Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2019 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Analiza parametrów fizykalnych ścian zewnętrznych po termomodernizacji w świetle wymagań cieplno‑wilgotnościowych

Parametry fizykalne ścian zewnętrznych i ich złączy przed i po dociepleniu
Poznaj parametry fizykalne ścian zewnętrznych po termomodernizacji
Poznaj parametry fizykalne ścian zewnętrznych po termomodernizacji
Rys. K. Pawłowski
Ciąg dalszy artykułu...

Parametry fizykalne ścian zewnętrznych i ich złączy przed i po dociepleniu

Podstawowym działaniem technicznym w zakresie jakości cieplnej elementów obudowy budynku jest dobór materiału termoizolacyjnego do ocieplenia przegród zewnętrznych zarówno w budynkach nowo projektowanych, jak i modernizowanych.

Współczynnik przenikania ciepła Uc [W/(m2·K)] jest podstawowym parametrem służącym do sprawdzenia kryterium cieplnego [UcUc(max)]. Wraz ze zmieniającymi się wartościami Uc(max) [od 31.12.2020 r. dla ścian zewnętrznych, przy ti ≥ 16°C, Uc(max) = 0,20 W/(m2·K)] niektóre ich rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe nie będą spełniać podstawowego kryterium (UcUc(max)). Dlatego zasadne staje się wykonanie szczegółowych obliczeń w tym zakresie.

W pierwszym etapie obliczeń określono wartości współczynnika przenikania ciepła Uc [W/(m2·K)] ściany zewnętrznej z cegły pełnej o grubości 37 cm, przy zastosowaniu zróżnicowanych materiałów termoizolacyjnych, przyjmując następujące założenia:

 • opory przejmowania ciepła dla ściany; wartości oporów przejmowania ciepła zostały przyjęte wg PN-EN ISO 6946:2008 [7] dla poziomego kierunku strumienia ciepła:
  - opór przejmowania ciepła na zewnętrznej powierzchni przegrody: Rse = 0,04 (m2·K)/W,
  - opór przejmowania ciepła na wewnętrznej powierzchni przegrody: Rsi = 0,13 (m2·K)/W,
 • wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ [W/(m·K)] przyjęto na podstawie tablic zamieszczonych w pracy [6].

Należy podkreślić, że zagadnienia fizyki cieplnej budowli często sprowadzają się przede wszystkim do analizy cieplnej przegród zewnętrznych budynków poddanych oddziaływaniom zmiennych w czasie temperatur zewnętrznych i wewnętrznych.

W wielu przypadkach rozwiązanie przepływu ciepła sprowadza się do określenia przenikania ciepła przez płaską przegrodę budowlaną w polu jednowymiarowym (1D) bez uwzględnienia przepływu ciepła w polu dwuwymiarowym (2D) i trójwymiarowym (3D). Jednak realnym (rzeczywistym) polem wymiany ciepła jest zazwyczaj przegroda zewnętrzna jako fragment budynku, a więc połączona systemem złączy z przegrodami dowiązującymi (stropem, ścianą zewnętrzną lub wewnętrzną lub podłogą na gruncie).

W obrębie przegrody mogą występować miejsca zaburzające jej ciągły charakter - wstawki materiałowe, stolarka okienna i drzwiowa, zmienna grubość izolacji cieplnej. W tych wszystkich przypadkach pojawia się pole temperatur: płaskie (2D) lub przestrzenne (3D), zmieniające istotnie procedurę prowadzenia obliczeń cieplno-wilgotnościowych przegrody.

W drugim etapie wykonano obliczenia parametrów fizykalnych połączenia ściany zewnętrznej w narożniku przy zastosowaniu programu komputerowego TRISCO-KOBRU 86 [8], przyjmując następujące założenia:

