1. ..................................
2. ..................................
3. ..................................

Płyty dachowe

Płyty warstwowe dachowe

 

Z uwagi na przeznaczenie płyt w konstrukcji obiektu dostępne są nastepujące rodzaje płyt warstwowych:

 • ścienne elewacyjne (niektóre rodzaje płyt ściennych mogą też być stosowane w systemach ociepleń - płyty z jedną okładziną do ociepleń ścian i stropów w istniejących obiekatach),
 • ścienne - stosowane wewnątrz obiektu z możliwością zastosowania ich jako stropowe i sufitowe,
 • dachowe (niektóre ich rodzaje moga być różnież stosowane wewnątrz obiektów jako płyty stropowe).


Najczęściej płyty warstwowe stosowane są na przekrycia dachów w: obiektach użyteczności publicznej (biurowcach, budynkach administracyjno-socjalnych, na zapleczach budów, w supermarketach), obiektach sportowych i wystawowych (halach sportowo-widowiskowych, pływalniach), obiektach gospodarczych i budynkach przemysłowych (chłodniach, mroźniach, suszarniach, przechowalniach, przetwórniach spożywczych, warsztatach, myjniach, salonach samochodowych, stacjach obsługi), halach i hangarach (przemysłowych, magazynowych, produkcyjnych), obiektach tzw. budownictwa kontenerowego (pawilonach, kioskach gastronomicznych), obiektach handlowo-usługowych, stacjach paliw, terminalach (lotniskach, przejściach granicznych), dworcach, zajezdniach itp. Ich atutami są korzystne cechy użytkowe.

Jeśli aprobaty techniczne dopuszczają taką możliwość, to do konstrukcji stropów od wewnątrz można również stosować niektóre rodzaje płyt dachowych.

Płyty dachowe stosowane wewnątrz obiektu nie są jednak wystawiane na działanie warunków atmosferycznych i tym samym nie muszą spełniać rygorystycznie niektórych wymagań przypisanym płytom elewacyjnym (dotyczących głównie wodoszczelności, obciążeń statycznych na siły parcia i ssania wiatru, obciążeń termicznych związanych z kolorystyką okładzin) ani płytom dachowym stosowanym od zewnątrz (brak opadów atmosferycznych, stanów zalegania śniegu, obciążeń wynikających z działania wiatru, obciążeń statycznych wynikających z instalowania dodatkowego wyposażenia na dachu itp.). Nie jest również dla nich tak ważny wymóg izolacyjności cieplnej, jaki przyjmuje się dla ścian zewnętrznych i dachu (z wyjątkiem komór chłodniczych i mroźni oraz niektórych przypadków, gdy takie ściany oddzielają pomieszczenia nieogrzewane od ogrzewanych).

W zastosowaniach wewnątrz obiektów niektóre płyty dachowe najczęściej obecne są jako elementy ścian wewnętrznych działowych hal przemysłowych i sportowych, budynków produkcyjnych i magazynowych, pawilonów handlowo-usługowych, pawilonów gastronomicznych, zaplecza budów, budynków socjalno-administracyjnych, kabin operacyjnych stawianych w krytych halach produkcyjnych, a także jako zewnętrzne ściany (obudowy zimnochronne) stałych pomieszczeń chłodniczych i zamrażalni (ich ściany wewnętrzne wykonywane są zawsze z płyt chłodniczych).

Sortuj wg:
Porównaj
Produkt

Dachowa płyta warstwowa ARPANEL D PUR/PIR

 • Rodzaj rdzenia: pianka PUR/PIR
 • Okładzina: PE, PVDF, PVC, INOX
 • Zastosowanie: dachy budynków produkcyjnych, centrów handlowych, obiektów magazynowych i przemysłu rolniczego o małym bądź średnim kącie nachylenia
Adamietz sp.z o.o

Dachowa płyta warstwowa ONDATHERM 1001 TS

 • Rodzaj rdzenia: S-PIR
 • Okładzina: ocynkowana blacha stalowa
 • Zastosowanie: płyta dachowa
ArcelorMittal

PolDeck BD - płyta warstwowa dachowa

 • Rodzaj rdzenia: sztywna pianka poliuretanowa o gęstości 38±2 kg/m³
 • Zastosowanie: budownictwo jednorodzinne, agrobudownictwo
 • Grubość rdzenia: grubości płyt: 80/105, 100/125, 120/145 mm
EuroPanels

PolDeck MD - płyta warstwowa dachowa

 • Rodzaj rdzenia: sztywna pianka poliuretanowa o gęstości 38±2 kg/m³
 • Okładzina: wewnętrzna z laminatu
 • Zastosowanie: obiekty inwentarskie, przechowalnie owoców i warzyw, magazyny, obory, kurniki, chlewnie, gęsiarnie, pozostałe obiekty z zawartością amoniaku w atmosferze
EuroPanels

