1. ..................................
2. ..................................
3. ..................................

Izolacje techniczne

Izolacje techniczne

 

 

Terminem "izolacje techniczne" określa się materiały izolacyjne przeznaczone do ochrony i zabezpieczeń wyposażenia technicznego przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych, zachowania warunków technologicznych niezbędnych do sprawnej eksploatacji aparatury i instalacji, ewentualnie zachowania wymaganych warunków termicznych dla czynników roboczych transportowanych lub magazynowanych w takich instalacjach. Izolacje techniczne zastosowane w instalacjach i urządzeniach mogą służyć do:

 • ochrony termicznej (przy niskich i wysokich temperaturach),
 • odizolowania środowiska od wytwarzanego przez nie hałasu i drgań,
 • zabezpieczeń przeciwwilgociowych i przeciwwodnych - przy incydentalnym lub stałym oddziaływaniu wody/pary wodnej,
 • osłaniania przed uszkodzeniami mechanicznymi,
 • rozwiązań dotyczących wymagań BHP,
 • zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego (przeciwogniowego),
 • prewencji antykorozyjnej.

Typowe obszary zastosowań izolacji technicznych to systemy wentylacyjne, klimatyzacyjne, przeciwpożarowe, chłodnicze. W coraz większym stopniu odbiorcami tego typu izolacji są podmioty z branży urządzeń solarnych.

Na rynek izolacji technicznych mają wpływ m.in. bieżące potrzeby wynikające z konieczności przeprowadzania remontów i konserwacji, a także wymagania przepisów, które np. mogą dotyczyć podnoszenia efektywności energetycznej.

Do montażu izolacji technicznych stosowane są różne materiały izolacyjne, obecne także w wyrobach gotowych. W zależności od przeznaczenia muszą one spełniać określone parametry, np. izolacje termiczne muszą zachowywać wymagane właściwości cieplne oraz realizować potrzeby użytkowe. Każde z nich musi być łatwe w montażu
zgodnie ze wskazaniami technologicznymi.

Przemysł uwzględnia ten aspekt i oferuje odpowiednie do warunków środowiskowych wyroby i technologie. Takie wyroby z uwagi na ich wygląd mogą występować w formie otulin, mat, płaszczy ochronnych, kształtek, obejm, taśm, podkładek, sznurów itp. Są to np. gotowe produkty wymagające tylko wykonania kilku podstawowych czynności technologicznych (np. przycięcia na wymiar i przyklejenia), stanowiące materiał do wykonania bardziej skomplikowanej izolacji (np. płaszcza ochronnego na aparaturę) czy wytwarzane na miejscu, co głównie dotyczy izolacji natryskowych.

Bodajże najbardziej uniwersalnymi wyrobami do izolacji technicznych są otuliny. Jest to wygodny i sprawdzony sposób izolowania sieci przewodów i instalacji rurowych. Otuliny chronią i zabezpieczają je przed działaniem rozmaitych zewnętrznych czynników destrukcyjnych oraz przed szkodliwym wpływem instalacji na otoczenie. Służą do izolacji rurociągów w instalacjach ciepłowniczych, chłodniczych, wodociągowych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych.

Maty przede wszystkim służą do izolacji powierzchni płaskich i cylindrycznych. Kształtki zwykle przeznaczone są do izolacji miejsc, których nie można zaizolować otulinami ani matami. Obejmy, taśmy, podkładki, sznury, kleje montażowe itp. są zazwyczaj w systemach izolacji technicznych akcesoriami uzupełniającymi.

