Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Ogólne zasady dotyczące badań odporności ogniowej elementów drewnianych

General rules for research of fire resistance of wooden components
Poznaj ogólne zasady dotyczące badań odporności ogniowej elementów drewnianych
Poznaj ogólne zasady dotyczące badań odporności ogniowej elementów drewnianych
Fot. [19]

Wykorzystanie drewna w budownictwie ma bardzo szerokie i wieloletnie tradycje, które w XX wieku, z uwagi na rozpowszechnienie stali i żelbetu oraz palność drewna, zostało w wielu krajach, w tym w Polsce, ograniczone.

Obecnie w zakresie konstrukcyjnym drewno jest wykorzystywane głównie przy konstruowaniu budynków mieszkalnych indywidualnych, obiektów inwentarskich, więźb dachowych, konstrukcji dachów obiektów sportowo-widowiskowych (FOT. 1 i FOT. 2), basenów (FOT. 3 i FOT. 4) i obiektów sakralnych oraz w tradycyjnym budownictwie drewnianym (FOT. 5 i FOT. 6). Z budownictwa wielorodzinnego oraz użyteczności publicznej typu biurowego, na skutek obowiązujących w Polsce przepisów w zakresie reakcji na ogień i rozprzestrzeniania ognia, drewno w formie konstrukcyjnej w zasadzie zostało wyeliminowane. W krajach zwracających szczególną uwagę na "zielone" budownictwo w ostatnich czasach można zauważyć renesans wykorzystania drewna w realizacjach, w których dotychczas drewno nie znajdowało zastosowania.

Europejskimi liderami w tym zakresie są Niemcy i kraje skandynawskie, przy czym na szczególną uwagę zasługuje Norwegia, gdzie w 2015 r. powstał 14-piętrowy apartamentowiec o konstrukcji drewnianej (FOT. 7 i FOT. 8), a w styczniu 2017 r. rozpoczęto budowę najwyższego (84,5 m) hotelu Mjøstårnet nad jeziorem Mjøsa, o konstrukcji drewnianej. Podobne podejście można zaobserwować w Kanadzie, gdzie w kampusie uniwersytetu British Columbia powstał 18-piętrowy budynek o konstrukcji drewnianej (z wyłączeniem trzonów klatek schodowych, szybów windowych oraz najniższej kondygnacji, które są przede wszystkim żelbetowe; (FOT. 9 i FOT. 10).

W polskich przepisach związanych z bezpieczeństwem pożarowym, określonych w rozporządzeniu [1], w przypadku materiałów budowlanych i wykonanych z nich elementów, kluczowe są trzy określenia:

  • odporność ogniowa, którą prawidłowo wykonane elementy z drewna zazwyczaj osiągają,
  • rozprzestrzenianie ognia, które wymaga od elementów drewnianych specjalnej obróbki lub zabezpieczenia,
  • palność, a więc cecha związana z reakcją na ogień, której drewno, nawet uniepalnione, nie jest w stanie osiągnąć.

Kwestie odporności ogniowej elementów drewnianych należą do najbardziej złożonych i trudnych do weryfikacji. Dla pewnej klasy konstrukcji, przede wszystkim liniowych (belki, słupy itp.) można je obliczyć, wykorzystując postanowienia normy [2] oraz licznej literatury przedmiotu [3-5]. Trudniejsze jest to w przypadku elementów powierzchniowych (ściany [6], stropy [7] itp.), kiedy ilość dostępnych rozwiązań, np. okładzin, jest na tyle duża, a ich wpływ na tyle różny, że nieustannie trwają prace nad dobraniem właściwej metody obliczeniowej wykraczającej poza opisaną w [2]. Wyniki tych prac zostały opisane m.in. w pracach [8-9].

Czytaj też: Odporność ogniowa konstrukcji dachowych >>>

Jeszcze większe problemy sprawiają rozwiązania, w których drewno wykorzystywane jest jako konstrukcja dla innych elementów (ścianki działowe, świetliki, drzwi [10-11], okna [12-13]), mające istotny wpływ na odporność ogniową. W tym wypadku niezbędne jest wykonanie badań w pełnej skali.

