Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Montaż płyt styropianowych w systemach ETICS

Jacek Sawicki  |  IZOLACJE 5/2008  |  22.12.2010  |  1
J. Sawicki

Płyty EPS znajdujące zastosowanie w systemach ETICS (dawniej: bezspoinowych systemach ociepleń) swoją popularność zawdzięczają przede wszystkim świetnym parametrom cieplnym styropianu, z którego są wykonane, łatwemu montażowi oraz niskim nakładom kosztów rzeczowych i roboczych, zwracających się dodatkowo w przyszłości dzięki zredukowaniu zapotrzebowania budynku na energię grzewczą przy zachowaniu optymalnej temperatury bytowej w jego pomieszczeniach.

Aby jednak móc zaoszczędzić na kosztach ogrzewania, najpierw trzeba poprawnie wykonać wszystkie fazy ocieplenia. Montaż płyt do podłoża jest pierwszym etapem prac, dlatego sposób ich umocowania rzutuje na jakość wykonanego ocieplenia.

Zalety styropianu

Ocieplanie budynków płytami EPS wykonane zgodnie z zasadami (tzn. przy zachowaniu zgodności poszczególnych elementów składowych systemu, spełnieniu założeń projektowych oraz wymogów wykonawczych) zapewnia uzyskanie spodziewanych warunków klimatycznych wewnątrz, a przy niskich temperaturach na zewnątrz wyklucza pojawianie się na płaszczyznach ścian tzw. mostków termicznych.

Tak korzystne efekty użytkowe wynikają z cech styropianu, wśród których za najważniejsze uważa się:

 • lekkość (waga 1 m3 materiału w zakresach od 10 kg/m3 do 40 kg/m3);
 • adekwatną do zastosowań wytrzymałość mechaniczną na ściskanie i zginanie (zwykle ta ostatnia wyrażana jest w przedziale 75–250 kPa);
 • wysoką izolacyjność cieplną (wartość współczynnika λ 0,044–0,032 W/(m·K);
 • znaczną odporność chemiczną na kontakt z większością stosowanych na placu budowy materiałów budowlanych łącznie z papami i foliami (o ile nie zawierają rozpuszczalników organicznych, takich jak: aceton, benzol, nitro itp.);
 • długowieczność (odporność na starzenie); odporność na zawilgocenie (nieuleganie degradacji biologicznej);
 • udowodnioną nieszkodliwość dla zdrowia ludzkiego (styropian w bezpośrednim kontakcie ze skórą nie wywołuje alergii, a jego cząstki nie drażnią oczu i błon śluzowych;
 • wykonane z niego płyty przy długotrwałych pracach budowlanych znacząco redukują wysiłek fizyczny i poczucie zmęczenia, ponadto umożliwiają większy komfort przy wykonywaniu czynności, bo do prac nie trzeba używać okularów i rękawic ochronnych oraz masek przeciwpyłowych);
 • neutralność dla środowiska (płyty są nietoksyczne, nie emitują żadnych szkodliwych substancji i nie wchodzą w reakcje chemiczne mogące tworzyć związki toksyczne);
 • w realnych warunkach eksploatacyjnych zachowanie pierwotnych właściwości fizycznych, kształtu i wymiarów;
 • łatwość obróbki (miękka struktura komórkowa styropianu umożliwia łatwe docinanie płyt na wymiar z użyciem prostych narzędzi, co w warunkach budowy eliminuje potrzebę stosowania drogich, specjalistycznych narzędzi; tę czynność można wykonać płatnicą, ręczną piłką o drobnych zębach);
 • łatwość przytwierdzania do podłoża za pomocą specjalnie przeznaczonych do tego celu ogólnie dostępnych wyrobów chemii budowlanej oraz systemowych łączników mechanicznych (takie płyty zwykle mocuje się do powierzchni metodą klejenia przy zastosowaniu zalecanych przez producentów zapraw/ mas klejowych lub specjalistycznych pian montażowych PUR, ewentualnie łączników).

