1. ..................................
2. ..................................
3. ..................................

Systemy, technologie i produkty ochrony przeciwpożarowej

systemy, technologie i produkty ochrony przeciwpożarowej

 
Zgodnie z art. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia oraz prowadzenie działań ratowniczych.

W myśl art. 3 ust. 1 tej ustawy właściciel budynku, obiektu lub terenu jest zobowiązany zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem.

Na właścicielach domów jednorodzinnych ciąży obowiązek okresowego sprawdzania instalacji sanitarnych. Instalacje sanitarne w ujęciu orzeczeń sądów, obejmują instalacje budowlane we wnętrzu i na zewnątrz budynków w zakresie takich mediów jak woda, powietrze, gaz.

Sortuj wg:
Porównaj
Produkt

Systemy dachowe LEMBIT - dach nierozprzestrzeniający ognia

 • zastosowanie: System pozwala na realizowanie przekryć dachowych (w tym dachy płaskie oraz skośne w układach zielonych) w zakresie odporności na działanie ognia zewnętrznego Broof(t1) z izolacją termiczną z płyt styropianowych EPS oraz z płyt EPS oklejonych papą podkładową lub z płyt z wełny mineralnej lub płyt z pianki PIR wraz z warstwą kształtująca spadek połaci dachowej oraz układ przekrycia dachu bez docieplenia np. na podłożu drewnianym lub żelbetowym.
Lemar

Elastyczna farba pęczniejąca mcr Polylack Elastic 12.5 kg

 • przeznaczenie: Farba mcr Polylack Elastic jest przeznaczona do zabezpieczenia ogniochronnego:
  - przepustów pojedynczych kabli, wiązek kabli, korytek kablowych,
  - przepustów rur niepalnych,
  - przepustów kombinowanych – kable, rury palne, rury niepalne w izolacji palnej oraz niepalnej,
  - szczelin i dylatacji budowlanych.
 • klasa odporności ogniowej: Klasa odporności ogniowej do EI 120
 • zastosowanie: - Hale produkcyjne i magazynowe
  - Centra logistyczne
  - Budynki użyteczności publicznej
  - Budynki handlowo – usługowe
  - Budynki mieszkalne
MERCOR SA

Farba mcr Polylack A 25 kg

 • przeznaczenie: System rozpuszczalnikowej farby pęczniejącej mcr Polylack A przeznaczony jest do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych w budownictwie. Może być stosowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń przy częściowej ekspozycji, szczególnie tam, gdzie wymagana jest wysoka estetyka wykonanego zabezpieczenia
 • klasa odporności ogniowej: Odporność ogniową systemu zapewnia właściwy dobór grubości zabezpieczenia w zależności od: współczynnika masywności przekroju zabezpieczanego elementu U/A, wymaganej klasy odporności ogniowej, temperatury krytycznej stali.
  Mcr Polylack A zgodnie z normą EN 13501-2:2007+A1:2009 zapewnia uzyskanie klas odporności:
  - R15 do R60 - profile otwarte - słupy i belki
  -R15 do R60 - profile zamknięte okrągłe oraz prostokątne - słupy
  -R15 do R60 - profile zamknięte okrągłe oraz prostokątne - belki
 • elementy składowe systemu: Kolejno nakładane są poszczególne warstwy systemu:
  - warstwa podkładowa epoksydowa lub alkidowa - gruntująca
  - warstwa zasadnicza - pęczniejąca
  - warstwa nawierzchniowa epoksydowa
MERCOR SA

Farba mcr Polylack Wood Bianco Aqua 20 kg

 • przeznaczenie: System wodnej farby pęczniejącej mcr Polylack Wood Bianco Aqua przeznaczony jest do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji elementów konstrukcji drewnianych, takich jak krokwie, słupy, rygle oraz elementów wystroju wnętrz: płyt ściennych z drewna pełnego, sklejki i materiałów drewnopochodnych (łącznie z OSB) wewnątrz budynków.
 • klasa odporności ogniowej: Klasa reakcji na ogień: B-s2, d0 wg PN-EN 13501-1+A1:2010.
 • zastosowanie: - Budynki użyteczności publicznej
  - Budynki handlowo – usługowe
MERCOR SA

