1. ..................................
2. ..................................
3. ..................................

Systemy ociepleń

Systemy ociepleń


 


 

 

Technologia ocieplania ścian zewnętrznych budynków polega na przymocowaniu do nich warstwowego układu, składającego się z materiału o wysokiej izolacyjności cieplnej, warstwy zbrojonej siatką oraz cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej.

Ten warstwowy układ określa się mianem systemu ociepleń lub, rzadziej, zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń. Każda ze stosowanych warstw pełni w układzie określoną funkcję techniczną i użytkową, ma zatem wpływ na jakość i trwałość ocieplenia jako całości.

W skład systemu ociepleń wchodzą elementy obligatoryjne oraz elementy dodatkowe (uzupełniające).

Elementami obligatoryjnymi są materiały:

 • do przyklejania izolacji cieplnej do podłoża - cementowe zaprawy klejące, masy klejące w postaci past gotowych do użycia, pianki poliuretanowe;
 • do izolacji cieplnej - płyty styropianowe, z wełny mineralnej, z polistyrenu ekstrudowanego XPS lub pianki fenolowej;
 • do wykonywania warstwy zbrojonej - zaprawy cementowe lub masy klejące gotowe do użycia oraz siatka zbrojąca;
 • do wykonywania wypraw tynkarskich - tynki cienkowarstwowe na bazie spoiwa cementowego (mineralne), tynki na bazie spoiw organicznych lub tynki krzemianowe.

 

Do materiałów uzupełniających należą:

 • łączniki mechaniczne (kołki) - wykonane w całości z tworzywa lub tworzywowe z trzpieniem stalowym, wbijane lub wkręcane
 • listwy startowe - wykonane z PVC lub aluminium
 • profile ociepleniowe - w postaci listew przyokiennych, okapnikowych, narożnikowych, listew do boniowania oraz profili dylatacyjnych (prostych i narożnikowych)
 • farby elewacyjne.
Sortuj wg:
Porównaj
Produkt

System ociepleń THERMA+ DUO ze styropianem

 • Charakterystyka: system wykonywany na dotychczasowym systemie ociepleń; rozwinięcie systemu THERMA+, czyli zaawansowany, kompleksowy system bezspoinowego ocieplania ścian zewnętrznych budynków stosowany jako zewnętrzna warstwa elewacji montowana na istniejącym już systemie ociepleń; wszystkie produkty tworzące system są poddawane stałej kontroli jakości, co zapewnia bezproblemowe prowadzenie prac i długotrwałe użytkowanie wykonanych elewacji; rozwiązanie posiada komplet wymaganej dokumentacji dopuszczającej do sprzedaży
 • Właściwości: niższy koszt wykonania w stosunku do demontażu istniejącego ocieplenia i wykonaniu kompletnego ocieplenia od początku; zmniejszenie zapotrzebowania na energię do ogrzania budynku; lepsza izolacja dźwięków; przedłużenie żywotności elewacji; akumulacja ciepła i wykluczenie mostków cieplnych; daleko idąca redukcja wahań temperatury w wewnętrznych elementach budowli; estetyczny wygląd elewacji
 • Zastosowanie: zastosowanie systemu podyktowane jest stosownymi wnioskami wyciągniętymi z diagnostyki konstrukcji istniejącego systemu ociepleń, która obejmuje: ocenę wizualną - mikroskopowa i makroskopowa, sprawdzenie geometrii ścian, diagnostyka stanu płyt, klawiszowanie płyt, przemieszczanie się płyt, regularne spękania warstwy ociepleń, ocenę przyczepności międzywarstwowych istniejącej elewacji, ocenę przyczepności kleju do istniejącej warstwy elewacji, ocenę techniczną wykonanych odkrywek, ocenę podłoża pod istniejącym ociepleniem; system THERMA+ DUO budowany jest z wykorzystaniem kilku specjalistycznych produktów, które tworzą pełne ocieplenie warstwa po warstwie; jego podstawową funkcją jest zwiększenie izolacyjności termicznej ścian - bez konieczności usuwania istniejącego już systemu ociepleń; kompletny system zapewnia bardzo dobrą jakość dzięki wysokiej jakości produktów wchodzących w jego skład
Arsanit Sp. z o.o.

System ociepleń THERMA+ W z wełną mineralną

 • Charakterystyka: zaawansowany, kompleksowy system bezspoinowego ocieplania ścian zewnętrznych budynków; zewnętrzna warstwa elewacji może być wykonana w 2 rodzajach tynków - wybór zależy od technologii wykonania budynku; produkty tworzące system THERMA+ W są poddawane bieżącej kontroli jakości, co zapewnia sprawne prowadzenie prac i zadowolenie z osiągniętych efektów
 • Właściwości: znacznie niższe straty ciepła, czyli niższe koszty eksploatacji budynku; izolacja akustyczna od hałasu zewnętrznego; redukcja wahań temperatury wewnątrz budynku; ochrona instalacji wewnątrz ścian i przedłużenie żywotności elewacji; większa estetyka elewacji
 • Mocowanie: łączniki mechaniczne – określone w projekcie technicznym i dopuszczone do obrotu
Arsanit Sp. z o.o.

