1. ..................................
2. ..................................
3. ..................................

Hydroizolacje fundamentów

Hydroizolacje fundamentów

griltex logo

quick-mix
selena

alsan soprema


 

 

Sortuj wg:
Porównaj
Produkt

Membrana AlphaproPlus

 • Właściwości: jednostronnie laminowana włóknina polipropylenowa;
  ułatwia łączenie się betonu z izolacją na całej powierzchni
 • Zastosowanie: stosowana pod warstwą wylewanego betonu jako zabezpieczenie przed przenikaniem wody do wewnątrz budynku
 • Charakterystyka: płynny beton przenika do wewnątrz włókniny i wiąże się znakomicie podczas procesu suszenia z barierą przeciwwodną
Alpha Dam

Membrana EPDM AlphaThor

 • Właściwości: Membrana EPDM AlphaThor grubości 1,3 mm zbrojona siatką z włókna szklanego. Wierzchnią warstwę stanowi kauczuk EPDM, zbrojony siatką z włókna szklanego, spodnią warstwę stanowi specjalna powłoka ochronna, która chroni całość przed przenikaniem substancji chemicznych od spodu do membrany. Całość tworzy trwałą, wysokoelastyczną, odporną na czynniki atmosferyczne, działanie promieniowania UV i ozonu warstwę wodochronną. AlphaThor może być mocowany do podłoża za pomocą kleju lub mechanicznie łącznikami do konstrukcji dachowych. Łączenie poszczególnych pasm membrany pomiędzy sobą odbywa się za pomocą zgrzewania gorącym powietrzem.
 • Zastosowanie: - wykonywanie izolacji wodochronnych dla pokryć dachów płaskich - klasycznych, odwróconych, balastowych, tarasów, balkonów,
  - pokrycia dachowe nowe oraz renowacja starych pokryć z pap, folii PVC i innych membran.
  Zastosowane komponenty są obojętne chemicznie i nie wchodzą w reakcję z innymi materiałami budowlanymi stosowanymi do wykonywania pokryć dachowych. Wynika stąd brak przeszkód w projektowaniu uwarstwienia dachu i konieczności stosowania przekładek dla oddzielenia warstw pokrycia.
Alpha Dam

Membrana z elastomeru do poziomej izolacji przeciwwilgociowej budynków Alpha HP Ultra

 • Właściwości: bardzo dobre właściwości mechaniczne, miękka w układaniu na budowi, bardzo długa żywotność
 • Zastosowanie: stosowana na ławach fundamentowych, między ścianą fundamentową a częścią nadziemną budynków, ale również pod wylewką betonową jastrychową jako zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci pomiędzy częściami konstrukcji budowlanej
 • Wymiary (szerokość długość, grubość): - 0,06-1 m x 25 m x 0,75 mm
  - 0,11-1 m x 25 m x 1,1 mm
Alpha Dam

Trójwarstwowa membrana do poziomej izolacji przeciwwilgociowej AlphaPro

 • Właściwości: dwustronnie laminowana włóknina polipropylenowa, co w dużym stopniu ułatwia łączenie się zaprawy murarskiej z izolacją na całej powierzchni
 • Zastosowanie: stosowana na ławach fundamentowych, między ścianą fundamentową a częścią nadziemną budynków, ale również pod wylewką betonową jastrychową jako zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci pomiędzy częściami konstrukcji budowlanej
 • Charakterystyka: zaprawa murarska przenika do wewnątrz włókniny i wiąże się znakomicie podczas procesu suszenia z barierą przeciwwilgociową
Alpha Dam

Folia CONFOL ALFA

 • Zastosowanie: ochrona ścian budynków oraz murów przed wilgocią kapilarną, czyli uniemożliwianie przedostawania się wilgoci pochodzącej z gruntów
 • Przeznaczenie: izolacja pozioma fundamentów
 • Wymiary (szerokość długość, grubość): wszystkie szerokości odpowiadające standardowym szerokościom ścian, murów, fundamentów
Conkret

Folia CONFOL BETA

 • Zastosowanie: izolacja tarasów, stropów, podłóg, uszczelnienie rowów odwadniających oraz jako warstwa odprowadzająca wodę w konstrukcji dachów zielonych
 • Przeznaczenie: izolacja pionowa fundamentów, ścian, stropów mających bezpośredni kontakt z podłożem
 • Temperatura stosowania: od -30 do +80°C
Conkret

Membrana CONFOL GAMMA

 • Właściwości: większa elastyczność w stosunku do innych izolacji poziomych fundamentów wykonanych z PVC o podobnej grubości; większa wodoszczelność oraz paroprzepuszczalność izolacji wykonanych z PE w porównaniu z tradycyjnymi PVC
 • Przeznaczenie: izolacja pozioma fundamentów, ochrona ścian budynków oraz murów przed wilgocią kapilarną pochodzącą z gruntu
 • Temperatura stosowania: od -25°C
Conkret