Sortuj wg:
Porównaj
Produkt

AF/Armaflex

 • Właściwości: wysoce elastyczny materiał izolacyjny o zamkniętej strukturze komórkowej, wysoka odporność na dyfuzję pary wodnej, niski współczynnik przewodzenia ciepła, wbudowane zabezpieczenie antybakteryjne Microban®
 • Materiał: elastyczna pianka elastomeryczna na bazie syntetycznego kauczuku; reagująca na nacisk warstwa samoprzylepna na bazie zmodyfikowanego akrylu na osnowie siatkowej, osłonięta folią polietylenową
 • Przeznaczenie: izolacja / ochrona rur, kanałów wentylacyjnych, zbiorników (także kształtek i armatury) w chłodnictwie przemysłowym użytkowym, klimatyzacji oraz zakładach prztwórczych, stosowana w celu zapobiegania kondensacji i oszczędności energii; redukcja dźwięków materiałowych na instalacjach wodnych i kanalizacyjnych
Armacell Poland

ArmaComfort AB ALU PLUS

 • Właściwości: ArmaComfort łączy w sobie wyśmienite właściwości akustyczne i wysoką elastyczność grubej na 2 mm bariery akustycznej (4 kg/m ) i materiału ® tłumiącego na bazie pianki elastomerycznej Armaflex ( ArmaComfort AB/ArmaComfort AB ALU PLUS) lub na bazie pianki poliuretanowej (ArmaComfort AB Alu)
 • Materiał: Materiał wielowarstwowy na bazie bariery akustycznej z EPDM/EV A oraz elastycznej pianki z kauczuku syntetycznego lub pianki poliuretanowej. Dla ArmaComfort AB Alu oraz ArmaComfort AB ALU PLU S dodatkowa warstwa z folii aluminiowej
 • Przeznaczenie: Izolacja akustyczna rur kanalizacyjnych i odprowadzających wodę deszczową w budownictwie mieszkaniowym, budynkach przemysłowych i użyteczności publicznej.
Armacell Poland

Armaflex ACE Plus

 • Właściwości: wysoce elastyczny materiał izolacyjny o zamkniętej strukturze komórkowej, cechujący się wysoką odpornością na dyfuzję pary wodnej i niską przewodnością cieplną; reagująca na nacisk warstwa samoprzylepna na bazie zmodyfikowanego akrylu na osnowie siatkowej, osłonięta folią polietylenową
 • Materiał: plastyczna pianka na bazie syntetycznego kauczuku
 • Przeznaczenie: izolacja i ochrona rur, kanałów wentylacyjnych, zbiorników, a także kształtek i armatury w chłodnictwie przemysłowym i użytkowym, klimatyzacji, ogrzewnictwie, technice sanitarnej oraz zakładach przetwórczych, stosowana w celu zapobiegania kondensacji i oszczędności energii
Armacell Poland

Armaflex Ultima

 • Właściwości: elastyczność, niska emisja dymu
 • Materiał: elastyczna pianka elastomeryczna na bazie produkowanego w opatentowanej technologii Armapren (R) syntetycznego kauczuku; reagująca na nacisk warstwa samoprzylepna na bazie zmodyfikowanego akrylu na osnowie siatkowej, osłonięta folią polietylenową
 • Przeznaczenie: izolacja / ochrona rur, kanałów wentylacyjnych, zbiorników (także kształtek i armatury) w chłodnictwie przemysłowym użytkowym, klimatyzacji oraz zakładach przetwórczych, stosowana w celu zapobiegania kondensacji i oszczędności energii
Armacell Poland

Armasound RD

 • Właściwości: pochłania hałas w szerokim paśmie częstotliwości; redukuje przenoszenie hałasu; tłumi wibracje i wycisza rezonans strukturalny
 • Materiał: kauczuk syntetyczny (elastomer), kolor czarny
 • Przeznaczenie: uniwersalny elastyczny materiał pochłaniający dźwięk przeznaczony do izolacji akustycznej od dźwięków powietrznych i strukturalnych instalacji przemysłowych, rur, kanałów, zbiorników, pomieszczeń, elementów wyposażenia, okładzin i obudów
Armacell Poland

Tubolit DG Plus

 • Właściwości: Elastyczny materiał izolacyjny o zamkniętej strukturze komórkowej, charakteryzujący się bardzo dobrymi właściwościami izolacyjnymi, przeznaczony do stosowania jako izolacja cieplna i akustyczna w instalacjach sanitarnych i grzewczych. Spełnia wymagania normy PN-EN 14313:2009.
 • Materiał: Pianka na bazie polietylenu. W początkowej fazie działania instalacji może wystąpić skurczenie otuliny o około 2% (lub więcej w określonych przypadkach).
 • Przeznaczenie: Izolacja/ochrona rur grzewczych i sanitarnych w instalacjach c.o., ciepłej i zimnej wody użytkowej i innych.
Armacell Poland

