Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Kiedy energooszczędność jest opłacalna?

cz. 9
mgr inż. Jerzy Żurawski  |  02.03.2011  |  1
Dom helioaktywny samowystarczalny
Dom helioaktywny samowystarczalny
Viessmann
Jakie kary powinny być nakładane na osoby, które wprowadzają do obrotu nieruchomość bez świadectwa charakterystyki energetycznej?

Modnym tematem stało się ostatnio budownictwo energooszczędne, a zwłaszcza pasywne. Trudno się temu dziwić przy wciąż rosnących cenach energii, skoro potocznie uznaje się, że budownictwo pasywne nie wymaga ogrzewania. Ponieważ jednak koszt budowy takich budynków jest wyższy niż domów tradycyjnych, pojawia się pytanie: czy warto budować domy pasywne?

W ramach badań naukowych powstały różne koncepcje budynków energooszczędnych: pasywne, zeroenergetyczne, samowystarczalne. Do dziś ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację na rynku energii i ekologii definicja budynku energooszczędnego stale ulega zmianie.

Co to znaczy „budynek energooszczędny”?

Z zapisów prawnych wynika, choć nie wprost, że budynek energooszczędny to taki, który spełnia warunki dotyczące oszczędności energii i izolacyjności cieplnej określone w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1]. Zgodnie z jego zapisami nowo projektowany budynek powinien zużywać energię na racjonalnie niskim poziomie. Wymaganie to uznaje się za spełnione, gdy przegrody zachowują minimalną wartość współczynnika przenikania ciepła U lub gdy budynek nie przekracza granicznej wartości wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło E0. Do oceny energochłonności budynku eksperci stosują wskaźniki sezonowego zapotrzebowania na ciepło – powierzchniowy EA [kWh/(m²·rok)] lub kubaturowy EV [kWh/(m³·rok)].

Wartości wskaźnika kubaturowego EV określone są w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych [1]. Najczęściej ze względów praktycznych do obliczeń zapotrzebowania budynku na ciepło korzysta się ze wskaźnika powierzchniowego EA. W tabeli 1 zaprezentowano przykładowy podział budynków ze względu na zapotrzebowanie na ciepło EA, opracowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Przedstawiony podział jest, oczywiście, umowny i nieprecyzyjny – nie obejmuje zagadnień związanych ze sprawnością systemu grzewczego, nie odnosi się do energii pierwotnej oraz nie uwzględnia udziału ciepłej wody w całkowitym zużyciu energii (który wynosi od 15% do 50%).

WARTO ZOBACZYĆ!
Wszystko o energooszczędności
– pobierz za darmo materiały

Za energooszczędne można uznać budynki, które charakteryzują się powierzchniowym wskaźnikiem sezonowego zapotrzebowania na ciepło EA < 60–80 [kWh/(m²·rok)]. W tej grupie znajdują się budynki: energooszczędne, nisko energetyczne, pasywne oraz zeroenergetyczne. Za budynki pasywne początkowo uznawano te, w których straty ciepła można zrównoważyć przez zyski cieplne. Z czasem jednak definicja ta okazała się za mało precyzyjna, ponieważ praktyka pokazała, że są okresy, kiedy zyski ciepła w tych budynkach są niewielkie, a nawet zerowe. Dochodzi wówczas do wychłodzenia budynku, a nie można go ogrzać bez zaprojektowanego ogrzewania. Obecnie budynek uznaje się więc za pasywny, gdy wskaźnik EA ≤ 15 kWh/(m²·rok) oraz gdy zużycie energii pierwotnej (ilość energii zawartej w paliwie dostarczonym do źródła) EAS ≤ 120 kWh/(m²·rok).

Zapotrzebowanie na moc cieplną w budynku, który spełnia te wymagania, jest bardzo małe – wynosi qA ≤ 10 W/m². Zwolennicy budynków pasywnych są przekonani, że rozwój budownictwa pasywnego jest kierunkiem najbliższej przyszłości. Z tą koncepcją nie zgadzają się architekci, którym nie podoba się pomysł projektowania budynków o minimalnym stosunku powierzchni do kubatury (A/V), czyli zbliżonych do sześcianu. Podobne zdanie mają inwestorzy, którzy oczekują, że ich budynki będą miały reprezentacyjny wygląd. Czy można zatem wykonać budynki pasywne, tak aby zadowoliły najbardziej wybredne oko? Myślę, że tak. Należy jednak liczyć się z tym, że koszty takiej inwestycji będą znacznie wyższe. Na rys. 1 i 2 oraz w tabeli 2 zaprezentowano różnice architektoniczne między budynkiem tradycyjnym oraz energooszczędnym i pasywnym.