Farba mcr Polylack Wood Transparent 25 kg

 • przeznaczenie: System rozpuszczalnikowej farby pęczniejącej mcr Polylack Wood Transparent przeznaczony jest do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych elementów konstrukcji drewnianych, takich jak krokwie, słupy, rygle oraz elementów wystroju wnętrz: płyt ściennych z drewna pełnego, sklejki i materiałów drewnopochodnych (łącznie z OSB) wewnątrz budynków.
 • klasa odporności ogniowej: Klasa reakcji na ogień: B-s2, d0 wg PN-EN 13501-1+A1:2010.
 • zastosowanie: - Budynki użyteczności publicznej
  - Budynki handlowo – usługowe
MERCOR SA

Klej do płyt mcr Tecsel Adhesive 22.5 kg

 • materiał: Mcr Tecsel Adhesive to klej składający się ze składników nieorganicznych, który po aplikacji tworzy całkowicie niepalną powłokę.
 • zastosowanie: - Budynki mieszkalne
  - Budynki użyteczności publicznej
  - Budynki handlowo – usługowe
  - Hale produkcyjne i magazynowe
  - Centra logistyczne
  - Tunele
MERCOR SA

Klej ogniotrwały mcr Sil-MK 12.5 kg

 • przeznaczenie: Klej mcr Sil-MK przeznaczony jest do klejenia płyt krzemianowo-wapniowych (silikatowo-cementowych), np. mcr Silboard, płyt gipsowo-kartonowych oraz materiałów włóknistych, np. wełna mineralna, wełna szklana, włókna ceramiczne, różnego rodzaju włókna rozpuszczalne, do różnego rodzaju podłoży, np. stali, aluminium, stali ocynkowanej i innych.
 • zastosowanie: - Jest to klej na bazie składników nieorganicznych, który tworzy całkowicie niepalną powłokę (klasa MO/P.V.L.N.E.). Poprawia on ognioodporność elementów, na które jest nakładany.
  - Powierzchnia pokrywana klejem mcr Sil-MK powinna być czysta i sucha.
  - Przed każdym użyciem klej mcr Sil-MK należy dobrze wymieszać. W razie potrzeby klej można rozcieńczyć wodą (maksymalnie 5%).
  - W zależności od rodzaju powierzchni, klej nakładać na jedną lub obie sklejane powierzchnie.
  - Czas wiązania kleju zależny od temperatury i wilgotności powietrza.
  - Suszenie przebiega w temperaturze powietrza. Jest możliwe przyspieszenie suszenia poprzez suszenie na gorąco w temperaturze 80-90°C.
  - Klej przeznaczony jest do zastosowań wewnętrznych.
  - Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
MERCOR SA

Masa natryskowa mcr Tecwool 825

 • przeznaczenie: Natryskowy system mcr Isoverm 825 służy do zabezpieczenia ogniochronnego elementów konstrukcji stalowych wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektów budowlanych. Natryskowy system mcr Isoverm 825 doskonale sprawdza się w przemyśle w budynkach specjalistycznych, takich jak: elektrownie, rafinerie, instalacje chemiczne, platformy itp., gdzie występuje zagrożenie pożarami węglowodorowymi.
 • klasa odporności ogniowej: Odporność ogniową systemu zapewnia właściwy dobór grubości natryskiwanej masy w zależności od współczynnika masywności przekroju zabezpieczanego elementu, wymaganej klasy odporności ogniowej oraz temperatury krytycznej stali.- R15 do R240 stalowym elementom konstrukcji o współczynniku masywności U/A≤400m-1
 • elementy składowe systemu: Na system ogniochronny mcr Isoverm 825 składają się:
  - masa natryskowa mcr Tecwool 825
  - siatka stalowa
  - szpilki stalowe
MERCOR SA