Gruntowa folia hydroizolacyjna EKOPLAST 806

 • Właściwości: - wysoka wytrzymałość i plastyczność;
  - gwarantowana wytrzymałość na ściskanie;
  - znakomita zgrzewalność;
  - odporność na działanie agresywnych wód gruntowych;
  - elastyczność i zginanie w niskiej temperaturze;
  - wyjątkowa odporność na przebicia;
  - odporność na przerastanie korzeniem roślin;
  - bezpieczeństwo zdrowotne i ekologiczne
 • Charakterystyka: - folia na bazie PVC-P, niezbrojona;
  - jest produkowana metodą wielokrotnej ekstruzji
 • Przeznaczenie: - hydroizolacja obiektów przeznaczonych do przetwarzania i przechowywania wybranych substancji ropopochodnych;
  - w systemie izolacyjnym zapobiega ona wyciekom substancji ropopochodnych do wód powierzchniowych i podziemnych oraz spełnia jednocześnie funkcję izolacji przeciwwodnej i skutecznej bariery antyradonowej;
  - folia nadaje się np. do uszczelnienia placów manewrowych, zbiorników awaryjnych i ociekowych zapobiegających wyciekom benzyny, nafty, oleju napędowego i opałowego, olejów grzewczych i transformatorowych;
  - w przypadku hydroizolacji narażonej tylko na wilgoć gruntową EKOPLAST 806 można użyć do połączenia z istniejącą hydroizolacją asfaltową;
  - folia nie jest przeznaczona do zastosowań, w których będzie narażona na bezpośrednie oddziaływanie warunków atmosferycznych (w szczególności promieniowanie UV) i nie można jej wykorzystać jako izolacji licowej zbiorników do magazynowania substancji ropopochodnych
Fatra a.s - Dystrybucja Budmech WT Sp. J.

Gruntowa folia hydroizolacyjna FATRAFOL 803/V

 • Właściwości: - wysoka wytrzymałość i plastyczność;
  - gwarantowana wytrzymałość na ściskanie;
  - znakomita zgrzewalność;
  - odporność na działanie agresywnych wód gruntowych;
  - elastyczność i zginanie w niskiej temperaturze;
  - wyjątkowa odporność na przebicia;
  - odporność na przerastanie korzeniem roślin;
  - bezpieczeństwo zdrowotne i ekologiczne
 • Charakterystyka: - folia na bazie PVC-P, niezbrojona;
  - jest produkowana metodą wielokrotnej ekstruzji.
 • Przeznaczenie: - do izolacji zwartej budynków przed agresywną, ciśnieniową i przesiąkającą wodą;
  - do izolacji zwartej zbiorników, osadników, budynków rolniczych, budowli wodnych, składowisk produktów przemysłowych, których oddziaływanie chemiczne odpowiada odporności folii gwarantowanej przez producenta;
  - do izolacji licowej budynków, które nie są narażone na bezpośrednie oddziaływanie promieniowania UV (zbiorniki, osadniki, składowiska produktów, których oddziaływanie chemiczne odpowiada odporności folii gwarantowanej przez producenta;
  - do wykonania bariery przed radonem
Fatra a.s - Dystrybucja Budmech WT Sp. J.

Gruntowa folia hydroizolacyjna STAFOL 914

 • Właściwości: - wysoka wytrzymałość i plastyczność;
  - gwarantowana wytrzymałość na ściskanie;
  - znakomita zgrzewalność;
  - odporność na działanie agresywnych wód gruntowych;
  - elastyczność i zginanie w niskiej temperaturze;
  - wyjątkowa odporność na przebicia;
  - odporność na przerastanie korzeniem roślin;
  - bezpieczeństwo zdrowotne i ekologiczne
 • Charakterystyka: - folia dachowa na bazie PVC-P, niezbrojona;
  - produkowana metodą walcowania i laminowania
 • Przeznaczenie: - do hydroizolacji budynków przeciw wilgotności z gruntu,
  - nie można jej stosować jako izolacji przed wodą pod ciśnieniem
  Folia jest przeznaczona przede wszystkim do hydroizolacji:
  - powierzchni podłóg przemysłowych, hal handlowych i magazynowych,
  - ścian obwodowych w nowych i remontowanych obiektach,
  - w środowisku o wysokiej agresywności (występowanie kwasów nieorganicznych, zasad i ich soli),
  - jako warstwa ochronna albo oddzielająca w konstrukcji podłogi itp.,
  - całopowierzchniowa powłoka hydroizolacyjna ze zgrzanych pasów folii spełnia jednocześnie rolę skutecznej bariery antyradonowej,
  - folia nie jest przeznaczona do zastosowań, przy których będzie długotrwale narażona na bezpośrednie wpływy atmosferyczne (szczególnie promieniowanie UV)
Fatra a.s - Dystrybucja Budmech WT Sp. J.