Zobacz też elementy próbne i konstrukcje mocujące

Literatura

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktry z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami (DzU 2015 poz. 1422 t.j.).
2. PN-EN 1995-1-2:2008, "Projektowanie konstrukcji drewnianych. Cz. 1–2: Postanowienia ogólne - Projektowania konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe".
3. G. Woźniak, P. Roszkowski, "Projektowania konstrukcji drewnianych na warunki pożarowe według eurokodu 5", ITB, Warszawa 2014.
4. P. Sulik, "Odporność ogniowa konstrukcji drewnianych", cz. 2, "Ochrona Przeciwpożarowa" 1/2008, s. 2-5.
5. M. Dębski, P. Sulik, "Szacowanie nośności belek drewnianych w sytuacji ogniowej", "Materiały Budowlane" 10/2014, s. 97-99.
6. P. Roszkowski, P. Sulik, "Wooden stud walls - problems with regard to structural fire design according to PN-EN 1995-1-2", "Annals of Warsaw University of Life Sciences SGGW Forestry and Wood Technology", 87/2014, s. 181-185.
7. P. Roszkowski, P. Sulik, "Fire resistance of timber floors - part 1: Design method", "Annals of Warsaw University of Life Sciences SGGW Forestry and Wood Technology", No 96/2016, s. 77-81.
8. Group work, "Fire safety in timber buildings. Technical guideline for Europe, "SP Report" 19/2010, Stockholm 2010.
9. P. Roszkowski, P. Sulik, G. Kimbar, "Ocena głębokości zwęglania elementów drewnianych w ustrojach powierzchniowych", "Materiały Budowlane" 8/2017, s. 23-28.
10. D. Izydorczyk, B. Sędłak, P. Sulik, "Fire resistance of timber doors. P.1: Test procedure and classification", "Annals of Warsaw University of Life Sciences SGGW Forestry and Wood Technology" 86/2014, s. 125-128.
11. D. Izydorczyk, B. Sędłak, P. Sulik, "Fire resistance of timber doors. P. 2: Technical solution and test results", "Annals of Warsaw University of Life Sciences SGGW Forestry and Wood Technology" 86/2014, s.129-132.
12. J. Kinowski, B. Sędłak, P. Sulik, D. Izydorczyk, "Fire resistance of timber windows. P.1: Test procedure and classification", "Annals of Warsaw University of Life Sciences SGGW Forestry and Wood Technology" 92/2015, s. 183-187.
13. D. Izydorczyk, P. Sulik, J. Kinowski, B. Sędłak, "Fire resistance of timber windows. P.2: Technical solutions and test results", "Annals of Warsaw University of Life Sciences SGGW Forestry and Wood Technology" 92/2015, s. 113-116.
14. P. Sulik, P. Roszkowski, "Bezpieczeństwo pożarowe dachów: Reakcja na ogień i rozprzestrzenianie ognia przez dachy - cz. 1", "Inżynier Budownictwa" 4/2015, s. 104-109/2015.
15. P. Sulik, T. Gwiżdż, "Rozprzestrzenianie ognia przez ściany zewnętrzne w świetle nowych przepisów normowych", "Materiały Budowlane" 7/2014, s. 6-7.
16. B. Sędłak, "Metodyka badań odporności ogniowej drzwi przeszklonych. Cz. 1," "Świat szkła" 17(3)/2012, s. 50-52, 60.
17. P. Sulik, B. Sędłak, D. Izydorczyk, "Odporność ogniowa i dymoszczelność drzwi przeciwpożarowych na wyjściach awaryjnych z tuneli - badania i klasyfikacja", "Logistyka" 6/2014, s. 10 104-10 113.
18. P. Sulik, B. Sędłak, "Odporność ogniowa drzwi z dużymi przeszkleniami", "Świat szkła" 20(3)/2015, s. 38-42.
19. B. Sędłak, P. Sulik, P. Roszkowski, "Fire resistance tests of aluminium glazed partitions with timber insulation inserts", "Annals of Warsaw University of Life Sciences SGGW Forestry and Wood Technology" 92/2015, s. 395-398.
20. B. Sędłak, P. Sulik, "Badanie i klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej przeszklonych ścian działowych zgodnie z wymaganiami nowego wydania normy badawczej. Cz. 2", "Świat szkła" 21(5)/2016, s. 27-28, 30-34.
21. B. Sędłak, "Bezpieczeństwo pożarowe przeszklonych ścian działowych", "Świat szkła" 20/2015, s. 34-40.
22. P. Sulik, B. Sędłak, "Odporność ogniowa drewnianych przeszklonych ścian działowych", "Świat szkła” 20(3)/2015, s. 43-48, 56.
23. B. Sędłak, P. Sulik, "Badanie i klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej przeszklonych ścian działowych według wymagań nowego wydania normy badawczej. Cz. 1", "Świat szkła" 21(2)/2016, s. 38-40, 42.

