Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Projektowanie, realizacja i eksploatacja trzonów kominowych w budynkach mieszkalnych – wybrane zagadnienia

Archiwum autora

W artykule przedstawiono opis typowych usterek i uszkodzeń trzonów kominowych w budynkach mieszkalnych z różnych okresów: początku XX w., z lat 50. i 60. XX w., z okresu intensywnego rozwoju systemów wielkopłytowych, a także wznoszonych obecnie.

Celem publikacji jest próba usystematyzowania zagadnień związanych z usterkami i uszkodzeniami eksploatacyjnymi trzonów kominowych z uwzględnieniem okresu realizacji budynku jako kryterium podziału. Ponadto w artykule przedstawione zostaną propozycje usuwania występujących usterek i uszkodzeń trzonów kominowych.

Podczas prac związanych z remontem lub modernizacją, a także w czasie typowej eksploatacji budynków mieszkalnych bardzo często zachodzi konieczność naprawy lub przebudowy trzonów kominowych. Jeśli w budynku zmianie ulega sposób użytkowania pomieszczeń lub całych lokali mieszkalnych, bardzo często niezbędne jest wykonanie w obrysie istniejącej bryły budynku nowych przewodów dla nowo projektowanej funkcji użytkowej lokalu mieszkalnego lub obiektu budowlanego.

Mimo że w większości wypadków w budynkach mieszkalnych realizowanych w technologii tradycyjnej, tradycyjnej udoskonalonej, wielkoblokowej lub wielkopłytowej trzony kominowe nie stanowią elementu konstrukcyjnego odpowiedzialnego za przenoszenie obciążeń zewnętrznych, to muszą być one wykonywane i eksploatowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo konstrukcji oraz bezpieczeństwo użytkowania budynku mieszkalnego jako całości [1, 2]. Ponadto umiejscowienie trzonów kominowych w lokalach mieszkalnych nie może powodować utrudnień użytkowo-funkcjonalnych, a forma i sposób wyprowadzenia trzonów kominowych ponad połać dachową muszą charakteryzować się rozwiązaniami uznanymi powszechnie za estetyczne [3].

Podstawowe problemy eksploatacyjne trzonów kominowych

Projektowanie przegród zewnętrznych w świetle nowych warunków technicznych dotyczących budynków, autor: Krzysztof Pawłowski,oprawa miękka, stron 168, ISSN 2300-3944, numer 2/2013
SPRAWDŹ CENĘ »
PRZEJDŹ
DO KSIĘGARNI »

Ocena stanu technicznego trzonu kominowego, dokonywana w ramach opracowań dotyczących oceny stanu technicznego budynku, jest w większości wypadków ograniczona do niezbędnego minimum.

Na podstawie długoletniej obserwacji sposobu prowadzenia przeglądów stanu sprawności technicznej (tzw. przeglądów rocznych) oraz przeglądów sprawności technicznej i wartości użytkowej (tzw. przeglądów 5-letnich) budynków można stwierdzić, że w czasie czynności inspekcyjnych w zakresie trzonów kominowych w większości wypadków główny naciska kładzie się na szczelność i drożność przewodów. Do rzadkości należy sformułowanie przez wykonującego przegląd uprawnionego mistrza kominiarskiego zaleceń dotyczących przeprowadzenia analizy krotności wymiany powietrza oraz wykonania pomiarów ciągu kominowego w przewodach wentylacji grawitacyjnej.

W ramach przeglądów stanu sprawności technicznej najczęściej przeprowadzana jest przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe (uprawnienia budowlane) analiza stanu technicznego trzonu kominowego w aspekcie występujących w nim zarysowań lub pęknięć. Jedynie w nielicznych przypadkach dokonuje się analizy wpływu lokalizacji sąsiednich budynków i budowli na sprawność techniczną zarówno wentylacji grawitacyjnej, jak i przewodów dymowych i spalinowych.

Problemy występujące podczas eksploatacji trzonów kominowych ze względu na ich przyczyny można podzielić na następujące grupy: I grupa – problemy będące wynikiem zastosowanych rozwiązań projektowych, II grupa – problemy spowodowane niewłaściwym wykonawstwem, III grupa – usterki i uszkodzenia będące wynikiem sposobu użytkowania trzonów kominowych.

Należy zauważyć, że bardzo rzadko się zdarza, by problemy związane z eksploatacją trzonów kominowych występowały jako konsekwencja tylko i wyłącznie jednej z przyczyn.

Doświadczenie pokazuje, że najczęściej główną przyczyną usterek i uszkodzeń jest połączenie niedoskonałości rozwiązań projektowych, niezachowania reżimu technologicznego podczas prac budowlanych związanych z wykonywaniem trzonów kominowych oraz samowolnie prowadzonych w obszarze trzonów kominowych przeróbek i udoskonaleń.