System ociepleń THERMA+ ze styropianem

 • Charakterystyka: zaawansowany, kompleksowy system bezspoinowego ocieplania ścian zewnętrznych budynków; zewnętrzna warstwa elewacji może być wykonana w 1 z 6 rodzajów tynku - wybór zależy od technologii wykonania budynku; produkty tworzące system THERMA+ są poddawane bieżącej kontroli jakości, co zapewnia sprawne prowadzenie prac i zadowolenie z osiągniętych efektów
 • Właściwości: znacznie niższe straty ciepła czyli niższe koszty eksploatacji budynku; izolacja akustyczna od hałasu zewnętrznego; redukcja wahań temperatury wewnątrz budynku; ochrona instalacji wewnątrz ścian i przedłużenie żywotności elewacji; estetyka elewacji
 • Mocowanie: łączniki mechaniczne - dopuszczone do obrotu
Arsanit Sp. z o.o.

System ociepleń Baumit open®

 • Charakterystyka: gwarantuje wysoką paroprzepuszczalność oraz odporność na zabrudzenia
 • Zastosowanie: budynki już istniejące oraz nowo budowane
 • Mocowanie: biała zaprawa klejowo-szpachlowa
Baumit Sp. z o.o.

System ociepleń Baumit Pro

 • Właściwości: zapewnia odporność mechaniczną; zachowuje dobre parametry końcowe; jego zaletą jest uniwersalność zastosowania
 • Zastosowanie: można go wykorzystać zarówno na wełnie mineralnej jak i na styropianie
 • Mocowanie: zaprawa klejowo-szpachlowa
Baumit Sp. z o.o.

System ociepleń Baumit Star

 • Właściwości: gwarantuje podwyższoną odporność mechaniczną oraz odporność na zabrudzenia
 • Zastosowanie: można go stosować zarówno na wełnie mineralnej jak i na styropianie
 • Mocowanie: zaprawa klejowo-szpachlowa
Baumit Sp. z o.o.

System ociepleń FOVEO TECH S2

 • Charakterystyka: system oparty na Tynku Akrylowym TA 11, który charakteryzuje się wysoką elastycznością i wiążącą się z tym zwiększoną odpornością na odkształcenia (tynk wyposażony jest w dwa układy biobójcze - BioCare Technology. Pierwszy z nich chroni tynk w czasie magazynowania, natomiast drugi działa po nałożeniu tynku na elewację, chroniąc ją długo i skutecznie); system zawiera w swoim składzie specjalną żywicę woskową; która wykazuje bardzo wysoką hydrofobowość, zapobiegając wnikaniu wilgoci w strukturę podłoża i nadmiernemu nasiąkaniu tynku
 • Właściwości: bardzo dobra aplikacja i obróbka; dobra przyczepność do podłoża; wysoka odporność na zagrożenia biologiczne; odporność na odkształcenia; bardzo duża odporność na zabrudzenia; wysoka trwałość powłoki; wysoka trwałość koloru; szeroka gama kolorystyczna (240 kolorów)
 • Zastosowanie: na obszarach dużych skupisk zieleni, przy terenach leśnych; w miejscach, gdzie budynek może być narażony na korozję biologiczną; na obszarach o dużym natężeniu ruchu komunikacyjnego; na obszarach przemysłowych, narażonych na zabrudzenia
FOVEO TECH

System ociepleń FOVEO TECH S5

 • Charakterystyka: system oparty na wysokiej jakości Tynku Silikonowym TN 30, który charakteryzuje się wysoką paroprzepuszczalnością i niską nasiąkliwością; tworzące się w powłoce kapilary pozwalają na swobodne odprowadzanie pary wodnej na zewnątrz, a żywica silikonowa sprawia, że krople wody swobodnie spływają po ścianie, nie wnikając w jej strukturę; dzięki temu powłoka wykazuje właściwości samoczyszczące
 • Właściwości: wyjątkowo elastyczny i odporny na uszkodzenia mechaniczne; bardzo dobra aplikacja i obróbka; dobra przyczepność do podłoża; wysoka przepuszczalność pary wodnej; odporność na działanie promieni UV; wysoka odporność na zagrożenia biologiczne; odporność na odkształcenia; bardzo duża odporność na zabrudzenia; wysoka trwałość powłoki; wysoka trwałość koloru; szeroka gama kolorystyczna (240 kolorów)
 • Zastosowanie: na obszarach dużych skupisk zieleni, przy terenach leśnych; w miejscach, gdzie budynek może być narażony na korozję biologiczną; na obszarach o dużym natężeniu ruchu komunikacyjnego; na obszarach przemysłowych, narażonych na zabrudzenia; na obszarach o dużym nasłonecznieniu; na obszarach o dużej wilgotności powietrza
FOVEO TECH