Czy warto budować domy pasywne?

Na potrzeby artykułu przeanalizowano opłacalność budowy budynku pasywnego w porównaniu z dwoma innymi budynkami. Założono, że wszystkie obiekty mają tę samą powierzchnię i kubaturę ogrzewaną wynoszącą 120 m² i 324 m³. Pierwszy z nich wykonany został według aktualnych wymagań prawnych i charakteryzuje się wskaźnikiem EA = 135 kWh/(m²·rok), drugi to budynek energooszczędny o EA = 60 kWh/(m²·rok), trzeci natomiast jest budynkiem pasywnym o EA = 15 kWh/(m²·rok).

Ogrzewanie dwóch pierwszych budynków realizowane jest za pomocą kotła kondensacyjnego gazowego. Jednostkowa cena ciepła wynosi 1,6 zł/m³, co daje ok. 0,18 zł/kWh. W budynku pasywnym źródłem ciepła jest pompa ciepła zasilana energią elektryczną. Cena jednostkowa ciepła z energii elektrycznej uzyskiwanej za pomocą pompy ciepła wynosi 0,1 zł/kWh. Przyjęto wysoką średnioroczną efektywność pompy ciepła wynoszącą 3,5 (na podstawie rozporządzenia ministra infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych [2]).

Koszty budowy stanu surowego otwartego przyjęto na podstawie informacji uzyskanych od wykonawców i deweloperów – średnia cena za m² wyniosła 2416 zł/m². Koszty stolarki, izolacji termicznej, instalacji założono na podstawie ofert wykonawców oraz informacji o cenach jednostkowych uzyskanych w hurtowniach i u producentów (tabela 3). Przy wykonywaniu analizy nie uwzględniono kosztów remontów budynku, które można uznać w przybliżeniu za jednakowe. Ponadto nie wzięto pod uwagę wzrostu cen nośników energii, który mógłby wpłynąć nieznacznie na poprawę oceny opłacalności budowy domu pasywnego – przyjęto, że do ogrzewania będą wykorzystywane przez 30 lat te same nośniki energii.

ZOBACZ TAKŻE
Jak obniżyć koszty ogrzewania budynku?
Jak obniżyć koszty ogrzewania budynku?
Pobierz ZA DAMO PDF!

Trudno jest jednak przewidzieć wzrost cen energii w tym okresie. Można się liczyć z tym, że w ciągu 10–15 lat opracowane zostaną nowe technologie wytwarzania energii, pozwalające obniżyć koszty ogrzewania budynku. Wymiana systemu grzewczego spowodowałaby wtedy obniżenie kosztów ciepła i obniżyłaby korzyści ekonomiczne wynikające z budowy domu pasywnego. Na podstawie analizy ekonomicznej określono prosty czas zwrotu poniesionych nakładów SPBT. Wyniósł on dla budynku pasywnego 37,8 lat. W tym okresie należy się liczyć z co najmniej dwukrotną, a nawet trzykrotną wymianą źródła ciepła.

W celu dokładniejszego prześledzenia omawianych przykładów wykonano dodatkowe analizy na podstawie wskaźnika NPV oznaczającego wartość bieżącą netto (ang. Net Present Value). Jest to dynamiczna metoda oceny efektywności ekonomicznej inwestycji i stanowi różnicę pomiędzy zdyskontowanymi przepływami pieniężnymi a nakładami początkowymi. Jeżeli wartość NPVjest większa od zera, to inwestycja może być uznana za opłacalną. Obliczono również wartość IRR, tzn. wewnętrznej stopy zwrotu (ang. Internal Rate of Return). Uwzględnia ona zmiany wartości pieniądza w czasie i jest oparta na analizie zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Jeżeli wartość IRR jest większa niż stopa dyskonta, to inwestycja może być uznana za korzystną.