Folia BOR - izolacja pozioma fundamentów

 • Właściwości: czarna folia nie ulega degradacji, duża wytrzymałość
 • Zastosowanie: zabezpiecza ściany nośne przed kapilarnym podciąganiem wody
 • Charakterystyka: wygląd wafla wzmacnia przyleganie i minimalizuje ryzyko rozdarcia; folię można układać jednowarstwowo bez użycia jakichkolwiek innych środków; bardzo dobre parametry izolacyjne; połączenie na zakład portfelowy lub uszczelkę
Griltex Polska Sp. z o.o.

Folia PVC - geomembrana

 • Właściwości: właściwości termoplastyczne; duża wytrzymałość mechaniczna; odporność na działanie wielu rozpuszczalników
 • Zastosowanie: uniemożliwia podciąganie wilgoci lub penetrację wody (lub innej cieczy)
 • Charakterystyka: syntetyczna folia wykonana z polichlorku winylu
Griltex Polska Sp. z o.o.

Geokompozyt GXP Dren

 • Właściwości: występuje w różnych wersjach w zależności od wysokości wytłoczeń i grubości materiałów
 • Zastosowanie: hydroizolacja fundamentów
 • Charakterystyka: folia kubełkowa z HDPE (polietylen wysokiej gęstości) plus geowłóknina Typar®SF
Griltex Polska Sp. z o.o.

Membrana wytłaczana GXP Plus

 • Właściwości: odporna na związki chemiczne, grzyby i bakterie znajdujące się w gruncie; wytrzymała na przerastanie korzeni; obojętna na środowisko naturalne; łatwa i prosta w montażu dzięki szerokiej gamie akcesoriów
 • Zastosowanie: izolacja i ochrona ścian fundamentowych
 • Charakterystyka: wykonana z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE); asymetryczna struktura wytłoczeń w formie piramidalnej nadaje folii kubełkowej wysoką wytrzymałość na ściskanie oraz rozrywanie. Wytłoczenia pozwalają odprowadzić wilgoć z fundamentów dzięki cyrkulacji powietrza. Przyczynia się to również do poprawy izolacyjności termicznej fundamentów
Griltex Polska Sp. z o.o.

Bitumiczna powłoka uszczelniająca BD2K

 • Właściwości: nie zawiera rozpuszczalników; czas schnięcia: ok. 24 h; wodoszczelność: 0,5 MPa; aplikacja ręczna bądź natryskiem; mostkuje rysy w podłożu
 • Charakterystyka: zużycie:
  • woda nie wywierająca ciśnienia ok. 4,1 kg/m²
  • woda wywierająca ciśnienie ok. 5,5 kg/m²
 • Przeznaczenie: przeciwwodne izolacje na częściach budowli zagłębionych w gruncie; poziome izolacje podposadzkowe
quick-mix

Bitumiczna powłoka uszczelniająca zimowa BD2KW

 • Właściwości: nie zawiera rozpuszczalników; czas schnięcia: ok. 48h; wodoszczelność: 0,5 MPa; aplikacja ręczna bądź natryskiem; mostkuje rysy w podłożu
 • Zastosowanie: do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
 • Charakterystyka: zużycie:
  • woda nie wywierająca ciśnienia ok. 4,1 kg/m²
  • woda wywierająca ciśnienie ok. 5,5 kg/m²
quick-mix

Cienkowarstwowa powłoka uszczelniająca BAT

 • Właściwości: nie zawiera rozpuszczalników; czas schnięcia: ok. 30 min; wodoszczelność: 0,5 MPa; aplikacja ręczna bądź natryskiem
 • Zastosowanie: do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
 • Charakterystyka: zużycie:
  • jako powłoka przeciwwilgociowa ok. 0,3 l/m²
  • jako preparat gruntujący ok. 0,04 l/²
quick-mix

Elastyczna zaprawa uszczelniająca FDS 2K

 • Właściwości: nie zawiera rozpuszczalników; czas schnięcia: ok. 24 h; wodoszczelność: 0,5 MPa; aplikacja ręczna bądź natryskiem; mostkuje rysy w podłożu; odporna na negatywne ciśnienie wody
 • Zastosowanie: do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
 • Charakterystyka: zużycie:
  • woda nie wywierająca ciśnienia ok. 3,5 kg/m²
  • woda wywierająca ciśnienie ok. 4,5 kg/m²
quick-mix

Abizol S - do hydroizolacji fundamentów i dachów

 • Właściwości: nie zawiera rozpuszczalników, dzięki czemu nie uszkadza styropianu; preparat jest stosowany na zimno, co znacznie ułatwia i przyspiesza jego aplikację; właściwości elastoplastyczne powłoki sprawiają, że powłoka nie pęka, ani się nie kruszy; dzięki dodatkowi kauczuku tworzy zwarte i elastyczne powłoki, które potrafią zniwelować pęknięcia podłoża do 2 mm; nie spływa z pionowych powierzchni; bez rozpuszczalników
 • Zastosowanie: hydroizolacja podziemnych części budowli (ław fundamentowych, fundamentów itp.) - do lekkich i średnich izolacji przeciwwodnych; hydroizolacja stropów na gruncie w piwnicach i garażach; hydroizolacja podposadzkowa na tarasy i balkony; szeroko wykorzystywany do przyklejania płyt styropianowych i ekstrudowanych do betonu, ścian murowanych oraz wykonywania hydroizolacji części podziemnych budowli i podposadzkowo tarasów
 • Charakterystyka: dyspersyjny lepik asfaltowy modyfikowany kauczukiem syntetycznym trwale chroni konstrukcje betonowe przed działaniem wilgoci oraz wody, zarówno gruntowej jak i opadowej; preparat należy do nowej generacji Abizoli - znanych w Polsce środków zabezpieczających przed wilgocią
SELENA