System ociepleń FOVEO TECH S6

 • Charakterystyka: system oparty na wysokiej jakości Tynku Polimerowego TPT 40 z Teflon® surface protector; zastosowanie dyspersji polimerowej i dodatku Teflon® surface protector wpływa na podwyższoną trwałość mechaniczną powłoki, dzięki czemu jest ona elastyczna, mocna, trwała i odporna na działanie wody; zawarty w tynku dodatek Teflon® surface protector obniża napięcie powierzchniowe powłoki, przez co ogranicza przywieranie zanieczyszczeń
 • Właściwości: odporność na odkształcenia; niska nasiąkliwość; bardzo duża odporność na zabrudzenia; wysoka odporność na zagrożenia biologiczne; bardzo dobra aplikacja i obróbka; dobra przyczepność do podłoża; odporność na działanie promieni UV; wysoka trwałość powłoki; wysoka trwałość koloru; możliwość nakładania ręcznego i maszynowego; szeroka gama kolorystyczna - 240 gotowych kolorów
 • Zastosowanie: na obszarach dużych skupisk zieleni, przy terenach leśnych; w miejscach, gdzie budynek może być narażony na korozję biologiczną; na obszarach o dużym natężeniu ruchu komunikacyjnego; na obszarach przemysłowych, narażonych na zabrudzenia
FOVEO TECH

System ociepleń FOVEO TECH S7

 • Charakterystyka: system oparty na wysokiej jakości Tynku Silikatowo-Silikonowego TSS 25
 • Właściwości: bardzo dobra aplikacja i obróbka; dobra przyczepność do podłoża; wysoka przepuszcalność pary wodnej; odporność na działanie promieni UV; wysoka odporność na zagrożenia biologiczne; odporność na odkształcenia; bardzo duża odporność na zabrudzenia; wysoka trwałość powłoki; wysoka trwałość koloru; szeroka gama kolorystyczna
 • Zastosowanie: na obszarach dużych skupisk zieleni, przy terenach leśnych; w miejscach, gdzie budynek może być narażony na korozję biologiczną; na obszarach o dużym natężeniu ruchu komunikacyjnego; na obszarach przemysłowych, narażonych na zabrudzenia; na obszarach o dużym nasłonecznieniu; na obszarach o dużej wilgotności powietrza
FOVEO TECH

System ociepleń FOVEO TECH W1

 • Charakterystyka: system oparty na tynku mineralnym TM 10, który charakteryzuje się wysoką paroprzepuszczalnością, dlatego szczególnie zaleca się stosowanie go z użyciem wełny mineralnej; tworzy wówczas układ pozwalający na swobodny przepływ cząsteczek pary wodnej pomiędzy podłożem, warstwą ociepleniową, a otoczeniem (tzw. \"oddychanie ścian\"); cecha ta jest szczególnie istotna w obszarach o dużej wilgotności powietrza; tynki mineralne mają wysoką trwałość, a ich wysokie pH (~12) powoduje, że są naturalnie odporne na zagrożenia biologiczne - rozwój zarodników alg i grzybów pleśniowych; wykazują też wysoką odporność na znaczne wahania temperatur i są niepalne, w związku z tym można je stosować w budynkach o podwyższonym zagrożeniu pożarowym
 • Właściwości: wysoka przepuszczalność pary wodnej; wysoka trwałość; wysoka odporność na zagrożenia biologiczne; odporność na działanie promieni UV; dobra przyczepność do podłoża; odporność na znaczne wahania temperatur
 • Zastosowanie: na obszarach dużych skupisk zieleni, przy terenach leśnych; w miejscach, gdzie budynek może być narażony na korozję biologiczną; na obszarach o dużym nasłonecznieniu; na obszarach o dużej wilgotności powietrza
FOVEO TECH

System ociepleń FOVEO TECH W2

 • Charakterystyka: system oparty na Tynku Silikatowym TT 20; charakteryzuje go bardzo wysoka trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne; dzięki niskiej elektrostatyczności powłoka zewnętrzna w mniejszym stopniu narażona jest na zabrudzenia; duża paroprzepuszczalność pozwala na stosowanie tynku w miejscach o dużej wilgotności powietrza; dodatkowo posiada w swoim składzie specjalne preparaty, które chronią elewację przed degradacją biologiczną - niszczącym wpływem zarodników alg i grzybów pleśniowych (BioCare Technology); Tynk Silikatowy TT 20 użyty w systemie W2 odporny jest również na destrukcyjne działanie promieni UV
 • Właściwości: bardzo dobra aplikacja i obróbka; dobra przyczepność do podłoża; soka przepuszczalność pary wodnej; odporność na działanie promieni UV; wysoka odporność na zagrożenia biologiczne; odporność na odkształcenia; bardzo duża odporność na zabrudzenia; wysoka trwałość powłoki; wysoka trwałość koloru
 • Zastosowanie: na obszarach dużych skupisk zieleni, przy terenach leśnych; w miejscach, gdzie budynek może być narażony na korozję biologiczną; na obszarach o dużym nasłonecznieniu; na obszarach o dużej wilgotności powietrza
FOVEO TECH

