1. ..................................
2. ..................................
3. ..................................

Hydroizolacje fundamentów

Hydroizolacje fundamentów

griltex logo
selena


selena


Sortuj wg:
Porównaj
Produkt

Geomembrana PrimaTess PVC

 • Właściwości: - wodoszczelność,
  - chemoodporność,
  - wysoka odporność na rozdarcia i przebicia,
  - wysoka elastyczność i plastyczność,
  - odporność na przerastanie korzeni,
  - odporność na starzenie i gnicie,
  - znakomita zgrzewalność,
  - elastyczność w niskich temperaturach,
  - ochrona przed radonem,
  - nie zawiera substancji niebezpiecznych,
  - szerokość 2,1 m lub wielokrotność na zamówienie
 • Zastosowanie: Zastosowanie przy uszczelnianiu:
  - fundamentów,
  - posadzek, stopów oraz pozostałych części podziemnych budynków,
  - dróg i parkingów,
  - tarasów, balkonów, dachów zielonych,
  - stacji paliw oraz baz paliwowych,
  - zbiorników przeciwpożarowych, na wody deszczowe, sztucznego naśnieżania, przechowywania gnojówki i gnojowicy,
  - oczyszczalni ścieków,
  - obiektów energetycznych,
  - stawów rybnych i ogrodowych
 • Charakterystyka: Geomembrana PrimaTess PVC to olejoodporna membrana hydroizolacyjna. PrimaTess PVC jest materiałem termoplastycznym wytworzonym z mieszaniny związków winylu, plastyfikatorów i stabilizatorów. Specjalna mieszanka komponentów została tak opracowana, aby zachować optymalną elastyczność i trwałość materiału pod wpływem zmiennych warunków pogodowych. Dzięki tym właściwościom geomembrana Primatess PVC jest idealnym rozwiązaniem w warunkach nierównomiernego osiadania gruntu lub odkształcenia podłoża, zachowując pełną wodoszczelność.
Eurogeo.pl Sp. z o.o.

Folia BOR - izolacja pozioma fundamentów

 • Właściwości: czarna folia nie ulega degradacji, duża wytrzymałość
 • Zastosowanie: zabezpiecza ściany nośne przed kapilarnym podciąganiem wody
 • Charakterystyka: wygląd wafla wzmacnia przyleganie i minimalizuje ryzyko rozdarcia; folię można układać jednowarstwowo bez użycia jakichkolwiek innych środków; bardzo dobre parametry izolacyjne; połączenie na zakład portfelowy lub uszczelkę
Griltex Polska

Folia PVC - geomembrana

 • Właściwości: właściwości termoplastyczne; duża wytrzymałość mechaniczna; odporność na działanie wielu rozpuszczalników
 • Zastosowanie: uniemożliwia podciąganie wilgoci lub penetrację wody (lub innej cieczy)
 • Charakterystyka: syntetyczna folia wykonana z polichlorku winylu
Griltex Polska

Geokompozyt GXP Dren

 • Właściwości: występuje w różnych wersjach w zależności od wysokości wytłoczeń i grubości materiałów
 • Zastosowanie: hydroizolacja fundamentów
 • Charakterystyka: folia kubełkowa z HDPE (polietylen wysokiej gęstości) plus geowłóknina Typar®SF
Griltex Polska

Membrana wytłaczana GXP Plus

 • Właściwości: odporna na związki chemiczne, grzyby i bakterie znajdujące się w gruncie; wytrzymała na przerastanie korzeni; obojętna na środowisko naturalne; łatwa i prosta w montażu dzięki szerokiej gamie akcesoriów
 • Zastosowanie: izolacja i ochrona ścian fundamentowych
 • Charakterystyka: wykonana z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE); asymetryczna struktura wytłoczeń w formie piramidalnej nadaje folii kubełkowej wysoką wytrzymałość na ściskanie oraz rozrywanie. Wytłoczenia pozwalają odprowadzić wilgoć z fundamentów dzięki cyrkulacji powietrza. Przyczynia się to również do poprawy izolacyjności termicznej fundamentów
Griltex Polska

Köster NB 4000 hydroizolacja hybrydowa

 • Właściwości: Dwuskładnikowa, hybrydowa hydroizalacja o szybkiej odporności na działanie deszczu i wody, mostkująca rysy. Modyfikowaną polimerami powłoka mineralna do hydroizolacji wewnątrz i na zewnątrz budynków. Materiał jest elastyczny i mostkuje rysy.
 • Zastosowanie: NB 4000 przeznaczona jest do wykonywania hydroizolacji zewnętrznych i wewnętrznych budynków. Produkt szczególnie przydatny jest podczas renowacji obiektów budowlanych, nadaje się do stosowania na podłożach mineralnych oraz na starych, nośnych podłożach bitumicznych.
 • Charakterystyka: Hydroizolacja jest odporna na promieniowanie UV, elastyczna i mostkuje rysy w podłożu.
KOESTER Polska Sp. z o.o.