Abizol ST do hydroizolacji fundamentów

 • Właściwości: niweluje pęknięcia do 5 mm; nie spływa z pionowych powierzchni; nie zawiera rozpuszczalników; przydatny do użycia 12 miesięcy od daty produkcji
 • Zastosowanie: przyklejanie płyt styropianowych i ekstrudowanych; hydroizolacje części podziemnych budowli - lekkich, średnich i ciężkich przeciwwodnych; hydroizolacje podposadzkowe piwnic, garaży, tarasów; nie stosować w kontakcie ze smołą i do pap smołowych
 • Charakterystyka: dyspersyjny lepik asfaltowy, wysoko modyfikowany kauczukiem syntetycznym do styropianu
SELENA

System COLPHENE BSW

 • Właściwości: Z racji naturalnej skłonności betonu do pękania, zawsze konieczne jest chronienie go przed przenikaniem wody. Technologia i koncepcja COLPHENE BSW zapewniają wodoszczelność fundamentów.
 • Zastosowanie: Zadaniem systemu jest zapewnienie trwałego i ciągłego związania membrany z wylanym betonem konstrukcyjnym w celu izolacji przed przenikaniem wody oraz ochroną obwodową fundamentu od strony niedostępnej (blind side - izolacja od strony niedostępnej ściany, fundamentu). Eliminuje to niebezpieczeństwo przesiąkania wody przez nieszczelności betonu i przeciekania.
 • Charakterystyka: Wysokiej jakości system preaplikowany do hydroizolacji ścian i fundamentów metodą \"blind side\" przed wylaniem betonu i hydroizolacji konstrukcji podziemnych. COLPHENE BSW to zbrojona membrana bitumiczna preaplikowana, opracowana do poziomych i pionowych izolacji zewnętrznych metodą \"blind side\", tj. przed wylaniem betonu. Membrana składa się z wybranej mieszanki wysokiej jakości bitumu modyfikowanego SBS, połączonego z osnową o bardzo dużej wytrzymałości oraz specjalnie opracowaną mieszanką na powierzchni górnej membrany.
Soprema Polska

System izolacji papowej dwuwarstwowej Soprema

 • Charakterystyka: zużycie preparatu gruntującego ok. 0,3 l/m
 • Przeznaczenie: izolacja ciężka fundamentów posadowionych w gruntach słabo przepuszczalnych lub nieprzepuszczalnych oraz przy wysokim lub zmiennym poziomie wód gruntowych
 • Wymiary (szerokość długość, grubość): 2 m x 15 m x 10 mm
Soprema Polska

System izolacji papowej jednowarstwowej Soprema

 • Zastosowanie: nierówne podłoża murowane z bloczków lub podłoża monolityczne; zabezpieczenia hydroizolacji
 • Charakterystyka: zużycie
  • SOPRADERE - ok. 1,5 kg/m²
  • preparat gruntujący CURNOIR na nierównych podłożach - ok. 0,3 l/m²
 • Przeznaczenie: grunty słabo przepuszczalne i niski poziom wód gruntowych
Soprema Polska

System izolacji powłokowej Soprema

 • Właściwości: tani; łatwy do wykonania we własnym zakresie; nie wymaga zatrudniania firm specjalistycznych; nie wymaga stosowania otwartego ognia
 • Zastosowanie: przy gruntach o dużej przepuszczalności i niskim poziomie wód gruntowych
 • Charakterystyka: system składa się z preparatu bitumicznego nakładanego pędzlem, wałkiem lub packą, który następnie zabezpiecza się folią kubełkową zintegrowaną z włókniną filtracyjną, co pozwala odseparować izolację od gruntu oraz zmniejszyć ciśnienie hydrostatyczne wody napierającej na fundament
Soprema Polska

AQUA BLOCKER LIQUID do izolacji wodnej

 • Właściwości: nie zawiera rozpuszczalnika, izocjantów i bitumów; na bazie modyfikowanych polimerów; przeciw wilgotnym podłożom i podnoszącej się wodzie; produkt o małej lepkości, łatwy w nanoszeniu wałkiem lub jako wylewka
 • Zastosowanie: profesjonalne uszczelnienie budowlane, izolacja wodna do powierzchni poziomych, przepon iniekcyjnych; blokowanie wilgoci i podsiąkania kapilarnego, izolacje wodne, izolacje balkonów i tarasów, izolacja stropów, izolacja fundamentów, impregnacja betonu
 • Charakterystyka: płyn do iniekcji na posadzkach
TECHNOLOGIE-BUDOWLANE.COM

