Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2019 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Nienormowe metody oceny wyrobów iniekcyjnych

Non-standard methods of injection products assessment
Nienormowe metody oceny wyrobów iniekcyjnych
Nienormowe metody oceny wyrobów iniekcyjnych
Fot. Fotolia

Artykuł niniejszy należy zacząć od wyjaśnienia pewnej kwestii, tak aby jego tytuł nie został przypadkiem opacznie zrozumiany. Choć metoda iniekcji chemicznej przeciw kapilarnemu podciąganiu wilgoci w murach jest znana i z rosnącym powodzeniem stosowana od ponad sześćdziesięciu lat [1, 2], wciąż nie doczekała się międzynarodowej normy lub chociażby sposobu oceny, który zostałby uznany za standard międzynarodowy. Co więcej, przed 1 stycznia 2017 roku produkty te w ogóle nie były wyrobami budowlanymi w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych [3].

Obecnie zdecydowanie najbardziej „popularne” są stosowana od lat metoda WTA oraz wymagana na potrzeby oznakowania wyrobu znakiem budowlanym metoda ITB [4]. Alternatywą dla ww. metod są wytyczne BuFAS-IM-01/2009 [5], opracowane przez inną niemiecką organizację, czyli Krajowe Zrzeszenie ds. Zawilgocenia i Renowacji Starego Budownictwa (niem. Bundesverband Feuchte & Altbausanierung).

Wytyczne BuFAS, w odróżnieniu od metod ITB oraz WTA, przewidują badania na elementach o niewielkich rozmiarach. Do badań należy przygotować dwanaście próbek składających się z sześciu cegieł połączonych zaprawą (RYS. 1), tak aby na każde cztery próbki można było uzyskać co najmniej trzy punkty badawcze.

RYS. 1. Budowa próbki do badań wg wytycznych BuFAS; rys.: [5]

Wytyczne nie precyzują jakiego rodzaju cegieł oraz zaprawy należy użyć, natomiast jak podaje publikacja poprzedzająca wydanie wytycznych [6], stosowano dostępne w handlu cegły o porowatości 12,5–13,0% oraz zaprawy cementowo-wapienne klasy 2,5 MN/m2.

Po wymurowaniu próbki przechowywane są przez okres czterech tygodni w temperaturze pokojowej (20°C, ok. 50% wilgotności powietrza), a następnie suszone przez 48 godzin w temperaturze 35°C do 40°C.

Kolejnym krokiem jest określenie współczynnika absorpcji wody próbek niezaimpregnowanych (w24,przed) zgodnie z normą PN-EN ISO 15148 [7].

Badania prowadzi się dla trzech różnych stopni zawilgocenia (DFG) równocześnie. Po określeniu wilgotności w stanie pełnego nasycenia próbki dzieli się na trzy grupy, aby następnie doprowadzić je do stopnia zawilgocenia odpowiednio 60%, 80% oraz 95%, każde ± 5%. Tak przygotowane próbki należy zabezpieczyć przed wysychaniem (owinąć folią) i pozostawić na 7 do 14 dni w celu uzyskania jednolitego rozkładu wilgoci w próbce.

Proces iniekcji należy prowadzić według zaleceń producenta preparatu. Zlecający badania musi jednak określić, czy aplikacja ma być prowadzona grawitacyjne czy pod ciśnieniem, a w przypadku iniekcji ciśnieniowej należy określić czas i warunki prowadzenia iniekcji. Po upływie czterech do pięciu tygodni od wykonania iniekcji można przystąpić do wykonania badań.

W ramach badań ocenie poddane zostają współczynnik redukcji R oraz stopień rozchodzenia się preparatu w murze. W przypadku hydrofobizujących środków iniekcyjnych sprawdza się również stopień hydrofobizacji (tzw. testem kropli) oraz mierzy kąt zwilżalności.

Współczynnik redukcji R (niem. Reduzierungskoeffizient) pozwala ocenić, w jaki sposób przeprowadzona iniekcja wpłynęła na zdolność absorpcji wody przez mur. W tym celu należy zbadać współczynnik absorpcji wody zaimpregnowanej próbki (w24,po), a współczynnik redukcji obliczyć według wzoru:

 gdzie:

w24,przed – współczynnik absorpcji wody próbki przed wykonaniem iniekcji,
w24,po – współczynnik absorpcji wody próbki po przeprowadzeniu iniekcji.