mcr Dunaseal - ogniochronna taśma uszczelniająca

 • przeznaczenie: - uszczelnienie ogniochronne szczelin i dylatacji budowlanych do 50 mm
 • klasa odporności ogniowej: do EI 120
 • materiał: taśma uszczelniająca mcr Dunaseal składa się z jedno- lub dwuwarstwowej elastycznej gąbki trudnopalnej z dwoma lub trzema warstwami ogniochronnego, pęczniejącego laminatu, który podczas pożaru zwiększa objętość, tworząc barierę ogniochronną poprzez wypełnienie szczelin budowlanych lub dylatacji; umieszczenie w szczelinie taśmy pozwala szybko i skutecznie stworzyć ogniochronne zabezpieczenie szczelin w stropie, ścianie lub na styku dwóch konstrukcji; system ten jest bardzo elastyczny, dzięki czemu umożliwia niezależne ruchy elementów konstrukcji przy zachowaniu pełnej szczelności
MERCOR SA

mcr Polylack F - ogniochronna farba pęczniejąca

 • przeznaczenie: - zabezpieczanie ogniochronne szczelin budowlanych i dylatacji do 50 mm
  - zabezpieczanie ogniochronne przepustów pojedynczych kabli, wiązek kabli, korytek kablowych
  - zabezpieczanie ogniochronne przepustów kombinowanych - kable, rury, peszle
  - zabezpieczanie ogniochronne rur niepalnych i niepalnych w izolacji
 • klasa odporności ogniowej: do EI 120
 • materiał: farba pęczniejąca wykonana na bazie antypirenów, węglo- i gazotwórczych dodatków oraz wodnej dyspersji żywicy syntetycznej; naniesiona i wyschnięta farba, pod wpływem wysokiej temperatury podczas pożaru tworzy na powierzchni termoizolacyjną pienistą warstwę węglową, która zatrzymuje palenie się polimerowej powłoki izolacyjnej we wczesnym stadium i zapobiega rozprzestrzenianiu się płomienia na powierzchni zabezpieczonej instalacji; farba sprzedawana jest w wiaderkach 12,5 kg i 6 kg
MERCOR SA

mcr Polylack K - ogniochronna pasta pęczniejąca

 • przeznaczenie: - produkt uzupełniający do farby mcr Polylack F, pełniący funkcję masy wypełniającej i uszczelniającej
  - uszczelnianie ogniochronne przejść pojedynczych kabli, wiązek kabli, korytek i drabinek kablowych
  - uszczelnianie ogniochronne przejść kombinowanych - kable, rury, peszle
  - uszczelnianie ogniochronne rur niepalnych i niepalnych w izolacji
 • klasa odporności ogniowej: do EI 120
 • grubości przegród: - 120 mm - ściany betonowe
  - 125 mm - ściany z płyt gipsowo-kartonowych
  - 150 mm - ściany z cegły pełnej i betonu komórkowego
  - 150 mm - stropy żelbetowe i z betonu komórkowego
MERCOR SA

mcr Polylack KG - ogniochronna pasta pęczniejąca z grafitem

 • przeznaczenie: - uszczelnianie ogniochronne pojedynczych kabli i wiązek kabli do Ø 100 mm
  - uszczelnianie ogniochronne rur niepalnych w izolacji palnej do Ø 160 mm
  - uszczelnianie ogniochronne rur palnych do Ø 50 mm
  - uszczelnianie ogniochronne kabli w peszlu do Ø 160 mm
 • klasa odporności ogniowej: do EI 120
 • grubości przegród: - 120 mm - ściany betonowe
  - 125 mm - ściany z płyt gipsowo-kartonowych
  - 150 mm - ściany z cegły pełnej i betonu komórkowego
  - 150 mm - stropy żelbetowe i z betonu komórkowego
MERCOR SA

mcr Polylack W - farba pęczniejąca do zabezpieczenia ogniochronnego stalowych konstrukcji budowlanych

