Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Właściwości wyprawy tynkarskiej w ETICS

dr inż. Andrzej Konarzewski  |  13.02.2011
Austrotherm

Na podstawie lektury literatury fachowej można stwierdzić, że badania właściwości ETICS, w tym zewnętrznej warstwy wykończeniowej, nie powinny być traktowane jako zakończony proces poznawczy, lecz należy go stale doskonalić i uzupełniać o nowe metody badawcze. Stanowisko to wynika też z tego, że producenci sukcesywnie prowadzą prace nad ulepszaniem właściwości wyrobów i wprowadzają na rynek nowe.

W 2008 r. na Śląsku dokonano przeglądu budynków ocieplonych systemem ETICS. Ustalono wówczas, iż uszkodzenie tego systemu rozpoczyna się od warstwy wykończeniowej. Warstwa wykończeniowa ulega następującym defektom, które zostały uszeregowane według obserwowanej rosnącej częstotliwości występowania: narośl mikroorganizmów – 45%, spękania – 25%, złuszczenia – 30%.

Ocenę stanu elewacji prowadzono na podstawie kryteriów ilościowych opisanych w instytutowej procedurze prowadzenia przeglądów, pt. „Procedura prowadzenia okresowych przeglądów ścian zewnętrznych budynków ocieplonych metodą ETICS”. Procedurę tę opracowano, wykorzystując m.in. wytyczne norm: PN-EN ISO 4628:2006 „Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok” – „Część 2: Ocena stopnia spęcherzenia”, „Część 4: Ocena stopnia spękania”, „Część 5: Ocena stopnia złuszczenia” oraz ASTM E 2270 „Standardowa praktyka prowadzenia okresowych przeglądów fasad eksploatowanych w niestabilnych warunkach”.

Równocześnie w celu rozpoznania, czy zaobserwowane defekty elewacji mogą być powodowane obecnością zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym, zebrano i przeanalizowano trzyletnie dane o stanie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Dane te pochodziły z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. Wskazują one, że takie podstawowe zanieczyszczenia powietrza, jak: tlenki azotu, dwutlenek siarki, ozon i pył zawieszony, nie przekraczają dopuszczalnych stężeń.

Pozwala to z dużym prawdopodobieństwem wykluczyć te substancje jako odpowiedzialne za niszczenie elewacji. Postępujące w trakcie eksploatacji uszkodzenia systemu mogą być wynikiem zaniedbań na etapie badań wstępnych, np. niezauważenia pewnych specyficznych właściwości wyrobu, a także błędów popełnionych na etapie wykonawstwa, np. wynikających z nieprzestrzegania zaleceń producentów.

Właściwości, które powinny być badane obowiązkowo

Producenci, chcąc uzyskać dowód potwierdzający unikalne właściwości danego wyrobu, zlecają badania „pozanormowe” w niezależnych laboratoriach. Zdaniem autora również właściwości normowe wymagają pełniejszego rozpoznania oraz przeanalizowania, a są to: wodochłonność, wodoszczelność oraz paroprzepuszczalność warstwy wykończeniowej.

Należy przypomnieć w tym miejscu znaczenie poszczególnych określeń.

Wodochłonność określa się poprzez badanie podciągania kapilarnego wody przez warstwę wykończeniową i liczone jest po 1 godz. oraz po 24 godz. częściowego zanurzenia próbki.

Wodoszczelność to poddawanie próbek cyklom ogrzewania/zraszania i nagrzewania/ zamrażania w celu sprawdzenia, czy woda mogła przeniknąć pod wyprawę tynkarską i spowodować zmniejszenie przyczepności i wytrzymałości na rozciąganie.

Paroprzepuszczalność to zdolność wszystkich warstw tynku do stawiania oporu dyfuzyjnego dla przepływającego strumienia pary wodnej i powinna wynosić co najmniej tyle co warstwy izolacji do zapewnienia stabilności systemowi.

W tabeli zestawiono dane o zakresie przepuszczalności pary wodnej przez wyrób do izolacji cieplnej według norm PN-EN 13162 i PN-EN 13163, warstwę wierzchnią według norm PN-EN 13499 i PN-EN 13500 oraz wytyczne ETAG 004. Na podstawie analizy danych (tabela) wykazano, że należy rozwijać kompleksowe badania, np. warstwy wierzchniej, ponieważ w poszczególnych dokumentach odniesienia występują rozbieżności, a więc wymagają one zweryfikowania.

