1. ..................................
2. ..................................
3. ..................................

Systemy ociepleń

Systemy ociepleń


 


 

 

Technologia ocieplania ścian zewnętrznych budynków polega na przymocowaniu do nich warstwowego układu, składającego się z materiału o wysokiej izolacyjności cieplnej, warstwy zbrojonej siatką oraz cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej.

Ten warstwowy układ określa się mianem systemu ociepleń lub, rzadziej, zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń. Każda ze stosowanych warstw pełni w układzie określoną funkcję techniczną i użytkową, ma zatem wpływ na jakość i trwałość ocieplenia jako całości.

W skład systemu ociepleń wchodzą elementy obligatoryjne oraz elementy dodatkowe (uzupełniające).

Elementami obligatoryjnymi są materiały:

 • do przyklejania izolacji cieplnej do podłoża - cementowe zaprawy klejące, masy klejące w postaci past gotowych do użycia, pianki poliuretanowe;
 • do izolacji cieplnej - płyty styropianowe, z wełny mineralnej, z polistyrenu ekstrudowanego XPS lub pianki fenolowej;
 • do wykonywania warstwy zbrojonej - zaprawy cementowe lub masy klejące gotowe do użycia oraz siatka zbrojąca;
 • do wykonywania wypraw tynkarskich - tynki cienkowarstwowe na bazie spoiwa cementowego (mineralne), tynki na bazie spoiw organicznych lub tynki krzemianowe.

 

Do materiałów uzupełniających należą:

 • łączniki mechaniczne (kołki) - wykonane w całości z tworzywa lub tworzywowe z trzpieniem stalowym, wbijane lub wkręcane
 • listwy startowe - wykonane z PVC lub aluminium
 • profile ociepleniowe - w postaci listew przyokiennych, okapnikowych, narożnikowych, listew do boniowania oraz profili dylatacyjnych (prostych i narożnikowych)
 • farby elewacyjne.
Sortuj wg:
Porównaj
Produkt

System ociepleń Baumit open®

 • Charakterystyka: gwarantuje wysoką paroprzepuszczalność oraz odporność na zabrudzenia
 • Zastosowanie: budynki już istniejące oraz nowo budowane
 • Mocowanie: biała zaprawa klejowo-szpachlowa
Baumit Sp. z o.o.

System ociepleń Baumit Pro

 • Właściwości: zapewnia odporność mechaniczną; zachowuje dobre parametry końcowe; jego zaletą jest uniwersalność zastosowania
 • Zastosowanie: można go wykorzystać zarówno na wełnie mineralnej jak i na styropianie
 • Mocowanie: zaprawa klejowo-szpachlowa
Baumit Sp. z o.o.

System ociepleń Baumit Star

 • Właściwości: gwarantuje podwyższoną odporność mechaniczną oraz odporność na zabrudzenia
 • Zastosowanie: można go stosować zarówno na wełnie mineralnej jak i na styropianie
 • Mocowanie: zaprawa klejowo-szpachlowa
Baumit Sp. z o.o.

System ociepleń FOVEO TECH S2

 • Charakterystyka: system oparty na Tynku Akrylowym TA 11, który charakteryzuje się wysoką elastycznością i wiążącą się z tym zwiększoną odpornością na odkształcenia (tynk wyposażony jest w dwa układy biobójcze - BioCare Technology. Pierwszy z nich chroni tynk w czasie magazynowania, natomiast drugi działa po nałożeniu tynku na elewację, chroniąc ją długo i skutecznie); system zawiera w swoim składzie specjalną żywicę woskową; która wykazuje bardzo wysoką hydrofobowość, zapobiegając wnikaniu wilgoci w strukturę podłoża i nadmiernemu nasiąkaniu tynku
 • Właściwości: bardzo dobra aplikacja i obróbka; dobra przyczepność do podłoża; wysoka odporność na zagrożenia biologiczne; odporność na odkształcenia; bardzo duża odporność na zabrudzenia; wysoka trwałość powłoki; wysoka trwałość koloru; szeroka gama kolorystyczna (240 kolorów)
 • Zastosowanie: na obszarach dużych skupisk zieleni, przy terenach leśnych; w miejscach, gdzie budynek może być narażony na korozję biologiczną; na obszarach o dużym natężeniu ruchu komunikacyjnego; na obszarach przemysłowych, narażonych na zabrudzenia
FOVEO TECH