O czym przeczytasz w artykule?Abstrakt

Drewno w konstrukcjach budowlanych

Odporność ogniowa elementów drewnianych

Elementy próbne i konstrukcje mocujące

W artykule przedstawiono główne zagadnienia związane z bezpieczeństwem pożarowym konstrukcji drewnianych, ze szczególnym ujęciem odporności ogniowej. Praca opisuje próbki do badań i konstrukcje wsporcze stosowane w badaniach odporności ogniowej. Dobór konstrukcji wsporczej uzależniony jest od przewidzianego zastosowania badanego elementu.

General rules for research of fire resistance of wooden components

The article presents the main issues related to fire safety of wooden structures, with particular focus on fire resistance. The paper describes test samples and support structures used in fire resistance tests. The choice of support structures depends on the intended use of the tested component.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »

[elementy drewniane, drewno budowlane, konstrukcje drewniane, odporność ogniowa, bezpieczeństwo pożarowe, rozprzestrzenianie ognia, klasy odporności, drewno, elementy konstrukcyjne, materiały niepalne]

Ten artykuł jest PŁATNY. Aby go przeczytać, wykup dostęp.
DOSTĘP ABONAMENTOWY
DOSTĘP SMS
Dostęp za pomocą SMS czasowo zawieszonyReklamacje usługi prosimy zgłaszać przez formularz reklamacyjny
Masz już abonament - zaloguj się:
:
:
zapomniałem hasła
Nie posiadasz konta - kliknij i załóż »
Nie masz abonamentu - wykup dostęp:
Abonament umożliwia zalogowanym użytkownikom dostęp do wszystkich płatnych treści na naszym portalu.
Dostępne opcje abonamentowe:
Pakiet: dwuletnia prenumerata papierowa (20 numerów) + dwuletni dostęp do wszystkich treści portalu - 224,00 zł
Prenumerata + dostęp do treści on-line w promocyjnej cenie. ► ZAMÓW
Pakiet: roczna prenumerata papierowa (10 numerów) + roczny dostęp do wszystkich treści portalu - 124,00 zł
Prenumerata + dostęp do treści on-line w promocyjnej cenie. ► ZAMÓW
Pakiet: półroczna prenumerata papierowa (5 numerów) + półroczny dostęp do wszystkich treści portalu - 75,00 zł
renumerata + dostęp do treści on-line w promocyjnej cenie. ► ZAMÓW
Prenumerata edukacyjna - wersja papierowa + NOWOŚĆ: roczny dostęp do portalu - 75,00 zł
dla studentów: prenumerata + dostęp do treści portalu
Prenumerata elektroniczna (730 dni) - 168,00 zł
Dwuletni dostęp do wszystkich płatnych treści naszego portalu.
Prenumerata elektroniczna (365 dni) - 93,00 zł
Roczny dostęp do wszystkich płatnych treści naszego portalu.
Prenumerata elektroniczna (30 dni) - 18,00 zł
Trzydziestodniowy dostęp do wszystkich płatnych treści naszego portalu.
Bezpłatny roczny dostęp dla prenumeratorów - 0,00 zł
Jeśli zakupiłeś roczną prenumeratę papierową, otrzymasz za darmo dostęp do wszystkich treści elektronicznych serwisu (prosimy o podanie nr faktury lub nr klienta w uwagach do zamówienia, po weryfikacji danych skontaktujemy się z Tobą). Dostęp na czas trwania prenumeraty papierowej!
Bezpłatny dwuletni dostęp dla prenumeratorów - 0,00 zł
Jeśli zakupiłeś dwuletnią prenumeratę papierową, otrzymasz za darmo dostęp do wszystkich treści elektronicznych serwisu (prosimy o podanie nr faktury lub nr klienta w uwagach do zamówienia, po weryfikacji danych skontaktujemy się z Tobą). Dostęp na czas trwania prenumeraty papierowej!
Regulamin korzystania z portalu Izolacje.com.pl - zobacz regulamin
Uwagi prosimy zgłaszać na adres:
Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 10/2019

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Budujesz lub remontujesz? Sprawdź ceny materiałów!