AQUASTOP - elektofizyczny system osuszania budynków

 • Właściwości: urządzenie do osuszania za pomocą fal elektromagnetycznych
 • Zastosowanie: osuszanie ścian, murów i całych budynków
TECHNOLOGIE-BUDOWLANE.COM

BOTAMENT BM 92 Winter

 • Właściwości: BOTAMENT® BM 92 to bitumiczna hydroizolacja fundamentów do stosowania w niższych temperaturach; BOTAMENT® BM 92 Winter można nanosić na wszystkie podłoża mineralne, takie jak cegła silikatowa, cegła ceramiczna, bloczki betonowe, beton, siporeks, tynk i jastrych
 • Zastosowanie: BOTAZIT® BM 92 Winter służy do izolacji i ochrony pionowych, poziomych części budynków i budowli przed wilgocią z gruntu, wodą infiltracyjną i wodą pod ciśnieniem; produkt może być stosowany do izolacji tarasów i balkonów oraz do klejenia płyt izolacyjnych i drenażowych. BOTAMENT® BM 92 Winter jest odporny na starzenie się, liczne roztwory solne, słabe kwasy, jak również występujące w ziemi agresywne substancje (DIN 4030); hydroizolacje, izolacja fundamentów, izolacja tarasów, izolacje balkonów i tarasów, izolacje przeciwwilgociowe, izolacje wodne
 • Charakterystyka: odporny na starzenie się, liczne roztwory solne, słabe kwasy, jak również występujące w ziemi agresywne substancje (DIN 4030)
TECHNOLOGIE-BUDOWLANE.COM

Izolacja bentonitowa Voltex

 • Właściwości: bentonitowa mata izolacyjna VOLTEX to bentonitowa izolacja samonaprawialna; Voltex DS jest od strony geowłókniny dodatkowo laminowany membraną polimerową
 • Zastosowanie: - pionowa izolacja fundamentów i izolacja pionowych podziemnych części budynków
  - pozioma izolacja fundamentów (izolacja płyty dennej)
  - izolacje fundamentów wykonywanych w stałych zabudowach wykopów
  - izolacje stropodachów
  - izolacje tuneli
  - izolacja konstrukcji budowlanych
  - ciężka izolacja wodna
 • Charakterystyka: - Voltex ma właściwości samouszczelniające
  - konieczność przygotowania podłoża jest ograniczone do minimum; w niektórych przypadkach przygotowanie (np. poza zmyciem) nie jest wymagane
  - na powierzchniach pionowych materiał jest montowany przez przybijanie gwoździami do betonu lub przystrzeliwany za pomocą osadzaka; na powierzchniach poziomych po prostu układany
  - może być montowany wewnątrz szalunku lub do stałej obudowy wykopu
  - możliwość układania maty bezpośrednio na zagęszczonej warstwie podsypki z pominięciem warstwy chudego betonu
  - nie stosuje się żadnych warstw podkładowych
  - możliwość popełnienia błędów wykonawczych jest zmniejszona do minimum
  - materiał ma nieograniczoną w czasie skuteczność
  - Voltex może być stosowany na wilgotne podłoża
  - nie występują przerwy technologiczne, związane np. z czasem wiązania podłoża
  - nie wymaga wykonywania warstwy ochronnej
TECHNOLOGIE-BUDOWLANE.COM

Izolacja do betonu MAXSEAL SUPER

 • Właściwości: aktywna izolacja mineralna, powoduje wgłębną krystalizację w betonie
 • Zastosowanie: jako wodoszczelna, chemoodporna izolacja powłokowa na powierzchnie betonowe lub żelbetowe obiektów budownictwa: przemysłowego, hydrotechnicznego, sanitarnego, energetycznego, ogólnego, ze szczególnym przeznaczeniem do zabezpieczania i uszczelniania powierzchni: zbiorników oczyszczalni ścieków, zbiorników na wodę pitną, obiektów hydrotechnicznych, basenów kąpielowych, fundamentów, piwnic, w obiektach narażonych na pozytywne, negatywne działanie wody pod ciśnieniem hydrostatycznym, w obiektach istniejących i nowych, możliwość aplikacji na świeży beton, do aplikacji na tynki cementowe, cegłę i kamień
 • Charakterystyka: uszczelnianie betonowych zbiorników wodnych, izolacja zbiorników na wodę pitną, uszczelnianie betonu konstrukcyjnego, izolacja do uszczelniania zbiorników wody do celów spożywczych
TECHNOLOGIE-BUDOWLANE.COM

Krem do odtwarzania izolacji poziomej KIESEY INJECTCREME

 • Właściwości: krem na bazie silanu i siloksanu; żel do iniekcji do muru - naprawa izolacji poziomej; blokuje podsiąkanie kapilarne w murach; blokuje przenikanie wilgoci i zapewnia trwałe osuszanie muru; stal zbrojeniowa nie jest atakowana przez Kiesey Injektcreme
 • Zastosowanie: przepony iniekcyjne, blokowanie wilgoci i podsiąkania kapilarnego, iniekcje grawitacyjne i ciśnieniowe, hydroizolacje; wykorzystywany do naprawy izolacji poziomej, do odtwarzania horyzontalnych barier przed wilgocią za pomocą pistoletu; jako część środek zaradczy w przypadku wykonywania poziomej bariery ścian, które straciły szczelność
TECHNOLOGIE-BUDOWLANE.COM