Tkaniny izolacyjne

 • Właściwości: niewrażliwe na warunki atmosferyczne, są także odporne na działania chemikaliów, pleśni, pary oraz ognia. Temperatura pracy ciągłej tkanin PTFE: od -73°C do +260°C, tkanin silikonowych: od -73°C do +240°C.
 • Materiał: włókno szklane pokryte PTFE lub silikonem
 • Przeznaczenie: produkcja elastycznych izolacji, materacy oraz pokrowców izolacyjnych

Otulina z wełny mineralnej r.Heat® A

 • Właściwości: r.Heat® A to otulina z wełny mineralnej, pokryta okładziną ze zbrojonej folii aluminiowej. Zastosowana wełna mineralna posiada wysoką odporność na działanie temperatury (do 300°C) oraz wzdłużny układ włókien, nadający produktowi sztywność oraz optymalne właściwości termoizolacyjne. r.Heat® A posiada rozcięcie montażowe oraz szeroką, samoprzylepną zakładkę zamykającą.
 • Przeznaczenie: r.Heat® A przeznaczony jest do izolacji termicznej, przeciwpożarowej, przeciwkondensacyjnej oraz akustycznej ciągów rurowych. Produkt stosuje się w instalacjach grzewczych, ciepłowniczych, wentylacyjnych, sanitarnych oraz przemysłowych. Zastosowanie zbrojonej okładziny zakończonej szeroką samoprzylepną zakładką zamykającą sprawia, że montaż jest szybki i pewny, a zaizolowana instalacja wygląda estetycznie. O 20% większa długość otuliny r.Heat® A (1,2 m) zwiększa wydajność montażu, przyczyniając się do obniżenia kosztów robocizny. Niska zawartość jonów chlorków (CL10) ogranicza ryzyko korozji izolowanych elementów.
 • Współczynnik przewodzenia ciepła: λD 10°C - 0,035 W/m·K, λD 300°C - 0,095 W/m·K
Rohhe

Samoprzylepna mata lamelowa r.Flow® AG

 • Właściwości: Samoprzylepna mata lamelowa z wełny mineralnej, pokryta zbrojoną folią aluminiową. r.Flow® AG posiada naniesioną na wełnę mineralną i zabezpieczoną folią warstwę kleju wiecznie żywego. Zastosowanie dodatkowej warstwy kleju sprawia, że do prawidłowego montażu maty r.Flow® AG nie jest wymagane stosowanie dodatkowych elementów mocujących.
 • Przeznaczenie: Mata r.Flow® AG przeznaczona jest do izolacji termicznej, przeciwkondensacyjnej oraz akustycznej kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Produkty stosuje się również do izolacji niskotemperaturowych instalacji ciepłowniczych.
 • Współczynnik przewodzenia ciepła: λD 10°C - 0,038 W/m·K, λD 50°C - 0,047 W/m·K
Rohhe

Mata izolacyjna Ventilam Alu

 • Właściwości: lamelowy (prostopadły do powierzchni) układ włókien sprawia, że mata jest bardzo elastyczna i dopasowuje się do kształtu izolowanych urządzeń, zachowując przy tym stałą grubość; zastosowanie jest gwarancją doskonałej izolacji cieplnej i akustycznej oraz estetyki
 • Materiał: mata z wełny szklanej jednostronnie pokryta zbrojoną folią aluminiową
 • Przeznaczenie: do stosowania w branżach: wentylacyjnej, grzewczej (HVAC) i ciepłowniczej jako izolacja przeciwkondensacyjna, termiczna i akustyczna powierzchni cylindrycznych oraz powierzchni płaskich
Saint-Gobain Construction Products Polska/ Isover