 • przeznaczenie: - systemy farb pęczniejących przeznaczone są do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych w budownictwie
 • elementy składowe systemu: - warstwa podkładowa epoksydowa lub alkidowa - gruntująca
  - warstwa pęczniejąca - w czasie pożaru pod wpływem ognia i promieniującego ciepła rozwija powłokę pianki izolującej, która chroni konstrukcję przed działaniem wysokiej temperatury, zapewniając wymaganą klasę odporności ogniowej
  - warstwa nawierzchniowa epoksydowa - chroniąca warstwę pęczniejącą przed działaniem wilgoci, uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniami; stanowi również wykończenie dekoracyjne
 • zastosowanie: można je stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków przy częściowej ekspozycji, szczególnie tam, gdzie wymagana jest wysoka estetyka wykonanego zabezpieczenia
MERCOR SA

mcr PS - ogniochronny kołnierz pęczniejący

 • przeznaczenie: - zabezpieczanie ogniochronne rur palnych do Ø 250 mm
  - zabezpieczanie ogniochronne rur palnych w izolacji palnej do Ø 250 mm
  - zabezpieczanie ogniochronne rur niepalnych w izolacji palnej do Ø 160 mm
  - zabezpieczanie ogniochronne rur palnych pod kątem do Ø 160 mm
  - zabezpieczanie ogniochronne rur palnych w przepustach kombinowanych
 • klasa odporności ogniowej: do EI 120
 • materiał: kołnierze ogniochronne mcr PS składają się z zewnętrznej osłony, wykonanej z blachy stalowej oraz elastycznych wkładów wykonanych z materiałów termoplastycznych, zawierających rozproszony grafit z dodatkiem wypełniaczy i olejów technologicznych; wkłady pęcznieją pod wpływem temperatury powyżej 140°C i zamykają otwór po wypalonej instalacji
MERCOR SA

mcr PS-25 - ogniochronna opaska pęczniejąca

 • przeznaczenie: - zabezpieczanie ogniochronne rur palnych do Ø250 mm
  - zabezpieczanie ogniochronne rur palnych w przepustach kombinowanych
 • klasa odporności ogniowej: do EI 120
 • materiał: ogniochronna opaska mcr PS-25 wykonana z elastycznych taśm z materiałów termoplastycznych zawierających rozproszony grafit z dodatkiem wypełniaczy i olejów technologicznych; mcr PS-25 pęcznieje pod wpływem temperatury powyżej 140°C i zamyka otwór po wypalonej instalacji; opaska sprzedawana jest w formie zrolowanej do samodzielnego przygotowania na dany rozmiar rury, bądź jako gotowa na dany rozmiar rury
MERCOR SA

mcr Silboard - kanały wentylacyjne i oddymiające

 • przeznaczenie: mcr Silboard jest krzemianowo-wapniową płytą ogniochronną do wykonywania m.in. samonośnych pionowych i poziomych przewodów wentylacyjnych i oddymiających EIS 120 w układzie czterościennym, o przekroju nie większym niż 1250 x 1000 mm, do zastosowań wewnętrznych oraz częściowej ekspozycji na wpływ czynników atmosferycznych według ETAG 018-4.
 • elementy składowe systemu: W skład zestawu do wykonywania samonośnych przewodów wentylacyjnych i oddymiających wchodzą:
  - płyty mcr Silboard o grubości 40 i 20 mm
  - klej mcr Sil-MK
  - uszczelki pęczniejące mcr Sil-MU
  - ogniochronne masy uszczelniające mcr Polylack K i mcr Polylack KG
  - niepalna wełna mineralna o gęstości co najmniej 50 kg/m3
  -kształtowniki stalowe (profile) oraz stalowe pręty gwintowane wraz z nakrętkami i podkładkami do podwieszania przewodów
  - stalowe kotwy/dyble do mocowania podwieszeń i pasm zabezpieczających przejścia przewodów przez ściany i stropy
MERCOR SA

mcr Tecbor - niepalna płyta ogólnobudowlana

 • przeznaczenie: - płyty mcr Tecbor dzięki swoim fizycznym i mechanicznym właściwościom, m.in. niepalności (klasa A1 według EN) oraz dobrej izolacyjności, mogą być stosowane zarówno w budownictwie ogólnym, jak i przemysłowym
  - płyty magnezowe Tecbor mogą zastępować płyty OSB, płyty włókno-cementowe i gipsowo-kartonowe
 • zastosowanie: - ściany wewnętrzne
  - podłogi i sufity
  - elementy wykończenia pomieszczeń
  - okładziny elewacyjne
  - ogniochronne pasy między kondygnacjami budynku
  - obudowy maszyn, urządzeń przemysłowych, kominków
  - przegrody ogniochronne w klapach wentylacyjnych
  - ogniochronne obudowy konstrukcji tuneli
  - wiele innych
MERCOR SA