W celu oceny stopnia rozchodzenia się preparatu w murze, próbkę należy rozdzielić mechanicznie w taki sposób, aby uzyskać przekrój przez jeden z nawiertów iniekcyjnych. Promień penetracji środka iniekcyjnego w murze należy ocenić wizualnie w minimum sześciu miejscach przełomu. Jako wynik badania podaje się wartość uśrednioną ze wszystkich sześciu pomiarów.

Jeżeli stosowany środek iniekcyjny jest środkiem hydrofobizującym, stopień penetracji, a dokładniej rzecz ujmując to, jaka część próbki uległa hydrofobizacji, można dodatkowo określić przy pomocy tzw. testu kropli. W tym celu w różnych miejscach przełomu nanosi się tej samej wielkości krople wody. W miejscach, gdzie uzyskano efekt hydrofobizacji, tworzą się kształtne sferyczne krople, a kąt zwilżania jest większy niż 90°.

RYS. 2–3. Filary testowe według wytycznych BBA [8]: dla płynów iniekcyjnych (2), dla zapraw iniekcyjnych (3). Objaśnienia: 1 – blok wapienny 100×100×250 mm, 2 – cegła, 3 – otwory iniekcyjne, 4 – woda demineralizowana (wysokość 55 mm), 5 – zaprawa wapienna, 6 – otwór iniekcyjny ∅ 15 mm, l = 75 mm, 7 – woda demineralizowana (wysokość 30 mm); rys.: [2]
RYS. 2–3. Filary testowe według wytycznych BBA [8]: dla płynów iniekcyjnych (2), dla zapraw iniekcyjnych (3). Objaśnienia: 1 – blok wapienny 100×100×250 mm, 2 – cegła, 3 – otwory iniekcyjne, 4 – woda demineralizowana (wysokość 55 mm), 5 – zaprawa wapienna, 6 – otwór iniekcyjny  15 mm, l = 75 mm, 7 – woda demineralizowana (wysokość 30 mm); rys.: [2]

Inną metodą bazującą na filarach testowych o niewielkich rozmiarach jest procedura opracowana przez Brytyjską Komisję Aprobacyjną (British Board of Agreement – BBA) [8]. W metodzie tej sześcian porowatego wapienia, o wymiarach 100×100×250 mm, ustawia się na elemencie ceramicznym o wymiarach 100×100×65 mm, w którym uprzednio wykonano dwa otwory iniekcyjne (RYS. 2).

W celu zapewnienia dobrego kontaktu obu materiałów powierzchnie styczne należy przeszlifować, względnie zastosować przekładkę z gazy bawełnianej.

Zbiornik, w którym ustawiony jest filar, wypełnia się wodą demineralizowaną na głębokość 5 cm – poziom ten należy utrzymywać aż do momentu ustabilizowania się wilgotności pryzmy wapiennej. Poziom zawilgocenia bloku wapiennego kontrolowany jest przez codzienne ważenie oraz zmianę jego położenia. Następnie wykonuje się iniekcję w wykonanych wcześniej otworach. W czasie wykonywania iniekcji, jak również 48 godzin po jej zakończeniu, w celu uniknięcia przeniknięcia środka iniekcyjnego w strukturę bloku kamiennego, ten umieszcza się na innym elemencie ceramicznym.

Skuteczność iniekcji wyrażania jest postępem suszenia elementu wapiennego (przez cały okres badania ceramiczna „podstawa” pozostaje zanurzona w wodzie) w porównaniu do punktów odniesienia, jakie stanowią filar, w którym nie wykonano iniekcji, jak również taki, w którym pomiędzy elementem ceramicznym a kamiennym umieszczono fizyczną membranę.

Metoda BBA przewiduje inny typ filaru badawczego dla środków iniekcyjnych w postaci zapraw. W tym wypadku podstawę dla bloku kamiennego stanowi element o wymiarach 100×100×235 mm, murowany z trzech bloczków ceramicznych na zaprawie wapiennej (RYS. 3).

Procedura badawcza jest bardzo podobna, z tą różnicą, że otwór iniekcyjny wykonuje się w warstwie zaprawy, poziom zanurzenia w wodzie ustalony jest na 30 mm, a po zakończeniu iniekcji przez okres 3 tygodni filar pozostaje niezanurzony w wodzie.