Mineralna zaprawa izolacyjna K11

 • Właściwości: mineralna zaprawa izolacyjna do betonu
 • Zastosowanie: trwałe uszczelnienie przed wilgocią i przenikającą pod ciśnieniem wodą (np. wodami gruntowymi); nadaje się do wszystkich podłoży nośnych i mineralnych, np. dla budowli pokrytych ziemią, jak piwnice, podziemne garaże, elementy betonowe, baseny, ale również zbiorniki wody pitnej; do wykonywania uszczelnienia ciągłego między podeszwą posadzki piwnicznej a ścianą z niej wychodzącą; zaprawę należy nanosić od strony zwróconej ku przenikającej wodzie; jeżeli do zaprawy doda się koncentrat emulsji zwiększającej przyczepność, poprawi się przyczepność i elastyczność oraz zmniejszy ryzyko spalenia w słońcu
 • Temperatura stosowania: od +5°C, w żadnym przypadku nie stosować w czasie mrozu; bezwarunkowo obficie wstępnie zmoczyć; przy podłożach z występem płyty podłogowej wyokrąglenie wypełnić zaprawą uszczelniającą (Sperrmortel)
TECHNOLOGIE-BUDOWLANE.COM

Płyn iniekcyjny PCI Bohrlochsperre

 • Właściwości: płyn iniekcyjny wtłaczany do wywierconych otworów w celu wytworzenia krystalizacji krzemianowej i hydrofobowania kapilar podłoża cementowego, do murów o zawilgoceniu maksymalnie od 40 do 60%; zmniejsza kapilarność i działa hydrofobowo, mur ulega wzmocnieniu i jest chroniony przed podciągającą kapilarnie wilgocią
 • Zastosowanie: uszczelnianie i hydrofobizacja murów i podłoży cementowych; przepony iniekcyjne, blokowanie wilgoci i podsiąkania kapilarnego, osuszanie budynków, osuszanie murów, ochrona elewacji, iniekcje grawitacyjne i ciśnieniowe, impregnacja betonu; do stosowania bezciśnieniowego lub do wtłaczania pod ciśnieniem
 • Charakterystyka: barwa czerwonawa
TECHNOLOGIE-BUDOWLANE.COM

Taśma bentonitowa Waterstop RX

 • Właściwości: plastyczna, pęczniejąca taśma bentonitowo-kauczukowa
 • Zastosowanie: uszczelnienie przejścia rury przez ścianę, przecieki na kręgach betonowych, nieszczelności szamba i kanalizacji; uszczelnienie dylatacji, przejścia szczelne, izolacje wodne, izolacja przerw technologicznych, hydroizolacje, nieszczelności przerw technologicznych w betonie, połączenie płyty dennej ze ścianą fundamentową, nieszczelności między warstwami betonu przy wylewaniu wieloetapowym, przecieki przy przejściach elementów instalacyjnych przez przegrody budowlane i styki konstrukcj a także:
  -uszczelnienia rur przez ściany budynków
  - wejścia rur wodociągowych do piwnicy
  - doszczelnienie przyłączy kanalizacyjnych
 • Charakterystyka: plastyczna taśma bentonitowo-kauczukowa do uszczelniania przerw technologicznych w betonowaniu, przejść elementów instalacyjnych przez przegrody budowlane i styków konstrukcji; pęcznienie bentonitu zapewnia trwałe uszczelnienie styku po pojawieniu się w nim wody; produkt wytrzymuje działanie znacznego ciśnienia hydrostatycznego (w zależności od typu nawet do 70 metrów słupa wody) - zarówno w warunkach stałej obecności wody, jak i w cyklach nawadniania i suszenia
TECHNOLOGIE-BUDOWLANE.COM

WATERSTOPPAGE granulat bentonitowy hydroizolacyjny

 • Właściwości: pęczniejący bentonit do izolacji gruntowych
 • Zastosowanie: sztuczne bariery geologiczne na składowiskach odpadów, zabezpieczenia wtórne, przesłony izolacyjne odpadów rolniczych, zbiorniki ziemne, wały przeciwpowodziowe, stawy, laguny osadowe ścieków
 • Charakterystyka: niewielka ilość bentonitu wystarcza do obniżenia wodoprzepuszczaności gruntu rodzimego do wymaganych parametrów
TECHNOLOGIE-BUDOWLANE.COM

Dwuskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca Superflex D24

 • Właściwości: - produkt bardzo elastyczny, mostkowanie rys min. 2 mm
  - wysoka wartość suchej pozostałości >95%
  - szybkowiążący, możliwość klejenia płyt ochronnych już po 4 godzinach
  - czas pełnego związania w ciągu 24 godzin, niezależnie od pogody
  - szybka izolacja przy obciążeniu wodą pod ciśnieniem, 1 bar po 24 godzinach
  - do zastosowań na wszystkich podłożach mineralnych, może być stosowany na nieotynkowanym murze
  - może być pokrywany tynkiem, odporny ma niskie temperatury i sól drogową, odporny na promieniowanie UV
  - uszczelnienie powierzchni pionowych i poziomych oraz warstwa sczepna w jednym
  - umożliwia uszczelnienie strefy cokołu i ścian piwnicznych w tym samym cyklu powlekania
 • Zastosowanie: - do wykonywania poziomych i pionowych hydroizolacji zagłębionych w gruncie części budynków i budowli, takich jak: ławy fundamentowe, ściany fundamentowe, płyty fundamentowe,
  - do uszczelnienia stref cokołowych budynków,
  - do wykonywania wtórnych izolacji budynków i budowli (ściany, posadzki), także typu wannowego,
  - do uszczelnień zbiorników na wodę,
  - do uszczelnień międzywarstwowych (pod jastrychem) w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych
  - jako wstępne uszczelnienie i warstwa sczepna pod uszczelnienia z polimerowo-bitumicznych mas uszczelniających (KMB),
  - do czasowych uszczelnień w trakcie trwania budowy,
  - do renowacyjnego uszczelnienia anionowych powłok bitumicznych (asfaltowych).
  Wykonstruowanie hydroizolacji zależy od rodzaju uszczelnianej konstrukcji, obciążenia wilgocią/wodą, obecności agresywnych mediów itp.
Weber

Emulsja bitumiczna weber.tec 901

 • Właściwości: - przyjazna dla środowiska, nie zawiera rozpuszczalników;
  - wysoka zawartość części stałych;
  - odporna na znajdujące się zwykle w gruncie agresywne substancje.
 • Zastosowanie: Może być stosowana jako dodatek i modyfikator do zapraw tynkarskich, murarskich, spoinujących oraz do jastrychów. Cząstki emulsji wnikają w system porów i kapilar zaprawy cementowej, dzięki czemu zmodyfikowane zaprawy staja się wodoszczelne i bardziej odporne na działanie substancji agresywnych. Działanie uplastyczniające emulsji weber.tec 901 wpływa korzystnie na współczynnik w/c i ułatwia aplikację.
  Obszary zastosowań:
  - jako dodatek (modyfikator) do zapraw cementowych, w celu uzyskania zapraw wodoszczelnych,
  - jako dodatek (modyfikator) do zapraw cementowych, w celu nadania im odporności na agresję chemiczną,
  - do wykonywania powłok ochronnych elementów konstrukcji w gruncie,
  - do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych elementów konstrukcji w gruncie,
  - preparat gruntujący pod hydroizolacje z mas KMB, np. weber.tec Superflex 10, weber.tec Superflex 100, weber.tec Supeflex 100 S, weber.tec 915.
 • Temperatura stosowania: Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) - od +4ºC. Czas schnięcia zależy od temperatury i zastosowania, przy zastosowaniu jako powłoki około 6 godzin przy +20°C i 50% wilgotności względnej na suchym podłożu, dla zużycia 0,25 l/m2. W tym czasie powłoka hydroizolacyjna powinna być chroniona przed przemarznięciem, zalaniem wodą i uszkodzeniem mechanicznym. Wysokie temperatury skracają, niskie zaś wydłużają czas schnięcia powłoki.
Weber

Masa uszczelniająca Superflex 10

 • Właściwości: - elastyczna, mostkuje rysy;
  - wysoka zawartość części stałych - 90%;
  - przyjazna dla środowiska - nie zawiera rozpuszczalników;
  - dobra przyczepność do podłoża;
  - odporna na starzenie się, wodę i normalnie występujące w gruncie substancje agresywne, aż do stopnia \"\"mocno agresywne\";
  - wiąże w wyniku reakcji chemicznej - po krótkim czasie jest odporna na deszcz
 • Zastosowanie: Do uszczelnień zewnętrznych budynków, budowli i ich części stykających się z gruntem:
  - ścian fundamentowych,
  - płyt fundamentowych,
  - ścian piwnic,
  - stropów garaży podziemnych.
  Do uszczelnień międzywarstwowych (pod jastrychem):
  - w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych,
  - na balkonach i tarasach.
  Do punktowego i całopowierzchniowego przyklejania płyt ochronno-termoizolacyjnych ze styropianu (EPS), styroduru (XPS), wełny mineralnej, jak również płyt stanowiących drenaż (w przypadku obciążenia wodą płyty stanowiące drenaż kleić całopowierzchniowo).
 • Temperatura stosowania: - temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +1 do +35ºC
  - temperatura materiału podczas aplikacji: od +3 do +30ºC
Weber