Zaprawa uszczelniająca Köster NB 1

 • Właściwości: Wodoszczelna (>130 m słupa wody), mineralna, krystalizująca mikrozaprawa uszczelniająca odporna na siarczany.
 • Zastosowanie: Za pomocą NB 1 można wykonywać uszczelnienia powierzchni, gdzie nie występuje niebezpieczeństwo wystąpienia rys.
 • Charakterystyka: Powłoka wykonana z NB 1 szarego posiada bardzo wysoką odporność na parcie wody od strony negatywnej oraz dużą odporność na ścieranie.
KOESTER Polska Sp. z o.o.

Żel akrylowy iniekcyjny Köster G4

 • Właściwości: Żel akrylowy iniekcyjny na bazie wodnej, o niskiej lepkości początkowej, zachowujący elastyczność po utwardzeniu.
 • Zastosowanie: Przeznaczony jest do wykonywania iniekcji strukturalnych i kurtynowych ścian murowanych i betonowych.
 • Charakterystyka: Może wiązać wodę w czasie reakcji. Po związaniu ma zdolność pęcznienia do 10% wagowo. W suchym otoczeniu może wysychać i zmniejszać objętość, po kontakcie z wodą wraca do początkowej objętości.
KOESTER Polska Sp. z o.o.

Abizol S - do hydroizolacji fundamentów i dachów

 • Właściwości: nie zawiera rozpuszczalników, dzięki czemu nie uszkadza styropianu; preparat jest stosowany na zimno, co znacznie ułatwia i przyspiesza jego aplikację; właściwości elastoplastyczne powłoki sprawiają, że powłoka nie pęka, ani się nie kruszy; dzięki dodatkowi kauczuku tworzy zwarte i elastyczne powłoki, które potrafią zniwelować pęknięcia podłoża do 2 mm; nie spływa z pionowych powierzchni; bez rozpuszczalników
 • Zastosowanie: hydroizolacja podziemnych części budowli (ław fundamentowych, fundamentów itp.) - do lekkich i średnich izolacji przeciwwodnych; hydroizolacja stropów na gruncie w piwnicach i garażach; hydroizolacja podposadzkowa na tarasy i balkony; szeroko wykorzystywany do przyklejania płyt styropianowych i ekstrudowanych do betonu, ścian murowanych oraz wykonywania hydroizolacji części podziemnych budowli i podposadzkowo tarasów
 • Charakterystyka: dyspersyjny lepik asfaltowy modyfikowany kauczukiem syntetycznym trwale chroni konstrukcje betonowe przed działaniem wilgoci oraz wody, zarówno gruntowej jak i opadowej; preparat należy do nowej generacji Abizoli - znanych w Polsce środków zabezpieczających przed wilgocią
SELENA

Abizol ST do hydroizolacji fundamentów

 • Właściwości: niweluje pęknięcia do 5 mm; nie spływa z pionowych powierzchni; nie zawiera rozpuszczalników; przydatny do użycia 12 miesięcy od daty produkcji
 • Zastosowanie: przyklejanie płyt styropianowych i ekstrudowanych; hydroizolacje części podziemnych budowli - lekkich, średnich i ciężkich przeciwwodnych; hydroizolacje podposadzkowe piwnic, garaży, tarasów; nie stosować w kontakcie ze smołą i do pap smołowych
 • Charakterystyka: dyspersyjny lepik asfaltowy, wysoko modyfikowany kauczukiem syntetycznym do styropianu
SELENA

Dwuskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca Superflex D24

 • Właściwości: - produkt bardzo elastyczny, mostkowanie rys min. 2 mm
  - wysoka wartość suchej pozostałości >95%
  - szybkowiążący, możliwość klejenia płyt ochronnych już po 4 godzinach
  - czas pełnego związania w ciągu 24 godzin, niezależnie od pogody
  - szybka izolacja przy obciążeniu wodą pod ciśnieniem, 1 bar po 24 godzinach
  - do zastosowań na wszystkich podłożach mineralnych, może być stosowany na nieotynkowanym murze
  - może być pokrywany tynkiem, odporny ma niskie temperatury i sól drogową, odporny na promieniowanie UV
  - uszczelnienie powierzchni pionowych i poziomych oraz warstwa sczepna w jednym
  - umożliwia uszczelnienie strefy cokołu i ścian piwnicznych w tym samym cyklu powlekania
 • Zastosowanie: - do wykonywania poziomych i pionowych hydroizolacji zagłębionych w gruncie części budynków i budowli, takich jak: ławy fundamentowe, ściany fundamentowe, płyty fundamentowe,
  - do uszczelnienia stref cokołowych budynków,
  - do wykonywania wtórnych izolacji budynków i budowli (ściany, posadzki), także typu wannowego,
  - do uszczelnień zbiorników na wodę,
  - do uszczelnień międzywarstwowych (pod jastrychem) w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych
  - jako wstępne uszczelnienie i warstwa sczepna pod uszczelnienia z polimerowo-bitumicznych mas uszczelniających (KMB),
  - do czasowych uszczelnień w trakcie trwania budowy,
  - do renowacyjnego uszczelnienia anionowych powłok bitumicznych (asfaltowych).
  Wykonstruowanie hydroizolacji zależy od rodzaju uszczelnianej konstrukcji, obciążenia wilgocią/wodą, obecności agresywnych mediów itp.
Weber

Emulsja bitumiczna weber.tec 901

 • Właściwości: - przyjazna dla środowiska, nie zawiera rozpuszczalników;
  - wysoka zawartość części stałych;
  - odporna na znajdujące się zwykle w gruncie agresywne substancje.
 • Zastosowanie: Może być stosowana jako dodatek i modyfikator do zapraw tynkarskich, murarskich, spoinujących oraz do jastrychów. Cząstki emulsji wnikają w system porów i kapilar zaprawy cementowej, dzięki czemu zmodyfikowane zaprawy staja się wodoszczelne i bardziej odporne na działanie substancji agresywnych. Działanie uplastyczniające emulsji weber.tec 901 wpływa korzystnie na współczynnik w/c i ułatwia aplikację.
  Obszary zastosowań:
  - jako dodatek (modyfikator) do zapraw cementowych, w celu uzyskania zapraw wodoszczelnych,
  - jako dodatek (modyfikator) do zapraw cementowych, w celu nadania im odporności na agresję chemiczną,
  - do wykonywania powłok ochronnych elementów konstrukcji w gruncie,
  - do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych elementów konstrukcji w gruncie,
  - preparat gruntujący pod hydroizolacje z mas KMB, np. weber.tec Superflex 10, weber.tec Superflex 100, weber.tec Supeflex 100 S, weber.tec 915.
 • Temperatura stosowania: Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) - od +4ºC. Czas schnięcia zależy od temperatury i zastosowania, przy zastosowaniu jako powłoki około 6 godzin przy +20°C i 50% wilgotności względnej na suchym podłożu, dla zużycia 0,25 l/m2. W tym czasie powłoka hydroizolacyjna powinna być chroniona przed przemarznięciem, zalaniem wodą i uszkodzeniem mechanicznym. Wysokie temperatury skracają, niskie zaś wydłużają czas schnięcia powłoki.
Weber

Masa uszczelniająca Superflex 10

 • Właściwości: - elastyczna, mostkuje rysy;
  - wysoka zawartość części stałych - 90%;
  - przyjazna dla środowiska - nie zawiera rozpuszczalników;
  - dobra przyczepność do podłoża;
  - odporna na starzenie się, wodę i normalnie występujące w gruncie substancje agresywne, aż do stopnia \"\"mocno agresywne\";
  - wiąże w wyniku reakcji chemicznej - po krótkim czasie jest odporna na deszcz
 • Zastosowanie: Do uszczelnień zewnętrznych budynków, budowli i ich części stykających się z gruntem:
  - ścian fundamentowych,
  - płyt fundamentowych,
  - ścian piwnic,
  - stropów garaży podziemnych.
  Do uszczelnień międzywarstwowych (pod jastrychem):
  - w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych,
  - na balkonach i tarasach.
  Do punktowego i całopowierzchniowego przyklejania płyt ochronno-termoizolacyjnych ze styropianu (EPS), styroduru (XPS), wełny mineralnej, jak również płyt stanowiących drenaż (w przypadku obciążenia wodą płyty stanowiące drenaż kleić całopowierzchniowo).
 • Temperatura stosowania: - temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +1 do +35ºC
  - temperatura materiału podczas aplikacji: od +3 do +30ºC
Weber