Skuteczność trwałego wiązania płyt z podłożem

Przy właściwym stanie technicznym podłoża i zastosowaniu odpowiedniego systemowego kleju i łączników – jeśli są wymagane w projekcie – płyty EPS mogą trwale i bezpiecznie wiązać z podłożem elewacji nawet do wysokości 25 m nad poziomem terenu w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia, a dla budynków mieszkalnych wzniesionych przed 1 kwietnia 1995 r. – do wysokości 11. kondygnacji włącznie (fot. 1). Zgodnie z przepisami bezpieczeństwa pożarowego budowli ocieplanie elewacji powyżej tej wysokości wymaga stosowania systemów wykorzystujących materiały niepalne.

Jakość płyt

O poprawności zamocowania płyt decydują: jakość stanu technicznego podłoża, do którego naklejane/mocowane będą płyty, oraz technologia ich montażu. Płyty EPS należy zawsze kłaść na równej i pozamiatanej powierzchni, nie stawiać na nich przedmiotów o dużej sile punktowego nacisku oraz mających ostre krawędzie, które mogą powodować na płycie uszkodzenia powierzchniowe, wyrwy lub perforacje.

Płyty wymagają także ochrony przed bezpośrednim działaniem ognia i wysokich temperatur. Należy unikać zabrudzeń ich powierzchni czynnikami organicznymi mogącymi osłabiać przyczepność kleju do płyt (są to np. wszelkie zaolejenia) oraz chronić je przed oddziaływaniem rozpuszczalników organicznych.

Niestety, styropian jest nieodporny na długotrwałe oddziaływanie promieniowania UV, stąd wymóg ograniczania czasu ekspozycji płyt na słońcu i z tego powodu po naklejeniu ich na elewacje należy względnie szybko ochronić ich powierzchnię przynajmniej przez naniesienie na nie warstwy masy klejowej wraz z wtopioną w nią siatką zbrojącą.

Przy takim zabezpieczeniu fazę tynkowania można odłożyć w czasie, zapewniając jednocześnie odpowiednie zabezpieczenie przed niekorzystnym oddziaływaniem środowiska (deszcz, śnieg, rosa itp.). Płyty składowane w miejscach oświetlonych wymagają osłaniania brezentem, ciemnymi foliami itp.

Do ociepleń powinno się stosować płyty EPS z aktualnymi dokumentami aprobującymi, suche, bez uszkodzeń, wyszczerbionych krawędzi oraz jakichkolwiek ubytków na powierzchniach bocznych. Położone na ścianie pęknięte/wyszczerbione płyty zawsze niosą ryzyko zaistnienia mostków cieplnych w uszkodzonych strefach.

Zachowanie w takich miejscach ciągłości izolacji termicznej na elewacji wymusza wykonanie dodatkowych prac uszczelniających. Następstwami pozostawienia ubytków w płaszczyznach czołowych płyty EPS są zredukowane grubości izolacji cieplnej w takich miejscach. Strefy uszkodzeń zwykle pozostają niewidoczne i praktycznie ich izolacyjność jest już nie do poprawienia.

Jakość podłoża

Stan techniczny podłoża warunkuje przyczepność ocieplenia do elewacji, stąd tak ważną czynnością jest staranne jego przygotowanie. Istotną sprawą jest tutaj czystość rozumiana jako podłoże wolne od kurzu, wykwitów solnych, osadów biologicznych, luźnych cząstek mineralnych, zatłuszczeń, zaoliwień itp.

Obecność takich zanieczyszczeń obniża przyczepność warstw klejących do powierzchni, a tym samym osłabia siły wiążące płytę z podłożem, w związku z tym w celu zapewnienia bezpieczeństwa zamocowania docieplenia powinno się wykonać wszelkie niezbędne prace poprawiające tę jakość.

Podobnie ważne jest sprawdzenie stopnia nasiąkliwości podłoża, bo jeśli jest ono chłonne, to bezwzględnie wymaga gruntowania. Chłonne podłoże osłabia siłę wiązania kleju, odciągając z niego wodę. Gruntowania wymagają też podłoża pyliste i nadmiernie osypujące, ponieważ zagruntowanie wzmacnia ich spoistość.

Przed rozpoczęciem klejenia płyt powinno się przeprowadzić próby oceny spójności podłoża (test sprawdzający jakość podłoża i siłę wiązania płyty EPS z podłożem na klej). W celu takiej weryfikacji nakleja się próbki styropianowe o wymiarach ok. 10×10 cm w różnych miejscach elewacji przy użyciu tego samego kleju, którym później będą spajane płyty. Próbę oderwania wykonuje się najwcześniej po upływie 3 dni od naklejenia.

