Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2019 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Podnoszenie jakości akustycznej projektowanych budynków

Projekt nowelizacji rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
Ecophon

Ochrona przed hałasem jest jednym z 6 podstawowych wymagań, jakie powinny spełniać budynki, dlatego też w skład właściwości użytkowych obiektu, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, wchodzą jego właściwości akustyczne. Niestety, w praktyce projektowej bardzo rzadko zwraca się uwagę na te właśnie cechy. Poza niektórymi budynkami hotelowymi właściwie w żadnym innym typie budynku izolacyjność akustyczna nie jest w sposób jednoznaczny projektowana ani weryfikowana. Dotyczy to szczególnie budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej i szeregowej.

Tymczasem norma PN-B-02151-3:1999 [1] wprowadza np. dla ścian działowych jednoznaczne wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej w postaci współczynnika R’A1. Mimo że obliczenia tego współczynnika według normy PN-EN 12354-3:2002 [2] są skomplikowane i bardzo pracochłonne, to nic nie zwalnia projektantów z obowiązku jej stosowania. Zaniechanie go powoduje, że nie uwzględnia się przy projektowaniu przegród bocznego przenoszenia dźwięku.

Boczne przenoszenie dźwięku a izolacyjność akustyczna

Przenoszenie boczne należy rozumieć jako dźwięk przenoszony do przegrody za pośrednictwem sąsiednich elementów budynku. W większości wypadków przenoszenie boczne odbywa się za pośrednictwem ścian i stropów (rys.). Stopień bocznego przenoszenia dźwięku w budynku zależy zarówno od rodzaju przegród otaczających ścianę działową, jak i od izolacyjności akustycznej samej ściany. Uwzględnienie tych wszystkich zależności i uwarunkowań wchodzących w skład modelu obliczeniowego pozwala stwierdzić, że błędne są głoszone niekiedy poglądy, iż boczne przenoszenie dźwięku powoduje obniżenie izolacyjności akustycznej ściany w budynku o 2 dB niezależnie od warunków jej zastosowania. Opieranie się na tym założeniu prowadzi do popełniania bardzo poważnych błędów przy projektowaniu. Ustawa o normalizacji mówi, że stosowanie norm nie jest obowiązkowe, jednakże przywołane wyżej polskie normy stanowią załączniki do rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [3], a zatem obowiązkiem projektanta jest spełnienie ich wymagań. Posłużmy się przykładem. Aby dokonać oceny izolacyjności akustycznej ściany działowej, należy stosować się do poniższej zasady:

R’A1 = RA1R – Ka

RA1R = RA1 – 2 dB,

gdzie:

R’A1 – wskaźnik oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej ściany w budynku uwzględniający wpływ bocznego przenoszenia dźwięków [dB],

RA1 – wskaźnik oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej ściany bez uwzględnienia wpływu bocznego przenoszenia dźwięków, określony na podstawie badań wykonanych w warunkach laboratoryjnych (RA1 = RW + C) [dB],

RA1R – skorygowana o 2 dB projektowa wartość wskaźnika oceny izolacyjności akustycznej ściany (zalecenie normy PN-B- -02151-3:1999 [1]),

Ka – poprawka określająca wpływ bocznego przenoszenia dźwięku obniżającego izolacyjność akustyczną osiąganą w budynku w stosunku do izolacyjności akustycznej oznaczonej w laboratorium.

Wielkość poprawki Ka oznacza się na podstawie obliczeń wykonanych według PN-EN 12354-1:2002 [4], a jej wartość zależy głównie od wielkości laboratoryjnego wskaźnika izolacyjności akustycznej rozpatrywanej ściany RA1R oraz od masy powierzchniowej przylegających do niej przegród, tj. ścian i stropów, i może wynosić ona od 0 do nawet kilkunastu dB. Niezwykle ważne jest zatem, aby w fazie projektowania ścian działowych wziąć pod uwagę transmisję pośrednią, jaką jest przenoszenie boczne, a także dobrać do specyfiki budynku odpowiednie detale konstrukcyjne, jak posadowienie ściany na stropie, naroża oraz górne połączenie ściany działowej ze stropem lub sufitem podwieszanym. Jest zatem oczywiste, że jakość akustyczna budynku zależy od rozwiązań projektowych.

Jak jednak zweryfikować, czy projektant:

  • stosował się do rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie?
  • dokonał właściwych obliczeń?
  • przyjął właściwe pod względem jakości akustycznej rozwiązania?

Dotychczas było to niemożliwe, o czym świadczy ogromna liczba skarg nabywców nowych mieszkań oraz coraz częściej zakładane sprawy sądowe z powództwa cywilnego dotyczące niedostatecznej jakości akustycznej kupionych mieszkań.

Obowiązek sporządzania charakterystyki akustycznej budynku

Z prawdziwą satysfakcją należy więc przyjąć inicjatywę Zakładu Akustyki ITB, uwzględnioną w projektowanej nowelizacji rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego [5]. Otóż w załączniku 2 do wymienionego rozporządzenia wprowadza się obowiązek sporządzania projektowanej charakterystyki akustycznej według wzoru podanego w załączniku. Obowiązek ten ma na celu podniesienie jakości akustycznej projektowanych budynków poprzez weryfikację wymagań ochrony przeciwdźwiękowej i przeciwdrganiowej budynków, określonych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [3].

