Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2019 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Podnoszenie jakości akustycznej projektowanych budynków

Projekt nowelizacji rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
Ecophon

Ochrona przed hałasem jest jednym z 6 podstawowych wymagań, jakie powinny spełniać budynki, dlatego też w skład właściwości użytkowych obiektu, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, wchodzą jego właściwości akustyczne. Niestety, w praktyce projektowej bardzo rzadko zwraca się uwagę na te właśnie cechy. Poza niektórymi budynkami hotelowymi właściwie w żadnym innym typie budynku izolacyjność akustyczna nie jest w sposób jednoznaczny projektowana ani weryfikowana. Dotyczy to szczególnie budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej i szeregowej.

Tymczasem norma PN-B-02151-3:1999 [1] wprowadza np. dla ścian działowych jednoznaczne wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej w postaci współczynnika R’A1. Mimo że obliczenia tego współczynnika według normy PN-EN 12354-3:2002 [2] są skomplikowane i bardzo pracochłonne, to nic nie zwalnia projektantów z obowiązku jej stosowania. Zaniechanie go powoduje, że nie uwzględnia się przy projektowaniu przegród bocznego przenoszenia dźwięku.

Boczne przenoszenie dźwięku a izolacyjność akustyczna

Przenoszenie boczne należy rozumieć jako dźwięk przenoszony do przegrody za pośrednictwem sąsiednich elementów budynku. W większości wypadków przenoszenie boczne odbywa się za pośrednictwem ścian i stropów (rys.). Stopień bocznego przenoszenia dźwięku w budynku zależy zarówno od rodzaju przegród otaczających ścianę działową, jak i od izolacyjności akustycznej samej ściany. Uwzględnienie tych wszystkich zależności i uwarunkowań wchodzących w skład modelu obliczeniowego pozwala stwierdzić, że błędne są głoszone niekiedy poglądy, iż boczne przenoszenie dźwięku powoduje obniżenie izolacyjności akustycznej ściany w budynku o 2 dB niezależnie od warunków jej zastosowania. Opieranie się na tym założeniu prowadzi do popełniania bardzo poważnych błędów przy projektowaniu. Ustawa o normalizacji mówi, że stosowanie norm nie jest obowiązkowe, jednakże przywołane wyżej polskie normy stanowią załączniki do rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [3], a zatem obowiązkiem projektanta jest spełnienie ich wymagań. Posłużmy się przykładem. Aby dokonać oceny izolacyjności akustycznej ściany działowej, należy stosować się do poniższej zasady:

R’A1 = RA1R – Ka

RA1R = RA1 – 2 dB,

gdzie:

R’A1 – wskaźnik oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej ściany w budynku uwzględniający wpływ bocznego przenoszenia dźwięków [dB],

RA1 – wskaźnik oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej ściany bez uwzględnienia wpływu bocznego przenoszenia dźwięków, określony na podstawie badań wykonanych w warunkach laboratoryjnych (RA1 = RW + C) [dB],

RA1R – skorygowana o 2 dB projektowa wartość wskaźnika oceny izolacyjności akustycznej ściany (zalecenie normy PN-B- -02151-3:1999 [1]),

Ka – poprawka określająca wpływ bocznego przenoszenia dźwięku obniżającego izolacyjność akustyczną osiąganą w budynku w stosunku do izolacyjności akustycznej oznaczonej w laboratorium.

Wielkość poprawki Ka oznacza się na podstawie obliczeń wykonanych według PN-EN 12354-1:2002 [4], a jej wartość zależy głównie od wielkości laboratoryjnego wskaźnika izolacyjności akustycznej rozpatrywanej ściany RA1R oraz od masy powierzchniowej przylegających do niej przegród, tj. ścian i stropów, i może wynosić ona od 0 do nawet kilkunastu dB. Niezwykle ważne jest zatem, aby w fazie projektowania ścian działowych wziąć pod uwagę transmisję pośrednią, jaką jest przenoszenie boczne, a także dobrać do specyfiki budynku odpowiednie detale konstrukcyjne, jak posadowienie ściany na stropie, naroża oraz górne połączenie ściany działowej ze stropem lub sufitem podwieszanym. Jest zatem oczywiste, że jakość akustyczna budynku zależy od rozwiązań projektowych.

Jak jednak zweryfikować, czy projektant:

  • stosował się do rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie?
  • dokonał właściwych obliczeń?
  • przyjął właściwe pod względem jakości akustycznej rozwiązania?

Dotychczas było to niemożliwe, o czym świadczy ogromna liczba skarg nabywców nowych mieszkań oraz coraz częściej zakładane sprawy sądowe z powództwa cywilnego dotyczące niedostatecznej jakości akustycznej kupionych mieszkań.

Obowiązek sporządzania charakterystyki akustycznej budynku

Z prawdziwą satysfakcją należy więc przyjąć inicjatywę Zakładu Akustyki ITB, uwzględnioną w projektowanej nowelizacji rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego [5]. Otóż w załączniku 2 do wymienionego rozporządzenia wprowadza się obowiązek sporządzania projektowanej charakterystyki akustycznej według wzoru podanego w załączniku. Obowiązek ten ma na celu podniesienie jakości akustycznej projektowanych budynków poprzez weryfikację wymagań ochrony przeciwdźwiękowej i przeciwdrganiowej budynków, określonych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [3].