PolDeck TD - płyta warstwowa dachowa

 • Rodzaj rdzenia: sztywna pianka poliuretanowa o gęstości 38±2 kg/m³
 • Okładzina: obustronna z blachy stalowej
 • Zastosowanie: obiekty handlowe, obiekty przemysłowe, centra logistyczne, magazyny, hale, agrobudownictwo, przechowalnie owoców i warzyw, inne obiekty
EuroPanels

ThermaDeck PRO - płyta warstwowa dachowa EPS

 • Rodzaj rdzenia: styropian o klasie reakcji na ogień co najmniej E, samogasnący, gęstość pozorna 15-20 kg/m³
 • Okładzina: wewnętrzna okładzina elastyczna (jut) lub stalowa
 • Zastosowanie: obiekty handlowe, obiekty przemysłowe, centra logistyczne, magazyny, hale, agrobudownictwo
EuroPanels

ThermaMembrane FR - płyta izolacyjna

 • Rodzaj rdzenia: sztywna pianka poliizocyjanurowa o gęstości 34±2 kg/m³
 • Okładzina: - górna: membrana PVC o grubości 1,5 mm z fałdą zakładu wzmacniana włóknami szklanymi, z geowłókniną;
  - dolna: blacha stalowa ocynkowana 0,20±3 mm
 • Zastosowanie: dachy płaskie nowe i modernizowane o nachyleniu od 0 do 20° na podłożu stalowym lub betonowym
EuroPanels

Płyta warstwowa EURO-therm ST

 • Rodzaj rdzenia: styropian (EPS)
 • Okładzina: blacha stalowa ocynkowana i powlekana lakierem PE lub PVDF
 • Zastosowanie: pokrycie dachów i ścian hal i magazynów, warsztatów, pawilonów, kiosków, sklepów, garaży, obór i innych budynków inwentarskich i wielu innych
FABRYKA PŁYT WARSTWOWYCH ABO

Płyta warstwowa EURO-therm WM

 • Rodzaj rdzenia: twarda wełna mineralna o wysokiej odporności ogniowej
 • Okładzina: blacha stalowa obustronnie ocynkowana i powlekana lakierem PE lub PVDF
 • Zastosowanie: ognioodporne pokrycie dachów i ścian hal i magazynów, ściany i przegrody ogniowe oraz elementy wrót ogniowych
FABRYKA PŁYT WARSTWOWYCH ABO

Płyta warstwowa dachowa GORLICKA D GS-PIR

 • Rodzaj rdzenia: sztywna Pianka Poliizocyjanurowa (PIR)
 • Zastosowanie: płyta dachowa
 • Grubość rdzenia: 40/80; 60/100; 80/120; 100/140; 120/160; 160/200 mm
Gór-Stal

Płyta warstwowa IzoRoof EPS

 • Rodzaj rdzenia: Rdzeń EPS - ze spienianego polistyrenu
 • Okładzina: Okładziny z blach stalowych zabezpieczanych antykorozyjnie w zależności od przewidywanego zastosowania
 • Zastosowanie: Do zastosowania jako materiał na dachy obiektów przemysłowych: budynków produkcyjnych, obiektów magazynowych, pawilonów handlowych, centrów handlowych, obiektów przemysłu rolniczego.
Izopanel

Płyta warstwowa IzoRoof PIR/PIR+

 • Rodzaj rdzenia: Rdzeń PIR/PIR+ - ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej
 • Okładzina: Okładziny z blach stalowych zabezpieczanych antykorozyjnie w zależności od przewidywanego zastosowania
 • Zastosowanie: Do zastosowania jako materiał na dachy obiektów przemysłowych: budynków produkcyjnych, obiektów magazynowych, pawilonów handlowych, centrów handlowych, obiektów przemysłu rolniczego.
Izopanel

Płyta warstwowa IzoRoof+ PIR/PIR+

 • Rodzaj rdzenia: Rdzeń PIR/PIR+ - ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej
 • Okładzina: Okładziny z blach stalowych zabezpieczanych antykorozyjnie w zależności od przewidywanego zastosowania
 • Zastosowanie: Do zastosowania jako materiał na dachy obiektów przemysłowych: budynków produkcyjnych, obiektów magazynowych, pawilonów handlowych, centrów handlowych, obiektów przemysłu rolniczego.
Izopanel