System ociepleń FOVEO TECH S5

 • Charakterystyka: system oparty na wysokiej jakości Tynku Silikonowym TN 30, który charakteryzuje się wysoką paroprzepuszczalnością i niską nasiąkliwością; tworzące się w powłoce kapilary pozwalają na swobodne odprowadzanie pary wodnej na zewnątrz, a żywica silikonowa sprawia, że krople wody swobodnie spływają po ścianie, nie wnikając w jej strukturę; dzięki temu powłoka wykazuje właściwości samoczyszczące
 • Właściwości: wyjątkowo elastyczny i odporny na uszkodzenia mechaniczne; bardzo dobra aplikacja i obróbka; dobra przyczepność do podłoża; wysoka przepuszczalność pary wodnej; odporność na działanie promieni UV; wysoka odporność na zagrożenia biologiczne; odporność na odkształcenia; bardzo duża odporność na zabrudzenia; wysoka trwałość powłoki; wysoka trwałość koloru; szeroka gama kolorystyczna (240 kolorów)
 • Zastosowanie: na obszarach dużych skupisk zieleni, przy terenach leśnych; w miejscach, gdzie budynek może być narażony na korozję biologiczną; na obszarach o dużym natężeniu ruchu komunikacyjnego; na obszarach przemysłowych, narażonych na zabrudzenia; na obszarach o dużym nasłonecznieniu; na obszarach o dużej wilgotności powietrza
FOVEO TECH

System ociepleń FOVEO TECH S6

 • Charakterystyka: system oparty na wysokiej jakości Tynku Polimerowego TPT 40 z Teflon® surface protector; zastosowanie dyspersji polimerowej i dodatku Teflon® surface protector wpływa na podwyższoną trwałość mechaniczną powłoki, dzięki czemu jest ona elastyczna, mocna, trwała i odporna na działanie wody; zawarty w tynku dodatek Teflon® surface protector obniża napięcie powierzchniowe powłoki, przez co ogranicza przywieranie zanieczyszczeń
 • Właściwości: odporność na odkształcenia; niska nasiąkliwość; bardzo duża odporność na zabrudzenia; wysoka odporność na zagrożenia biologiczne; bardzo dobra aplikacja i obróbka; dobra przyczepność do podłoża; odporność na działanie promieni UV; wysoka trwałość powłoki; wysoka trwałość koloru; możliwość nakładania ręcznego i maszynowego; szeroka gama kolorystyczna - 240 gotowych kolorów
 • Zastosowanie: na obszarach dużych skupisk zieleni, przy terenach leśnych; w miejscach, gdzie budynek może być narażony na korozję biologiczną; na obszarach o dużym natężeniu ruchu komunikacyjnego; na obszarach przemysłowych, narażonych na zabrudzenia
FOVEO TECH

System ociepleń FOVEO TECH S7

 • Charakterystyka: system oparty na wysokiej jakości Tynku Silikatowo-Silikonowego TSS 25
 • Właściwości: bardzo dobra aplikacja i obróbka; dobra przyczepność do podłoża; wysoka przepuszcalność pary wodnej; odporność na działanie promieni UV; wysoka odporność na zagrożenia biologiczne; odporność na odkształcenia; bardzo duża odporność na zabrudzenia; wysoka trwałość powłoki; wysoka trwałość koloru; szeroka gama kolorystyczna
 • Zastosowanie: na obszarach dużych skupisk zieleni, przy terenach leśnych; w miejscach, gdzie budynek może być narażony na korozję biologiczną; na obszarach o dużym natężeniu ruchu komunikacyjnego; na obszarach przemysłowych, narażonych na zabrudzenia; na obszarach o dużym nasłonecznieniu; na obszarach o dużej wilgotności powietrza
FOVEO TECH

System ociepleń FOVEO TECH W1

 • Charakterystyka: system oparty na tynku mineralnym TM 10, który charakteryzuje się wysoką paroprzepuszczalnością, dlatego szczególnie zaleca się stosowanie go z użyciem wełny mineralnej; tworzy wówczas układ pozwalający na swobodny przepływ cząsteczek pary wodnej pomiędzy podłożem, warstwą ociepleniową, a otoczeniem (tzw. \"oddychanie ścian\"); cecha ta jest szczególnie istotna w obszarach o dużej wilgotności powietrza; tynki mineralne mają wysoką trwałość, a ich wysokie pH (~12) powoduje, że są naturalnie odporne na zagrożenia biologiczne - rozwój zarodników alg i grzybów pleśniowych; wykazują też wysoką odporność na znaczne wahania temperatur i są niepalne, w związku z tym można je stosować w budynkach o podwyższonym zagrożeniu pożarowym
 • Właściwości: wysoka przepuszczalność pary wodnej; wysoka trwałość; wysoka odporność na zagrożenia biologiczne; odporność na działanie promieni UV; dobra przyczepność do podłoża; odporność na znaczne wahania temperatur
 • Zastosowanie: na obszarach dużych skupisk zieleni, przy terenach leśnych; w miejscach, gdzie budynek może być narażony na korozję biologiczną; na obszarach o dużym nasłonecznieniu; na obszarach o dużej wilgotności powietrza
FOVEO TECH