WNIOSKI

Jak można zauważyć, obowiązkiem projektanta będzie obecnie dołączenie do projektu budowlanego tabel z wartościami: wymaganymi prawem, deklarowanymi dla projektowanego budynku; dla parametrów dotyczących izolacyjności akustycznej przegród: wewnętrznych, zewnętrznych, chroniących przed hałasem pochodzącym od instalacji i urządzeń stanowiących techniczne wyposażenie budynku. Dzięki temu inwestorzy i nabywcy mieszkań będą wreszcie mogli w sposób prosty i jednoznaczny zweryfikować, czy przegrody w budynku zostały zaprojektowane zgodnie z wymaganiami. Projekt rozporządzenia czeka na podpis ministra infrastruktury. W zakresie nowego prawodawstwa artykuł powstał na podstawie informacji uzyskanych w Ministerstwie Infrastruktury na początku czerwca 2008 r.

LITERATURA

  1. PN-B-02151-3:1999 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania”.
  2. PN-EN 12354-3:2002 „Akustyka budowlana. Ocena właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości materiałów. Część 3: Izolacyjność od dźwięków powietrznych od hałasu zewnętrznego”.
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.: DzU z 2003 r. nr 33, poz. 270 oraz DzU z 2004 r. nr 109, poz. 1156).
  4. PN-EN 12354-1:2002 „Akustyka budowlana. Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów. Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami”.
  5. Projekt rozporządzenia ministra infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Więcej o izolacji z wełny w ścianach działowych

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 6/2008

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Przeglądaj materiały budowlane w okazyjnych cenach!


Panele warstwowe są dostępne w różnych kolorach, grubościach izolacji i mogą być produkowane w oparciu o indywidualne wymagania dotyczące długości. ZOBACZ »


Planujesz wymianę dachu? Sprawdź »


Dzięki lekkości dachówek nie ma potrzeby wzmacniania Twojej starej struktury dachowej. W niektórych przypadkach jest nawet... ZOBACZ »


Jakie są rodzaje płyt warstwowych?

Chcesz wziąć udział w międzynarodowych targach izolacji?

Ukryte mocowanie oznacza, że łączniki płyt są niewidoczne, co poprawia...
czytaj dalej »

"Organizujemy wyjazd na targi izoloacji IEX w formie wystawcy i zwiedzającego!" czytaj dalej »

Pierwszy krok do pozbycia się wilgoci »


Walka z pojawiającą się wilgocią na ścianach powinna zacząć się od... ZOBACZ »


Wybierz najlepszy materiał do ocieplenia budynku »

Balkony i tarasy - jaką technologię wykonania wybrać?

W obszarze izolacji termicznej, akustycznej i przeciwogniowej, poddaszy oraz ścian działowych o konstrukcji... czytaj dalej » Bardzo istotne jest odpowiednie wykończenie okapu tarasu czy balkonu... czytaj dalej »

Ten system gwarantuje doskonałą izolację termiczną i akustyczną »


Innowacyjny system o wyjątkowym i ekskluzywnym wyglądzie, który poprawia współczesne przestrzenie mieszkalne. ZOBACZ »


Doskonała alternatywna dla tradycyjnych izolacji »

Wibroizolacja i wibroakustyka - co warto wiedzieć?

Dzięki swoim właściwościom – m.in. wysokiej odporności na ściskanie, wodoszczelności, paroszczelności... czytaj dalej » To jedyna dostępna na polskim rynku ściana dwuwarstwowa, w której obie warstwy – mur i ocieplenie, wykonane są z tego samego materiału... czytaj dalej »

Zatrzymaj ciepło i ochroń dom przed zimnem »


Dużym zainteresowaniem właścicieli domów cieszy się też... ZOBACZ »


Czego użyć do izolacji dachu?

Czego jeszcze nie wiesz o izolacji balkonów?

Dostarczamy innowacyjne systemy hydroizolacji oraz pokryć dachowych, mające na celu zmianę sposobu życia i pracy naszych klientów... czytaj dalej » Tradycyjne systemy balkonowe sprawdzają się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wykonawstwo jest na najwyższym poziomie... czytaj dalej »

Naprawa balkonów i tarasów - czego użyć?


Balkony, tarasy, loggie i schody są elementami obiektów budowlanych stale narażonymi na niszczące czynniki środowiska... ZOBACZ »


Trwałe mocowanie izolacji - czego użyć?

Jak zabezpieczyć budynek przed wilgocią?

Które parametry gwarantują stabilność układu ociepleniowego i przeciwdziałają drganiom wywołanym przez siły ssące wiatru?
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr...  czytaj dalej »


Jak zaoszczędzić dzięki kompleksowej izolacji domu?

Chcesz wziąć udział w międzynarodowych targach izolacji?

Ciepło ucieka przez dach, ściany, okna, drzwi oraz podłogi na gruncie lub piwnicę.
czytaj dalej »

"Organizujemy wyjazd na targi izoloacji IEX w formie wystawcy i zwiedzającego!" czytaj dalej »

Czego użyć do izolacji kanałów wentylacyjnych?


Systemy ochrony energii w budownictwie i w instalacjach technicznych, spełniają najbardziej restrykcyjne normy europejskie definiując... ZOBACZ »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Synthos S.A. Synthos S.A.
Grupa Kapitałowa Synthos S.A. jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie...
2/2020

Aktualny numer:

Izolacje 2/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Ludomir Duda: Warunki Techniczne muszą być zmienione
  • - Płyty fundamentowe - posadowienie i układ warstw
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.