Masa uszczelniająca weber.tec 920

 • Właściwości: - elastyczna, mostkuje rysy powyżej 2 mm;
  - zawartość części stałych ok. 80%;
  - na wszystkie podłoża mineralne, na nieotynkowany mur;
  - przyjazna dla środowiska - nie zawiera rozpuszczalników;
  - dobra przyczepność do podłoża;
  - odporna na starzenie się, wodę i normalnie występujące w gruncie substancje agresywne, aż do stopnia \"mocno agresywne\";
  - odporna na sól drogową, wodę morską i mróz po utwardzeniu
 • Zastosowanie: Do uszczelnień zewnętrznych budynków, budowli i ich części stykających się z gruntem:
  - ścian fundamentowych,
  - płyt fundamentowych,
  - ścian piwnic,
  - stropów garaży podziemnych.
  Do uszczelnień międzywarstwowych (pod jastrychem):
  - w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych,
  - na balkonach i tarasach.
  Do punktowego i całopowierzchniowego przyklejania płyt ochronno-termoizolacyjnych ze styropianu (EPS), styroduru (XPS), wełny mineralnej, jak również płyt stanowiących drenaż (w przypadku obciążenia wodą płyty stanowiące drenaż kleić całopowierzchniowo).
 • Temperatura stosowania: - temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +3 do +35ºC;
  - temperatura materiału podczas aplikacji: od +3 do +30ºC
Weber

Mikrozaprawa uszczelniająca weber.tec 824

 • Właściwości: - elastyczna;
  - łatwa w obróbce;
  - bardzo dobra przyczepność do podłoża;
  - do stosowania przy stałym obciążeniu wodą;
  - do stosowania wewnątrz i na zewnątrz;
  - odporna na siarczany;
  - odporna na parcie wody powodujące odrywanie powłoki od podłoża.
 • Zastosowanie: - wykonywanie poziomych i pionowych hydroizolacji zagłębionych w gruncie części budynków i budowli, takich jak: ławy fundamentowe, ściany fundamentowe, płyty fundamentowe;
  - uszczelnienia stref cokołowych budynków;
  - wykonywanie wtórnych izolacji budynków i budowli (ściany, posadzki), także typu wannowego;
  - uszczelnienia zespolone (podpłytkowe) balkonów i tarasów;
  - uszczelnienia pomieszczeń wilgotnych i mokrych (natryski, łazienki itp.), także w systemach ogrzewania podłogowego;
  - czasowe uszczelnienia w trakcie trwania budowy;
  - uszczelnienia zbiorników na wodę, basenów, zbiorników oczyszczalni ścieków (w komunalnych oczyszczalniach ścieków może pełnić funkcję powłoki ochronno-izolacyjnej).
  Wykonstruowanie hydroizolacji zależy od rodzaju uszczelnianej konstrukcji i obciążenia wilgocią, obecności agresywnych mediów itp.
 • Temperatura stosowania: od +5 do +30°C
Weber

Mikrozaprawa uszczelniająca weber.tec Superflex D2

 • Właściwości: - szybkowiążąca, możliwość dalszej obróbki po 90 minutach;
  - po 4 godzinach można obciążać ruchem pieszym i okładać płytkami;
  - wysychanie niezależne od warunków atmosferycznych - wiązanie chemiczne;
  - bardzo łatwa obróbka;
  - wiąże bez pojawiania się rys i naprężeń własnych, także przy obciążeniach wiatrem i promieniowaniem UV;
  - bardzo dobra przyczepność do podłoża;
  - wysoka szczelność, także przy parciu wody odrywającym hydroizolację od podłoża;
  - mostkowanie rys o szerokości powyżej 2 mm nawet w niskich temperaturach;
  - odporność na mróz, starzenie się i działanie promieniowania UV;
  - nie wymaga dalszego zabezpieczenia powierzchni;
  - może być pokrywana okładzinami ceramicznymi i płytkami.
 • Zastosowanie: - wykonywanie poziomych i pionowych hydroizolacji zagłębionych w gruncie części budynków i budowli, takich jak: ławy fundamentowe,ściany fundamentowe,płyty fundamentowe;
  - uszczelnienia stref cokołowych budynków;
  - uszczelnienia przy negatywnym parciu wody (odrywanie hydroizolacji od podłoża) - zagłębienie do 3 m poniżej zwierciadła wody gruntowej;
  - wykonywanie wtórnych izolacji budynków i budowli (ściany, posadzki), także typu wannowego;
  - uszczelnienia zbiorników na wodę, również wodę pitną (do 15 m słupa wody), basenów, zbiorników oczyszczalni ścieków;
  - uszczelnienia zespolone (podpłytkowe) balkonów i tarasów;
  - uszczelnienia pomieszczeń wilgotnych i mokrych (natryski, łazienki itp.);
  - jako wstępne uszczelnienie i warstwa sczepna pod uszczelnienia z polimerowo-bitumicznych mas uszczelniających (KMB);
  - czasowe uszczelnienia w trakcie trwania budowy;
  - warstwa sczepna na istniejących powłokach bitumicznych (asfaltowych).
 • Temperatura stosowania: od +3 do +30°C
Weber
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.