WNIOSKI

Jak można zauważyć, obowiązkiem projektanta będzie obecnie dołączenie do projektu budowlanego tabel z wartościami: wymaganymi prawem, deklarowanymi dla projektowanego budynku; dla parametrów dotyczących izolacyjności akustycznej przegród: wewnętrznych, zewnętrznych, chroniących przed hałasem pochodzącym od instalacji i urządzeń stanowiących techniczne wyposażenie budynku. Dzięki temu inwestorzy i nabywcy mieszkań będą wreszcie mogli w sposób prosty i jednoznaczny zweryfikować, czy przegrody w budynku zostały zaprojektowane zgodnie z wymaganiami. Projekt rozporządzenia czeka na podpis ministra infrastruktury. W zakresie nowego prawodawstwa artykuł powstał na podstawie informacji uzyskanych w Ministerstwie Infrastruktury na początku czerwca 2008 r.

LITERATURA

  1. PN-B-02151-3:1999 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania”.
  2. PN-EN 12354-3:2002 „Akustyka budowlana. Ocena właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości materiałów. Część 3: Izolacyjność od dźwięków powietrznych od hałasu zewnętrznego”.
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.: DzU z 2003 r. nr 33, poz. 270 oraz DzU z 2004 r. nr 109, poz. 1156).
  4. PN-EN 12354-1:2002 „Akustyka budowlana. Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów. Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami”.
  5. Projekt rozporządzenia ministra infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Więcej o izolacji z wełny w ścianach działowych

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 6/2008

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Przepis na idealnie gładkie i naturalnie białe ściany »


Szybko znajduj ukryte usterki i skracaj czas diagnostyki... ZOBACZ »


Szybki montaż stropu – jak to zrobić »

Jak dobrać optymalną elewację do budynku?

Różne wysokości konstrukcyjne stropów i różne rozstawy...
czytaj dalej »

Począwszy od wyboru rodzaju budynku, w pierwszym kroku, w kolejnych wskaż... czytaj dalej »

Jak przygotować się do termomodernizacji domu?


Styropian jest praktycznie niezniszczalnym produktem, nie przepuszcza wody, a jeśli chodzi o zachowanie w obecności ognia, to... ZOBACZ »


Czego użyć do izolacji dachu?

Potrzebny Ci wysokiej jakości tynk?

Rozwiązaniem, które zapewnia optymalne zaizolowanie są... czytaj dalej » Tego typu materiałów poszukują najbardziej wymagający użytkownicy, ceniący estetykę, funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz... czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr...  czytaj dalej »


Na czym polegają prace uszczelniające?

Wszystko o izolacji instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych »

Prace uszczelniające mają na celu odcięcie niebezpiecznych materiałów, substancji lub po prostu... czytaj dalej » Produkty przeznaczone do instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, jak i... czytaj dalej »

Chemia budowlana - porady ekspertów »


Masz wątpliwości i pytania jak rozwiązać Twój problem techniczny? Dobierz stosowną technologię do Twoich potrzeb... ZOBACZ »


Jak zapewnić dobrą wibroakustykę budynku?

Wybierz najlepszy materiał do ociepleń »

Zapewnienie dobrej wibroakustyki dla budynku to coraz częściej wyzwanie dla świadomych i wymagających klientów. czytaj dalej » Czym różnią się materiały do izolacji poszczególnych elementów budynku? czytaj dalej »

Jak przygotować się do termomodernizacji domu?


Styropian jest praktycznie niezniszczalnym produktem, nie przepuszcza wody, a jeśli chodzi o zachowanie w obecności ognia, to... ZOBACZ »


Zarabiaj pieniądze sprzedając prąd

Jak zabezpieczyć budynek przed wilgocią?

Ilość energii jaką jest w stanie „wyprodukować” dany system fotowoltaiczny, zależy...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Planujesz wymianę dachu? Sprawdź »


Dzięki lekkości dachówek nie ma potrzeby wzmacniania Twojej starej struktury dachowej. W niektórych przypadkach jest nawet... ZOBACZ »


Żaluzje zewnętrzne - dlaczego warto je zamontować?

Szukasz pomysłu na wykończenie elewacji? Sprawdź

To doskonała inwestycja, która nie tylko podnosi wartość budynku mieszkalnego...
czytaj dalej »

Tynki cienkowarstwowe tworzą ochronno-dekoracyjną zewnętrzną warstwę o wysokiej odporności na... czytaj dalej »

Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Flowcrete Polska Sp. z o.o.
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Jesteśmy producentem i dystrybutorem materiałów do wykonywania bezspoinowch posadzek żywicznych -...
6/2020

Aktualny numer:

Izolacje 6/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Tynki renowacyjne
  • - Potencjał i funkcje dachów zielonych w miastach
Zobacz szczegóły
Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Trudno wyobrazić sobie nowoczesny dom bez jego wizytówki, czyli balkonu lub tarasu. Elementy te stanowią dodatkową powierzchnię, która pozwala na chwilę oddechu na...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.