 • modelowanie złączy wykonano zgodnie z zasadami przedstawionymi w PN-EN ISO 10211:2008 [9],
 • opory przejmowania ciepła (Rsi, Rse) przyjęto zgodnie z PN-EN ISO 6946:2008 [7] przy obliczeniach strumieni cieplnych oraz wg PN-EN ISO 13788:2003 [10] przy obliczeniach rozkładu temperatur i czynnika temperaturowego fRsi(2D),
 • temperatura powietrza wewnętrznego ti = 20°C (pokój dzienny), temperatura powietrza zewnętrznego te = –20°C (III strefa),
 • wartości współczynnika przewodzenia ciepła materiałów budowlanych λ [W/(m·K)] przyjęto na podstawie tablic zamieszczonych w pracy [6] oraz tabel stanowiących załącznik do tej pracy,
 • ściana zewnętrzna dwuwarstwowa:
  - cegła pełna gr. 37 cm; λ = 0,77 W/(m·K),
  - wełna mineralna gr. 10, 15 i 20 cm; λ = 0,038 W/(m·K),
  - płyty PIR gr. 10, 15 i 20 cm; λ = 0,022 W/(m·K),
  - płyty gipsowo-kartonowe gr. 2 cm; λ = 0,40 W/(m·K),
  - tynk cienkowarstwowy gr. 0,5 cm; λ = 0,76 W/(m·K).

Na RYS. 3-5, RYS. 6-8, RYS. 9-11, RYS. 12-14 i RYS. 15-17 przedstawiono wybrane modele obliczeniowe złączy oraz wyniki symulacji komputerowej: linie strumieni cieplnych (adiabaty) oraz rozkład temperatury (izotermy).