System ociepleń RENOX ST

 • Zastosowanie: ocieplenia ścian zewnętrznych budynków nowo wznoszonych i użytkowanych (bez istniejącego ocieplenia) systemem RENOX ST, polegającym na umocowaniu do istniejących ścian, od strony zewnętrznej, warstwowego układu składającego się ze styropianu jako materiału termoizolacyjnego, warstwy zbrojonej wykonanej z zaprawy klejącej i siatki z włókna szklanego oraz wyprawy tynkarskiej lub do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków w przypadku, gdy istniejące ocieplenie nie spełnia wymagań cieplnych lub gdy z uwagi na stan techniczny wymaga renowacji
 • Zaprawa klejąca: - zaprawa klejąca Klej do styropianu FP-11
  - zaprawa klejąca Klej do siatki na styropianie FP-12
 • Materiał izolacyjny: styropian
Franspol

System ociepleń RENOX WE

 • Zastosowanie: ocieplenia ścian zewnętrznych budynków systemem RENOX WE, polegającym na umocowaniu do istniejących ścian, od strony zewnętrznej, warstwowego układu składającego się z wełny mineralnej jako materiału termoizolacyjnego, warstwy zbrojonej wykonanej z zaprawy klejącej i siatki z włókna szklanego oraz wyprawy tynkarskiej
 • Zaprawa klejąca: - zaprawa klejąca Klej do wełny W-11
  - zaprawa klejąca Klej do siatki na wełnie W-12
 • Materiał izolacyjny: wełna
Franspol

System dociepleń z klinkierem INFATEC®

 • Charakterystyka: idea systemu polega na zastosowaniu oryginalnych i opatentowanych elementów - specjalnie wyprofilowanych płyt izolacyjnych INFATEC® P o niskim współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,033 W/(m·K); elewację INFATEC® można dopasować do domu - to funkcjonalny system, zapewniający pełną swobodę podczas aranżacji ścian; klinkier to synonim najwyższej jakości - żaden ze znanych materiałów budowlanych nie sprawdzi się tak dobrze jak właśnie cegła; dzisiaj, tak jak przed tysiącami lat wypala się ją z gliny, na przestrzeni czasu zmieniła się jedynie jej forma; współcześnie w budownictwie nie przejmuje już funkcji statycznej, powstała jej nowa forma - kształtka klinkierowa; INFATEC® to nowoczesny system elewacji „wiszącej”
 • Właściwości: szybkość i łatwość montażu; atrakcyjny i estetyczny wygląd; duży wybór kolorów, różnorodność faktury, co podwyższa walory optyczne elewacji budynku; zastosowanie kształtki kątowej daje efekt \"pełnej cegły\"
 • Zaprawa klejąca: zaprawa klejowa INFATEC® K to gotowa, sucha mieszanka wysokiej jakości spoiwa cementowego, kruszyw i środków modyfikujących; zalety zaprawy: duża wydajność, wygoda i łatwość użycia, bardzo dobra urabialność, łatwość formowania, zwiększona przyczepność, elastyczność, paroprzepuszczalność, mrozo- i wodoodporność
Jacob Sp. z o. o.

System ociepleń Lobatherm P

 • Charakterystyka: zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian od strony zewnętrznej, oparty na izolacji termicznej z płytami styropianowymi EPS z wykończeniem płytką klinkierową lub okładziną kamienną o masie do 40 kg/m² i grubości okładziny max. 15 mm (nasiąkliwość wagowa płytek w systemie na EPS max. 6%)
 • Właściwości: system sklasyfikowano jako nierozprzestrzeniający ognia (klasyfikacja NRO); system ma dobrą odporność udarnościową, a powierzchnia elewacji ma bardzo dobrą odporność na porastanie i zabrudzenia
 • Zastosowanie: wg zaleceń dotyczących układów ociepleniowych z płytami EPS
quick-mix

System ociepleń Lobatherm S

 • Charakterystyka: zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian od strony zewnętrznej oparty na izolacji termicznej z płyt EPS, z możliwością wykończenia tynkami cienkowarstwowymi (tynki stosowane w systemie są odporne na czynniki atmosferyczne oraz korozję biologiczną)
 • Właściwości: system łatwy w aplikacji dla wykonawcy i ekonomiczny dla inwestora; każdy wariant systemu sklasyfikowano jako nierozprzestrzeniający ognia (klasyfikacja NRO)
 • Zastosowanie: do wysokich budynków (max. 25 m od poziomu terenu lub 11 kondygnacji dla budynków wzniesionych przed 1.04.1995 r.); do stosowania w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej oraz budownictwie przemysłowym
quick-mix