Opór dyfuzyjny tynku powinien być zawsze mniejszy niż warstwy izolacji cieplnej. Wskazane byłoby również rozpocząć badania kinetyczne na makietach ścian ocieplonych ETICS, a polegające na symulacji oddziaływania deszczu i wiatru na ścianę, a więc na określaniu stopnia spływu wody, a następnie szybkości wysychania.

Sprawdzenie wyprawy tynkarskiej będzie polegało w pierwszym etapie na: zraszaniu wodą z intensywnością ok. 3 [dm3/(m2·h)], określeniu szybkości wchłaniania i natężenia spływu wody przez 1 h oraz obliczaniu wskaźnika nasiąkliwości, a w drugim etapie na zbadaniu procesu schnięcia przez 48 h i obliczeniu wskaźnika szybkości wysychania. Przebieg opisywanych wyżej zjawisk przedstawiono obrazowo na załączonych rys. 1 i 2.

W trakcie konsultacji z producentami ustalono też, iż opisane badania umożliwią lepsze różnicowanie systemów z określonymi wyprawami tynkarskimi. Są one interesujące również z uwagi na to, że do formowania warstw wykończeniowych stosuje się różne pod względem chemicznym, fizycznym i cenowym substancje błonotwórcze, takie jak: wapno hydrauliczne, cement, krzemian, żywica akrylowa, żywica winylowa, żywica alkidowa, żywica epoksydowa oraz kopolimery.

Kolejnym przykładem dowodzącym potrzeby prowadzenia dodatkowych badań, aby następnie ustanowić nowe wymagania, jest np. siatka zbrojąca wykonana z włókna szklanego. Ponieważ włókno jest wytworzone z taniego i łatwo topliwego szkła zawierającego stosunkowo dużą zawartość tlenków sodu, potasu i boru, a więc jest nieodporne na ługowanie, poddawane jest ono fabrycznie impregnacji za pomocą polimerów lub kopolimerów.

W związku z tym przyjęto w dokumencie ETAG 004, że impregnowana siatka po starzeniu w roztworze alkalicznym o pH ok. 12 powinna cechować się resztkową wytrzymałością na rozrywanie na poziomie ok. 20 [N/mm]. Takie minimalne wymagania jest w stanie spełniać siatka z włókna szklanego o gramaturze ok. 150 [g/m2], zawierająca ok. 14% związków organicznych.

Obserwacja takich siatek zbrojących zatopionych w tynku w eksploatowanych systemach ociepleń na Śląsku wykazała, że z czasem ulegają one samoczynnemu skruszeniu, a więc przestają spełniać rolę zbrojenia systemu tynkowego. Zjawisko niszczenia włókien szklanych może być spowodowane albo nierównomiernym rozprowadzeniem, albo oszczędnym nanoszeniem drogiego impregnatu po włóknie, a więc brakiem skutecznego zabezpieczenia przed ługowaniem.

Zawartość organicznych środków impregnujących, które zabezpieczają włókna przed korozją, można określić niejako przy okazji, badając reakcję na ogień wyrobu budowlanego, a konkretnie określając ciepło spalania w bombie kalorymetrycznej. Wydzielającą się przy spalaniu siatki ilość ciepła można przeliczyć na zawartość związków organicznych na włóknie szklanym.

Przyjęto, że standardowa ilość ciepła wydzielająca się przy spalaniu 1 g kwasu benzoesowego odpowiada równoważnej ilość związku organicznego polimeru lub kopolimeru. Na podstawie wyników badań reakcji na ogień siatek zbrojących stwierdzono, że standardem jest min. zawartość na włóknie szklanym ok. 14% impregnatu organicznego.

W tym miejscu należy też dodać, że niektórzy producenci zalecają stosowanie siatek z włókna szklanego zawierających 18%, a nawet 25% polimeru. Taki trend dotyczący zabezpieczania włókna szklanego wskazuje, że renomowani dostawcy ETICS wiedzą, dzięki jakim warunkom system ETICS może być w pełni stabilny przez wiele lat eksploatacji. Należy również pamiętać, że gramatura siatki i rodzaj splotu włókien również są ważne dla trwałości systemu. Gramatura może się wahać w szerokich granicach. I tak spotyka się siatki o gramaturze: 150, 200, 350 i 500 g/m2. Przyjęło się, że siatka o wysokiej gramaturze, takiej jak 500 g/m2, powinna być przeznaczona do zbrojenia tynku na ścianie do wysokości ok. 2 m, przy której odbywa się ruch pieszy.