RYS. 3–5. Model obliczeniowy oraz wyniki symulacji komputerowej złącza (wariant I – narożnik ściany zewnętrznej z cegły pełnej, bez ocieplenia): model obliczeniowy (3), linie strumieni cieplnych – adiabaty (4), rozkład temperatur – izotermy (5). Objaśnienia: 1 – płyty gipsowo-kartonowe o gr. 2 cm, λ = 0,40 W/(m·K), 2 – cegła pełna o gr. 37 cm, λ = 0,77 W/(m·K); rys.: K. Pawłowski
RYS. 3-5. Model obliczeniowy oraz wyniki symulacji komputerowej złącza (wariant I – narożnik ściany zewnętrznej z cegły pełnej, bez ocieplenia): model obliczeniowy (3), linie strumieni cieplnych – adiabaty (4), rozkład temperatur – izotermy (5). Objaśnienia: 1 - płyty gipsowo-kartonowe o gr. 2 cm, λ = 0,40 W/(m·K), 2 - cegła pełna o gr. 37 cm, λ = 0,77 W/(m·K); rys.: K. Pawłowski
RYS. 6–8. Model obliczeniowy oraz wyniki symulacji komputerowej złącza (wariant II – narożnik ściany zewnętrznej z cegły pełnej, z ociepleniem od zewnątrz): model obliczeniowy (6), linie strumieni cieplnych – adiabaty (7), rozkład temperatur – izotermy (8). Objaśnienia: 1 – płyta gipsowo-kartonowa o gr. 2 cm, λ = 0,40 W/(m·K), 2 – cegła pełna o gr. 37 cm, λ = 0,77 W/(m·K), 3 – wełna mineralna o gr. x cm, λ = 0,038 W/(m·K) lub płyty PIR o gr. x cm, λ = 0,022 W/(m·K), 4 – tynk cienkowarstwowy o gr. 0,5 cm, λ = 0,76 W/(m·K); rys.: K. Pawłowski
RYS. 6-8. Model obliczeniowy oraz wyniki symulacji komputerowej złącza (wariant II – narożnik ściany zewnętrznej z cegły pełnej, z ociepleniem od zewnątrz): model obliczeniowy (6), linie strumieni cieplnych - adiabaty (7), rozkład temperatur - izotermy (8). Objaśnienia: 1 - płyta gipsowo-kartonowa o gr. 2 cm, λ = 0,40 W/(m·K), 2 - cegła pełna o gr. 37 cm, λ = 0,77 W/(m·K), 3 - wełna mineralna o gr. x cm, λ = 0,038 W/(m·K) lub płyty PIR o gr. x cm, λ = 0,022 W/(m·K), 4 - tynk cienkowarstwowy o gr. 0,5 cm, λ = 0,76 W/(m·K); rys.: K. Pawłowski
RYS. 9–11. Model obliczeniowy oraz wyniki symulacji komputerowej złącza (wariant III – narożnik ściany zewnętrznej z cegły pełnej, z ociepleniem od zewnątrz): model obliczeniowy (9), linie strumieni cieplnych – adiabaty (10), rozkład temperatur – izotermy (11). Objaśnienia: 1 – płyta gipsowo-kartonowa o gr. 2 cm, λ = 0,40 W/(m·K), 2 – wełna mineralna o gr. x cm, λ = 0,038 W/(m·K) lub płyty PIR o gr. x cm, λ = 0,022 W/(m·K), 3 – cegła pełna o gr. 37 cm, λ = 0,77 W/(m·K); rys.: K. Pawłowski
RYS. 9-11. Model obliczeniowy oraz wyniki symulacji komputerowej złącza (wariant III - narożnik ściany zewnętrznej z cegły pełnej, z ociepleniem od zewnątrz): model obliczeniowy (9), linie strumieni cieplnych - adiabaty (10), rozkład temperatur - izotermy (11). Objaśnienia: 1 - płyta gipsowo-kartonowa o gr. 2 cm, λ = 0,40 W/(m·K), 2 - wełna mineralna o gr. x cm, λ = 0,038 W/(m·K) lub płyty PIR o gr. x cm, λ = 0,022 W/(m·K), 3 - cegła pełna o gr. 37 cm, λ = 0,77 W/(m·K); rys.: K. Pawłowski
RYS. 12–14. Model obliczeniowy oraz wyniki symulacji komputerowej złącza (wariant IV – narożnik ściany zewnętrznej z cegły pełnej, z ociepleniem od zewnątrz, jedna gałąź): model obliczeniowy (12), linie strumieni cieplnych – adiabaty (13), rozkład temperatur – izotermy (14). Objaśnienia: 1 – płyta gipsowo-kartonowa o gr. 2 cm, λ = 0,40 W/(m·K), 2 – cegła pełna o gr. 37 cm, λ = 0,77 W/(m·K), 3 – wełna mineralna o gr. x cm, λ = 0,038 W/(m·K) lub płyty PIR o gr. x cm, λ = 0,022 W/(m·K), 4 – tynk cienkowarstwowy o gr. 1 cm, λ = 0,76 W/(m·K); rys.: K. Pawłowski
RYS. 12-14. Model obliczeniowy oraz wyniki symulacji komputerowej złącza (wariant IV – narożnik ściany zewnętrznej z cegły pełnej, z ociepleniem od zewnątrz, jedna gałąź): model obliczeniowy (12), linie strumieni cieplnych - adiabaty (13), rozkład temperatur - izotermy (14). Objaśnienia: 1 - płyta gipsowo-kartonowa o gr. 2 cm, λ = 0,40 W/(m·K), 2 – cegła pełna o gr. 37 cm, λ = 0,77 W/(m·K), 3 - wełna mineralna o gr. x cm, λ = 0,038 W/(m·K) lub płyty PIR o gr. x cm, λ = 0,022 W/(m·K), 4 - tynk cienkowarstwowy o gr. 1 cm, λ = 0,76 W/(m·K); rys.: K. Pawłowski
RYS. 15-17. Model obliczeniowy oraz wyniki symulacji komputerowej złącza (wariant V - narożnik ściany zewnętrznej z cegły pełnej, z ociepleniem od wewnątrz, jedna gałąź): model obliczeniowy (15), linie strumieni cieplnych - adiabaty (16), rozkład temperatur - izotermy (17). Objaśnienia: 1 - płyta gipsowo-kartonowa o gr. 2 cm, λ = 0,40 W/(m·K), 2 - wełna mineralna o gr. x cm, λ = 0,038 W/(m·K) lub płyty PIR o gr. x cm, λ = 0,022 W/(m·K), 3 - cegła pełna o gr. 37 cm, λ = 0,77 W/(m·K); rys.: K. Pawłowski

Procedury obliczeniowe w zakresie określania parametrów fizykalnych złączy budowlanych przy zastosowaniu programu komputerowego przedstawiono w pracy [6].

W TAB. A i TAB. B zestawiono wyniki obliczeń parametrów fizykalnych analizowanych złączy przy zróżnicowanych układach materiałowych.

