz-NP lub tynku podkładowego KEIM Porosan®-Ausgleichsputz-NP
  2. tynk cokołowy lub izolacja pionowa (w połączeniu z KEIM Porosan®-Dichtungsschlämme) nakładana w podziemnych częściach budynków
KEIM

Szlam izolacyjny KEIM POROSAN®-DICHTUNGSSCHLÄMME

 • Charakterystyka: powłoka mineralna na bazie cementu i bardzo drobnego piasku, z dodatkiem środków uszczelniających
 • Właściwości: odporny na działanie wody pod ciśnieniem; mrozoodporny; łatwy do nakładania; dobra przyczepność do podłoża
 • Przeznaczenie: stosowana do izolacji przeciw przesączającej się wodzie na powierzchniach pionowych w podziemnych częściach budynków
KEIM

Tynk podkładowy KEIM POROSAN® AUSGLEICHSPUTZ-NP

 • Charakterystyka: tynk podkładowy na bazie trasu, wapna, piasku, cementu i dodatków
 • Właściwości: posiada certyfikat WTA®
 • Przeznaczenie: stosowany we wnętrzach i na zewnątrz, na powierzchniach narażonych na działanie wilgoci i soli
KEIM

Tynk renowacyjny KEIM POROSAN® TRASS-SANIERPUTZ-NP

 • Charakterystyka: tynk renowacyjny na bazie trasu, wapna, piasku, cementu i dodatków
 • Właściwości: posiada certyfikat WTA®
 • Przeznaczenie: stosowany we wnętrzach i na zewnątrz, na powierzchniach narażonych na działanie wilgoci i soli
KEIM
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.