Regulamin portalu

'''''''''''''Regulamin portalu'''''''''''''

1. Własność intelektualna
Za pośrednictwem serwisu www.izolacje.com.pl Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655 (zwana dalej Grupa MEDIUM), z siedzibą 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18 (zwany dalej MEDIUM) przekazuje czytelnikom informacje związane z branżą budowlaną w postaci artykułów merytorycznych, informacji o produktach, wydarzeniach branżowych, uregulowaniach prawnych i innych.
Każda osoba korzystająca z serwisu www.izolacje.com.pl jest zobowiązana to przestrzegania niniejszego regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Użytkownika z przewidzianych regulaminem konsekwencji.

Z zasobów udostępnianych przez MEDIUM poprzez serwis www.izolacje.com.pl korzystać może każdy zainteresowany nimi czytelnik, przestrzegając netykiety, uregulowań wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak i ustawy o ochronie baz danych oraz Kodeksu Cywilnego.

Wszystkie elementy serwisu www.izolacje.com.pl – teksty, grafiki itp. – są własnością MEDIUM, firm lub osób fizycznych współpracujących z MEDIUM. Wykorzystywanie jakichkolwiek elementów pochodzących z serwisu www.izolacje.com.pl bez uzyskania zgody MEDIUM jest zabronione.

Właścicielami praw intelektualnych do treści zawartych w oferowanych publikacjach są ich wydawcy. Ewentualne wykorzystywanie tych materiałów wymaga uzyskania zgody ze strony odpowiedniego wydawcy.

Właścicielem praw autorskich do plików z elektroniczną wersją publikacji jest MEDIUM. Zabrania się podejmowania jakichkolwiek prób łamania zabezpieczeń, odszyfrowywania ich zawartości itp.

Zabraniamy również umieszczania linków do stron www serwisu na stronach innych serwisów, które prezentują podlinkowane strony w tzw. agregatorach.

2. Polityka Prywatności i ochrona danych osobowych
Portal www.izolacje.com.pl zbiera dane podane przez Użytkowników w trakcie dobrowolnej rejestracji konta w serwisie bądź w wyniku zamówienia przez Użytkownika newslettera, rozsyłanego co tydzień do zarejestrowanych czytelników serwisu.

Rejestracji dokonuje Użytkownik, poprzez wpisanie wymaganych do założenia konta danych identyfikacyjnych. Formularz rejestracji znajduje się na stronie głównej serwisu. Po wpisaniu danych, Użytkownik otrzyma na podany adres elektroniczny e-mail z linkiem aktywacyjnym oraz prośbą o potwierdzenie rejestracji konta. Po kliknięciu w przesłany w tym mailu link, konto Użytkownika zostanie aktywowane.

Wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie www.izolacje.com.pl jest równoznaczne z oświadczeniem, iż podane przez Użytkownika dane są prawdziwe. Za utrzymanie w tajemnicy haseł, nazw Użytkownika i innych podawanych danych odpowiedzialny jest Użytkownik lub uprawnione przez Użytkownika osoby.  MEDIUM nie odpowiada za udostępnienie przez Użytkownika danych rejestracyjnych osobom trzecim i za działania dokonane z użyciem tych danych.

Dane wpisane podczas rejestracji Użytkownika, jak i wszystkie inne dane podawane w czasie korzystania z serwisu www.izolacje.com.pl pozostają objęte tajemnicą i są przetwarzane oraz przechowywane zgodnie z zasadami prawa dotyczącego ochrony danych osobowych i prywatności.  MEDIUM nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Użytkowników serwisu www.izolacje.com.pl.

W serwisie www.izolacje.com.pl mogą znajdować się linki do innych stron www. Korzystanie z tych stron, nienależących do  MEDIUM, określają zasady ustanowione przez właścicieli tych stron www.

Użytkownik ma prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia danych osobowych wpisanych w konto Użytkownika. Konto Użytkownika zostanie usunięte z bazy danych informacji o Użytkowniku po wysłaniu e-maila z poleceniem usunięcia konta na adres .

MEDIUM zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Zbiór danych osobowych został zgłoszony do GIODO, nr księgi 129305, nr zgłoszenia 009418/2013. 

Niezapowiedzianymi wiadomościami są takie informacje, które odnoszą się bezpośrednio do serwisu www.izolacje.com.pl, czasopism, usług i produktów: zmiany, wewnętrzne promocje, niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów  MEDIUM.

Klienci zlecający komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane osób znajdujących się na listach adresowych  MEDIUM.

Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania ww. informacji, po przesłaniu wiadomości e-mailowej o tytule REZYGNACJA na adres .

Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez serwis www.izolacje.com.pl wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Rejestracja konta na www.izolacje.com.pl bądź zamówienie newslettera wymaga wypełnienia odpowiedniego formularza. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści do ich potrzeb i zainteresowań.

Medium zastrzega sobie możliwość moderowania fragmentów komentarzy lub opinii na forum w sposób nie zmieniający ich przekazu lub usuwania wypowiedzi Użytkowników, których wypowiedzi zawierają linki do prywatnych stron www lub treści o charakterze komercyjnym. Redagowane bądź usuwane będą także wypowiedzi zawierające wulgaryzmy, sprzeczne z prawem lub naruszające czyjeś dobra osobiste.