TABELA (A). Wyniki parametrów fizykalnych analizowanych złączy cz. 1
TABELA (A). Wyniki parametrów fizykalnych analizowanych złączy cz. 1
TABELA (B). Wyniki parametrów fizykalnych analizowanych złączy cz. 1
TABELA (B). Wyniki parametrów fizykalnych analizowanych złączy cz. 2

Istotny wpływ na wartość współczynnika przenikania ciepła przegrody budowlanej Uc [W/(m2·K)] ma wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ [W/(m·K)] materiału izolacyjnego. W odniesieniu do jednego rodzaju izolacji może się ona wahać w znacznym przedziale w zależności od produktu, co wynika z szybkiego rozwoju rynku materiałów termoizolacyjnych oraz coraz bardziej zaawansowanych technologii produkcyjnych.

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń (TAB. A i TAB. B ) można stwierdzić, że analizowane złącza generują dodatkowe straty ciepła określone m.in. w postaci liniowego współczynnika przenikania ciepła Ψi [W/(m·K)] oraz obniżenie temperatury na wewnętrznej powierzchni przegrody tmin. [°C].

Ocieplenie tylko jednej gałęzi narożnika powoduje znaczne obniżenie temperatury, co powoduje występowanie ryzyka kondensacji powierzchniowej (ryzyka rozwoju pleśni i grzybów pleśniwych). Spełnienie kryterium w tym zakresie: ƒRsi.(2D)ƒRsi.(kryt.), wymaga określenia wartości ƒRsi.(2D) na podstawie temperatury minimalnej na wewnętrznej powierzchni przegrody w miejscu mostka cieplnego (2D) tmin. [°C] oraz wartości ƒRsi.(kryt.) uwzględniającej parametry powietrza wewnętrznego i zewnętrznego (wilgotność i temperatura powietrza).

Wartość maksymalna z 12 miesięcy w odniesieniu do lokalizacji (Bydgoszcz) ƒRsi.(max) = ƒRsi.(kryt.) = 0,785 (luty). Dlatego w przypadku wariantu I, IV, V można zauważyć, że wartości czynnika temperaturowego ƒRsi.(2D)) są znacznie niższe od wartości ƒRsi.(kryt.) = 0,785, co wskazuje na niepoprawne zastosowanie układu materiałowego złącza ścian zewnętrznych.

Czytaj też: Izolacje termiczne zewnętrznych ścian budynków wykonywane od wewnątrz >>>

Podsumowanie i wnioski

Ocieplenie ścian zewnętrznych jest jednym z elementów termomodernizacji istniejących budynków. Dobór warstw materiałowych nie powinien być przypadkowy, lecz oparty na podstawie szczegółowych obliczeń parametrów fizykalnych z uwzględnieniem zmiennych parametrów powietrza wewnętrznego i zewnętrznego.

Rozwiązanie materiałowe ocieplenia ścian zewnętrznych budynku zależy od wielu czynników: eksploatacja pomieszczeń, rodzaj materiału konstrukcyjnego ścian oraz materiału użytego do ocieplenia, technologia zamocowania dodatkowej termoizolacji.

Literatura

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2017 r., poz. 2285).
2. M. Gaczek, J. Jasiczak, M. Kuiński, M. Siewczyńska, "Izolacyjność termiczna i nośność murowanych ścian zewnętrznych. Rozwiązania i przykłady obliczeń", Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011.
3. M. Wesołowska, K. Pawłowski, "Aspekty związane z dostosowaniem obiektów istniejących do standardów budownictwa energooszczędnego", Agencja Reklamowa TOP, Włocławek 2016 (praca wydana w ramach projektu finansowanego ze środków funduszy norweskich i środków krajowych).
4. K. Pawłowski, A. Podhorecki, "Innowacyjne rozwiązania materiałowe przegród zewnętrznych i złączy budynków niskoenergetycznych”, [w:] „Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej", L. Czarnecki (red.), Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2017.
5. K. Pawłowski, "Innowacyjne rozwiązania materiałów termoizolacyjnych w aspekcie modernizacji budynków w Polsce", "Izolacje" 3/2018.
6. K. Pawłowski, "Projektowanie przegród zewnętrznych w świetle aktualnych warunków technicznych dotyczących budynków. Obliczenia cieplno-wilgotnościowe przegród zewnętrznych i ich złączy", Grupa MEDIUM, Warszawa 2016.
7. PN-EN ISO 6946:2008, "Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania".
8. Program komputerowy TRISCO-KOBRU 86, PHYSIBEL cv, Belgia.
9. PN- EN ISO 10211:2008, "Mostki cieplne w budynkach. Strumienie ciepła i temperatury powierzchni. Obliczenia szczegółowe".
10. PN-EN ISO 13788:2003, "Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej umożliwiająca uniknięcie krytycznej wilgotności powierzchni wewnętrznej kondensacji. Metody obliczania".