Mata izolacyjna Ventilam Alu Plus

 • Właściwości: samoprzylepna mata z wełny mineralnej z włókien szklanych jednostronnie pokryta zbrojoną folią aluminiową, o prostopadłym do powierzchni folii układzie włókien; warstwa kleju pozwala na łatwe i szybkie przyklejenie maty do izolowanych powierzchni i eliminuje konieczność użycia dodatkowych elementów mocujących (za wyjątkiem pomieszczeń o dużej wilgotności, montażu należy dokonać wg zaleceń producenta); mata jest lekka, sprężysta i elastyczna, nie kruszy się podczas docinania i montażu
 • Materiał: samoprzylepna mata z wełny szklanej jednostronnie pokryta zbrojoną folią aluminiową
 • Przeznaczenie: zewnętrzna izolacja przeciwkondensacyjna, termiczna i akustyczna okrągłych i prostokątnych kanałów wentylacyjnych (HVAC).
  Inne zastosowania:
  - izolacja rurociągów,
  - izolacja zbiorników i cystern,
  - izolacja wymienników ciepła,
  - ochrona instalacji wodnych (hydranty, rurociągi, zbiorniki, zawory) przed zamarzaniem w zimie
Saint-Gobain Construction Products Polska/ Isover

Płyta Ventilux 6335

 • Właściwości: płyta z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych, jednostronnie pokryta zbrojonym welonem szklanym; posiada Atest higieniczny uprawniający do stosowania jako wewnętrzna izolacja kanałów i urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych w laboratoriach oraz w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym; produkt można stosować jako wewnętrzną izolację w instalacjach o wymuszonym przepływie powietrza, o prędkości przepływu do 25 m/s
 • Materiał: płyta z wełny szklanej, jednostronnie pokryta zbrojonym welonem szklanym
 • Przeznaczenie: do stosowania w branży wentylacyjnej i klimatyzacyjnej jako wewnętrzna izolacja termiczna i akustyczna; izolacja akustyczna - inaczej izolacja dźwiękowa - ochrona przed hałasem, tłumienie dźwięków w kanałach wentylacyjnych, tłumikach akustycznych, centralach klimatyzacyjnych, agregatach wentylacyjnych, komorach tłumiących i pomieszczeniach, w których należy obniżyć poziom hałasu; płyty mają Atest Higieniczny uprawniający do stosowania jako wewnętrzna izolacja kanałów i urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych w laboratoriach oraz w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym
Saint-Gobain Construction Products Polska/ Isover

System STEINONORM® 300

 • Właściwości: bardzo dobra izolacyjność cieplna; odporność na związki chemiczne i środki stosowane w budownictwie; odporność na insekty; estetyczny wygląd
 • Materiał: otulina termoizolacyjna z miękkiej pianki PUR z płaszczem PVC lub z płaszczem ALU
 • Przeznaczenie: stosuje się do izolacji termicznej rurociągów centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody w budynkach mieszkalnych, administracyjnych i przemysłowych ( z wyjątkiem sieci napowietrznych i wystawionych na działanie promieni słonecznych)
Steinbacher Izoterm Sp. z o.o.

System STEINONORM® 700

 • Właściwości: bardzo dobra izolacyjność cieplna; odporność na związki chemiczne i środki stosowane w budownictwie; odporność na insekty; estetyczny wygląd
 • Materiał: otulina termoizolacyjna z twardej pianki PUR z płaszczem PVC, z płaszczem ALU lub bez płaszcza
 • Przeznaczenie: izolacja termiczna rurociągów ciepłowniczych, chłodniczych, wodociągowych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, w których temperatura medium grzewczego wynosi do 140° C
Steinbacher Izoterm Sp. z o.o.

System STEINWOOL®

 • Właściwości: bardzo dobra izolacyjność cieplna; odporność na związki chemiczne i środki stosowane w budownictwie; odporność na insekty; estetyczny wygląd
 • Materiał: otulina izolacyjna z wełny mineralnej dostępna z płaszczem PVC, płaszczem ALU lub bez płaszcza
 • Przeznaczenie: izolacja termiczna rurociągów centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody, przewodów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych, administracyjnych i przemysłowych, w których temperatura medium grzewczego wynosi do 250°C
Steinbacher Izoterm Sp. z o.o.
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.