Jako słabe punkty metody BBA należy uznać brak możliwości oceny, jak na proces wysychania bloku kamiennego wpływa przerywanie kapilarnego transportu wilgoci podczas codziennego ważenia [2]. Trudno również stwierdzić, jak na skuteczność wykonania iniekcji wpływa stan całkowitego wysycenia elementu w trakcie jej wykonywania z jednej oraz usunięcie źródła zawilgocenia na okres trzech tygodni (w przypadku filaru testowego dla zapraw iniekcyjnych) z drugiej.

Czytaj też: Odtwarzanie hydroizolacji poziomej muru – kryteria doboru środków iniekcyjnych >>>

Abstrakt

Artykuł porusza kwestie metod badania wyrobów do iniekcji. Przywołuje zagraniczne normy mówiące o metodach iniekcji chemicznej. Opisuje różne rodzaje badania poziomu zawilgocenia murów. Przedstawia wyniki poziomu zawilgocenia badanych ścian.

Non-standard methods of injection products assessment

This paper presents the methods of injection product testing with reference to foreign standards concerning chemical injection methods. It also describes various methods to check the level of wall dampness and presents the results of performed wall dampness measurements.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »
Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 4/2020

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Przepis na idealnie gładkie i naturalnie białe ściany »


Szybko znajduj ukryte usterki i skracaj czas diagnostyki... ZOBACZ »


Szybki montaż stropu – jak to zrobić »

Jak dobrać optymalną elewację do budynku?

Różne wysokości konstrukcyjne stropów i różne rozstawy...
czytaj dalej »

Począwszy od wyboru rodzaju budynku, w pierwszym kroku, w kolejnych wskaż... czytaj dalej »

Jak przygotować się do termomodernizacji domu?


Styropian jest praktycznie niezniszczalnym produktem, nie przepuszcza wody, a jeśli chodzi o zachowanie w obecności ognia, to... ZOBACZ »


Czego użyć do izolacji dachu?

Potrzebny Ci wysokiej jakości tynk?

Rozwiązaniem, które zapewnia optymalne zaizolowanie są... czytaj dalej » Tego typu materiałów poszukują najbardziej wymagający użytkownicy, ceniący estetykę, funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz... czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr...  czytaj dalej »


Na czym polegają prace uszczelniające?

Wszystko o izolacji instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych »

Prace uszczelniające mają na celu odcięcie niebezpiecznych materiałów, substancji lub po prostu... czytaj dalej » Produkty przeznaczone do instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, jak i... czytaj dalej »

Chemia budowlana - porady ekspertów »


Masz wątpliwości i pytania jak rozwiązać Twój problem techniczny? Dobierz stosowną technologię do Twoich potrzeb... ZOBACZ »


Jak zapewnić dobrą wibroakustykę budynku?

Wybierz najlepszy materiał do ociepleń »

Zapewnienie dobrej wibroakustyki dla budynku to coraz częściej wyzwanie dla świadomych i wymagających klientów. czytaj dalej » Czym różnią się materiały do izolacji poszczególnych elementów budynku? czytaj dalej »

Jak przygotować się do termomodernizacji domu?


Styropian jest praktycznie niezniszczalnym produktem, nie przepuszcza wody, a jeśli chodzi o zachowanie w obecności ognia, to... ZOBACZ »


Zarabiaj pieniądze sprzedając prąd

Jak zabezpieczyć budynek przed wilgocią?

Ilość energii jaką jest w stanie „wyprodukować” dany system fotowoltaiczny, zależy...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Planujesz wymianę dachu? Sprawdź »


Dzięki lekkości dachówek nie ma potrzeby wzmacniania Twojej starej struktury dachowej. W niektórych przypadkach jest nawet... ZOBACZ »


Żaluzje zewnętrzne - dlaczego warto je zamontować?

Szukasz pomysłu na wykończenie elewacji? Sprawdź

To doskonała inwestycja, która nie tylko podnosi wartość budynku mieszkalnego...
czytaj dalej »

Tynki cienkowarstwowe tworzą ochronno-dekoracyjną zewnętrzną warstwę o wysokiej odporności na... czytaj dalej »

Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Flowcrete Polska Sp. z o.o.
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Jesteśmy producentem i dystrybutorem materiałów do wykonywania bezspoinowch posadzek żywicznych -...
6/2020

Aktualny numer:

Izolacje 6/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Tynki renowacyjne
  • - Potencjał i funkcje dachów zielonych w miastach
Zobacz szczegóły
Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Trudno wyobrazić sobie nowoczesny dom bez jego wizytówki, czyli balkonu lub tarasu. Elementy te stanowią dodatkową powierzchnię, która pozwala na chwilę oddechu na...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.