System ociepleń Lobatherm W

 • Charakterystyka: zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian od strony zewnętrznej, oparty na izolacji termicznej z wełny mineralnej kamiennej, z możliwością wykończenia tynkami cienkowarstwowymi (stosowane w systemie są odporne na czynniki atmosferyczne oraz korozję biologiczną)
 • Właściwości: system łatwy w aplikacji dla wykonawcy i ekonomiczny dla inwestora; system posiada klasę odpornosci ogniowej A1 dla układów z tynkami mineralnymi malowanymi farbą lub bez powłoki malarskiej oraz klasę odpornosci ogniowej B dla układów z tynkami siloksanowymi lub silikatowymi; bardzo dobra paroprzepuszczalność
 • Zastosowanie: do wysokich budynków (powyżej 25 m od poziomu terenu); do stosowania w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej oraz budownictwie przemysłowym
quick-mix

System ociepleń MI XI z izolacją termiczną z płyt mineralnych

 • Charakterystyka: zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian od strony wewnętrznej, oparty na izolacji termicznej z niepalnej mineralnej płyty o bardzo dobrej dyfuzyjności pary wodnej i izolacyjności akustycznej
 • Właściwości: system jest łatwy w aplikacji dla wykonawcy i ekonomiczny dla inwestora; posiada klasę odporności ogniowej A1; płyta MI XI zapewnia dobry mikroklimat pomieszczeń i poprawia akustykę pomieszczeń
 • Zastosowanie: zalecany do remontów budynków zabytkowych, budynków użyteczności publicznej lub mieszkalnych
quick-mix

System ociepleń TYTAN® O ODDYCHAJĄCY/ naturalny

 • Charakterystyka: system oparty na wełnie mineralnej
 • Zastosowanie: w dużych miastach, na terenach, gdzie występują kwaśne deszcze, w lokalizacjach przy obszarach przemysłowych, z dużym zanieczyszczeniem środowiska, w pobliżu fabryk, kominów, na terenach o dużym nasileniu ruchu ulicznego, w pobliżu trakcji komunikacyjnych - ulic o dużym natężeniu ruchu podatnych na zabrudzenia
 • Zaprawa klejąca: TYTAN® Zaprawa klejowo-szpachlowa O do wełny i zatapiania siatki
SELENA

System ociepleń TYTAN® E ELASTYCZNY/ wytrzymały

 • Charakterystyka: system oparty na styropianie
 • Zastosowanie: domki jednorodzinne, szeregowce, budynki wielokondygnacyjne, bloki z wielkiej płyty
 • Zaprawa klejąca: TYTAN® Zaprawa klejowa E do przyklejania styropianu lub poliuretanowy Klej do styropianu TYTAN® EOS
SELENA

System ociepleń TYTAN® EO ELASTYCZNY/ wytrzymały, SAMOCZYSZCZĄCY/perlisty

 • Charakterystyka: system oparty na wełnie mineralnej
 • Zastosowanie: w dużych miastach, na terenach, gdzie występują kwaśne deszcze, w lokalizacjach przy obszarach przemysłowych, z dużym zanieczyszczeniem środowiska, w pobliżu fabryk, kominów, na terenach o dużym nasileniu ruchu ulicznego, w pobliżu trakcji komunikacyjnych - ulic o dużym natężeniu ruchu podatnych na zabrudzenia
 • Zaprawa klejąca: TYTAN® Zaprawa klejowo-szpachlowa O do wełny i zatapiania siatki
SELENA

System ociepleń TYTAN® EOS ELASTYCZNY/ wytrzymały ODDYCHAJĄCY/ naturalny SAMOCZYSZCZĄCY/ perlisty

 • Charakterystyka: system oparty na wełnie mineralnej
 • Zastosowanie: w lokalizacjach przy obszarach przemysłowych, na terenach zielonych i obszarach leśnych, w bliskim sąsiedztwie drzew i krzewów roznoszących zarodniki mikroorganizmów, na obszarach nadmorskich, przy portach, plażach, zbiornikach, akwenach i oczkach wodnych
 • Zaprawa klejąca: TYTAN® Zaprawa klejowo-szpachlowa O do wełny i zatapiania siatki lub TYTAN® Biała zaprawa klejowo-szpachlowa EOS do styropianu i zatapiania siatki
SELENA

System ociepleń TYTAN® ES ELASTYCZNY/ wytrzymały, SAMOCZYSZCZĄCY/perlisty

 • Charakterystyka: system oparty na styropianie
 • Zastosowanie: na terenach zielonych i obszarach leśnych, w bliskim sąsiedztwie drzew i krzewów roznoszących zarodniki mikroorganizmów, na obszarach nadmorskich, przy portach, plażach, zbiornikach, jeziorach, akwenach i oczkach wodnych
 • Zaprawa klejąca: TYTAN® Zaprawa klejowa E do przyklejania styropianu
SELENA