Dodatkowo brak systematycznych prac konserwacyjnych i remontowych, pomimo obowiązku wynikającego z ustawy Prawo budowlane, przyczynia się do powiększania usterek i uszkodzeń w trzonach kominowych.

Kryterium podziału usterek i uszkodzeń

Pojawiające się podczas eksploatacji usterki i uszkodzenia występują w trzonach, w których zlokalizowane są zarówno przewody wentylacji grawitacyjnej, przewody spalinowe, jak i przewody dymowe. Eksploatacja niewłaściwie zaprojektowanego lub wykonanego każdego z tych przewodów może stanowić źródło potencjalnego zagrożenia mienia, zdrowia, a nawet życia ludzkiego użytkowników lokali mieszkalnych oraz osób trzecich przebywających w budynku.

Na podstawie analizy dostępnych, wykonanych w minionych latach opinii, orzeczeń i ekspertyz technicznych dotyczących oceny stanu technicznego budynków mieszkalnych, uwzględniających zagadnienie usterkowości trzonów kominowych, a w szczególności problemy z wentylacją grawitacyjną oraz zagadnienie szczelności przewodów dymowych i spalinowych, proponuje się podział trzonów kominowych na 4 podstawowe grupy, przyjmując jako kryterium okres realizacji budynku:

  • I grupa – trzony w budynkach z początku XX w.,
  • II grupa – trzony w budynkach z lat 50. i 60. XX w.,
  • III grupa – trzony w budynkach wielkopłytowych,
  • IV grupa – trzony w budynkach realizowanych obecnie.

Trzony kominowe w budynkach z początku XX w. (I grupa)

Trzony kominowe należące do I grupy wykonywane były zasadniczo z cegły ceramicznej pełnej o znormalizowanej charakterystycznej wytrzymałości na ściskanie fb = 10–15 MPa (według PN-B-03002 „Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie” [4]). Średnia charakterystyczna wytrzymałość na ściskanie zaprawy w trzonach kominowych w większości wypadków wynosi fm = 2 MPa, co odpowiada marce zaprawy M2.

W większości budynków pochodzących z początku XX w. wykonywane były stropy na belkach drewnianych jako przegrody poziome. W budynkach tych nie ma wieńców międzykondygnacyjnych, a trzony kominowe były realizowane w ścianach zewnętrznych jako odsunięte jedynie 12 cm od lica zewnętrznego muru. Powszechnymi usterkami trzonów kominowych w budynkach z początku XX w. są pionowe zarysowania i pęknięcia w obszarze trzonów kominowych (fot. 1–2).

Zarysowane przewody wymagają uszczelnienia: w przypadku przewodów wentylacji grawitacyjnej konieczne jest stosowanie aluminiowych wsadów karbowanych, natomiast w przypadku przewodów dymowych i spalinowych – wsadów ze stali nierdzewnej, np. chromowo-molibdenowo-niklowej gatunku 1.4404.

W części wyprowadzonej ponad połać dachową murowane trzony kominowe wykazują najczęściej odparzenia okładziny tynkarskiej oraz zarysowania części z cegły ceramicznej. W części wyprowadzonej ponad połać dachową trzony wykonywane były zasadniczo bez czapy żelbetowej lub czapa nie miała warstwy izolacji przeciwwilgociowej i zbrojenia konstrukcyjnego. Kapinos w spodzie czapy betonowej w praktyce nie był wykonywany.

W wypadku trzonów wyprowadzanych ponad drewnianą połać dachową obróbka blacharska trzonów była zazwyczaj wykonywana bez zastosowania tzw. kaplistwy umożliwiającej dopasowanie się obróbki blacharskiej do odkształcającego się podatnego pokrycia drewnianego.

W wyniku prowadzonych przebudów i remontów w budynkach z początku XX w. w trzonach kominowych występują nieszczelności i przedmuchy. Częstą uciążliwością eksploatacyjną są również zagruzowania przewodów uniemożliwiające lub ograniczające ich użytkowanie (fot. 3).

Istotną usterką pojawiającą się podczas eksploatacji trzonów jest ich poziome lub zbliżone do poziomego zarysowanie spowodowane ponadnormatywnym osiadaniem trzonu kominowego, często były one bowiem ze względów oszczędnościowych posadawiane bezpośrednio na gruncie (fot. 4). Powstające poziome zarysowania mogą stwarzać bezpośrednie zagrożenie mienia, zdrowia i życia ludzkiego w przypadku występowania nieszczelności, np. w przewodach dymowych.

Na podstawie obserwacji stanu technicznego części trzonów kominowych wyprowadzonych ponad połać dachową można sformułować tezę, że największe uszkodzenia występują w przewodach spalinowych, które nie mają wsadów ze stali nierdzewnej. Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych [2] stosowanie wsadów ze stali nierdzewnej jest obowiązkowe w przypadku przewodów spalinowych, gdyż powstające spaliny (tzw. spaliny mokre) działają destrukcyjnie na elementy ceramiczne – powodują ich zawilgocenie (fot. 5–6).