System ociepleń FOVEO TECH W2

 • Charakterystyka: system oparty na Tynku Silikatowym TT 20; charakteryzuje go bardzo wysoka trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne; dzięki niskiej elektrostatyczności powłoka zewnętrzna w mniejszym stopniu narażona jest na zabrudzenia; duża paroprzepuszczalność pozwala na stosowanie tynku w miejscach o dużej wilgotności powietrza; dodatkowo posiada w swoim składzie specjalne preparaty, które chronią elewację przed degradacją biologiczną - niszczącym wpływem zarodników alg i grzybów pleśniowych (BioCare Technology); Tynk Silikatowy TT 20 użyty w systemie W2 odporny jest również na destrukcyjne działanie promieni UV
 • Właściwości: bardzo dobra aplikacja i obróbka; dobra przyczepność do podłoża; soka przepuszczalność pary wodnej; odporność na działanie promieni UV; wysoka odporność na zagrożenia biologiczne; odporność na odkształcenia; bardzo duża odporność na zabrudzenia; wysoka trwałość powłoki; wysoka trwałość koloru
 • Zastosowanie: na obszarach dużych skupisk zieleni, przy terenach leśnych; w miejscach, gdzie budynek może być narażony na korozję biologiczną; na obszarach o dużym nasłonecznieniu; na obszarach o dużej wilgotności powietrza
FOVEO TECH

System ociepleń RENOX ST

 • Zastosowanie: ocieplenia ścian zewnętrznych budynków nowo wznoszonych i użytkowanych (bez istniejącego ocieplenia) systemem RENOX ST, polegającym na umocowaniu do istniejących ścian, od strony zewnętrznej, warstwowego układu składającego się ze styropianu jako materiału termoizolacyjnego, warstwy zbrojonej wykonanej z zaprawy klejącej i siatki z włókna szklanego oraz wyprawy tynkarskiej lub do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków w przypadku, gdy istniejące ocieplenie nie spełnia wymagań cieplnych lub gdy z uwagi na stan techniczny wymaga renowacji
 • Zaprawa klejąca: - zaprawa klejąca Klej do styropianu FP-11
  - zaprawa klejąca Klej do siatki na styropianie FP-12
 • Materiał izolacyjny: styropian
Franspol

System ociepleń RENOX WE

 • Zastosowanie: ocieplenia ścian zewnętrznych budynków systemem RENOX WE, polegającym na umocowaniu do istniejących ścian, od strony zewnętrznej, warstwowego układu składającego się z wełny mineralnej jako materiału termoizolacyjnego, warstwy zbrojonej wykonanej z zaprawy klejącej i siatki z włókna szklanego oraz wyprawy tynkarskiej
 • Zaprawa klejąca: - zaprawa klejąca Klej do wełny W-11
  - zaprawa klejąca Klej do siatki na wełnie W-12
 • Materiał izolacyjny: wełna
Franspol

System dociepleń z klinkierem INFATEC®

 • Charakterystyka: idea systemu polega na zastosowaniu oryginalnych i opatentowanych elementów - specjalnie wyprofilowanych płyt izolacyjnych INFATEC® P o niskim współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,033 W/(m·K); elewację INFATEC® można dopasować do domu - to funkcjonalny system, zapewniający pełną swobodę podczas aranżacji ścian; klinkier to synonim najwyższej jakości - żaden ze znanych materiałów budowlanych nie sprawdzi się tak dobrze jak właśnie cegła; dzisiaj, tak jak przed tysiącami lat wypala się ją z gliny, na przestrzeni czasu zmieniła się jedynie jej forma; współcześnie w budownictwie nie przejmuje już funkcji statycznej, powstała jej nowa forma - kształtka klinkierowa; INFATEC® to nowoczesny system elewacji „wiszącej”
 • Właściwości: szybkość i łatwość montażu; atrakcyjny i estetyczny wygląd; duży wybór kolorów, różnorodność faktury, co podwyższa walory optyczne elewacji budynku; zastosowanie kształtki kątowej daje efekt \"pełnej cegły\"
 • Zaprawa klejąca: zaprawa klejowa INFATEC® K to gotowa, sucha mieszanka wysokiej jakości spoiwa cementowego, kruszyw i środków modyfikujących; zalety zaprawy: duża wydajność, wygoda i łatwość użycia, bardzo dobra urabialność, łatwość formowania, zwiększona przyczepność, elastyczność, paroprzepuszczalność, mrozo- i wodoodporność
Jacob Sp. z o. o.