W omawianym przykładzie przyjęto maksymalny okres, w odniesieniu do którego wyznaczono wartość NPV i IRR – L = 30 lat – oraz stopę dyskonta w okresie 30 lat – średnio 6%. Wyniki analiz przedstawiono w tabeli 3. Wyniki analiz dotyczących budynku pasywnego były następujące: wartość NPV30 = –65 839 zł oraz IRR30 = –2, co oznacza, że budowanie domów pasywnych z ekonomicznego punktu widzenia jest nieopłacalne.

Sprawdź ofertę firmy Meibes.pl

Komentarze

(1)
Waldek | 31.10.2011, 09:51
"lub gdy budynek nie przekracza granicznej wartości wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło E0"
Szkoda, że inżynier fachowiec piszący o energooszczędnym budownictwie nie rozróżnia energii pierwotnej z zapotrzebowaniem na energie do ogrzewania Reszta artykułu prawie dobrze
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Innowacyjny system kompozytowych wzmocnień konstrukcji »


W przypadku gdy temperatura przekroczy temperaturę zeszklenia, wówczas żywica nie jest... ZOBACZ »


"Wirtualne malowanie" - wykonaj symulację online »

Dobierz najlepszy materiał izolacyjny »

Obok wiedzy na temat produktów, równie istotna jest znajomość technologii, którą... czytaj dalej » Niski poziom ochrony cieplnej generuje wysokie koszty utrzymania budynku, stanowiące duże obciążenie budżetu... czytaj dalej »


Opłacalność paneli fotowoltaicznych - najnowsze informacje i porady »

Uszczelnianie obiektów inżynieryjnych - jak to robią specjaliści?

W przyszłym roku nastąpią znaczne podwyżki cen energii elektrycznej, dlatego też warto zastanowić się nad montażem paneli fotowoltaicznych.
czytaj dalej »

Jak prawidłowo chronić ściany fundamentwe i zapewnić gwarancję żywotności obiektu? czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Jak zapewnić trwałość mocowania elewacji?


Wsporniki przejmują ciężar muru i za pomocą zabetonowanych szyn kotwiących lub kotew przekazują go na ścianę nośną... ZOBACZ »


Zgarnij bony o wartości 100zł. Zobacz jak »

Jak dobrać posadzkę do obiektu?

3 kroki do Super CashBack
czytaj dalej »

Wybierz posadzkę, która będzie funkcjonalna i łatwa w czyszczeniu... czytaj dalej »

Jak wykonać trwałe posadzki?

Jakich technologii oraz materiałów użyć do wykonania podłóg przemysłowych, naprawy betonów lub przeprowadzenia renowacji posadzek?  czytaj dalej »


Dlaczego hydroizolacja budynków jest tak ważna?

Chcesz ograniczyć straty ciepła z budynku? Zobacz »

W budynkach nowo wznoszonych barierę dla wody gruntowej stanowi hydroizolacja zewnętrzna ścian piwnic i izolacja pod płytą fundamentową... czytaj dalej » W obecnych czasach rosnące ceny energii cieplnej i elektrycznej skłaniają do analizy strat ciepła w budynkach mieszkalnych. Jedynym sposobem ograniczenia kosztów jest... czytaj dalej »

Jak mocować elewacje wentylowane?


Jak w realnych warunkach zachowują się różne systemy mocowań elewacji wentylowanych? ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Jak zabezpieczyć rury przed stratami ciepła?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Czym powinieneś kierować się przy wyborze odpowiedniej izolacji rur? czytaj dalej »

Najlepszy system stropowy?


Betonowe stropy można produkować na różne sposoby – z betonu przygotowanego na placu budowy lub w fabryce, gdzie panują kutemu optymalne warunki. ZOBACZ »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Alpha Dam Alpha Dam
O FIRMIE Alpha Dam Sp. z o.o. produkuje od ponad 10 lat profesjonalne materiały wodochronne i przeciwwilgociowe dla budownictwa.  Do 2008...
9/2019

Aktualny numer:

Izolacje 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowoczesne rozwiązania elewacyjne
  • - Jakość wykonania izolacji z szarego styropianu
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.