Masa uszczelniająca weber.tec 920

 • Właściwości: - elastyczna, mostkuje rysy powyżej 2 mm;
  - zawartość części stałych ok. 80%;
  - na wszystkie podłoża mineralne, na nieotynkowany mur;
  - przyjazna dla środowiska - nie zawiera rozpuszczalników;
  - dobra przyczepność do podłoża;
  - odporna na starzenie się, wodę i normalnie występujące w gruncie substancje agresywne, aż do stopnia \"mocno agresywne\";
  - odporna na sól drogową, wodę morską i mróz po utwardzeniu
 • Zastosowanie: Do uszczelnień zewnętrznych budynków, budowli i ich części stykających się z gruntem:
  - ścian fundamentowych,
  - płyt fundamentowych,
  - ścian piwnic,
  - stropów garaży podziemnych.
  Do uszczelnień międzywarstwowych (pod jastrychem):
  - w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych,
  - na balkonach i tarasach.
  Do punktowego i całopowierzchniowego przyklejania płyt ochronno-termoizolacyjnych ze styropianu (EPS), styroduru (XPS), wełny mineralnej, jak również płyt stanowiących drenaż (w przypadku obciążenia wodą płyty stanowiące drenaż kleić całopowierzchniowo).
 • Temperatura stosowania: - temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +3 do +35ºC;
  - temperatura materiału podczas aplikacji: od +3 do +30ºC
Weber

Mikrozaprawa uszczelniająca weber.tec 824

 • Właściwości: - elastyczna;
  - łatwa w obróbce;
  - bardzo dobra przyczepność do podłoża;
  - do stosowania przy stałym obciążeniu wodą;
  - do stosowania wewnątrz i na zewnątrz;
  - odporna na siarczany;
  - odporna na parcie wody powodujące odrywanie powłoki od podłoża.
 • Zastosowanie: - wykonywanie poziomych i pionowych hydroizolacji zagłębionych w gruncie części budynków i budowli, takich jak: ławy fundamentowe, ściany fundamentowe, płyty fundamentowe;
  - uszczelnienia stref cokołowych budynków;
  - wykonywanie wtórnych izolacji budynków i budowli (ściany, posadzki), także typu wannowego;
  - uszczelnienia zespolone (podpłytkowe) balkonów i tarasów;
  - uszczelnienia pomieszczeń wilgotnych i mokrych (natryski, łazienki itp.), także w systemach ogrzewania podłogowego;
  - czasowe uszczelnienia w trakcie trwania budowy;
  - uszczelnienia zbiorników na wodę, basenów, zbiorników oczyszczalni ścieków (w komunalnych oczyszczalniach ścieków może pełnić funkcję powłoki ochronno-izolacyjnej).
  Wykonstruowanie hydroizolacji zależy od rodzaju uszczelnianej konstrukcji i obciążenia wilgocią, obecności agresywnych mediów itp.
 • Temperatura stosowania: od +5 do +30°C
Weber

Mikrozaprawa uszczelniająca weber.tec Superflex D2

 • Właściwości: - szybkowiążąca, możliwość dalszej obróbki po 90 minutach;
  - po 4 godzinach można obciążać ruchem pieszym i okładać płytkami;
  - wysychanie niezależne od warunków atmosferycznych - wiązanie chemiczne;
  - bardzo łatwa obróbka;
  - wiąże bez pojawiania się rys i naprężeń własnych, także przy obciążeniach wiatrem i promieniowaniem UV;
  - bardzo dobra przyczepność do podłoża;
  - wysoka szczelność, także przy parciu wody odrywającym hydroizolację od podłoża;
  - mostkowanie rys o szerokości powyżej 2 mm nawet w niskich temperaturach;
  - odporność na mróz, starzenie się i działanie promieniowania UV;
  - nie wymaga dalszego zabezpieczenia powierzchni;
  - może być pokrywana okładzinami ceramicznymi i płytkami.
 • Zastosowanie: - wykonywanie poziomych i pionowych hydroizolacji zagłębionych w gruncie części budynków i budowli, takich jak: ławy fundamentowe,ściany fundamentowe,płyty fundamentowe;
  - uszczelnienia stref cokołowych budynków;
  - uszczelnienia przy negatywnym parciu wody (odrywanie hydroizolacji od podłoża) - zagłębienie do 3 m poniżej zwierciadła wody gruntowej;
  - wykonywanie wtórnych izolacji budynków i budowli (ściany, posadzki), także typu wannowego;
  - uszczelnienia zbiorników na wodę, również wodę pitną (do 15 m słupa wody), basenów, zbiorników oczyszczalni ścieków;
  - uszczelnienia zespolone (podpłytkowe) balkonów i tarasów;
  - uszczelnienia pomieszczeń wilgotnych i mokrych (natryski, łazienki itp.);
  - jako wstępne uszczelnienie i warstwa sczepna pod uszczelnienia z polimerowo-bitumicznych mas uszczelniających (KMB);
  - czasowe uszczelnienia w trakcie trwania budowy;
  - warstwa sczepna na istniejących powłokach bitumicznych (asfaltowych).
 • Temperatura stosowania: od +3 do +30°C
Weber
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.