System ociepleń Lobatherm P

 • Zastosowanie: Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków nowo wznoszonych i istniejacych. Montaż układu ociepleniowego od strony zewnętrznej do 25 m od poziomu terenu.
 • Mocowanie: określone w projekcie technicznym – obligatoryjnie
 • Zaprawa klejąca: RKS
quick-mix

System ociepleń Lobatherm S

 • Zastosowanie: Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków nowo wznoszonych i istniejacych. Montaż układu ociepleniowego od strony zewnętrznej.
 • Mocowanie: Określone w projekcie technicznym – opcjonalnie, w przypadku systemu klejonego.
 • Zaprawa klejąca: Z102, S102
quick-mix

System ociepleń Lobatherm W

 • Zastosowanie: Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków nowo wznoszonych i istniejacych .Zalecany dla budynków o wysokości powyzej 25 m od poziomu terenu. Montaż układu ociepleniowego od strony zewnętrznej.
 • Mocowanie: określone w projekcie technicznym – obligatoryjnie w przypadku systemu klejonego dla wełny w płycie, opcjonalnie w przypadku systemu klejonego dla wełny lamelowej
 • Zaprawa klejąca: SKS
quick-mix

System ociepleń TYTAN® O ODDYCHAJĄCY/ naturalny

 • Charakterystyka: system oparty na wełnie mineralnej
 • Zastosowanie: w dużych miastach, na terenach, gdzie występują kwaśne deszcze, w lokalizacjach przy obszarach przemysłowych, z dużym zanieczyszczeniem środowiska, w pobliżu fabryk, kominów, na terenach o dużym nasileniu ruchu ulicznego, w pobliżu trakcji komunikacyjnych - ulic o dużym natężeniu ruchu podatnych na zabrudzenia
 • Zaprawa klejąca: TYTAN® Zaprawa klejowo-szpachlowa O do wełny i zatapiania siatki
SELENA

System ociepleń TYTAN® E ELASTYCZNY/ wytrzymały

 • Charakterystyka: system oparty na styropianie
 • Zastosowanie: domki jednorodzinne, szeregowce, budynki wielokondygnacyjne, bloki z wielkiej płyty
 • Zaprawa klejąca: TYTAN® Zaprawa klejowa E do przyklejania styropianu lub poliuretanowy Klej do styropianu TYTAN® EOS
SELENA

System ociepleń TYTAN® EO ELASTYCZNY/ wytrzymały, SAMOCZYSZCZĄCY/perlisty

 • Charakterystyka: system oparty na wełnie mineralnej
 • Zastosowanie: w dużych miastach, na terenach, gdzie występują kwaśne deszcze, w lokalizacjach przy obszarach przemysłowych, z dużym zanieczyszczeniem środowiska, w pobliżu fabryk, kominów, na terenach o dużym nasileniu ruchu ulicznego, w pobliżu trakcji komunikacyjnych - ulic o dużym natężeniu ruchu podatnych na zabrudzenia
 • Zaprawa klejąca: TYTAN® Zaprawa klejowo-szpachlowa O do wełny i zatapiania siatki
SELENA

System ociepleń TYTAN® EOS ELASTYCZNY/ wytrzymały ODDYCHAJĄCY/ naturalny SAMOCZYSZCZĄCY/ perlisty

 • Charakterystyka: system oparty na wełnie mineralnej
 • Zastosowanie: w lokalizacjach przy obszarach przemysłowych, na terenach zielonych i obszarach leśnych, w bliskim sąsiedztwie drzew i krzewów roznoszących zarodniki mikroorganizmów, na obszarach nadmorskich, przy portach, plażach, zbiornikach, akwenach i oczkach wodnych
 • Zaprawa klejąca: TYTAN® Zaprawa klejowo-szpachlowa O do wełny i zatapiania siatki lub TYTAN® Biała zaprawa klejowo-szpachlowa EOS do styropianu i zatapiania siatki
SELENA

System ociepleń TYTAN® ES ELASTYCZNY/ wytrzymały, SAMOCZYSZCZĄCY/perlisty

 • Charakterystyka: system oparty na styropianie
 • Zastosowanie: na terenach zielonych i obszarach leśnych, w bliskim sąsiedztwie drzew i krzewów roznoszących zarodniki mikroorganizmów, na obszarach nadmorskich, przy portach, plażach, zbiornikach, jeziorach, akwenach i oczkach wodnych
 • Zaprawa klejąca: TYTAN® Zaprawa klejowa E do przyklejania styropianu
SELENA

System ociepleń TYTAN® S SAMOCZYSZCZĄCY/ perlisty

 • Charakterystyka: system oparty na wełnie styropianie
 • Zastosowanie: na terenach zielonych i obszarach leśnych, w bliskim sąsiedztwie drzew i krzewów roznoszących zarodniki mikroorganizmów, na obszarach nadmorskich, przy portach, plażach, zbiornikach, jeziorach, akwenach i oczkach wodnych
 • Zaprawa klejąca: TYTAN® Biała zaprawa klejowo-szpachlowa EOS do styropianu i zatapiania siatki
SELENA

System ociepleń SEMPRE TERM ST - AZURO

 • Charakterystyka: system ocieplania budynków na bazie styropianu z silikonową wyprawą tynkarską
 • Właściwości: redukuje straty ciepła przez zewnętrzne ściany budynków oraz poprawia komfort użytkowy pomieszczeń; warstwa wykończeniowa może mieć różne faktury i kolorystykę; poprawia mikroklimat pomieszczeń; obniża koszty ogrzewania; umożliwia dowolne kreowanie wyglądu elewacji; system jest elastyczny i odporny na działanie czynników atmosferycznych i mechanicznych
 • Zastosowanie: renowacja starych i zniszczonych elewacji; do obiektów nowo wznoszonych, jak również istniejących poddawanych termomodernizacji
SEMPRE Farby Sp. z o.o.