System ociepleń TYTAN® S SAMOCZYSZCZĄCY/ perlisty

 • Charakterystyka: system oparty na wełnie styropianie
 • Zastosowanie: na terenach zielonych i obszarach leśnych, w bliskim sąsiedztwie drzew i krzewów roznoszących zarodniki mikroorganizmów, na obszarach nadmorskich, przy portach, plażach, zbiornikach, jeziorach, akwenach i oczkach wodnych
 • Zaprawa klejąca: TYTAN® Biała zaprawa klejowo-szpachlowa EOS do styropianu i zatapiania siatki
SELENA

System ociepleń SEMPRE TERM ST - AZURO

 • Charakterystyka: system ocieplania budynków na bazie styropianu z silikonową wyprawą tynkarską
 • Właściwości: redukuje straty ciepła przez zewnętrzne ściany budynków oraz poprawia komfort użytkowy pomieszczeń; warstwa wykończeniowa może mieć różne faktury i kolorystykę; poprawia mikroklimat pomieszczeń; obniża koszty ogrzewania; umożliwia dowolne kreowanie wyglądu elewacji; system jest elastyczny i odporny na działanie czynników atmosferycznych i mechanicznych
 • Zastosowanie: renowacja starych i zniszczonych elewacji; do obiektów nowo wznoszonych, jak również istniejących poddawanych termomodernizacji
SEMPRE Farby Sp. z o.o.

System ociepleń SEMPRE TERM ST - DIAMANTE

 • Charakterystyka: system ocieplania budynków na bazie styropianu z krzemianową (silikatową) wyprawą tynkarską
 • Właściwości: redukuje straty ciepła przez zewnętrzne ściany budynków oraz poprawia komfort użytkowy pomieszczeń; warstwa wykończeniowa może mieć różne faktury i kolorystykę; poprawia mikroklimat pomieszczeń; obniża koszty ogrzewania; umożliwia dowolne kreowanie wyglądu elewacji; system jest elastyczny i odporny na działanie czynników atmosferycznych i mechanicznych; nadaje elewacji mineralny charakter
 • Zastosowanie: renowacja starych i zniszczonych elewacji; do obiektów nowo wznoszonych, jak również istniejących poddawanych termomodernizacji
SEMPRE Farby Sp. z o.o.

System ociepleń SEMPRE TERM ST - MARESIL

 • Charakterystyka: system ocieplania budynków na bazie styropianu z polikrzemianową wyprawą tynkarską
 • Właściwości: redukuje straty ciepła przez zewnętrzne ściany budynków oraz poprawia komfort użytkowy pomieszczeń; warstwa wykończeniowa może mieć różne faktury i kolorystykę; poprawia mikroklimat pomieszczeń, obniża koszty ogrzewania; umożliwia dowolne kreowanie wyglądu elewacji; odporny na działanie czynników atmosferycznych i mechanicznych; nadaje elewacji mineralny charakter; przepuszczalny dla pary wodnej
 • Zastosowanie: renowacja starych i zniszczonych elewacji; do obiektów nowo wznoszonych, jak również istniejących poddawanych termomodernizacji
SEMPRE Farby Sp. z o.o.

System ociepleń SEMPRE TERM ST - PROGRESIL

 • Charakterystyka: system ocieplania budynków na bazie styropianu z silikonowo-silikatową wyprawą tynkarską
 • Właściwości: redukuje straty ciepła przez zewnętrzne ściany budynków oraz poprawia komfort użytkowy pomieszczeń; warstwa wykończeniowa może mieć różne faktury i kolorystykę; poprawia mikroklimat pomieszczeń; obniża koszty ogrzewania; umożliwia dowolne kreowanie wyglądu elewacji; elastyczny i odporny na działanie czynników atmosferycznych i mechanicznych
 • Zastosowanie: renowacja starych i zniszczonych elewacji; do obiektów nowo wznoszonych, jak również istniejących poddawanych termomodernizacji
SEMPRE Farby Sp. z o.o.

System ociepleń SEMPRE TERM ST - TESORO

 • Charakterystyka: system ocieplania budynków na bazie styropianu z akrylową wyprawą tynkarską
 • Właściwości: redukuje straty ciepła przez zewnętrzne ściany budynków oraz poprawia komfort użytkowy pomieszczeń; warstwa wykończeniowa może mieć różne faktury i kolorystykę; poprawia mikroklimat pomieszczeń; obniża koszty ogrzewania; umożliwia dowolne kreowanie wyglądu elewacji; jest elastyczny i odporny na działanie czynników atmosferycznych i mechanicznych
 • Zastosowanie: renowacja starych i zniszczonych elewacji; do obiektów nowo wznoszonych, jak również istniejących poddawanych termomodernizacji
SEMPRE Farby Sp. z o.o.