Styropian rozrywający się w swojej warstwie wskazuje, że podłoże można uznać za nośne (fot. 2). Odrywanie się próbek razem z warstwą podłoża świadczy zaś o jego słabości. Takie strefy wymagają odpowiedniej naprawy. Montaż płyt do słabego, osypującego się podłoża jest niebezpieczny nawet przy wspomagającym mocowaniu mechanicznym, bo zagraża ich odpadnięciem (fot. 12 i 13). Specjalnego potraktowania wymaga ściana wykonana w technologii wielkopłytowej, gdzie może zajść konieczność sprawdzania stanu „wieszaków”, a w razie potrzeby – ich odtworzenia.

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 5/2008

Komentarze

(1)
Xmen | 28.02.2014, 12:31
Też mi filozofia. Dobry klej do styropianu, kołki mocujące styropian i odpowiedni styropian i wszystko się trzyma ściany jak głupie.
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Innowacyjny system kompozytowych wzmocnień konstrukcji »


W przypadku gdy temperatura przekroczy temperaturę zeszklenia, wówczas żywica nie jest... ZOBACZ »


"Wirtualne malowanie" - wykonaj symulację online »

Dobierz najlepszy materiał izolacyjny »

Obok wiedzy na temat produktów, równie istotna jest znajomość technologii, którą... czytaj dalej » Niski poziom ochrony cieplnej generuje wysokie koszty utrzymania budynku, stanowiące duże obciążenie budżetu... czytaj dalej »


Opłacalność paneli fotowoltaicznych - najnowsze informacje i porady »

Uszczelnianie obiektów inżynieryjnych - jak to robią specjaliści?

W przyszłym roku nastąpią znaczne podwyżki cen energii elektrycznej, dlatego też warto zastanowić się nad montażem paneli fotowoltaicznych.
czytaj dalej »

Jak prawidłowo chronić ściany fundamentwe i zapewnić gwarancję żywotności obiektu? czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Jak zapewnić trwałość mocowania elewacji?


Wsporniki przejmują ciężar muru i za pomocą zabetonowanych szyn kotwiących lub kotew przekazują go na ścianę nośną... ZOBACZ »


Zgarnij bony o wartości 100zł. Zobacz jak »

Jak dobrać posadzkę do obiektu?

3 kroki do Super CashBack
czytaj dalej »

Wybierz posadzkę, która będzie funkcjonalna i łatwa w czyszczeniu... czytaj dalej »

Jak wykonać trwałe posadzki?

Jakich technologii oraz materiałów użyć do wykonania podłóg przemysłowych, naprawy betonów lub przeprowadzenia renowacji posadzek?  czytaj dalej »


Dlaczego hydroizolacja budynków jest tak ważna?

Chcesz ograniczyć straty ciepła z budynku? Zobacz »

W budynkach nowo wznoszonych barierę dla wody gruntowej stanowi hydroizolacja zewnętrzna ścian piwnic i izolacja pod płytą fundamentową... czytaj dalej » W obecnych czasach rosnące ceny energii cieplnej i elektrycznej skłaniają do analizy strat ciepła w budynkach mieszkalnych. Jedynym sposobem ograniczenia kosztów jest... czytaj dalej »

Jak mocować elewacje wentylowane?


Jak w realnych warunkach zachowują się różne systemy mocowań elewacji wentylowanych? ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Jak zabezpieczyć rury przed stratami ciepła?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Czym powinieneś kierować się przy wyborze odpowiedniej izolacji rur? czytaj dalej »

Najlepszy system stropowy?


Betonowe stropy można produkować na różne sposoby – z betonu przygotowanego na placu budowy lub w fabryce, gdzie panują kutemu optymalne warunki. ZOBACZ »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Alpha Dam Alpha Dam
O FIRMIE Alpha Dam Sp. z o.o. produkuje od ponad 10 lat profesjonalne materiały wodochronne i przeciwwilgociowe dla budownictwa.  Do 2008...
9/2019

Aktualny numer:

Izolacje 9/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Nowoczesne rozwiązania elewacyjne
 • - Jakość wykonania izolacji z szarego styropianu
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.