System ociepleń SEMPRE TERM ST - DIAMANTE

 • Charakterystyka: system ocieplania budynków na bazie styropianu z krzemianową (silikatową) wyprawą tynkarską
 • Właściwości: redukuje straty ciepła przez zewnętrzne ściany budynków oraz poprawia komfort użytkowy pomieszczeń; warstwa wykończeniowa może mieć różne faktury i kolorystykę; poprawia mikroklimat pomieszczeń; obniża koszty ogrzewania; umożliwia dowolne kreowanie wyglądu elewacji; system jest elastyczny i odporny na działanie czynników atmosferycznych i mechanicznych; nadaje elewacji mineralny charakter
 • Zastosowanie: renowacja starych i zniszczonych elewacji; do obiektów nowo wznoszonych, jak również istniejących poddawanych termomodernizacji
SEMPRE Farby Sp. z o.o.

System ociepleń SEMPRE TERM ST - MARESIL

 • Charakterystyka: system ocieplania budynków na bazie styropianu z polikrzemianową wyprawą tynkarską
 • Właściwości: redukuje straty ciepła przez zewnętrzne ściany budynków oraz poprawia komfort użytkowy pomieszczeń; warstwa wykończeniowa może mieć różne faktury i kolorystykę; poprawia mikroklimat pomieszczeń, obniża koszty ogrzewania; umożliwia dowolne kreowanie wyglądu elewacji; odporny na działanie czynników atmosferycznych i mechanicznych; nadaje elewacji mineralny charakter; przepuszczalny dla pary wodnej
 • Zastosowanie: renowacja starych i zniszczonych elewacji; do obiektów nowo wznoszonych, jak również istniejących poddawanych termomodernizacji
SEMPRE Farby Sp. z o.o.

System ociepleń SEMPRE TERM ST - PROGRESIL

 • Charakterystyka: system ocieplania budynków na bazie styropianu z silikonowo-silikatową wyprawą tynkarską
 • Właściwości: redukuje straty ciepła przez zewnętrzne ściany budynków oraz poprawia komfort użytkowy pomieszczeń; warstwa wykończeniowa może mieć różne faktury i kolorystykę; poprawia mikroklimat pomieszczeń; obniża koszty ogrzewania; umożliwia dowolne kreowanie wyglądu elewacji; elastyczny i odporny na działanie czynników atmosferycznych i mechanicznych
 • Zastosowanie: renowacja starych i zniszczonych elewacji; do obiektów nowo wznoszonych, jak również istniejących poddawanych termomodernizacji
SEMPRE Farby Sp. z o.o.

System ociepleń SEMPRE TERM ST - TESORO

 • Charakterystyka: system ocieplania budynków na bazie styropianu z akrylową wyprawą tynkarską
 • Właściwości: redukuje straty ciepła przez zewnętrzne ściany budynków oraz poprawia komfort użytkowy pomieszczeń; warstwa wykończeniowa może mieć różne faktury i kolorystykę; poprawia mikroklimat pomieszczeń; obniża koszty ogrzewania; umożliwia dowolne kreowanie wyglądu elewacji; jest elastyczny i odporny na działanie czynników atmosferycznych i mechanicznych
 • Zastosowanie: renowacja starych i zniszczonych elewacji; do obiektów nowo wznoszonych, jak również istniejących poddawanych termomodernizacji
SEMPRE Farby Sp. z o.o.

System ociepleń SEMPRE TERM ST - TESORO MINERAL

 • Charakterystyka: system ocieplania budynków na bazie styropianu z mineralną wyprawą tynkarską
 • Właściwości: redukuje straty ciepła przez zewnętrzne ściany budynków oraz poprawia komfort użytkowy pomieszczeń; warstwa wykończeniowa może mieć różne faktury i kolorystykę; poprawia mikroklimat pomieszczeń; obniża koszty ogrzewania; nadaje elewacji mineralny charakter
 • Zastosowanie: renowacja starych i zniszczonych elewacji; do obiektów nowo wznoszonych, jak również istniejących poddawanych termomodernizacji
SEMPRE Farby Sp. z o.o.