mcr Tecwool F - natryskowy system zabezpieczeń ogniochronnych

 • przeznaczenie: - zabezpieczenie ogniochronne elementów konstrukcji stalowych o profilach otwartych i zamkniętych (prostokątnych i okrągłych)
  - zabezpieczenie ogniochronne elementów żelbetowych
  - zabezpieczenie ogniochronne stropów żelbetowych na blasze trapezowej
  - zabezpieczenie ogniochronne stropów na belkach stalowych, żelbetowych, strunobetonowych, z wypełnieniem pełnymi blokami ceramicznymi, betonowymi, pustakami lub z betonu lekkiego, z wylewką cementową lub nadbetonem konstrukcyjnym
 • zastosowanie: poza swoją podstawową funkcją ogniochronną, może być również stosowany jako tynk akustyczny (dźwiękochłonny), zdolny do rozpraszania dźwięku i ograniczania odbić energii dźwiękowej od powierzchni zabezpieczanych przegród
MERCOR SA

Ogniochronna pęczniejąca kratka wentylacyjna Tecsel

 • przeznaczenie: Ogniochronne pęczniejące kratki wentylacyjne Tecsel umożliwiają swobodny obieg powietrza w temperaturze pokojowej przez element konstrukcyjny (ściany, drzwi, etc.), jednocześnie oferując skuteczną ochronę przed płomieniami, dymem i gazami w przypadku pożaru. Pod wpływem temperatury pęcznieją, tworząc warstwę odpornej na uderzenia niepalnej pianki, która stanowi warstwę izolacyjną i zapobiega przedostaniu się płomieni, dymu i gazów.
 • klasa odporności ogniowej: Klasa odporności ogniowej EI 120
 • zastosowanie: - Hale produkcyjne i magazynowe
  - Centra logistyczne
  - Budynki użyteczności publicznej
  - Budynki handlowo – usługowe Budynki mieszkalne
MERCOR SA

Ogniochronny bandaż pęczniejący mcr PS Bandage

 • przeznaczenie: Bandaż ogniochronny mcr PS Bandage przeznaczony jest do zabezpieczenia ogniochronnego przejść przez ściany i stropy rur niepalnych w izolacji palnej w przepustach kombinowanych w systemie mcr Polylack.
 • klasa odporności ogniowej: Klasa odporności ogniowej do EI 120
 • materiał: Ogniochronny bandaż mcr PS Bandage wykonany jest z elastycznych taśm z materiału termoplastycznego na taśmie z włókna szklanego. Mcr PS Bandage pod wpływem temperatury powyżej 140°C pęcznieje i zamyka otwór po wypalonej instalacji. Bandaż sprzedawany jest w formie rolki materiału pęczniejącego do samodzielnego przygotowania na dany rozmiar rury.
MERCOR SA

Płyta wełny mineralnej mcr DUNABOARD Elastic

 • przeznaczenie: Przeznaczone są do zabezpieczenia ogniochronnego przepustów instalacyjnych w systemie mcr Polylack Elastic. Zastosowanie gotowych płyt mcr Dunaboard znacznie przyspiesza czas wykonania zabezpieczeń ogniochronnych przejść instalacyjnych.
 • klasa odporności ogniowej: Klasa odporności ogniowej do EI 120
 • materiał: Płyty mcr Dunaboard to płyty wełny mineralnej fabrycznie pokryte warstwą farby mcr Polylack Elastic.
MERCOR SA

Płyta wełny mineralnej mcr DUNABOARD F

 • przeznaczenie: Przeznaczone są do zabezpieczenia ogniochronnego przepustów instalacyjnych w systemie mcr Polylack F. Zastosowanie gotowych płyt mcr Dunaboard znacznie przyspiesza czas wykonania zabezpieczeń ogniochronnych przejść instalacyjnych.
 • klasa odporności ogniowej: Klasa odporności ogniowej do EI 12
 • materiał: Płyty mcr Dunaboard to płyty wełny mineralnej fabrycznie pokryte warstwą farby mcr Polylack F.
MERCOR SA
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.