Płyta dachowa Kingspan KS1000 RT

 • Rodzaj rdzenia: Poliizocyjanurat (IPN): z zerowym potencjałem niszczenia warstwy ozonowej (ang. zero ozonedepletion- potential ODP). Posiada certyfikat wydany przez LPCB – należy skontaktować się z Działem Technicznym firmy Kingspan.
 • Okładzina: - Fe 220 G, powlekana ogniowo cynkiem blacha stalowazgodnie z PN-EN 10346:2011,
  - Standardowa grubość okładziny zewn.: 0,5 mm, standardowa grubość okładziny wewn.: 0,4 mm.
 • Zastosowanie: Płyta dachowa KS1000 RT, z profilowaniem imitującym dachówkę, może być stosowana we wszystkich typach budynków, w których nachylenie połaci dachowej jest większe niż 21 % (12°).
Kingspan

Płyta dachowa Kingspan KS1000 RW

 • Rodzaj rdzenia: Sztywna pianka QuadCore lub poliizocyjanurowa IPN Firesafe o zamkniętej strukturze komórkowej;
 • Okładzina: Okładziny zewnętrzne/wewnętrzne:
  - blacha stalowa powlekana ogniowo cynkiem zgodnie z PN-EN 14509;
 • Zastosowanie: Płyta dachowa KS1000 RW, może być stosowana na pokrycia dachowe we wszystkich typach budynków, w których minimalne nachylenie połaci wynosi:
  - minimum 4° (7%) dla połaci pokrytych jedną płytą na całej jej długości
  - minimum 6° (10%) dla połaci pokrytych więcej niż jedną płytą na całej jej długości lub z doświetlami dachowymi, czyli wszędzie tam gdzie występuje łączenie płyt.
  Każdorazowe zastosowanie należy zweryfikować z wymaganiami dla realizowanego obiektu;
Kingspan

Płyta dachowa Kingspan KS1000 X-DEK

 • Rodzaj rdzenia: Sztywna pianka poliizocyjanurowa (IPN),
 • Zastosowanie: Krycie stropodachów we wszystkich zastosowaniach budowlanych (również wykonywanie dachów zielonych), z wyjątkiem tych, w których występują niskie temperatury wewnątrz pomieszczeń; stanowi podstawę do ostatecznej warstwy pokrycia wodoszczelnego lub występuje w wersji z hydroizolacją aplikowaną fabrycznie; może być stosowana na dachach o kącie nachylenia większym niż 1%,
 • Długość: 2,5-13,5 m (możliwe jest dostarczenie płyt o długości maks. 13,5-15 m),
Kingspan

System dachowy Kingspan KS 1000 FF

 • Rodzaj rdzenia: Rdzeń z wełny mineralnej klasy A;
 • Okładzina: Okładziny zewnętrzne/wewnętrzne
  - blacha stalowa powlekana ogniowo cynkiem zgodnie z PN-EN 14509;
 • Zastosowanie: Może być stosowana we wszystkich typach budynków, w których nachylenie połaci dachowej jest:
  - większe niż 5 ° (8,5 %) – dla pokrycia dachowego wykonanego z jednej płyty montowanej w kierunku spadku połaci,
  - większe niż 8 ° (14 %) – dla pokrycia dachowego wykonanego z dwóch lub więcej płyt montowanych w kierunku spadku połaci.
  Każdorazowe zastosowanie należy zweryfikować z wymaganiami dla realizowanego obiektu.
Kingspan

Płyta dachowa PW PUR-D/PW PIR-D

 • Rodzaj rdzenia: PUR/PIR
 • Okładzina: 0,5/0,5 lub 0,5/0,4 mm
 • Zastosowanie: hale przemysłowe, magazyny i centra logistyczne, obiekty handlowe i biurowe, zakłady przemysłu spożywczego, obiekty sportowe i inwentarskie
Paneltech

Płyta warstowa REMO z rdzeniem ze styropianu

 • Rodzaj rdzenia: styropian
 • Okładzina: o grubości 0,5 mm
 • Zastosowanie: dach na obiektach typu: hale magazynowe, produkcyjne, obiekty inwentarskie oraz jako docieplenie już istniejących dachów
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe REMO

Płyta warstwowa REMO z rdzeniem z poliuretanu

 • Rodzaj rdzenia: poliuretan/ poliizocyjanurat
 • Okładzina: o grubości 0,5 mm; okładzina zewnętrzna – trapez
 • Zastosowanie: obiekty, dla których wymagana jest odporność ogniowa na poziomie EI15
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe REMO

Płyta warstwowa REMO z rdzeniem z wełny mineralnej

 • Rodzaj rdzenia: skalna wełna mineralna
 • Okładzina: o grubości 0,5 mm
 • Zastosowanie: pomieszczenia i obiekty, dla których wymagana jest wysoka odporność ogniowa dachu
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe REMO
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.