1. ..................................
2. ..................................
3. ..................................

Izolacje techniczne

Izolacje techniczne

  

Terminem "izolacje techniczne" określa się materiały izolacyjne przeznaczone do ochrony i zabezpieczeń wyposażenia technicznego przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych, zachowania warunków technologicznych niezbędnych do sprawnej eksploatacji aparatury i instalacji, ewentualnie zachowania wymaganych warunków termicznych dla czynników roboczych transportowanych lub magazynowanych w takich instalacjach. Izolacje techniczne zastosowane w instalacjach i urządzeniach mogą służyć do:

 • ochrony termicznej (przy niskich i wysokich temperaturach),
 • odizolowania środowiska od wytwarzanego przez nie hałasu i drgań,
 • zabezpieczeń przeciwwilgociowych i przeciwwodnych - przy incydentalnym lub stałym oddziaływaniu wody/pary wodnej,
 • osłaniania przed uszkodzeniami mechanicznymi,
 • rozwiązań dotyczących wymagań BHP,
 • zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego (przeciwogniowego),
 • prewencji antykorozyjnej.

Typowe obszary zastosowań izolacji technicznych to systemy wentylacyjne, klimatyzacyjne, przeciwpożarowe, chłodnicze. W coraz większym stopniu odbiorcami tego typu izolacji są podmioty z branży urządzeń solarnych.

Na rynek izolacji technicznych mają wpływ m.in. bieżące potrzeby wynikające z konieczności przeprowadzania remontów i konserwacji, a także wymagania przepisów, które np. mogą dotyczyć podnoszenia efektywności energetycznej.

Do montażu izolacji technicznych stosowane są różne materiały izolacyjne, obecne także w wyrobach gotowych. W zależności od przeznaczenia muszą one spełniać określone parametry, np. izolacje termiczne muszą zachowywać wymagane właściwości cieplne oraz realizować potrzeby użytkowe. Każde z nich musi być łatwe w montażu
zgodnie ze wskazaniami technologicznymi.

Przemysł uwzględnia ten aspekt i oferuje odpowiednie do warunków środowiskowych wyroby i technologie. Takie wyroby z uwagi na ich wygląd mogą występować w formie otulin, mat, płaszczy ochronnych, kształtek, obejm, taśm, podkładek, sznurów itp. Są to np. gotowe produkty wymagające tylko wykonania kilku podstawowych czynności technologicznych (np. przycięcia na wymiar i przyklejenia), stanowiące materiał do wykonania bardziej skomplikowanej izolacji (np. płaszcza ochronnego na aparaturę) czy wytwarzane na miejscu, co głównie dotyczy izolacji natryskowych.

Bodajże najbardziej uniwersalnymi wyrobami do izolacji technicznych są otuliny. Jest to wygodny i sprawdzony sposób izolowania sieci przewodów i instalacji rurowych. Otuliny chronią i zabezpieczają je przed działaniem rozmaitych zewnętrznych czynników destrukcyjnych oraz przed szkodliwym wpływem instalacji na otoczenie. Służą do izolacji rurociągów w instalacjach ciepłowniczych, chłodniczych, wodociągowych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych.

Maty przede wszystkim służą do izolacji powierzchni płaskich i cylindrycznych. Kształtki zwykle przeznaczone są do izolacji miejsc, których nie można zaizolować otulinami ani matami. Obejmy, taśmy, podkładki, sznury, kleje montażowe itp. są zazwyczaj w systemach izolacji technicznych akcesoriami uzupełniającymi.

Sortuj wg:
Porównaj
Produkt

AF/Armaflex

 • Właściwości: wysoce elastyczny materiał izolacyjny o zamkniętej strukturze komórkowej, wysoka odporność na dyfuzję pary wodnej, niski współczynnik przewodzenia ciepła, wbudowane zabezpieczenie antybakteryjne Microban®
 • Materiał: elastyczna pianka elastomeryczna na bazie syntetycznego kauczuku; reagująca na nacisk warstwa samoprzylepna na bazie zmodyfikowanego akrylu na osnowie siatkowej, osłonięta folią polietylenową
 • Przeznaczenie: izolacja / ochrona rur, kanałów wentylacyjnych, zbiorników (także kształtek i armatury) w chłodnictwie przemysłowym użytkowym, klimatyzacji oraz zakładach prztwórczych, stosowana w celu zapobiegania kondensacji i oszczędności energii; redukcja dźwięków materiałowych na instalacjach wodnych i kanalizacyjnych
Armacell Poland