W wyniku prowadzonych prac adaptacyjno-modernizacyjnych w budynkach z początku XX w. bardzo często w trzonach kominowych brakuje przewodów (fot. 7). Wykonywane z zachowaniem zasad procedury administracyjnej dodatkowe przewody będą poprawnie funkcjonować tylko pod warunkiem zastosowania przewodów dwupłaszczowych (fot. 8). Doświadczenie pokazuje, że wystarczy docieplenie płaszcza wewnętrznego (dla przewodów wentylacyjnych wykonanego z blachy stalowej ocynkowanej, a dla przewodów spalinowych i dymowych – ze stali nierdzewnej) warstwą wełny mineralnej o grubości 5 cm. Płaszcz zewnętrzny wykonywany jest najczęściej z blachy stalowej nierdzewnej w celu ograniczenia robót związanych z okresową konserwacją przewodów elementów stalowych.

Istotnym mankamentem w budynkach pochodzących z początku XX w. jest wpływ budynków nowo budowanych lub istniejących poddawanych przebudowie i modernizacji na sąsiednie obiekty. Budynki te stanowią najczęściej przesłonę dla przewodów kominowych budynków sąsiednich, co powoduje powstawanie zaburzeń ciągu kominowego (fot. 9–10). Ponadto w starych obiektach często spotykanym zjawiskiem są samowolne przeróbki sposobu podłączenia poszczególnych przewodów kominowych, wykonywane najczęściej w czasie pomiędzy corocznymi przeglądami stanu technicznego budynku.

KWIECIEŃ 2008

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Najlepszy system stropowy?


Betonowe stropy można produkować na różne sposoby – z betonu przygotowanego na placu budowy lub w fabryce, gdzie panują kutemu optymalne warunki. ZOBACZ »Odkryj nowy wymiar bezpieczeństwa dla Twojego domu »

Żaluzje ceramiczne, szklane, wentylowane. Co wybrać?

Każdemu z nas zależy na zapewnieniu odpowiedniego bezpieczeństwa swoim bliskim i miejscu, które jest dla nas najważniejsze. Wybór...
czytaj dalej »

Które rozwiązanie sprawdzi się w Twoim przypadku? Jak ochronić wnętrze przed słońcem, hałasem lub zimnem? czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Izolacja natryskowa - co warto wiedzieć?

Dobierz najlepszy materiał izolacyjny »

Produkty polimocznikowe można stosować wszędzie tam, gdzie wymagana jest... czytaj dalej » Niski poziom ochrony cieplnej generuje wysokie koszty utrzymania budynku, stanowiące duże obciążenie budżetu... czytaj dalej »

Uszczelnianie trudnych powierzchni! Zobacz, jak to zrobić skutecznie »


Doszczelniając przegrodę od strony wewnętrznej budynku ograniczamy przenikanie pary wodnej do warstwy izolacyjnej, natomiast... ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Jak zabezpieczyć rury przed stratami ciepła?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Czym powinieneś kierować się przy wyborze odpowiedniej izolacji rur? czytaj dalej »

Jak wykonać trwałe posadzki?

Jakich technologii oraz materiałów użyć do wykonania podłóg przemysłowych, naprawy betonów lub przeprowadzenia renowacji posadzek?  czytaj dalej »


Najlepszy produkt na tynku termoizolacji? Sprawdź »

Jak uzyskać pełne uprawnienia architektoniczne?

Obniżona wartość λ pozwala zmniejszyć straty energetyczne oraz wydatki na eksploatacje budynków.
czytaj dalej »

Zobacz, jak otrzymać uprawnienia do samodzielnego wykonywania zawodu architekta w Polsce i UE czytaj dalej »

Dlaczego hydroizolacja budynków jest tak ważna?

Sprawdzony sposób na przyspieszenie ocieplenia »

W budynkach nowo wznoszonych barierę dla wody gruntowej stanowi hydroizolacja zewnętrzna ścian piwnic i izolacja pod płytą fundamentową... czytaj dalej » Jakiego produktu użyć, by aplikacja była łatwa, efektywność większa, a tempo pracy ekspresowe? czytaj dalej »

Czego użyć do izolacji podłóg, dachów i fasad?


Istotną różnicą pomiędzy styropianami białymi i grafitowymi jest ich odporność na ZOBACZ »Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Triflex Polska Triflex Polska
Triflex zyskał na rynku europejskim pozycję lidera w zakresie opracowywania, kompleksowego doradztwa oraz zastosowania uszczelnień i powłok...
7/8/2019

Aktualny numer:

Izolacje 7/8/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Wtórne hydroizolacje poziome
  • - Mocowanie elewacji wentylowanych
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.