System ociepleń SEMPRE TERM ST - TESORO MINERAL

 • Charakterystyka: system ocieplania budynków na bazie styropianu z mineralną wyprawą tynkarską
 • Właściwości: redukuje straty ciepła przez zewnętrzne ściany budynków oraz poprawia komfort użytkowy pomieszczeń; warstwa wykończeniowa może mieć różne faktury i kolorystykę; poprawia mikroklimat pomieszczeń; obniża koszty ogrzewania; nadaje elewacji mineralny charakter
 • Zastosowanie: renowacja starych i zniszczonych elewacji; do obiektów nowo wznoszonych, jak również istniejących poddawanych termomodernizacji
SEMPRE Farby Sp. z o.o.

System ociepleń SEMPRE TERM WM - DIAMANTE

 • Charakterystyka: system ocieplania budynków na bazie wełny mineralnej z krzemianową wyprawą tynkarską
 • Właściwości: redukuje straty ciepła przez zewnętrzne ściany pomieszczeń użytkowych; warstwa wykończeniowa może mieć różne faktury i kolorystykę; poprawia mikroklimat pomieszczeń; obniża koszty ogrzewania; umożliwia dowolne kreowanie wyglądu elewacji; jest odporny na działanie czynników atmosferycznych i mechanicznych; nadaje elewacji mineralny charakter; przepuszczalny dla pary wodnej
 • Zastosowanie: renowacja starych i zniszczonych elewacji; do obiektów nowo wznoszonych, jak również istniejących poddawanych termomodernizacji
SEMPRE Farby Sp. z o.o.

System ociepleń SEMPRE TERM WM - MARESIL

 • Charakterystyka: system ocieplania budynków na bazie wełny mineralnej z polikrzemianową wyprawą tynkarską
 • Właściwości: redukuje straty ciepła przez zewnętrzne ściany pomieszczeń użytkowych; warstwa wykończeniowa może mieć różne faktury i kolorystykę; poprawia mikroklimat pomieszczeń; obniża koszty ogrzewania; umożliwia dowolne kreowanie wyglądu elewacji; jest odporny na działanie czynników atmosferycznych i mechanicznych; nadaje elewacji mineralny charakter; przepuszczalny dla pary wodnej
 • Zastosowanie: renowacja starych i zniszczonych elewacji; do obiektów nowo wznoszonych, jak również istniejących poddawanych termomodernizacji
SEMPRE Farby Sp. z o.o.

System ociepleń StoTherm Classic

 • Charakterystyka: organiczny system ociepleniowy z izolacją termiczną ze styropianu
 • Właściwości: bezcementowe, gotowe do użycia komponenty; szeroki zakres rozwiązań szczegółów; nie wymaga zbrojenia diagonalnego, powłoki pośredniej pod tynk i powłoki egalizacyjnej; najwyższa odporność na wstrząsy i uderzenia – dziesięciokrotnie wyższa niż w przypadku systemów mineralnych; wysoka odporność na działanie mikroorganizmów (alg i grzybów); bardzo wysoka odporność na powstawanie rys; wysoka odporność mechaniczna; wysoka izolacyjność cieplna i odporność na działanie czynników atmosferycznych; przepuszczalność CO2 i pary wodnej; nierozprzestrzenianie ognia; certyfikat uprawniający do stosowania w domach pasywnych
 • Zastosowanie: stare i nowe budownictwo do wysokości granicznej budynku wysokiego; rodzaj podłoża: mur (beton, cegła sylikatowa, cegła, beton komórkowy), mur licowy, ściany płytowe (płyty trójwarstwowe); na ściany zewnętrzne o konstrukcji drewnianej; nierówności do 3 cm (w budowlach masywnych); grubość izolacji do 400 mm
Sto-ispo Sp. z o.o.

System ociepleń StoTherm Mineral

 • Charakterystyka: mineralny, niepalny system ociepleniowy z izolacją z wełny mineralnej
 • Właściwości: odporność na działanie mikroorganizmów (alg i grzybów) dzięki podwójnej powłoce ochronnej; wysoka izolacyjność dźwiękowa; wysoka odporność na powstawanie rys; odporność mechaniczna; wysoka izolacyjność cieplna i wysoka odporność na działanie czynników atmosferycznych; wysoka przepuszczalność CO2 i pary wodnej; system niepalny; opcjonalnie ochrona przed elektrosmogiem
 • Zastosowanie: stare i nowe budownictwo o wysokości do 100 m; rodzaj podłoża: mur (beton, cegła sylikatowa, cegła, beton komórkowy), mur licowy, ściany
Sto-ispo Sp. z o.o.