Armaflex ACE Plus

 • Właściwości: wysoce elastyczny materiał izolacyjny o zamkniętej strukturze komórkowej, cechujący się wysoką odpornością na dyfuzję pary wodnej i niską przewodnością cieplną; reagująca na nacisk warstwa samoprzylepna na bazie zmodyfikowanego akrylu na osnowie siatkowej, osłonięta folią polietylenową
 • Materiał: plastyczna pianka na bazie syntetycznego kauczuku
 • Przeznaczenie: izolacja i ochrona rur, kanałów wentylacyjnych, zbiorników, a także kształtek i armatury w chłodnictwie przemysłowym i użytkowym, klimatyzacji, ogrzewnictwie, technice sanitarnej oraz zakładach przetwórczych, stosowana w celu zapobiegania kondensacji i oszczędności energii
Armacell Poland

Armaflex Ultima

 • Właściwości: elastyczność, niska emisja dymu
 • Materiał: elastyczna pianka elastomeryczna na bazie produkowanego w opatentowanej technologii Armapren (R) syntetycznego kauczuku; reagująca na nacisk warstwa samoprzylepna na bazie zmodyfikowanego akrylu na osnowie siatkowej, osłonięta folią polietylenową
 • Przeznaczenie: izolacja / ochrona rur, kanałów wentylacyjnych, zbiorników (także kształtek i armatury) w chłodnictwie przemysłowym użytkowym, klimatyzacji oraz zakładach przetwórczych, stosowana w celu zapobiegania kondensacji i oszczędności energii
Armacell Poland

Armasound RD

 • Właściwości: pochłania hałas w szerokim paśmie częstotliwości; redukuje przenoszenie hałasu; tłumi wibracje i wycisza rezonans strukturalny
 • Materiał: kauczuk syntetyczny (elastomer), kolor czarny
 • Przeznaczenie: uniwersalny elastyczny materiał pochłaniający dźwięk przeznaczony do izolacji akustycznej od dźwięków powietrznych i strukturalnych instalacji przemysłowych, rur, kanałów, zbiorników, pomieszczeń, elementów wyposażenia, okładzin i obudów
Armacell Poland

Tubolit AR Fonowave

 • Właściwości: elastyczność, mała masa, wysoka wytrzymałość oraz systemowa taśma samoprzylepna zapewniają łatwy montaż izolacji na instalacji
 • Materiał: otulina polietylenowa
 • Przeznaczenie: otulina polietylenowa, zaprojektowana jako bardzo skuteczna izolacja akustyczna wewnętrznych rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
Armacell Poland

K-FLEX Color System

 • Właściwości: - izolacja z barwnym wykończeniem,
  - podwyższona elastyczność,
  - doskonała estetyka,
  - odporność na działanie promieni UV,
 • Materiał: kauczuk
 • Przeznaczenie: - chłodnictwo,
  - ogrzewanie,
  - wentylacja /klimatyzacja,
  - przemysł spożywczy,
  - instalacje wymagające okresowego zmywania
K-Flex Polska

Mata K-FLEX SRC

 • Właściwości: niska emisja dymu, wysoka odporność na dyfuzję pary wodnej
 • Materiał: izolacja z elastomerycznej pianki kauczukowej wyposażona w powłokę ochronną
 • Przeznaczenie: izolacja termiczna instalacji wyposażenia technicznego budynków, także wzdłuż dróg ewakuacyjnych
K-Flex Polska

Mata K-FLEX SRC ECO

 • Właściwości: produkt wytwarzany bez użycia halogenów; niska emisja dymu, wysoka odporność na dyfuzję pary wodnej
 • Materiał: izolacja z elastomerycznej pianki kauczukowej wyposażona w powłokę ochronną
 • Przeznaczenie: izolacja termiczna instalacji wyposażenia technicznego budynków, także wzdłuż dróg ewakuacyjnych
K-Flex Polska

Obejmy i kolana KOCOPOR

 • Właściwości: izolacje z kauczuku syntetycznego precyzyjnie dopasowane dla elementów stosowanych zarówno w przemyśle, jak i gospodarstwach domowych, wytwarzane na urządzeniach pracujących w systemie CNC z materiałów o najwyższej jakości, zapewniających stałe parametry izolacyjne; produkty są indywidualnie dopasowywane do konkretnych wymagań klienta
 • Materiał: styropian (PH-EPS) lub pianka PUR/PIR
 • Przeznaczenie: instalacje chłodnicze/klimatyzacyjne
KORFF Isolmatic Sp. z o.o.

Otuliny i maty EUROBATEX

 • Właściwości: wysokiej jakości, kompletny program do izolacji zapewniający oszczędności energetyczne i zapobiegający tworzeniu się kondensatów
 • Materiał: wysoko elastyczna pianka o zamkniętej strukturze komórkowej z syntetycznego kauczuku
 • Przeznaczenie: izolacja instalacji rurowych, armatury, kanałów i zbiorników w chłodnictwie i systemach klimatyzacyjnych
KORFF Isolmatic Sp. z o.o.