Przeglądarka internetowa Użytkownika może przechowywać pliki tekstowe (ang. cookies) na dysku komputera. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane ani przechowywane dane osobowe. Pliki cookies są przechowywane na komputerach użytkowników w celu:

 • utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy użytkownika i hasła;
 • lepszego dopasowania serwisów do potrzeb użytkowników;
 • tworzenia statystyk oglądalności dla naszych partnerów treściowych i reklamodawców;
 • prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań użytkownika;
 • tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.

Istnieje możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, która spowoduje, że całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera Użytkownika.

Jak włączyć obsługę plików cookie w swojej przeglądarce?

Podajemy instrukcję jak włączyć obsługę plików cookies w następujących przeglądarkach:

Internet Explorer 7 dla systemu Windows

 • Kliknij u góry okna Internet Explorera na: Narzędzia
 • Kliknij następnie: Opcje internetowe
 • Kliknij kartę: Prywatność
 • Kliknij: Zaawansowane
 • Wybierz: Zastąp automatyczną obsługę plików cookie
 • Wybierz: Zaakceptuj i kliknij: OK

Firefox 3 dla systemu Windows

 • Kliknij menu Narzędzia
 • Kliknij: Opcje
 • Na górnym panelu kliknij ikonę: Prywatność
 • Ustaw opcję Program Firefox na wartość: będzie używał ustawień użytkownika
 • Wybierz: Akceptuj ciasteczka z innych witryn i upewnij się, że jest ustawione na: Aż wygasną

Google Chrome dla systemu Windows

 • Wybierz klucz, ikona w prawym górnym rogu
 • Wybierz: Ustawienia
 • Kliknij na: Pokaż ustawienia zaawansowane...
 • Kliknij przycisk: Ustawienia treści w sekcji Prywatność
 • Zaznacz: Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie i kliknij: OK

Internet Explorer 6 dla systemu Windows

 • Kliknij u góry okna Internet Explorera na: Narzędzia
 • kliknij polecenie: Opcje internetowe
 • Wybierz kartę: Prywatność
 • Przesuń suwak ustawień do pozycji: Akceptowanie wszystkich plików cookie
 • Kliknij: OK

Opera 9 dla systemu Windows

 • W przeglądarce Opera kliknij menu: Narzędzia
 • Kliknij polecenie: Preferencje
 • Kliknij kartę: Zaawansowane
 • Z menu po lewej wybierz: Ciasteczka i zaznacz opcję: Akceptuj ciasteczka.
 • Kliknij: OK

Safari dla systemu Apple OS X

 • Kliknij: Safari menu
 • Kliknij: Preferencje
 • Kliknij: Bezpieczeństwo
 • W polu Akceptuj pliki cookie wybierz: Zawsze

Firefox 3 dla systemu Apple OS X

 • Przejdź do menu rozwijanego "Firefox"
 • Wybierz opcję: Preferencje
 • Kliknij ikonę: Prywatność
 • Ustaw opcję Program Firefox na wartość: będzie używał ustawień użytkownika
 • Upewnij się, że Akceptuj ciasteczka z innych witryn niż odwiedzane jest zaznaczone

3. Odpowiedzialność  MEDIUM
MEDIUM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika bądź osoby trzecie w rezultacie korzystania z serwisu www.izolacje.com.pl, a także za szkody poniesione przez Użytkownika bądź osoby trzecie w związku z naruszeniem podanych powyżej warunków. W szczególności MEDIUM nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użytkowania bądź niemożności skorzystania z oferowanych usług oraz szkody powstałe w następstwie utraty lub modyfikacji danych użytkownika.

MEDIUM nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronie www.izolacje.com.pl przez Użytkowników (zdjęcia, filmy, komentarze).

4. Reklamacje
Uwagi dotyczące nieprawidłowego działania usług oraz braku możliwości uprawnionego korzytania z funkcjonalności na www.izolacje.com.pl można kierować na adres e-mail: lub na adres pocztowy: Grupa MEDIUM, ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa albo telefonicznie na numer 22 512 60 58.

5. Inne
Powyższy dokument określa zasady korzystania z zasobów serwisu www.izolacje.com.pl, a także, na podstawie których gromadzone i wykorzystywane są dane Użytkowników serwisu www.izolacje.com.pl. Korzystanie z tego serwisu jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków ustanowionych przez MEDIUM.

MEDIUM zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Użytkowników serwisu www.izolacje.com.pl obowiązują aktualne warunki dostępne na stronach serwisu.

MEDIUM zastrzega sobie możliwość odmowy świadczenia usług, zablokowania konta w przypadku złamania przez Użytkownika prawa lub zasad opisanych w powyższym dokumencie.

Wszelkie zapytania należy kierować na adres e-mail: bądź adres pocztowy: Grupa MEDIUM, ul. Karczewska 18, 04-112 Warszawa.

W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

PPHU POLSTYR Zbigniew Święszek PPHU POLSTYR Zbigniew Święszek
POLSTYR- Pełny system dociepleń Jesteśmy producentem pełnego systemu dociepleń w tym najwyższej jakości wyrobów budowlanych takich...
Zamów bezpłatny newsletter!
Najnowsze informacje na Twoją skrzynkę
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.