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »

[termomodernizacja, fizyka budowli, docieplanie ścian, ściany zewnętrzne, ocieplanie od wewnątrz, materiały izolacyjne, przegrody zewnętrzne]

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 7/8/2019

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Wybierz najlepszy materiał do ociepleń »


Czym różnią się materiały do izolacji poszczególnych elementów budynku? ZOBACZ »


Poznaj sposoby izolacji dachu płaskiego »

Jak wykonać ocieplenie w systemie ETICS?

Jaki materiał zastosować na dachu płaskim, zielonym, odwróconym, a jak na dachu pokrytym wcześniej papą termozgrzewalną?
czytaj dalej »

W przypadku budynków istniejących należy dokładnie sprawdzić jakość... czytaj dalej »

Uzyskaj tytuł mgr. inż. i uprawnienia budowlane!


Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte podczas studiów drugiego stopnia... ZOBACZ »


Jak zabezpieczyć budynek przed drganiami?

Skuteczna ochrona przed wilgocią »

Zapewnienie dobrej wibroakustyki dla budynku to coraz częściej wyzwanie dla świadomych i wymagających klientów. czytaj dalej » W budynkach nowo wznoszonych barierę dla wody gruntowej stanowi hydroizolacja zewnętrzna ścian piwnic i... czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr...  czytaj dalej »


Na czym polegają prace uszczelniające?

Wszystko o izolacji instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych »

Prace uszczelniające mają na celu odcięcie niebezpiecznych materiałów, substancji lub po prostu... czytaj dalej » Produkty przeznaczone do instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, jak i... czytaj dalej »

Chemia budowlana - porady ekspertów »


Masz wątpliwości i pytania jak rozwiązać Twój problem techniczny? Dobierz stosowną technologię do Twoich potrzeb... ZOBACZ »


Czego użyć do izolacji dachu?

Czym ocieplić piwnicę lub garaż?

Rozwiązaniem, które zapewnia optymalne zaizolowanie są... czytaj dalej » Izolacja stropów nad garażami podziemnymi musi spełniać wysokie wymagania akustyczne, cieplne i przeciwpożarowe... czytaj dalej »

Malowanie kafli krok po kroku »


Malowanie kafli to wciąż mało popularny sposób zmiany wystroju wnętrza... ZOBACZ »


Co warto wiedzieć o systemach natryskowych?

Jak zabezpieczyć budynek przed wilgocią?

Budynek ocieplony pianką jest szczelny akustycznie a przede wszystkim...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Planujesz wymianę dachu? Sprawdź »


Dzięki lekkości dachówek nie ma potrzeby wzmacniania Twojej starej struktury dachowej. W niektórych przypadkach jest nawet... ZOBACZ »


Elewacja, która wygląda jak drewno, marmur czy kamień »

Szukasz pomysłu na wykończenie elewacji? Sprawdź

Ładna fasada stanowi wizerunek budynku. Estetyczny wygląd elewacji często...
czytaj dalej »

Tynki cienkowarstwowe tworzą ochronno-dekoracyjną zewnętrzną warstwę o wysokiej odporności na... czytaj dalej »

Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
7/8/2020

Aktualny numer:

Izolacje 7/8/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Tarasy wentylowane
 • - Zastosowanie kruszyw lekkich
Zobacz szczegóły
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Flowcrete Polska Sp. z o.o.
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Jesteśmy producentem i dystrybutorem materiałów do wykonywania bezspoinowch posadzek żywicznych -...
Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Trudno wyobrazić sobie nowoczesny dom bez jego wizytówki, czyli balkonu lub tarasu. Elementy te stanowią dodatkową powierzchnię, która pozwala na chwilę oddechu na...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.