System ociepleń SEMPRE TERM WM - DIAMANTE

 • Charakterystyka: system ocieplania budynków na bazie wełny mineralnej z krzemianową wyprawą tynkarską
 • Właściwości: redukuje straty ciepła przez zewnętrzne ściany pomieszczeń użytkowych; warstwa wykończeniowa może mieć różne faktury i kolorystykę; poprawia mikroklimat pomieszczeń; obniża koszty ogrzewania; umożliwia dowolne kreowanie wyglądu elewacji; jest odporny na działanie czynników atmosferycznych i mechanicznych; nadaje elewacji mineralny charakter; przepuszczalny dla pary wodnej
 • Zastosowanie: renowacja starych i zniszczonych elewacji; do obiektów nowo wznoszonych, jak również istniejących poddawanych termomodernizacji
SEMPRE Farby Sp. z o.o.

System ociepleń SEMPRE TERM WM - MARESIL

 • Charakterystyka: system ocieplania budynków na bazie wełny mineralnej z polikrzemianową wyprawą tynkarską
 • Właściwości: redukuje straty ciepła przez zewnętrzne ściany pomieszczeń użytkowych; warstwa wykończeniowa może mieć różne faktury i kolorystykę; poprawia mikroklimat pomieszczeń; obniża koszty ogrzewania; umożliwia dowolne kreowanie wyglądu elewacji; jest odporny na działanie czynników atmosferycznych i mechanicznych; nadaje elewacji mineralny charakter; przepuszczalny dla pary wodnej
 • Zastosowanie: renowacja starych i zniszczonych elewacji; do obiektów nowo wznoszonych, jak również istniejących poddawanych termomodernizacji
SEMPRE Farby Sp. z o.o.

System ociepleń StoTherm Classic

 • Charakterystyka: organiczny system ociepleniowy z izolacją termiczną ze styropianu
 • Właściwości: bezcementowe, gotowe do użycia komponenty; szeroki zakres rozwiązań szczegółów; nie wymaga zbrojenia diagonalnego, powłoki pośredniej pod tynk i powłoki egalizacyjnej; najwyższa odporność na wstrząsy i uderzenia – dziesięciokrotnie wyższa niż w przypadku systemów mineralnych; wysoka odporność na działanie mikroorganizmów (alg i grzybów); bardzo wysoka odporność na powstawanie rys; wysoka odporność mechaniczna; wysoka izolacyjność cieplna i odporność na działanie czynników atmosferycznych; przepuszczalność CO2 i pary wodnej; nierozprzestrzenianie ognia; certyfikat uprawniający do stosowania w domach pasywnych
 • Zastosowanie: stare i nowe budownictwo do wysokości granicznej budynku wysokiego; rodzaj podłoża: mur (beton, cegła sylikatowa, cegła, beton komórkowy), mur licowy, ściany płytowe (płyty trójwarstwowe); na ściany zewnętrzne o konstrukcji drewnianej; nierówności do 3 cm (w budowlach masywnych); grubość izolacji do 400 mm
Sto-ispo Sp. z o.o.

System ociepleń StoTherm Mineral

 • Charakterystyka: mineralny, niepalny system ociepleniowy z izolacją z wełny mineralnej
 • Właściwości: odporność na działanie mikroorganizmów (alg i grzybów) dzięki podwójnej powłoce ochronnej; wysoka izolacyjność dźwiękowa; wysoka odporność na powstawanie rys; odporność mechaniczna; wysoka izolacyjność cieplna i wysoka odporność na działanie czynników atmosferycznych; wysoka przepuszczalność CO2 i pary wodnej; system niepalny; opcjonalnie ochrona przed elektrosmogiem
 • Zastosowanie: stare i nowe budownictwo o wysokości do 100 m; rodzaj podłoża: mur (beton, cegła sylikatowa, cegła, beton komórkowy), mur licowy, ściany
Sto-ispo Sp. z o.o.

System ociepleń StoTherm Vario

 • Charakterystyka: system ociepleniowy mieszany z izolacją termiczną ze styropianu oraz mineralną masą zbrojącą
 • Właściwości: odporność na działanie mikroorganizmów (alg i grzybów) dzięki podwójnej powłoce ochronnej; wysoka odporność na powstawanie rys; odporność mechaniczna; wysoka izolacyjność cieplna i wysoka odporność na działanie czynników atmosferycznych; wysoka przepuszczalność CO2 i pary wodnej; nierozprzestrzenianie ognia
 • Zastosowanie: stare i nowe budownictwo do wysokości granicznej budynku wysokiego; rodzaj podłoża: mur (beton, cegła sylikatowa, cegła, beton komórkowy), mur licowy, ściany płytowe (płyty trójwarstwowe); na ściany zewnętrzne o konstrukcji drewnianej; nierówności do 3 cm; grubość izolacji do 400 mm lub do 200 mm w przypadku ceramiki
Sto-ispo Sp. z o.o.