Niezależnie od tego, jak duże przedsięwzięcie przed Tobą, warto być zaopatrywał się w miejscu z gwarancją zapasu, ceny i dostępności... ZOBACZ »


Szkło piankowe - czego jeszcze o nim nie wiesz?

Wibroizolacja i wibroakustyka - co warto wiedzieć?

Dzięki swoim właściwościom – m.in. wysokiej odporności na ściskanie, wodoszczelności, paroszczelności... czytaj dalej » Zapewnienie dobrej wibroakustyki dla budynku to coraz częściej wyzwanie dla świadomych i wymagających klientów. czytaj dalej »

Zatrzymaj ciepło i ochroń dom przed zimnem »


Dużym zainteresowaniem właścicieli domów cieszy się też... ZOBACZ »


Wybierz najlepszy materiał do ocieplenia budynku »

Balkony i tarasy - jaką technologię wykonania wybrać?

W obszarze izolacji termicznej, akustycznej i przeciwogniowej, poddaszy oraz ścian działowych o konstrukcji... czytaj dalej » Bardzo istotne jest odpowiednie wykończenie okapu tarasu czy balkonu... czytaj dalej »

Najtańszy sposób na wykonanie stropu? Sprawdź »


Przekonaj się, jak wiele zalet ma nowa generacja stropów gęstożebrowych ZOBACZ »


Chcesz ograniczyć straty ciepła z budynku? Zobacz »

Jak usunąć wilgoć ze ścian?

W obecnych czasach rosnące ceny energii cieplnej i eketrycznej skłaniają do analizy strat ciepła w budynkach mieszkalnych. Jedynym sposobem ograniczenia kosztów jest...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Jak dobrać posadzkę do obiektu?


Wybierz posadzkę, która będzie funkcjonalna i łatwa w czyszczeniu.... ZOBACZ »


Jakie są rodzaje płyt warstwowych?

Prace uszczelniające - postaw na niezawodne rozwiązania »

Ukryte mocowanie oznacza, że łączniki płyt są niewidoczne, co poprawia...
czytaj dalej »

Obecna praktyka projektowania i wykonywania budowli ziemnych i podłoży nawierzchni drogowych mnoży przypadki zastosowania... czytaj dalej »

Zarabiaj pieniądze sprzedając prąd »

Ilość energii jaką jest w stanie „wyprodukować” dany system fotowoltaiczny, zależy w głównej mierze od...  czytaj dalej »


Dowiedz się więcej o hydroizolacji dachów »

Planujesz renowację budynku? Zobacz »

Dostarczamy innowacyjne systemy hydroizolacji oraz pokryć dachowych, mające na celu zmianę sposobu życia i pracy naszych klientów... czytaj dalej » Jeśli docieplenie z zewnątrz nie jest możliwe, co jest częste w przypadku obiektów zabytkowych, mamy... czytaj dalej »

Czego użyć do izolacji kanałów wentylacyjnych?


Systemy ochrony energii w budownictwie i w instalacjach technicznych, spełniają najbardziej restrykcyjne normy europejskie definiując... ZOBACZ »


dr inż. Paweł Sulik
dr inż. Paweł Sulik
Paweł Sulik ukończył Wydział Inżynierii Lądowej i Sanitarnej Politechniki ­Lubelskiej. Pracuje w Zakładzie Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej i Szkole Głównej Służby Pożarnicz... więcej »
mgr inż. Bartłomiej Sędłak
mgr inż. Bartłomiej Sędłak
Bartłomiej Sędłak ukończył Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej. Pracuje w Zakładzie Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej jako specjalista inżynie... więcej »
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Synthos S.A. Synthos S.A.
Grupa Kapitałowa Synthos S.A. jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie...
1/2020

Aktualny numer:

Izolacje 1/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Szron na dachu
  • - Ile można zyskać na termomodernizacji?
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.