Podsumowanie

Przedstawiony materiał jest zaproszeniem do współpracy producentów ETICS przez Instytut Techniki Budowlanej w celu wyznaczenia nowego zakresu badań, ponieważ metody badawcze wymienione w normach europejskich PN-EN 13499 i PN-EN 13500 z 2003 r. oraz w ETAG 004 z 2000 r. nie umożliwiają udokumentowanie postępu, jaki dokonał się w zakresie wytwarzania i stosowania złożonych i zespolonych systemów izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi.

W celu wykazania w sposób wymierny, a nie tylko opisowy, jak to się obecnie odbywa, przewagi jednego systemu ETICS nad drugim Instytut Techniki Budowlanej oferuje kinetyczne badania na makiecie ściany umożliwiające określenie szybkości wchłaniania i spływu wody oraz obliczenia wskaźnika nasiąkliwości, a następnie zbadania procesu schnięcia i obliczenia wskaźnika szybkości wysychania ściany ocieplonej ETICS ze specjalną warstwą wierzchnią.

MARZEC 2009

powiązane produkty

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Najlepszy system stropowy?


Betonowe stropy można produkować na różne sposoby – z betonu przygotowanego na placu budowy lub w fabryce, gdzie panują kutemu optymalne warunki. ZOBACZ »


"Wirtualne malowanie" - wykonaj sam symulację online »

Dobierz najlepszy materiał izolacyjny »

Obok wiedzy na temat produktów, równie istotna jest znajomość technologii, którą... czytaj dalej » Niski poziom ochrony cieplnej generuje wysokie koszty utrzymania budynku, stanowiące duże obciążenie budżetu... czytaj dalej »


Zgarnij bony o wartości 100zł. Zobacz jak »

Jak dobrać posadzkę do obiektu?

3 kroki do Super CashBack
czytaj dalej »

Wybierz posadzkę, która będzie funkcjonalna i łatwa w czyszczeniu... czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Jak zapewnić trwałość mocowania elewacji?


Wsporniki przejmują ciężar muru i za pomocą zabetonowanych szyn kotwiących lub kotew przekazują go na ścianę nośną... ZOBACZ »


Płynne membrany poliuretanowe - gdzie je stosować?

Uszczelnianie obiektów inżynieryjnych - jak to robią specjaliści?

Siła związania do podłoża przekraczająca 20 kg/cm2, wysoka odporność na niszczące czynniki eksploatacyjne...
czytaj dalej »

Jak prawidłowo chronić ściany fundamentwe i zapewnić gwarancję żywotności obiektu? czytaj dalej »

Jak wykonać trwałe posadzki?

Jakich technologii oraz materiałów użyć do wykonania podłóg przemysłowych, naprawy betonów lub przeprowadzenia renowacji posadzek?  czytaj dalej »


Dowiedz się więcej o hydroizolacji dachów »

Chcesz ograniczyć straty ciepła z budynku? Zobacz »

Dostarczamy innowacyjne systemy hydroizolacji oraz pokryć dachowych, mające na celu zmianę sposobu życia i pracy naszych klientów... czytaj dalej » W obecnych czasach rosnące ceny energii cieplnej i elektrycznej skłaniają do analizy strat ciepła w budynkach mieszkalnych. Jedynym sposobem ograniczenia kosztów jest... czytaj dalej »

Jak mocować elewacje wentylowane?


Jak w realnych warunkach zachowują się różne systemy mocowań elewacji wentylowanych? ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Jak zabezpieczyć rury przed stratami ciepła?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Czym powinieneś kierować się przy wyborze odpowiedniej izolacji rur? czytaj dalej »

Innowacyjny system kompozytowych wzmocnień konstrukcji »


W przypadku gdy temperatura przekroczy temperaturę zeszklenia, wówczas żywica nie jest... ZOBACZ »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Alpha Dam Alpha Dam
O FIRMIE Alpha Dam Sp. z o.o. produkuje od ponad 10 lat profesjonalne materiały wodochronne i przeciwwilgociowe dla budownictwa.  Do 2008...
9/2019

Aktualny numer:

Izolacje 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowoczesne rozwiązania elewacyjne
  • - Jakość wykonania izolacji z szarego styropianu
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.