Mata z wełny mineralnej URSA PLATINUM 32

 • Charakterystyka: mata izolacyjna
 • Zastosowanie: - dach skośny i poddasze;
  - szkielet drewniany;
  - strop;
  - szkielet metalowy;
  - ścianka działowa;
  - sufit podwieszany
 • Współczynnik przewodzenia ciepła: λD = 0,032 W/m·K (niezmienny w czasie)
URSA Polska

Płyta termoizolacyjna URSA XPS N-III-I

 • Charakterystyka: płyta termoizolacyjna z polistyrenu ekstrudowanego
 • Zastosowanie: - ściany piwnic, cokoły, ławy fundamentowe;
  - dachy odwrócone, stropy;
  - podłogi na gruncie
 • Współczynnik przewodzenia ciepła: λD = 0,034-0,036 W/m·K
URSA Polska

Płyta z wełny mineralnej URSA AKP 3/V

 • Charakterystyka: płyta z wełny mineralnej
 • Zastosowanie: - ściana zewnętrzna - fasada wentylowana;
  - sufity podwieszane;
  - ściana zewnętrzna - mur warstwowy;
  - akustyczne zastosowania wewnętrzne
 • Współczynnik przewodzenia ciepła: λD = 0,034 W/m·K (niezmienny w czasie)
URSA Polska

Płyta z wełny mineralnej URSA SILENTIO

 • Charakterystyka: płyta izolacyjna
 • Zastosowanie: - ścianka działowa;
  - dach skośny i poddasze;
  - poddasze nieużytkowe
 • Współczynnik przewodzenia ciepła: λD = 0,038 W/m·K (niezmienny w czasie)
URSA Polska

Płyta z wełny mineralnej URSA TEP

 • Charakterystyka: płyta izolacyjna
 • Zastosowanie: izolacja podłóg i stropów
 • Współczynnik przewodzenia ciepła: λD = 0,033 W/m·K (niezmienny w czasie)
URSA Polska

System ociepleń ALPOL EKO PLUS PREMIUM

 • Charakterystyka: System posiada europejską ocenę techniczną ETA.
  Występuje w następujących odmianach:
  - odmiana M - z tynkami mineralnymi malowanymi farbami elewacyjnymi,
  - odmiana A - z tynkami akrylowymi,
  - odmiana SIS - z tynkami silikatowo-silikonowymi,
  - odmiana NANO-SIL - z tynkami nanosilikonowymi
 • Właściwości: - Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy działaniu ognia od strony zewnętrznej: NRO (nie rozprzestrzeniający ognia),
  - Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień B-s2,d0,
  - Wodochłonność warstwy zbrojonej po 1 h ≤ 1 kg/m2,
  - Wodochłonność warstwy zbrojonej po 24 h ≤ 0,5 kg/m2,
  - Wodochłonność warstwy wierzchniej po 24 h ≤ 0,52 kg/m2,
  - Przepuszczalność pary wodnej ≤ 0,27 m,
  - Odporność na uderzenie: kategoria I, II lub III (w zależności od rodzaju wyprawy tynkarskiej),
  - Przyczepność warstwy wierzchniej do styropianu ≥ 0,08 MPa
 • Zastosowanie: System ALPOL EKO PLUS PREMIUM przeznaczony jest do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków nowo wznoszonych lub użytkowanych z użyciem styropianu jako warstwy izolacji termicznej.
Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych

System ociepleń ALPOL EKO PLUS STANDARD

 • Charakterystyka: System posiada krajową aprobatę techniczną ITB.
  Występuje w następujących odmianach:
  - odmiana M - z tynkami mineralnymi malowanymi farbami elewacyjnymi,
  - odmiana A - z tynkami akrylowymi,
  - odmiana SIS - z tynkami silikatowo-silikonowymi,
  - odmiana NANO-SIL - z tynkami nanosilikonowymi.
 • Właściwości: - Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy działaniu ognia od strony zewnętrznej: NRO (nie rozprzestrzeniający ognia),
  - Wodochłonność warstwy zbrojonej po 1 h ≤ 0,3 kg/m2,
  - Wodochłonność warstwy zbrojonej po 24 h ≤ 0,45 kg/m2,
  - Wodochłonność warstwy wierzchniej po 1 h ≤ 0,41 kg/m2,
  - Wodochłonność warstwy wierzchniej po 24 h ≤ 0,52 kg/m2,
  - Przepuszczalność pary wodnej ≤ 2 m,
  - Odporność na uderzenie: kategoria II lub III (w zależności od rodzaju wyprawy tynkarskiej),
  - Przyczepność warstwy wierzchniej do styropianu ≥ 0,08 MPa.
 • Zastosowanie: System ALPOL EKO PLUS STANDARD przeznaczony jest do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków nowo wznoszonych lub użytkowanych z użyciem styropianu jako warstwy izolacji termicznej.
Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych

System ociepleń ALPOL EKO PLUS WM

 • Charakterystyka: System posiada europejską ocenę techniczną ETA.
  Występuje w następujących odmianach:
  - odmiana M - z tynkami mineralnymi malowanymi farbami elewacyjnymi,
  - odmiana SIS - z tynkami silikatowo-silikonowymi,
  - odmiana NANO-SIL - z tynkami nanosilikonowymi.
 • Właściwości: - Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy działaniu ognia od strony zewnętrznej: NRO (nie rozprzestrzeniający ognia),
  - Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień A2-s1,d0,
  - Wodochłonność warstwy zbrojonej po 1 h ≤ 1 kg/m2,
  - Wodochłonność warstwy zbrojonej po 24 h ≤ 0,5 kg/m2,
  - Wodochłonność warstwy wierzchniej po 24 h ≤ 0,6 kg/m2,
  - Przepuszczalność pary wodnej ≤ 1 m,
  - Odporność na uderzenie: kategoria I, II lub III (w zależności od rodzaju wyprawy tynkarskiej),
  - Przyczepność warstwy wierzchniej do wełny ≥ 0,08 MPa.
 • Zastosowanie: System ALPOL EKO PLUS WM przeznaczony jest do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków nowo wznoszonych lub użytkowanych z użyciem wełny mineralnej jako warstwy izolacji termicznej.
Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych

System ociepleń ALPOL TERMO BIS

 • Charakterystyka: System posiada krajową aprobatę techniczną ITB.
  Występuje w następujących odmianach:
  - odmiana M - z tynkami mineralnymi malowanymi farbami elewacyjnymi,
  - odmiana A - z tynkami akrylowymi,
  - odmiana SIS - z tynkami silikatowo-silikonowymi,
  - odmiana NANO-SIL - z tynkami nanosilikonowymi.
 • Właściwości: - Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy działaniu ognia od strony zewnętrznej: NRO (nie rozprzestrzeniający ognia),
  - Wodochłonność warstwy zbrojonej po 1 h ≤ 0,1 kg/m2,
  - Wodochłonność warstwy zbrojonej po 24 h ≤ 0,45 kg/m2,
  - Wodochłonność warstwy wierzchniej po 1 h ≤ 0,3 kg/m2,
  - Wodochłonność warstwy wierzchniej po 24 h ≤ 0,8 kg/m2,
  - Przepuszczalność pary wodnej ≤ 0,4 m,
  - Odporność na uderzenie: kategoria I, II lub III (w zależności od rodzaju wyprawy tynkarskiej),
  - Przyczepność warstwy wierzchniej do styropianu ≥ 0,08 MPa
 • Zastosowanie: System ALPOL TERMO BIS przeznaczony jest do wykonywania:
  - ociepleń ścian zewnętrznych budynków nowo wznoszonych lub użytkowanych,
  - dodatkowej warstwy ocieplenia ścian zewnętrznych budynków w przypadku, gdy istniejące ocieplenie nie spełnia aktualnych wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej lub wymaga remontu ze względu na zły stan techniczny (tzw. ocieplenie na ocieplenie).
Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych

System Lobatherm G BS

 • Zastosowanie: Ocieplenie stropów i ścian pomieszczeń wewnętrznych nieogrzewanych.
 • Zaprawa klejąca: SKS
 • Materiał izolacyjny: Płyty z wełny mineralnej lamelowej według normy PN-EN 13162+A1:2015 co najmniej o właściwościach wynikających z kodów: MW-EN 13162-T5-DS(TH)-TR80-WS-WL(P)-MU1, MW-EN 13162-T5-DS(TH)-TR80-WS-WL(P)-MU1 Klasy A1 reakcji na ogień według normy PN-EN 13501-1+A1:2010–
quick-mix

System Lobatherm S-LINE system na system

 • Zastosowanie: Renowacja istniejacego układu ociepleniowego metodą system na system. Montaż układu ociepleniowego od strony zewnętrznej.
 • Mocowanie: Określone w projekcie technicznym – obligatoryjnie.
 • Zaprawa klejąca: SKS
quick-mix

System ociepleń Lobatherm G BS

 • Zastosowanie: Ocieplenie stropów.
 • Zaprawa klejąca: SKS
 • Materiał izolacyjny: Płyty z wełny mineralnej lamelowej według normy PN-EN 13162+A1:2015 co najmniej o właściwościach wynikających z kodów: MW-EN 13162-T5-DS(TH)-TR80-WS-WL(P)-MU1, MW-EN 13162-T5-DS(TH)-TR80-WS-WL(P)-MU1 Klasy A1 reakcji na ogień według normy PN-EN 13501-1+A1:2010.
quick-mix

System ociepleń Lobatherm S-LINE

 • Zastosowanie: Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków nowo wznoszonych i istniejacych. Montaż układu ociepleniowego od strony zewnętrznej.
 • Mocowanie: Określone w projekcie technicznym – opcjonalnie, w przypadku systemu klejonego.
 • Zaprawa klejąca: Z102, SKS
quick-mix

System ociepleń MI-XP

 • Zastosowanie: Ocieplenie ścian pomieszczeń ogrzewanych od strony wewnętrznej
 • Zaprawa klejąca: MS-KS-K
 • Warstwa zbrojona: - MS-KS-K
  - QMS 145
quick-mix
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.