Mata izolacyjna Ventilam Alu

 • Właściwości: lamelowy (prostopadły do powierzchni) układ włókien sprawia, że mata jest bardzo elastyczna i dopasowuje się do kształtu izolowanych urządzeń, zachowując przy tym stałą grubość; zastosowanie jest gwarancją doskonałej izolacji cieplnej i akustycznej oraz estetyki
 • Materiał: mata z wełny szklanej jednostronnie pokryta zbrojoną folią aluminiową
 • Przeznaczenie: do stosowania w branżach: wentylacyjnej, grzewczej (HVAC) i ciepłowniczej jako izolacja przeciwkondensacyjna, termiczna i akustyczna powierzchni cylindrycznych oraz powierzchni płaskich
Saint-Gobain Construction Products Polska/ Isover

Mata izolacyjna Ventilam Alu Plus

 • Właściwości: samoprzylepna mata z wełny mineralnej z włókien szklanych jednostronnie pokryta zbrojoną folią aluminiową, o prostopadłym do powierzchni folii układzie włókien; warstwa kleju pozwala na łatwe i szybkie przyklejenie maty do izolowanych powierzchni i eliminuje konieczność użycia dodatkowych elementów mocujących (za wyjątkiem pomieszczeń o dużej wilgotności, montażu należy dokonać wg zaleceń producenta); mata jest lekka, sprężysta i elastyczna, nie kruszy się podczas docinania i montażu
 • Materiał: samoprzylepna mata z wełny szklanej jednostronnie pokryta zbrojoną folią aluminiową
 • Przeznaczenie: zewnętrzna izolacja przeciwkondensacyjna, termiczna i akustyczna okrągłych i prostokątnych kanałów wentylacyjnych (HVAC).
  Inne zastosowania:
  - izolacja rurociągów,
  - izolacja zbiorników i cystern,
  - izolacja wymienników ciepła,
  - ochrona instalacji wodnych (hydranty, rurociągi, zbiorniki, zawory) przed zamarzaniem w zimie
Saint-Gobain Construction Products Polska/ Isover

Płyta Ventilux 6335

 • Właściwości: płyta z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych, jednostronnie pokryta zbrojonym welonem szklanym; posiada Atest higieniczny uprawniający do stosowania jako wewnętrzna izolacja kanałów i urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych w laboratoriach oraz w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym; produkt można stosować jako wewnętrzną izolację w instalacjach o wymuszonym przepływie powietrza, o prędkości przepływu do 25 m/s
 • Materiał: płyta z wełny szklanej, jednostronnie pokryta zbrojonym welonem szklanym
 • Przeznaczenie: do stosowania w branży wentylacyjnej i klimatyzacyjnej jako wewnętrzna izolacja termiczna i akustyczna; izolacja akustyczna - inaczej izolacja dźwiękowa - ochrona przed hałasem, tłumienie dźwięków w kanałach wentylacyjnych, tłumikach akustycznych, centralach klimatyzacyjnych, agregatach wentylacyjnych, komorach tłumiących i pomieszczeniach, w których należy obniżyć poziom hałasu; płyty mają Atest Higieniczny uprawniający do stosowania jako wewnętrzna izolacja kanałów i urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych w laboratoriach oraz w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym
Saint-Gobain Construction Products Polska/ Isover

System STEINONORM® 300

 • Właściwości: bardzo dobra izolacyjność cieplna; odporność na związki chemiczne i środki stosowane w budownictwie; odporność na insekty; estetyczny wygląd
 • Materiał: otulina termoizolacyjna z miękkiej pianki PUR z płaszczem PVC lub z płaszczem ALU
 • Przeznaczenie: stosuje się do izolacji termicznej rurociągów centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody w budynkach mieszkalnych, administracyjnych i przemysłowych ( z wyjątkiem sieci napowietrznych i wystawionych na działanie promieni słonecznych)
Steinbacher Izoterm Sp. z o.o.

System STEINONORM® 700

 • Właściwości: bardzo dobra izolacyjność cieplna; odporność na związki chemiczne i środki stosowane w budownictwie; odporność na insekty; estetyczny wygląd
 • Materiał: otulina termoizolacyjna z twardej pianki PUR z płaszczem PVC, z płaszczem ALU lub bez płaszcza
 • Przeznaczenie: izolacja termiczna rurociągów ciepłowniczych, chłodniczych, wodociągowych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, w których temperatura medium grzewczego wynosi do 140° C
Steinbacher Izoterm Sp. z o.o.

System STEINWOOL®

 • Właściwości: bardzo dobra izolacyjność cieplna; odporność na związki chemiczne i środki stosowane w budownictwie; odporność na insekty; estetyczny wygląd
 • Materiał: otulina izolacyjna z wełny mineralnej dostępna z płaszczem PVC, płaszczem ALU lub bez płaszcza
 • Przeznaczenie: izolacja termiczna rurociągów centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, przewodów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych, administracyjnych i przemysłowych, w których temperatura medium grzewczego wynosi do 250°C
Steinbacher Izoterm Sp. z o.o.
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.