System ociepleń StoTherm Vario

 • Charakterystyka: system ociepleniowy mieszany z izolacją termiczną ze styropianu oraz mineralną masą zbrojącą
 • Właściwości: odporność na działanie mikroorganizmów (alg i grzybów) dzięki podwójnej powłoce ochronnej; wysoka odporność na powstawanie rys; odporność mechaniczna; wysoka izolacyjność cieplna i wysoka odporność na działanie czynników atmosferycznych; wysoka przepuszczalność CO2 i pary wodnej; nierozprzestrzenianie ognia
 • Zastosowanie: stare i nowe budownictwo do wysokości granicznej budynku wysokiego; rodzaj podłoża: mur (beton, cegła sylikatowa, cegła, beton komórkowy), mur licowy, ściany płytowe (płyty trójwarstwowe); na ściany zewnętrzne o konstrukcji drewnianej; nierówności do 3 cm; grubość izolacji do 400 mm lub do 200 mm w przypadku ceramiki
Sto-ispo Sp. z o.o.

Mata z wełny mineralnej URSA PLATINUM 32

 • Charakterystyka: mata izolacyjna
 • Zastosowanie: - dach skośny i poddasze;
  - szkielet drewniany;
  - strop;
  - szkielet metalowy;
  - ścianka działowa;
  - sufit podwieszany
 • Współczynnik przewodzenia ciepła: λD = 0,032 W/m·K (niezmienny w czasie)
URSA Polska

Płyta termoizolacyjna URSA XPS N-III-I

 • Charakterystyka: płyta termoizolacyjna z polistyrenu ekstrudowanego
 • Zastosowanie: - ściany piwnic, cokoły, ławy fundamentowe;
  - dachy odwrócone, stropy;
  - podłogi na gruncie
 • Współczynnik przewodzenia ciepła: λD = 0,034-0,036 W/m·K
URSA Polska

Płyta z wełny mineralnej URSA AKP 3/V

 • Charakterystyka: płyta z wełny mineralnej
 • Zastosowanie: - ściana zewnętrzna - fasada wentylowana;
  - sufity podwieszane;
  - ściana zewnętrzna - mur warstwowy;
  - akustyczne zastosowania wewnętrzne
 • Współczynnik przewodzenia ciepła: λD = 0,034 W/m·K (niezmienny w czasie)
URSA Polska

Płyta z wełny mineralnej URSA SILENTIO

 • Charakterystyka: płyta izolacyjna
 • Zastosowanie: - ścianka działowa;
  - dach skośny i poddasze;
  - poddasze nieużytkowe
 • Współczynnik przewodzenia ciepła: λD = 0,038 W/m·K (niezmienny w czasie)
URSA Polska

Płyta z wełny mineralnej URSA TEP

 • Charakterystyka: płyta izolacyjna
 • Zastosowanie: izolacja podłóg i stropów
 • Współczynnik przewodzenia ciepła: λD = 0,033 W/m·K (niezmienny w czasie)
URSA Polska

Płyty izolacyjne Multipor

 • Charakterystyka: system ociepleń ścian zewnętrznych od wewnątrz; mineralne płyty izolacyjne wykonane z bardzo lekkiej odmiany betonu komórkowego; ich gęstość wynosi do 115 kg/m3, przez co charakteryzują się wysoką izolacyjnością termiczną zachowując wszystkie najważniejsze zalety betonu komórkowego
 • Właściwości: materiał niezwykle ciepły o wysokiej wartości izolacyjności termicznej; materiał mineralny, który doskonale sprawdza się jako izolacja termiczna ścian zewnętrznych, stropów i dachów; wyjątkowe właściwości pozwalają na stosowanie płyt Multipor także jako ocieplenie ścian od wewnątrz; jednorodny - dzięki czemu nie ma znaczenia kierunek przyklejania płyt czy sposób ich docięcia; materiał trwały i solidny o niezmiennym kształcie i wymiarach; regulujący wilgotność - materiał o wysokiej przepuszczalności pary wodnej
  (μ = 3); płyty bardzo szybko wysychają, dzięki czemu można je stosować także jako izolację od wewnątrz bez paroizolacji; Multipor to materiał niepalny (klasa niepalności A1), co w zasadniczy sposób wpływa na trwałość i bezpieczeństwo wznoszonego budynku; podczas pożaru nie ulega zapłonowi, nie wydziela dymu, nie topi się - pozwala to na bezpieczne stosowanie płyt izolacyjnych jako ocieplenie od wewnątrz i izolację konstrukcji stropowych
 • Zastosowanie: płyty mogą występować jako izolacja termiczna ścian zewnętrznych, dachów płaskich i skośnych, stropów oraz podłóg; mogą być także stosowane podczas renowacji obiektów zabytkowych o elewacji podlegającej ochronie konserwatorskiej oraz do adaptacji budynków przemysłowych na cele mieszkaniowe jako ocieplenie od wewnątrz
Xella Polska Sp. z o. o.
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.